Byla e2-641-445/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovui T. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 864,37 EUR sumą, kurią sudaro negrąžinta paskola bei apskaičiuotų delspinigių suma, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19 EUR sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti 2016-05-31 per šeimos narį – mamą. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtino ieškovės pateiktų įrodymų turinys ir yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys atsakovui buvo įteikti. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir kita šalis prašė priimti sprendimą už akių. CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovės prašymas yra. Atsiliepimas turėjo būti pateiktas vėliausiai 2016-06-14.

7Vadovaujantis CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

8Šalys 2012-12-06 nuotoliniu būdu, per sistemą Vivus.lt, sudarė paskolos sutartį Nr. 9940313001. Tai yra vartojimo kredito sutartis, atitinkanti Vartojimo kredito įstatyme (Žin. 2011, Nr. 1-1; Žin. 2011, Nr. 45-0, TAR identifikacinis kodas 1101010ISTA0XI-1253) 2 str. 16 d. numatytą vartojimo kredito sutarties sampratą, o taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 str. 1 d. numatytą vartojimo kredito sutarties sampratą. Iš šios 2012-12-06 Vartojimo kredito sutarties (toliau sprendime vadinama Vartojimo kredito sutartimi) šalims kyla prievolės.

9Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sudarytą Vartojimo kredito sutartį įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 289,62 EUR, tačiau atsakovas negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 289,62 EUR negrąžinto kredito yra pagrįstas ir įrodytas, taigi, tenkintinas.

10Ieškovas prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų po kredito grąžinimo termino pabaigos iki ieškinio pateikimo dienos, skaičiuojant nuo 2013-08-06 iki 2014-04-28 sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą 200,00 %, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir Sutarties 7.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 574,75 EUR palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu.

11Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 200,00 %. Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus beveik trims metams, o metinės palūkanos skaičiuotos 200,00 % dydžio. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, skaičiuoja ir didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 100,00 EUR. Likusioje dalyje dėl palūkanų ieškinys atmestinas.

13Vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio (procesines) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 8,55 EUR žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai.

15Vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymo (Žin. 2011, Nr. 1-1; Žin. 2011, Nr. 45-0, TAR identifikacinis kodas 1101010ISTA0XI-1253) 2 str. 16 d., CK 1.138 str. 4 p., 1.5 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.213 str. 1 d., 6.256 str. 3 d., 6.63 str., 6.73 str. 2 d. 6.886 str. 1 d., 6.872 str. 2 d., 6.874 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

16Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš T. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta adresu: ( - ), ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, es. Kaunas, Jonavos g. 254A, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, naudai:

18289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) skolos;

19100,00 EUR (vieną šimtą eurų 00 ct.) palūkanų;

205 proc. (penkių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, t. y. 389,62 EUR, nuo 2016-05-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

218,55 EUR (aštuonis eurus 55 ct) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas T. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

24Uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 864,37 EUR sumą, kurią sudaro... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti 2016-05-31 per šeimos narį –... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų... 6. Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys... 7. Vadovaujantis CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra... 8. Šalys 2012-12-06 nuotoliniu būdu, per sistemą Vivus.lt, sudarė paskolos... 9. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sudarytą Vartojimo kredito sutartį... 10. Ieškovas prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų po kredito grąžinimo... 11. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę... 12. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 13. Vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę... 14. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio... 15. Vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymo (Žin. 2011, Nr. 1-1; Žin. 2011,... 16. Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš T. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 18. 289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) skolos;... 19. 100,00 EUR (vieną šimtą eurų 00 ct.) palūkanų;... 20. 5 proc. (penkių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos,... 21. 8,55 EUR (aštuonis eurus 55 ct) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas T. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo...