Byla 3K-3-13/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. Č. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 23 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. Č. ieškinį atsakovams P. R., R. D., M. D., J. D., tretiesiems asmenims 116-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Ateitis“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybai, Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarei Aldonai Adomaitienei, VĮ Registrų centrui dėl sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais ir nuosavybės teisės į dalį buto pripažinimo, naudojimosi butu tvarkos nustatymo, bei atsakovų R. D., M. D. ir J. D. priešieškinį ieškovei D. Č., D. Č., trečiajam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl panaudos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš buto.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė D. Č. ieškiniu prašė teismo: a) pripažinti negaliojančiais sutikimą leisti įregistruoti 44,23 kv. m ploto butą (duomenys neskelbtini), tik atsakovės P. R. vardu, ir 1996 m. lapkričio 29 d. 116-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ,,Ateitis“ pažymą Nr. 54, pagal kurią atsakovė P. R. gyvena (duomenys neskelbtini) ir yra šio buto savininkė; b) pripažinti negaliojančia Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarės Aldonos Adomaitienės patvirtintą 2006 m. vasario 15 d. buto (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl 1/2 dalies buto pardavimo; c) pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į 1/2 dalį buto (duomenys neskelbtini); d) nustatyti šio buto naudojimosi tvarką, t. y. ieškovei paskirti naudotis kambariu, plane pažymėtu indeksu 97-5, kurio plotas 13,89 kv. m, virtuvę, vonią, tualetą ir koridorių palikti bendrai naudotis, o atsakovei P. R. paskirti naudotis kambariu, plane pažymėtu indeksu 97-4, kurio plotas 17,25 kv. m.

6Atsakovai R. D., M. D. ir J. D. priešieškiniu prašė teismo: a) nutraukti atsakovės P. R. ir D. Č. žodinę panaudos sutartį dėl buto (duomenys neskelbtini) naudojimosi; b) iškeldinti ieškovę D. Č. kartu su jos nepilnamečiu sūnumi D. Č. iš buto (duomenys neskelbtini) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

7Ginčo byloje dalykas yra ieškinio reikalavimas dėl ieškovės D. Č. nuosavybės teisių pripažinimo į ginčo butą, kurį įgijo nuosavybėn atsakovė, būdama gyvenamojo namo statybos kooperatyvo narė, ir su šiuo ieškinio reikalavimu susiję su ginčo buto naudojimu ir jo perleidimu tretiesiems asmenims kiti reikalavimai; atsakovų priešieškinio reikalavimas dėl atsakovės P. R. ir ieškovės D. Č. žodinės ginčo buto panaudos sutarties nutraukimo, šios sutarties vienašališką nutraukimą inicijavus panaudos davėjai P. R.; taip pat atsakovų, ginčo buto įgijėjų, reikalavimas iškeldinti iš buto ieškovę ir jos nepilnametį sūnų. Butą, į kurio dalies nuosavybę pretenduoja ieškovė, kaip kooperatinį įgijo atsakovė P. R., įnešusi pajų į šio buto statybą. Ieškovė D. Č. yra atsakovės P. R. duktė, atsakovės buto įgijimo nuosavybėn metu buvusi nepilnametė.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimu nuspręsta:

101. Ieškovės D. Č. ieškinio reikalavimą dėl pripažinimo negaliojančiu sutikimą leisti įregistruoti butą (duomenys neskelbtini) palikti nenagrinėtą, o likusią ieškinio dalį atmesti.

112. Atsakovų R. D., M. D. ir J. D. priešieškinį tenkinti: nutraukti atsakovės P. R. ir ieškovės D. Č. žodinę panaudos sutartį ir iškeldinti D. Č. kartu su jos nepilnamečiu sūnumi D. Č. bei visu jiems priklausančiu turtu iš buto (duomenys neskelbtini), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

12Teismas nustatė, kad ieškovė ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys byloje nepateikė ieškiniu ginčijamo sutikimo leisti įregistruoti butą (duomenys neskelbtini) tik atsakovės P. R. vardu, dėl to šį ieškinio reikalavimą paliko nenagrinėtą. Butas, į kurio dalį pretenduoja ieškovė, buvo pastatytas kaip kooperatinis, kurį įgijo atsakovė P. R. kaip pajaus savininkė (b. l. 112-122, 166-170). 1996 m. lapkričio 29 d. 116-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ,,Ateitis“ pažymos Nr. 54 pagrindu įregistruota atsakovės P. R. nuosavybės teisė į butą. Ieškovė neįrodė nuosavybės teisės į butą įgijimo pagrindų, nes atsakovės pajus už butą sumokėtas 1980 m. spalio mėnesį, kada ieškovei buvo 13 metų. Teismas nurodė, kad pagal bendruosius nuosavybės teisės principus vaikai neturi teisės į tėvų, o tėvai - į vaikų turtą. D. Č. motina P. R. tapo vienintele buto savininke pagal galiojusio įstatymo ,,Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų“ 1 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo narys, visiškai išmokėjęs pajų už butą (gyvenamąją patalpą), tampa buto (gyvenamosios patalpos) savininku ir nustoja būti kooperatyvo nariu. Dėl priešieškinio teismas nustatė, kad atsakovai R. D., M. D. ir J. D. bendrosios dalinės nuosavybės teise 2006 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu iš atsakovės P. R. įgijo butą (duomenys neskelbtini), šią sutartį atsakovai įregistravo VĮ Registrų centre 2006 m. vasario 23 d. Ieškovė 2006 m. vasario 15 d. pareiškimu per notarinę kontorą įspėta, kad butas yra parduotas ir ji iki 2006 m. kovo 15 d. privalo išsikelti (b. l. 121). Tarp D. Č. ir P. R. susiklostė panaudos santykiai, nes ieškovė pripažino kartais mokėdavusi buto komunalinius mokesčius, o dėl nuomos mokesčio ieškovė ir atsakovė nebuvo susitarusios ir jis nebuvo mokamas (T. 3, b. l. 34; T. 1, b. l. 138). Kai panaudos davėjas parduoda daiktą, naujajam daikto savininkui pereina teisės ir pareigos pagal panaudos sutartį. Kiekviena daikto neatlygintino naudojimo šalis turi teisę bet kada nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius. Po atsakovės įspėjimo praėjus daugiau kaip trims mėnesiams, ji su sūnumi ir visu turtu iškeldintina iš buto. Teismas atmetė atsakovų prašymą leisti teismo sprendimą skubiai vykdyti, nes atsakovai neįrodė, kad jiems gali būti padaryta didelė žala ar kad pasunkės sprendimo vykdymas (CPK 283 straipsnis).

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovės D. Č. apeliacinis skundas netenkintas ir nutarta palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimą.

14Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad nepateikusi sutikimo leisti įregistruoti butą (duomenys neskelbtini) tik atsakovės P. R. vardu ieškovė nepašalino ieškinio trūkumų, dėl to sudarė teisinį pagrindą palikti šį ieškinio reikalavimą nenagrinėtą. Vilniaus Lenino rajono liaudies teismo 1987 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu dėl pajaus padalijimo nustatyti faktai yra prejudiciniai šioje byloje, nes jais nustatyta P. R. nuosavybė į visą pajų, taip įgyjant butą asmeninės nuosavybės teise. Atsakovams P. R., R. D., M. D., J. D. nuosavybės teise įgijus butą, būtina ginti jų, kaip sąžiningų įgijėjų, nuosavybės teises. Ieškovė neįgijo nuosavybės teisės į 1/2 dalį buto, tam neturi reikšmės jos gyvenamosios vietos deklaravimas ginčo bute.

15III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu ieškovė D. Č. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 23 d. nutartį bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

171. Konstatuodami kasatorės ir atsakovės P. R. panaudos sutartį teismai neteisingai taikė šios sutarties nutraukimą reglamentuojančias materialinės teisės normas. Pagal CK 6.642 straipsnio 1 dalį neterminuota panaudos sutartis gal būti nutraukta vienašališkai įspėjus kitą šalį apie nutraukimą prieš tris mėnesius. Tuo tarpu atsakovė P. R. įspėjimą išsikraustyti iš ginčo buto kasatorei įteikė likus vienam mėnesiui iki įspėjime nurodyto termino pabaigos (T. 1, b. l. 121). Dėl to sutartis negalėjo būti nutraukta. Atsakovė P. R. savo valią dėl sutarties nutraukimo išreiškė tą pačią dieną, kada su atsakovais D. sudarė buto pirkimo-pardavimo sutartį, taigi jau nebūdama buto savininkė ir negalėdama duoti nurodymų dėl naudojimosi teisių daiktu, priklausančiu kitiems asmenims.

182. Ginčo butas iki atsakovei tampant savininkei buvo kooperatinis. Tuo metu galiojusio LTSR Ministrų tarybos 1983 m. vasario 28 d. nutarimu patvirtintų Gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo pavyzdinių įstatuose nustatyta, kad kooperatyvo nario ir jo šeimos narių teisės naudotis kooperatyvo gyvenamosiomis patalpomis yra lygios, kooperatyvo narys negali keistis gyvenamosiomis patalpomis neturėdamas visų pilnamečių šeimos narių sutikimo. Kooperatyvo nario šeimos narių, t. y. ieškovės, teisė naudotis butu išlieka. Tą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 11 d. nutarties išaiškinimai civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2001.

193. Apeliacinės instancijos teismas, netenkindamas apeliacinio skundo, nenagrinėjo visų skunde nurodytų aplinkybių, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, nepasisakė, kuriais įrodymais ir teisiniais argumentais yra grindžiamos apeliacinės instancijos teismo išvados, taip šio teismo nutartis neatitinka CPK 331 straipsnio 4 dalies keliamų reikalavimų procesinio sprendimo motyvuojamajai daliai.

20Atsiliepimu į ieškovės D. Č. kasacinį skundą atsakovė P. R. prašo ieškovės kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

211. Kasatorė žodžiu įspėta apie išsikeldinimą prieš daugelį mėnesių iki buto pardavimo, o 2006 m. vasario 15 d. – raštiškai. Nuo šio įspėjimo įteikimo iki Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimo byloje priėmimo praėjo beveik metai. Pagal CK 6.641 straipsnio 2 dalį panaudos davėjas turi teisę reikalauti sutartį nutraukti, jeigu dėl nenumatytų ar nepaprastų aplinkybių daiktas skubiai ir neišvengiamai reikalingas panaudos davėjui. Atsakovė butą pardavė dėl svarbių priežasčių: sunkios materialinės padėties, skolų už komunalines paslaugas, konfliktinių santykių su kasatore.

222. Kasatorės argumentai dėl nuosavybės į kooperatinį butą įgijimo kooperatyvo nariui nereiškia, kad nuosavybę įgyja ir kiti jo šeimos nariai. Kasaciniame skunde cituojamoje nutartyje, priimtoje kasacinėje byloje Nr. 3K-3-429/2001, pasisakyta, kad teisė įgyti nuosavybės teises į butą įgyvendinama per teisę į pajinius įnašus. Atsakovė ginčo butą statėsi, išmokėdama 3683 rublių pajų, tuo metu kasatorė buvo nepilnametė.

233. Palikdamas nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir jų nekartoja. Ši formuluotė neprieštarauja CPK 331 straipsnio 4 dalies reikalavimams.

24Atsiliepimu į ieškovės D. Č. kasacinį skundą atsakovai R. D., M. D. ir J. D. prašo ieškovės kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

251. Nors įspėjime apie išsikeldinimą nurodytas vieno mėnesio terminas kasatorei išsikelti iš ginčo buto, ji galėjo pasinaudoti jai CK 6.642 straipsnio 1 dalyje suteiktu trijų mėnesių terminu ir jam pasibaigus atlaisvinti butą, tačiau to nepadarė iki dabar, t. y. praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo įspėjimo. Panaudos sutartis su kasatore nutraukta 2006 m., dėl to pasekmėms taikytinas 2000 m. CK, kuriame nenustatyta, kad, perleidus kooperatinį butą, jame turi teisę likti gyventi pardavėjo šeimos nariai.

262. Kasaciniame skunde nurodytoje nutartyje, priimtoje kasacinėje byloje Nr. 3K-3-429/2001, ginama sutuoktinio teisė į buto dalį, įgytą santuokoje vieno asmens, tapusio kooperatyvo nariu, vardu, taigi šioje ir nagrinėjamoje byloje faktinės aplinkybės yra skirtingos.

273. Skundžiamoje Vilniaus apygardos teismo nutartyje, kaip to reikalaujama CPK 331 straipsnio 4 dalyje, glaustai išdėstyti motyvai. Įstatyme nereikalaujama teismo sprendime išdėstyti išsamių motyvų, juolab, kai jie sutampa su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

30Atsakovė P. R. įgijo kooperatinį butą (duomenys neskelbtini), išmokėjusi pajų 1980 m. spalio mėnesį kaip kooperatinės statybos bendrijos narė (T. 1, b. 49, 112-122, 166-170). Nuosavybės teisė į šį butą atsakovei įregistruota 1996 m. lapkričio 29 d. 116-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ,,Ateitis“ pažymos Nr. 54 pagrindu (T. 1, b. l. 39). Atsakovai R. D., M. D. ir J. D. iš atsakovės P. R. įgijo butą 2006 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (T. 1, b. l. 118-120). Ieškovė 2006 m. vasario 15 d. atsakovės P. R. pareiškimu per notarinę kontorą įspėta, kad butas yra parduotas ir ji iki 2006 m. kovo 15 d. privalo išsikelti (b. l. 121).

31V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

32Kasacija yra išimtinė teismo spendimų teisėtumo patikrinimo forma. Kasacinis teismas, remdamasis pirmosios instancijos teismo sprendime ir apeliacinės instancijos teismo nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, patikrina kasacine tvarka apskųstus teismų sprendimą ir nutartį teisės taikymo aspektu. Byloje nenustačius viešojo intereso, ji nagrinėjama neperžengiant kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą ribų (CPK 353 straipsnio 1, 2 dalys).

33Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai dėl bylos šalių teisinį ginčą reglamentuojančių materialinės teisės normų taikymo ir aiškinimo yra dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvams priklausiusių butų perdavimą nuosavybės teise kooperatyvo nariams reglamentavusių teisės normų taikymo, kooperatyvo nario šeimos narių teisių į perduotą butą, taip pat dėl vienašališko panaudos sutarties nutraukimo teisės klausimų.

34Bylos įrodymų pagrindu teismai nustatė, kad 1965 m. birželio 11 d. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 292 buvo įregistruotas gyvenamųjų namų kooperatyvas ,,Ateitis“, 1993 m. spalio 7 d. Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. 1862-V perregistruotas į 116 ąją gyvenamojo namo eksploatavimo bendriją ,,Ateitis“. Į nurodyto kooperatyvo narių sąrašą įrašyta atsakovė P. R. Iš Vilniaus miesto Lenino rajono teismo 1987 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo matyti, kad P. R. atlygino buvusiam vyrui J. Č. pusę pajaus (1841,50 rub.) už daugiabučio namo statybą ir tapo vienintele pajaus savininke.

351990 m. spalio 16 d. įstatymu ,,Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų“ Nr. 1-680 buvo pakeisti ir papildyti Pavyzdiniai gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų įstatai (netekę galios priėmus Vyriausybės 1993 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. 280) bei papildytos tuo metu galiojusio Butų kodekso (neteko galios priėmus 1998 m. birželio 16 d. įstatymą Nr. VIII-796). Pagal šiuos teisės aktus gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo narys, visiškai išmokėjęs pajų, tampa buto savininku. Iš gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos ,,Ateitis“ 1996 m. lapkričio 29 d. pažymos apie pajaus išmokėjimą matyti, kad butas (duomenys neskelbtini) Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip priklausantis nuosavybės teise P. R.

36Remdamiesi aptartų įrodymų analize, teismai padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė D. Č. neįrodė nuosavybės teisių į nurodytą butą. Ši teismų išvada atitinka nuosavybės teisių įgijimą į ginčo butą reglamentavusius teisės aktus, dėl to nesutikti su tokia išvada nėra jokio teisinio pagrindo. Kasacinio skundo argumentai šiuo klausimu atmestini kaip nepagrįsti.

37Kasaciniame skunde nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 11 d. nutarties J. S. v. D. S. byloje Nr. 3K-3-429/2001 išaiškinimai nagrinėjamoje byloje negali būti taikomi, nes šių bylų aplinkybės nėra tapačios. Nurodytoje byloje pajaus savininkai buvo abu sutuoktiniai, o nagrinėjamoje byloje visas pajus priklausė atsakovei P. R., o ieškovė D. Č. neprisidėjo prie kooperatinio buto statybos savo lėšomis. Iš bylos įrodymų (šalių paaiškinimų ir liudytojų parodymų) nustatyta, kad šalių santykiai buvo konfliktiški. Suaugę pilnamečiai tėvų vaikai netampa jų tėvų turėto turto bendraturčiais, nes tokio turto įgijimo bendrosios dalinės nuosavybės teise pagrindo galiojančiuose įstatymuose nenustatyta.

38Nėra pagrindo sutikti ir su kasacinio skundo argumentu, kad teismai neteisingai taikė panaudos sutarties nutraukimą reglamentuojančias teisės normas. Iš bylos duomenų nustatyta, jog ieškovės D. Č. ir atsakovės P. R. panaudos sutartis sudaryta žodžiu. Būdama ginčo buto savininkė atsakovė leido dukteriai (ieškovei) neatlygintinai naudotis butu (CK 6.632 straipsnis). Rašytinio susitarimo dėl buto naudojimosi sąlygų šalys nesudarė. Pagal CK 6.642 straipsnio 1 dalį nustatyta, kad kiekviena daikto neatlygintinio naudojimo sutarties šalis bet kada turi teisę nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius, jeigu sutartyje nenustatyta kitokio termino (CK 6.642 straipsnio 1 dalis). Norėdama vienašališkai nutraukti panaudos sutartį šalis privalo išreikšti savo valią, apie sutarties numatomą nutraukimą pranešimu informuodama kitą sutarties šalį. Toks pranešimas yra būtina vienašališko sutarties nutraukimo sąlyga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gegužės 5 d. nutartyje V. R. v. E. S., L. S. civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2004 išaiškinta, kad neterminuotos panaudos sutarties vienašališko nutraukimo prieš terminą pagrindinė sąlyga yra panaudos davėjo duotas prieš tam tikrą laiką įspėjimas apie sutarties su panaudos gavėju nutraukimą; įspėjimo apie neterminuotos sutarties nutraukimą pakanka, kad panaudos sutartis būtų nutraukta pagal CK 6.642 straipsnio 1 dalį.

39Pagal bylos įrodymus įspėjimas D. Č. dėl buto atlaisvinimo per Vilniaus miesto 4-ąjį notarų biurą išsiųstas 2006 m. vasario 15 d. Atsakovė P. R. tą pačią dieną buto pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė šį butą tretiesiems asmenims, įsipareigodama jį atlaisvinti iki 2006 m. kovo 15 d., taigi nėra pagrindo teigti, kad 2006 m. vasario 15 d. ji negalėjo pateikti D. Č. reikalavimo dėl panaudos sutarties nutraukimo ir buto atlaisvinimo. Trijų mėnesių trukmės įspėjimo apie žodinės panaudos sutarties nutraukimą nesilaikymas, teisėjų kolegijos vertinimu, laikytinas formaliu, šioje byloje neturinčiu esminės įtakos ginčo išsprendimui. Ieškinys dėl D. Č. kartu su jos nepilnamečiu sūnumi D. Č. iškeldinimo iš ginčo buto buvo pareikštas 2006 m. kovo 30 d., priimtas nagrinėti tik 2006 m. gegužės 15 d. (civilinė byla Nr. 2-5382-171/2006, b. l. 36), t. y. nuo įspėjimo apie panaudos sutarties nutraukimą suėjus trims mėnesiams. Iš atsakovės P. R. butą (duomenys neskelbtini) įsigiję bylos atsakovai R. D., M. D. ir J. D. pareiškė savarankišką reikalavimą dėl D. Č. iškeldinimo iš buto 2006 m. rugpjūčio 17 d. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl D. Č. iškeldinimo priimta ir įsiteisėjo 2007 m. gegužės 23 d. Iki šiol D. Č. gyvena ginčo bute, taigi įspėjimo termino apie panaudos sutarties nutraukimą nesilaikymas jokių neigiamų pasekmių ieškovei nesukėlė, nes ji ir suėjus trijų mėnesių terminui neatlaisvino buto.

40Konstatuotina, kad, suėjus CK 6.642 straipsnio 1 dalyje nustatytam trijų mėnesių apie neterminuotos panaudos sutarties nutraukimą terminui po įspėjimo panaudos gavėjui apie numatomą sutarties nutraukimą, panaudos sutartis pasibaigia. Tai, kad panaudos davėja įspėjime apie panaudos sutarties nutraukimą nurodė ne trijų mėnesių terminą, o trumpesnį - tik vieną mėnesį, nedaro įtakos sutarties pasibaigimo momentui, nes, kaip ir nustatyta CK 6.642 straipsnio 1 dalyje, neterminuota panaudos sutartis nutraukiama suėjus trims mėnesiams po įspėjimo. Pagal bylos įrodymus įspėjimas pateiktas 2006 m. vasario 15 d., taigi panaudos sutartis baigėsi 2006 m. gegužės 15 d. Dėl to nuo nurodytos datos šalys tapo nebesaistomos tarpusavio prievolinių teisinių santykių, t. y. atsakovė D. Č. neteko ginčo buto naudojimosi teisių ir byloje nenustatyta jokio kito teisinio pagrindo naudotis ginčo butu. Dėl to buto savininkai atsakovai R. D., M. D. ir J. D. įgijo teisę reikalauti atsakovės D. Č. kartu su jos nepilnamečiu sūnumi D. Č. iškeldinimo iš buto CK 4.98 straipsnio, pagal kurį turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisių į turtą pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, pagrindu.

41Kasacinio skundo argumentus dėl CPK 331 straipsnio 4 dalies reikalavimų neįvykdymo teisėjų kolegija atmeta, nes tokie argumentai nepagrįsti, neatitinka faktinės padėties. Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija analizavo bylos aplinkybes ir pateiktus šiai teismo instancijai papildomus įrodymus, padarė dėl jų teisinę išvadą, pasisakė dėl kitų apeliacinio skundo argumentų. Tai, kad apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pripažinusi pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas dėl ginčo esmės pagrįstomis ir teisėtomis, tų išvadų savo nutartyje nepakartojo, nereiškia, kad buvo neįvykdyti CPK 331 straipsnio 4 dalies reikalavimai.

42Dėl tokių argumentų ieškovės D. Č. kasacinis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimas ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 23 d. nutartis paliekami nepakeisti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

43Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia išlaidas advokato pagalbai apmokėti, jeigu byloje yra pateikti šias išlaidas patvirtinantys dokumentai, iš antrosios šalies. Dėl to atsakovei R. D., kurios naudai priimama teismo nutartis, priteisiamos turėtos 600 Lt išlaidos advokatui už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą iš ieškovės D. Č. (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys).

44Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

45Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

46Priteisti atsakovei R. D. iš ieškovės D. Č. 600 Lt (šešis šimtus litų) advokato teisinės pagalbos išlaidoms apmokėti.

47Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė D. Č. ieškiniu prašė teismo: a) pripažinti negaliojančiais... 6. Atsakovai R. D., M. D. ir J. D. priešieškiniu prašė teismo: a) nutraukti... 7. Ginčo byloje dalykas yra ieškinio reikalavimas dėl ieškovės D. Č.... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimu... 10. 1. Ieškovės D. Č. ieškinio reikalavimą dėl pripažinimo negaliojančiu... 11. 2. Atsakovų R. D., M. D. ir J. D. priešieškinį tenkinti: nutraukti... 12. Teismas nustatė, kad ieškovė ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys byloje... 13. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 14. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad nepateikusi sutikimo leisti... 15. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu ieškovė D. Č. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo... 17. 1. Konstatuodami kasatorės ir atsakovės P. R. panaudos sutartį teismai... 18. 2. Ginčo butas iki atsakovei tampant savininkei buvo kooperatinis. Tuo metu... 19. 3. Apeliacinės instancijos teismas, netenkindamas apeliacinio skundo,... 20. Atsiliepimu į ieškovės D. Č. kasacinį skundą atsakovė P. R. prašo... 21. 1. Kasatorė žodžiu įspėta apie išsikeldinimą prieš daugelį mėnesių... 22. 2. Kasatorės argumentai dėl nuosavybės į kooperatinį butą įgijimo... 23. 3. Palikdamas nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinės... 24. Atsiliepimu į ieškovės D. Č. kasacinį skundą atsakovai R. D., M. D. ir J.... 25. 1. Nors įspėjime apie išsikeldinimą nurodytas vieno mėnesio terminas... 26. 2. Kasaciniame skunde nurodytoje nutartyje, priimtoje kasacinėje byloje Nr.... 27. 3. Skundžiamoje Vilniaus apygardos teismo nutartyje, kaip to reikalaujama CPK... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 30. Atsakovė P. R. įgijo kooperatinį butą (duomenys neskelbtini), išmokėjusi... 31. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 32. Kasacija yra išimtinė teismo spendimų teisėtumo patikrinimo forma.... 33. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai dėl bylos šalių teisinį... 34. Bylos įrodymų pagrindu teismai nustatė, kad 1965 m. birželio 11 d. Vilniaus... 35. 1990 m. spalio 16 d. įstatymu ,,Dėl gyvenamųjų namų statybos... 36. Remdamiesi aptartų įrodymų analize, teismai padarė pagrįstą išvadą, kad... 37. Kasaciniame skunde nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 38. Nėra pagrindo sutikti ir su kasacinio skundo argumentu, kad teismai... 39. Pagal bylos įrodymus įspėjimas D. Č. dėl buto atlaisvinimo per Vilniaus... 40. Konstatuotina, kad, suėjus CK 6.642 straipsnio 1 dalyje nustatytam trijų... 41. Kasacinio skundo argumentus dėl CPK 331 straipsnio 4 dalies reikalavimų... 42. Dėl tokių argumentų ieškovės D. Č. kasacinis skundas atmetamas, o... 43. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia išlaidas... 44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. sprendimą ir... 46. Priteisti atsakovei R. D. iš ieškovės D. Č. 600 Lt (šešis šimtus litų)... 47. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...