Byla 2-1320-918/2014
Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo vaikui priteisimo, išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,

2sekretoriaujant Vaidai Birštonaitei,

3dalyvaujant ieškovui A. K.,

4ieškovo atstovui advokatui Dominykui Varnui,

5išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Vitalijai Petrokienei,

6teismo posėdyje išklausytai ieškovei nepilnametei L. K.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. K. ir nepilnametės L. K., atstovaujamos A. K., ieškinį atsakovei I. K. dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo vaikui priteisimo, išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

8Ieškovai A. K. ir nepilnametė L. K. patikslintu ieškiniu (89-92 b.l.) prašo pakeisti 2007-10-29 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu nustatytą nepilnametės L. K. gyvenamąją vietą ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškovu, priteisti iš atsakovės nepilnamečiam vaikui išlaikymą po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki L. K. pilnametystės, priteisto išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą. Ieškinyje nurodė, kad 2007-10-29 sprendimu buvo patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kuria ieškovas ir atsakovė susitarė dukrų E. ir L. gyvenamąją vietą nustatyti su motina. Po santuokos nutraukimo atsakovė su dukromis išvyko gyventi į Rusijos Federaciją. Atsakovei su dukromis gyvenant Rusijos Federacijoje, ji darė kliūtis ieškovui bendrauti ir susitikti su dukra L.. Atsakovė kontroliavo dukters susirašinėjimą su ieškovu. Be to, atsakovė bausdavo L. dėl įvairių smulkmenų, ją užgauliojo. Dukters būsena gyvenant su atsakove buvo itin bloga, mergaitė nenorėdavo po pamokų eiti namo, atsakovė demonstravo didesnę meilę kitai dukrai – E.. L. užgauliojo ir kartu gyvenanti atsakovės motina – L. močiutė. 2013-01-07 ieškovas gavo laišką iš L.s draugės motinos, laiške nurodoma, kad L. yra labai sunku, mergaitė labai mažai valgo, jos svoris nukritęs nenormaliai. L. internetu buvo kreipusis į psichologą. L. atvyko atostogų pas ieškovą ir nebenorėjo grįžti pas motiną. L. užrašyta lankyti Kauno ( - ) gimnaziją, L. sveikata rūpinamasi pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje ( - ). Ieškovas sudaro visas sąlygas L. bendrauti tiek su seserimi E., tiek su motina telefonu ar internetu. Pakeitus L. K. gyvenamąją vietą ir ją nustačius su tėvu, turi būti išspręstas ir išlaikymo klausimas. L. poreikių užtikrinimui reikalinga 800 Lt suma per mėnesį, todėl pusė šios sumos – 400 Lt - turėtų būti priteisiama iš atsakovės.

9Teismo posėdžio metu ieškovas A. K., jo atstovas advokatas Dominykas Varnas ieškinį palaikė, paaiškino ieškinyje nurodomas aplinkybes. Ieškovas papildomai nurodė, kad šiuo metu kartu gyvena ir jo draugė, kuri padeda rūpintis dukterimi. L. su ieškovo drauge sutaria gerai, jos artimos. Ieškovas turi nekilnojamojo turto, transporto priemonę, gauna nuolatines pajamas iš darbo santykių. Tikslių duomenų apie atsakovės turtinę padėtį, jos turimus išlaikytinius neturi.

10Nepilnametė L. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nori gyventi su tėčiu, kadangi čia jaučiasi mylima. Su tėčiu ryšys artimas, gerai sutaria ir su tėčio drauge, kuri gyvena kartu. Lietuvoje lanko mokyklą – Kauno ( - ) gimnaziją. Mokykloje priprato, mokslai sekasi gerai, turi draugų. Gyvendama su tėčiu jaučiasi saugi. Atsinaujino ryšys su seserimi, mergaitės bendrauja internetu. L. nurodė, kad kartais pabendrauja ir su motina, tačiau daugiau mergaitės iniciatyva. Lankė šaudymo būrelį, tačiau dėl stuburo problemų turėjo šio užsiėmimo lankymą nutraukti. Dėl stuburo turės gydytis, lankyti reabilitaciją, vėliau planuoja lankyti sporto klubą. Namuose turi pareigų – tvarkosi, plauna indus. Su tėčiu sutaria gerai, nesipyksta.

11Atsakovė atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, nevykdė bendradarbiavimo pareigos. Patikslintas ieškinys atsakovei įteiktas tiek elektroniniu paštu, tiek registruotu paštu per Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos Federacijoje. Atsakovei nevykdant CPK 805 str. nustatytos pareigos paskirti byloje atstovą procesiniams dokumentams gauti, procesiniai dokumentai palikti byloje ir laikomi įteiktais.

12Išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės admininistracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad L. K. ryšys su tėvu artimesnis, tėvas užtikrina dukters gyvenimo sąlygas. Mergaitės gyvenamoji vieta turėtų būti pakeista ir nustatyta su tėvu, taip pat turėtų būti priteistas išlaikymas iš motinos. Prašomas priteisti išlaikymo dydis atitinka nepilnametės interesus.

13Ieškinys tenkintinas.

14Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nepilnametės L. K., a.k. ( - ) tėvai yra ieškovas A. K., a.k. ( - ) ir atsakovė I. K., a.k. ( - ) (7 b.l.). Ieškovės ir atsakovo santuoka nutraukta Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-17337-568/2007 bendru abiejų sutuoktinių sutikimu, patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, nepilnamečių vaikų L. K. ir E. K. gyvenamoji vieta nustatyta su atsakove, iš ieškovo priteistas išlaikymas dukterims po 150 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienai (8-9 b. l.) Atsakovė su dukterimis išvyko gyventi į Rusijos Federaciją. Nepilnametė L. K. 2013 m. rugpjūčio mėnesį atvyko gyventi pas tėvą A. K.. Nepilnametė L. K. lanko Kauno ( - ) gimnaziją.

15Dėl bylos teismingumo.

16Remiantis CPK 782 str., bylą nagrinėjantis teismas privalo savo iniciatyva patikrinti, ar byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Lietuvos Respublikos teismams yra teismingos tėvų ir vaikų teisinių santykių bylos, jei nors viena iš šalių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo be pilietybės ir tos šalies gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (CPK 785 str. 1 d.). Remiantis Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ 30 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai kurio nors iš tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, jų teisinius santykius reguliuoja įstatymai Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis yra vaikas, o remiantis minėtos sutarties 32 straipsniu, priimti sprendimus bylose dėl teisinių santykių, nurodytų 29-31 straipsniuose, kompetentingi teismai Susitariančiosios Šalies, kurios įstatymai tokiais atvejais taikytini.

17Šioje byloje šalių nepilnametė L. K. yra Lietuvos Respublikos pilietė, faktiškai pradėjusi gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsakovė I. K. dėl neteisėto vaiko išvežimo (grobimo) į atitinkamas institucijas nesikreipė. Dėl minėtų aplinkybių ir nurodyto teisinio reglamentavimo yra pagrindas konstatuoti, jog byla yra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, o sprendžiant bylą taikyti Lietuvos Respublikos įstatymai.

18Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.

19Atsižvelgiant į nagrinėjamus teisinius santykius svarbu įvertinti kriterijus, kurie lemtų vaiko gyvenamosios vietos pakeitimą, taip pat svarbu įvertinti ir kriterijus, lemiančius sprendimą nekeisti vaiko aplinkos. Pažymėtina, kad tarptautinėje ir Lietuvos teismų praktikoje akcentuojamas ilgesnis nei vienerių metų gyvenimo vaiko poreikius atitinkančioje aplinkoje terminas. Tokios aplinkos pakeitimas turi būti pateisinamas ir būtinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-320/2006). Tokios situacijos, kai gali būti sprendžiama dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, nustatytos CK 3.169 straipsnio 3 dalyje, t.y. pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis.

20Ieškovai prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-17337-568/2007 nustatytą nepilnametės L. K. gyvenamąją vietą, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su tėvu. Nepilnametė, išklausyta tiek 2013-08-22 posėdžio dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek 2013-01-09 teismo posėdžio metu, patvirtino, kad nori gyventi su tėvu, Lietuvoje, čia jaučiasi saugi ir mylima. 2013-01-09 teismo posėdžio metu nepilnametė paaiškino, kad mokykloje greitai pritapo, turi draugų, gerai sutaria ne tik su tėvu, bet ir su kartu gyvenančia jo drauge. Nepilnametė nurodė, kad nustatant jos gyvenamąją vietą su motina, nepilnametė bijojo išsakyti savo nuomonę. Gyvendama Rusijoje su motina, jautėsi nesaugiai, nepritapo mokykloje, be to, nuolat konfliktavo su motina, močiute, motinos sugyventiniu bei savo seserimi. Nepilnametė nurodė, kad su atsakove emociškai nėra artima. Atsakovė prieštaravimų dėl dukters gyvenamosios pakeitimo nepateikė, ieškovo nurodytų aplinkybių dėl nesaugios emocinės Linos būklės neginčijo.

21Vaiko interesus nulemia vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, vystymasis, jam turi būti suteikta galimybė turėti savo aplinką (tiek fizine, tiek socialine prasme), kurioje jis galėtų būti, užsiimti vaiko vystymuisi reikalingais dalykais, todėl kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl vaiko interesų turi būti įvertinama reikšmingų faktų visuma, be kitų: kiekvieno iš tėvų galimybės ir pastangos, užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų, panaudojant ir valstybės teikiamą paramą, įgyvendinimas; kiekvieno iš tėvų šeimos aplinkos sąlygos, t. y. tos sąlygos, kuriomis vaikas gyveno iki ginčo dėl jo gyvenamosios vietos pakeitimo, ir kuriomis jam tektų gyventi, nustačius jo gyvenamąją vietą su kitu iš tėvų; vaiko norai ir pažiūros. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų – tai yra svarbi sąlyga, nes būtent prisirišimo pagrindas (natūralus ar nulemtas netinkamo vieno iš tėvų elgesio ar nuomonės) nulemia vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius. Sprendžiant apie vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų, būtina įvertinti, su kuriuo iš tėvų ir kiek laiko vaikas gyveno nuo gimimo, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena bylos nagrinėjimo metu. Taip pat įvertintinas vaiko prisirišimas prie brolių, seserų (ir kitų giminaičių), kiekvieno tėvo doroviniai ir kitokie asmenybės bruožai, tėvų požiūris į vaiko auklėjimą, vystymąsi, dalyvavimas vaiką auklėjant, išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, kiekvieno iš tėvų galimybės sudaryti vaikui tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, materialinę tėvų padėtį, kitas aplinkybes), tėvo (motinos) sugyventinio ar sutuoktinio požiūris į vaiką ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2005; 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2008; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2010; kt.). Sprendžiant skyrium gyvenančių tėvų ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, pareikštą remiantis CK 3.169 straipsnio 3 dalimi, teismui būtina įvertinti aplinką, kurioje vaikas gyvena teismo sprendimo priėmimo momentu, jos tinkamumą vaiko vystymuisi ir nustatyti, ar yra būtinas vaiko interesams šios aplinkos keitimas. Aplinkos keitimas vaikui sukelia emocinių išgyvenimų, gali padaryti tam tikrą socialinę, psichologinę žalą. Tarptautinės ir nacionalinės teisės normos užtikrina vaiko šeimos aplinkos apsaugą ir, nesant būtino reikalingumo bei aiškaus, pakankamo pagrindo, nenumato vaiko šeimos aplinkos keitimo. Stabilios vaiko aplinkos užtikrinimo poreikis atsispindi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) taikymo (žr., mutatis mutandis, N. and S. v. Switzerland (GC), no. 41615/07, 6 July 2010; H. v. Finland, no. 19823/92, 23 September 1994). Lietuvos teismų praktika taip pat yra orientuota į stabilų vaiko gyvenimą jo poreikius atitinkančioje aplinkoje. Tokios aplinkos pakeitimas turi būti pateisinamas ir būtinas, t. y. būtina nustatyti, kad esanti aplinka jam tapo nesaugi, nebeatitinka reikalavimų sveiko vaiko normaliam vystymuisi, o tokia aplinka jam būtų sukurta pakeitus vaiko gyvenamąją vietą nustatant ją su kitu iš jo tėvų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2006; 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008).

22Ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas). CK 3.174 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta šį principą įgyvendinanti teisės norma, pagal kurią teismas, nagrinėjantis ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, prioritetiškai turi vadovautis vaiko interesais. Kartu įstatyme įtvirtinta teismo pareiga, sprendžiant ginčus dėl vaikų, išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, išsiaiškinti vaiko norus ir atsižvelgti į juos, jeigu vaiko norai neprieštarauja jo interesams (CK 3.177 straipsnis, 3.174 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje išaiškinta, kad kiekvienu atveju, sprendžiant tokio pobūdžio ginčą, turi būti nustatyta, su kuriuo iš tėvų nustačius vaiko gyvenamąją vietą, tai labiau atitiks jo interesus, vaiko nuomonė, pareikšta dėl jo gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų, nėra privaloma teismui, ji turi būti vertinama tik kartu su kitais duomenimis byloje, reikšmingų faktinių aplinkybių visumos kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2005).

23Nepilnametė nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio faktiškai gyvena Lietuvoje, kartu su tėvu, Lietuvoje lanko mokyklą, išreiškė aiškų ir motyvuotą norą gyventi su tėvu. Duomenų, kad šis vaiko noras prieštarautų vaiko interesams, nėra. Bylos duomenys patvirtina, kad L. K. ryšys su motina nėra artimas, mergaitė yra labiau prisirišusi prie tėvo, nors su juo faktiškai gyvena tik nuo 2013 metų rugpjūčio mėnesio. Į bylą pateiktas nepilnametės L. K. susirašinėjimas su tėvu patvirtina, kad atsakovė I. K. neužtikrino nepilnametės dukters L. emocinio saugumo poreikio. Atsakovė nepateikė jokių duomenų apie tai, kokias gyvenimo sąlygas sudaro nepilnametei L. K.. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ištyręs ieškovo buities sąlygas nurodė, kad ieškovo gyvenamoji aplinka tvarkinga, nepilnametė aprūpinta būtinais reikmenimis, baldais, jos poreikiai tenkinami, teisės į saugią ir sveiką aplinką vystymuisi nepažeidžiamos, o ieškovas tinkamai atlieka savo pareigas.

24Teismo vertinimu, byloje įrodytos aplinkybės, kad atsakovės šeimos aplinka tapo L. K. nesaugi. Teismo vertinimu, saugi tiek emocinė, tiek socialinė aplinka L. K. būtų sukurta pakeitus jos gyvenamąją vietą. Byloje nekilo abejonių, kad ieškovas užtikrina vaiko fizinių bei ugdymo poreikių patenkinimą, jo būsto sąlygos geros, o gaunamų pajamų pakanka L. K. poreikių patenkinimui. Nors ieškovas ir atsakovė gyvena skirtingose valstybėse, byloje nėra objektyvių duomenų, kad, nustačius L. K. gyvenamąją vietą su tėvu, būtų ribojamas atsakovės bendravimas su dukterimi. Atsakovės galimybės dalyvauti auklėjant dukterį, siekiant užtikrinti jos moteriškų asmenybės bruožų formavimąsi, yra gana plačios, priklauso tik nuo pačios atsakovės iniciatyvumo ir ryžto, o ne nuo vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo klausimo išsprendimo.

25Nepilnametės L. K. gyvenamosios vietos pakeitimas ir nustatymas su ieškovu, geriausiai atitiktų vaiko interesus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas tenkintinas, pakeistina Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-17337-568/2007 nustatyta vaiko gyvenamoji vieta ir nepilnametės L. K. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu A. K. (CK 3.168 str. 1 d., 3.169 str., 2.14 str.).

26Pažymėtina, kad abu tėvai – tiek ieškovė, tiek atsakovas – privalo stengtis sukurti nepilnamečiui vaikui kiek įmanoma stabilesnę psichologinę aplinką. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 9 straipsnio 3 dalis numato vaiko, kuris išskiriamas su vienu ar abiem tėvais, teisę nuolat su jais bendrauti, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais. CK 3.170 str. įtvirtinta to iš tėvų, kuris negyvena su vaiku, teisė ir pareiga bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime. Tokiu būdu užtikrinama ir ginama paties vaiko teisė bendrauti su skyrium gyvenančiais tėvais. Vaiko teisę bendrauti su antruoju iš tėvų pirmiausia užtikrinti turi patys tėvai: tas, kuris gyvena su vaiku – nekliudydamas bendrauti antrajam, o tas, kuris gyvena atskirai - įgyvendindamas savo teisę ir vykdydamas pareigą bendrauti su vaiku ir auklėti jį.

27Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo.

28Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų pareiga iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus. Ši Konstitucijos norma iš esmės atitinka Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalies nustatančios tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.203 straipsnių, įtvirtinančių tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nuostatas. Kiekvienam vaikui būdingi individualūs kultūriniai, moraliniai, turtiniai poreikiai, kuriuos patenkinti yra ne tik moralinė, bet ir teisinė tėvų pareiga.

29Nepilnamečiui vaikui teiktino išlaikymo dydis nustatomas randant proporciją tarp dviejų esminių įstatyme numatytų kriterijų – vaiko poreikių ir tėvų turtinių galimybių tuos poreikius tenkinti (CK 3.192 str. 2 d.). Būtina atsižvelgti į tai, kad visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkintais vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 str. 2 d.).

30Ieškovas A. K. nurodė, kad nepilnametės L. K. poreikiams per mėnesį reikalinga 800 Lt, iš atsakovės ieškovas prašo priteisti po 400 Lt (89-92 b. l.). Nepilnametės L. K. poreikius per mėnesį sudaro 175 Lt už komunalines ir ryšio paslaugas, 200 Lt maistui, 200 Lt aprangai ir avalynei, 30 Lt buities išlaidoms, 120 Lt pramogoms ir papildomam lavinimui, 75 Lt transportui. Atsakovė atsiliepimo nepateikė, ieškovo nurodytų L. K. poreikių neginčijo.

31Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus, tačiau šio intereso tenkinimas turi būti pagrįstas protingais vaiko poreikiais ir rašytiniais įrodymais. Įvertinus ieškovo A. K. ir L. K. paaiškinimus, vadovaujantis prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos principu, teismas nustato, kad vaiko poreikiams tenkinti per mėnesį reikalinga ieškinyje nurodyta 800 Lt suma. Tokio dydžio išlaikymas atitiktų nepilnamečio vaiko interesus ir leistų jam sudaryti materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus.

32Ieškovas pateikė duomenis, jog per mėnesį gauna apie 2400 Lt pajamų (atskaičius mokesčius) (119-121 b.l.), turi transporto priemonę Ford Mondeo (122 b.l.) bei nekilnojamojo turto: 4 kambarių butą ( - ), (13-16 b.l.), žemės sklypą ( - ). (17 b.l.). Duomenų apie turimą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas Rusijos Federacijoje atsakovė nepateikė. Šalys taip pat išlaiko nepilnametę dukrą E. K., gyvenančią su atsakove. Duomenų apie kitus išlaikomus asmenis šalys nepateikė.

33Tėvai, auklėdami vaikus, turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK 3.156 str.). Pažymėtina, kad išlaikymas skiriamas konkrečiam vaikui, išlaikymo prievolė yra asmeninė ir negali būti perleidžiama kitiems asmenims. Vaiko tėvas ar motina negali atsisakyti vykdyti išlaikymo pareigos vaikui motyvuodami tuo, kad su juo kartu gyvena kitas nepilnametis vaikas. Pažymėtina ir tai, kad pakeitus vaiko gyvenamąją vietą, turi būti sprendžiamas ir vaiko išlaikymo lėšų tvarkytojo pakeitimo klausimas (CK 3.190 str.).

34Įvertinus nepilnametės L. K. poreikius, šalių materialinę padėtį, ieškinio reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo tenkintinas, iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnametei dukrai L. K. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2013-08-02) iki jos pilnametystės (CPK 178, 197, 185, LR CK 3.156 str., 3.192 str., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

35Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtinas įstatyminis vaiko atstovas A. K. išimtinai vaiko interesams tenkinti (CK 3.190 str., 3.203 str.).

36Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms (vieno iš tėvų materialinei padėčiai, vaiko poreikiams, jo sveikatos būklei) jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

37Sprendimo dalis dėl išlaikymo vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

38Įsiteisėjus sprendimui, panaikintinos 2013-08-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str.).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų.

40Ieškovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė duomenų, patvirtinančių jo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, dydžio, šių išlaidų, kaip ir išlaidų dėl sumokėto žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, atlyginimo iš atsakovės neprašė (CPK 93 str., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

41Pažymėtina, kad būtent dėl atsakovės nebendradarbiavimo su teismu teismas patyrė 40 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios, tenkinus ieškinį, priteistinos iš atsakovės (CPK 92 str.). Be to, tenkinus ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo, iš atsakovės priteistina 144 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 ir 4 p.). Atkreiptinas dėmesys, jog visos šios išlaidos susidarė tik dėl to, kad atsakovė ignoravo teismo procesą, nepatvirtino apie teismo elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų gavimą, neteikė jokių duomenų apie savo poziciją procese, nesiekė ginčo išspręsti taikiai patvirtinant šalių susitarimą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimo. Iš viso iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 184 Lt bylinėjimosi išlaidų.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

43Ieškinį tenkinti.

44Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-17337-568/2007 dalį, kuria nepilnametės L. K. gyvenamoji vieta nustatyta su motina I. K..

45Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-17337-568/2007 dalį, kuria nepilnametės L. K. išlaikymui priteistas išlaikymas iš tėvo A. K. bei lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirta I. K..

46Nustatyti nepilnametės L. K., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su tėvu A. K., a.k. ( - )

47Priteisti iš atsakovės I. K., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai L. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), po 400 Lt (keturi šimtai Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2013-08-02) iki vaiko pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

48Paskirti A. K. L. K. išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

49Sprendimo dalis dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis vykdytina skubiai.

50Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti 2013-08-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikinosios L. K. gyvenamosios vietos nustatymą su tėvu A. K..

51Priteisti iš atsakovės I. K., a. k. ( - ), 184 Lt (šimtas aštuoniasdešimt keturi Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

52Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,... 2. sekretoriaujant Vaidai Birštonaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. K.,... 4. ieškovo atstovui advokatui Dominykui Varnui,... 5. išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos... 6. teismo posėdyje išklausytai ieškovei nepilnametei L. K.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovai A. K. ir nepilnametė L. K. patikslintu ieškiniu (89-92 b.l.) prašo... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas A. K., jo atstovas advokatas Dominykas Varnas... 10. Nepilnametė L. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nori gyventi su... 11. Atsakovė atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, nevykdė... 12. Išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės admininistracijos... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nepilnametės L. K., a.k. ( - )... 15. Dėl bylos teismingumo.... 16. Remiantis CPK 782 str., bylą nagrinėjantis teismas privalo savo iniciatyva... 17. Šioje byloje šalių nepilnametė L. K. yra Lietuvos Respublikos pilietė,... 18. Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.... 19. Atsižvelgiant į nagrinėjamus teisinius santykius svarbu įvertinti... 20. Ieškovai prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimu... 21. Vaiko interesus nulemia vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei... 22. Ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetiniu vaiko... 23. Nepilnametė nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio faktiškai gyvena Lietuvoje,... 24. Teismo vertinimu, byloje įrodytos aplinkybės, kad atsakovės šeimos aplinka... 25. Nepilnametės L. K. gyvenamosios vietos pakeitimas ir nustatymas su ieškovu,... 26. Pažymėtina, kad abu tėvai – tiek ieškovė, tiek atsakovas – privalo... 27. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo.... 28. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų... 29. Nepilnamečiui vaikui teiktino išlaikymo dydis nustatomas randant proporciją... 30. Ieškovas A. K. nurodė, kad nepilnametės L. K. poreikiams per mėnesį... 31. Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi... 32. Ieškovas pateikė duomenis, jog per mėnesį gauna apie 2400 Lt pajamų... 33. Tėvai, auklėdami vaikus, turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK... 34. Įvertinus nepilnametės L. K. poreikius, šalių materialinę padėtį,... 35. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 36. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms (vieno iš tėvų... 37. Sprendimo dalis dėl išlaikymo vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).... 38. Įsiteisėjus sprendimui, panaikintinos 2013-08-23 nutartimi taikytos... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 40. Ieškovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė duomenų,... 41. Pažymėtina, kad būtent dėl atsakovės nebendradarbiavimo su teismu teismas... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 43. Ieškinį tenkinti.... 44. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimo civilinėje byloje... 45. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-29 sprendimo civilinėje byloje... 46. Nustatyti nepilnametės L. K., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su tėvu A. K.,... 47. Priteisti iš atsakovės I. K., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai L.... 48. Paskirti A. K. L. K. išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.... 49. Sprendimo dalis dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis vykdytina skubiai.... 50. Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti 2013-08-23 nutartimi taikytas laikinąsias... 51. Priteisti iš atsakovės I. K., a. k. ( - ), 184 Lt (šimtas aštuoniasdešimt... 52. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas...