Byla AN2-81-468/2020

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daiva Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto P. C. atstovo advokato Pauliaus Jablonsko apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-12-09 nutarimo, kuriuo P. C. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 3 dalį ir jam paskirta 3 500 Eur dydžio bauda, kuri, remiantis ANK 37 straipsniu, pakeista į 700 valandų nemokamų viešųjų darbų, įpareigojant juos atlikti per 12 mėnesių bei konfiskuota transporto priemonė – „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) ir 968 pakeliai kontrabanda gabentų cigarečių „Minsk Capital“,

Nustatė

21.

3P. C. surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl to, kad jis 2019-11-09, apie 22.00 val. iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respublikos Medininkų kelio postą atvyko vairuodamas lengvąjį automobilį ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), patikrinimo metu žodžiu deklaravo, kad veža leistiną kiekį cigarečių, tačiau nustatyta, kad per Lietuvos Respublikos sieną automobilyje įrengtose slėptuvėse – kuro bake ir atsarginiame rate gabeno 968 pakelius cigarečių ,,Minsk Capital“ su Baltarusijos banderolėmis, kurių vertė 3 339,6 Eur, tuo pažeidė 2013-10-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtinto Sąjungos muitų kodekso 139 straipsnio 1 dalies a) punktą.

42.

5Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-12-09 nutarimu P. C. buvo pripažintas kaltu pagal ANK 208 straipsnio 3 dalį ir nubaustas 3 500 Eur dydžio bauda, kuri, remiantis ANK 37 straipsniu, pakeista į 700 valandų nemokamų viešųjų darbų bei konfiskuotas automobilis „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) ir 968 pakeliai kontrabanda gabentų cigarečių „Minsk Capital“.

63.

7Administracinėn atsakomybėn patraukto P. C. atstovas advokatas P.Jablonskas apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-12-09 nutarimą dalyje, kuria P. C. buvo pritaikytas transporto priemonės „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimas, ir automobilį grąžinti savininkui.

83.1.

9Atstovo manymu, teismo išvados dėl kontrabandos dalyko kiekio ir specialaus automobilio pritaikymo neatitinka bylos aplinkybių. Pažymi, kad P. C. automobilyje nebuvo įrengta slėptuvių, cigaretės buvo gabenamos automobilio atsarginiame rate bei kuro bake, o tai reiškia, kad jų aptikimas nebuvo apsunkintas. Automobilio atsarginis ratas negali būti vertinamas kaip speciali slėptuvė arba automobilio pritaikymas kontrabandos dalykui gabenti, nes transporto priemonė gali būti eksploatuojama ir be jo. Remiasi teismų praktika kontrabandos bylose, pagal kurią nors ir daiktai buvo gabenami paslėpti automobilio gamyklinėse ertmėse bei tarp asmeninių daiktų, teismas konstatavo, kad šių daiktų aptikimas nebuvo apsunkintas ir netaikė turto konfiskavimo.

103.2.

11Atstovas taip pat nesutinka su teismo išvadomis apie didelį kontrabandos daiktų kiekį ir vertę. Pažymi, kad ANK 208 straipsnio dispozicijoje nenumatyti „didelio kiekio“ ar „didelės vertės“ požymiai, todėl, atstovo manymu, jais negalima grįsti konfiskavimo pagrįstumo, ypač kai maksimali prekių vertė, už kurią numatyta administracinė atsakomybė pagal ANK 208 straipsnio 3 dalį, yra 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių. Nesutinka, kad byloje nustatytas kontrabanda gabentų cigarečių kiekis galėjo būti gabenamas tik panaudojant automobilį. Taip pat nesutinka su teismo išvadomis, kad turto konfiskavimas yra proporcinga priemonė, nes automobilio vertė mažesnė nei privalomų konfiskuoti prekių vertė. Nurodo, kad teismas spręsdamas klausimą dėl administracinio poveikio priemonės skyrimo turėjo atsižvelgti į tai, kad P. C. administracinėn atsakomybėn už tokio pobūdžio veiką traukiamas pirmą kartą, savo kaltę pripažino visiškai, šiuo metu yra tėvystės atostogose, rūpinasi savo mažamečių vaikų ugdymu, automobilis reikalingas vaikų ir šeimos būtiniems poreikiams įgyvendinti.

124.

13Vilniaus teritorinė muitinė teismui pateiktu atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog nors automobilio konstrukcijose nebuvo įrengtos specialios slėptuvės, tačiau cigaretės buvo gabenamos ne daiktams gabenti skirtose vietose, tuo sąmoningai apsunkinant neteisėtai gabenamų prekių suradimą ir nusižengimo išaiškinimą. Be automobilio tokio kiekio cigarečių, koks buvo rastas, asmuo nebūtų galėjęs nepastebėtai pergabenti per Lietuvos Respublikos sieną. Darydamas pažeidimą asmuo prisiėmė galinčių kilti pasekmių riziką, juo labiau, kad nuosavybės teisė, nors ir būdama pagrindine žmogaus teise, visgi nėra absoliuti. Vienas iš ribojimų – draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei kiltų žala.

14Apeliacinis skundas netenkinamas.

155.

16ANK 652 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimtos nutarties (nutarimo) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, jog P. C. atstovas sutinka su P. C. veiksmų kvalifikavimu, tačiau kelia klausimą dėl pastarojo atžvilgiu pritaikytos administracinio poveikio priemonės – automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimo pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs administracinio nusižengimo bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, jog skundžiamas apylinkės teismo sprendimas konfiskuoti šią transporto priemonę yra pagrįstas ir teisėtas.

176.

18ANK 208 straipsnio 4 dalyje numatyta teismo diskrecija kartu su administracine nuobauda, įvertinus visas bylos aplinkybes, išspręsti klausimą dėl kontrabandos gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimo ar nekonfiskavimo.

197.

20Pagal ANK 29 straipsnį, turto konfiskavimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas). Turto konfiskavimas – tai priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas pažeidėją ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas.

218.

22Pagal suformuotą Lietuvos Respublikos teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas administracinio nusižengimo bylose, kuriose sprendžiamas administracinės atsakomybės pagal ANK 208 straipsnio nuostatas klausimas, paprastai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose: Nr. 2AT-5-2011, 2AT-18-2014, 2AT-58-489/2015).

239.

24Byloje nustatyta, kad P. C. automobilyje ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) kuro bake ir atsarginiame rate gabeno 968 pakelius cigarečių ,,Minsk Capital“ su Baltarusijos banderolėmis. P. C. atstovo manymu, cigaretės buvo gabenamos nepakeitus transporto priemonės konstrukcijų, t. y. neįrengus jokių specialių slėptuvių ir neapsunkinant jų suradimo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, su tokiomis advokato išvadomis nesutinka. Iš administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad teisės aktų pažeidimas (neleistinas cigarečių gabenimas) buvo nustatytas tik peršvietus automobilį rentgeno kontrolės sistema ir atlikus detalų patikrinimą, cigaretės rastos ne automobilio salone ar kitose įprastose daiktų gabenimo vietose (daiktų dėtuvėje, bagažinėje), o paslėptos kuro bake ir atsarginiame rate, kurie nėra skirti daiktų laikymui ir į kuriuos patalpinti daiktai negali būti savaime pastebimi. Teismo posėdžio apylinkės teisme metu P. C. nurodė, kad nuvažiavo į Baltarusijos Respubliką užsipilti kuro, bet pamatė cigarečių be akcizo, sudėjo jas į baką vietoj kuro ir į atsarginį ratą, taip siekė cigaretes paslėpti, nes žinojo, kad gali pamatyti pareigūnai (garso įrašo 06:08-06:15 min.). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad P. C., paslėpdamas cigaretes automobilio kuro bake ir atsarginiame rate, taip, kad jų nebūtų galima vizualiai pastebėti ir aptikti, iš anksto kruopščiai ruošėsi šiam pažeidimui, atsisakė plano pirkti kurą, ieškojo vietų automobilyje, kurių galimai nepatikrintų pareigūnai, ir taip apsunkino jų suradimą ir pažeidimo išaiškinimą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su apylinkės teismo išvadomis, kad atsižvelgus į kontrabanda gabentų prekių kiekį (968 pakeliai cigarečių) administracinio nusižengimo įgyvendinimas nepanaudojus transporto priemonės būtų ypač apsunkintas. Atsižvelgiant į tai, automobilis „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), buvo pagrįstai pripažintas administracinio nusižengimo padarymo priemone, kurios atžvilgiu taikytinas turto konfiskavimas.

2510.

26Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką administracinių teisės pažeidimų/ nusižengimų bylose teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4-2011, Nr. 2AT-8-2013, Nr. 2AT-7-2013, Nr. 2AT-18-2014, Nr. 2AT-60-2014, Nr. 2AT-68-2014, Nr. 2AT-48-693/2015 ir kt.).

2711.

28Atsižvelgiant į P. C. padaryto administracinio nusižengimo pobūdį ir pavojingumą visuomenei, kontrabanda gabentų daiktų kiekį, vertę ir jų slėpimo vietą automobilyje bei paskirtą nuobaudą – viešuosius darbus, turto konfiskavimas ne tik galimas, bet ir būtinas, siekiant užkirsti kelią pakartotiniam teisės pažeidimų darymui naudojant tą pačią transporto priemonę, o jos neskiriant, teismo vertinimu, nebus pasiekti ANK 22 straipsnyje numatyti administracinės atsakomybės taikymo tikslai: nubausti administracinį nusižengimą padariusį asmenį, paveikti, kad jis laikytųsi įstatymų, atimti ir apriboti galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus. P. C. padarytas administracinis nusižengimas yra viena iš pavojingiausių, ANK numatytų veikų, už kurią įstatymų leidėjas nustatė griežtas nuobaudas.

2912.

30Skunde nurodytos aplinkybės, dėl P. C. prastos materialinės padėties, ar to, kad automobilis yra būtinas šeimos poreikiams tenkinti, nėra pakankamos konstatuoti, kad šiuo atveju administracinio poveikio priemonės – turto konfiskavimo, taikymas iš esmės pažeistų proporcingumo, teisingumo ir protingumo principus ar varžytų asmens teises labiau negu būtina. Kaip jau minėta, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo cigaretes vežė paslėpęs taip, kad jų nebūtų galima vizualiai pastebėti, t. y. veikė sąmoningai – suvokė, kad daro administracinį nusižengimą ir norėjo taip veikti, suprasdamas, kad už tokius jo veiksmus gresia administracinė atsakomybė ir galimas automobilio konfiskavimas, tačiau tai jo nuo nusižengimo darymo nesulaikė. Pažymėtina ir tai, kad P. C. šeimos materialinė padėtis jau buvo įvertinta ir itin detaliai aptarta skundžiamame nutarime skiriant nuobaudą. Teismas atsižvelgė į tai, kad P. C. nedirba, augina mažamečius vaikus, gauna mažas pajamas ir pakeitė baudą į viešuosius darbus. Apygardos teismo vertinimu, pakartotinis analogiškų aplinkybių vertinimas administracinio poveikio priemonės skyrimo kontekste būtų perteklinis ir nepagrįstas. Skiriama nuobauda turi nubausti teisės pažeidėją, sukelti jam atitinkamas neigiamas pasekmes, todėl tokių pasekmių atsiradimas pats savaime nėra laikomas išskirtinio pobūdžio aplinkybe, sudarančia pagrindą švelninti paskirtas priemones, nes neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas ir nustatant už jas konkrečias sankcijas.

3113.

32Skunde cituojama teismų praktika, kai turto konfiskavimas buvo netaikomas, nepaneigia ir nesudaro pagrindo S. C. atžvilgiu priimti analogišką sprendimą. Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimui reikšmės turinčios aplinkybės kiekvienoje byloje vertinamos individualiai, todėl atitinkamai skiriasi ir taikytinos poveikio priemonės. Kaip ir minėta anksčiau, turto konfiskavimas yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija, todėl nustatęs tam tikras aplinkybes, dėl kurių šios administracinio poveikio priemonės taikymas būtų netikslingas, teismas gali jos netaikyti. Nurodyta nutartis (AN2-46-626/2018) neatitinka P. C. nagrinėjamos situacijos aplinkybių, kadangi konfiskavimas netaikytas nustačius aplinkybes, kurių šioje byloje nėra, t. y. kad transporto priemonė priklausė trečiajam asmeniui.

3314.

34Skundą nagrinėjančio teismo vertinimu, P. C. atstovas apeliaciniame skunde jokių kitų esminių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti priešingas nei aukščiau išdėstyta išvadas ir pakeisti skundžiamą teismo nutarimą, nenurodė. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundą nagrinėjantis teismas konstatuoja, jog Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-12-09 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jį naikinti nėra pagrindo.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Palikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-12-09 nutarimą nepakeistą ir P. C. atstovo advokato Pauliaus Jablonsko apeliacinio skundo netenkinti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daiva... 2. 1.... 3. P. C. surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl to, kad jis... 4. 2.... 5. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-12-09 nutarimu... 6. 3.... 7. Administracinėn atsakomybėn patraukto P. C. atstovas advokatas P.Jablonskas... 8. 3.1.... 9. Atstovo manymu, teismo išvados dėl kontrabandos dalyko kiekio ir specialaus... 10. 3.2.... 11. Atstovas taip pat nesutinka su teismo išvadomis apie didelį kontrabandos... 12. 4.... 13. Vilniaus teritorinė muitinė teismui pateiktu atsiliepimu prašo apeliacinį... 14. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 15. 5.... 16. ANK 652 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas... 17. 6.... 18. ANK 208 straipsnio 4 dalyje numatyta teismo diskrecija kartu su administracine... 19. 7.... 20. Pagal ANK 29 straipsnį, turto konfiskavimas yra administracinio poveikio... 21. 8.... 22. Pagal suformuotą Lietuvos Respublikos teismų praktiką transporto priemonės... 23. 9.... 24. Byloje nustatyta, kad P. C. automobilyje ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - )... 25. 10.... 26. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką administracinių... 27. 11.... 28. Atsižvelgiant į P. C. padaryto administracinio nusižengimo pobūdį ir... 29. 12.... 30. Skunde nurodytos aplinkybės, dėl P. C. prastos materialinės padėties, ar... 31. 13.... 32. Skunde cituojama teismų praktika, kai turto konfiskavimas buvo netaikomas,... 33. 14.... 34. Skundą nagrinėjančio teismo vertinimu, P. C. atstovas apeliaciniame skunde... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 36. Palikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-12-09... 37. Nutartis neskundžiama....