Byla 2-751-124/2012
Dėl sprendimo viešajame konkurse panaikinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė ,

2sekretoriaujant Ignei Maslovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv.R. D., atsakovo biudžetinės įstaigos Šiaulių universitetas atstovams advokatui Muradui Bakanui , S. R. ,D. J., trečiojo asmens UAB „Baltijos kelionių agentūra“ atstovei D. L., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „ZIP TRAVEL“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Šiaulių universitetas ir tretiesiems asmenims UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“ , dalyvaujant institucijai , duodančiai išvadą Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sprendimo viešajame konkurse panaikinimo ir

Nustatė

3ieškovas UAB „ZIP TRAVEL“ patikslintu ieškiniu prašė panaikinti Šiaulių universiteto sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo kainų apklausos konkurse toje dalyje, kurioje į pasiūlymų eilę pirmuoju bei antruoju numeriais buvo įtraukti UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymai , priteisti bylinėjimosi išlaidas (3t. 55-61b.l.). Ieškovas ieškinyje bei teismo posėdyje nurodė, kad tiekėjų pasiūlymai konkurse turėjo būti pateikti laikantis pirkimo objekto techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Ieškovo įsitikinimu, atsakovo organizuotame viešajame konkurse ieškovui nebuvo sudarytos galimybės sąžiningai konkuruoti ir varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo su kitais pasiūlymų eilėje pirmuoju bei antruoju numeriais įrašytais dalyviais, kurių pasiūlymai neatitiko konkurso dokumentų reikalavimų. Atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, pažeidė lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, siūlė patikrinti kitų dalyvavusių tiekėjų kainų aprašymus.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas paskelbė kainų apklausos konkursą Šiaulių universiteto darbuotojų tarnybinių kelionių oro transportu organizavimo paslaugoms (aviabilietų, nakvynių viešbutyje rezervavimo ir pirkimo paslaugoms) pirkti. Pasiūlymai konkurse turėjo būti pateikti nurodant atitinkamų aviabilietų bei nakvynių viešbučiuose kainas. Atsakovas 2010-09-14 raštu pranešė apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, iš kurios matyti, kad trečioje-penktoje vietoje esančių konkurso dalyvių (įskaitant ieškovo) pasiūlytos kainos skyrėsi keliais šimtais litų, o pirmoje-antroje vietoje esančių konkurso dalyvių (trečiųjų asmenų) pasiūlytos kainos buvo net keliasdešimt tūkstančių litų mažesnės už kitų dalyvių. Atsižvelgiant į tai, kad konkurso dalyviai yra kelionių agentūros – tarpininkai, kurie gali tik nežymiai (gaunamų komisinių dydžiu) įtakoti paslaugų kainą, ieškovas 2010-10-29 pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas paskirti ekspertą, kuris nustatytų, ar tretieji asmenys laikėsi konkurso reikalavimų. Atsakovas 2010-10-06 raštu ieškovo pretenziją atmetė, nurodydamas, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai atitiko konkurso reikalavimus.

5Ieškovas ieškinyje bei jo atstovas teisme teigė, kad UAB „ Baltijos kelionių agentūra” ir UAB„Estravel Vilnius” pasiūlymuose nurodė nepagrįstai sumažintas kainas dėl to, kad jie nesilaikė konkrečių konkurso dokumentų reikalavimų, nes pasiūlymuose neleistinai nurodė kaip skrydžio Vilnius- Linkopingas-Vilnius kitokius nei numato konkurso sąlygos jungtinius aviakompanijų „Scandinavian Airilines”(SK) ir „ Next Jet” (2N) jungtinius skrydžius, o pastaroji nebuvo IATA(Tarptautinės oro vežėjų asociacijos) narė , kas žymiai sumažino skrydžių kainas.Tuo tarpu konkurso sąlygose, jo patikslinimuoe buvo draudžiama naudoti žemų kaštų oro skrydžių bendrovių skrydžius, kuriems priklauso „ Next Jet”aviakompanija.

6UAB „ Baltijos kelionių agentūra” pasiūlyme kelionei į Briuselį, Berlyną siūlė Briuselio avialinijų , kelionei į Kopenhagą –Skandinavijos, į Vieną -Austrų koproratyvines Skandinavijos avialinijų kainas, nors šios avialinijos neleidžia naudoti korpotayvinių kainų nuo 2009 metų.

7Šis tiekėjas kelionei į Frankfurtą siūlė „Lufthansa” aviakompanijos bilietus, kuriems taikomas 1 nakties apribojimas minimaliam prabuvimui, kas prieštarauja konkurso sąlygų 1 priedo 10 punktui.Taip pat taikydamas nuolaidas skrydžiams į Helsinkį bei Rovaniem nepagrindė 1 procento taikomų nuolaidų aviakompanijų pažymomis.

8Be to pasiūlymo 2-je lentelėje pateikdamas 2 naktų vienviečiuose kambariuose 2 asmenims Hagoje šis tiekėjas pateikė kainą tik 1-ai nakčiai.

9Nurodo, kad trečiojo asmens UAB „ Estravel Vilnius” pasiūlymas neatitiko konkurso reikalvimų ir dėl prieštaravimo konkurso sąlygų 1 priedo 8 punktui, nes šis tiekėjas siūlė skrydžius į Londoną su persėdimu Briuselyje, pasiūlymas pateiktas su aritmetinėmis klaidomis.

10Ieškovas mano , kad atsakovas , vertindamas pasiūlymus,pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo principus ,Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 dalies nuostatas, savo nustatytas konkurso sąlygas, nes priėmė pasiūlymus, neįvertindamas ar konkurso dalyvių siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo sąlygas, į preliminarią eilę įtraukė trečiųjų asmenų pasiūlymus, neatitinkančius jo nustatytų ir priimtų konkurso sąlygų reikalavimų. Atsakovas net nepilnai išnagrinėjo ieškovo pretenziją, ką patvirtina teismui pateiktas 2010-10-6 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas.

11Atsakovas Šiaulių universitetas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir turi būti atmestas (3 t.101 b.l., 1 t. 100-104b.l.). Nurodė, kad atsakovas paskelbė kainų apklausos konkursą atsakovo darbuotojų tarnybinių kelionių oro transportu organizavimo paslaugoms (aviabilietų, viešbučių rezervavimo, išpirkimo) pirkti. Konkurso sąlygose buvo numatyta, jog perkančiosios organizacijos pasiūlymai bus vertinami litais pagal mažiausią kainą. Tiek UAB „Baltijos kelionių agentūra“, tiek UAB „Estravel Vilnius“ pateikti pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, todėl abejoti pateiktais pasiūlymais nebuvo jokio pagrindo. Konkurso dalyviai pateikė sąžiningumą užtikrinančius dokumentus, todėl atsakovas neturėjo pagrindo jais nepasitikėti. Be to dalies reikalavimų ieškovas ir nebuvo nurodęs savo pretenzijoje, todėl atsakovas ir negalėjo žinoti apie kažkokius korporatyvinius susitarimus.Nurodė, kad buvo sudaryta tik preliminari pasiūlymų eilė, dėl ieškovo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negalėjo priimti galutinio sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo įvertinimo.2010-10-08 d. pranešta dalyviams, kad pasiūlymų eilė bus patvirtinta ir sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo bus priimtas tik tada, kai bus išnagrinėtos pretenzijos, bet ne anksčiau kaip per 15 dienų.Pats ieškovas nepasinaudojo ir nesikreipė papildomai į atsakovą.

12Atstovas adv. M. Bakanas teismo posėdyje nurodė, kad tuo atveju,jei teismas pripažintų, kad trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlyme buvo padarytos aritmetinės klaidos, prašė pakeisti eilę atitinkamai pakopa eilėje perkeliant tiekėjus .

13Teismo posėdžio metu atsakovo biudžetinės įstaigos Šiaulių universiteto atstovai S. R.. D. J. prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad sustabdė paskelbto konkurso procedūras.Preliminarią eilę sudarė pagal mažiausios kainos principą.Atstovas D. J. teisme paaiškino, kad šiame etape, remiantis tuo metu galiojančia Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, atsakovas neturėjo iš esmės vertinti pasiūlymų, rėmėsi tiekėjų pateiktomis sąžiningumo deklaracijomis, nesivadovavo konkurso sąlygų priedo 11.1 punktu.

14Trečiasis asmuo UAB „Baltijos kelionių agentūra“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nesutinka su ieškiniu (3 t.,89-95 b.l.).Mano, kad jų pasiūlymas atitiko atsakovo konkurso sąlygų reikalavimus, o ieškovas pats netinkamai suprato konkurso sąlygų reikalavimus kelionei Vilnius- Linkopingas-Vilnius.Trečiasis asmuo konkursui pasiūlė „Scandinavian Airlines” vykdomą skydį,kurio dalį vykdo šios aviakompanijos pasitelkiamos kitos aviakompanijos, t.y. Next Jet” .Šiuo atveju maršrutui yra taikoma viena bendra kaina, skrydis nėra išskaidomas į atskiras dalis, bilietas yra pasiūlytas pilna ekonomine klase (tarifo bazė YBLRTY), kas atitinka ir konkurso sąlygas.Mano, kad Konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo tikslas ir buvo oro vežėjo (skrydį vykdančios aviakompanijos) IATA standartų atitikimas,IATA vežimo sąlygų taikymas bei apribojimų nebuvimas.Šis tikslas yra pasiekiamas taip pat ir tuo atveju, kai dalį maršruto vykdo oro vežėjo pasitelkta kita aviakompanija.

15Nesutinka su ieškovo argumentais dėl neatitinkančių kainų maršrutais į Kopenhagą, Vieną, Berlyną pateikimo, nes jie teikė pasiūlymą galiojančiomis kainomis, rezervacinėje sitemoje nurodytomis kainomis, kurios yra prieinamos tik jiems vieniems, pagal jiems suteiktą specialų kodą, kuris paprastai galioja vienerius metus.Pateiktas pasiūlyme išrašas iš šios rezervacinės sistemos patvirtina, kad UAB „ Baltijos kelionių agentūra” turėjo teisę taikyti sutartines kainas.Nurodo, kad pačios aviakompanijos neviešina ir neteikia pažymų apie sutartinių kainų taikymą.Apie tai, kad draudžiama naudoti viešuosiuose pirkimuose sutartines kainas, jie nebuvo informuoti, o ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai apie jų draudimą taikyti šias kainas yra skirti tik pačiam ieškovui.Tokiu būdu jų siūlomos kainos galiojo 2010 rugsėjo 5,6,7 dienomis, nes iki šiol yra išlikę rezervacinės sistemos duomenys apie įmonei UAB„Baltijos kelionių agentūra” taikytus tarifus, dėl ko jų pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų 5.13punkto reikalavimams.

16Nesutinka su ieškovo nurodytu argumentu, kad jų pasiūlytam aviabilietui maršrutu Vilnius –Frankfurtas-Vilnius 2010-09-03 dieną buvo taikomi apribojimai minimaliam prabuvimui, nes ieškovas remiasi tik 2011-11-28 dienos UAB „ Amadeus Lietuva” raštu apie tarife MRR5D1 esantį prabuvimo ribojimą , bet nepateikia įrodymų, kad šie apribojimai buvo taikomi pasiūlymo pateikimo dieną.

17Dėl 2 naktų nakvynės vienviečiuose kambariuose 2 asmenims kainos Hagoje paaiškino, kad nors viešbučių rezervacinės sistemos išraše aiškiai neatsispindi ši kaina, tačiau pasiūlymo antroje lentelėje tai buvo nurodyta.Maano, kad jų pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas, o pasiūlymo kaina yra pagrįsta.

18Teismo posėdžio metu UAB „Baltijos kelionių agentūros“ atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus

19Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (3t.73b.l.). Atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Pirmąjį ieškinį UAB „Estravel Vilnius“ prašė atmesti kaip nepagrįstą ir nurodė, kad ieškovas, nesiremdamas jokiais įrodymais, preziumuoja kitus tariamus konkurso sąlygų pažeidimus. Ieškinyje išdėstyti reikalavimai yra nepagrįsti, tai tėra ieškovo, pralaimėjusio konkursą hipotetiniai pasvarstymai, spėjimai, bandant sukelti įtarimus dėl pasiūlymo kainos, mažesnės nei ieškovo pateikta. Nurodo, kad tokiu atveju vilkinami viešieji pirkimai ir kenkia sąžiningų konkurso dalyvių interesams. Pažymi, kad UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo kaina nebuvo pati mažiausia, o ieškovas iš visų penkių konkurso dalyvių pasiūlė didžiausią kainą, taigi net pašalinus du pirmuosius konkurso dalyvius, ieškovas vis tiek netaptų konkurso laimėtoju ir negalėtų tikėtis sudaryti pirkimo sutartį dėl tarnybinių kelionių oro transportu organizavimu, todėl net priėmus ieškovui palankų sprendimą, tai niekaip neįtakotų ieškovo teisių ir pareigų, todėl ieškovo teisinis suinteresuotumas kreiptis į teismą dėl neva pažeistų jo teisių kelia abejonių ( tomas 2, b.l. 119-123).

20Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad tiekėjai turi pateikti pasiūlymus, atitnkančius visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o perkančioji organizacija turėjo vertinti pagal šiuose dokumentuose nustatytus kriterijus (VPĮ 39 str. 7 d.).Siekiant užtikrinti nediskriminavimo principo laikymąsi visų tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal visus šios organizacijos nustatytus kriterijus. Jeigu pateiktas pasiūlymas neatitiko šiuose dokumentuose numatytų reikalavimų , remiantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių , patvirtintų atsakovo rektoriaus 2010-03-23 d įsakymu Nr.V-285, 61 , konkurso sąlygų 9.7 punktu tokį pasiūlymą turėjo atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.Pažymėjo, kad pasiūlymus nagrinėja ir vertina , sprendimus priima perkančioji organizacija, kuri turi teisę kviestis ekspertus-dalyko žinovus, konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių. Dėl ginčo esmės nepasisakė, prašo nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (2 t.,16-17 b.l., 3t. 105 b.l.).

21Ieškinys tenkintinas.

22Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir priimamo sprendimo motyvai.

23Atsakovas biudžetinė įstaiga „Šiaulių universitetas” vykdė suparastintą atvirą konkursą „ Šiaulių universiteto darbuotojų tarnybinių kelionių oro transportu organizavimo paslaugos pirkimas”(skelbtas 2010-07-30 leidinio “Valstybės žinios” priede „ Informaciniai pranešimai “Nr.56, pirkimo Nr.92551, toliau Konkursas), kurio pagrindu atsakovas ketino pirkti bilietus kelionėms lėktuvais bei nakvynės kelionių užsienyje metu užsakymo organizavimo paslaugas. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „ZIP Travel“ dalyvavo Šiaulių universiteto organizuotame konkurse, ką patvirtina pateikta viešojo pirkimo medžiaga ( ieškovo pasiūlymas).

24Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad perkančiosios organizacijos pasiūlymai bus vertinami litais pagal mažiausią kainą (konkurso sąlygų 10.1 punktas, tomas 1, b.l. 16). Konkurso sąlygos buvo patikslintos 2010-08-09 d (1 t., 41-45 b.l.), 2010-09-01 d.(1 t., 45-47 b.l.).Šiam supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikė: uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kelionių agentūra“ – pasiūlymo kaina 276 443,00 litų; UAB„Estravel Vilnius“ – pasiūlymo kaina – 281 606,90 litų;UAB „Baltic Cliper“ – pasiūlymo kaina 322 967,60 litų; „Vestekspress“ – pasiūlymo kaina – 322 773,22 litų ir ieškovas UAB „ZIP TRAVEL“ – pasiūlymo kaina – 322 383,40 litų(1 t.,48-49 bl.).

252010-09-06 d Viešojo pirkimo komisijos protokolu 10 val.užfiksuota susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais , tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų analizė atlikta 2010-09-07 (1 t.,48-50, 194-197 b.l.).

262010-09-14 d. raštu Nr. 1-07-40-06-34 atsakovas visiems tiekėjams pranešė apie preliminarią pasiūlymų eilę, kurią nurodė sudaręs įvertinus pirkimo dokumentuose nurodyta tvarka (1 t., 51 b.l.). Ieškovas, nesutikdamas su komisijos sprendimu, 2010-09-29 pareiškė atsakovui pretenziją nurodydamas, kurių konkurso dokumentų reikalavimų tretieji asmenys, tikėtina, nesilaikė ir paprašė pakartotinai patikrinti UAB „Baltijos kelionių agentūra" bei UAB „Estravei Vilnius" pateiktų pasiūlymų atitikimą konkurso dokumentų reikalavimams pasitelkiant reikiamą kvalifikaciją turintį ekspertą , o nustačius atitinkamus pažeidimus, atmesti trečiųjų asmenų pasiūlymus bei sudaryti naują pasiūlymų eilę (1t., b.l. 52-55b.l.). Atsakovas išnagrinėjo ieškovo pareikštą pretenziją viešojo pirkimo komisijos 2010-10-06 posėdyje ( 1t., 208-209b.l.) ir 2010-10-06 raštu pranešė ieškovui apie pretenzijos išnagrinėjimą ir jos atmetimą bei nurodė, kad ginčijami UAB „Baltijos kelionių agentūra" bei UAB „Estravel Vilnius"pasiūlymai atitiko konkurso dokumentų reikalavimus , todėl palieka galioti ankstesnį 2010-09-14 d. komisijos sprendimą, konkurso preliminarios pasiūlymų eilės nepakeitė (raštas Nr.1-07-40-06-34 ,1t., b.l. 77). Nurodė, jog 2010-09-29 d. sprendimu sustabdė pirkimo procedūras.Komisija 2010-10-08 dienos sprendimu pratęsė pirkimo procedūras, paliko galioti tą pačią pasiūlymų eilę (3 t., 26-28 b.l.). Tokiu būdu šiuo sprendimu atsakovas patvirtino pasiūlymų eilę (3t,27 b.l.).

27Ieškovo įsitikinimu Konkurso dalyvių trečiųjų asmenų pasiūlymai priimti ir preliminari pasiūlymų eilė nustatyta, netinkamai įvertinus tiekėjų pasiūlymus, tuo pažeidžiant Konkurso pirkimo dokumentų sąlygas bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pažeisti įstatymo nustatyti viešojo pirkimo skaidrumo, lygiateisiškumo principai,todėl turi būti panaikintas komisijos priimtas sprendimas.Ieškovas ieškinį grindžia aplinkybėmis, kurios jo manymu, leidžia daryti išvadą, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygų, o Komisija nevykdė pareigos visapusiškai įvertinti tiekėjų pasiūlymus ,iš esmės nevertino pasiūlymų, nes nepasitelkė atitinkamo specialisto, net iš esmės nenagrinėjo ieškovo pretenzijos.

28Konkursas buvo paskelbtas 2010-07-30, todėl yra taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo(toliau (VPĮ) 2010 02 11 įstatymo Nr. XI-678, Žin.Nr. 25-1174)redakcija , įsigaliojusi nuo 2010 03 02. Ieškovas kelia VPĮ nuostatų dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir su juo susijusių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo – pažeidimo klausimus.Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatą pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Taigi, iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti kuo racionalesnį perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą bei garantuoti visų pirkime dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nediskriminavimą, paties pirkimo skaidrumą.

29VPĮ įtvirtintais principais ir pirkimų tikslais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį ir jų taikymą. Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Tinkamai laikantis šių principų galėtų būti išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Išvardytų principų laikymasis yra svarbus siekiant atliekamo viešo konkurso tikslų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Astrum Magnificum“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir TŪB „Mitnijos investicija“, bylos Nr. 3K-3-677/2006). Viešųjų pirkimų teisinių santykių reglamentavimo tam tikras ypatumas yra tas, kad dominuoja viešajai teisei būdingas imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas, t. y. vyrauja privalomojo pobūdžio nuostatos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų įgyvendinimą. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-458/2007; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir UAB „Veikmė“, bylos Nr. 3K-3-505/2009).

30Šiame VPĮ aiškinimo ir taikymo kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešųjų pirkimų principų taikymas ir laikymasis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu VPĮ nustatytu pagrindu.

31Remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.Nesutiktina su atsakovo atstovo D. J. argumentu, kad jie nevertino pasiūlymų, tik sustatė eilę pagal pasiūlytą tiekėjų pasiūlymų vertę, kuri būtų vėliau tikslinama, ir dėl to net nebuvo priimtas galutinis sprendimas, todėl negalėjo būti skundžiamas . Siekiant užtikrinti tiekėjų ir kitų asmenų interesus viešajame konkurse , viešųjų pirkimų imperatyvų principų laikymąsi gali būti skundžiami visi viešųjų pirkimų komisijų sprendimai.Pagal VPĮ 32 str. pirmiausia yra patikrinama tiekėjų kvalifikacija , ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei remiantis VPĮ 39 straipsniu yra įvertinamas tiekėjo pasiūlymas, kurį remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalimi paslaugos pirkėjas turi atmesti, jei tiekėjas neatitnka pirkimo dokumentuose minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir kt.Pats atsakovas pripažino , kad sudarė tiekėjų pasiūlymų preliminarią eilę, pasiūlymus įvertindamas pagal mažiausios kainos kriterijų , taigi vertino pasiūlymus, todėl privalėjo įvertinti ir jų atitiktį pirkimo dokumentams.O esant neatitikimams pirkimo dokumentams , radus aritmetinių klaidų, prašyti paaiškinti, ištaisyti, ar atmesti (VPĮ 39 str. 1 d.).Atsakovo Kainų apklausos konkurso sąlygų 9 punktas analogiškai ir reglamentuoja pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo tvarką, tame tarpe numato ir komisijos pareigą įvertinti ar dalyvio siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo objekto aprašymą, ar nėra kitų pasiūluymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams ir kt. (9.6.6 , 9.6.9p.). Atsakovas 2010-09-14 d. raštu Nr. 1-07-40-06-34 visiems tiekėjams pranešdamas apie preliminarią pasiūlymų eilę, nurodė , jog šią eilę sudarė įvertinus pasiūlymus pirkimo dokumentuose nurodyta tvarka (1 t., 51 b.l.).Išnagrinėjęs Konkurso dalyvių pretenzijas, 2010-10-08 d. sprendimu Nr.69 atsakovo Viešųjų pirkimų komisija patvirtino pasiūlymų eilę (3 t., 27 b.l.).

32Teismas pažymi, kad teisę kreiptis į teismą dėl ginčų, kilusių organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, reglamentuoja VPĮ ir Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos. VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Teismas negali priimti ieškinio, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 3 d.). Atsakovas teigia, kad ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo eilę pažeidimų, kurie nebuvo keliami pretenzijoje.Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bylose dėl viešojo konkurso rezultatų turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą, kad tokie pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymų reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-324-2010). Viešųjų pirkimų peržiūros procedūros veiksmingumo principas suponuoja objektyvų perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti, todėl teismas, spręsdamas tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista objektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Todėl pretenzijos ir ieškinio reikalavimų nesutapimas negali visuomet būti aiškinamas kaip užkertantis kelią pasinaudoti tolesne galimai pažeistų teisių gynyba. Ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi metu (CPK 4233 str. 3 d.).Bylos medžiaga patvirtina, kad dalį faktinių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti , nes atsakovas nepateikė išsamaus atsakymo į jo pareikštą pretenziją .Atsakovui nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su tiekėjų pasiūlymais,ką nurodė ir LR Apeliacinis teismas 2011-07-29 d. šioje byloje priimtoje nutartyje. Kadangi ieškovas su tiekėjų pasiūlymų pagrindimu sužinojo tik po ieškinio pareiškimo teisme, todėl neturėjo galimybės nurodyti pretenzijoje visų aplinkybių .Ieškovo reikalavimas dėl atsakovo priimto sprendimo panaikinimo nepakito, tik ieškinys buvo papildytas keliomis naujomis aplinkybėmis, paaiškėjusiomis po pirmojo ieškinio pateikimo. Atsižvelgiant į šioje byloje esantį viešąjį interesą, ieškinys nagrinėtinas visoje apimtyje.

33Ieškovas ieškinį grindžia aplinkybėmis, kurios, jo manymu, leidžia daryti išvadą, kad UAB „Baltijos kelionių agentūra“ , UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymai turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygų. Be to, ieškovas teigia, jog Komisija nevykdė pareigos visapusiškai įvertinti tiekėjų pasiūlymus , tinkamai nevertino tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygoms. Iš teismui pateikto 2010-10-06 d. atsakovo Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr.68 matyti, kad ieškovo pateikta pretenzija nebuvo visapusiškai išnagrinėta, o buvo nagrinėjama tik vienu aspektu-dėl kainų galiojimo 2010 m rugsėjo 5,6,7 dienai.Atsakydamas į pretenziją ,atsakovas nesilaikė Konkurso sąlygų 13.5 p. reikalavimų , nepateikė UAB „Baltijos kelionių agentūra”, UAB „Estravel Vilnius“pasiūlymo charakteristikos , santykinių pranašumų, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu (3t., 29-30b.l.). Tokiu būdu jau ir šiuo atveju nebuvo užtikrintas skaidrumo principo laikymąsis, ką nurodė ir Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje (2 t.,16-17 b.l.).

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris pagal CPK 4 straipsnį formuoja vienodą teismų praktiką, yra konstatavęs, jog:„Tiekėjų, neatitinkančių minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia“. LAP 2011-07-29 d. nutartyje išnagrinėjus apeliacinį skundą šioje byloje (civilinė byla Nr.2A-1362/2001) nurodė, kad iš šio VPĮ teisės normų taikymo išaiškinimo seka, kad nagrinėjamoje byloje iš pradžių vertintina, ar tretieji asmenys, kurių pasiūlymai užėmė pirmąją ir antrąją vietas, atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir tik nustačius jų atitikimą, po to vertinti, ar pagrįstai tretieji asmenys buvo įtraukti į pasiūlymų eilę pagal pasiūlytos mažiausios kainos dydį.Konkurso sąlygų 11.1p. kaip tik ir numato, kad komisija išnagrinėjusi neatmestus pasiūlymus, juos įvertina ir sudaro pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka.Norint nustatyti, ar tretieji asmenys atitinka konkurso sąlygas, būtina įvertinti tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose nurodytą informaciją. Taigi yra vertintinas tiekėjų atitikimas konkurso sąlygoms (minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir techninei specifikacijai). Ginčas kildinamas dėl UAB „Baltijos kelionių agentūra” , UAB „Estravel Vilnius” pasiūlymų atitikties perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams . Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad į preliminarią eilę įtraukti tiekėjai, kurių pasiūlymai neatitiko pirkimo objektui specifikacijoje keliamų reikalavimų, o perkančioji organizacija privalėjo patikrinti ir įvertinti pasiūlymą visų konkurso sąlygų reikalavimų aspektu. Konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Pirkimo objekto techninė charakteristika“ buvo detaliai išvardyti reikalavimai perkamoms paslaugoms įgyti(1 t. 20-23b.l.).

35Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo ir konkrečius konkurso sąlygoms neatitinkančius trečiųjų asmenų pasiūlymo duomenis. Teismo nuomone, ieškovo nurodomos aplinkybės dėl trečiųjų asmens pasiūlymo neatitikimų šioms sąlygoms yra pagrįstos, juolab, kad nei atsakovas, nei tretieji asmenys teisminio nagrinėjimo metu ir nepateikė įtikinamų argumentų, paneigiančių ieškovo nurodomas aplinkybes.

36Dėl UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo

37Ieškovas nurodo, kad šio tiekėjo pasiūlymas buvo pateiktas su aritmetinėmis klaidomis, dėl ko negalėjo būti pripažintas atitinkantis konkurso sąlygoms. Bylos medžiaga patvirtina ieškovo teiginius.Trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pateiktame pasiūlyme kelionėms maršrutais Vilnius - Briuselis - Vilnius, Vilnius - Frankfurtas - Vilnius ir Vilnius-Londonas-Vilnius pasiūlymo lentelėje 7 stulpelio kaina neatitinka 4, 5 ir 6 stulpeliuose esančių verčių sumos. Toks pasiūlymas galėjo būti toliau vertinamas ir pripažintas atitinkantis konkurso dokumentų reikalavimus tik atsakovui pareikalavus tiekėjo tokius trūkumus pašalinti (konkurso sąlygų 9.6.3 p., VPĮ 39 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos matyti, jog šių reikalavimų atsakovas nesilaikė, priėmė pasiūlymą , jį vertino, įtraukė į preliminarią eilę.Šią aplinkybę teisme pripažino ir atsakovo atstovas.

38Taip pat sutiktina su ieškovo nurodytu argumentu dėl šio tiekėjo neatitikimo konkurso sąlygoms kitu aspektu. Pagal Konkurso sąlygų 1 priedo 8 p.(„Pirkimo objekto techninė specifikacija“) tiekėjai pasiūlyme turėjo nurodyti tiesioginių skrydžių kainas.Šiame punkte numatyta, kad aviabilietai netiesioginiams skrydžiams galėjo būti siūlomi tik į tuos miestus, į kuriuos tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus nevykdomi. UAB „Estravel Vilnius" pasiūlyme šis tiekėjas skrydžiams į Londoną siūlė „Brussels Airlines" aviabilietus netiesioginį skrydį su persėdimu Briuselyje (aviakompanijų kainų, teikiamų pasiūlyme, pagrindimo 1 psl.).Kai tuo tarpu iš kitų tiekėjų pasiūlymų matyti, kad tiesioginiai skydžiai yra vykdomi ir juos siūlė kiti tiekėjai, t.y. UAB „ZIP Travel" ir UAB „Baltijos kelionių agentūra" šiuo atveju į Londoną siūlė tiesioginį aviakompanijos „Air Baltic" (BT) skrydį YOWLT tarifu ( UAB "ZIP Travel" pasiūlymo 7 psl. ir 7 UAB „Baltijos kelionių agentūra" pasiūlymo 7psl.).

39Dėl UAB “Baltijos kelionių agentūra” pasiūlymo

40Šio trečiojo asmens pasiūlymas iš dalies pateiktas neatitinkantis konkurso sąlygų, nepilnai įformintas.T. y. pastarasis tiekėjas 2-oje lentelėje, kuri pagrindžia kainas, pateikdamas 2 naktų vienviečiuose kambariuose 2 asmenims kainas, Hagoje, Ibis den Haag city Center viešbutyje pateikė kainą tik 1 nakčiai iš 2010.08.19 į 2010.08.20 (16 pasiūlymo lapas), kai tuo tarpu turėjo nurodyti 2 naktų kainas.Pasiūlyme yra prierašas, jog reikia pakeisti datas. Atstovė teismo posėdyje aiškino, kad turėjo būti įrašyta 2 naktų kainos, tačiau atsakovas nesiūlė patikslinti šio pasiūlymo, pateikti įrodymus, kad pasiūlymo dieną kainos buvo galiojančios 2 naktims.

41Sutiktina su ieškovo argumentu dėl šio tiekėjo siūlomų aviabilietų kelionei į Frankfurtą neatitikimo Konkurso sąlygoms. Atsakovo konkurso sąlygų 1 priedo 10 p., kuris buvo patikslintas atsakovo2010-08-09 raštu Nr. 1-063-1251-06-34, pateikiant atsakymą į 4 klausimą, atsakovas nustatė, jog turi būti siūlomi tokie aviabilietai, kurie neturi jokių apribojimų minimaliam prabuvimui.UAB„Baltijos kelionių agentūra" atsakovui kelionei į Frankfurtą siūlė aviakompanijos „Lufthansa" aviakompanijos bilietus, kurių kaina be mokesčių 2332 Lt (tarifo kodas MFF5D1), ir kuriems taikomas 1 nakties apribojimas minimaliam prabuvimui (pasiūlymo pagrindimo 8 psl).Tai, kad yra taikomi šie apribojimai, patvirtina ir 2011-11-28 d.UAB „Amadeus Lietuva”pažyma (2 t., 154 b.l.). Nepagrįstai trečiasis asmuo UAB „ Baltijos kelionių agentūra” nurodo, kad ši taisyklė galiojo tik pažymos išdavimo dieną, bet negaliojo pasiūlymų konkursui pateikimo dieną, t.y 2010-09-03 d. UAB „Amadeus Lietuva”pažymoje nurodoma, jog tarifo MFF5D1taisyklėje yra įrašas , kad kelionė iš paskutinio maršruto turi prasidėti ne anksčiau , nei po 1 dienos , skaičiuojant nuo išvykimo dienos iš pradinio miesto. Apie šios taisyklės galiojimą pasiūlymo pateikimo dieną patvirtina ir UAB „ Baltic cliper” pasiūlyme esantis įrašas ir paaiškinimas, kodėl jie teikia B rezervavimo klasės didesnį tarifą, neturintį minimalaus prabuvimo apribojimo (pasiūlyme kainų pagrindimas 2 psl.). T.y. šis tiekėjast nurodo ;„ Aviakompanijos „Lufthansa” M rezervavimo klasės tarifas (tarifo kodas MFF5D1)turi minimalaus prabuvimo apribojimą-skrendant šio tarifo bilietu, būtina išbūti Frankfurte ne mažiau kaip 1 naktį”(pasiūlymo kainų pagrindimo 3 psl.). Kiti tiekėjai siūlė bilietus be apribojimų, nurodydami kitus tarifus, kurie buvo didesni, kas įtakojo ir šio trečiojo asmens „Baltijos kelionių agentūra" mažesnę pasiūlymo kainą.

42UAB „Baltijos kelionių agentūra" pateiktas pasiūlymas neatitiko ir atsakovo konkurso sąlygų 5.8.5.2 punkto sąlygų, kurios numato, kad jei tiekėjas taiko nuolaidą, tai ši gali būti suteikiama tik nuo bilieto tarifo ir tik aviakompanijos fiksuoto komisinio atlygio sąskaita. Kadangi šios nuolaidos yra bilieto kainos dalis, todėl paslaugos pirkėjas reikalavo pagrįsti šias nuolaidas aviakompanijų pažymomis. UAB „Baltijos kelionių agentūra" siūlydama aviabilietus skrydžiams į Helsinkį (pasiūlymo 10 psl.) bei Rovaniemi (pasiūlymo 13-14 psl.) taikė 1 proc. nuolaidą nuo aviakompanijos „Finnair" (Suomijos avialinijos) aviabilietų kainų, tačiau šių nuolaidų aviakompanijos pažymomis nepagrindė, ko reikalavo Konkurso sąlygų 5.8.5.2 punktas. UAB „Baltijos kelionių agentūra" aviakompanijos teikiamas nuolaidas grindė išrašu iš rezervacinės sistemos, t.y. netinkamai ir šiuo atveju pasiūlymas taip pat neatitiko paties atsakovo nustatytų konkurso sąlygų.Tuo tarpu ieškovas pateikė atitinkamos aviakompanijos pažymą.Taip pat trečiasis asmuo UAB „ Baltijos kelionių agentūra” nesilaikė ir Konkurso sąlygų 5.8.5.1, 5p., 1 priedo „Paslaugų aprašymas” 37 p. reikalavimų, nes rezervavimo sistemų kainų išrašai nėra patvirtinti jas teikiančio juridinio asmens darbuotojo su nurodytais vardu ir pavarde, asmens parašais, antspaudu .Kiti tiekėjai šiuo atveju kiekvieną išrašą įformino pagal šiame punkte nustatytus reikalvimus.

43Atsakovas konkurso sąlygų 1 priedo („Pirkimo objekto techninė specifikacija“) 16 p. nustatė taisyklę, pagal kurią visais pasiūlymo lentelėje nurodytais maršrutais tiekėjai turėjo siūlyti tik IATA (Tarptautinės oro vežėjų asociacijos) aviakompanijų skrydžius (1 t.21 b.l.). Ta pati taisyklė įtvirtinta ir konkurso sąlygų 5 priedo 3.4.1 p.(viešojo pirkimo sutarties projekto). 2010-08-09 d. raštu Nr.1-063-1251-06-34 atsakovas, atsakydamas į tiekėjų paklausimą dėl galimybės naudoti aviakompanijos „Next Jet" (kodas „2N"), nepriklausančios IATA asociacijai, kainą skrydžiui į Linkopingą, savo 2010-08-09 d. raštu Nr.1-063-1251-06-34 atsakovas patikslino šią Konkurso sąlygą, nurodydamas: „Jeigu pirkimo dokumentų 2 priede „Pasiūlymo forma" 1 lentelėje nurodyti skrydžiai nevykdomi aviakompanijų IATAS narių, tik tuomet galima siūlyti ne IATA nares”(1 t.,41 b.l.).Ieškovas mano, kad konkurse siūlant aviabilietus prioritetas turėjo būti teikiamas IATA asociacijai priklausančių aviakompanijų aviabilietams, ir tik tokių nesant - kitų aviakompanijų.Iš ieškovo pretenzijos, paaiškinimų matyti, kad jungtinį skrydį maršrutu Vilnius - Linkopingas - Vilnius vykdo „Estonian Air" ir „KLM",šios abi skrydžių bendrovės yra IATA narėmis(1 t.,52-55b.l ) Tiekėjai UAB „Baltic Clipper" bei UAB „Vestekspress" perkančiajai organizacijai šiuo maršrutu siūlytą kainą, kaip ir UAB „ZIP Travel" konkurso sąlygas suprato vienodai ir šiam maršrutui siūlė aviakompanijų - IATA narių „Estonian Air" ir „KLM" aviabilietus, kurių kaina yra žymiai didesnė.Tuo tarpu UAB „Estravel Vilnius” bei UAB „Baltijos kelionių agentūra” nurodytam maršrutu siūlė jungtinį skrydį su aviakompanija „Next Jet", kuri nėra IATA asociacijos narė(1 t., 135-146 b.l.). Atsakovo atstovas teisme aiškino, jog jie laikė tinkamu trečiųjų asmenų asmenų pasiūlymą, o ieškovas turėjo pareigą plačiau išsiaiškinti šią sąlygą.Taigi iš pateiktų kitų tiekėjų pasiūlymų –ieškovo, „Baltic Clipper" , UAB „Vestekspress" matyti, kad jie siūlė tiksliai konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą, nes šis skrydis yra vykdomas aviakompanijų IATAS narių (1 priedo 16 p.). Tuo tarpu UAB „Baltijos kelionių agentūra“, UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlė šiam skrydžiui jungtinį skrydį, kurį vykdo „Scandinavian Airlines”(SK), kuri yra IATA narė, o dalinį skrydį vykdo„Next Jet" (kodas „2N")-žemų kaštų oro bendrovė, nesanti IATA nare, .Trečiasis asmuo UAB„Baltijos kelionių agentūra“ nurodo, kad bilietas visam maršrutui išrašomas , naudojant aviakompanijos „Scandinavian Airlines”blanką , todėl visam skydžiui yra taikomos šios kompanijos taisyklės, o ne žemų skrydžių oro bendrovės.Tarifas paskaičiuotas nuo išskridimo taško (iš Vilniaus) iki galutinio atvykimo taško (Linkopingo), tarifas paskaičiuojamas pagal bendrą kainą(ištisinė kvotacija), o ne skaičiuojant maršrutų kainų atskirai.Bilietas pasiūlytas pilna ekonomine klase, be jokių apribojimų.

44Teismui pateikti rašytiniai įrodymai-pasiūlymai, konkurso sąlygos, jų patikslinimas rodo, kad konkurso dalyviai nevienodai suprato konkurso sąlygas, kurias patikslinus ir nurodžius , jog jei skrydžiai nevykdomi aviakompanijų IATAS narių, tik tuomet galima siūlyti ne IATA nares, konkurso sąlygos tapo neaiškios, neišsamios.Pats paslaugos tiekėjas neužtikrino detalesnį konkurso sąlygų išaiškinimą,neužtikrino skaidrumo, lygiateisiškumo principo laikymąsi,sudarė galimybę savaip interpretuoti sąlygas, kas neatitinka VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų laikymąsi.

45Sutiktina su ieškovo nurodytais argumentais dėl sutartinių kainų taikymo ir kainų galiojimo (konkurso sąlygų 5.13 p., 5.14, 2010-09-01 d. sąlygų patikslinimas , 1 t.,13, 45 b.l.).Atsakovas nurodė, kad jiems nebuvo žinoma apie jokias sutartines kainas ir jų netikrino. Trečiasis asmuo UAB „Baltijos kelionių agentūra “ pateikdama kainų pagrindimą, nurodė, kad pateikia išrašus iš „Amadeus Lietuva” rezervacinės sistemos, taigi kainas grindžia išrašais iš šios sitemos.Tačiau pastaroji 2010-04-06 d. pažymoje nurodė, kad bilietų kainas visoms agentūroms ji pateikia vienodo dydžio ir vienodu būdu - Amadeus rezervavimo sistemoje(pasiūlymo 20 psl.). Nurodo, kad visos sutartinės kainos yra individualus kelionių agentūrų bei aviakompanijos susitarimo objektas, kurį gali patvirtinti tik pati aviakompanija, nes šių duomenų Amadeus sistemoje nėra.Taip pat patvirtino, kad šios rezervavimo sistemos oficialios aviabilietų kainos bei oro uosto mokesčiai nėra pastovūs ir gali keistis, priklausomai nuo užsakymo datos, skrydžio datos, vietų skaičiaus lėktuve, valiutų svyravimų. Oficialių aviabilietų kainų bei oro uosto mokesčių galiojimas yra tik viena para, ką patvirtina ir UAB Amadeus Lietuva“ 2010-04-06 d. pažymoje(pasiūlymo 20 psl).Trečiasis asmuo UAB „Baltijos kelionių agentūra“ pateikė pasiūlymą 2010 -09-03 d. , todėl laikytina, kad nepateikė įrodymų, jog pateikė konkurso sąlygose reikalaujamu laiku galiojančias kainas, t.y. galiojančias 2010-09-5,6,7 dienomis. UAB „Amadeus Lietuva“ nurodo, kad agentūros kainas gali keisti atskiru susitarimu su aviakompanija ir kitokių kainų , nei nurodyta–specialių sutartinių taikymą, platinimą gali patvirtinti tik pačios aviakompanijos.Trečiasis asmuo kelionei į Briuselį (7 psl.), į Berlyną(11 psl.), į Kopenhagą (8psl.)siūlė sutartines kainas, tačiau jų nepagrindė. Nurodydamas, jog kainas grindžia išrašais iš oficialios sistemos ir Amadeus nepatvirtinus šių kainų, laikytina, kad trečiasis asmuo neįrodė galiojusių 2010 rugsėjo 5,6,7 dienai kainų, nes jų nepagrindė nei sutartimis su aviakompanijomis, nei pažymomis ar kitais dokumentais (2 t., 156-157 b.l.,3 t., 96-99 b.l.).UAB „Baltijos kelionių agentūra“atsiliepime į ieškinį teikia papildomus įrodymus- 2012-05-23 d. išrašą iš Amadeus rezervacinės sistemos, tačiau atsižvelgiant į šiame išraše nurodytą datą -2012-09-05 d., negalima daryti išvadą, kad 2010-09-05,6,7 d. tokios buvo galiojančios kainos.Tuo tarpu ieškovas apie sutartinių kainų taikymą grindė aviakompanijų pažymomis. UAB „Baltijos kelionių agentūra“išrašai iš rezervacinės sistemos nėra tinkamai patvirtinti., dėl ko buvo anksčiau pasisakyta.Taigi toks pasiūlymas neatitiko ir konkurso 5.13 sąlygų.Ieškovas nurodo kad viešuosiuose pirkimuose aviakompanijos neleidžia taikyti korporatyvinių kainų ir pateikia šių aviakompanijų raštus. Nesutiktina su trečiojo asmens UAB „Baltijos kelionių agentūra“argumentu dėl aviakompanijų raštų apie sutartinių kainų draudimą taikyti viešuosiuose pirkimuose taikymo tik ieškovui. Nors „Austrų avialinijos“ 2010-02-05 d.raštas apie draudimą taikyti viešuosiuose pirkimuose sutartines kainas yra pateiktas tik ieškovui, tačiau apie draudimą taikyti šas kainas patvirtina ir 2011-01-18 d. pateiktas raštas IATA agentūroms (2 t.,152-153 b.l.). Brusels airlines 2009-04-01 d. pranešė kelionių agentūroms apie kitokių kainų, negu oficialiai skelbiamos , netaikymą (2 t.150 b.l.).Nors 2010-02-03 d.Scandinavian Airlines raštas yra pateiktas ieškovui, tačiau iš jo turinio matyti, ši aviakompanija nuo 2009-11-25 d. neleidžia viešuosiuose konkursuose pateikti korporatyvines kainas(2t., 153 b.l.).Tiekėjai UAB „Zip travel“,UAB „Vestekspres“ savo pasiūlymuose pateikė atitinkamų aviakompanijų pažymas dėl dydžio ir leidimo taikyti sutartines kainas.

46Teismas sprendžia, kad UAB „Baltijos kelionių agentūra“, UAB„ Estravel Vilnius“pasiūlymai neatitiko atsakovo konkurso sąlygose sąlygose keliamų reikalavimų, jie buvo priimti, nežiūrint savo paties reikalavimų nustatymo. Dėl to yra pagrindas pripažinti, kad Komisija, priimdama trečiųjų asmenų pasiūlymus, pažeidė konkurso sąlygų 9.7 punktą bei imperatyvias įstatymo nuostatas - VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nustatantį, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, jame įtvirtinta imperatyvi norma –pareiga perkančiajai organizacijai atmesti pasiūlymus, kurie neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, nustatančią, jog perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi nediskriminavimo, skaidrumo principų.VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintas nediskriminavimo principas įpareigoja perkančią organizaciją , kad visi tiekėjų pasiūlymai būtų įvertinti pagal visus pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir taikomi vienodai. Tuo pačiu pažeistas ir skaidrumo principas, nes vertinant pasiūlymus atsakovas nesilaikė pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Padaryti perkančiosios organizacijos pažeidimai laikytini esminiais, turinčiais lemiamos įtakos konkurso rezultatams nustatant pasiūlymų eilę.

47Nustačius perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį pirkimą, veiksmus, kuriais buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, yra pagrindas tenkinti ieškinį ir panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo.Nors ieškovas prašo tik iš dalies panaikinti komisijos sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, tačiau atsižvelgiant į atsakovo atstovo D. J. nurodytus motyvus dėl pasiūlymų vertinimo, bei į tai, kad ieškinio dalyku nebuvo kitų tiekėjų pasiūlymų vertinimas bei atsižvelgiant į viešąjį interesą yra naikintini Komisijos sprendimai dėl pasiūlymų eilės sudarymo visumoje, tame tarpe naikintinas ir 2010-10-08 Komisijos sprendimas Nr.69 (CPK 4238 str.).

48Netenkintinas atsakovo atstovo adv. M.Bakano prašymas teismui dėl pasiūlymų eilės sudarymo, perkeliant dalyvius per vieną pakopą. Pasiūlymų eilės sudarymas yra ne teismo , bet perkančios organizacijos teisė. Pažymėtina, kad vertinant pasiūlymus tikslinga būtų kviesti dalyvauti atitinkamą specialistą, nes įvertinti pasiūlymus yra reikalingos specialios žinios.

49Patenkinus ieškinį, yra spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).Ieškovas pateikė įrodymus, kad turėjo šias išlaidas:542 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, apeliacinius skundus (1t.,88 b.l,2 t., 66,161 b.l.),15 788 Lt atstovavimo išlaidų (2t.,93-94,122-123 ,158 b.l., 3t.,105-106, 107-108 b.l.). Atsakovas patyrė 8 228 Lt atstovavimo išlaidų. Atstovaujamasis ir atstovas yra laisvi susitarti dėl atstovavimo masto ir atstovavimo išlaidų apmokėjimo tvarkos, dydžio. Tačiau tokie dideli ieškovo patirtų išlaidų dydžiai viršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) įtvirtintus maksimalius dydžius, todėl yra mažintini. Nustatant atlygintinų išlaidų dydį, atsižvelgtina į bylos apimtį, byloje pateiktų procesinių dokumentų skaičių-pateikti 4 procesiniai dokumentai, byla 2 kartus buvo nagarinėjama Apeliaciniame teisme, atstovo buveinė yra kitame mieste-Vilniuje.Įvertinus šias aplinkybes bei tai, kad atstovas dalyvavo tik 3 teismo posėdžiuose, ieškinių paruošimui nebuvo reikalingos didelės laiko sąnaudos, nes savo turiniu jie yra beveik analogiški,vadovaujantis bylinėjimosi išlaidų ribojimo principu, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis), priteistina 9 000 Lt atstovavimo išlaidų. Likusi dalis laikytina pernelyg dideliu ieškovo išlaidavimu ir paliktina jam pačiam.Taip pat ieškovui priteistina 542 Lt žyminio mokesčio .

50Iš atsakovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 131,46 Lt (1t., 97b.l.,2 t.68 ,108,137 b.l.,3t.,2b.l.)(CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas ).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, 423 8 straipsniais teismas,

Nutarė

52Ieškovo UAB „ZIP travel” ieškinį patenkinti.

53Panaikinti Šiaulių universiteto Viešųjų pirkimų komisijos 2010 rugsėjo 14 d sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir 2010 spalio 08 d.sprendimą Nr 69 dėl pasiūlymų eilės sudarymo Kainų apklausos konkurse.

54Priteisti iš Šiaulių universiteto 9 000 Lt atstovavimo išlaidų ir 542 Lt žyminio mokesčio , viso priteisti 9 542 Lt(devynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „ZIP travel.”

55Priteisti iš Šiaulių universiteto valstybei 131,46 Lt (vieną šimtą trisdešimt vieną litą ir 46 ct.) procesinių dokumentų siuntimo išlaidos

56Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė ,... 2. sekretoriaujant Ignei Maslovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv.R.... 3. ieškovas UAB „ZIP TRAVEL“ patikslintu ieškiniu prašė panaikinti... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas paskelbė kainų apklausos konkursą Šiaulių... 5. Ieškovas ieškinyje bei jo atstovas teisme teigė, kad UAB „ Baltijos... 6. UAB „ Baltijos kelionių agentūra” pasiūlyme kelionei į Briuselį,... 7. Šis tiekėjas kelionei į Frankfurtą siūlė „Lufthansa” aviakompanijos... 8. Be to pasiūlymo 2-je lentelėje pateikdamas 2 naktų vienviečiuose... 9. Nurodo, kad trečiojo asmens UAB „ Estravel Vilnius” pasiūlymas neatitiko... 10. Ieškovas mano , kad atsakovas , vertindamas pasiūlymus,pažeidė imperatyvius... 11. Atsakovas Šiaulių universitetas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad... 12. Atstovas adv. M. Bakanas teismo posėdyje nurodė, kad tuo atveju,jei teismas... 13. Teismo posėdžio metu atsakovo biudžetinės įstaigos Šiaulių universiteto... 14. Trečiasis asmuo UAB „Baltijos kelionių agentūra“ pateikė atsiliepimą... 15. Nesutinka su ieškovo argumentais dėl neatitinkančių kainų maršrutais į... 16. Nesutinka su ieškovo nurodytu argumentu, kad jų pasiūlytam aviabilietui... 17. Dėl 2 naktų nakvynės vienviečiuose kambariuose 2 asmenims kainos Hagoje... 18. Teismo posėdžio metu UAB „Baltijos kelionių agentūros“ atstovė... 19. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ į teismo posėdį neatvyko, apie... 20. Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad tiekėjai turi... 21. Ieškinys tenkintinas.... 22. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir priimamo sprendimo motyvai.... 23. Atsakovas biudžetinė įstaiga „Šiaulių universitetas” vykdė... 24. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad perkančiosios organizacijos pasiūlymai... 25. 2010-09-06 d Viešojo pirkimo komisijos protokolu 10 val.užfiksuota... 26. 2010-09-14 d. raštu Nr. 1-07-40-06-34 atsakovas visiems tiekėjams pranešė... 27. Ieškovo įsitikinimu Konkurso dalyvių trečiųjų asmenų pasiūlymai priimti... 28. Konkursas buvo paskelbtas 2010-07-30, todėl yra taikytina Viešųjų pirkimų... 29. VPĮ įtvirtintais principais ir pirkimų tikslais privalu vadovautis taikant... 30. Šiame VPĮ aiškinimo ir taikymo kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad... 31. Remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu perkančioji organizacija... 32. Teismas pažymi, kad teisę kreiptis į teismą dėl ginčų, kilusių... 33. Ieškovas ieškinį grindžia aplinkybėmis, kurios, jo manymu, leidžia daryti... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris pagal CPK 4 straipsnį formuoja... 35. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo ir konkrečius konkurso sąlygoms... 36. Dėl UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo... 37. Ieškovas nurodo, kad šio tiekėjo pasiūlymas buvo pateiktas su... 38. Taip pat sutiktina su ieškovo nurodytu argumentu dėl šio tiekėjo... 39. Dėl UAB “Baltijos kelionių agentūra” pasiūlymo... 40. Šio trečiojo asmens pasiūlymas iš dalies pateiktas neatitinkantis konkurso... 41. Sutiktina su ieškovo argumentu dėl šio tiekėjo siūlomų aviabilietų... 42. UAB „Baltijos kelionių agentūra" pateiktas pasiūlymas neatitiko ir... 43. Atsakovas konkurso sąlygų 1 priedo („Pirkimo objekto techninė... 44. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai-pasiūlymai, konkurso sąlygos, jų... 45. Sutiktina su ieškovo nurodytais argumentais dėl sutartinių kainų taikymo ir... 46. Teismas sprendžia, kad UAB „Baltijos kelionių agentūra“, UAB„ Estravel... 47. Nustačius perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį pirkimą,... 48. Netenkintinas atsakovo atstovo adv. M.Bakano prašymas teismui dėl pasiūlymų... 49. Patenkinus ieškinį, yra spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 50. Iš atsakovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 52. Ieškovo UAB „ZIP travel” ieškinį patenkinti.... 53. Panaikinti Šiaulių universiteto Viešųjų pirkimų komisijos 2010 rugsėjo... 54. Priteisti iš Šiaulių universiteto 9 000 Lt atstovavimo išlaidų ir 542 Lt... 55. Priteisti iš Šiaulių universiteto valstybei 131,46 Lt (vieną šimtą... 56. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...