Byla e2-1225-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Arginta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Envija ES“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Arginta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2018 m. balandžio 10 d. UAB „Vilniaus vandenys“ rašte nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą, kad UAB „Arginta“ prašymas inicijuoti ir UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijoje spręsti klausimus dėl skelbiamų derybų pirkime „Dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos“ (toliau – pirkimas Nr. 189666) laimėtojo pripažinimo ir sutarties sudarymo netenkinamas; 2) įpareigoti UAB „Vilniaus vandenys“ pirkime Nr. 189666 spręsti klausimus dėl pirkimo laimėtojo pripažinimo ir sutarties sudarymo; 3) priteisti iš UAB „Vilniaus vandenys“ 26 817,22 Eur žalos atlyginimą. Ieškovė 2018 m. gegužės 31 d. pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo pakeitė antrąjį ieškinio reikalavimą, prašydama pripažinti jos pasiūlymą laimėtoju ir įpareigoti UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti su ja preliminarią pirkimo sutartį.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ vykdomo Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo (toliau – pirkimas Nr. 380930) procedūras ir įpareigoti UAB „Vilniaus vandenys“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.
 3. Ieškovė nurodė, kad pasirengimo bylą nagrinėti teisme metu UAB „Vilniaus vandenys“ 2018 m. gegužės 13 d. paskelbė pirkimą Nr. 380930 toms pačioms paslaugoms, dėl kurių įsigijimo pirkime Nr. 189666 vyksta ginčas teisme, nusipirkti. Ieškovės teigimu, patenkinus jos ieškinį, atsakovė būtų įpareigota spręsti klausimus dėl pirkimo Nr. 189666 laimėtojo pripažinimo ir sutarties sudarymo, tai yra pripažinti UAB „Arginta“ pagal pateiktą pasiūlymą pirkime Nr. 189666 laimėtoja ir sudaryti su ja sutartį, tačiau jeigu atsakovė įvykdys naujai paskelbtą pirkimą Nr. 380930 ir sudarys sutartį, sutartis su ieškove pirkime Nr. 189666 nebegalės būti sudaryta. Tai reiškia, kad, nesustabdžius pirkimo Nr. 380930 procedūrų ir neuždraudus sudaryti pirkimo sutarties, atsakovė neteisėtų sprendimų pagrindu galės vykdyti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su kitu tiekėju, atsiras dar vienas trečiasis asmuo – naujojo pirkimo laimėtojas, kurio teisė sudaryti sutartį turės būti ginama. Tada, ieškovės teigimu, teismo sprendimas pagal UAB „Arginta“ ieškinį būtų neįvykdomas arba jo vykdymas būtų iš esmės apsunkintas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tiek pirkimo Nr. 189666, tiek pirkimo Nr. 380930 objektus sudaro dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos. UAB „Vilniaus vandenys“ vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir valymo veiklą. Perkančiosios organizacijos siekiamos įsigyti paslaugos yra tiesiogiai susijusios su visuomenės intereso tenkinimu, tai yra viešuoju interesu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius UAB „Vilniaus vandenys“ vykdomo pirkimo Nr. 380930 procedūras bei įpareigojus perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, būtų pažeistas viešasis interesas. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, susiklosčiusioje situacijoje svarbiausia yra užtikrinti būtent atsakovės vykdomos veiklos tęstinumą bei kokybišką ir savalaikį paslaugų visuomenei teikimą, taip užtikrinant viešąjį interesą.
 3. Be to, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčas iš esmės vyksta dėl pirkimo Nr. 189666 procedūrų, o ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirkime Nr. 380930, dėl kurio procedūrų ginčo teisme nėra.
 4. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinyje dėstomus argumentus ir motyvus, atsižvelgęs į atsakovės dėstomas aplinkybes, nurodė, kad šioje proceso stadijoje negali daryti pagrįstos išvados, jog ieškinys yra prima facie (preliminariai) pagrįstas, o pareikštas ieškinys ipso facto (savaime) neturi sąlygoti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Teismas sprendė, kad, atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes palankaus teismo sprendimo atveju ji įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo.
 5. Teismas konstatavo, kad ieškovės argumentai nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams. Be to, teismo vertinimu, prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskirajame skunde apeliantė UAB „Arginta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartį ir tenkinti jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Nėra duomenų, kad, taikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, dumblo apdorojimo įrenginiuose esantys technologiniai įrenginiai tinkamai neveiktų, strigtų paslaugų teikimas vartotojams, būtų pablogėjusi teikiamų paslaugų kokybė, būtų daroma žala aplinkai ar kitaip kenkiama viešajam interesui. UAB „Vilniaus vandenys“ 2018 m. gegužės 11 d. rašte patvirtino, kad nuo 2018 m. vasario 23 d. dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninę priežiūrą vykdė ir įrengimus remontavo nepirkdami tokių paslaugų iš tiekėjų. UAB „Vilniaus vandenys“ naują pirkimą šioms paslaugoms įsigyti paskelbė tik 2018 m. gegužės 13 d. Tai reiškia, kad UAB „Vilniaus vandenys“ nuo 2018 m. vasario 23 d. ir iki šiol užtikrina tinkamą technologinių įrengimų priežiūrą.
  2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normose nėra nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylose kaip laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik to viešojo pirkimo, kuriame priimti perkančiosios organizacijos sprendimai skundžiami teisme, procedūros sustabdymas. Kaip nustatyta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, gali būti taikomos tokios laikinosios priemonės, kurios būtinos teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Jeigu teismo sprendimo įvykdymui grėsmę kelia vykdomo kito viešojo pirkimo procedūra, kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikomas to kito viešojo pirkimo procedūros sustabdymas.
  3. Teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reikalavimas aiškiai nepagrįstas, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą civilinių teisių gynybos būdą ir kt. Skundžiamoje teismo nutartyje nėra motyvų, kodėl teismas negali daryti pagrįstos išvados dėl ieškinio pagrįstumo. Apeliantės manymu, jos ieškinys yra prima facie pagrįstas.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Dumblo apdorojimo bare didžioji dalis įrengimų priskiriami potencialiai pavojingų įrengimų grupei (garo katilai, slėginiai indai, cheminių medžiagų laikymo talpos, kt.). Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas nustato, kad tokie įrenginiai gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, jiems reikalinga įstatymo nustatyta priežiūra. Perkamos paslaugos yra sudėtingos, jų atlikimas gali būti patikėtas tik patyrusiems, reikiamą kvalifikaciją turintiems specialistams, kurių atsakovė neturi. Negaunant techninės priežiūros ir remonto paslaugų, žymiai padidėja didelio masto avarijų, aplinkos užteršimo ir visiško paslaugų nutrūkimo rizika. Nors UAB „Vilniaus vandenys“ savo turimais resursais gali atlikti įrenginių eksploatavimo darbus, techninės priežiūros ir remonto atlikti neturi galimybės, dėl to ir vykdo viešąjį pirkimą. Nesant kitos išeities, UAB „Vilniaus vandenys“ įrenginius eksploatuoja, todėl išsiverčia be techninės priežiūros ir remonto darbų, tačiau, net ir nesant gedimų, periodinė įrenginių techninė priežiūra turi būti atliekama tam tikrais terminais, jos neatlikus, įrenginių eksploatacija taps draudžiama. Atsakovė nurodo, kad viešąjį pirkimą paskelbė įmanomai trumpiausiais terminais.
  2. Pirkimo Nr. 380930 procedūros nėra ginčijamos nei šioje, nei kitose civilinėse bylose. Iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovė siekia ateityje inicijuoti teisminį ginčą dėl pirkimo Nr. 380930 ir pasiekti, kad jau šioje byloje būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės teismo sprendimo kitoje byloje įvykdymo užtikrinimui, tačiau laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos užtikrinti galimo (potencialaus) ateities ieškinio įvykdymo.
  3. Ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste įvertinimas negali būti suprantamas kaip išsami ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analizė, todėl atskirajame skunde dėstomi argumentai dėl teismo pareigos motyvuoti tai, ką teismas nustatė preliminariai, prieštarauja prima facie ieškinio pagrįstumo institutui.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis apeliantės atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 3. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.
 4. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra vienas iš perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūros, įtvirtintos Tarybos direktyvose 89/665/EEB ir 92/13/EEB (su atitinkamais pakeitimais) bei jas įgyvendinančiose nacionalinės teisės normose, elementų, užtikrinantis tiekėjų galimai pažeistų teisių efektyvų gynimą. Tokiomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad teismo priimami sprendimai dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų galėtų būti veiksmingai įgyvendinti.
 5. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose vadovaudamasis ne tik efektyvumo principu, tačiau ir ekonomiškumo, proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Toks teisinis reglamentavimas suderinamas su paminėtose Tarybos direktyvose įtvirtintomis nuostatomis, leidžiančiomis valstybėms narėms nustatyti, kad už peržiūros procedūras atsakinga institucija, spręsdama dėl laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų srityje, atsižvelgtų į galimas tokių priemonių taikymo pasekmes visiems interesams, kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į visuomenės interesus, bei nuspręsti netaikyti tokių priemonių, jei jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.
 6. Teismų praktikoje pažymima, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014, kt.). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 7. Ieškovė dalyvavo atsakovės paskelbtame pirkime Nr. 189666 ir pateikė pasiūlymą, kuris atsakovės 2017 m. spalio 20 d. sprendimu nustatytoje galutinių pasiūlymų eilėje užėmė antrąją vietą, o laimėjusiu pasiūlymu buvo pripažintas UAB „Envija ES“ pasiūlymas. Ieškovė Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-867-590/2018 kėlė ginčą dėl tokio sprendimo teisėtumo, nurodydama, kad atsakovė nepagrįstai UAB „Envija ES“ kvalifikaciją pripažino atitinkančia pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 24 d. nutartimi netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, nestabdė viešojo pirkimo procedūrų bei neuždraudė atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutarties, o 2018 m. vasario 9 d. sprendimu panaikino ieškovės skundžiamus sprendimus, konstatavęs, kad UAB „Envija ES“ neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jos pasiūlymas turėjo būti atmestas ir, spręsdamas dėl neteisėto viešojo pirkimo pasekmių taikymo, pripažino negaliojančia UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Envija ES“ 2017 m. gruodžio 28 d. sudarytą Preliminarią sutartį, sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodydamas, kad sutartis pripažįstama negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
 8. Ieškovė nagrinėjamoje byloje gina savo galimai pažeistą teisę būti grąžintai į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir sudaryti sutartį pagal pirkimą Nr. 189666, kartu reikalauja žalos atlyginimo dėl teismo konstatuotų neteisėtų atsakovės sprendimų pirkime Nr. 189666. Kaip minėta, ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė sustabdyti atsakovės vykdomo naujo pirkimo Nr. 380930 procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.
 9. Pagal aptartą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui buvo privalu įvertinti ne tik tai, ar prašomos laikinosios apsaugos priemonės leis efektyviai užtikrinti būsimo ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą, bet ir jų įtaką kitiems interesams, tai, ar tokios priemonės susiklosčiusioje situacijoje nepažeis ekonomiškumo, proporcingumo principų bei viešojo intereso, ar jų neigiamos pasekmės viršys teikiamą naudą. Apeliacinės instancijos teismo manymu, pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi netenkinęs ieškovės prašymo, iš esmės tinkamai įvertino šias aplinkybes.
 10. Nors tarp šalių vyksta ginčas, ar teismui panaikinus atsakovės sprendimus ir pripažinus negaliojančia su UAB „Envija ES“ sudarytą Preliminarią sutartį ieškovė turi būti grąžinta į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir su ja sudaryta sutartis pagal pirkimą Nr. 189666, ar šis pirkimas laikytinas pasibaigusiu, atsakovės naujai vykdomo pirkimo Nr. 380930 procedūrų sustabdymas ir viešojo pirkimo sutarties nesudarymas nėra vienintelės priemonės, užtikrinančios efektyvų ieškovės teisių gynimą. Minėta, kad ieškovė šioje byloje yra pareiškusi ir reikalavimą dėl žalos, padarytos atsakovės neteisėtais sprendimais pirkime Nr. 189666, atlyginimo, kuris grindžiamas prarasta galimybe sudaryti sutartį. Taigi, ieškovė yra pasirinkusi ir kitą savo pažeistų teisių gynimo būdą, neorientuotą į sutarties pagal pirkimą Nr. 189666 sudarymą. Be to, atsakovės naujai paskelbtame pirkime Nr. 380930 ieškovė turi galimybę dalyvauti, pateikti konkurencingą pasiūlymą, o jo procedūrų metu įstatymo nustatyta tvarka ginti savo galimai pažeidžiamas teises. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovė dėl pastarojo pirkimo paskelbimo ir jo sąlygų teisėtumo jau yra pareiškusi 2018 m. gegužės 23 d. pretenziją, taigi, ji aktyviai naudojasi nustatyta perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra (2 t., b. l. 109-113).
 11. UAB „Vilniaus vandenys“ vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir valymo veiklą. Tokia veikla yra neatsiejamai susijusi su būtinųjų gyventojų poreikių patenkinimu, taigi, viešuoju interesu. Iš pateiktų pirkimo Nr. 380930 dokumentų matyti, kad atsakovė perka paslaugas, reikalingas Vilniaus miesto nuotekų valyklai tinkamai funkcionuoti, t. y. šios valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Apeliantės akcentuojama aplinkybė, kad nuo 2018 m. vasario 23 d. techninės priežiūros ir remonto paslaugos neteikiamos, tačiau įrenginiai toliau eksploatuojami, nepaneigia būtinybės atsakovei kuo skubiau įsigyti perkamas paslaugas, kadangi, kaip nurodo atsakovė, neatliekant perkamų paslaugų, viena vertus, kyla avarijų, aplinkos užteršimo, visiško paslaugų neteikimo rizika, kita vertus, nustatytais terminais neatlikus periodinės įrenginių techninės priežiūros, įrenginiai negalės būti eksploatuojami. Šiuos atsakovės teiginius patvirtina pirkimo dokumentai, kuriuose numatytas įrenginių profilaktikos periodiškumas. Vadinasi, kuo skubesnis pirkimo Nr. 380930 vykdymas yra tas viešasis interesas, kurio neužtikrinimas padarytų didesnės žalos viešajam interesui nei pirkimo vykdymo sustabdymas, siekiant užtikrinti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pastebėtina, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-867-590/2018 2017 m. lapkričio 24 d. nutartimi netaikė laikinųjų apsaugos priemonių ir nestabdė viešojo pirkimo procedūrų bei neuždraudė atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutarties, motyvuodamas viešojo intereso užtikrinimo būtinybe, todėl ir nagrinėjamoje situacijoje pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikėsi tos pačios pozicijos.
 12. Sutiktina su apeliante, kad jeigu teismo sprendimo įvykdymui kelia grėsmę kito viešojo pirkimo procedūra, kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikomas kito viešojo pirkimo procedūros sustabdymas, kadangi tai atitinka bendrąjį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslą. Vis dėlto, nagrinėjamoje situacijoje, įvertinus aptartas kitas efektyvias ieškovės galimai pažeistų teisių gynimo galimybes ir viešąjį interesą kuo skubiau įsigyti dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas, spręstina, kad atsakovės vykdomo naujo pirkimo Nr. 380930 procedūrų sustabdymo, įpareigojimo nesudaryti pirkimo sutarties neigiamos pasekmės viršytų tokiomis priemonėmis suteikiamą naudą. Atitinkamai, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šios priemonės neužtikrintų šalių interesų pusiausvyros, būtų neproporcingos siekiamiems tikslams bei prieštarautų ekonomiškumo principui.
 13. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad preliminariai įvertinęs ieškinyje dėstomus argumentus ir motyvus, atsižvelgęs į atsakovės dėstomas aplinkybes, šioje proceso stadijoje negali daryti pagrįstos išvados, jog ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Apeliantė mano, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra motyvuota. Apeliacinės instancijos teismas nevertina šių apeliantės argumentų pagrįstumo, kadangi nustačius, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai bei viešasis interesas neatidėliotinu pirkimo objekto įgyvendinimu, tikėtino ieškinio pagrįstumo kaip būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimo konstatavimas netenka esminės reikšmės sprendžiamam klausimui.
 14. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus teisinius argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai