Byla e2-1426-180/2016
Dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-4748-345/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilungė“ ieškinį atsakovui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Aukštaitijos ranga“), dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Vilungė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos priimtus sprendimus apie kuriuos ieškovui buvo pranešta 2016 m. balandžio 12 d. rašte, t. y. panaikinti konkurso „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“ (pirkimo Nr. 170817) dalyvių pasiūlymų eilę ir sprendimą pripažinti UAB „Aukštaitijos ranga“ konkurso laimėtoju.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Prašymą grindė ieškovės teisėtų interesų ir viešojo intereso apsauga, ekonomiškumo ir proporcingumo principų apsauga, bei tuo, kad, atsakovui toliau tęsiant viešųjų pirkimų procedūras, po kelių dienų atsakovas galės sudaryti neteisėtą viešojo pirkimo sutartį ir baigti viešąjį pirkimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškovės UAB „Vilungė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino – įpareigojo atsakovą Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nesudaryti viešojo pirkimo atviro konkurso „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“ (pirkimo Nr. 170817) viešojo pirkimo sutarties.

7Ginčas kilęs dėl atsakovo paskelbto vykdomo viešojo pirkimo „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“ metu priimtų sprendimų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies reikalavimams. Ieškovo teigimu, konkursą laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikė melagingą informaciją apie atitiktį pirkimo sąlygose įtvirtintiems reikalavimams. Teismo įsitikinimu, perkamų darbų pobūdis įrodo, kad pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes nėra neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą ir įgyti minėtus darbus, o dėl jo sustabdymo kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs tai, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Priešingu atveju, sudarius neteisėtą viešojo pirkimo sutartį, turėtų būti sprendžiami klausimai dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir taip iš esmės būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas.

8Teismas, įvertinęs perkančiosios organizacijos veiksmus dėl tolesnių pirkimo procedūrų, papildomų dokumentų reikalavimo, padarė išvadą, kad dėl to, tikėtina, nėra skubos sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Konkurso sąlygos taip pat numato sutarties vykdymo termino pratęsimą (II.2.2 p.).

9Teismas sprendė, kad, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones bus užtikrintas viešojo pirkimo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.) laikymasis, kartu ir visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje. Nesustabdžius procedūrų, teismo įsitikinimu, ieškovui kiltų reali grėsmė, pasibaigus konkurso procedūroms, prarasti galimybę dalyvauti viešame pirkime.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Jeigu atskirojo skundo reikalavimas nebus patenkintas, remiantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 2 864 660 Eur sumai, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija.

12Atskirojo skundo esminiai argumentai:

131. Teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, tinkamai neįvertinęs aplinkybių, dėl kurių laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Atsakovas vykdo Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 3-iojo sektoriaus pastatų rekonstrukcijos darbų, techninių ir inžinerinių apsaugos priemonių įrengimo bei atnaujinimo, informacinių stendų bei atminimo lentų gamybos bei sumontavimo, šiluminės trasos įrengimo I etapo darbų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Šis pirkimas yra svarbus valstybei ekonomine, socialine ir visuomenės saugumo prasme ir yra neabejotinai strategiškai svarbus Lietuvos valstybei. Projektams įgyvendinti numatytos valstybės biudžeto lėšos ir tarptautinė finansinė parama turi būti įsisavinta 2016 metais. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trikdo atsakovo vykdomo viešojo pirkimo eigą ir neigiamai įtakoja atsakovo vykdomas funkcijas. Egzistuoja rizika, nepažeidžiant sutartinių santykių, įvykdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Neįvykdžius viešojo pirkimo sutarties, nebus sudarytos galimybės įgyvendinti projekto ir atsakovas privalės grąžinti finansuotą sumą. Tokiu būdu atsakovas patirs neproporcingus nuostolius ir negaus jokios naudos. Teismas neįvertino perkamų darbų pobūdžio ir jų finansavimo šaltinio, dėl ko padarė neteisingą išvadą, kad pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas nepažeis viešojo intereso.

142. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neteisingai nustatė faktines bylai reikšmingas aplinkybes, neįsigilino į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes, netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes, netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį. Pagal projekto įgyvendinimo sutarties 19.2 punktą, projekto veika Nr. 1.1.3 ,,Patalpų rekonstravimo darbai“ ir veikla Nr. 2.1.1 ,,Techninių ir inžinerinių apsaugos priemonių įrengimas bei atnaujinimas“, projektas turi būti pabaigtas iki 2016 m. spalio 30 d. Taigi stabdant viešojo pirkimo sutarties pasirašymą ir vykdymą, trumpėja sudėtingų darbų atlikimo terminai. Tokių aplinkybių teismas neįvertino ir padarė neteisingą išvadą, jog nėra skubos sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Aplinkybės, kad perkančioji organizacija 2016 m. balandžio 18 d. raštu paprašė viešojo pirkimo dalyvius pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką iki 2016 m. birželio 27 d. ir pateikti pasiūlymų galiojimo užtikrinimą, galiojantį iki 2016 m. birželio 27 d., taip pat aplinkybė, jog pirkimo sąlygos numato sutarties vykdymo termino pratęsimą, neleidžia daryti neabejotinos išvados, kad nėra skubos sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

153. Iš skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu esančios bylos medžiagos preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados dėl ieškinio prima facie pagrįstumo. Teismas apsiribojo vieninteliu ieškovės teiginiu, kad viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai tariamai pateikė melagingą informaciją apie atitiktį pirkimo sąlygose įtvirtintiems reikalavimams.

164. Ieškovas savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tinkamai nepagrindė ir nenurodė jokios grėsmės galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui.

175. Laikinosios apsaugos priemonės daro tiesioginę įtaką atsakovo įgyvendinamam tiesioginio finansavimo projektui, kuriam įgyvendinti skirta 2 864 660 Eur tarptautinė parama. Ši paramos suma yra minimali, nes numatomas papildomas finansavimas sustabdytos viešojo pirkimo sutarties įvykdymui. Viešojo pirkimo sutarties projekte numatytas darbų įvykdymo terminas 2016 m. rugsėjo 30 d. su galimybe pratęsti iki 2016 m. spalio 30 d. Stabdant viešojo pirkimo sutarties pasirašymą ir vykdymą, egzistuoja reali grėsmė neįvykdyti sutarties ir neįgyvendinti projekto.

18Trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ atsiliepime į atskirąjį skundą palaiko atsakovo poziciją.

19Ieškovė UAB ,,Vilungė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirojo skundo netekinti.

20Atsiliepimų argumentai:

211. Atsakovas skunde nurodo tik abstrakčius, teisiškai ir faktiškai nepagrįstus teiginius, kurie nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra jokių aplinkybių ir/ar rašytinių įrodymų, kurios sudarytų pagrindą spręsti, kad egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir/ar, kad laikinųjų priemonių taikymas keltų grėsmę viešojo intereso įgyvendinimui.

222. Ieškovė prima facie įrodė ieškinio pagrįstumą, todėl egzistuoja didelė tikimybė, kad ieškinys bus patenkintas. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, egzistuoja realus pavojus, kad ieškovės bylinėjimosi tikslas nebus pasiektas. Tuo bus pažeistas tiek teisėtumas, ieškovės teisėti lūkesčiai, tiek ir sąžiningos konkurencijos principai bei viešasis interesas, nukreiptas į viešųjų pirkimų skaidrumo, racionalaus lėšų naudojimo ir sąžiningo (konkurencingo) tiekėjų varžymąsi principus.

233. Prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti ieškovo iniciatyva pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo, pateikusiam atsakovui tenka pareiga leistinais įrodymais pagrįsti būtinybę tenkinti tokį prašymą. Kadangi atsakovas nepateikė jokių leistinų įrodymų dėl tariamų nuostolių dydžio ir susidarymo mechanizmo, nėra pagrindo taikyti nuostolių užtikrinimo institutą.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

26Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

27Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

28Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje yra įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo yra pagrindas daryti išvadą, kad iš pradžių paprastai yra nustatinėjama ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

29Preliminarus (lot. prima facie) ieškinyje pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-625/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015 ir kt.). Kita vertus, tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui. Teismas šioje proceso stadijoje tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą.

30Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“ (pirkimo Nr. 170817). Atsakovas nustatė konkurso dalyvių pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažino trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymą. Ieškovės pasiūlymui atiteko antroji vieta. Ieškovė tokį atsakovo sprendimą apskundė teismui ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo atviro konkurso „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“ viešojo pirkimo sutarties.

31Nagrinėjamoje byloje apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes iš byloje esančios medžiagos preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados dėl ieškinio prima facie pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo skundo argumentu nesutinka. Šioje proceso stadijoje sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra pagrindo spręsti, kad ieškinys nėra pagrįstas preliminariai. Ieškovė ieškinyje nurodė savo argumentus, pateikė ieškinį pagrindžiančius rašytinius įrodymus, kurie, jos manymu, įrodo reikalavimo pagrįstumą.

32Atsakovo atskirojo skundo argumentai, bylos duomenys, preliminariai įvertintas ieškinys bei kartu su juo pateikti įrodymai nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismui padaryti išvadą, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti patenkintas, todėl, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo esant pirmajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai – preliminariam ieškinio pagrįstumui.

33Apeliantas skunde nurodo, kad ieškovė savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tinkamai nepagrindė ir nenurodė jokios grėsmės tikėtina palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija galėtų tęsti pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Taigi nesustabdžius pirkimo procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, kad konkurso procedūros bus baigtos, bus sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju, dėl ko palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebebūtų įmanomas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad šiuo atveju egzistuoja ir kitas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – grėsmė, kad ieškovei galbūt palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

34Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

35Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros

36Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetas turi būti taikomas tai vertybei, kurios neapginus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012).

37Apeliantas nurodo, kad jis vykdo Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 3-iojo sektoriaus pastatų rekonstrukcijos darbų, techninių ir inžinerinių apsaugos priemonių įrengimo bei atnaujinimo, informacinių stendų bei atminimo lentų gamybos bei sumontavimo, šiluminės trasos įrengimo I etapo darbų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu, ir šis pirkimas yra svarbus valstybei ekonomine, socialine ir visuomenės saugumo prasme ir yra strategiškai svarbus Lietuvos valstybei. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad vykdomas pirkimas (kaip, beje, ir visi viešieji pirkimai) yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau įvertinęs ieškinio preliminarų pagrįstumą ir egzistuojančią grėsmę būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo neįvykdymui, perkamų paslaugų pobūdį, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šioje byloje prioritetą suteikė viešajam interesui – viešojo pirkimo teisėtumo užtikrinimui.

38Apeliantas pirkimo procedūrų nepertraukiamo tęsimo būtinybę sieja ir su tarptautinių lėšų įsisavinimo galimybėmis. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad vien faktas, kad vykdomam pirkimui yra skirtos tarptautinės lėšos, o dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, negali būti laikomas pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių – pirkimų procedūrų sustabdymo. Tik konkrečioje byloje nustačius, kad dėl sustabdytų pirkimo procedūrų neabejotinai nebus įsisavintos tam skirtos lėšos, o visuomenė neteks galimybės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų, galima laikyti, jog prioritetu turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyviųjų teisės normų pažeidimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2097/2011). Nagrinėjamu aptariamu atveju apeliantas, argumentuodamas vykdomo pirkimo procedūrų skubotumo ir nepertraukiamumo poreikį, nepagrindžia įrodymais teiginių dėl realios grėsmės netekti projektui finansuoti skirtų lėšų, pvz., jog projekto finansavimo sutartyje nenumatyta galimybė pratęsti lėšų įsisavinimo terminus. Dėl šios priežasties nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismui sustabdžius viešojo pirkimo procedūras byloje, kuri pagal savo pobūdį turėtų būti išnagrinėta operatyviai, neišvengiamai atsiras sąlygos atsakovo vykdomam projektui negauti finansavimo.

39Atsižvelgiant į šiuos motyvus bei byloje nesant (o apeliantui atskirajame skunde nepateikus) jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių apelianto poziciją, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prioritetas pagrįstai suteiktas viešojo pirkimo procedūros teisėtumui ir lėšų panaudojimo racionalumui. Tai kartu lemia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių (nesustabdžius pirkimo procedūrų) būtų sudarytos prielaidos pažeisti prioritetinę vertybę – vykdomo pirkimo skaidrumą ir lėšų panaudojimo racionalumą, o kartu įgyvendinti ir viešojo pirkimo tikslus. Be to, dėl viešųjų pirkimų bylose įtvirtintų trumpų bylų nagrinėjimo terminų (CPK 4238 str. 4 d. 4239 str. 3 d.) bylos nagrinėjimas neužsitęs, todėl sutarties sudarymo datos nusikėlimas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių apeliantui.

40Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

41Atsakovas patikslintame atskirajame skunde prašė, vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 2 864 660 Eur sumai, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija.

42Paminėta, kad nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įpareigotas atsakovas nesudaryti viešojo pirkimo atviro konkurso „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“ sutarties, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nesprendė klausimo dėl nuostolių užtikrinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas atsakovo prašymo nenagrinėja ir dėl jo nepasisako. Atsakovui paaiškintina, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu įpareigoti ieškovę pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kartu pateikiant įrodymus, pagrindžiančius galimus nuostolius.

43Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Vilungė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškovės UAB... 7. Ginčas kilęs dėl atsakovo paskelbto vykdomo viešojo pirkimo „Pastatų... 8. Teismas, įvertinęs perkančiosios organizacijos veiksmus dėl tolesnių... 9. Teismas sprendė, kad, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 12. Atskirojo skundo esminiai argumentai:... 13. 1. Teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, tinkamai neįvertinęs aplinkybių,... 14. 2. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neteisingai nustatė... 15. 3. Iš skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu esančios bylos medžiagos... 16. 4. Ieškovas savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 17. 5. Laikinosios apsaugos priemonės daro tiesioginę įtaką atsakovo... 18. Trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ atsiliepime į atskirąjį... 19. Ieškovė UAB ,,Vilungė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo... 20. Atsiliepimų argumentai:... 21. 1. Atsakovas skunde nurodo tik abstrakčius, teisiškai ir faktiškai... 22. 2. Ieškovė prima facie įrodė ieškinio pagrįstumą, todėl egzistuoja... 23. 3. Prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti ieškovo iniciatyva... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 27. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 28. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų... 29. Preliminarus (lot. prima facie) ieškinyje pareikštų reikalavimų ir... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą „Pastatų... 31. Nagrinėjamoje byloje apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos... 32. Atsakovo atskirojo skundo argumentai, bylos duomenys, preliminariai įvertintas... 33. Apeliantas skunde nurodo, kad ieškovė savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 34. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 35. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų... 36. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, kad, sprendžiant... 37. Apeliantas nurodo, kad jis vykdo Pravieniškių pataisos namų – atvirosios... 38. Apeliantas pirkimo procedūrų nepertraukiamo tęsimo būtinybę sieja ir su... 39. Atsižvelgiant į šiuos motyvus bei byloje nesant (o apeliantui atskirajame... 40. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 41. Atsakovas patikslintame atskirajame skunde prašė, vadovaujantis CPK 147... 42. Paminėta, kad nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus... 43. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 44. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą....