Byla 2-190/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-927-124/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Žemaitijos keliai“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Žemaitijos keliai“ 2 632 387,03 Lt skolą, 987 145 Lt delspinigių ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti pareikšto reikalavimo ribose atsakovo turtą.

5Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi areštavo atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ nekilnojamąjį turtą 3 619 523,03 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai - kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose sąskaitose ir pas trečiuosius asmenis bei turtines teises, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti socialinio draudimo įmokas ir privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

6Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2012 m. birželio 13 d. nutartį ir ieškovo prašymą atmesti. Nurodė, kad ieškovo reikalavimas yra aiškiai nepagrįstas, nes ieškovas buvo įpareigotas kompensuoti atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“ 2 832 387,03 Lt, kurią prašo priteisti ieškovas. Be to, ieškinio sumos dydis negali būti vienintelis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo turimas turtas sudaro 85 111 357 Lt, įmonė sėkmingai vykdo veiklą, šiuo metu vykdo 10 sutarčių, todėl nėra rizikos, kad ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. nutartimi tenkino atsakovo atskirąjį skundą, panaikino laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ kilnojamam ir nekilnojamam turtui, piniginėms lėšoms bei turtinėms teisėms, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ kartu su atskiruoju skundu pateikė bendrovės balansą 2011 m. gruodžio 31 dienai, iš kurio matyti, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ ilgalaikio turto turi už 47 355 731 Lt, trumpalaikio turto – už 37 755 626 Lt, viso turto vertė yra 85 111 357 Lt. Nekilnojamojo turto – žemės – atsakovas turi už 2 223 912 Lt, pastatai ir statiniai yra 14 753 395 Lt vertės, atsakovas yra suteikęs paskolas kitiems juridiniams asmenims už 5 000 000 Lt ir kt. Įsipareigojimai kreditoriams per vienerius metus sudaro 40 364 758 Lt. Teismo teigimu, šie finansiniai duomenys rodo, kad atsakovas yra moki įmonė, jo finansinė padėtis yra gera, turimo turto vertė daug kartų didesnė už ieškinio sumą, atsakovo turto vertė per 2011 metus padidėjo 12 530 066 Lt suma, todėl darytina išvada, jog esant palankiam teismo sprendimui, jo vykdymas nebūtų apsunkintas. Teismas sprendė, kad atsakovo turimas turtas paneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, todėl nesant realios grėsmės, jog atsakovas nebus pajėgus įvykdyti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo, vadovaudamasis ekonomiškumo principu (CPK 3 str. 1 d.,144 str. 1 d.,145 str. 2 d.), teismas naikina laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2012-06-13 nutartimi. Taip pat teismas atkreipė dėmesys į tai, kad atsakovas pateikė teismui 2012-02-01 Ginčo nagrinėjimo komisijos sprendimą, iš kurio matyti, kad ginčų nagrinėjimo komisijos narys A. B. priėmė sprendimą panaikinti Inžinieriaus – UAB „Sweco Lietuva“ 2011-05-27 dienos rašte Nr.VI-1422 priimtą sprendimą, kuriuo nuspręsta, jog UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ gali reikalauti atsakovą apmokėti už atliekų pridavimą į regioninį Dumpių sąvartyną. Sprendime taip pat nurodyta, kad 50 017 tonų buitinių atliekų, pervežtų iš Kiškėnų buitinių atliekų sąvartyno į Dumpių buitinių atliekų sąvartyną priėmimo mokestis 40,68 Lt, dėl kurio ieškovas pateikė ieškinio reikalavimą atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“, nėra numatytas sutartyje. Esant tokiam ginčų sprendimo komisijos sprendimui, teismas padarė išvadą, kad gali būti, jog ieškovo reikalaujama priteisti

92 632 387,03 Lt skola yra pagrįsta tik iš dalies. Taip pat ieškovo reikalaujami 987 145,00 Lt dydžio delspinigiai yra paskaičiuoti, būtent, nuo ginčijamos 2 632 387,03 Lt sumos, todėl jų dydis taip pat gali būti netikslus.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Atsakovas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą argumentavo nepagrįstu ieškiniu. Tačiau su tokiu atsakovo argumentu negalima sutikti, kadangi ieškovas su ieškiniu teismui pateikė sutartį, iš kurios kyla atsakovo skola, skolų suderinimo aktus, ieškovo išrašytas ir atsakovo priimtas PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovo nurodytas 2012-02-01 sprendimas nėra susijęs su 2010-04-12 sutartimi Nr. 10-26, kuri yra pagrindu pareikšti ieškinį.

132. Atsakovas byloje pateikęs nekilnojamojo turto duomenis nutylėjo tą aplinkybę, kad iš esmės visas atsakovo turtas yra įkeistas hipotekiniam kreditoriui. Areštavus įkeistą turtą nebūtų realiai užtikrintas šioje byloje pareikštas ieškinys, nes sumą, gautą realizavus tokį turtą, pirmumo teisę turėtų hipotekos kreditorius. Taip pat atsakovas turi įsipareigojimų kreditoriams 50 705 632 Lt sumai. Įvertinant atsakovo turimo turto ir skolų santykį akivaizdu, kad ieškinio tenkinimo atveju kiltų grėsmė, kad nebūtų išieškomos priteistos skolos iš atsakovo. Atsakovo balanse už 2011 m. yra fiksuotas 10 069 729 Lt nuostolis, kas rodo, kad atsakovas dirba nuostolingai.

14Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-428/2008; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1539/2010; ir kt.). Ši prezumpcija nėra besąlyginė, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

18Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“, tačiau atsakovui pateikus atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas paneigė prezumpciją, jog didelės sumos reikalavimas kelia grėsmę galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Remiantis byloje esančiais duomenimis, pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą atsakovo turtas sudaro 85 111 357 Lt (nekilnojamojo turto vertė sudaro

192 223 912 Lt + 14 753 395 Lt), įsipareigojimai kreditoriams per vienerius metus sudaro 40 364 758 Lt, padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas yra moki įmonė, jo finansinė padėtis yra gera. Atsakovui šioje byloje yra pareikštas 3 619 523,03 Lt dydžio reikalavimas. Taigi, atsakovo turimo turto vertė ženkliai viršija ieškovo atsakovui pareikštų reikalavimų sumą. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad šiuo atveju nėra objektyvaus teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones remiantis ta aplinkybe, kad ieškovo pareikštų reikalavimų suma laikytina didele. Apeliantas ginčydamas atsakovo teismui pateiktus finansinius dokumentus, jokių juos paneigiančių įrodymų nepateikė. Į bylą taip pat nėra pateikta įrodymų, kurie leistų pagrįstai teigti, kad atsakovas jam priklausantį turtą ketintų parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, taip siekdamas apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taigi šiuo atveju yra pagrindas teigti, kad atsakovas paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo procesiniam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, todėl šiuo atveju nėra pagrindo jam taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Atsižvelgiant į nurodytą ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, darytina išvada, kad laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti finansiškai pajėgiam juridiniam asmeniui, be to, nėra objektyvių prielaidų manyti, jog ieškinio patenkinimo atveju būtų sunku ar neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą pagal galimo patenkinti ieškovo piniginio reikalavimo dydį.

21Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas panaikino atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ kreipėsi į... 5. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi areštavo... 6. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ teismui pateikė atskirąjį skundą,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. nutartimi tenkino atsakovo... 9. 2 632 387,03 Lt skola yra pagrįsta tik iš dalies. Taip pat ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju... 12. 1. Atsakovas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą argumentavo... 13. 2. Atsakovas byloje pateikęs nekilnojamojo turto duomenis nutylėjo tą... 14. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d.... 19. 2 223 912 Lt + 14 753 395 Lt), įsipareigojimai kreditoriams per vienerius... 20. Atsižvelgiant į nurodytą ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo turtinę... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį palikti...