Byla e2-783-302/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „FISANTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2976-601/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „FISANTA“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „FISANTA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama: 1) panaikinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, veikusios per įgaliotinį UAB „Verslo aptarnavimo centras“, sprendimą dėl (2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m. Šiaulių r. darbų pirkimo procedūrų nutraukimo bei grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį; 2) įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudaryti su ieškove, kaip pirkimo laimėtoja, pirkimo sutartį dėl darbų (2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m. Šiaulių r.; 3) priteisti iš atsakovių solidariai bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė paaiškino, kad atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdė supaprastintą pirkimą (2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m. Šiaulių r. darbams pirkti. Atsakovei 2017 m. gruodžio 13 d. patvirtinus galutinių pasiūlymų eilę, UAB „FISANTA“ pateiktas pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Atsakovė 2018 m. sausio 11 d. pranešė, kad pirkimas yra nutraukiamas nelikus pirkimo objekto poreikio. Pareikštu ieškiniu ieškovė ginčijo šį perkančiosios organizacijos sprendimą.
 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“, kol bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas, atlikti pirkimus darbams, kurie patenka į pirkimo objektą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 21 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo atmetė.
 2. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinyje dėstomus argumentus ir motyvus, atsižvelgęs į atsakovo dėstomas aplinkybes, sprendė, kad šioje proceso stadijoje negali daryti pagrįstos išvados, jog ieškinys yra prima facie (preliminariai) pagrįstas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pareikštas ieškinys ipso facto (savaime) neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovė visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti.
 3. Teismas sprendė, kad nėra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Įgaliotoji pirkimą vykdžiusi perkančioji organizacija UAB „Verslo aptarnavimo centras“, perkančioji organizacija AB „Energijos skirstymo operatorius“ įsigyti pirkimo objekto neplanuoja, todėl net priėmus palankų sprendimą ieškovei, jeigu laikinosios apsaugos priemonės bylos nagrinėjimo metu nebūtų pritaikytos, nebus padaryta nepataisoma žala, kuri darytų teismo sprendimo vykdymą neįmanomu. Be to, ieškovė prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones niekaip negrindė ir nemotyvavo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB ,,FISANTA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, kol bus ginčas išspręstas tarp šalių, atlikti pirkimus darbams, kurie patenka į pirkimo objektą, t. y. (2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m. Šiaulių r. darbai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas, netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, ignoravo viešųjų pirkimų išsaugojimo prioriteto principą, neįvertino, kad laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos išsaugoti pirkimo teisinius santykius. Taip pat neatsižvelgė į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, kurioje pabrėžiama, jog perkančioji organizacija nutraukti viešojo pirkimo procedūras gali tik išimtinėmis aplinkybėmis.
  2. Teismas padarė fakto klaidą, konstatuodamas, kad ieškinys ipso facto (savaime) neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo. Pareikštu ieškiniu bei prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovė būtent ir siekia išsaugoti pirkimą ir užtikrinti, kad viešasis pirkimas nebūtų nutrauktas ir nebūtų stabdomas.
  3. Priešingai nei sprendė teismas, prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašoma ne stabdyti pirkimą, bet užtikrinti, jog pirkimas būtų įvykdytas ir su ieškove, kaip laimėtoja, būtų sudaryta sutartis.
  4. Atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo pažymą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, suteikiančios teisę perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimą iki pat sutarties pasirašymo, galimai yra korupcinio pobūdžio.
  5. Teismas rėmėsi prielaidomis, o ne įrodymais pagrįsta atsakovės pozicija, kad perkančioji organizacija neketina įsigyti pirkimo objekto. Net jei ir atsakovė neketina pirkimo darbų perleisti tretiesiems asmenims, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės laikytinos išimtinėmis ir leistų ieškovei išvengti žalos, o atsakovei tai nesukeltų neigiamų pasekmių.
  6. Teismas nepagrįstai nurodė, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra neargumentuotas. Motyvai didele dalimi sutampa su ieškinio teisiniais motyvais. Ieškinio santraukoje buvo nurodyta, jog yra reali grėsmė dėl darbų, patenkančių į pirkimo objektą, perleidimo tretiesiems asmenims. Atsakovė gali darbus paskirstyti rangovams, su kuriais yra sudariusi sutartis.
  7. Atsakovės klaidina teismą, nurodydamos, jog nėra poreikio atlikti ieškovės laimėto pirkimo darbus. Pagal teisinį reglamentavimą, kuriuo nustatyti skubiai šalintini pažeidimai (defektai ir trūkumai), pirkimo darbai yra būtini.
 2. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas pagrįstai suteikė prioritetą viešųjų pirkimų principams, o ne vieno privataus subjekto (tiekėjo) galimam verslo intereso tenkinimui.
  2. Ieškovė klaidina teismą, painioja pirkimo objektą bei jo apimtį. Pirkimo objekto darbai nėra susiję su defektų šalinimu. Dėl defektų šalinimo darbų yra vykdomi atskiri pirkimai. Ginčo pirkimo objektas yra komplektinės transformatorinės bei oro linijos demontavimas ir vietoj jų naujos modulinės transformatorinės sumontavimas bei žemėje naujos kabelinės linijos paklojimas. Elektros linijos rekonstrukcija yra planiniai darbai, o defektų šalinimas yra neplaniniai darbai, atliekami pagal poreikį.
  3. Atsakovė AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ priimdama sprendimą nutraukti pirkimą, išsamiai išanalizavo perkamų darbų specifiką, pirkimo objekto ypatumus. Įvertinusi šiuos aspektus padarė išvadą, kad pirkimo objektu esančių darbų vykdymas nereikalingas.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas byloje dalyvaujančių asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimą. Įvertinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, preliminariai galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui turi būti nustatomos abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos, nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.
 4. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje spręsdamas klausimą dėl vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimo, sprendė, jog negali daryti išvados, kad ieškinys prima facie pagrįstas. Dėl prima facie ieškinio pagrįstumo Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasisakoma, jog atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktiką, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio (pareiškimo, skundo) faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio (pareiškimo, skundo) reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, bet nenagrinėja bylos iš esmės.
 5. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šiam proceso etape negalima daryti kategoriškos išvados, jog ieškinys yra tikėtinai pagrįstas arba nepagrįstas. Kaip jau buvo nurodyta ieškinio pagrįstumas įvertinamas tik bylą išnagrinėjus iš esmės. Šiuo konkrečiu atveju, nesant galutinio teismo sprendimo dėl pateikto ieškinio, vertinant ieškinio turinį, darytina išvada, kad ieškinys atitinka bendruosius šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 135 straipsnis). Pateiktu ieškiniu suformuluotas ieškinio dalykas (reikalavimas) – prašoma panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimą. Ieškinyje išdėstytos aplinkybės, argumentai, pridėti rašytiniai įrodymai, kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimas. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingai nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškinys akivaizdžiai nepagrįstas. Taigi, spręstina, jog ieškinio tikėtino pagrįstumo, kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, egzistuoja.
 6. Dėl kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, pirmosios instancijos teismas pasisakė, jog tokios grėsmės nėra. Motyvavo tuo, kad perkančioji organizacija teigė neplanuojanti įsigyti pirkimo, kurį nutraukė, objekto, todėl net ir priėmus ieškovei palankų sprendimą, jos nepatirtų žalos bei tuo, kad ieškovė nepagrindė savo prašymo. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su teismo pozicija, jog grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris būtų palankus apeliantei, įvykdymui nėra įrodyta.
 7. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutą, ne kartą yra išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo palankaus ieškovui sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-538-798/2017; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1037-516/2017). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ieškinio pateikimas pats savaime nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir atitinkamai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo pareiškėjo valios. Pagrindo varžyti kito asmens teises taip pat nesudaro deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-152-178/2016).
 8. Apeliantės teigimu, argumentai ir motyvai, kurių pagrindu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, didele dalimi sutampa su ieškinio motyvais. Tačiau įvertinus ieškinio turinį matyti, kad tiek ieškinio, tiek atskirojo skundo argumentai (dėl viešųjų pirkimų procedūrų išsaugojimo prioriteto, nutraukto pirkimo objekto darbų būtinybės, Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymoje nurodytų aplinkybių vertinimo, teismų praktikos išaiškinimų dėl viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimo) susiję su ieškinio reikalavimais iš esmės, o ne su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Vien deklaratyvus teiginys, jog perkančioji organizacija gali darbų, kurie buvo nutraukto pirkimo objektas, vykdymą perduoti rangovams, su kuriais iš anksčiau yra sudarytos sutartys, neįrodo, jog būsimo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba neįvykdytinas. Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Būtent ieškovei tenka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės (abiejų šių priemonių taikymo sąlygų) pagrindimo pareiga. Prašydama laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti ieškinio reikalavimus, ieškovė turi pateikti tiek įrodymų, kad teismui pakaktų įvertinti, ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, netaikius prašomų apribojimų. Nagrinėjamu atveju, darytina išvada, kad byloje nesant pakankamų įrodymų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog grėsmės teismo sprendimo įvykdymo galimybei nėra.
 9. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, ieškinys prima facie laikytinas pagrįstu, tačiau grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui nėra įrodyta. Kaip jau buvo nurodyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina konstatuoti abiejų šių priemonių taikymui reikalingų sąlygų buvimą, nesant vienos, laikinosios apsaugos priemonių taikymas nėra galimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju, nors apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje nepagrįstai paneigtas ieškinio tikėtinas pagrįstumas, nustačius tik vienos sąlygos egzistavimą, skundžiama nutartimi iš esmės priimtas teisingas sprendimas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai