Byla 2AT-68-2014

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Piesliako, Aurelijaus Gutausko ir pranešėjo Alvydo Pikelio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos vado majoro Dariaus Martinkevičiaus prašymą atnaujintą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, V. B. administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Alvydo Pikelio pranešimą ir susipažinusi su bylos medžiaga,

Nustatė

3Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 17 d. nutarimu V. B. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 210 straipsnio 1 dalį 13 000 Lt bauda su neteisėtai gabentų prekių ir automobilio DAF FT 95XF.430 (valst. Nr. ( - )), priklausančio UAB „Lomita“ (registracijos liudijime nurodomas savininkas UAB „Swedbank lizingas“), konfiskavimu už tai, kad jis 2013 m. liepos 1 d., apie 3.45 val., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną į Lietuvos Respubliką automobiliu DAF FT 95 XF.430, (valst. Nr. ( - )) gabeno privalomus muitinei pateikti daiktus (860 pakelių cigarečių ir penkias talpyklas su 40 litrų dyzelino), paslėpęs juos automobilio kabinoje po daiktadėže, automobilio kabinoje ir išorėje esančiose daiktadėžėse, iš anksto perdarytuose automobilio galiniuose purvasargiuose ir automobilio priekyje esančiame metaliniame balkyje, jų nepateikdamas muitinės kontrolei.

4Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto V. B. apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, suinteresuoto asmens UAB „Lomita“ direktoriaus A. S. apeliacinis skundas tenkintas, pakeičiant Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 17 d. nutarimą: panaikinta nutarimo dalis, kuria konfiskuota transporto priemonė ? automobilis DAF FT 95XF.430 (valst. Nr. ( - )), priklausantis UAB „Lomita“ (registracijos liudijime nurodomas savininkas UAB „Swedbank lizingas“), ir jis grąžintas savininkui UAB „Lomita“.

5Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos vado majoro Dariaus Martinkevičiaus prašymas priimtas ir V. B. administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

6Pareiškėjas prašo atnaujinti V. B. administracinio teisės pažeidimo bylą, panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį ir palikti galioti Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 17 d. nutarimą.

7Prašyme pareiškėjas nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs V. B. papildomą nuobaudą – automobilio konfiskavimą, pažeidė ATPK 20, 26, 30 ir 210 straipsniuose nustatytas nuobaudos skyrimo bendrąsias taisykles, nes neatsižvelgė į padaryto teisės pažeidimo pobūdį ir pažeidėjo asmenybę. Pareiškėjas pažymi, kad V. B. pažeidimą padarė praėjus nedaug laiko po to, kai jam buvo paskirta nuobauda pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalį (2013 m. vasario 22 d.) ir ankstesniu nutarimu transporto priemonė jam buvo grąžinta. Tai rodo, kad ankstesniu nutarimu paskirta nuobauda nepasiekė savo tikslų. Pareiškėjas teigia, kad pagal ATPK 26 straipsnio nuostatas tiesiogiai panaudotos kontrabandai gabenti transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas ne tik tada, kai joje specialiai įrengta slėptuvė, bet ir tais atvejais, kai kontrabandos dalyko gabenimas be šios priemonės neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-47/2008, N575-215/2009, N502-34/2010, N62-872/ 2010 ir kt.). Nors byloje nagrinėjamu atveju sulaikytame automobilyje nebuvo įrengtos specialios slėptuvės, tačiau cigaretės buvo paslėptos automobilio kabinoje po daiktadėže, iš anksto perdarytuose automobilio galiniuose purvasargiuose ir automobilio priekyje esančiame metaliniame balkyje, tikintis, kad jos nebus surastos. Taip pat automobilio kabinoje ir išorėje esančiose daiktadėžėse buvo rastos penkios talpyklos su dyzelinu. Esant tokioms aplinkybėms, transporto priemonės konfiskavimu siekiama neleisti jos analogiškai panaudoti ateityje. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad 860 pakelių cigarečių ir penkių talpyklų su 40 litrų dyzelino V. B. nebūtų galėjęs gabenti be automobilio DAF FT 95XF.43O (valst. Nr. ( - )), ir taikydamas šios UAB „Lomita“ priklausančios, transporto priemonės konfiskavimą, rėmėsi ATPK nuostatomis ir teismų praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-3255/2011, N62-68/2012, N575-172/2012 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas nutartyje visiškai nepagrįstai nurodė, kad pas V. B. rastam cigarečių kiekiui gabenti transporto priemonė nebūtina. Ramoniškių pasienio kontrolės punkto teritorija yra visą parą stebima vaizdo kameromis, teritorijoje nuolat dirba pareigūnai, todėl asmeniui be transporto priemonės, nepastebėtam ir nepatikrintam pareigūnų, gabenti tokį cigarečių kiekį būtų neįmanoma. Nepagrįsti ir šio teismo teiginiai, kad, skiriant administracinį teisės pažeidimą padariusiam asmeniui papildomą nuobaudą – transporto priemonės konfiskavimą, buvo pažeistos ir suvaržytos trečiojo asmens UAB „Lomita“, kuriai priklauso automobilis teisės. Pagal ATPK 26 straipsnio nuostatas daiktas, kuris buvo pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, gali būti konfiskuojamas nepriklausomai nuo to, kam nuosavybės teise tas daiktas priklauso (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. N575-172/2012 ir kt.). Be to, apeliacinės instancijos teismas akcentavo didelę automobilio vertę (apie 60 000 Lt), kuri žymiai viršija kontrabanda gabentų prekių vertę (6532,80 Lt) ir administracinės baudos dydį. Teismų praktikoje transporto priemonės vertė savaime nepripažįstama besąlygišku pagrindu jos nekonfiskuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-2-2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. N16-1171/2007, N444-1278/2007, N62-872/ 2010). Dėl kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti skirtų priemonių konfiskavimo kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama įvertinus visas, o ne atskiras šios nuobaudos skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes. Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad pažeidimo padarymo priemonių (transporto priemonės) konfiskavimas paprastai laikomas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-7-2013). Apibendrindamas pareiškėjas daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė materialiosios teisės normas ir nukrypo nuo susiformavusios teismų praktikos tokio pobūdžio administracinėse bylose, o pirmosios instancijos teismas išsamiai bei visapusiškai išnagrinėjo ir nustatė visas turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti aplinkybes ir priėmė teisėtą nutarimą.

8Atsiliepimuose į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą administracinėn atsakomybėn patrauktas V. B. ir UAB „Lomita“ direktorius prašo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos vado prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą atmesti.

9Atsiliepimuose nurodomi iš esmės tie patys argumentai, kad automobilis nebuvo specialiai perdirbtas ir jame nebuvo specialiai įrengta jokių slėptuvių ar talpyklų prekėms gabenti. Visos cigaretės ir dyzelinis kuras buvo surasti daiktadėžėse, priekiniame balkyje, posparniuose ir purvasargiuose, iš originalių gamyklinių dėl ekonomiškesnės transporto priemonės eksploatacijos pakeistuose į pigesnius, kitų gamintojų, tokius, kokie parduodami visiems vartotojams. Be to, tokį kiekį – 860 pakelių (86 blokus arba 1,5 dėžės) cigarečių lengvai rankose gali panešti bet kuris suaugęs žmogus. Transporto priemonės savininkas UAB „Lomita“, nežinojo apie V. B. daromą teisės pažeidimą ir niekaip nebuvo susijęs su neteisėtu prekių gabenimu. Byloje nėra nustatyta, kad transporto priemonės savininkas būtų elgęsis nerūpestingai. Į tiesiogines V. B. pareigas UAB „Lomita“ neįėjo krovininio automobilio vairavimas, nes pagal darbo sutartį jis buvo įdarbintas direktoriaus pareigoms atlikti, o įmonės turimiems dviem automobiliams vairuoti visada buvo įdarbinti du vairuotojai. V. B. savavališkai automobilį panaudojo asmeniniams poreikiams, dėl to viršijo savo veiklos įgaliojimus, pažeidė kompetenciją. Automobilio konfiskavimas neproporcingai pažeistų UAB „Lomita“ interesus. Kauno apygardos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti dėl pareiškėjo nurodytų motyvų nėra pagrindo.

10Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. B. papildomai nurodo, kad dabar jo materialinė padėtis yra bloga, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. UAB „Lomita“ jis jau nebedirba, gyvena iš valstybinės pensijos, didžioji dalis jo turto yra įkeista arba yra bendroji jungtinė nuosavybė su sutuoktine, jis turi daug skolinių įsipareigojimų, tai patvirtina bylos dokumentai, taigi neturėtų jokios finansinės galimybės atlyginti UAB „Lomita“ žalą.

11Atsiliepime UAB „Lomita“ direktorius papildomai nurodo, kad automobilis DAF pagal Daiktų ir dokumentų paėmimo protokolą buvo paimtas 2013 m. liepos 1 dieną. Kauno apygardos teismui 2014 m. kovo 28 d. priėmus nutartį administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-308-238/2014, automobilis 2014 m. balandžio 14 d. buvo grąžintas savininkei UAB „Lomita“ pagal Turto grąžinimo aktą ir jokių apribojimų naudotis ar disponuoti juo nebuvo nustatyta. Kadangi automobilis nuo pažeidimo padarymo 2013 m. liepos 1 d. buvo laikomas Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos žinioje nenaudojamas ir neprižiūrimas, jo techninė būklė labai suprastėjo, jį remontuoti buvo nenaudinga, o eksploatuoti negalima, dėl to buvo nuspręsta jį parduoti. Pagal 2014 m. rugsėjo 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį automobilis DAF buvo parduotas OOO „Essen Trans“ ir išregistruotas iš VĮ „Regitra“ įskaitos bei išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos. UAB „Lomita“ direktorius pažymi, kad bendrovė automobilį pardavė net nežinodama apie pateiktą prašymą dėl administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo atnaujinimo, nes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pranešimą apie atnaujintos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą, išsiųstą 2014 m. rugsėjo 29 d., gavo 2014 m. spalio 2 d., t. y. jau pardavus automobilį.

12Pareiškėjo prašymas atmestinas.

13Dėl kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančios kontrabandos gabenimo priemonės – vilkiko – konfiskavimo pagrindų

14ATPK 210 straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis teisės pažeidimas užtraukia baudą su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo. Straipsnio sankcijoje priemonės, kuria buvo gabenamos prekės, konfiskavimas yra įtvirtintas kaip alternatyvi nuobauda, tai reiškia, kad dėl priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti, konfiskavimo kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas.

15Dėl automobilio pripažinimo kontrabandos dalyko gabenimo priemone teismų praktikoje sprendžiama atsižvelgiant į visumą byloje nustatytų aplinkybių, apibūdinančių patį kontrabandos dalyką (pavyzdžiui, jo kiekį), konkrečią transporto priemonę, kontrabandos gabenimo mechanizmą (pavyzdžiui, dalyko slėpimo būdas ar jo suradimas buvo pasunkintas ir pan.) ir kitas aplinkybes, rodančias automobilio panaudojimo darant kontrabandą (realizuojant sudėties požymius) svarbą. Kontrabandos bylose, kai kontrabandos gabenimo priemonės konfiskavimas skiriamas tik kaip papildoma nuobauda, būtina atsižvelgti ir į proporcingumo principo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-36-2014).

16Administracinės nuobaudos taikymui keliamas proporcingumo reikalavimas reiškia ir tai, kad tarp padaryto teisės pažeidimo bei už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-4-2011).

17Vertinant transporto priemonių konfiskavimo taikymo teisėtumą teismų praktikoje atkreiptas dėmesys ir į tai, kad iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatų, jog nuosavybės teises saugo įstatymai, ATPK 26 straipsnio 1 dalies nuostatų, kad be apribojimų gali būti konfiskuojami tik pažeidėjui nuosavybės teise priklausantys daiktai, išplaukia, kad kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys daiktai gali būti konfiskuojami tik išimtiniais atvejais, atidžiai įvertinant padarytos kontrabandos pavojingumą, atkreipiant dėmesį į tai, kaip savininkas kontrabandos gabenimo priemonę perdavė pažeidėjui arba kaip kitaip buvo sudarytos sąlygos tuo daiktu pasinaudoti. Tai reiškia, kad aptariamo daikto konfiskavimui pritaikyti būtina nustatyti, jog savininkas su jam priklausančiu daiktu nesielgė taip rūpestingai, kad kiti asmenys jo negalėtų panaudoti priešingai visuomenės interesams (Konstitucinio Teismo 2007 m. balandžio 8 d. nutarimas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-23-2012).

18Nagrinėjamoje byloje administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 210 straipsnio 1 dalį už 860 pakelių cigarečių ir penkių talpyklų su 40 litrų dyzelino gabenimą kontrabanda per Lietuvos Respublikos valstybės sieną patrauktas V. B., kuris pažeidimo padarymo dieną buvo UAB „Lomita“ samdomas darbuotojas – direktorius. Automobilis (vilkikas), DAF FT 95XF.430 buvo pažeidėjo darbdavio UAB „Lomita“ (registracijos liudijime buvo nurodytas savininkas UAB „Swedbank lizingas“) nuosavybė. Byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkas žinotų apie darbuotojo daromą kontrabandą ar kitaip būtų susijęs su neteisėtu cigarečių gabenimu. Byloje nėra atskleista jokių aplinkybių, kad transporto priemonės savininkas su jam priklausančia transporto priemone elgėsi nerūpestingai, sudarydamas galimybes gabenti kontrabandos krovinį.

19Pirmosios instancijos teismas sprendimą skirti automobilio konfiskavimą nutarime motyvavo tuo, kad gabenimui per valstybės sieną V. B. panaudota transporto priemonė buvo specialiai tam pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti, ir tokio kiekio prekių gabenimas per valstybės sieną be tokios priemonės nebūtų įmanomas. Be to, šis teismas atsižvelgė į tai, kad V. B. šį pažeidimą padarė praėjus neilgam laikui po to, kai jam 2013 m. vasario 22 d. buvo paskirta nuobauda pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalį ir ankstesniu nutarimu transporto priemonė jam buvo grąžinta. Tai, teismo nuomone, parodo, kad ankstesniu nutarimu paskirta nuobauda nepasiekė savo tikslų, todėl skirtinas transporto priemonės konfiskavimas.

20Apeliacinės instancijos teismas, administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjęs pagal administracinėn atsakomybėn patraukto V. B. ir suinteresuoto asmens UAB „Lomita“ direktoriaus A. S. apeliacinius skundus, susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, konstatavo kad apylinkės teismas, priimdamas sprendimą konfiskuoti automobilį, nepakankamai įvertino byloje surinktų įrodymų visumą, išvadų dėl būtinybės konfiskuoti transporto priemonę nepagrindė byloje surinktų įrodymų visapusišku, objektyviu vertinimu.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimas, kad atsižvelgiant į gabentų prekių kiekį transporto priemonė nėra būtina, nelaikytinas pagrįstu, nes išties fiziškai gabenant 860 cigarečių pakelių, nebūtų galimybės išvengti muitinės patikros. Tačiau šiuo atveju tai nėra svarbiausia aplinkybė. Aktualu tai, kad specialios slėptuvės automobilyje nebuvo įrengtos, o tik buvo pritaikytos automobilio konstrukcinės ertmės, taip pat tai, kad automobilio vertė gerokai didesnė už gabentų daiktų kiekį. Be paminėtų aplinkybių svarbu tai, kad automobilio konfiskavimo tiesioginis neigiamas poveikis akivaizdžiai ir neproporcingai didesnis jo savininkui nei pažeidimą padariusiam asmeniui, o šiuo atveju nėra jokių duomenų, kad automobilio savininkas su pažeidimo padarymu susijęs, be to, šios transporto priemonės konfiskavimas neturės tiesioginio nubaudimo poveikio pažeidėjui ir nebus efektyvi prevencinė priemonė, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad automobilio konfiskavimas laikytinas akivaizdžiai neproporcinga priemone administracinės nuobaudos tikslams pasiekti, ir šią papildomą nuobaudą panaikino.

22Atsižvelgusi į šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad visas alternatyvios nuobaudos – kontrabandos gabenimo priemonės konfiskavimo skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes išsamiau įvertino apeliacinės, o ne pirmosios instancijos teismas ir kad ATPK 20 ir 248 straipsniuose numatyti administracinių nuobaudų ir administracinės atsakomybės taikymo tikslai gali būti pasiekti ir neskiriant pagal ATPK 210 straipsnio 1 dalį papildomos nuobaudos – trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės – vilkiko konfiskavimo. Pagal byloje nustatytas aplinkybes netaikant turto konfiskavimo nuobaudos ATPK nuostatos pritaikytos tinkamai, toks sprendimas atitinka teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-36-2014). Dėl to nėra teisinio pagrindo keisti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

23Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Atmesti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos vado prašymą atnaujinti bylą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Alvydo Pikelio pranešimą ir... 3. Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 17 d. nutarimu V. B. nubaustas... 4. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartimi administracinėn... 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 6. Pareiškėjas prašo atnaujinti V. B. administracinio teisės pažeidimo bylą,... 7. Prašyme pareiškėjas nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas,... 8. Atsiliepimuose į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą... 9. Atsiliepimuose nurodomi iš esmės tie patys argumentai, kad automobilis nebuvo... 10. Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. B. papildomai nurodo, kad dabar jo... 11. Atsiliepime UAB „Lomita“ direktorius papildomai nurodo, kad automobilis DAF... 12. Pareiškėjo prašymas atmestinas.... 13. Dėl kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančios kontrabandos gabenimo... 14. ATPK 210 straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis teisės pažeidimas... 15. Dėl automobilio pripažinimo kontrabandos dalyko gabenimo priemone teismų... 16. Administracinės nuobaudos taikymui keliamas proporcingumo reikalavimas... 17. Vertinant transporto priemonių konfiskavimo taikymo teisėtumą teismų... 18. Nagrinėjamoje byloje administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 210 straipsnio 1... 19. Pirmosios instancijos teismas sprendimą skirti automobilio konfiskavimą... 20. Apeliacinės instancijos teismas, administracinio teisės pažeidimo bylą... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimas, kad atsižvelgiant į gabentų... 22. Atsižvelgusi į šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 23. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 24. Atmesti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus...