Byla e2A-81-790/2019
Dėl nuomos sutarčių termino atnaujinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl nuomos sutarčių termino atnaujinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gintarinė vaistinė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi prašė: 1) pripažinti nuomininkės UAB „Gintarinė vaistinė“ pirmumo teisę prieš kitus asmenis atnaujinti 2008 m. balandžio 3 d. sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos ir 2015 m. lapkričio 25 d. sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos (toliau abi kartu – ir sutartys); 2) pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Savivaldybės administracija) ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba), nepratęsdamos sutarčių, nesudarydamos ieškovei sąlygų pasinaudoti pirmenybės teise jas pratęsti bei paskelbdamos viešąjį konkursą dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, pažeidė sutarčių 16 punktą ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.482 straipsnį; 3) pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės viešąjį konkursą (įskaitant sprendimą jį skelbti) dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir ( - ) (toliau – ir patalpos), nuomos neteisėtu ir negaliojančiu; 4) panaikinti 2016 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimo Nr. 4-533 „Dėl nekilnojamojo turto (( - ) ir kt.) išnuomojimo viešo konkurso būdu“ 1.1 ir 1.2 punktus; 5) įpareigoti Savivaldybės administraciją ir Tarybą pašalinti padarytus pažeidimus ir atnaujinti su ieškove sudarytas sutartis bei ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo jas pasirašyti; 6) priteisti ieškovei solidariai iš atsakovių jos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

82.

9Ieškovė nurodė sudariusi su Vilniaus miesto savivaldybe patalpų nuomos sutartis, kuriose buvo nustatyta, kad ieškovei tinkamai vykdant šiose sutartyse įtvirtintas pareigas, sutartys galės būti pratęstos, t. y. ieškovei suteikta pirmenybės teisė kitų potencialių šių patalpų nuomininkų atžvilgiu. Siekdama pasinaudoti jai suteikta pirmumo teise, ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama pratęsti nuomos sutartis ir nurodydama, kad šias sutartis ji vykdė tinkamai. Vilniaus miesto savivaldybė informavo ieškovę sutinkanti su pirmiau minėtų patalpų nuomos sutarčių pratęsimu ir pasiūlė konkrečias sutarčių pratęsimo sąlygas (be kita ko, patalpų nuomos kainą), tačiau vėliau pakeitė savo poziciją ir informavo ieškovę, kad nuomos sutartys su ja nebus pratęstos ir patalpos bus nuomojamos viešo konkurso būdu. Taryba 2016 m. liepos 5 d. priėmė sprendimą, kuriuo nutarė ginčo patalpas išnuomoti 3 metams viešo konkurso būdu, šiame sprendime neaptarusi ieškovės pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) sudarytas nuomos sutartis įgyvendinimo sąlygų. Vėliau ieškovė sužinojo, kad atsakovė paskelbė viešą konkursą dėl patalpų nuomos.

103.

11Ieškovės pirmenybės teisę atnaujinti sutartis garantavo šių sutarčių nuostatos (sutarčių 16 punktas) bei CK 6.482 straipsnio 1 ir 2 dalys. Vilniaus miesto savivaldybės valdomų patalpų nuomos tvarką reglamentuojančiuose Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo, uždaro ir ne konkurso būdu nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2167 (toliau – Nuostatai), nėra jokių normų, draudžiančių pratęsti sudarytas materialaus turto nuomos sutartis. Todėl atsakovės turėjo pagrindą ir privalėjo vykdyti sutartyse išdėstytas sąlygas ir jas pratęsti (atnaujinti). Taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, nevykdė pirmiau minėtų nuomos sutarčių bei CK nuostatų ir pažeidė ieškovės pirmenybės teisę pratęsti sutartis, todėl šis sprendimas yra akivaizdžiai neteisėtas.

124.

13Atsakovės nenurodė ieškovei pagrįstų argumentų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nepratęsti su ja sudarytų sutarčių ir nuomoti patalpas viešo konkurso būdu. Savivaldybės administracija teigė, kad nuomos sutartys nebus pratęstos dėl to, kad tam nepritarė Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas. Tačiau pagal pirmiau minėto Tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. 1-2167 nuostatas, negyvenamųjų patalpų nuomos būdą nustato Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisija (toliau – Komisija), o pagal Nuostatų 18 punktą, trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuomos sutartį gali pratęsti savivaldybės administracijos direktorius. Todėl šiuo atveju sprendimą dėl nuomos sutarčių pratęsimo turėjo priimti savivaldybės administracijos direktorius, o ne Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas.

145.

15Ieškovė pagerino ir pertvarkė patalpas, investuodama į jas savo lėšas. Be to, sutarčių galiojimo laikotarpiu ieškovė rėmė tose pačiose patalpose veikusią VšĮ Centro polikliniką ir bendradarbiavo su ja įgyvendinant elektroninio recepto projektą, kurio tinkamam vykdymui yra itin svarbus tolesnis naudojimasis patalpomis. Nutraukus su ieškove sudarytas nuomos sutartis, šio projekto įgyvendinimas būtų sustabdytas. Naujas nuomininkas negalėtų operatyviai tęsti projekto, kadangi turėtų iš naujo prisitaikyti prie VšĮ Centro poliklinikos poreikių ir specifinės informacinės sistemos, skirtos elektroniniams receptams išduoti.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

207.

21Teismas pažymėjo, kad teisiniams santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, CK nuostatos yra taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja atitinkami įstatymai (subsidiariai). Sutarčių dėl valstybės (savivaldybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas ir vykdymas turi atitikti specialių, šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, o sutarčių laisvės principas turi būti derinamas su visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. Atsakovės, priimdamos sprendimą išnuomoti ginčo patalpas konkurso būdu, nepažeidė minėtų principų, priešingai, patalpų nuoma konkurso būdu užtikrina efektyvesnį turto panaudojimą, asmenų konkurenciją ir naudojimosi savivaldybės turtu skaidrumą.

228.

23Vadovaudamasis susiformavusia teismų praktika, teismas pažymėjo, kad CK 6.482 straipsnio 1 dalis, nustatanti nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti sutartį, nėra laikoma specialia norma Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Turto valdymo įstatymas) prasme, ši nuostata taip pat nėra imperatyvi ir nėra tiesiogiai susijusi su vykdomu viešuoju konkursu ir jo pagrindu sudaryta sutartimi. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo viešojo konkurso teisėtumą vertinti vadovaujantis ne savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reglamentuojančiais teisės aktais, o paminėtu CK straipsniu ir jam analogiškomis nuomos sutarčių nuostatomis. Dėl šios priežasties teismas vertino, kad viešas konkursas buvo paskelbtas teisėtai.

249.

25Nenustačius atsakovės sprendimo skelbti viešą konkursą neteisėtumo, ieškinys atmestinas net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta ieškovės teisė atnaujinti ginčo patalpų nuomos sutartis, nes vien tik nurodytos teisės pripažinimas, nesant sprendimo dėl viešo konkurso panaikinimo, nesukeltų jokių realių padarinių ieškovei. Be to, ieškinys negali būti tenkinamas dėl to, kad panaikinus ginčijamą Tarybos sprendimą dėl viešojo konkurso paskelbimo, klausimas dėl sutarčių atnaujinimo turėtų būti sprendžiamas pagal aktualią Nuostatų redakciją, pagal kurią Taryba turi teisę pratęsti sutarčių galiojimo terminą tik tuo atveju, kai tai būtina miesto reprezentavimui ir įvaizdžiui arba jeigu subjektas vykdo socialiai reikšmingą veiklą. Todėl atsakovės neturėtų pagrindo atnaujinti su ieškove sudarytų sutarčių.

2610.

27Ieškovės argumentai, kad ji pagerino patalpas, investavo lėšas, suteikė paramą, nėra susiję su ieškovės pirmenybės teisės pratęsti sutarčių galiojimą realizavimu. Šios aplinkybės nepaneigia išvados, kad atsakovė, įgyvendindama efektyvumo, racionalumo, skaidrumo ir viešosios teisės principus, turėjo teisę nuspręsti dėl patalpų nuomos konkurso būdu. Nagrinėjamoje byloje nėra keliami klausimai dėl žalos atlyginimo ar pagerinimų vertės kompensavimo, todėl šie argumentai nėra susiję su ginčo dalyku.

28III.

29Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3011.

31Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3211.1.

33Teismas nepagrįstai suteikė prioritetą skundžiamam Tarybos sprendimui ir neteisėtai nevertino ieškovės pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) su ja sudarytas patalpų nuomos sutartis. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė tinkamai vykdė šias sutartis, investavo itin dideles sumas į ginčo patalpas ir su patalpomis susijusios VšĮ Centro poliklinikos veiklą, todėl pagal CK ir sudarytų sutarčių nuostatas, ji turi teisę pratęsti sudarytas sutartis. Ieškovės poziciją pagrindžia ir teismų praktika, kurioje, be kita ko, nurodoma, kad nuostata apie nuomininko pirmumo teisę pratęsti sutartį nėra betikslė ir bereikšmė – nustačius, kad nuomininkas nepažeidė nuomos sutarties sąlygų, atsiranda pagrindas pratęsti nuomos santykius neskelbiant naujo viešo patalpų nuomos konkurso. Priešingu atveju šios sutarties nuostatos netenka prasmės.

3411.2.

35Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo panaikinti skundžiamą Tarybos sprendimą, jo teisėtumą grįsdamas vien tik visuomenės interesu efektyviai ir racionaliai naudoti savivaldybės turtą. Tačiau šie principai bus tinkamai įgyvendinti ir tuo atveju, jei ieškovei bus sudaryta galimybė pratęsti sutartis. Ieškovė visada siekė įgyvendinti savo teises tokiu būdu, kad nebūtų pažeidžiamos ir viešosios teisės normos – ji sutiko su Vilniaus miesto savivaldybės pasiūlytomis sutarčių pratęsimo sąlygomis ir kaina, kuri buvo dvigubai didesnė nei anksčiau ieškovės mokėta kaina, taip pat siūlė, pasibaigus sutarčių pratęsimo terminui, nuomoti patalpas viešo konkurso būdu. Taigi, ieškovė veikė sąžiningai, atsižvelgė į viešosios teisės reguliavimą ir siūlė viešojo intereso nepažeisiančias bendradarbiavimo sąlygas.

3611.3.

37Šiuo metu ieškovės pirmenybės teisė gali būti įgyvendinama organizuojant patalpų nuomos viešą konkursą ir sudarant ieškovei teisę pratęsti nuomos sutartis tomis pačiomis sąlygomis ir už tą kainą, kurią pasiūlys viešo konkurso laimėtojas, arba pratęsiant esamas sutartis pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytas sąlygas ir už tą kainą, kuri užtikrintų, kad patalpų nuoma bus vykdoma efektyviai ir racionaliai, siekiant didžiausios visuomenės naudos. Ieškovei nėra reikšmės, kokiu iš pirmiau paminėtų būdų bus užtikrintos jos teisės, tačiau nepanaikinus ginčijamo Tarybos sprendimo, ieškovės teisės negalės būti įgyvendintos nei vienu iš jų.

3811.4.

39Nors, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, šiuo metu galiojančioje Nuostatų redakcijoje nėra numatyta galimybė pratęsti su ieškove sudarytų sutarčių, tačiau Nuostatuose nėra draudžiama organizuojamame viešame konkurse įtvirtinti sąlygą dėl ieškovės pirmenybės teisės. Ieškovė, kaip minėta, neprieštarauja, kad jai būtų sudarytos sąlygos nuomoti patalpas tomis sąlygomis ir už tą kainą, kurią pasiūlys viešo konkurso laimėtojas.

4012.

41Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės prašo ieškovės reikalavimus atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

4212.1.

43Atsakovės siekia, kad ginčo patalpos būtų išnuomotos ekonomiškai naudingiausiomis sąlygomis (už didžiausią kainą). Viešo nuomos konkurso paskelbimas – tai teisėta ir pagrįsta galimybė išsiaiškinti geriausias nuomos sąlygas, užtikrinti rinką atitinkančio nuomos mokesčio surinkimą į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą. Tiek pirmiau minėtame Turto valdymo įstatyme, tiek ir Tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendime Nr. 1-2167 (galiojusiame ginčijamo Tarybos sprendimo priėmimo bei viešo konkurso paskelbimo metu) buvo nustatyta, kad turtas nuomojamas viešo konkurso būdu, todėl atsakovės turėjo teisę nuspręsti ginčo turtą nuomoti tokia tvarka. Viešo konkurso metu visiems dalyviams yra sudaromos vienodos sąlygos konkuruoti, siūlant didžiausią ginčo patalpų nuomos kainą, konkurso sąlygos ir vertinimo kriterijai taikomi objektyviai ir visiems vienodai, todėl ieškovė taip pat turėjo teisę dalyvauti viešame konkurse, teikti pasiūlymą ir, galimai, jį laimėti.

4412.2.

45Teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovės nurodytos CK ir sutarčių nuostatos nepaneigia viešo konkurso paskelbimo teisėtumo. Šią išvadą pagrindžia teismų praktika, kurioje išaiškinta, kad CK normų subsidiarus taikymas nesuteikia pagrindo viešo konkurso teisėtumo klausimą spręsti ne tiesiogiai savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reglamentuojančių normų, o papildomų privatinius teisnius santykius reglamentuojančių teisės aktų pagrindu.

4612.3.

47Ieškovės nurodyta teismų praktika, tariamai pagrindžianti jos pirmenybės teisę pratęsti nuomos sutartis, nėra aktuali šiai civilinei bylai ir šiuo atveju negali būti taikoma. Minėtoje byloje buvo keliami klausimai dėl nuomos konkurso sąlygų, patvirtintų atsakovės Druskininkų savivaldybės turto nuomos komisijos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu, panaikinimo ir įpareigojimo patvirtinti minėtų negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygas su papildoma nuostata. Šioje civilinėje byloje ieškovė prašo pripažinti pirmumo teisę pratęsti sutartis, panaikinti Tarybos sprendimo punktus, įpareigoti atsakovę pašalinti padarytus pažeidimus bei atnaujinti su ieškove sudarytas sutartis, pripažinti konkursą neteisėtu ir negaliojančiu. Šios bylos negali būti laikomos analogiškomis, kadangi nesutampa nei jų dalykas, nei pagrindas.

4812.4.

49Ieškovė nepagrįstai teigia, kad paskelbtame viešame konkurse galėtų būti nurodyta sąlyga dėl ieškovės pirmumo teisės įgyvendinimo, nes Nuostatuose nėra nustatytas draudimas vykdyti konkursą tokiu būdu. Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama. Viešųjų konkursų organizavimą reglamentuojantys teisės aktai yra imperatyvūs ir atsakovės privalo jų laikytis. Ieškovė pateiktu ieškiniu ginčijo ne viešo konkurso dėl ginčo patalpų nuomos sąlygas, o prašė teismo pripažinti konkursą neteisėtu ir negaliojančiu.

5012.5.

51Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 13 d. nutartyje, priimtoje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Gintarinė vaistinė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo šioje byloje priimtos nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, konstatavo, kad nuomos sutarčių pratęsimas prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms.

52Teisėjų kolegija

konstatuoja:

53IV.

54Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5513.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

57Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujai pateiktų įrodymų priėmimo

5814.

59Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad vadovaudamasi šiuo metu galiojančia Nuostatų redakcija, Taryba pratęsia su kitais juridiniais asmenimis, be kita ko, su kita vaistine, sudarytas nuomos sutartis, o tai reiškia, kad pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės turto nuomos, su ieškove sudarytos nuomos sutartys taip pat galėtų būti pratęstos, pripažįstant, kad jos vykdoma veikla yra socialiai reikšminga. Kartu su rašytiniais paaiškinimais ieškovė pateikė ir papildomus įrodymus – Tarybos 2018 m. priimtus sprendimus, kuriais pratęsiamos su įvairiais juridiniais asmenimis sudarytos nuomos sutartys.

6015.

61Vadovaujantis CPK 180 straipsniu, teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Įrodymais konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šis reikalavimas yra vadinamas įrodymų sąsajumo taisykle. Įrodymų sąsajumas reiškia įrodymų turinio loginį ryšį su konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku, t. y. informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti aplinkybes, kurios yra reikšmingos konkrečioje civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016).

6216.

63Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl to, ar 2016 m. pasibaigus su ieškove sudarytų sutarčių galiojimui, atsakovės pagrįstai nusprendė nepratęsti šių sutarčių ir paskelbė viešą konkursą dėl ginčo patalpų nuomos, todėl šioje byloje teismas vertina, ar atsakovių veiksmai atitiko tuo metu galiojusių teisės aktų nuostatas, ar tokiais veiksmais atsakovės nepažeidė konkrečių su ieškove sudarytų nuomos sutarčių sąlygų. Savo ruožtu ieškovės pateikti rašytiniai paaiškinimai ir papildomi įrodymai iliustruoja, kokiu būdu, pagal šiuo metu aktualias savivaldybės turto nuomos santykius reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, buvo išspręsti klausimai dėl kitų subjektų sudarytų sutarčių pratęsimo. Taigi, tiek ieškovės pateikti rašytiniai paaiškinimai, tiek ir kartu su jais pateikti Tarybos sprendimai, nėra susiję su nagrinėjama byla. Pirma, pateikti rašytiniai paaiškinimai ir papildomi įrodymai atspindi šiuo metu esančią faktinę situaciją ir neįrodo, kokiu būdu buvo sprendžiami nuomos sutarčių pratęsimo klausimai tuo metu, kai buvo nuspręsta nepratęsti su ieškove sudarytų sutarčių. Antra, šie įrodymai nėra susiję su ieškove – pateikti Tarybos sprendimai patvirtina, kad Taryba konkrečiu atveju nusprendė pratęsti konkrečias su kitais subjektais sudarytas sutartis, tačiau šie sprendimai neturi įtakos ieškovės teisinei padėčiai. Tai, kad Taryba ieškovės nurodytais atvejais pratęsė nuomos sutartis, savaime nereiškia, kad nagrinėjamu atveju faktinės aplinkybės yra tapačios (toks pats nuomojamas turtas, tapačios pratęsiamos nuomos sutarties sąlygos, tokia pati vykdoma veikla ir pan.) ir Tarybos sprendimas dėl ieškovės sudarytų sutarčių pratęsimo taip pat turės būti analogiškas kaip minėtais atvejais. Dėl šios priežasties teismas atsisako priimti ieškovės rašytinius paaiškinimus ir papildomus įrodymus kaip neatitinkančius sąsajumo reikalavimo.

64Dėl ginčo esmės

6517.

66Byloje ginčas kilo dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – negyvenamųjų patalpų – nuomos. 2008 m. balandžio 3 d. nuomos sutartimi, pratęsta 2011 m. gegužės 20 d. susitarimu, ieškovei iki 2016 m. sausio 31 d. išnuomotos Vilniaus miesto savivaldybei priklausančios patalpos, esančios ( - ), o 2015 m. lapkričio 25 d. nuomos sutartimi iki 2016 m. gegužės 1 d. išnuomotos patalpos, esančios ( - ). Baigiantis sutarčių galiojimo terminams, ieškovė, vadovaudamasi sutarčių 16 punktu, kuriame reglamentuota, kad pasibaigus sutarčių galiojimo terminui, su tvarkingai sutartimis prisiimtas pareigas vykdžiusiu nuomininku sutartys gali būti atnaujintos CK nustatyta tvarka, kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pratęsti iki 2018 m. balandžio 3 d. patalpų, esančių ( - ), ir iki 2021 m. gegužės 1 d. patalpų, esančių ( - ), nuomos terminą, tačiau pastaroji informavo ieškovę, kad patalpos bus nuomojamos viešo konkurso būdu. 2016 m. liepos 5 d. Taryba priėmė ginčijamą sprendimą Nr. 1-533, kurio 1.1 ir 1.2 punktais nutarta išnuomoti 3 metų terminui viešo konkurso būdu ieškovės nuomotas patalpas.

6718.

68Apeliaciniame skunde ieškovė kelia klausimus dėl jos, kaip patalpų nuomininkės, pirmumo teisės pratęsti sudarytas nuomos sutartis ir dėl atsakovių veiksmų, nusprendus nuomoti ginčo patalpas viešo konkurso būdu, atitikties su ieškove sudarytų nuomos sutarčių ir CK 6.482 straipsnio nuostatoms. Nagrinėjamu atveju teismas turi įvertinti, ar nusprendusios nuomoti ginčo turtą viešo konkurso būdu, atsakovės nepažeidė savivaldybės turto nuomos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, taip pat tai, ar sutartyse buvo įtvirtinta ieškovės pirmumo teisė kitų subjektų atžvilgiu pratęsti nuomos sutartis, jei taip – ar atsakovės tinkamai užtikrino šios teisės įgyvendinimą.

6919.

70Šiame kontekste, visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamas ginčas yra susijęs su specifiniu teisiniu objektu – savivaldybei priklausančiu nekilnojamuoju turtu, kurio valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką reglamentuoja viešoji teisė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad valstybės ar savivaldybės turtas, kaip viešosios nuosavybės teisės objektas, turi būti naudojamas tik siekiant patenkinti tam tikrus viešuosius interesus. Valstybei ar savivaldybei priklausančio turto perleidimas privatiems asmenims yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl įstatymas tokiam perleidimui nustato specialius reikalavimus, kurie dažniausiai yra imperatyvūs (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2006; 2009 m. spalio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2009; kt.).

7120.

72Teisiniams santykiams dėl valstybei ir savivaldybei priklausančio turto būdingas imperatyvus reglamentavimas ir teisinis apibrėžtumas. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka ir sąlygos reglamentuojamos specialiame Turto valdymo įstatyme. Vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsniu, valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis šiais principais: 1) visuomeninės naudos – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; 2) efektyvumo – sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei; 3) racionalumo – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas; 4) viešosios teisės – sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais. Šios nuostatos reiškia, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu negali būti disponuojama savo nuožiūra, kad visi sprendimai dėl savivaldybei priklausančio turto turi būti pagrįsti teisės aktų nuostatomis, kad šis turtas turi būti naudojamas tik tokiu būdu, kuris geriausiai atitinka visuomenės, o ne pavienių privačių subjektų, interesus.

7321.

74Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti pasibaigusią nuomos sutartį įtvirtinta CK 6.482 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį, o 2 dalyje reglamentuota, kad nuomotojas privalo per nuomos sutartyje numatytą terminą raštu pranešti nuomininkui apie šio teisę sudaryti nuomos sutartį naujam terminui; jeigu toks terminas nenumatytas, – per protingą terminą iki nuomos sutarties pabaigos. Sudarant nuomos sutartį naujam terminui, jos sąlygos šalių susitarimu gali būti pakeistos (CK 6.482 straipsnio 3 dalis).

7522.

76Pirmiau minėta, kad Vilniaus miesto savivaldybei priklausančios patalpos, esančios ( - ), buvo išnuomotos ieškovei iki 2016 m. sausio 31 d., o patalpos, esančios ( - ) – iki 2016 m. gegužės 1 d., todėl ieškovė 2015 m. gruodžio 3 d. ir 2016 m. sausio 12 d. kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymais pratęsti šių patalpų nuomos terminą. Byloje nėra ginčo dėl to, kad sutarčių galiojimo laikotarpiu ieškovė tinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, be to, ieškovė akcentuoja investavusi lėšas į nuomojamas patalpas ir pritaikiusi jas vykdomai veiklai. Dėl šios priežasties ieškovė mano, kad įgijo pagal CK 6.482 straipsnį akivaizdžią pirmenybės teisę pratęsti sutartis, o Tarybos sprendimas nuomoti patalpas viešo konkurso būdu ir šio sprendimo pagrindu vykdomas konkursas yra neteisėti. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo sutarčių objektu, kaip minėta, yra specifinį teisinį statusą turintis turtas – savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos, kurių atžvilgiu yra taikomos viešosios teisės nuostatos, nesutinka su tokia ieškovės pozicija.

7723.

78Vadovaujantis CK 1.1 straipsnio 2 dalimi, teisiniams santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, CK nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja atitinkami įstatymai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutarčių dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas ir vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas, sutarties laisvės principas turi būti derinamas su Turto valdymo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-252-248/2015). Nors valstybės materialiojo turto nuomos sutartims taikytinos ir bendrosios CK 6 knygos XXVIII skyriaus normos, be kita ko, bendrosios nuostatos, nuomos sutarčių šalių teises ir pareigas bei nuomos sutarties pabaigą nustatančios normos, tačiau jos taikytinos atsižvelgiant į specialų valstybės turto nuomos reglamentavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009). Nuomos teisinius santykius reglamentuojančios CK normos, konkrečiai CK 6.482 straipsnio 1 dalis, numatanti nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti sutartį, nėra nei speciali nuostata Turto valdymo įstatymo prasme, nei imperatyvi, nei tiesiogiai susijusi su viešu konkursu ir jo pagrindu sudarytina sutartimi, todėl paminėtas CK straipsnis neturėtų būti viešo konkurso teisėtumo vertinimo pagrindas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-76-381/2017).

7924.

80Taigi, sprendžiant klausimą dėl ieškovės pirmenybės teisės pratęsti viešosios teisės objektu esančių patalpų nuomos sutartis, taip pat dėl sprendimo vykdyti patalpų nuomą viešo konkurso būdu ir dėl vykdomo konkurso teisėtumo, visų pirma, turi būti vadovaujamasi tiesiogiai šiuos santykius reglamentuojančiomis viešosios teisės normomis, savo ruožtu CK nuostatos šiems teisiniams santykiams yra taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja tiesiogiai taikomi teisės aktai.

8125.

82Kaip minėta, savivaldybei priklausančio turto valdymo ir naudojimo tvarką nustato Turto valdymo įstatymas. Vadovaujantis Turto valdymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos. Turto valdymo įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

8326.

84Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamo turto nuomos tvarką nustato Nuostatai, patvirtinti Tarybos sprendimu. Nuostatų (2014 m. gruodžio 10 d. redakcija) 15 punkte reglamentuota, kad savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas tik viešo konkurso būdu, išskyrus atvejus, nustatytus Nuostatų 9–14 punktuose. Pagal Nuostatų 12 punktą, Taryba turi teisę, nesilaikydama Nuostatų 9–11.4 punktų reikalavimų, atskiru sprendimu išnuomoti ne konkurso būdu ilgalaikį materialųjį turtą. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos kainą (pradinę nuomos kainą), nuomos būdą, naudojimo paskirtį bei kitas sąlygas, kurių privalo laikytis Nuostatų 1 ir 2 punktuose nurodyti nuomotojai, nustato Komisija, kuri paveda Nuostatų 1 ir 2 punktuose nurodytiems subjektams teikti nuomotino turto sąrašus Tarybai tvirtinti sprendimu (Nuostatų 4 punktas).

8527.

86Pagal ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusią Nuostatų redakciją, savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartys galėjo būti pratęsiamos. Nuostatų 18 punkte buvo nustatyta, kad tuo atveju, jei nuomos sutartis buvo sudaryta ir truko 10 metų, naujam tokiam pat laikotarpiui ji gali būti pratęsta tik Tarybos sprendimu; trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuomos sutartį gali pratęsti Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas subjektas. Nuostatų 19 punkte buvo detalizuota, kad trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui sudarytą nuomos sutartį gali pratęsti Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas subjektas, neviršydamas bendro 10 metų termino. Atitinkamai nuostata, kad pasibaigus sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, sutartis gali būti pratęsiama CK nustatyta tvarka, buvo įtvirtinta ir standartinėje negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartyje, patvirtintoje Tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2167.

8728.

88Iš aptariamų teisės aktų nuostatų matyti, kad ginčui aktualiu laikotarpiu savivaldybės ilgalaikis turtas visais atvejais, išskyrus Nuostatuose nurodytas išimtis, turėjo būti nuomojamas viešo konkurso būdu, o įgaliojimai priimti sprendimą dėl konkretaus turto nuomos būdo buvo suteikti Komisijai ir savivaldybei priklausančio turto savininko funkcijas atliekančiai Tarybai, tvirtinusiai sprendimu pateiktus nuomotinų patalpų sąrašus, patalpų nuomos būdą ir sąlygas. Nuostatuose taip pat buvo numatyta galimybė pratęsti jau sudarytas nuomos sutartis, tačiau šią teisę įtvirtinanti norma nebuvo suformuluota imperatyviai, todėl darytina išvada, kad savivaldybė galėjo įvertinti, kokiu būdu nuomojant savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą – pratęsiant jau sudarytas sutartis ar skelbiant naują viešą konkursą dėl nekilnojamojo turto nuomos – šis turtas bus panaudotas racionaliau, ir nuspręsti dėl sudarytos nuomos sutarties pratęsimo ar nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu. Pažymėtina, kad Nuostatų sąlygos neįtvirtino nuomininkui pirmumo teisės atnaujinti sudarytą sutartį.

8929.

90Nagrinėjamu atveju byloje esantys įrodymai patvirtina, kad klausimai dėl sutarčių pratęsimo ir patalpų nuomos būdo buvo svarstomi 2016 m. vasario 11 d., kovo 17 d., kovo 31 d. ir gegužės 19 d. vykusiuose Komisijos posėdžiuose. 2016 m. gegužės 19 d. vykusiame Komisijos posėdyje, atsižvelgiant į Tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto poziciją, buvo nutarta išnuomoti patalpas viešo konkurso būdu 3 metams farmacinei veiklai vykdyti, nustatant pradinę 40 Eur per mėnesį 1 kv. m patalpų nuomos kainą. Sprendimas nuomoti patalpas viešo konkurso būdu buvo priimtas apsvarsčius galimus šių patalpų nuomos variantus, be kita ko, ir galimybę pratęsti su ieškove sudarytas nuomos sutartis (iš byloje esančių Komisijos posėdžių protokolų ir Savivaldybės administracijos raštų ieškovei matyti, kad pirmiausia Komisija pasisakė būtent už sutarčių su ieškove pratęsimą, tačiau vėliau, atsižvelgiant į Tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto poziciją, buvo nuspręsta nuomoti patalpas viešo konkurso būdu, tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad iš patalpų nuomos būtų gauta didžiausia nauda). 2016 m. liepos 5 d. Taryba priėmė sprendimą, kurio 1.1 ir 1.2 punktuose buvo nuspręsta išnuomoti patalpas Komisijos pasiūlytu būdu ir sąlygomis.

9130.

92Esant tokioms aplinkybėms, teismas vertina, kad Tarybos sprendimas nuomoti patalpas viešo konkurso būdu visiškai atitiko savivaldybės turto nuomos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų (Turto valdymo įstatymo, Nuostatų) reikalavimus – sprendimas buvo priimtas apsvarsčius galimus turto nuomos variantus ir pasirinkus turto nuomą viešo konkurso būdu kaip racionaliausią, visuomenei naudingiausią šio turto nuomos būdą, o tokį sprendimą priėmė Nuostatuose įvardinti kompetentingi subjektai. Sprendimas nuomoti patalpas viešo konkurso būdu atitiko ir Turto valdymo įstatyme įtvirtintus viešojo turto valdymo principus, be kita ko, visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo principus. Tuo atveju, jeigu pasibaigus savivaldybės turto nuomos sutartims savivaldybė būtų besąlygiškai įpareigota pratęsti šias sutartis naujam terminui, savivaldybė neturėtų galimybių peržiūrėti ilgalaikio turto naudojimo efektyvumo, naudojimo sąlygų, įvertinti pasikeitusių aplinkybių, siekti, kad turtas būtų naudojamas racionaliai ir siekiant maksimalios naudos visuomenei. Tokiu atveju būtų suteiktos jokiais teisės aktais nepagrįstos privilegijos vienam konkrečiam ūkio subjektui nuomotis patalpas ir vykdyti jose veiklą, tuo tarpu kitiems ūkio subjektams būtų neteisėtai užkirstas kelias varžytis dėl ginčo patalpų nuomos sutarties sudarymo ir, pateikus geriausią pasiūlymą, jas išsinuomoti sudarant nuomos sutartį.

9331.

94Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti sprendimą nuomoti patalpas viešo konkurso būdu ar jo pagrindu vyksiantį viešąjį konkursą neteisėtu, juo labiau kad, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovių organizuotas konkursas buvo sėkmingas – jame dalyvauti užsiregistravo pakankamai daug dalyvių, todėl įvykus konkursui, ginčo patalpos, neabejotinai, galėtų būti išnuomotos visuomenės interesą geriausiai atitinkančiomis sąlygomis. Nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo vertinti, kad toks sprendimas dėl turto nuomos būdo pažeidžia ieškovės teises, kadangi ieškovei nėra užkertamas kelias dalyvauti viešame konkurse ir varžytis dėl sutarčių sudarymo.

9532.

96Sprendimas nuomoti patalpas viešo konkurso būdu taip pat negali būti laikomas pažeidžiančiu sutarčių sąlygas, numatančias galimybę jas pratęsti. Abiejų sutarčių 16 punktuose įtvirtinta iš esmės analogiška nuostata, pagal kurią pasibaigus sutarties galiojimo terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, sutartis gali būti pratęsta (atnaujinta) CK nustatyta tvarka. Anot ieškovės, šios sutarčių sąlygos įtvirtina jos pirmenybės teisę pratęsti sudarytas nuomos sutartis. Vis dėlto iš sutarčių sąlygų formuluotės matyti, kad jose nėra įtvirtinta besąlyginė nuomininko, tinkamai vykdančio sutarčių pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, pirmenybės teisė prieš kitus asmenis pratęsti sudarytas sutartis. Jose taip pat nėra įtvirtintas ir imperatyvus įpareigojimas nuomotojui, pasibaigus sutartims, teisės aktuose nustatyta tvarka nespręsti dėl patalpų nuomos būdo, tinkamiausiai užtikrinsiančio visuomenės interesus, bet, ieškovei pageidaujant, pratęsti (atnaujinti) su ja sudarytas nuomos sutartis. Teismo vertinimu, nurodyta sutarčių nuostata atspindi ne subsidiariai savivaldybės turto nuomos teisiniams santykiams taikomo CK 6.482 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reglamentavimą, nustatantį nuomininko pirmumo teisę atnaujinti sudarytą sutartį, tačiau veikiau Nuostatuose išdėstytas sąlygas, pagal kurias ginčui aktualiu laikotarpiu atsakovės turėjo teisę, bet ne pareigą, pratęsti su nuomininkais sudarytas sutartis. Tokį šių nuostatų aiškinimą patvirtina ir tai, kad vėlesnėse Nuostatų redakcijose (pvz., Tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 ar Tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 patvirtinti Nuostatai) galimybę pratęsti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos sutartis nustačius kaip išimtinę teisę, kuria nurodytais atvejais gali pasinaudoti Taryba, buvo pakeistos ir standartinės negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartys, jose aiškiai įtvirtinant, kad pasibaigus sutarties terminui sutartis nepratęsiama (žr. Tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 patvirtintos standartinės nuomos sutarties 18 punktą ir Tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 patvirtintos standartinės nuomos sutarties 19 punktą).

9733.

98Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad sutartyse nebuvo įtvirtinta absoliuti ieškovės pirmenybės teisė atnaujinti nuomos santykius, tačiau buvo numatyta tik galimybė, esant poreikiui, pratęsti sutartis. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su ieškovės pozicija, kad atsakovės, priėmusios sprendimą nuomoti patalpas viešo konkurso būdu, ignoravo sutarčių pagrindu prisiimtus įsipareigojimus ir pažeidė jos pirmenybės teisę įtvirtinančias sutarčių sąlygas.

9934.

100Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat rėmėsi aplinkybe, kad investavo lėšas į ginčo patalpas, rėmė finansiškai šiose patalpose veikusią VšĮ Centro polikliniką, kartu su ja įgyvendino elektroninio recepto projektą, taip pat teigė, kad ir pagal šiuo metu galiojančius savivaldybės turto nuomą reglamentuojančius teisės aktus su ja sudarytos sutartys galėtų būti pratęstos, be kita ko, tuo atveju, jeigu Tarybos sprendime nuomoti patalpas viešo konkurso būdu būtų įtvirtinta sąlyga, kad įvykus konkursui, šios patalpos bus išnuomotos ieškovei už didžiausią pasiūlytą kainą. Tačiau šios aplinkybės savaime nepaneigia, kad atsakovių sprendimas nuomoti patalpas viešo konkurso būdu atitiko ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir neturi įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui.

10135.

102Teismas taip pat nesutinka su ieškovės argumentu, esą jos pozicijos pagrįstumą patvirtina susiformavusi teismų praktika panašaus pobūdžio bylose, be kita ko, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-740-180/2016 pateikti išaiškinimai. Nei minėtoje ieškovės nurodytoje civilinėje byloje, nei Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 7 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-519-196/2018, kurioje taip pat buvo keliami klausimai dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti sudarytą valstybei priklausančio turto nuomos sutartį, nebuvo sprendžiama dėl paskelbto viešo konkurso teisėtumo ir nuomininko pirmenybės teisės pažeidimo pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto nuomos tvarką reglamentuojančius Nuostatus. Taigi, minėtose bylose buvo vertinamos kitokios, nei šiuo atveju, nuomos teisinius santykius reglamentuojančios viešosios teisės normos. Be to, minėtais atvejais su nuomininku sudarytose sutartyse buvo tiesiogiai įtvirtinta sąlyga, nustatanti nuomininko pirmumo teisę pratęsti nuomos sutartį, o šių sąlygų formuluotės iš esmės atitiko CK 6.482 straipsnio 1 dalies formuluotę, kai nagrinėjamu atveju su ieškove sudarytose sutartyse nėra tiesiogiai įtvirtina ieškovės pirmenybės teisė atnaujinti sudarytas sutartis, tačiau, kaip minėta, yra numatyta tik galimybė jas pratęsti. Vadinasi, minėtose bylose vertintos faktinės aplinkybės nesutapo su šioje byloje susiklosčiusiomis faktinėmis aplinkybėmis. Kita vertus, teismų procesiniuose sprendimuose, priimtuose minėtose bylose, nebuvo suformuluota imperatyvi pareiga kiekvienu atveju pratęsti su nuomininku sudarytą nuomos sutartį, tačiau buvo nurodyta, kad nuomotojas turi atsižvelgti į nuomininko pirmenybę įtvirtinančią sutarties sąlygą ir svarstyti galimybę pratęsti sudarytą sutartį.

10336.

104Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o ieškovės apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

105Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

106Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gintarinė... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė sudariusi su Vilniaus miesto savivaldybe patalpų nuomos... 10. 3.... 11. Ieškovės pirmenybės teisę atnaujinti sutartis garantavo šių sutarčių... 12. 4.... 13. Atsakovės nenurodė ieškovei pagrįstų argumentų, dėl kurių buvo priimtas... 14. 5.... 15. Ieškovė pagerino ir pertvarkė patalpas, investuodama į jas savo lėšas. Be... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad teisiniams santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios... 22. 8.... 23. Vadovaudamasis susiformavusia teismų praktika, teismas pažymėjo, kad CK... 24. 9.... 25. Nenustačius atsakovės sprendimo skelbti viešą konkursą neteisėtumo,... 26. 10.... 27. Ieškovės argumentai, kad ji pagerino patalpas, investavo lėšas, suteikė... 28. III.... 29. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. 11.... 31. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018... 32. 11.1.... 33. Teismas nepagrįstai suteikė prioritetą skundžiamam Tarybos sprendimui ir... 34. 11.2.... 35. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo panaikinti... 36. 11.3.... 37. Šiuo metu ieškovės pirmenybės teisė gali būti įgyvendinama organizuojant... 38. 11.4.... 39. Nors, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, šiuo metu galiojančioje... 40. 12.... 41. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės prašo ieškovės reikalavimus... 42. 12.1.... 43. Atsakovės siekia, kad ginčo patalpos būtų išnuomotos ekonomiškai... 44. 12.2.... 45. Teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovės nurodytos CK ir sutarčių... 46. 12.3.... 47. Ieškovės nurodyta teismų praktika, tariamai pagrindžianti jos pirmenybės... 48. 12.4.... 49. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad paskelbtame viešame konkurse galėtų būti... 50. 12.5.... 51. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 13 d. nutartyje, priimtoje... 52. Teisėjų kolegija... 53. IV.... 54. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 55. 13.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 57. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujai pateiktų įrodymų priėmimo... 58. 14.... 59. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus,... 60. 15.... 61. Vadovaujantis CPK 180 straipsniu, teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus,... 62. 16.... 63. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl to, ar 2016 m. pasibaigus su... 64. Dėl ginčo esmės... 65. 17.... 66. Byloje ginčas kilo dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto... 67. 18.... 68. Apeliaciniame skunde ieškovė kelia klausimus dėl jos, kaip patalpų... 69. 19.... 70. Šiame kontekste, visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamas... 71. 20.... 72. Teisiniams santykiams dėl valstybei ir savivaldybei priklausančio turto... 73. 21.... 74. Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti pasibaigusią nuomos sutartį... 75. 22.... 76. Pirmiau minėta, kad Vilniaus miesto savivaldybei priklausančios patalpos,... 77. 23.... 78. Vadovaujantis CK 1.1 straipsnio 2 dalimi, teisiniams santykiams, kuriuos... 79. 24.... 80. Taigi, sprendžiant klausimą dėl ieškovės pirmenybės teisės pratęsti... 81. 25.... 82. Kaip minėta, savivaldybei priklausančio turto valdymo ir naudojimo tvarką... 83. 26.... 84. Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamo turto nuomos tvarką... 85. 27.... 86. Pagal ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusią Nuostatų redakciją,... 87. 28.... 88. Iš aptariamų teisės aktų nuostatų matyti, kad ginčui aktualiu laikotarpiu... 89. 29.... 90. Nagrinėjamu atveju byloje esantys įrodymai patvirtina, kad klausimai dėl... 91. 30.... 92. Esant tokioms aplinkybėms, teismas vertina, kad Tarybos sprendimas nuomoti... 93. 31.... 94. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 95. 32.... 96. Sprendimas nuomoti patalpas viešo konkurso būdu taip pat negali būti... 97. 33.... 98. Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad sutartyse nebuvo įtvirtinta... 99. 34.... 100. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat rėmėsi aplinkybe, kad investavo... 101. 35.... 102. Teismas taip pat nesutinka su ieškovės argumentu, esą jos pozicijos... 103. 36.... 104. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 105. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 106. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą....