Byla B2-102-440/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žalvija“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Baklis“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Žalvija“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Baklis“ (3 t., b. l. 21–25). Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto (4 t., b. l. 97–99).
 2. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Žalvija“ bankroto administratorės UAB „Baklis“ įgalioto asmens J. B. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad bankroto proceso metu buvo parduotas visas įmonei priklausantis turtas (5 t., b. l. 104–105). Kartu su prašymu pateikė 2017 m. rugsėjo 11 d. kreditorių komiteto narių posėdžio protokolą, likvidavimo aktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūros pažymą.
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (5 t., b. l. 110), tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).
 2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl galimumo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, be kita ko, būtina vertinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorė atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (iš lot. preliminariai) įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-797-178/2015).
 3. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d., 2015 m. birželio 2 d., 2015 m. birželio 15 d., 2015 m. liepos 3 d., 2015 m. liepos 17 d., 2015 m. rugpjūčio 25 d., 2015 m. spalio 5 d., 2015 m. lapkričio 5 d. ir 2017 m. gegužės 26 d. nutartimis patvirtinti kreditoriniai reikalavimai UAB „Žalvija“ bankroto byloje (3 t., b. l. 200–204, 206–2017; 4 t., b. l. 97–99, 112–113, 119–120, 127–128, 143–144, 153–154; 5 t., b. l. 77–79). Iš bankroto administratorės pateikto likvidavimo akto matyti, kad bankroto proceso metu buvo parduotas visas įmonei priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, iš viso bankroto metu gauta 65 250,90 Eur, kurie buvo skirti atsiskaityti su kreditoriais, iš viso liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai 609 175,57 Eur sumai. Kadangi visas įmonei priklausantis turtas realizuotas, todėl bankroto administratorė nepateikė bendrovės turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto ir debitorių, iš kurių būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, be to, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų UAB „Žalvija“.
 4. 2017 m. rugsėjo 11 d. kreditorių komiteto narių posėdžio protokolas patvirtina, kad susirinkime dalyvavo 3 kreditorių komiteto nariai iš 5 išrinktų. Patvirtinę administravimo išlaidų ataskaitą, likvidacinį balansą, ketvirtuoju darbotvarkės klausimu pritarė sprendimui dėl bendrovės pabaigos. Taigi įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 5. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūros 2017 m. rugpjūčio 31 d. pažyma patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl UAB „Žalvija“ veiklos pabaigos (5 t., b. l. 108).
 6. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 609 175,57 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditoriaus reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditoriaus reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, nagrinėjamoje byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 7. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Pripažinti, kad UAB „Žalvija“, juridinio asmens kodas 157617545, buveinės adresas Joniškio r. sav., Joniškio m., Sandėlių g. 7, veikla pasibaigė.

8Patvirtinti UAB „Žalvija“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 609 175,57 Eur sumai:

Eil.  Nr.KreditoriusKreditorinis reikalavimas, Eur
Pirmos eilės kreditoriai
 1.  
R. Š.40244,77
 1.  
D. R.1132,74
 1.  
H. A.1119,87
 1.  
L. M.1028,60
 1.  
M. A.1299,15
 1.  
M. J.54,12
 1.  
R. K.209,80
 1.  
S. B.1226,30
 1.  
Š. B.1218,95
 1.  
V. V.415,45
 1.  
V. R.1262,98
 1.  
ZUB „Ginkūng agrofirma“2019,59
 1.  
Akmenės rajono žemės ūkio bendrovė „Klykoliai“5912,90
 1.  
Bazilionių žemės ūkio bendrovė5971
 1.  
2ŪB „Kalnas“1113,99
 1.  
UAB „lmlitex“19171,41
 1.  
AB „Kauno grūdai“18716,03
 1.  
UAB „Maltosa“127881,4
 1.  
UAB „Siaurės vilkas“2089,33
 1.  
L. G.7472,19
 1.  
Lygumų žemės ūkio bendrovė1773,10
Iš viso:241333,67
Antros eilės kreditoriai
 1.  
VSDFV22347,01
 1.  
VŠĮ Šiaulių rajono atliekų tvarkymo centras232,75
 1.  
VĮ Turto bankas26201,93
Iš viso:48781,69
Trečios eilės kreditoriai
 1.  
Kooperatinė bendrovė “Šeduva agro“11492,65
 1.  
UAB „Robusta“3940,16
 1.  
UAB „Delamode Baltics“59,57
 1.  
UAB „Autospecas“247,87
 1.  
UAB „Viltvila“1574,88
 1.  
UAB „Autostilsas“3002,22
 1.  
UAB „Joniškio mechanizacija“5045,10
 1.  
UAB „Omnitel“3113,73
 1.  
TEO LT,AB597,41
 1.  
UAB „Šiaulių skuba“316,93
 1.  
UAB „JMA centras“982,70
 1.  
UAB „Nirlita“5556,95
 1.  
UAB „Vildoma“1877,23
 1.  
Kooperatinė bendrovė „SV Obeliai“474,03
 1.  
S. ŽŪB995,42
 1.  
SIA „Poligrain“2833,58
 1.  
UAB „Apsagą“9676,88
 1.  
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas195,15
 1.  
UAB „Raben Lietuva“197,01
 1.  
R. Š.6788,98
 1.  
UAB „Hidrobalt“164,66
 1.  
UAB „Linėja transport“322,41
 1.  
UAB „Ūkininko patarėjas“232,14
 1.  
G. V. įmonė „Šoklys“52436,26
 1.  
UAB „Joniškio agrochemija“33645,64
 1.  
UAB „Tele2“2089,75
 1.  
UAB „Dotnuvos projektai“11233,78
 1.  
UAB „Folisita“114,11
 1.  
UAB „Kelio servisas Šiauliuose“70,33
 1.  
UAB „Baltic agro“6294,51
 1.  
UAB „Imlitex“64197,60
 1.  
UAB „Gelsva“789,74
 1.  
J. P. IĮ104,26
 1.  
UAB „Kestana“1681,25
 1.  
UAB „Magryva“200,71
 1.  
Antstolė V. Š.813,84
 1.  
UAB „SV servisas“10566,09
 1.  
UAB „Šilalės artojas“52,07
 1.  
MB „Nordic Sugar Kėdainiai“1473,47
 1.  
UAB „Eurokorma“3205,79
 1.  
AB „Joniškio grūdai“10405,98
 1.  
UAB „Šiaurės vilkas“23845,96
 1.  
UAB „Narvija“289,62
 1.  
UAB „Senoji rampa“248,15
 1.  
AB „Kauno grūdai“11121,48
 1.  
UAB „Baltic AgroPro“16809,2
 1.  
Žemės ūkio bendrovė „Virčiuvis“7682,96
Iš viso:319060,21
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:609175,57
Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

9Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

10Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai