Byla e2-1391-236/2018
Dėl perkančiojo organizacijos sprendimo panaikinimo bei viešojo pirkimo nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Arginta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VILNIAUS VANDENYS“ dėl perkančiojo organizacijos sprendimo panaikinimo bei viešojo pirkimo nutraukimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Arginta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „VILNIAUS VANDENYS“, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą paskelbti Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimą (Pirkimo Nr. 380930) (toliau – Pirkimas), nutraukti atsakovės vykdomą Pirkimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ vykdomo Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 380930) procedūras ir įpareigoti UAB „VILNIAUS VANDENYS“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.
 1. Atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ prašė ieškovės UAB „Arginta“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018-06-25 nutartimi nutarė ieškovės UAB „Arginta“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė vykdo Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimą Nr. 380930. Ieškovė prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių, prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti UAB „VILNIAUS VANDENYS“ vykdomo Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 380930) procedūras ir įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Pirkimo Nr. 380930 objektus sudaro dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos.
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir valymo veiklą. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra bendro intereso paslaugos – viešosios paslaugos. Dėl to teismas sprendė, kad perkančiosios organizacijos siekiamos įsigyti paslaugos – dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos – yra tiesiogiai susijusios su visuomenės intereso tenkinimu, tai yra viešuoju interesu.
 1. Teismas nurodė, kad visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-07-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1426-180/2016). Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius UAB „VILNIAUS VANDENYS“ vykdomo Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 380930) procedūras bei įpareigojus perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, būtų pažeistas viešasis interesas. Dėl to teismas darė išvadą, kad susiklosčiusioje situacijoje svarbiausia yra užtikrinti būtent atsakovės vykdomos veiklos tęstinumą bei kokybišką ir savalaikį paslaugų visuomenei teikimą, taip užtikrinant viešąjį interesą.
 1. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinyje dėstomus argumentus ir motyvus, atsižvelgęs į atsakovės dėstomas aplinkybes, sprendė, kad šioje proceso stadijoje negali daryti pagrįstos išvados, jog ieškinys yra prima facie (preliminariai) pagrįstas (CPK 144 straipsnio 1 dalis), o pareikštas ieškinys ipso facto (savaime) neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti.
 1. Teismas sutiko su ieškove, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinant, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Tačiau teismas sprendė, kad esant šioms aplinkybėms laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes būtų pažeistas viešasis interesas bei atsakovė patirtų neigiamas pasekmes.
 1. Teismas svarbia aplinkybe pripažino tai, kad dumblo apdorojimo bare didžioji dalis įrengimų priskiriama potencialiai pavojingų įrenginių grupei, kuriuos naudojant kyla pavojus darbuotojų ir kitų žmonių gyvybei, sveikatai bei aplinkai ar turtui, dėl ko savalaikis ir kvalifikuotas šių įrengimų techninis aptarnavimas yra labai svarbus.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į perkamos paslaugos tęstinį pobūdį, darė išvadą, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju pastaroji įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo.
 1. Tesimas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą, sprendė, kad ieškovės pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentai nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams.
 1. Teismas taip pat pažymėjo, kad prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui, todėl ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Arginta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-06-25 nutartį ir tenkinti UAB „Arginta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas. Byloje nėra duomenų, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius Pirkimo procedūras, tinkamai neveiktų dumblo apdorojimo įrenginiuose esantys technologiniai įrengimai ar strigtų paslaugų teikimas vartotojams, ar būtų pablogėjusi UAB „VILNIAUS VANDENYS“ teikiamų paslaugų kokybė. Tai pat byloje nėra ir duomenų, kad šiuo metu ar sustabdžius Pirkimo procedūras būtų daroma žala aplinkai ar kitaip kenkiama viešajam interesui, t. y. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ gali tinkamai vykdyti savo veiklą ir kokybiškai bei savalaikiai teikti paslaugas visuomenei.
  1. Pirmosios instancijos teismas nemotyvuodamas bei nepagrįstai sprendė, kad ieškinys nėra prima facie pagrįstas.
  1. Pirmosios instancijos teismas nurodymas, kad UAB „Arginta“ įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo, yra siūlymas šalims toliau tęsti teisminius ginčus, o ne civilinio proceso tikslo atkurti taiką tarp šalių realizavimas.
 1. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-06-25 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Analogiškas ieškovės prašymas sustabdyti viešąjį pirkimą Nr. 380930 buvo pateiktas civilinėje byloje Nr. e2-3718-590/2018. Vilniaus apygardos teismas 2018-05-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3718- 590/2018 UAB „Arginta“ prašymą atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-07-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1225-790/2018 pirmosios instancijos teismo nutarti paliko nepakeistą. Šio atskirojo skundo argumentai yra tapatūs tiems, kuriais buvo grindžiamas atskirasis skundas, kurio Lietuvos apeliacinis teismas netenkino 2018-07-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1225-790/2018, todėl Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimai 2018-07-05 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1225-790/2018 yra svarbūs šioje byloje.
  1. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad byloje nėra duomenų, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, tinkamai neveiktų dumblo apdorojimo įrenginiuose esantys technologiniai įrengimai ar strigtų paslaugų teikimas vartotojams, ar būtų pablogėjusi UAB „VILNIAUS VANDENYS“ teikiamų paslaugų kokybė. Pažymėtina, kad atsakovė neturi reikiamo kvalifikuoto personalo, kad galėtų pati savo jėgomis sau suteikti reikiamas paslaugas. Tuo tarpu, negaunant techninės priežiūros ir remonto gedimo atvejais paslaugų, žymiai padidėja didelio masto avarijų, aplinkos užteršimo ir visiško paslaugų teikimo nutrūkimo rizika. Todėl aplinkybė, kad šiuo metu paslaugos yra teikiamos ir įrenginiai veikia nėra pagrindas konstatuoti, kad įrenginiai be avarijų ir rimtų sutrikimų gali veikti dar kelis mėnesius ar ilgiau.
  1. Įrengimai tam tikrą laiką gali funkcionuoti be perkamų techninės priežiūros ir remonto paslaugų, o Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų eksploatacija nėra šio Pirkimo objektas. Tačiau, kilus veikimo nesklandumams, prireikus įrengimų techninės priežiūros ir/ar remonto paslaugų, UAB „VILNIAUS VANDENYS“ jų savo jėgomis negalėtų užsitikrinti ir būtų priversti stabdyti technologinius procesus.
  1. Ieškovės teiginiai dėl teismo pareigos motyvuoti tai, ką teismas preliminariai įvertino prieštarauja prima facie ieškinio pagrįstumo institutui bei teismų praktikai.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-06-25 nutartis paliktina nepakeista.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos“ pirkimą Nr. 380930. Pirkimo objektas - dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos.
 1. Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, įskaitant ginčus dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus ieškovės pareikšto reikalavimo vertinimas nereikalauja bylos nagrinėjimo iš esmės ir joje pateiktų įrodymų įvertinimo pagal CPK nustatytas įrodinėjimo taisykles. Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimo tikslas – paties teismo, sprendžiančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinį klausimą, įsitikinimas, ar ieškinys yra bent tikėtinai pagrindžiamas. Todėl atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio pagrįstumo nėra pagrindas išvadai apie skundžiamos nutarties nepagrįstumą ar jos neteisėtumą (CPK 328 str., 338 str.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir valymo veiklą. Tokia veikla yra neatsiejamai susijusi su būtinųjų gyventojų poreikių patenkinimu, t. y. viešuoju interesu. Atsakovė perka paslaugas, reikalingas Vilniaus miesto nuotekų valyklai tinkamai funkcionuoti, t. y. šios valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas.
 1. Apeliacinis teismas sutinka su atsakovės teiginiais, kad negaunant techninės priežiūros ir remonto gedimo atvejais paslaugų, žymiai padidėja didelio masto avarijų, aplinkos užteršimo ir visiško paslaugu teikimo nutrūkimo rizika, todėl aplinkybė, kad šiuo metu paslaugos yra teikiamos ir įrenginiai veikia nėra pagrindas konstatuoti, kad įrenginiai be avarijų ir rimtų sutrikimų gali veikti dar kelis mėnesius ar ilgiau. Dėl to darytina išvada, kad kuo skubesnis Pirkimo vykdymas yra tas viešasis interesas, kurio neužtikrinimas padarytų didesnės žalos viešajam interesui nei Pirkimo vykdymo sustabdymas, siekiant užtikrinti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutartyje nurodė esminius argumentus dėl prašymo pagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog ieškovės prašymas buvo atmestas nepagrįstai.
 1. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 1. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai