Byla e2A-740-180/2016
Dėl viešo nuomos konkurso sąlygų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ ir atsakovės Druskininkų savivaldybės apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1092-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ ieškinį atsakovei Druskininkų savivaldybei dėl viešo nuomos konkurso sąlygų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Nemuno vaistinė“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Druskininkų savivaldybės turto nuomos komisijos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu patvirtintas Nuomos konkurso sąlygas kaip pažeidžiančias ieškovės pirmenybės teisę atnaujinti 2010 m. lapkričio 29 d. sudarytą Savivaldybės turto nuomos sutartį Nr. 26-10-477 dėl negyvenamųjų patalpų, esančių M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkuose (toliau – patalpos) nuomos; įpareigoti atsakovę patvirtinti paminėtų negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygas, papildytas tokia nuostata: „konkurso laimėtojas turi teisę sudaryti nuomos sutartį su turto valdytoju tik tuo atveju, jeigu po turto valdytojo raštu pateikto pasiūlymo UAB „Nemuno vaistinė“ pasinaudoti savo pirmenybės teise atnaujinti 2010 m. lapkričio 29 d. Savivaldybės turto nuomos sutartį Nr. 26-10-477 UAB „Nemuno vaistinė“ tokia teise nepasinaudoja per 10 dienų nuo atitinkamo turto valdytojo pasiūlymo gavimo dienos“.

4Ieškovė teigė, kad 2010 m. lapkričio 29 d. šalys sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė penkerių metų laikotarpiui nuo patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos išnuomojo ieškovei negyvenamąsias patalpas. Patalpų nuomos sutarties 26 punktas įtvirtino ieškovės, kaip pareigingo nuomininko, pirmenybės teisę atnaujinti sutartį. Ieškovė 2015 m. rugpjūčio 7 d. pateikė atsakovei prašymą pratęsti turto nuomos sutartį, tačiau atsakovė į šį raštą neatsakė, paskelbė viešą patalpų nuomos konkursą. Ieškovė savo pareigas pagal patalpų nuomos sutartį vykdė tvarkingai, todėl įgijo pirmenybės teisę atnaujinti patalpų nuomos sutartį, tačiau atsakovė tokių sąlygų ieškovei nesudarė. Ieškovės įsitikinimu, toks atsakovės elgesys yra nesąžiningas ir neteisėtas, pažeidžia sutarties 26 punktą bei CK 6.482 straipsnio nuostatas.

5II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – įpareigojo atsakovę įstatymų nustatyta tvarka papildyti negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygas, nustatant aiškias sąlygas dėl nuomininko pirmumo teisės taikymo.

7Vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nuostatomis, teismas sprendė, kad valstybės ir savivaldybės ilgalaikis materialus turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu (14 str.) pagal CK 6.947–6.948 straipsnių nuostatas. Patalpų nuomos viešo konkurso paskelbimas ne tik neprieštarauja Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nuostatoms, bet užtikrina, kad konkurse dalyvautų ir kiti asmenys, pretenduojantys išsinuomoti turtą kartu su buvusiu nuomininku, jei jis dalyvautų konkurse, nes konkurencija – tai procesas, kurio metu vyksta varžymasis dėl ekonominės naudos. Kiti asmenys turi siekti išsinuomoti patalpas tokiomis pačiomis, kaip pasibaigusios nuomos sutarties, sąlygomis, tačiau jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių nuomotojas ketina siūlyti keisti nuomos sąlygas, jis visų pirma turėtų numatyti galimybę sudaryti sutartį su esamu nuomininku, t. y. sutarties šalys turi bendradarbiauti, o varžymasis turi vykti sąžiningai, nepažeidžiant nei nuomotojo, nei nuomininko, nei potencialių konkurso dalyvių interesų.

8CK 6.482 straipsnyje nuomininkui suteikta pirmumo teisė atnaujinti sutartį yra ne pati jo subjektinė teisė sudaryti sutartį, o vienas iš šios teisės įgyvendinimo ypatumų, kuris atsiranda tik subjektui įgyvendinant šią teisę, todėl kiekvienu atveju vertinant nuomininko pirmumo teisės atnaujinti nuomos sutartį sąlygas turi būti laikomasi privalomų sutarčių teisės principų. Ieškovė, pasinaudodama pirmenybės teise, kreipėsi į nuomotoją dėl nuomos sutarties atnaujinimo, tačiau atsakovė neatsakė į ieškovės siūlymą dėl tolesnio nuomos santykių tęsimo, o 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-102 paskelbė viešą nuomos konkursą. Patvirtintose patalpų viešo nuomos konkurso sąlygose nėra įtvirtintos sąlygos dėl buvusio nuomininko pirmumo teisę atnaujinti nuomos sutartį, jeigu jis atitiks kitas konkurso sąlygas. Atsakovė nepateikė į bylą įrodymų, kad patalpų nuomininkė UAB „Nemuno vaistinė“ būtų netinkamai vykdžiusi nuomos sutartį ir dėl to jai negalėtų būti taikoma galimybė pirmumo teise atnaujinti nuomos sutartį, todėl teismas sprendė, kad atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus, CK 6.482 straipsnyje įtvirtintą nuomininko pirmumo teisę, todėl privalo konkurso sąlygose nustatyti ieškovės pirmumo teisę išsinuomoti patalpas.

9Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, kad nėra galimybės konkurso sąlygose nurodyti nuomininko pirmumo teisės, nes to nenumato Druskininkų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-12. Apraše (toliau – aprašas) nėra nustatyta baigtinio sąrašo dėl nuomos sutarties sąlygų, todėl teismas priėjo prie išvados, kad konkurso komisija, atsižvelgdama į pačios prisiimtus įsipareigojimus pagal 2010 m. lapkričio 29 d. pasirašytą sutartį su ieškove, CK 6.482 straipsnio įtvirtintą nuomininko pirmenybės teisę, gali nustatyti konkurso sąlygas, neprieštaraujančias įstatymų reikalavimams ir nepažeidžiančias tiek ieškovės, tiek ir kitų būsimų nuomininkų teisių.

10Teismas netenkino reikalavimo panaikinti visas konkurso sąlygas, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad jos yra ydingos ar pažeidžia jos teises.

11Teismas nepriteisė šalims bylinėjimosi išlaidų motyvuodamas tuo, kad ieškinys yra patenkintas iš dalies.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovė UAB „Nemuno vaistinė“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir įpareigoti atsakovę papildyti konkurso sąlygas nuostata dėl jos pirmumo teisės atnaujinti sudarytą sutartį visa apimtimi ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme.

14Skundo esminiai argumentai:

 1. Teismo sprendimas neatitinka tikslumo ir aiškumo kriterijų, nenurodyta, nei per kokį laiką atsakovė turėtų įvykdyti teismo įpareigojimą pakeisti konkurso sąlygas, nei kaip tos sąlygos turi būti pakeistos (CPK 18 str.). Neteisėta ir nelogiška, kad pripažinus ieškovės pirmenybės teisę atnaujinti patalpų nuomos sutartį, šios teisės įgyvendinimo terminą ir sąlygas pavedama nustatyti viešo konkurso organizatoriui, kuris tyčia sąmoningai atliko veiksmus, pažeidžiančius ieškovės pirmumo teisę išsinuomoti patalpas. Tai neabejotinai lems naujus teisminius ginčus dėl to paties dalyko. Teisinė taika tarp šalių nebuvo atkurta (CPK 2 str.).
 2. Teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendė nemotyvuotai, formaliai ir nesigilindamas į bylos aplinkybes. Nors ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos nepriteistos nepagrįstai.

15Atsakovė Druskininkų savivaldybė atsiliepime prašo atsakovės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsiliepimo esminiai argumentai:

 1. Ieškinio reikalavimai apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, todėl neaiškūs, nekonkretūs ir dviprasmiški ieškinio reikalavimai neatitinka CPK 135 straipsnyje ieškiniui keliamų reikalavimų bei užkerta kelią tinkamam CPK 18 straipsnio įgyvendinimui. Nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde nenumatyta pirmumo teisės įgyvendinimo tvarka, nenurodyta, kad ieškovė, siekdama pasinaudoti pirmumo teise, privalo dalyvauti konkurso procedūrose, pateikti konkurso pasiūlymą.
 2. Teismas aiškiai nustatė, kad ieškovė pirmumo teisę gali įgyvendinti tik su sąlyga, kad pati dalyvauja konkurse ir sąžiningai varžosi su kitais konkurso dalyviais. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnis nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas nenustato galimybės išnuomoti patalpas be konkurso.

17Atsakovė Druskininkų savivaldybė pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį atmesti.

18Skundo esminiai argumentai:

 1. Teismo sprendimo įgyvendinimo tvarka yra neaiški.
 2. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 28 d. sprendimu patvirtinto Savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo nuostatas, kuriame nėra nustatyta, kad turtas gali būti išnuomotas ne konkurso būdu. Nei ginčo nuomos sutarties sudarymo metu (2010 m.), nei šiuo metu galiojančios imperatyvios teisės normos nenumato ieškovei teisės sudaryti patalpų nuomos sutartį, neskelbiant viešo konkurso ir jame ieškovui nedalyvaujant.
 3. Priešingai nei spendė teismas, atsakovė neprivalėjo atsakyti į ieškovės reikalavimą pratęsti nuomos sutartį joje nustatytomis sąlygomis. Ieškovė nesąžiningu ieškiniu siekia išvengti konkurso ir sudaryti sutartį nepateikdama pasiūlymo. Tai iškreiptų ir paneigtų konkurso esmę – pasiūlyti geriausią kainą, kad nesumažėtų atsakovės gaunamos pajamos.

19Ieškovė UAB „Nemuno vaistinė“ atsiliepime prašo atsakovės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Atsiliepimo esminiai argumentai:

 1. Atsakovė nepagrįstai tapatina teisę sudaryti nuomos sutartį ir pirmenybės teisę ją atnaujinti. Pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį yra tokia pati imperatyvi teisės norma kaip ir visos kitos.
 2. Atsakovė neatsakė į ieškovės siųstą raštą ir pažeidė bendradarbiavimo pareigą.
 3. Konkurso sąlygose nėra užsiminta apie ieškovės pirmenybės teisę, taigi akivaizdu, kad ieškovės pirmenybės teisė atnaujinti sutartį yra pažeidžiama, nes kiti konkurso dalyviai apie tai net nėra informuojami.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“, apeliacinis skundas atmetamas.

23Atsakovės – Druskininkų savivaldybės, apeliacinis skundas tenkinamas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apibrėžia apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, išskyrus CPK 320 straipsnyje nustatytas išimtis (kai to reikalauja viešasis interesas). Teisėjų kolegija tokių išimčių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti apeliacijos ribas, nenustatė.

25Kiekvienas suinteresuotas asmuo, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.), pasirinkęs konkretų teisių gynimo būdą arba kelis alternatyvius (CK 1.138 str.), kurie ir apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas tiek pirmosios instancijos, tiek aukštesnės instancijos teismuose. Teismui netinkamai nustačius įrodinėjimo dalyką, teisėto ir pagrįsto teismo sprendimo priėmimas gali būti apsunkintas (CPK 263 str.).

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ieškovės materialinį teisinį reikalavimą, jos pasirinktą tariamai pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo patekinimo realią galimybę bei ieškovės naudai priimto sprendimo realizavimo pasekmes, netinkamai taikė ir aiškino sandorius ir konkursą reglamentuojančias materialinės ir procesinės teisės normas, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

27Ieškovė reikalavo panaikinti atsakovės turto Nuomos konkurso sąlygas, nes teigė, kad jos pažeidžia ieškovės pirmenybės teisę atnaujinti 2010 m. lapkričio 29 d. ieškovės ir atsakovės sudarytą tų pačių patalpų nuomos sutartį, ir papildyti sąlygas nauja nuostata, įrašant, kad „konkurso laimėtojas turi teisę sudaryti nuomos sutartį su Turto valdytoju tik tuo atveju, jeigu po Turto valdytojo raštu pateikto pasiūlymo UAB „Nemuno vaistinė“ pasinaudoti savo pirmenybės teise atnaujinti 2010 m. lapkričio 29 d. Savivaldybės turto nuomos sutartį <...> UAB „Nemuno vaistinė“ tokia teise nepasinaudoja per 10 dienų nuo atitinkamo Turto valdytojo pasiūlymo gavimo dienos“. Tokiu reikalavimu, konkurso sąlygų korekcija, ieškovė akivaizdžiai siekia užsitikrinti pasibaigusios ginčo patalpų nuomos sutarties tęstinumą, užkirsdama atsakovės organizuojamo turto nuomos konkurso potencialiam laimėtojui sudaryti naują turto nuomos sutartį. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, patenkinus ieškovės reikalavimą, įrašius jos norimą nuostatą, toks konkursas netektų prasmės; varžymasis jame būtų betikslis, iš anksto žinant, kad bet kokiu atveju pirmenybė sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartį tektų ieškovei.

28Iš bylos duomenų akivaizdu, kad atsakovė organizavo konkursą nuomos ginčo patalpų, kurias iki 2015 m. gruodžio 23 d. nuomojo ieškovė. Ieškovė (apeliantė) neginčija, kad ginčijamos sąlygos, jose nesanti paminėta sąlyga, jai yra kliūtis dalyvauti ginčo konkurse. Dėl to, kad konkurso sąlygose nėra konkretizuotos būsimos sutarties sąlygos, nesudaro problemos konkurso sutartį parengti ir pasirašyti pagal sutarčių sudarymą reglamentuojančius Civilinio kodekso reikalavimus. Tokia nuostata įrašyta Druskininkų savivaldybės turto nuomos tvarkos apraše, patvirtintame 2013 m. sausio 28 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. R1-12 (5.18 p.). Analogiška nuostata buvo ir 2009 m. lapkričio 2 d. apraše (5.16 p.), kurios pagrindu buvo sudaryta ieškovės ir atsakovės 2010 m. lapkričio 29 d. turto nuomos sutartis su 26 punktu, nustatančiu, kad nuomininkas, tvarkingai vykdęs visas sutarties sąlygas, pasibaigus sutarties terminui, turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį (sudaryti nuomos sutartį naujam terminui), kurios ieškovė neginčijo. Sutarties sudarymas, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, nustatytas ir Konkurso sąlygų 29 punkte. Taigi sutarties sudarymo tvarka pakankamai aptarta ir dėl to nėra pagrindo teigti, kad be reikalaujamos papildomos nuostatos ginčo konkurso sąlygos pažeidžia ieškovės (apeliantės) teisę dalyvauti konkurse. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo atsakovę papildyti Negyvenamųjų patalpų M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkuose, nuomos konkurso sąlygas, nustatant aiškias sąlygas dėl nuomininko pirmumo teisės taikymo, nes tokia pirmumo teisė.

29Iš ieškovės reikalavimo ir apeliacinio skundo galima daryti prielaidą, kad ji nori, jog būtų vykdoma 2010 m. lapkričio 29 d. sutarties 26 punkto nuostata, pagal kurią nuomininkas, tvarkingai vykdęs visas sutarties sąlygas, pasibaigus sutarties terminui, turi pirmenybės teisę, palyginti su kitais asmenimis, atnaujinti sutartį (sudaryti nuomos sutartį naujam terminui). Nors sutartyje nėra aptarta tokios nuostatos įgyvendinimo procedūra, tačiau tai nustato CK 6.482 straipsnis. Be to, kad nuomininkas privalo tvarkingai vykdyti pareigas, prisiimtas pagal nuomos sutartį, o nuomotojas privalo per nuomos sutartyje nustatytą terminą, o jei jis nenustatytas – per protingą terminą, iki nuomos sutarties pabaigos, raštu pranešti nuomininkui apie šio teisę sudaryti nuomos sutartį. Paminėtas straipsnis nustato galimybę sutarties šalims derėtis dėl naujų sutarties sąlygų, o taip pat jame aptarti nuomininko pažeistų teisių gynybos būdai.

30Apeliantė (ieškovė) nesuformulavo reikalavimo atsakovei dėl paminėtos nuomos sutarties sąlygos nevykdymo, nesiekė, kad atsakovė ją vykdytų, neskundė atsakovės neveikimo, neprašė įpareigoti sutarties sąlygą vykdyti. Pareikštas reikalavimas teismui, kokį nagrinėjo pirmosios instancijos teismas, nesiekiant, kad būtų pašalintas nuomos sutarties sąlygos pažeidimas (jei toks buvo) ir ši sąlyga būtų vykdoma, nesukels tokių teisinių padarinių, kokių tikisi ieškovė, o ginčo konkurso sąlygos nekliudo ieškovei (apeliantei) dalyvauti atsakovės organizuojamame naujame viešame patalpų nuomos konkurse.

31Teismas neturi teisės suformuluoti ieškinio reikalavimų už suinteresuotą asmenį ir parinkti tinkamą jo (asmens) gynybos būdą, svarstyti atsakovės pareigų, prisiimtų paminėta sutartimi, vykdymą, nes taip būtų pažeisti esminiai civilinio proceso principai (CPK 12, 13 str.).

32Nepagrįstas apeliantės (atsakovės) teiginys, kad savivaldybės turtas gali būti išnuomojamas tik konkurso tvarka. Tai neigti būtų beprasmiška, nes tokia nuostata įtvirtinta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (12 str., 15 str. 8 d.). Paminėta, kad atsakovė yra priėmusi Druskininkų savivaldybės turto nuomos aprašą, kuriame įtvirtino ne tik turto viešojo konkurso organizavimo tvarką, bet ir nuomos įforminimą. Pagal aprašo 5.18 punktą, nuoma įforminama sutartimi, kuri sudaroma vadovaujantis Civiliniu kodeksu. CK 6.200 straipsnyje apibrėžti sutarčių vykdymo principai, kurie reikalauja vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, šalims bendradarbiaujant ir kooperuojantis, kuo ekonomiškiausiu kitai šaliai būdu.

33Šalių sudarytos nuomos patalpų sutarties nuostata apie nuomininko pirmumo teisę pratęsti sutartį aptartomis sąlygomis nėra betikslė ir bereikšmė. Jeigu būtų nustatyta, kad nuomininkas nepažeidė nuomos sutarties sąlygų, jas vykdė, kaip teigiama sutarties 26 punkte, tvarkingai, būtų pagrindas su nuomininku pratęsti nuomos teisinius santykius, neskelbiant naujo viešo patalpų nuomos konkurso. Spręsti dėl sutarties įvykdymo kokybės turi pačios šalys. Ar nagrinėjamos bylos šalys tinkamai vykdė sutartyje aptartas pareigas, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

34Taigi jeigu dėl sutarties nuostatos – nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti sutartį, būtų priimtas palankus sprendimas nuomininkui (įvertinus sutarties vykdymą bei galimas naujas sutarties sąlygas), nusprendus patalpų nuomos sutartį atnaujinti, naujas patalpų nuomos konkursas neskelbiamas. Priešingu atveju paminėta sutarties nuostata netenka prasmės.

35Į esminius apeliacinių skundus ir atsiliepimus į juos atsakyta, kiti nėra reikšmingi.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

38Atsakovės apeliacinis skundas tenkinamas, ieškinys atmetamas, todėl jai iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

39Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymų) sprendžiama, kad atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 2 032,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurių atlyginimas priteistinas iš ieškovės. Atsakovė už apeliacinį skundą sumokėjo 62 Eur žyminio mokesčio, kurie taip pat priteistini iš ieškovės. Atsakovė nepateikė įrodymų apie turėtas išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme.

40Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

41Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškinio reikalavimams užtikrinti buvo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – sustabdytos Druskininkų savivaldybės turto nuomos komisijos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu, protokolas Nr. 6, patvirtintų Nuomos konkurso sąlygų pagrindu vykdomas viešo negyvenamųjų patalpų, esančių Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 82 (detalizuotų 2010-11-29 Savivaldybės turto nuomos sutartyje Nr. 26-10-477) nuomos konkurso procedūros iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

42Kadangi apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos, o ieškinys atmestas, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neteko prasmės. Jos panaikinamos (CPK 150 str., 331 str. 6 d.).

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą, kuriuo iš dalies patenkintas uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ ieškinys, įpareigojant atsakovę Druskininkų savivaldybę įstatymų nustatyta tvarka papildyti negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygas, nustatant aiškias sąlygas dėl nuomininko pirmumo teisės taikymo, panaikinti ir ieškinį dėl reikalavimo papildyti patalpų nuomos konkurso sąlygas nauja nuostata atmesti.

45Kitą teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl visų patalpų nuomos konkurso sąlygų panaikinimo, palikti nepakeistą.

46Priteisti atsakovei Druskininkų savivaldybei (j. a. k. 188776264) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ (j. a. k. 134778482) 2 094,58 Eur (du tūkstančius devyniasdešimt keturis eurus ir penkiasdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

47Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi pritaikytą laikinosios apsaugos priemonę – sustabdyti Druskininkų savivaldybės turto nuomos komisijos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu, protokolas Nr. 6, patvirtintų Nuomos konkurso sąlygų pagrindu vykdomas viešo negyvenamųjų patalpų, esančių Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 82, nuomos konkurso procedūras, panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Nemuno vaistinė“ kreipėsi į teismą, prašydama... 4. Ieškovė teigė, kad 2010 m. lapkričio 29 d. šalys sudarė negyvenamųjų... 5. II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 7. Vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir... 8. CK 6.482 straipsnyje nuomininkui suteikta pirmumo teisė atnaujinti sutartį... 9. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, kad nėra galimybės... 10. Teismas netenkino reikalavimo panaikinti visas konkurso sąlygas, nes ieškovė... 11. Teismas nepriteisė šalims bylinėjimosi išlaidų motyvuodamas tuo, kad... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovė UAB „Nemuno vaistinė“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 14. Skundo esminiai argumentai:
 1. Teismo sprendimas neatitinka... 15. Atsakovė Druskininkų savivaldybė atsiliepime prašo atsakovės skundą... 16. Atsiliepimo esminiai argumentai:
  1. Ieškinio reikalavimai... 17. Atsakovė Druskininkų savivaldybė pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 18. Skundo esminiai argumentai:
   1. Teismo sprendimo... 19. Ieškovė UAB „Nemuno vaistinė“ atsiliepime prašo atsakovės skundą... 20. Atsiliepimo esminiai argumentai:
    1. Atsakovė nepagrįstai... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“,... 23. Atsakovės – Druskininkų savivaldybės, apeliacinis skundas tenkinamas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apibrėžia... 25. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino... 27. Ieškovė reikalavo panaikinti atsakovės turto Nuomos konkurso sąlygas, nes... 28. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad atsakovė organizavo konkursą nuomos ginčo... 29. Iš ieškovės reikalavimo ir apeliacinio skundo galima daryti prielaidą, kad... 30. Apeliantė (ieškovė) nesuformulavo reikalavimo atsakovei dėl paminėtos... 31. Teismas neturi teisės suformuluoti ieškinio reikalavimų už suinteresuotą... 32. Nepagrįstas apeliantės (atsakovės) teiginys, kad savivaldybės turtas gali... 33. Šalių sudarytos nuomos patalpų sutarties nuostata apie nuomininko pirmumo... 34. Taigi jeigu dėl sutarties nuostatos – nuomininko pirmenybės teisės... 35. Į esminius apeliacinių skundus ir atsiliepimus į juos atsakyta, kiti nėra... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 38. Atsakovės apeliacinis skundas tenkinamas, ieškinys atmetamas, todėl jai iš... 39. Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo... 40. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 41. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškinio... 42. Kadangi apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas įsiteisėja nuo... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą, kuriuo iš dalies... 45. Kitą teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl visų patalpų... 46. Priteisti atsakovei Druskininkų savivaldybei (j. a. k. 188776264) iš... 47. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi pritaikytą...