Byla 2-9721-861/2014
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį atsakovui G. M. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo 10 096,65 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad 2008-07-18 tarp šalių buvo sudaryta Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartis Nr. SL080714V990021, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais grąžinti panaudotą kreditą. Atsakovas savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų grąžinti kreditą neįvykdė, todėl ieškovui liko skolingas jo reikalaujamą sumas (b. l. 1-2).

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b. l. 29-30). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2008-07-18 sudarė Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. SL080714V990021, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 8 000 Lt kredito limitas, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2013-07-31 kiekvieno mėnesio 28 dieną mokant po 400 Lt (b. l. 5). Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 12,5 procento dydžio palūkanas bei 0,1 procento delspinigių už pradelstą dieną (sutarties 9.10. punktas) (b. l. 5). Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir įmokų sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nemokėjo, todėl ieškovo paskaičiavimu susidarė 8 427,67 Lt skola už likusius mokėjimus, delspinigių paskaičiuota 1 668,98 Lt sumai (b. l. 1-2, 7-20). Atsakovui 2011-09-26 buvo siųstas raštas dėl Sutarties nutraukimo, tačiau į minėtą raštą atsakovas neragavo ir skolos negrąžino (b. l. 6).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovui gautą kreditą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 8 427,67 Lt skolos.

8Nagrinėjamu atveju išanalizavus ieškovo pateiktą naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį, darytina išvada, kad tai yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, todėl neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, reglamentuojančių netesybų dydį. Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad ieškovas, nesuteikęs atsakovui galimybės keisti sutarties sąlygas dėl netesybų, neveikė sąžiningai ir protingai, nesilaikė kliento prioriteto interesų principo (CK 6.718 str.).

9Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB „Ribenos prekyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2008). Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutarties 9.10 punkte numatytas 0,1 proc. per dieną delspinigių dydis. Ieškovo paskaičiavimu, delspinigiai sudaro 1 668,98 Lt (b. l. 1-2, 7-20). Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje O. V. v. UAB DK „PZU Lietuva“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-12/2009) išaiškinta, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos, jeigu jos yra neprotingai didelės. Šiuo atveju neįvykdytos prievolės suma yra 8 427,67 Lt, tuo tarpu reikalaujamų netesybų dydis – 1 668,98 Lt. Teismas daro išvadą, kad atsižvelgiant į paskaičiuotų netesybų sumos ir neįvykdytos prievolės sumos santykį, taip pat aplinkybę, kad vartojimo sutartyje vienašališkai nustatytas netesybų dydis, 1 668,98 Lt netesybos yra akivaizdžiai per didelės. Teismo nuomone, šalių teisėtų interesų pusiausvyra būtų išlaikyta netesybų dydį sumažinus iki 834,49 Lt sumos (0,05 proc. per dieną). Tokiu atveju, ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 834,49 Lt delspinigių.

11Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d., Sutarties 9.11. punktas).

12Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 303 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) ieškovo BAB banko „Snoras“, į. k. 112025973, naudai 8 427,67 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt septynis litus 67 ct) skolos, 834,49 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt keturis litus 49 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-01-30 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) valstybės naudai 303 Lt (tris šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai