Byla e2A-211-330/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės biudžetinės įstaigos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-610-781/2018 pagal ieškovės 790-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui dėl skolos priteisimo; tretieji asmenys – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė 790-oji daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau tekste – bendrija arba 790-oji DNSB) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės biudžetinės įstaigos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau tekste – BĮ SPFSK centras) 318 871,13 Eur skolą ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Ieškovė nurodė, kad daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), 2001 m. rugsėjo 24 d. buvo įsteigta 790-oji DNSB, kuri nuo 2003 m. gruodžio 9 d. perėmė namo bendrojo naudojimo objektų administravimą. Ieškovė paaiškino, kad atsakovė turto patikėjimo teise valdo ir naudoja dalį name esančių ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teisėmis priklausančių patalpų, tačiau nevykdo namo patalpų savininkų ir ieškovės (bendrijos narių) priimamų sprendimų, nemoka privalomų mokėti įmokų namo bendrojo naudojimo objektams prižiūrėti ir išlaikyti.

82.

9Ieškovė paaiškino, kad dėl blogos namo būklės 2007 m. gegužės 3 d. namo bendrasavininkių susirinkime buvo pritarta dalies namo modernizavimui (renovavimui). Namo modernizavimo darbams numatyta 70 050 Lt (20 287,88 Eur) sumokėti iš ieškovės turimų sukauptų lėšų, o 370 000 Lt (107 159,40 Eur) skolintis iš AB Parex banko. 2007 m. gegužės 28 d. su banku buvo sudaryta kreditavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovei buvo suteiktas 360 203 Lt (104 321,99 Eur) kreditas namui renovuoti. Dėl kreditavimo sutarties tinkamo vykdymo už bendriją laidavo vienas iš namo bendrasavininkių UAB „Rotas“. Be to, UAB „Rotas“ 2007m. birželio 1 d. sutartimi su bendrija „Dėl prievolių bankui vykdymo“ prisiėmė prievolę bendrijos vardu mokėti pinigų sumas, reikalingas bendrijos mokėtinoms įmokoms pagal su banku sudarytą kreditavimo sutartį. Ieškinyje nurodyta, kad vykdydama šią sutartinę prievolę UAB „Rotas“ iki 2014 m. gruodžio 31 d. už bendriją į jos sąskaitą kreditavusiame banke įmokų dengimui pervedė 257 650 Lt (74 620,60 Eur) sumą.

103.

11Ieškovė taip pat nurodė, kad 2015 m. sausio 9 d. įvykusiame namo savininkų susirinkime nuspręsta rinkti įmokas po 1 Eur nuo 1 m2 name esančių patalpų bendro ploto, skiriamas banko paskolos grąžinimui ir buhalterinių bei administravimo paslaugų apmokėjimui. Ieškovės teigimu, atsakovė nevykdė jai tenkančios mokėjimo prievolės, todėl jos įmokų įsiskolinimas banko paskolos dengimui, susidaręs iki 2014 m. gruodžio 31 d., siekia 23 764,16 Eur, o už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. – 10 147,06 Eur. Ieškinyje pažymėta, kad atsakovei liekanti ateityje sumokėti įmokų suma banko paskolos dengimui sudaro 13 232,02 Eur, ir nors šios sumos mokėjimo terminai dar nėra suėję, tačiau ji taip pat turi būti priteista, nes, pasak ieškovės, atsakovė piktybiškai vengia vykdyti savo įsipareigojimus.

124.

13Ieškovė nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. vykusio bendrijos narių susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo. Vadovaujantis namo savininkų 2015 m. sausio 9 d. susirinkime patvirtintu namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2 metų ir ilgalaikiu darbų planu, buvo nustatytas 1 Eur įmokos nuo 1 m2 bendro patalpų ploto dydis. Anot ieškovės, toks įmokų dydis buvo nustatytas įvertinant kritinę namo būklę. Ieškovė nurodė, kad atsakovė nemokėjo nustatytų kaupiamųjų įmokų, todėl už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. susidarė 7 065,91 Eur dydžio kaupiamųjų lėšų įsiskolinimas.

145.

15Ieškovė aiškino, kad 2017 m. birželio 14 d. namo patalpų savininkų susirinkime buvo nuspręsta patvirtinti namo renovacijos sąmatą – 978 525 Eur, nustatant, jog remonto darbai bus finansuojami patalpų savininkų nuosavomis lėšomis, o mokėtinos įmokos paskirstomos kiekvienam butui (patalpai) proporcingai pagal patalpos plotą; nustatyta, kad patalpų savininkai jiems tenkančias mokėtinas sumas sumoka per vieną mėnesį nuo susirinkimo, t. y. iki 2017 m. liepos 14 d. Ieškovės skaičiavimais, atsakovės mokėtina suma ieškinio pateikimo dienos (2017 m. rugpjūčio 10 d.) duomenimis sudaro 264 661,98 Eur. Ieškovės teigimu, atsakovė, būdama dalies namo patalpų savininko, o tuo pačiu ir namo bendrojo naudojimo objektų dalinės nuosavybės dalyvio patikėtinė (naudotoja), privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės objektų priežiūra ir eksploatavimu, tačiau savo pareigų nevykdo, o bendras jos įsiskolinimas sudaro 318 871,13 Eur sumą.

166.

17Atsakovė BĮ SPFSK centras su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovės teigimu, ieškovė nei 2007 metais, nei vėliau nerenovavo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų. Pasak atsakovės, ieškovė neturėjo teisės atlikti namo bendrojo naudojimo objektų renovacijos, vadinasi, jos ir neatliko. Atsakovės nuomone, 2007 metais bendrijai suteikta banko paskola buvo panaudota ne namo bendrijos reikmėms, o UAB „Rotas“, UAB „Kalbų erdvė“ ir J. A. nuosavybės teisėmis valdytų namo patalpų remontui atlikti. Atsakovės įsitikinimu, ieškovė (bendrija) buvo fiktyvi banko paskolos gavėja.

187.

19Atsakovė nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. namo bendrijos narių susirinkime nustatytas kaupiamųjų lėšų dydis viršijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 nustatytą maksimalų mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą. Atsakovė pažymėjo, kad 2015 m. sausio 9 d. namo savininkų susirinkime nebuvo svarstytas klausimas dėl namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2 metų ir ilgalaikio darbų plano. Ši aplinkybė reiškia, kad toks planas iki šiol nėra patvirtintas. Atsakovės vertinimu, tokiu atveju turėjo būti skaičiuojamas nebent minimalus kaupiamosios įmokos tarifas, kuris sudaro 0,05 Eur/kv.m/mėn. Atsakovės vertinimu, 2017 m. birželio 14 d. susirinkime įpareigojusi atsakovę per vieną mėnesį sumokėti 271 727,89 Eur sumą, ieškovė fiktyviai sukūrė atsakovei neegzistuojančią prievolę. Atsakovė akcentavo ir tą aplinkybę, jog kiti namo bendrasavininkiai niekuomet nemokėjo kaupiamųjų lėšų ar kitokių įmokų namo renovacijai.

208.

21Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių namo avarinę būklę. Pažymėjo, kad tokie ieškovės teiginiai apie namo būklę 2015 m. spalio 13 d. atlikto patikrinimo vietoje metu nepasitvirtino. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė nepažeidė teisės aktuose nustatytos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų, kurie neišreiškė valios dėl bendrijos steigimo ir dalyvavimo bendrijos veikloje, pareigų, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės valdymu, naudojimu ir priežiūra, vykdymo tvarkos.

22II.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

249.

25Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė iš atsakovės BĮ SPFSK centro 298 926,50 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, 3 172,08 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės 790-osios DNSB naudai ir 3 222,42 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Likusioje dalyje teismas ieškinį atmetė.

2610.

27Teismas pažymėjo, kad atsakovė patalpas daugiabučiame name valdo patikėjimo teisės pagrindu, todėl jai kyla tokia pati atsakomybė dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir išlaikymo, kaip ir kitų patalpų savininkams. Teismas, išnagrinėjęs ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 33 911,22 Eur skolą, nustatė, kad tas įsiskolinimas susidarė už 2007 metais atliktus namo dalies renovavimo darbus. 23 764,16 Eur dydžio skolos dalis yra susidariusi iki 2014 m. gruodžio 31 d., ieškovės įsipareigojimus (mokėjimus) bankui pagal paskolos sutartį vykdant tik namo bendrasavininkiui UAB „Rotas“ pagal 2007 m. birželio 1 d. sutartį dėl prievolių bankui vykdymo, o 10 147,06 Eur dydžio skolos dalis yra susidariusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. pagal 2015 m. sausio 9 d. ieškovės narių susirinkime priimtą nutarimą (juo nustatytos 1 Eur/1 m2/mėn. dydžio įmokos banko paskolos dengimui). Teismas akcentavo, kad atsakovė savo nesutikimą su šiuo ieškinio reikalavimu iš esmės grindė tuo, kad ieškovė neturėjo teisės atlikti namo bendrojo naudojimo objektų renovacijos, kurios ir neatliko, o ieškovė, įrodinėdama savo reikalavimą, pateikė rašytinius įrodymus, pasak jos, patvirtinančius, jog minėti darbai faktiškai buvo atlikti.

2811.

29Teismo vertinimu, į bylą pateikti įrodymai pavirtina, kad namo dalis 2007 metais buvo renovuojama – namo patalpų savininkų susirinkimas nutarė atlikti tokius darbus, vėliau buvo pasirašytos sutartys dėl darbų atlikimo, šiam tikslui paimtas banko kreditas, darbai atlikti ir priimti, minėtų darbų atlikimą galiausiai patvirtino Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Teismas sprendė, kad atsakovė šių renovacijos darbų realumo ir teisėtumo aplinkybių nepaneigė. Teismas pažymėjo, kad priimant savininkų sprendimus bei sudarant sutartis dėl namo renovacijos, atsakovė nei tų sprendimų, nei su jais susijusių sudarytų sutarčių neskundė, o jos nesutikimas su tais dalykais pasireiškė tik šioje byloje pareiškus ieškinį. Teismas akcentavo, kad klausimas, ar minėti darbai buvo atlikti laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas kritiškai įvertino atsakovės teiginius, jog ieškovės gautas iš banko kreditas esą buvo panaudotas ne namo bendrojo naudojimo objektų remontui, nes atsakovės pozicija šiuo klausimu grindžiama deklaratyviais teiginiais.

3012.

31Teismas atmetė atsakovės argumentus, jog ji nebuvusi informuota apie bendrijos narių bei namo patalpų savininkų susirinkimus ir nepritarė jų priimamiems sprendimams. Teismas pažymėjo, kad bendraturčių pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą nėra eliminuojama, net ir nesant asmens aiškiai išreikšto sutikimo dėl atitinkamų išlaidų. Teismas svarbia pripažino aplinkybę, jog net ir tuo atveju, jei atsakovė tinkamai nebuvo informuota apie minėtus susirinkimus, vėliau apie juos sužinojusi, jų neginčijo. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovė net ir tinkamo informavimo atveju niekada nedalyvaudavo bendrijos narių susirinkimuose.

3213.

33Teismas kritiškai vertino atsakovės argumentą, jog ieškovė 2008 m. gegužės 28 d. raštu esą sutiko savo lėšomis rekonstruoti namo stogą ir atlikti kitus statybinius darbus. Teismas pažymėjo, kad šis ieškovės sutikimas buvo duotas su sąlyga, kad atsakovė perduos bendrijai jos valdomas namo palėpės patalpas, tačiau įrodymai, kurie patvirtintų, jog tos patalpos buvo perduotos bendrijai, nepateikti. Apibendrinęs šias aplinkybes, teismas ieškovės reikalavimą dėl 33 911,22 Eur skolos už 2007 metais atliktus namo dalies renovavimo darbus priteisimo pripažino pagrįstu ir įrodytu.

3414.

35Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 13 232,02 Eur įmokų už 2007 metais atliktus namo dalies renovavimo darbus, kurios mokėjimo terminas dar nėra suėjęs ir kuri būtų skiriama banko kredito dengimui ateityje. Teismas nustatė, kad ieškovė, kaip namo administratorė, su banku sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią ieškovei buvo suteiktas kreditas namui renovuoti. Kredito sutartį su banku sudarė ne atsakovė, bet ieškovė, kuri yra daugiabučio namo administratorė, o pagal įstatymą sutartis sukuria teises ir pareigas tik jos šalims. Teismo vertinimu, atsakovės prievolė grąžinti banko suteiktą kreditą kilo ne iš ieškovės ir banko sudarytos kreditavimo sutarties, o iš namo savininkų sprendimo vykdyti namo atnaujinimo projektą banko skirtomis kredito lėšomis, todėl atsakovei, kuri nėra ieškovės ir banko sudarytos sutarties šalis, ta sutartis tiesiogiai nesukūrė pareigų. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nebuvo įsipareigojusi sumokėti visų kredito įmokų iš karto, jei tik bus praleistas eilinės įmokos mokėjimo terminas, tad atitinkama kredito sutarties nuostata atsakovei netaikytina, nes ieškovę ir atsakovę sieja ne paskolos, o namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir išlaikymo santykiai. Šių argumentų pagrindu teismas pripažino nepagrįstu ieškovės reikalavimą dėl likusios 13 232,02 Eur įmokų sumos už 2007 metais atliktus namo dalies renovavimo darbus mokėjimo, kurio terminas dar nėra suėjęs.

3615.

372015 m. rugsėjo 1 d. namo bendrijos narių susirinkime nutarta visiems butų ir kitų patalpų savininkams nustatyti 1 Eur dydžio kaupiamųjų lėšų mėnesinę įmoką už 1 m2 patalpų bendro ploto. Teismas, įvertinęs ginčui aktualų teisinį reguliavimą, sprendė, kad mėnesinė įmoka neturėjo viršyti 0,36 Eur už m2. Teismas pažymėjo, kad sprendimas dėl kaupiamųjų įmokų dydžio buvo priimtas bendrijos narių susirinkime, o ne namo patalpų savininkų susirinkime, kaip tai nurodyta įstatyme. Bendrijos narių susirinkimo metu iš esmės buvo sprendžiami klausimai, susiję su kaupiamosios mėnesinės įmokos tarifu, o tai neabejotinai susiję su visų namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrais interesais, todėl teismas konstatavo, kad sprendžiant tokio pobūdžio klausimus turėjo būti balsuojama namo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkime. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į aplinkybę, jog kartu su įmokų tarifo nustatymo klausimu nebuvo svarstytas ir patvirtintas namo bendro naudojimo objektų atnaujinimo 2 metų ir ilgalaikis darbų planas, kaip to reikalaujama pagal teisės aktų nuostatas.

3816.

39Teismas pažymėjo, jog pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą, iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3000 m2, taikomas minimalus kaupiamųjų įmokų tarifas –– 0,05 Eur/ m2/mėn. Įvertinęs tai, teismas sprendė, kad teisės aktuose nustatyta tvarka butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu nepatvirtinus ilgalaikio plano ir mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo dėl 7 065,91 Eur kaupiamųjų įmokų skolos už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. priteisimo. Pagal teisės aktuose įtvirtintą minimalų kaupiamųjų įmokų tarifą teismas už nurodytą laikotarpį priteisė iš atsakovės 353,30 Eur kaupiamųjų įmokų įsiskolinimą.

4017.

412017 m. birželio 14 d. namo patalpų savininkų susirinkime nutarta patvirtinti namo patalpų/butų atnaujinimo - modernizavimo investicijų plano B variantą; pritarti, jog patalpai tenkančios investicijos padengiamos patalpų savininkų nuosavomis lėšomis, kurios sumokamos per vieną mėnesį nuo šio susirinkimo dienos; patvirtinta namo renovacijos sąmata už 978 525 Eur sumą, kuri paskirstyta kiekvienai patalpai proporcingai pagal plotą. Teismas nustatė, kad atsakovei pagal jos valdomą namo patalpų plotą tenkanti išlaidų namo renovacijai suma sudaro 271 727,89 Eur.

4218.

43Teismas akcentavo, kad bendrija pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo (taip pat ir kredito ėmimo), ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus. Nors atsakovė tokiam sprendimui nepritarė, tačiau daugiabučio namo savininkų balsų dauguma priimti sprendimai jai yra privalomi. Teismas pažymėjo aplinkybę, jog atsakovė nei šioje, nei kitose bylose neskundė 2017 m. birželio 14 d. namo patalpų savininkų nutarimo, tad šis patalpų savininkų nutarimas yra galiojantis ir vykdytinas. Teismo sprendime akcentuota, kad atsakovė neįrodė susirinkime patvirtintos 978 525 Eur dydžio renovacijos darbų sąmatos nepagrįstumo, neginčijo joje atliktų paskaičiavimų, nurodytų darbų reikalingumo ir pan. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad, vykdant namo renovacijos darbus, nebūtinai visa patvirtinta sąmatos suma bus panaudota; tokiu atveju likusi po atliktų darbų suma būtų grąžinama (jei namo patalpų savininkai (valdytojai) nenuspręstų kitaip) patalpų savininkams (valdytojams) proporcingai jų valdomam plotui (kaip buvo apskaičiuota ir pradinė sąmata), be to, atsakovė turės galimybę kontroliuoti (ginčyti) atliekamų renovacijos darbų eigą.

4419.

45Teismas nepagrįstais pripažino atsakovės argumentus, kuriais ji ginčijo namo renovavimo darbų reikalingumą ir galimą jų fiktyvumą. Teismas pažymėjo, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog namo būklė bloga, todėl renovacija namui yra būtina. Teismas atmetė argumentus dėl renovacijos fiktyvumo, pažymėdamas, kad faktiškai jau nuo 2016 metų yra atliekami parengiamieji darbai minėtai namo renovacijai.

4620.

47Teismas nepagrįstomis pripažino atsakovės pastabas, jog kiti namo patalpų savininkai nėra sumokėję jiems tenkančių sumų už 2007 m. atliktus namo renovavimo darbus, kaupiamųjų lėšų ir lėšų planuojamiems renovavimo darbams. Pasak teismo, ši aplinkybė neatleidžia atsakovės nuo jai tenkančių pareigų vykdymo. Teismas nustatė, kad viena iš jau buvusių namo patalpų savininkių – UAB „Rotas“ yra sumokėjusi 257 650 Lt (74 620,60 Eur) sumą už 2007 metais atliktus namo dalies renovavimo darbus (dengiant bendrijos paimtą banko kreditą), o nauja namo patalpų (didžiosios jų dalies) savininkė UAB „Teksis“ perėmė buvusių namo patalpų savininkų (UAB „Rotas“, UAB „Kalbų erdvė“, J. A., V. V., R. M.) prievoles, kylančias pagal 2017 m. birželio 14 d. namo patalpų savininkų susirinkime patvirtintą 978 525 Eur renovacijos darbų sąmatą. Apibendrinęs nurodytas aplinkybes teismas patenkino ieškovės reikalavimą dėl 264 661,98 Eur sumos už planuojamus namo renovacijos darbus priteisimo iš atsakovės.

48III.

49Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

5021.

51Atsakovė BĮ SPFSK centras apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

5221.1.

53Teismas, priteisdamas iš atsakovės 33 911,22 Eur už 2007 metais atliktus namo remonto darbus, neatsižvelgė į byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumą, surinktus įrodymus vertino selektyviai. Teismas nenustatė, dėl kokios priežasties ieškinys dėl 2007 metais atliktų darbų pareikštas tik 2017 metais, ar atsakovė turėjo tokiems darbams atlikti būtinus leidimus, ar vienas iš bendrijos narių galėjo būti atsakingas už remonto darbus. Ieškovė nepateikė namo modernizavimo investicinio projekto. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovė neturi pareigos sumokėti už tokius darbus.

5421.2.

55Ieškovė nepateikė atsakovės skolos bankui grąžinimo individualaus grafiko. Bendrijos pirmininko 2016 metų ataskaitoje buvo nurodyta, kad atsakovės skola yra 13 527,91 Eur, todėl neaišku, kokiu pagrindu ieškinyje ši skola padidėjo iki 47 143,24 Eur. Teismas šio įsiskolinimo faktą ir dydį pagrindžiančius įrodymus vertino pasirinktinai. Nesuprantama, kodėl bendrija ilgą laiką vykdė mokaus bendrijos nario prievoles.

5621.3.

572015 m. sausio 9 d. bendrijos narių susirinkimo protokole neatsispindi atsakovės skola. Bendrijos narių susirinkime nuspręsta tik dėl įmokos tarifo patvirtinimo, tačiau nenustatyta, kad įmokas būtų mokėję kiti patalpų savininkai. Tokiu būdu darytina išvada, jog bendrijos narių susirinkime priimtas sprendimas buvo priimtas tik vienos atsakovės atžvilgiu.

5821.4.

59Teismas nevertino atsakovės argumentų, patvirtinančių, kad ieškovė nei 2007 metais, nei vėliau nerenovavo ir nerekonstravo namo. Atsižvelgiant į namo buvimo vietą, tokiems darbams buvo būtini įvairūs leidimai bei suderinimai. Iškeltų abejonių dėl darbų realumo ieškovė nepaneigė. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė neskundė bendrijos sprendimų, susijusių su namo renovavimu. Atsakovei jokie sprendimai nebuvo siunčiami, todėl ji neturėjo ką skųsti. Teismas neatsižvelgė į trečiojo asmens pateiktą namo apžiūros aktą, kuris patvirtina, kad jokie darbai nebuvo atlikti.

6021.5.

61Teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, jog ieškovė iki 2015 metų nereikalavo iš atsakovės grąžinti banko paskolą, suteiktą dar 2007 metais namo renovacijai. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė informavo atsakovę, kad bendrija kaip bendrojo naudojimo patalpų ir konstrukcijų administratorė sutinka savo lėšomis suremontuoti, rekonstruoti stogą ir atlikti kitus statybinius darbus, pasinaudodama banko suteikta paskola. Teismas neturėjo pagrindo išvadai, jog toks ieškovės įsipareigojimas buvo sąlyginis, t. y. susijęs su sąlyga dėl palėpės patalpų perdavimo bendrijai. Atsakovė, kaip valstybės turtą patikėjimo teise valdantis subjektas, negalėjo įsipareigoti perduoti valstybei priklausančių patalpų. Be to, pateikti įrodymai patvirtina, kad šios patalpos buvo parduotos UAB „Rotas“.

6221.6.

63Teismas nevertino fakto, jog namo bendriją sudarė praktiškai vienas asmuo – J. A.. Iš teismui nurodytų aplinkybių galima daryti išvadą, kad 2007 metais suteikta banko paskola faktiškai buvo panaudota UAB „Rotas“, UAB „Kalbų erdvė“ ir J. A. asmeniniams tikslams, o atsakove naudojamasi siekiant perkelti jai dalį kitų asmenų prievolės. Suteiktos banko paskolos grąžinimo įmokas mokėjo tik UAB „Rotas“, todėl nėra duomenų, kad prievoles, susijusias su namo renovacija, vykdytų visi namo bendrasavininkiai. Ieškovės veiksmai patvirtina, kad 2007 metais namas nebuvo renovuotas, o buvo atlikti tik privačių butų kosmetiniai remontai.

6421.7.

65Teismas nepagrįstai iš atsakovės priteisė 353,30 Eur kaupiamųjų lėšų įsiskolinimą. Į bylą pateiktas bendrijos kaupiamosios sąskaitos išrašas patvirtina, jog bendrijos nariai nemokėjo kaupiamųjų įmokų, lėšų rinkimas buvo tik imituojamas. Teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė.

6621.8.

67Teismas nepagrįstai tenkino ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo planuojamiems renovacijos darbams atlikti. Teismas be pagrindo konstatavo, kad patalpų savininkų 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo protokoliniai sprendimai, kuriems atsakovė nepritarė, galioja ir nėra atsakovės ginčijami. Teismas nevertino aplinkybės, jog nė vienas patalpų savininkas tokio susirinkimo sprendimo nebuvo vykdęs, nepagrįstai nekonstatavo kitų savininkų pareigų pažeidimo.

6821.9.

69Teismas neatsižvelgė į tai, kad patalpų savininkų 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo protokolinis sprendimas neturėjo teisinio pagrindo ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo reikalavimus. Protokolo turinys prieštarauja susirinkimo nutarimu patvirtintam atnaujinimo - modernizavimo investicijų plano B varianto turiniui. Teismas turėjo atsisakyti ginti nesąžiningos šalies teises, įvertinti kitų patalpų savininkų sudarytas patalpų perleidimo sutartis, turinčias apgaulės požymių. Nors teismas nustatė, kad namo bendraturčių priimti sprendimai privalomi visiems, tačiau pateikti įrodymai patvirtina, kad kitiems savininkams prievolės vykdymas buvo atidėtas. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovės argumentus dėl namo renovavimo darbų sąmatos teisėtumo.

7022.

71Atsakovė apeliaciniame skunde pareiškė prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

7223.

73Ieškovė 790-oji DNSB atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

7423.1.

75Teismo sprendime pagrįstai konstatuota, kad 2007 metais namo dalis buvo renovuojama, ką patvirtina atitinkami sprendimai, sudarytos sutartys, kredito suteikimas, darbų atlikimas ir priėmimas. Iš atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų matyti, kad buvo atlikti bendrojo naudojimo objektų remonto / renovavimo darbai. Priešingai nei nurodyta apeliaciniame skunde, atsakovės pareiga mokėti įmokas banko kredito dengimui kilo ne iš investicinio projekto, o iš butų ir kitų patalpų savininkų 2007 m. kovo 3 d. sprendimo, kuris nėra nuginčytas ar panaikintas. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių atsakovės teiginius dėl darbų fiktyvumo.

7623.2.

77Teismo išvados dėl atsakovės pareigos mokėti minimalaus tarifo kaupiamąsias įmokas yra pagrįstos ir atitinka teisinį reguliavimą. Aplinkybė, jog 2015 m. sausio 9 d. susirinkime tvirtinant ilgalaikį atnaujinimo planą buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, neeliminuoja atsakovės pareigos mokėti įmokas kaupiamosioms lėšoms.

7823.3.

79Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės reikalavimas dėl 264 661,98 Eur sumos už planuojamus namo renovacijos darbus priteisimo yra tenkintinas. Nėra pagrindo sutikti su atsakovės teiginiu, jog namo renovacija yra fiktyvi. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė atliko eilę parengiamųjų darbų, būtinų renovacijai. Aplinkybė, jog buvę namo patalpų savininkai nesumokėjo jiems tekusių įmokų dalių, nepagrindžia atsakovės pateiktų argumentų. Šią buvusių savininkų skolinę prievolę perėmė naujasis patalpų savininkas (patalpų įgijėjas) UAB „Teksis“. Ieškovė gavo ekspertizės aktą, kuriame konstatuota, kad namo būklė yra avarinė, todėl šiuo metų negali būti keliamos abejonės dėl renovavimo darbų būtinumo.

8024.

81Ieškovė kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naujus įrodymus.

8225.

83Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo šį skundą patenkinti – Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Tuo atveju, jeigu apeliacinis skundas būtų atmestas, trečiasis asmuo prašo teismo sprendimo vykdymą atidėti kitiems biudžetiniams metams. Trečiasis asmuo nurodė palaikąs atsakovės apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

8426.

85Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 24 d. gautas ieškovės 790-osios DNSB prašymas dėl naujų įrodymų priėmimo.

8627.

87Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 28 d. gautas atsakovės BĮ SPFSK centro prašymas dėl naujų įrodymų priėmimo ir aplinkybių pateikimo.

8828.

89Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 28 d. gautas ieškovės 790-osios DNSB prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

90Teisėjų kolegija

konstatuoja:

91IV.

92Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9329.

94Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

95Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

9630.

97Atsakovė BĮ SPFSK centras apeliaciniame skunde išreiškė pageidavimą, kad byla būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Remiantis bendrąja CPK 322 straipsnio 1 dalyje nurodyta taisykle, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Atsakovės pareiškimas dėl žodinio proceso būtinumo apeliacinės instancijos teisme nemotyvuojamas. Prielaidų, suponuojančių būtinumą bylą nagrinėti žodine apeliacinio proceso tvarka, teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, nenustatė. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti atsakovės pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo žodiniame procese.

98Dėl bylos apeliacinio nagrinėjimo ribų

9931.

100Ieškovė 790-oji DNSB kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės BĮ SPFSK centro priteisti 318 871,13 Eur skolą ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį patenkino iš dalies, priteisdamas 289 296,50 Eur skolą ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Teismas netenkino ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 13 232,02 Eur sumą, kuri būtų skirta bendrijai suteikto banko kredito grąžinimo būsimoms įmokoms mokėti, taip pat tik iš dalies tenkino reikalavimą dėl kaupiamųjų įmokų įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. priteisimo (priteisė 353,30 Eur, kai ieškovė prašė priteisti 7 065,91 Eur šios rūšies įmokų). Apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pateikė tik atsakovė, kuri prašo panaikinti apskųstą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Ieškovė apeliacinio skundo nepateikė. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys atmestų (nepatenkintų) ieškinio reikalavimų dalyje iš esmės patenka už apeliacinio bylos nagrinėjimo ribų (CPK 320 straipsnis). Pagrindo peržengti atsakovės apeliaciniu skundu apibrėžtas bylos nagrinėjimo ribas teisėjų kolegija nenustatė, todėl nesant apeliacijos dėl teismo sprendimo dalių, kuriomis atmesti ieškinio reikalavimai, išsami jų apeliacinė kontrolė neatliekama.

101Dėl naujų įrodymų priėmimo

10232.

103Ieškovė 790-oji DNSB kartu su atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą pateikė naujus įrodymus: butų ir kitų patalpų savininkų 2018 m. birželio 7 d. susirinkimo protokolą, 2018 m. gegužės 22 d. ekspertizės aktą. 2019 m. sausio 24 d. ieškovė pateikė naujus įrodymus – Nekilnojamojo turto registro išrašą, Namo avarinės būklės likvidavimo projektą, 2018 m. gruodžio 10 d. pranešimą Kultūros paveldo departamentui prie LR kultūros ministerijos „Dėl daugiabučio namo ( - ), avarinės būklės grėsmės šalinimo“. 2019 m. sausio 28 d. atsakovė pateikė naują įrodymą – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. sausio 11 d. raštą. Naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, bei atsižvelgti į prašomo pridėti naujo įrodymo įtaką šalių ginčui išspręsti.

10433.

105Atsižvelgdama į tai, kad šalių teikiami nauji įrodymai pagal jų parengimo, gavimo datą negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui iki apskųstojo sprendimo priėmimo, įvertindama aplinkybę, jog pateiktais įrodymais grindžiami šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai, tiesiogiai susiję su byloje įrodinėjamomis aplinkybėmis ir šalių paaiškinimais (atsikirtimais), teisėjų kolegija sprendžia, kad objektyvi būtinybė priimti į bylą naujus informacinius duomenis iškilo vėliau, t. y. jau po apskųsto sprendimo priėmimo, kad kiti byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę pasisakyti dėl teikiamų įrodymų turinio, todėl naujus įrodymus priima ir vertina kartu su kitais bylos duomenimis.

106Dėl atsakovės įsiskolinimo už 2007 metais atliktus namo remonto / renovavimo darbus

10734.

108Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises bei pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe, taip pat šios nuosavybės teisės įgyvendinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82–4.85 straipsniai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisės atžvilgiu, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Taikant šią taisyklę yra teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

10935.

110Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga.

11136.

112Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį arba pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 3 straipsnio 1 dalis). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Namo patalpų savininkai (ar jų naudotojai) proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Tuos mokesčius ir kitas įmokas iš patalpų savininkų (naudotojų) renka bendrija.

11337.

114Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, analizuodamas namo bendrijos ir namo bendraturčių veiklą bei daugiabučių namų modernizavimą reglamentuojančias teisės normas, yra pažymėjęs, kad namo atnaujinimo ir modernizavimo investicijų projektus įgyvendina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įsteigę ir įstatymų nustatyta tvarka įregistravę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį bei bendrijos įstatų ar jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka priėmę sprendimą dėl jo įgyvendinimo. Programos įgyvendinimas finansuojamas daugiabučių namų savininkų nuosavomis lėšomis, bankų, savivaldybių, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, t. y. bendrija pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo (taip pat ir kredito ėmimo), ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus. Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, jog kreditas suteikiamas modernizuojamo daugiabučio namo savininkams, nes būtent jų lėšomis (išskyrus valstybės ar savivaldybės teikiamą paramą) vykdomas modernizavimas, o bendrija, būdama investicinio projekto administratorė, atstovauja savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais butų modernizavimo projektuose (bankais, rangovais ir kt.), t. y. išoriniuose santykiuose. Tarp bendrijos, kaip projekto administratorės, funkcijų yra namo modernizavimui skirtų lėšų administravimas (kaupimas, apskaita, atsiskaitymai su rangovais, bankais ir kt.). Ji privalo reikalauti iš savininkų mokėti įmokas nustatytais terminais, tinkamai administruoti savininkų perduodamas lėšas, laiku jomis atsiskaityti su banku, grąžinant kredito dalį ir mokant palūkanas, teikti bankui informaciją apie atskirų savininkų kredito (ne) grąžinimą. Už namo atnaujinimui ir modernizavimui gauto kredito grąžinimą atsakingi yra butų ir kitų patalpų savininkai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2013).

11538.

116Pirmosios instancijos teismas ieškovės naudai priteisė iš atsakovės 33 911,22 Eur skolą už 2007 metais atliktus namo renovacijos darbus. Teismas nepagrįstais pripažino atsakovės įtarimus dėl atliktų renovacijos darbų realumo, o aplinkybę dėl darbų vykdymo teisėtumo (atsakovės teigimu, ieškovė neturėjo būtinų leidimų darbams) teismas pripažino neturinčia ryšio su byloje sprendžiamais klausimais. Teismas kritiškai vertino atsakovės teiginius, jog ieškovei suteiktas banko kreditas buvo panaudotas ne namo bendrojo naudojimo objektų remontui. Teismas sprendė, kad šio ginčo situacijoje atsakovės nepritarimas darbų atlikimui neatleidžia jos nuo prievolės prisidėti prie bendro turto išlaikymo.

11739.

118Atsakovė, nesutikdama su teismo sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad teismas bylos nagrinėjimo metu surinktus įrodymus vertino pernelyg selektyviai, neatsižvelgdamas į byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumą. Atsakovės nuomone, šio ginčo atveju nepakako vertinti tik galimą darbų atlikimą pagrindžiančius įrodymus. Jos įsitikinimu, reikėjo nustatyti, kodėl ieškinys (reikalavimo dalyje dėl 2007 metais atliktų darbų) buvo pareikštas praėjus dešimčiai metų, nustatyti, ar deklaruojamiems darbams vykdyti buvo suteikti būtinieji leidimai, atsižvelgti į tai, jog ieškovės nurodytus darbus esą atliko vienas iš bendrijos narių. Atsakovės aiškinimu, turėjo būti įvertinti ir įrodymai, pagrindžiantys konkretų atsakovei tenkančios prievolės dydį, taip pat reikėjo įvertinti, ar kiti namo bendrasavininkiai vykdė tokią prievolę. Akcentavo aplinkybę, jog sprendžiant dėl atsakovei pareikštų reikalavimų pagrįstumo, turėjo būti įvertinta ir aplinkybė, jog likusios patalpos name (tiesiogiai ir netiesiogiai) buvo kontroliuojamos iš esmės vieno asmens. Teisėjų kolegija turi pagrindą sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

11940.

120Kasacinis teismas, spręsdamas dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų įgyvendinant bendrosios dalinės nuosavybės teisę, savo praktikoje yra pažymėjęs, jog sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl bendraturčiams nustatytų pareigų vykdymo išlaidų priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

12141.

122Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo akcentuotos aplinkybės išties patvirtina, kad 2007 m. gegužės 3 d. namo patalpų savininkų susirinkime buvo nuspręsta atlikti namo renovavimo darbus. Tuo tikslu namo bendrijai bankas suteikė kreditą, o darbus name vykdė vienas iš namo bendraturčių UAB „Rotas“, kuris tuo pačiu laidavo bankui už bendrijos prievolių vykdymą pagal kredito sutartį. Visgi šios pirmosios instancijos teismo akcentuotos aplinkybės, net ir pripažinus jas patvirtinančiomis darbų name atlikimo faktą, nepašalina atsakovės iškeltų abejonių dėl jai pareikštų ieškovės reikalavimų pagrįstumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės yra nepakankamos daryti išvadą, kad 2007 metais vykdytų statybos - remonto darbų objektas buvo tų namo bendrojo naudojimo patalpų, pagrindinių konstrukcijų, bendrojo naudojimo mechaninės, elektros, sanitarinės - techninės ir kitokios įrangos remontas ar renovacija, už kurių atlikimą dalį išlaidų turėtų dengti ir atsakovė.

12342.

124Minėta, kad UAB „Rotas“ ginčui aktualiu metu buvo dalies name esančių patalpų savininkė, bendrijos narė, laidavusi bankui už bendrijos prievolės pagal kredito sutartį įvykdymą. UAB „Rotas“ su bendrija buvo sudariusi sutartis, kurių pagrindu ne tik įsipareigojo vykdyti bankui bendrijos skolines prievoles, bet ir 2007 metais vykdė ieškovės nurodytus namo dalinio remonto - renovavimo darbus. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokių faktų sudėtis duoda pagrindą manyti, jog UAB „Rotas“ ginčo atveju veikė tam tikro interesų konflikto situacijoje, kas savaime sąlygoja aukštesnio tam tikrų aplinkybių įrodinėjimo laipsnio poreikį. Tokių aplinkybių kontekste būtina įvertinti ne tik konkrečių darbų atlikimo faktą, bet ir darbų turinį bei sudėtį, jų lokalizaciją, išanalizuoti, ar nurodyti darbai susiję su visiems namo bendraturčiams tenkančių pareigų vykdymu, ar jie buvo orientuoti tik konkretaus bendraturčio arba jų dalies asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti. Akcentuotos vieno iš namo bendraturčių galimo interesų konflikto situacijos kontekste turėtų būti įvertintos atsakovės reiškiamos abejonės dėl rangovės UAB „Rotas“ gebėjimo ir pajėgumų savarankiškai atlikti namo remontą ir renovaciją, patirties ir reikiamų išteklių turėjimo įvykdyti tokio pobūdžio, apimties ir sudėtingumo darbus, kokie fiksuoti į bylą pateiktuose atliktų darbų aktuose.

12543.

126Pirmosios instancijos teismas kritiškai vertino atsakovės, kuri nebuvo bendrijos, t. y. ieškovės narė, atsikirtimus, jog ieškovė numatė (įsipareigojo) atlikti namo stogo renovavimo ir kitus statybos remonto darbus savo lėšomis (sukauptomis nuosavomis bei gautomis pagal kredito sutartį), nereikalaujant iš atsakovės jų dalies apmokėjimo. Pirmosios instancijos teismas laikėsi nuostatos, jog bendrijos prašymas atsakovės sutikimo atlikti namo stogo renovaciją, tuo pačiu informuojant atsakovę apie ketinimą stogo renovaciją bei kitus statybinius darbus atlikti bendrijos lėšomis, jų gavimo tikslu 2007 m. gegužės 28 d. pasirašius kreditavimo sutartį su banku, buvęs sąlyginis, todėl, atsakovei neįvykdžius ieškovės pateiktos sąlygos, esą neteko reikšmės ir bendrijos sutikimas dėl statybos remonto darbų finansavimo savo lėšomis. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esantį bendrijos 2008 m. gegužės 28 d. raštą atsakovei, negali daryti vienareikšmės išvados, jog šiuo raštu bendrija statybos - renovacijos darbus savo lėšomis įsipareigojo atlikti tik su sąlyga, jog jai bus perduotos atsakovės naudotos konkrečios patalpos name (palėpės dalis). Šiame rašte nurodyta, kad priešingu atveju (reikėtų suprasti, jog atsakovei nepatenkinus bendrijos prašymo perduoti patalpas), atsakomybė dėl atskirų namo dalių avarinės būklės keliamos rizikos teks atsakovei. Tačiau analizuojamo rašto turinys savaime neleidžia daryti išvados, jog nurodytų palėpės patalpų neperdavus bendrijai, ieškovė nevykdytų namo bendrojo naudojimo patalpų ir konstrukcijų remonto. Priešingai, rašte nurodyti duomenys leidžia daryti prielaidą, jog dar iki kreipimosi į atsakovę bendrija buvo priėmusi sprendimą atlikti konkrečius darbus ir užsitikrinusi tam būtiną finansavimą iš banko. Apibendrinus tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo pateiktu 2008 m. gegužės 28 d. rašto turinio ir reikšmės aiškinimu. Pateikto rašytinio dokumento reikšmė vertintina tik įsitikinus atliktų darbų realumu bei tokio fakto įtaka visų pastato bendraturčių prievolėms.

12744.

128Kaip minėta, 2007 m. gegužės 3 d. namo patalpų savininkų susirinkime buvo nutarta atlikti namo renovavimo darbus, juos finansuojant taip: iki 70 050 Lt sumą apmokant iš bendrijoje sukauptų lėšų, o iki 370 000 Lt sumą skolinantis iš AB Parex banko. 2007 m. gegužės 28 d. tarp AB Parex banko ir bendrijos buvo pasirašyta kreditavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovei buvo suteiktas 360 203 Lt (104 321,99 Eur) kreditas namui renovuoti; už bendrijos prievolės bankui tinkamą įvykdymą laidavo namo bendraturtis UAB „Rotas“, kuris vėliau tapo namo remonto / renovacijos darbų rangovu. Nustatyta, kad 2007 m. birželio 1 d. tarp ieškovės ir UAB „Rotas“ buvo pasirašyta sutartis dėl prievolių bankui vykdymo, pagal kurią UAB „Rotas“ įsipareigojo prisidėti prie bendrijos prievolių vykdymo pagal nurodytą kreditavimo sutartį (mokant bendrijai įmokoms pagal kreditavimo sutartį reikalingas sumas). Ieškovė nurodė, kad UAB „Rotas“ šios sutarties pagrindu ieškovei nuo 2007 m. liepos 26 d. iki 2014 m. gruodžio 8 d. sumokėjo 257 650 Lt (74 620,60 Eur) sumą.

12945.

1302007 m. birželio 1 d. sutarties dėl prievolių bankui vykdymo 1.1 punkto d papunktyje nurodyta, kad bendrijos galimybės vykdyti prievoles AB Parex bankui pagal kreditavimo sutartį yra išimtinai susijusios su bendrijos narių atliekamais mokėjimais (administravimo mokesčių surinkimu), kas gali nulemti prievolių bankui vykdymo sutrikimus. Sutarties 3.6 punkto sąlygoje nurodyta, kad bendrija įsipareigoja tinkamai vykdyti pareigą rinkti iš bendrijos narių mokesčius, reikalingus paskolos pagal kreditavimo sutartį dengimui. Bendrija įsipareigoja reguliariai teikti UAB „Rotas“ aktualią informaciją apie bendrijos narių surenkamas lėšas, skirtas paskolos pagal kreditavimo sutartį dengimui.

13146.

132Sutarties dėl prievolių bankui vykdymo šalys susitarė, kad vykdydamas bendrijos prievolę bankui UAB „Rotas“ tampa bendrijos kreditore (sutarties 4.1 punktas). Šalys susitarė dėl bendrijos skolos gražinimo kreditorei UAB „Rotas“ – skola grąžinama dviem etapais: pirmas etapas apims UAB „Rotas“ mokėjimus, kurie faktiškai bus atlikti kreditavimo sutarties vykdymo laikotarpiu nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 1 d. Per šį laikotarpį susikaupusią skolą bendrija įsipareigoja apmokėti ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d. (sutarties 4.4.1 punktas); antras etapas apims UAB „Rotas“ mokėjimus, kurie bus atlikti kreditavimo sutarties vykdymo laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2027 m. birželio 1 d. Per šį laikotarpį susikaupusią bendrijos skolą bendrija įsipareigoja apmokėti ne vėliau kaip iki 2027 m. liepos 1 d. (sutarties 4.4.2 punktas).

13347.

134Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovės reikalavimo atsakovei už atliktus namo (dalies) renovavimo (remonto) darbus pagrįstumo, nors ir rėmėsi bendrijos bei UAB „Rotas“ 2007 m. birželio 1 d. sudaryta sutartimi, tačiau neanalizavo ir nenustatė ginčui reikšmingų aplinkybių. Nagrinėjamu atveju turėjo būti vertinama, kokią reikšmę šalių ginčui ir atsakovės prievolėms turi nutarties 45 ir 46 punktuose cituotos sutartinės sąlygos dėl atsiskaitymo pagal bendrijos prievoles būsimai kreditorei UAB „Rotas“ šaltinių. Minėtos sutarties sąlygos patvirtina, kad bendrija įsipareigojo už jos prievolę bankui vykdančiai UAB „Rotas“ atsiradusį įsiskolinimą dengti tam naudodama išimtinai tik iš bendrijos narių surinktus mokesčius. Atsakovė nėra ir nebuvo bendrijos narė. Tinkamam šalių ginčo esmės atskleidimui taipogi turėjo būti įvertintos ir šios sutarties vykdymo aplinkybės: ar bendrija vykdė prievoles, susijusias su administravimo mokesčių surinkimu iš bendrijos narių, ar visi bendrijos nariai vykdė prievoles bendrijai, įskaitant mokėjimus sukaupti lėšoms, reikalingoms atsiskaitymams dėl bendrijos įsipareigojimų pagal banko paskolos sutartį. Be kita ko, cituotos 2007 m. birželio 1 d. sutarties dėl prievolių bankui vykdymo nuostatos patvirtina, kad ji (sutartis) turėjo būti vykdoma atskirais etapais iki 2017 m. birželio 1 d. ir iki 2027 m. birželio 1 d., todėl lieka neaišku, kokiu pagrindu ir sąlygomis sutarties vykdymas nutrūko ar kitaip pasibaigė dar nesibaigus pirmam etapui. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas taip pat neanalizavo.

13548.

136Pirmosios instancijos teismas ieškovės naudai iš atsakovės priteisė 33 911,22 Eur skolą už 2007 metais atliktus namo renovacijos darbus. Kaip matyti iš teismo sprendimo turinio, tokio dydžio įsiskolinimas priteistas pagal ieškovės pateiktą apskaičiavimą. Atsakovė tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde akcentavo aplinkybes, keliančias abejonių dėl šio ieškovės reikalavimo pagrįstumo. Atsakovė nurodė, jog esant jos pareigai prisidėti prie pastato bendro naudojimo objektų priežiūros ir renovavimo, ji turėjo būti apie tai informuota, taip pat jai turėjo būti parengtas ir pateiktas individualus skolos (kredito) grąžinimo grafikas. Atsakovei įtarimų kelia ir tai, jog skolos bendrijai nepagrindžia objektyvūs duomenys, o reikalavimas vykdyti prievolę pareikštas praėjus dešimčiai metų po tariamo jos atsiradimo. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, jog pirmosios instancijos teismas nevertino šių jos atsikirtimų pagrindą sudarančių argumentų ir paaiškinimų.

13749.

138Sutikdama su apeliacinio skundo argumentais, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovė nuosekliai nepaaiškino, kokiu pagrindu bendrija (ar jos interesais UAB „Rotas“) keliolika metų vykdė apeliantės kaip namo bendraturtės prievoles, nereiškiant atsakovei dėl to reikalavimų ir pretenzijų, nors prielaidų abejonėms dėl atsakovės pareigos prisidėti prie bendro naudojimo objektų priežiūros ir išlaikymo bei jos gebėjimo tokią pareigą vykdyti lyg ir nebuvo. Nors tiek aplinkybė, jog bendrija nesiėmė savalaikių veiksmų pareikšti atsakovei reikalavimus dėl namo bendraturtės prievolių vykdymo, tiek aplinkybė, jog kiti buvę namo bendraturčiai taipogi nemokėjo įmokų bendro naudojimo objektų administravimo išlaidoms dengti, savaime nepaneigia atsakovės pareigos vykdytinumo, kolegijos vertinimu, tokios aplinkybės turėjo būti išsamiai analizuojamos, nes būtent jos sudarė atsakovės atsikirtimų esmę ir turėjo būti atskleistos kilus abejonėms dėl dalies pastato bendraturčių, visų pirma – laiduotojos ir rangovės UAB „Rotas“, veikimo galimo interesų konflikto situacijoje.

13950.

140Pirmosios instancijos teisme ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 33 911,22 Eur dydžio skolą už 2007 metais atliktus namo (dalies) renovavimo darbus. Tokią sumą, ieškovės paaiškinimu, sudarė 23 764,16 Eur dydžio skola, susidariusi iki 2014 m. gruodžio 31 d. (atsakovei tenkanti dalis UAB „Rotas“ atliktų mokėjimų bankui pagal 2007 m. birželio 1 d. sutartį dėl prievolių bankui vykdymo) bei 10 147,06 Eur dydžio suma, apskaičiuota už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. pagal 2015 m. sausio 9 d. ieškovės narių susirinkime priimtą nutarimą (nustatant 1 Eur/1 m2/mėn. dydžio įmoką banko paskolos dengimui). Pirmosios instancijos teismui šį ieškinio reikalavimą pripažinus tenkintinu, atsakovė apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodė, kad prašomo priteisti įsiskolinimo nepagrindžia objektyvūs duomenys, akcentavo aplinkybę, jog pačios ieškovės pateikti byloje dokumentai kelia abejonių dėl deklaruojamo įsiskolinimo dydžio. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su nurodytais apeliantės argumentais.

14151.

142Pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys teikia pagrindą manyti, jog ieškovės pareikšto reikalavimo pagrįstumas dėl skolos dydžio ir jo apskaičiavimo išsamiau nebuvo vertinamas, apsiribojant pritarimu ieškovės pateiktam skaičiavimui. Kolegija pažymi, jog ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teisme atsakovė kategoriškai nesutiko su šiuo ieškinio reikalavimu, akcentuodama galimą jo fiktyvumą ir nesąžiningą ieškovės elgesį bei tikėtinus tokio elgesio tikslus, nesudaro pagrindo išvadai, jog byloje nebuvo ginčo dėl įsiskolinimo dydžio ar jo apskaičiavimo.

14352.

144Ieškovės ieškinys teisme buvo gautas 2017 m. rugpjūčio 10 d., jame nurodyta 33 911,22 Eur dydžio atsakovės įsiskolinimo suma už 2007 metais atliktus pastato renovacijos darbus. Tačiau tokio įsiskolinimo dydžio nepagrindžia bylos nagrinėjimo metu surinkti duomenys, be kita ko, ir iki ieškinio padavimo ieškovės siųsti atsakovei raštai, kuriais buvo reikalaujama prievolės vykdymo arba atsakoma į atsakovės paklausimus. 2016 m. lapkričio 22 d. rašte atsakovei bendrija nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas bendrijai 2016 m. lapkričio 1 d. duomenimis sudarė 12 252,21 Eur. 2017 m. kovo 3 d. rašte LR sveikatos apsaugos ministerijai ieškovė nurodė, kad 2017 m. kovo 1 d. duomenimis atsakovės įsiskolinimas bendrijai yra 13 527,91 Eur. Tokio paties dydžio atsakovės įsiskolinimas bendrijai nurodytas bendrijos veiklos ataskaitoje už 2016 metus. 2017 m. balandžio 4 d. rašte atsakovei bendrija nurodė 15 385,12 Eur (9 064,86 Eur banko paskolai dengti ir 6 320,26 Eur privalomųjų kaupti lėšų) įsiskolinimą, apskaičiuotą 2017 m. balandžio 2 d. duomenimis. Paminėtuose dokumentuose nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog ieškovės pateikti įsiskolinimų dydžiai apima tiek banko paskolos dengimui, administravimui, tiek ir privalomajam kaupimui skirtas lėšas. Įsiskolinimo dydžio dinamika 2016-2017 metų eigoje gali būti paaiškinama įsiskolinimo augimu eilinių įmokų sumomis. Tačiau objektyviais duomenimis nėra prielaidų pateisinti 15 385,12 Eur dydžio įsiskolinimo, fiksuoto 2017 m. balandžio 2 d., akivaizdaus padidėjimo (daugiau kaip dvigubai) iki 33 911,22 Eur sumos, nurodytos 2017 m. rugpjūčio 10 d. ieškinyje. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, o byloje surinkti duomenys ir atsakovės paaiškinimai yra aiškiai nepakankami, kad šis klausimas iš esmės galėtų būti išspręstas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka.

14553.

146Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų masto bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visu mastu naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

14754.

148Remiantis pirmiau šioje nutartyje išdėstytais motyvais sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas procesinį sprendimą priteisti ieškovės naudai iš atsakovės 33 911,22 Eur įsiskolinimą už 2007 metais atliktus pastato renovavimo darbus, neištyrė esminių bylos aplinkybių, o jo išvados nepagrįstos išsamiu byloje esančių įrodymo viseto įvertinimu. Tai sudaro pagrindą pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas šio ieškinio reikalavimo dalyje neatskleidė bylos esmės, todėl bylos procesą būtina pakartoti. Tokioje situacijoje bylos esminiais fakto ir teisės aspektais nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme reikštų, jog apeliacinė instancija pakeičia pirmąją instanciją ir vykdo jos funkcijas, kas neatitiktų instancinės teismų sistemos esmės ir paskirties, apeliacinės instancijos teismo įgaliojimų vertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą teisės bei fakto klausimais, neteisėtai apribotų bylos šalių teisę į antrą teisminę instanciją – apeliaciją.

14955.

150Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismui neišsiaiškinus visų įrodinėjimo dalyką byloje sudarančių aplinkybių, turinčių reikšmės vertinant aptariamo ieškinio reikalavimo pagrįstumą, neatskleidus bylos esmės, šį sprendimo dalis negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta, todėl ji naikinama, o byla šio ieškinio reikalavimo dalyje perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes pagal tirtinų aplinkybių mastą bei pobūdį bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

151Dėl kaupiamųjų lėšų įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

15256.

153Ieškovė pateiktame ieškinyje prašė iš atsakovės priteisti 7 065,91 Eur kaupiamųjų lėšų. Šis ieškinio reikalavimas buvo grindžiamas tuo, jog 2015 m. rugsėjo 1 d. įvykusiame bendrijos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo, o vadovaujantis 2015 m. sausio 9 d. bendrijos narių susirinkime patvirtintu namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2 metų ir ilgalaikiu darbų planu, buvo nustatytas 1 euro mėnesinės įmokos tarifas, tenkantis 1 kvadratiniam metrui patalpų. Prašomas priteisti iš atsakovės kaupiamųjų įmokų įsiskolinimas susidaręs nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. Pirmosios instancijos teismas šį ieškinio reikalavimą patenkino iš dalies, priteisdamas 353,30 Eur įmokų įsiskolinimą. Teismas pažymėjo, kad sprendžiant tokio pobūdžio klausimus, dėl jų turėjo būti balsuojama namo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, o ne bendrijos narių (kuriuo atsakovė nebuvo) susirinkime. Atkreipė dėmesį į tai, jog kartu su tarifo didinimo klausimu nebuvo svarstytas ir patvirtintas bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2 metų ir ilgalaikis darbų planas, kaip to reikalaujama pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą. Visgi teismas nusprendė, jog konstatuoti trūkumai neeliminavo atsakovės kaip namo bendraturtės pareigos mokėti teisės aktuose nustatyto minimalaus (0,05 Eur/m2/mėn) tarifo kaupiamąsias įmokas.

15457.

155Ieškovė teismo sprendimo dalies, kuria atmestas ieškinio reikalavimas priteisti jos nurodyto dydžio kaupiamąsias lėšas (prašyta priteisti suma sumažinta dvidešimt kartų) įstatymo nustatyta tvarka neskundė, todėl ši sprendimo dalis patenka už apeliacinio nagrinėjimo ribų (CPK 320 straipsnis).

15658.

157Su teismo sprendimo dalimi dėl 353,30 Eur kaupiamųjų lėšų įsiskolinimo priteisimo nesutinka atsakovė. Atsakovės nuomone, teismas nepagrįstai priteisė iš jos šį įsiskolinimą, kadangi į bylą pateiktas sąskaitos išrašas patvirtina, jog bendrijos nariai nemokėjo kaupiamųjų įmokų, jog lėšų rinkimas buvo tik imituojamas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiuo apeliacinio skundo argumentu. Kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, priteisdamas 353,30 Eur kaupiamųjų lėšų įsiskolinimą, padarė išsamią ginčui aktualaus teisinio reguliavimo analizę, patvirtinančią teismo išvados pagrįstumą dėl bendraturčiui tenkančios pareigos mokėti nurodyto minimalaus dydžio kaupiamąsias lėšas. Šios teismo išvados apeliantė iš esmės nepaneigė. Atsakovės argumentas, jog kiti namo bendraturčiai kaupiamųjų lėšų mokėjimo prievolės taip pat nevykdė, yra nepakankamas atleisti apeliantę nuo šios prievolės vykdymo ir stokoja teisinio pagrindimo. Nesant kitų apeliacinio skundo argumentų, teisėjų kolegija šios teismo sprendimo dalies teisėtumą patvirtina pritardama pirmosios instancijos teismo išvadoms, papildomai jų nekartojant. Ši teismo sprendimo dalis yra išsamiai argumentuota, pagrįsta ir teisėta, todėl ją naikinti ar keisti dėl apeliaciniame skunde pateiktų argumentų nėra pagrindo.

158Dėl planuojamos namo renovacijos finansavimo

15959.

1602017 m. birželio 14 d. įvykusiame namo patalpų savininkų susirinkime nutarta patvirtinti namo patalpų/butų savininkams namo atnaujinimo - modernizavimo investicijų plano B variantą; pritarti, jog patalpai tenkančios investicijos padengiamos patalpų savininkų nuosavomis lėšomis, kurios sumokamos per vieną mėnesį nuo šio susirinkimo dienos; patvirtinta namo renovacijos sąmata už 978 525 Eur sumą, kuri paskirstoma kiekvienai patalpai proporcingai pagal patalpos plotą. Nustatyta, kad atsakovei, pagal jos valdomą namo patalpų plotą, tenkanti namo renovacijos išlaidų suma sudaro 271 727,89 Eur. Ieškovė, ieškinyje prašytų priteisti kaupiamųjų lėšų suma sumažinusi ieškovei tenkančią renovavimo išlaidų dalį, prašė priteisti iš atsakovės 264 661,98 Eur sumą būsimoms renovacijos išlaidoms dengti.

16160.

162Pirmosios instancijos teismas nurodytą ieškovės reikalavimą patenkino. Teismas nepagrįstais pripažino atsakovės prieštaravimus ir atsikirtimus dėl šios ieškinio dalies. Akcentavo aplinkybę, jog, neatsižvelgiant į atsakovės poziciją, namo savininkų sprendimas jai yra privalomas. Teismas laikėsi nuostatos, kad atsakovė neįrodė patvirtintos renovacijos darbų sąmatos nepagrįstumo, atmestinais pripažino atsakovės argumentus, kuriais ši kvestionavo namo renovavimo darbų reikalingumą ir galimą jų fiktyvumą. Teismas pažymėjo, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog namo būklė yra bloga, todėl padarė išvadą, jog renovacija namui yra būtina. Teismas akcentavo aplinkybę, jog jau nuo 2016 metų yra atliekami parengiamieji darbai minėtai namo renovacijai. Nurodė, kad ta aplinkybė, jog kiti namo bendraturčiai jiems tenkančios renovacijos išlaidų dalies neapmokėjo, nepaneigia atsakovės pareigos.

16361.

164Apeliantė, nesutikdama su teismo sprendimu, skunde iš esmės atkartojo argumentus, kuriais buvo grindžiama jos pozicija pirmosios instancijos teisme, t. y. jog kitų namo bendrasavininkių (kontroliuojamų vieno asmens) atitinkamais veiksmais ir sprendimais fiktyviai siekiama sukurti prievolę tik atsakovei, tokiu būdu būsimą renovaciją atliekant vien atsakovės lėšomis. Apeliantė akcentavo aplinkybę, jog nė vienas kitas patalpų savininkas namo bendraturčių 2017 m. birželio 14 d. sprendimo nevykdė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė tokią poziciją išreiškia pagrįstai.

16562.

166Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį sprendimai dėl daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų tenkinimo (karšto vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato (pastatų) šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato (pastatų) naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato (pastatų) atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, savininkų balsų dauguma, nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų.

16763.

168Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovės apeliaciniame skunde iš esmės neneigiamas namo remonto ir (ar) renovavimo poreikis. Aplinkybė, jog namo bendrojo naudojimo objektų būklė yra bloga, konstatuota pirmosios instancijos teismo sprendime, tokią aplinkybę papildomai patvirtina prasidėjus apeliaciniam procesui ieškovės pateikti įrodymai. Tad šios aplinkybės, nesant dėl jos savarankiškų apeliacinio skundo argumentų, teisėjų kolegija išsamiau neanalizuoja. Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog atsakovė nepateikė objektyvių duomenų, paneigiančių tiek bendrojo naudojimo objektų renovavimo poreikį, tiek sudarytą ir patvirtintą renovavimo išlaidų sąmatą. Tačiau pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas aptariamo ieškovės reikalavimo pagrįstumą, iš esmės neanalizavo, ar namo bendraturčių balsų dauguma 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo sprendimas priimtas nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų.

16964.

170Pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą ir jo aiškinimą teismų praktikoje namo renovacijos darbai gali būti finansuojami daugiabučių namų savininkų nuosavomis lėšomis, bankų, savivaldybių, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, o bendrija pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo (taip pat ir kredito ėmimo), ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus. Teisėjų kolegija, įvertinusi namo patalpų / butų savininkų 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo protokolo turinį, sprendžia, kad susirinkime priimtas nutarimas, kad pagal patvirtintą renovacijos sąmatą (978 525 Eur) remonto darbai bus finansuojami patalpų savininkų nuosavomis lėšomis, kurias patalpų savininkai (proporcingai turimų patalpų plotui) sumoka per vieną mėnesį nuo susirinkimo dienos, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Byloje nėra ginčo dėl bendraturčių pareigos prisidėti išlaikant bendrojo naudojimo objektus ir užtikrinant tinkamų jų būklę. Tačiau anksčiau nurodytas reikalavimas per itin trumpą laiką namo dešimties patalpų savininkams nuosavomis lėšomis sumokėti beveik vieno milijono eurų sumą, iš kurios atsakovei tenkanti dalis sudaro 271 727,89 Eur, net neįsitikinus patalpų savininkų finansinėmis galimybėmis, iš esmės nesvarstant kitų galimų finansavimo šaltinių, pripažintinas neatitinkančiu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo imperatyvų.

17165.

172CK 4.75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklė, pagal kurią bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad tokia įstatymo nuostata įpareigoja bendraturčius įgyvendinant savo teises išnaudoti visas galimybes suderinti valią dėl bendro daikto, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita ir aktyviai ieškoti priimtiniausio abiem šalims sprendimo būdo, taip pat ir vykstant ginčui teisme. Optimalesniam naudojimosi bendrąja nuosavybe variantui pasiekti būtinas bendraturčių kooperavimasis, todėl siekis maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2006).

17366.

174Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovės apeliaciniame skunde išsakyti įtarimai dėl galimo ieškovės nesąžiningumo, aplinkybės dėl kitų patalpų savininkų (bendraturčių), susietų tarpusavio ryšiais, vėliau sudarytų sandorių, dėl jų bendrų veiksmų, atliktų po 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo, dėl ieškovės siekimo dirbtinai sukurti prievolę atsakovei, sudaro pagrindą įvertinti, ar analizuojamu atveju nėra pažeidžiamas bendraturčių lygiateisiškumo principas, kuris yra teisingumo, protingumo ir sąžiningumo imperatyvų, įtvirtintų Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, turinio sudėtinė dalis.

17567.

176Iš bylos duomenų nustatyta, kad daugiabučio namo ( - ), patalpų savininkų 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo metu šiame name esančių patalpų savininkai buvo UAB „Kalbų erdvė“ J. A., R. M., UAB „Rotas“, V. Z., Lietuvos Respublika (patalpų naudotojai VĮ „Turto bankas“ bei Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras). 2017 m. birželio 14 d. susirinkime priimtas nutarimas nuosavomis lėšomis per vieną mėnesį nuo susirinkimo sumokėti 100 proc. dydžio įmokas būsimai namo renovacijai, visiems nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims turėjo sukurti terminuotą turtinę prievolę. Tačiau nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad kuris nors iš bendraturčių būtų bendrijai sumokėjęs jam tenkančią įmoką namo renovacijai nurodytame savininkų susirinkime nustatyta tvarka.

17768.

178Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2018 m. sausio 9 d. buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, kurios pagrindu namo bendraturtis J. A. jam priklausančias patalpas pardavė UAB „Teksis“. Tą pačią dieną buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, kurios pagrindu bendraturtis R. M. (tuo metu buvęs ir bendrijos pirmininku) jam priklausančias patalpas perleido UAB „Teksis“. Nėra ginčo dėl aplinkybės, jog iki pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymo patalpų savininkai J. A. ir R. M. 2017 m. birželio 14 d. susirinkime priimto nutarimo dėl nuosavų lėšų namo renovacijai sumokėjimo nebuvo įvykdę (nors balsavo už tokio turinio nutarimo priėmimą), o sudarydami patalpų perleidimo sutartis aiškiai patvirtino neturintys įsiskolinimų bendrijai. Įvertinus tą aplinkybę, jog nė vienas iš bendrijos narių 2017 m. birželio 14 d. susirinkime priimto nutarimo neįvykdė ir nepradėjo vykdyti, kad savininkai J. A. ir R. M. patalpas perleido trečiajam asmeniui deklaruodami visišką atsiskaitymą su bendrija, patalpų perleidimo sutartimis neperkeldami neįvykdytos mokėjimo prievolės naujajai savininkei UAB „Teksis“, darytina išvada, jog analizuojamu savininkų nutarimu buvo siekiama prievolę realiai sukurti vienos namo bendraturtės – Lietuvos Respublikos patalpų patikėtiniams, o tai pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo imperatyvus bei lygiateisiškumo principą, kuriuo grindžiami bendraturčių tarpusavio santykiai. Atsakovei pirmosios instancijos teisme pateikus duomenis apie dalies namo patalpų perleidimą naujam savininkui, teisme 2018 m. kovo 28 d. buvo gautas tą pačią dieną parengtas UAB „Teksis“ (patalpų įgijėjo) raštas, kuriuo naujasis patalpų savininkas aiškino, jog nors patalpų pirkimo - pardavimo sutartyse nenurodyta, tačiau UAB „Teksis“ perėmė buvusių savininkų prievolę bendrijai pagal 2017 m. birželio 14 d. nutarimą dėl 978 896,31 Eur lėšų namo renovavimui, o perimtos prievolės dydžiu esą buvo sumažinta įsigyjamų patalpų kaina.

17969.

180Ieškovė teismui pateikė su UAB „Teksis“ 2018 m. sausio 8 d. sudarytą susitarimą dėl skolos bendrijai mokėjimo tvarkos ir taisyklių. Šio dokumento turinys patvirtina, kad tos pačios dienos sandoriais UAB „Teksis“ perėmė bendrijos narių UAB „Rotas“, UAB „Kalbų erdvė“, J. A., V. V. (Z.), R. M. įsiskolinimus bendrijai pagal 2017 m. birželio 14 d. susirinkime priimtą nutarimą dėl namo renovacijos (susitarimo preambulė).

18170.

1822018 m. sausio 8 d. susitarimu UAB „Teksis“ ir bendrija susitarė, kad skolą (pagal įsiskolinimų bendrijai perkėlimo sandorius) UAB „Teksis“ dengs pagal rangovų išrašomas sąskaitas - faktūras proporcingai valdomų patalpų plotui, gavęs sąskaitą iš rangovų už atliktus projektavimo ir / ar pastato renovacijos darbus, kurie buvo patvirtinti 2017 m. birželio 14 d. vykusiame butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime patvirtinus renovacijos sąmatą 978 525 Eur sumai, <...> (susitarimo 1 punktas). Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą susitarimo sąlygą, sprendžia, jog 2018 m. sausio 8 d. susitarimu buvo iš esmės pakeistos įmokų už būsimus (planuojamus) renovacijos darbus mokėjimo sąlygos ir tvarka, nei buvo numatyta pagal 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo nutarimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytos aplinkybės lemia išvadą, jog savininkų 2017 m. birželio 14 d. susirinkime priimtas nutarimas, įpareigojantis namo bendraturčius per vieną mėnesį nuo susirinkimo dienos sumokėti bendrijai tame susirinkime nustatytą lėšų sumą, reikalingą planuojamos renovacijos darbams apmokėti, faktiškai nebuvo vykdomas, o 2018 m. sausio 8 d. sudarytu susitarimu buvo iš esmės pakeistas tokiu būdu, jog esminės jo (susirinkimo nutarimo) sąlygos nustojo galioti. Teiginiai, jog beveik visų namo patalpų dabartinės savininkės UAB „Teksis“ ir bendrijos 2018 m. sausio 8 d. sudarytas susitarimas neturi įtakos apeliantės prievolei bendrijos atžvilgiu pagal priimtą 2017 m. birželio 14 d. susirinkimo nutarimą, pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo imperatyvus bei lygiateisiškumo principą. Pritarimas apeliantės prievolės vykdytinumui nurodytomis sąlygomis sukurtų ydingą situaciją, kuomet apeliantė turėtų avansu finansuoti reikšmingą renovacijos darbų dalį, o naujasis likusių patalpų savininkas tą pačią prievolę galėtų vykdyti dalimis iki pat renovavimo darbų pabaigimo, atlikdamas mokėjimus tik pagal atliktų darbų faktą.

18371.

184Įvertinusi nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo dėl planuojamos namo renovacijos išlaidoms pagal patalpų savininkų 2017 m. birželio 14 d. susirinkime priimtą nutarimą dengti skirtinų įmokų priteisimo iš atsakovės. Apskųsto teismo sprendimo dalis, kuria ieškovei iš atsakovės priteista 264 661,98 Eur, skirtų planuojamai namo renovacijai, naikintina, ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – ieškinio reikalavimą atmesti.

185Dėl bylos procesinės baigties

18672.

187Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą priteisti ieškovės naudai iš atsakovės 353,30 Eur kaupiamųjų lėšų įsiskolinimą, tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir taikė ginčui aktualų teisinį reguliavimą. Tačiau tenkindamas ieškovės reikalavimą dėl skolos už 2007 metais atliktus namo remonto (renovacijos) darbus priteisimo, teismas neatskleidė bylos esmės, kas lėmė, kad šioje dalyje ieškinys tenkintinu buvo pripažintas be pakankamo pagrindo, nenustačius ginčui reikšmingų aplinkybių. Tenkindamas ieškovės reikalavimą dėl lėšų planuojamai namo renovacijai priteisimo, teismas neatliko namo patalpų savininkų susirinkime priimto nutarimo turinio teisinio įvertinimo. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškovės naudai iš atsakovės priteista 33 911,22 Eur skolos už 2007 metais atliktus namo remonto darbus, panaikinti, ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškovei iš atsakovės priteista 264 661,98 Eur lėšų, skirtų planuojamai namo renovacijai, panaikinti, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimą atmesti.

18873.

189Kadangi panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškovės naudai iš atsakovės priteista 33 911,22 Eur skolos už 2007 metais atliktus namo remonto darbus, ši bylos dalis perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija, panaikindama ir teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, nesprendžia pirmosios instancijos teisme ir apeliaciniame procese patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (atlyginimo) klausimo, nes jis turės būti išspręstas išnagrinėjus bylą iš naujo pirmosios instancijos teisme.

190Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

191Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. sprendimą.

192Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovės 790-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinio reikalavimas atsakovei biudžetinei įstaigai Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui dėl 33 911,22 Eur skolos už 2007 metais atliktus namo dalinės renovacijos darbus priteisimo, ir bylą dėl šio reikalavimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

193Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovės biudžetinės įstaigos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro priteista 264 661,98 Eur planuojamos namo renovacijos darbams apmokėti. Šioje dalyje priimti naują sprendimą – atmesti ieškovės 790-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinio reikalavimą atsakovei biudžetinei įstaigai Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui dėl 264 661,98 Eur priteisimo planuojamos namo renovacijos darbams apmokėti.

194Panaikinti teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

195Palikti nepakeistą teismo sprendimo dalį, kuria ieškovės 790-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos naudai iš atsakovės biudžetinės įstaigos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro priteista 353,30 Eur kaupiamųjų lėšų už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

196Palikti nepakeistą teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės 790-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinio reikalavimas atsakovei biudžetinei įstaigai Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui dėl 13 232,02 Eur sumos priteisimo namo dalinei renovacijai gauto banko kredito grąžinimo būsimiems mokėjimams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė 790-oji daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau tekste –... 8. 2.... 9. Ieškovė paaiškino, kad dėl blogos namo būklės 2007 m. gegužės 3 d. namo... 10. 3.... 11. Ieškovė taip pat nurodė, kad 2015 m. sausio 9 d. įvykusiame namo savininkų... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. vykusio bendrijos narių... 14. 5.... 15. Ieškovė aiškino, kad 2017 m. birželio 14 d. namo patalpų savininkų... 16. 6.... 17. Atsakovė BĮ SPFSK centras su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 18. 7.... 19. Atsakovė nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. namo bendrijos narių susirinkime... 20. 8.... 21. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija su... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 9.... 25. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškinį... 26. 10.... 27. Teismas pažymėjo, kad atsakovė patalpas daugiabučiame name valdo... 28. 11.... 29. Teismo vertinimu, į bylą pateikti įrodymai pavirtina, kad namo dalis 2007... 30. 12.... 31. Teismas atmetė atsakovės argumentus, jog ji nebuvusi informuota apie... 32. 13.... 33. Teismas kritiškai vertino atsakovės argumentą, jog ieškovė 2008 m.... 34. 14.... 35. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 13 232,02 Eur įmokų už... 36. 15.... 37. 2015 m. rugsėjo 1 d. namo bendrijos narių susirinkime nutarta visiems butų... 38. 16.... 39. Teismas pažymėjo, jog pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą, iki tol,... 40. 17.... 41. 2017 m. birželio 14 d. namo patalpų savininkų susirinkime nutarta... 42. 18.... 43. Teismas akcentavo, kad bendrija pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo... 44. 19.... 45. Teismas nepagrįstais pripažino atsakovės argumentus, kuriais ji ginčijo... 46. 20.... 47. Teismas nepagrįstomis pripažino atsakovės pastabas, jog kiti namo patalpų... 48. III.... 49. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 50. 21.... 51. Atsakovė BĮ SPFSK centras apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 52. 21.1.... 53. Teismas, priteisdamas iš atsakovės 33 911,22 Eur už 2007 metais atliktus... 54. 21.2.... 55. Ieškovė nepateikė atsakovės skolos bankui grąžinimo individualaus... 56. 21.3.... 57. 2015 m. sausio 9 d. bendrijos narių susirinkimo protokole neatsispindi... 58. 21.4.... 59. Teismas nevertino atsakovės argumentų, patvirtinančių, kad ieškovė nei... 60. 21.5.... 61. Teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, jog ieškovė iki 2015 metų... 62. 21.6.... 63. Teismas nevertino fakto, jog namo bendriją sudarė praktiškai vienas asmuo... 64. 21.7.... 65. Teismas nepagrįstai iš atsakovės priteisė 353,30 Eur kaupiamųjų lėšų... 66. 21.8.... 67. Teismas nepagrįstai tenkino ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo... 68. 21.9.... 69. Teismas neatsižvelgė į tai, kad patalpų savininkų 2017 m. birželio 14 d.... 70. 22.... 71. Atsakovė apeliaciniame skunde pareiškė prašymą nagrinėti bylą žodinio... 72. 23.... 73. Ieškovė 790-oji DNSB atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 74. 23.1.... 75. Teismo sprendime pagrįstai konstatuota, kad 2007 metais namo dalis buvo... 76. 23.2.... 77. Teismo išvados dėl atsakovės pareigos mokėti minimalaus tarifo... 78. 23.3.... 79. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės reikalavimas dėl 264 661,98 Eur... 80. 24.... 81. Ieškovė kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naujus... 82. 25.... 83. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija... 84. 26.... 85. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 24 d. gautas ieškovės 790-osios... 86. 27.... 87. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 28 d. gautas atsakovės BĮ SPFSK... 88. 28.... 89. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 28 d. gautas ieškovės 790-osios... 90. Teisėjų kolegija... 91. IV.... 92. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 93. 29.... 94. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 95. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 96. 30.... 97. Atsakovė BĮ SPFSK centras apeliaciniame skunde išreiškė pageidavimą, kad... 98. Dėl bylos apeliacinio nagrinėjimo ribų... 99. 31.... 100. Ieškovė 790-oji DNSB kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš... 101. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 102. 32.... 103. Ieškovė 790-oji DNSB kartu su atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą... 104. 33.... 105. Atsižvelgdama į tai, kad šalių teikiami nauji įrodymai pagal jų... 106. Dėl atsakovės įsiskolinimo už 2007 metais atliktus namo remonto /... 107. 34.... 108. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir... 109. 35.... 110. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų... 111. 36.... 112. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų... 113. 37.... 114. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, analizuodamas namo bendrijos ir namo... 115. 38.... 116. Pirmosios instancijos teismas ieškovės naudai priteisė iš atsakovės 33... 117. 39.... 118. Atsakovė, nesutikdama su teismo sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad... 119. 40.... 120. Kasacinis teismas, spręsdamas dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų... 121. 41.... 122. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo akcentuotos... 123. 42.... 124. Minėta, kad UAB „Rotas“ ginčui aktualiu metu buvo dalies name esančių... 125. 43.... 126. Pirmosios instancijos teismas kritiškai vertino atsakovės, kuri nebuvo... 127. 44.... 128. Kaip minėta, 2007 m. gegužės 3 d. namo patalpų savininkų susirinkime buvo... 129. 45.... 130. 2007 m. birželio 1 d. sutarties dėl prievolių bankui vykdymo 1.1 punkto d... 131. 46.... 132. Sutarties dėl prievolių bankui vykdymo šalys susitarė, kad vykdydamas... 133. 47.... 134. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl... 135. 48.... 136. Pirmosios instancijos teismas ieškovės naudai iš atsakovės priteisė 33... 137. 49.... 138. Sutikdama su apeliacinio skundo argumentais, teisėjų kolegija atkreipia... 139. 50.... 140. Pirmosios instancijos teisme ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 33... 141. 51.... 142. Pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys teikia pagrindą manyti, jog... 143. 52.... 144. Ieškovės ieškinys teisme buvo gautas 2017 m. rugpjūčio 10 d., jame... 145. 53.... 146. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek... 147. 54.... 148. Remiantis pirmiau šioje nutartyje išdėstytais motyvais sprendžiama, kad... 149. 55.... 150. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismui... 151. Dėl kaupiamųjų lėšų įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1... 152. 56.... 153. Ieškovė pateiktame ieškinyje prašė iš atsakovės priteisti 7 065,91 Eur... 154. 57.... 155. Ieškovė teismo sprendimo dalies, kuria atmestas ieškinio reikalavimas... 156. 58.... 157. Su teismo sprendimo dalimi dėl 353,30 Eur kaupiamųjų lėšų įsiskolinimo... 158. Dėl planuojamos namo renovacijos finansavimo... 159. 59.... 160. 2017 m. birželio 14 d. įvykusiame namo patalpų savininkų susirinkime... 161. 60.... 162. Pirmosios instancijos teismas nurodytą ieškovės reikalavimą patenkino.... 163. 61.... 164. Apeliantė, nesutikdama su teismo sprendimu, skunde iš esmės atkartojo... 165. 62.... 166. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 167. 63.... 168. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovės apeliaciniame skunde iš... 169. 64.... 170. Pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą ir jo aiškinimą teismų... 171. 65.... 172. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė bendrosios nuosavybės... 173. 66.... 174. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovės apeliaciniame skunde išsakyti... 175. 67.... 176. Iš bylos duomenų nustatyta, kad daugiabučio namo ( - ), patalpų savininkų... 177. 68.... 178. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2018 m. sausio 9 d. buvo sudaryta... 179. 69.... 180. Ieškovė teismui pateikė su UAB „Teksis“ 2018 m. sausio 8 d. sudarytą... 181. 70.... 182. 2018 m. sausio 8 d. susitarimu UAB „Teksis“ ir bendrija susitarė, kad... 183. 71.... 184. Įvertinusi nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 185. Dėl bylos procesinės baigties... 186. 72.... 187. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 188. 73.... 189. Kadangi panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria... 190. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 191. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. sprendimą.... 192. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovės 790-osios... 193. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovės biudžetinės įstaigos... 194. Panaikinti teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 195. Palikti nepakeistą teismo sprendimo dalį, kuria ieškovės 790-osios... 196. Palikti nepakeistą teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės 790-osios...