Byla 2A-1546/2012
Dėl sprendimų, priimtų vykdant viešuosius pirkimus, bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Algirdo Gailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1076-230/2012 pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Kauno klinikinei ligoninei, tretieji asmenys E. G., advokatų profesinė bendrija ,,V. ir V.“, N. B. & Partners advokatų profesinė bendrija, dėl sprendimų, priimtų vykdant viešuosius pirkimus, bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Ž. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. posėdyje „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu“ priimtą sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis, pateiktas pasiūlymas, panaikinti sudarytą pasiūlymų eilę, panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. spalio 10 d. posėdyje „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu“ priimtą sprendimą, kuriuo buvo nutarta atmesti ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis (advokatų profesine bendrija „V. ir V.“ ir advokate E. G.) 2011 m. spalio 3 d. pretenziją, įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis, pateikto kainos pagrindimo vertinimą bei iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę. Nurodė, kad atsakovas paskelbė konkursą (pirkimo Nr. 109161) ,,Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ (toliau – Konkursas). Ieškovas, veikdamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis Advokatų profesine bendrija „V. ir V.“ bei advokate E. G., 2011 m. rugpjūčio 25 d. CVP IS priemonėmis pateikė atsakovui pasiūlymą. 2011 m. rugpjūčio 26 d. įvyko vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo ir susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra. Atsakovas 2011 m. rugsėjo 1 d. raštu informavo ieškovą apie tai, kad viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarta, jog ieškovo pateikti duomenys apie kvalifikaciją atitinka pirkimo dokumentuose tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir kad pasiūlymas bus nagrinėjamas tolimesnėse pirkimo procedūrose. 2011 m. rugsėjo 7 d. įvyko Konkurso pasiūlymo kainos, siūlomų paslaugų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymo sąlygų derybos, kurių metu tiekėjas sutiko nuleisti CVP IS priemonėmis pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą. Atsakovas 2011 m. rugsėjo 14 d. raštu informavo ieškovą, kad jo derybų metu nurodyta kaina nuo pirminio pasiūlymo metu nurodytos kainos skiriasi daugiau nei 63 proc. bei yra 40,8 proc. mažesnė už likusių dviejų konkurso dalyvių galutinių pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį bei paprašė pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Ieškovas 2011 m. rugsėjo 19 d. pateikė atsakovo prašomą informaciją, tačiau atsakovas 2011 m. rugsėjo 27 d. raštu informavo ieškovą apie komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. posėdyje priimtą sprendimą atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą, nes buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas tinkamai nepagrindė bei pateikė melagingą informaciją apie advokatų kontoros S. & Partners advokato padėjėjus. Atsakovas 2011 rugsėjo 30 d. raštu informavo ieškovą, kad viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tiekėjų pasiūlymus, sudarė ekonominio naudingumo mažėjimo linkme pasiūlymų eilę, kurioje nurodytas tik vienas tiekėjas – N. B. & Partners advokatų profesinė bendrija. 2011 m. spalio 3 d. ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo ir dėl pasiūlymų eilės. Atsakovas 2011 m. spalio 10 d. informavo ieškovą, kad komisijos 2011 m. spalio 10 d. posėdyje priimtas sprendimas ieškovo pretenziją atmesti. Pasiūlymo atmetimas tuo pagrindu, kad tiekėjas, mažiausią valandinio įkainio ribą nurodydamas 0 Lt, iš esmės šios ribos nenurodė, taip pat nepaprašius tiekėjo paaiškinti savo pateikto kainos pagrindimo, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ieškovas, pateikdamas atsakovo prašomus paslaugų kainos pagrįstumo įrodymus, nurodė, kad tam tikrą kiekį teisinių paslaugų jungtinės veiklos dalyviai savo klientams teikia neatlygintinai. Kadangi advokatas yra laisvas susitarti dėl užmokesčio už teikiamas paslaugas, ir tai leidžia ir Advokatūros įstatymas, todėl ieškovas atitinkamai pateikė mažiausio valandinio įkainio ribą – 0 Lt. Ieškovo pasiūlyta kaina (121 Lt/val. advokato bei 54,45 Lt/val. advokato padėjėjo) atitinka Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius advokato įkainius. Perkančioji organizacija neleido ieškovui pagrįsti neįprastai mažos pasiūlymo kainos jo pasirinktu būdu ir be pagrindo reikalavo pateikti visą eilę duomenų, susijusių su tiekėjo patirtimi gaunant valandinį užmokestį už teisinių paslaugų teikimą. Ieškovas taip pat nesutiko, jog nebuvo pagrįsta ir advokato padėjėjo darbo valandos kaina. Advokato padėjėjai paslaugas teikia individualiai ir nepaisant to, kad jų darbo vietos yra kartu su praktikos vadovais, advokato padėjėjai yra laisvi sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl teisinių paslaugų teikimo, esant vadovo sutikimui. Kadangi abu ieškovo įvardinti advokato padėjėjai (N. J. ir R. K.), turėdami praktikos vadovų sutikimus, yra sudarę sutartis su ieškovu dėl teisinių paslaugų teikimo, todėl ieškovas turėjo teisę atsakovui pateikti advokato padėjėjų vienos teisinio darbo valandos savikainą, ir tai nėra melaginga informacija. Kadangi atsakovas tiekėjo kvalifikaciją jau buvo patikrinęs ir konstatavęs, kad ji atitinka pirkimo dokumentuose numatytus minimalius reikalavimus, todėl atsakovas nepagrįstai atmetė pasiūlymą motyvuodamas tuo, jog advokato padėjėja N. J. negalės tinkamai teikti teisinių paslaugų, kadangi padėjėjos praktiką pradėjo tik 2010 m. lapkričio 2 d., todėl iki 2011 m. lapkričio 2 d. negalės atstovauti pirmosios instancijos teisme. Be to, atstovavimo teisme paslaugos yra tik dalis teikiamų teisinių paslaugų, o tiekėjas turi teisę spręsti klausimus, susijusius su teisinių paslaugų teikimo organizavimu ir darbo krūvio paskirstymu. Atsakovas, atlikdamas viešojo pirkimo procedūras, nesilaikė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, kadangi vienintelis konkurse likęs tiekėjas atsakovui jau teikė (gal būt ir tebeteikia) teisines paslaugas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo Ž. S. 60,54 Lt pašto išlaidų valstybei. Sprendimui įsiteisėjus nurodė panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė buvo įpareigota nesudaryti su trečiuoju asmeniu advokatų profesine bendrija N. B. & Partners Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 109161) sutarties, o jei jau sudaryta – sustabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir viešojo pirkimo konkurso procedūras. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad ieškovas advokatų kontoros „S. & Partners“ advokatas Ž. S., veikdamas jungtinės veiklos sutarties su trečiaisiais asmenimis advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokate E. G. pagrindu pateikė pasiūlymą atsakovo vykdomam Konkursui. Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2011 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje buvo atlikta vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir tiekėjams (tame tarpe ir ieškovui) 2011-09-01 pranešta, kad jų pateikti duomenys apie kvalifikaciją atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovas atsakovo 2011-09-05 raštu buvo pakviestas dalyvauti derybose 2011 m. rugsėjo 7 d. Viešojo konkurso 2011 m. rugsėjo 7 d. derybų protokolas patvirtina, kad ieškovas sutiko nuleisti kainą ir pasiūlė tokius valandinius įkainius: advokato paslaugos - 121 Lt su PVM, advokato padėjėjo paslaugos – 54,45 Lt su PVM, ir bendra pasiūlymo kaina 175,45 Lt su PVM (b.l. 69-70). Perkančioji organizacija (VšĮ Kauno klinikinė ligoninė) 2011-09-14 raštu paprašė ieškovą pagrįsti neįprastai mažą kainą, kadangi derybų metu ieškovo pasiūlyta kaina skyrėsi 63 procentais nuo jo pradinio pasiūlymo kainos, be to, ji buvo 40,8 procento mažesnė už likusių konkurso dalyvių galutinių pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį. Ieškovas 2011 m. rugsėjo 19 d. pateikė atsakymą dėl kainos pagrindimo su priede pateiktomis 3 pažymomis dėl veiklos pelningumo per 12 mėnesių. Atsakovas 2011-09-27 raštu ieškovui ir kitiems jungtinės veiklos dalyviams pranešė, kad atmetė jų pasiūlymą, nes buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir tiekėjas komisijos prašymu jos tinkamai nepagrindė, taip pat pateikė melagingą informaciją, kadangi advokatų kontoroje „S. & Partners“ nėra advokatų padėjėjų, atitinkančių Advokatūros įstatymo nuostatas. Kitu 2011-09-30 raštu atsakovas pranešė ieškovui ir kitiems jungtinės veiklos dalyviams, kad Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje nurodytas vienas paslaugų tiekėjas N. B. & Partners advokatų profesinė bendrija. Ieškovas 2011 m. spalio 3 d. pateikė pretenziją, kuri atsakovo buvo atmesta. Ieškovo pasiūlymas atmestas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsniu ir konkurso sąlygų 10.5.6 (buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir tiekėjas komisijos prašymu per nurodytą terminą nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos) ir 10.5.7 (tiekėjas pasiūlyme pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis) punktų pagrindu. Teismas sprendė, kad atsakovo veiksmai atitiko VPĮ 40 straipsnio reikalavimus. Atsakovas, pateikdamas prašymą pagrįsti neįprastai mažą kainą, konkrečiai nurodė, kokios aplinkybės turėtų būti paaiškintos (advokatų ir advokatų padėjėjų skaičius, valandinės kainos riba, kad veikla buvo pelninga, iš kokių išteklių tiekėjas ketina padengti kainos sumažinimo skirtumą, kad advokato padėjėjai, kurie numatyti teikti paslaugas galės tinkamai atstovauti pirmosios instancijos teisme ir pan.) ir kokiais įrodymais (paskutinių 12 mėnesių išrašytomis sąskaitomis, pelno/nuostolio ataskaitomis). Perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo paaiškinimus dėl pasiūlymo kainos pagrindimo, atmesdama ieškovo pasiūlymą dėl neįpratai mažos kainos, nurodė: 1) kad paslaugos tiekėjas nepagrindė savo siūlomo įkainio, nes nenurodė mažiausios kainos ribos teikiant apmokamas paslaugas ir 2) kad paslaugos tiekėjas nepagrindė advokato padėjėjo valandinės kainos, nes advokatų padėjėjų R. K. ir N. J. darbo vieta negali būti advokatų kontoroje „S. & Partners“, kadangi R. K. darbo vieta yra advokatės E. G. kontoroje, o N. J. – advokato A. T. kontoroje. Ieškovas derybose sumažino advokato paslaugų kainą nuo 301,50 Lt su PVM iki 121 Lt su PVM, o pagrįsdamas kainą ir paaiškindamas perkančiajai organizacijai, nurodė, kad advokatų ir advokatų padėjėjų valandinių įkainių ribos prasideda nuo 0 Lt ir nurodė, kad skirtumas tarp advokatų ir advokatų padėjėjų darbo laiko savikainos ir „nulinio“ tarifo yra apmokamos iš advokatų kontoros pelno. Atsakovo nuomone, kadangi perkamos apmokamos teisinės paslaugos, todėl mažiausia įkainio riba negali būti 0 Lt. Tačiau kadangi Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad advokatas turi teisę teikti teisines paslaugas nemokamai, todėl teismas padarė išvadą, jog tokia įkainio riba – 0 Lt yra galima, juo labiau, kad pirkimo dokumentuose (11.1 -11.2 punktuose) įkainio ribos nebuvo numatytos, o perkančioji organizacija tai paprašė padaryti tiekėjo pagrindžiant neįprastai mažą kainą, beje taip pat nenurodant, kad įkainio riba negalėtų būti 0 Lt. Siekiant įsitikinti, ar paslaugos teikėjas turi galimybę teikti nemokamas paslaugas, svarbu nustatyti, iš kokių resursų tai bus daroma, todėl labai svarbia tampa aplinkybė, kiek pelningai dirba pasiūlymą teikusios advokatų kontoros ir kokia jų teikiamų paslaugų savikaina. Tačiau ieškovas nepagrindė advokato/advokato padėjėjo pasiūlytų valandinio įkainio ribų paskutinių metų (12 mėnesių nuo galutinio pasiūlymo pateikimo dienos) išrašytomis sąskaitomis, kai už teisines paslaugas buvo apmokama valandiniu įkainiu. Ieškovas paaiškinimuose tik nurodė, kad visi jungtinės veiklos sutarties pagrindu paslaugas siūlantys teikti teikėjai per pastaruosius 12 mėnesių dirbo pelningai ir tam pagrįsti pateikė tik pačių advokatų pažymas, nevykdydami atsakovo prašymo pagrįsti neįprastai mažą kainą jų išrašytomis sąskaitomis, pelno nuostolio ataskaita ar kitokiu pagrindimu (jei paslaugos teikėjas nėra juridinis asmuo). Tai teismo manymu, reiškia, kad atsakovui buvo svarbu, kad paslaugos teikėjas faktiniais duomenimis pagrįstų itin ženkliai sumažintą valandos įkainį, toks atsakovo prašymas pagrįsti neįprastai mažą paslaugos kainą konkrečiais įrodymais yra tinkamas ir savo turiniu ir esme labai aiškus, kadangi šiame prašyme yra aiškios perkančiosios organizacijos abejonės ir nurodyti tikslūs pagrindimo kriterijai. Todėl ieškovas pats nepasinaudojęs galimybe pagrįsti pasiūlymo kainą perkančiosios organizacijos nurodytu ar jam prilygstančiu alternatyviu būdu, faktiškai atsisakė, t.y. nepagrindė neįprastai žemos savo pasiūlymo kainos. Todėl teismas konstatavo, kad atsakovas turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą konkurso sąlygų 10.5, 10.5.6 punktų pagrindu. Taip pat teismas nurodė, kad antrasis perkančiosios organizacijos argumentas, nurodytas atmetant ieškovo prašymą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, kad paslaugos tiekėjas nepagrindė advokato padėjėjo valandinės kainos, nes advokatų padėjėjų R. K. ir N. J. darbo vieta negali būti advokatų kontoroje „S. & Partners“, kadangi R. K. darbo vieta yra advokatės E. G. kontoroje, o N. J. – advokato A. T. kontoroje, taip pat laikytinas pagrįstu. Ieškovas, pateikdamas atsakymą į paklausimą dėl neįprastai žemos pasiūlymo kainos pagrindimo, nurodė, kad siūlo du advokatų padėjėjus - R. K. ir N. J., kartu nurodydamas, kad advokatų kontoroje „S. & Partners“ advokato padėjėjo valandinio įkainio ribos yra nuo 0 Lt iki 250 Lt su PVM, ir toks pat advokato padėjėjo įkainis nurodytas advokatės E. G. kontoroje. Ieškovas, grįsdamas šio įkainio ribas, pateikė pažymą, kad vieno padėjėjo vienos darbo valandos savikaina mažesnė nei 35 Lt su PVM, tačiau duomenų, kad advokatų kontoroje „S. & Partners“ yra advokatų padėjėjų arba jie kokiu nors būdu bus pasitelkti teisinių paslaugų teikimui nebuvo pateikta. Atvirkščiai, oficialūs viešai skelbiami Lietuvos advokatūros duomenys (b.l. 114) patvirtina, kad advokatės E. G. kontoroje dirba advokato padėjėjas R. K., tačiau advokatė E. G., pateikdama pažymą pagrindė tik advokato vienos valandos savikainą, nenurodydama advokato padėjėjo vienos darbo valandos savikainos. Tuo tarpu ieškovas, kurio advokato kontoroje nėra advokatų padėjėjų, tokią savikainą nurodė, nors iš esmės nesant advokato padėjėjų jis niekaip negalėjo pagrįsti advokato padėjėjo valandinio įkainio savikainos. Ieškovo nurodyta advokato padėjėja N. J. nedirba nei vienoje iš jungtinės veiklos sutarties pagrindu paslaugas teikti siūlomų advokatų kontorų. Teismas atmetė ieškovo teiginius, kad advokato padėjėjas, turėdamas atitinkamą rašytinį praktikos vadovo sutikimą, gali sudaryti teisinių paslaugų teikimo sutartis su kitais advokatais. Advokatūros įstatymo 38 straipsnio 2 dalis numato, kad advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarką, laiko skaičiavimą nustato Lietuvos advokatūra. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimu „Dėl advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos“ yra nustatyta praktikos atlikimo tvarka. Šios Tvarkos 3.1 punkte nurodyta, kad advokato padėjėjo darbo vieta yra kartu su vadovo darbo vieta, o šios tvarkos 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose nurodyta, kad advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams pirmos instancijos teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiose įmonėse ar įstaigose esant rašytiniam vadovo leidimui (sutikimui). Tai reiškia, kad ieškovas, pasitelkdamas konkurso būdu perkamų teisinių paslaugų teikimui advokatų padėjėjus, kurių vadovu jis nėra paskirtas, turi gauti rašytinį praktikos vadovo leidimą (sutikimą). Todėl ieškovas, grįsdamas neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir nurodydamas, kad naudosis kitų subjektų pajėgumais, privalėjo įrodyti, kad to subjekto pajėgumai jam yra prieinami ir bus prieinami visu sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpiu, tuo tikslu pateikdamas visus su tuo susijusius dokumentus, ir įrodydamas galimybę remtis kito subjekto pajėgumais, ką numato pirkimo sąlygų 5.4 punktas. Teismo teigimu, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių galimybę remtis jo nurodytų advokatų padėjėjų pajėgumais, kadangi nepateikė nei nurodytų advokatų padėjėjų praktikos vadovų rašytinių sutikimų (leidimų), nei įstatymo reikalavimus atitinkančių susitarimų su ieškovu dėl teisinių paslaugų teikimo. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad ieškovas, grįsdamas advokato padėjėjų vienos darbo valandos įkainį, negalėjo pagrįsti ir nepagrindė šio įkainio, kadangi iš esmės pateikė tikrovės neatitinkančias žinias dėl galimybės naudotis advokatų padėjėjų teikiamomis teisinėmis paslaugomis. Taip pat teismas nurodė, kad byloje pateikti įrodymai iš esmės patvirtina paties ieškovo nesąžiningus veiksmus, kurie galėtų būti pripažinti netgi melagingos informacijos pateikimu (pvz. dėl advokatų ir advokatų padėjėjų skaičiaus). Ieškovas, pateikdamas pasiūlymą nurodė 3 paslaugų teikėjus advokatus, o pagrįsdamas neįprastai mažą kainą, jau nurodė penkis advokatus, t. y. papildomai advokatus M. V. ir M. Š., kurių atitikimas kvalifikacijos reikalavimams pagal pirkimo sąlygų 6.1 punkto 1 lentelės reikalavimus pateikiant pasiūlymą nebuvo patvirtintas. Tokiu būdu ieškovas, pagrįsdamas neįprastai mažą kainą, pasiūlymą pakeitė iš esmės, kas yra negalima, ir teismo teigimu, tokius ieškovo veiksmus galima pripažinti kaip sąmoningą klaidingos informacijos teikimą. Analogiškai melaginga informacija buvo pateikta, kad advokato padėjėjai (tame tarpe advokato padėjėja N. J.) galės tinkamai atstovauti pirmosios instancijos teismuose bei teikti kitas teisines paslaugas, tačiau nepaisant, to, kad ji, kaip jau nustatyta, iš esmės net negali teikti pirkimo paslaugų, bet dar ir negali atstovauti pirmosios instancijos teisme, kadangi praktiką pradėjo 2010-11-02 ir konkurso metu dar neturėjo 1 metų stažo. Todėl teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą ir kitu pirkimo sąlygų 10.5.7 punkto pagrindu.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas Ž. S. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė tiekėjų kvalifikacijos vertinimo ir kainos pagrindimo procedūras reglamentuojančias Viešųjų pirkimų įstatymo 32 ir 40 straipsnio nuostatas ir iš esmės pažeidė CPK 176 ir 185 straipsnyje nustatytas įrodymų įvertinimo taisykles. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepagrindė neįprastai žemos savo pasiūlymo kainos. Ieškovas, gavęs atsakovo prašymą pagrįsti atsakovui siūlomus įkainius, vadovaudamasis per paskutinius dvylika mėnesių už suteiktas teisines paslaugas išrašytomis sąskaitomis, 2011 m. rugsėjo 19 d. atsakovui pateikė advokatų ir advokatų padėjėjų valandinių įkainių pagrindimą. Atsakovui pateiktuose ieškovo siūlomą kainą pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyti detalūs duomenys apie paslaugų savikainą ir visas jos sudedamąsias dalis aiškiai patvirtino, kad atsakovui ketinamų teikti paslaugų savikaina yra ženkliai mažesnė nei atsakovui siūlomų paslaugų kainos. Tačiau atsakovas nepagrįstai šių dokumentų nevertino. Atsakovas savo sprendime atmesti ieškovo pasiūlymą nenurodė, kokie konkrečiai ieškovo pasiūlymo kainos pagrindime nurodyti duomenys yra nepagrįsti ir tik formaliai konstatavo, kad ieškovas kainos nepagrindė. Tačiau atsakovui, vertinant ieškovo 2011 m. rugsėjo 19 d. atsakymą dėl pasiūlymo kainos pagrindimo pateiktus duomenis ir nustačius, kad šie duomenys yra neaiškūs ar neišsamūs, atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, privalėjo nepažeisdamas viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teismas šių aplinkybių nevertino.

102. Teismas netinkamai aiškino ir taikė advokatų padėjėjų veiklą reglamentuojančias Advokatūros įstatymo nuostatas ir pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas, kurio kontoroje nėra advokatų padėjėjų, negali pagrįsti advokato padėjėjo valandinio įkainio savikainos. Advokatų padėjėjai turi visas Advokatūros įstatyme numatytas advokato teises ir pareigas, advokato padėjėjas, gavęs jo vadovo sutikimą, turi teisę su kitu advokatu sudaryti atitinkamą paslaugų sutartį. Advokato padėjėja N. J. ir advokato padėjėjas R. K., turėdami atitinkamus rašytinius praktikos vadovų sutikimus, yra sudarę sutartis dėl teisnių paslaugų teikimo su ieškovu – advokatu Ž. S., dirbančiu advokatų kontoroje S. & Partners, kurių pagrindu yra įsipareigoję teikti ieškovui visapusiškas teisines paslaugas, reikalingas jo ir jo klientų pavedimams vykdyti. Taigi, tarp ieškovo ir advokatų padėjėjų sudarytų sutarčių pagrindu ieškovui apskaičiuojant šių advokatų padėjėjų savikainą ir jiems teksiančių kontoros bendrųjų išlaidų dalį, minėti advokatų padėjėjai buvo teisėtai ir pagrįstai priskirti prie advokatų kontoros S. & Partners specialistų.

113. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas pateikė tikrovės neatitinkančias žinias dėl galimybės naudotis advokatų padėjėjų teikiamomis teisinėmis paslaugomis. Atsakovo parengtuose pirkimo dokumentuose kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti tam tikrą advokato padėjėjų skaičių nebuvo nustatytas. Tačiau atsakovas, kartu su prašymu pagrįsti ieškovo pasiūlyme nurodytų paslaugų kainą papildomai paprašė patvirtinti, kad paslaugos tiekėjo advokato padėjėjai, kurie paslaugos tiekėjo nuožiūra buvo/bus numatyti teikti paslaugas, galės tinkamai atstovauti pirmosios instancijos teisme. Toks prašymas buvo tiesiogiai susijęs su papildomu kvalifikacijos reikalavimu, kuris pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas. Atsakydamas į atsakovo prašymą, ieškovas 2011-09-19 atsakyme patvirtino, kad paslaugos tiekėjo advokato padėjėjai, kurie paslaugos teikėjo nuožiūra yra numatyti teikti paslaugas, galės tinkamai atstovauti pirmosios instancijos teisme. Advokato padėjėja N. J., pasiūlymo pateikimo metu dar neturėjusi pakankamo padėjėjo stažo, ieškovo nuožiūra ir nebūtų skiriama ieškovui teikti paslaugas pirmosios instancijos teisme. Atsakovo suformuluotose pirkimo sąlygose yra nurodytos paslaugos, kurios bus perkamos. Atstovavimo teisme paslaugos yra tik dalis šių paslaugų. Advokato padėjėjas be jokių apribojimų turi teisę teikti įvairias teisines paslaugas, reikalingas atsakovui, nesusijusias su atstovavimu teisme.

124. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas, 2011-09-19 atsakyme nurodydamas advokatą M. Š. ir advokatą M. V., elgėsi nesąžiningai ir tokiu būdu sąmoningai pateikė melagingą ir klaidingą informaciją bei iš esmės pakeitė pasiūlymą. Ieškovas nurodė minėtus advokatus vien tik tuo tikslu, kad pagrįstų kiekvienam iš kontorose dirbančių advokatų daliai tenkančių kontorų bendrųjų išlaikymo išlaidų dalis bendrojoje teisinių paslaugų savikainoje. Atsakovui pateikta informacija apie kitus ieškovo ir jo partnerio kontorose dirbančius advokatus yra visiškai teisinga. Atsakovo parengtuose pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta jokių konkrečių teisinių paslaugų apimčių ir maksimalaus atsakovui būtino advokatų ar advokatų padėjėjų skaičius, todėl ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad atsakovui reikalingų teisinės pagalbos paslaugų teikimui užteks trijų advokatų. Todėl atsakovui pateiktame pasiūlyme kiti du advokatai net nebuvo nurodyti tiekėjais, dėl to atitinkamai jie ir neprivalėjo teikti jokių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.

13Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

141. Atsakovo veiksmai atitiko VPĮ 40 straipsnio reikalavimus. Atsakovas, pateikdamas prašymą pagrįsti neįprastai mažą kainą, konkrečiai nurodė, kokios aplinkybės turėtų būti paaiškintos ir kokiais įrodymais. Tačiau ieškovas nepagrindė advokato/advokato padėjėjo pasiūlytų valandinio įkainio ribų paskutinių metų išrašytomis sąskaitomis, kai už teisines paslaugas buvo apmokama valandiniu įkainiu. Todėl ieškovas pats nepasinaudojęs galimybe pagrįsti pasiūlymo kainą perkančiosios organizacijos nurodytu ar jam prilygstančiu alternatyviu būdu, faktiškai atsisakė, t. y. nepagrindė neįprastai žemos savo pasiūlymo kainos.

152. Ieškovas nepagrindė advokato padėjėjo valandinės kainos, nes advokatų padėjėjų R. K. ir N. J. darbo vieta negali būti advokatų kontoroje ,,S. & Partners“, kadangi R. K. darbo vieta yra advokatės E. G. kontoroje, o N. J. – advokato A. T. kontoroje. Ieškovas nepateikė jokių dokumentų patvirtinančių galimybę remtis jo nurodytų advokatų padėjėjų pajėgumais, kadangi nepateikė nei nurodytų advokatų padėjėjų praktikos vadovų rašytinių sutikimų (leidimų), nei įstatymo reikalavimus atitinkančių susitarimų su ieškovu dėl teisinių paslaugų tiekimo.

16Trečiasis asmuo N. B. & Partners advokatų profesinė bendrija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

171. Teismas, priimdamas sprendimą, laikėsi proceso teisės normų, tarp jų ir CPK 14 straipsnio 1 dalies, ieškovo pateikti paslaugų kainos skaičiavimai neįrodo paties skaičiavimo pagrįstumo, todėl tiek atsakovas atmesdamas pasiūlymą, tiek teismas atmesdamas ieškinį elgėsi pagrįstai ir teisėtai, kadangi ieškovas nepateikė kainą pagrindžiančių įrodymų – ieškovas, perkančiajai organizacijai pateikęs įkainio skaičiavimus, pasinaudojo teise teikti paaiškinimus ir ši jo teisė nebuvo apribota, tačiau paaiškinimų pateikimas neįrodo, kad kaina buvo pagrįsta prašomais ar alternatyviais įrodymais.

182. Ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė jokios sutarties, įrodančios advokato padėjėjos N. J. teisę teikti paslaugas kartu su Ž. S., jungtinės veiklos pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis dalyvaujančiu atsakovo rengiamame viešame pirkime.

19IV. Apeliacinio teismo argumentai

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus, teisingai pritaikė ir aiškino materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

22Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

23Byloje keliamas ginčas dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimo ir dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo, jai pateiktus duomenis įvertinus kaip melagingus.

24Dėl neįprastai mažos kainos vertinimo

25VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pateiktame pasiūlyme esant nurodytai neįprastai mažai prekių, paslaugų ar darbų kainai, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu jis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privaloma atmesti. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas. Aiškinant šį institutą, išsamiai pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010.

26VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą turi atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

27Neįprastai mažos kainos instituto nuostatomis įtvirtinta privaloma tokio pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais, prieš nusprendžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastų elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra nurodęs, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Pasiūlymo atmetimas dėl neįprastai mažos kainos, kurios tiekėjas perkančiajai organizacijai nepagrindė, yra atskiras pasiūlymų atmetimo pagrindas VPĮ 39 straipsnio prasme. Dėl to, net jei keli tiekėjai pasiūlė vienodas neįprastai mažas kainas, vieno iš jų pasiūlymo, įskaitant ir paaiškinimus, atmetimas kaip nepagrindžiančio siūlomos kainos, nereiškia tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimo, jei tiekėjai skirtingu patikimumo lygiu grindė savo pasiūlymus. Dėl to neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas - individuali kategorija. Tuo tarpu neįprastai mažos pasiūlytos kainos identifikavimas yra bendra kategorija, priklausanti nuo objektyvių kriterijų ir taikytina visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams vienodai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ ,,Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-216/2010).

29Nagrinėjamoje byloje apeliantas iš esmės neginčija aplinkybės dėl neįprastai mažos kainos nustatymo, tačiau jis nesutinka su antruoju etapu – jo pasiūlymo kainos pagrindimo įvertinimu.

30Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, pateikdama prašymą pagrįsti neįprastai mažą kainą (t. 1, b. l. 70,71), nurodė, kokios aplinkybės turėtų būti paaiškintos (advokatų ir advokatų padėjėjų skaičius, valandinės kainos riba, kad veikla buvo pelninga, iš kokių išteklių tiekėjas ketina padengti kainos sumažinimo skirtumą ir t. t.), taip pat prašė pagrįsti šias aplinkybes įrodymais (paskutinių 12 mėnesių išrašytomis sąskaitomis, pelno/nuostolio ataskaitomis).

31Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes ir ieškovo perkančiajai organizacijai pateiktus duomenis dėl kainos pagrindimo, pagrįstai pritarė perkančiosios organizacijos pozicijai, kad pateiktų duomenų neįprastai mažai kainai pagrįsti nepakanka ir kad ieškovo pasiūlymas atmestas pagrįstai.

32Teisėjų kolegija sutinka su tokia išvada ir papildomai pažymi, kad, nors teisminėje praktikoje pasisakyta, jog perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė vertinti neįprastai mažos kainos pagrindimą ir nėra absoliuti, tačiau visgi ji turi prioritetą nuspręsti, ar tiekėjas tinkamai pagrindė pasiūlymo kainą ir ar jis bus pajėgus už pasiūlytą kainą suteikti reikiamą paslaugą. Tai atitinka ir Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų viešųjų pirkimų tikslą – įsigyti prekių, paslaugų, racionaliai panaudojant lėšas (VPĮ 3 str.). Racionalus lėšų panaudojimo tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Lėšos gali būti laikomos panaudotomis racionaliai tik tuo atveju, kai už mažiausią kainą įsigyta paslauga yra realiai suteikiama. Būtent neįprastai mažos kainos institutas skirtas perkančiajai organizacijai užtikrinti realų viešojo pirkimo sutarties įvykdymą.

33Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos duomenis, neva pagrindžiančius ieškovo pasiūlymo neįprastai mažą kainą. Teismas teisingai nurodė, jog ieškovas nepateikė jokių duomenų, atitinkančių Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, kurių pagrindu perkančioji organizacija būtų galėjusi spręsti, ar pagrįsti pasiūlyme nurodyti advokato ar advokato padėjėjo valandiniai įkainiai. Apeliantas apeliaciniame skunde jokių naujų argumentų, nei buvo analizuoti ir įvertinti pirmosios instancijos teisme, nenurodė, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo kitokiai išvadai.

34Dėl melagingų duomenų pateikimo

35Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtinta nuostata, kad pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustatė, kad tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią įstatymo nuostatą, yra nurodęs, kad aptariamo pasiūlymo atmetimo pagrindo, kaip tokio, taikymas nėra besąlyginis. Pagal VPĮ 33 straipsnio 2 dalį, priešingai nei šio straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali (bet ne privalo) nustatyti, kad tam tikrais atvejais (pvz., neįvykdyti įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu; VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktas) tiekėjų pasiūlymai atmetami (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Taigi tam, kad perkančioji organizacija, nustačiusi, jog tiekėjas pasiūlyme (plačiąja prasme) nurodė melagingus duomenis dėl kvalifikacijos ar pasiūlymo (siaurąja prasme) atitikties, galėtų atmesti šį tiekėjo pasiūlymą, būtina tokį pasiūlymo atmetimo pagrindą nustatyti pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-311/2011).

37Nagrinėjamos bylos pirkimo sąlygų 10.5.7 punkte nurodyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas pasiūlyme apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą deformaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (t. 1, b. l. 39). Taigi, aplinkybė, jog pirkimo sąlygose įtvirtintas pirmiau nurodytas pasiūlymo atmetimo pagrindas, perkančiajai organizacijai ne tik sudaro prielaidas, bet ir ją įpareigoja atmesti pasiūlymą, atitinkantį šį atmetimo pagrindą.

38Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, pirminiame etape įvertinusi tiekėjų (tame tarpe ir ieškovo) pasiūlymus, nutarė, kad pateikti duomenys apie kvalifikaciją atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir apie tai jiems pranešė 2011-09-01 raštu (t. 1, b. l. 67). Ieškovas ne pačiame pasiūlyme, o tik atsakydamas perkančiajai organizacijai dėl pasiūlymo kainos pagrindimo (t. 6, b. l. 73) nurodė, kad paslaugoms teikti siūlo penkis advokatus ir du advokatų padėjėjus bei nurodė jų valandinius įkainius. Taip pat nurodyta, kad paslaugos teikėjo (ieškovo) advokato padėjėjai galės tinkamai atstovauti pirmos instancijos teismuose. Perkančioji organizacija, įvertindama šį raštą, nurodė, kad jame pateikta informacija yra melaginga, nes, visų pirma, paslaugos tiekėjas (ieškovas) neturi advokatų padėjėjų, ir, be to, advokato padėjėja N. J. negalės teikti paslaugų pirmosios instancijos teisme, nes neturi įstatyme reikalaujamo vienerių metų darbo stažo (t. 1, b. l. 79, 80). Įvertinusi šį pasiūlymą kaip melagingos informacijos pateikimą VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punkto prasme, perkančioji organizacija jį atmetė, nurodydama Konkurso sąlygų 10.5.7 punktą.

39Teisėjų kolegijos nuomone, perkančiajai organizacijai išanalizavus ieškovo pasiūlymą ir nustačius, kad kvalifikacija atitinka minimalius reikalavimus, o vėliau, pagrindžiant pasiūlymo kainą, jau nurodžius duomenis, kurie nebuvo įtraukti į pasiūlymą (apie papildomus advokatus, apie advokatų padėjėjus, kuriuos neva, jis galės pasitelkti bet kada), šie duomenys negalėjo būti vertinti kaip melagingi VPĮ 32 str. 2 d. 7 p. prasme, o tik kaip keičiantys pasiūlymo esmę, kas Viešųjų pirkimų įstatymo yra draudžiama (VPĮ 39 str. 1 d.). Šie duomenys apskritai neturėjo būti vertinti kaip pagrindžiantys tiekėjo kvalifikaciją (VPĮ 32-33 str.). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymo dėl melagingų duomenų pateikimo (VPĮ 33 str. 2 d. 7 p.). Tačiau, kaip minėta, ieškovo pasiūlymas pagrįstai atmestas kitu pagrindu – nepagrindus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįprastai mažos pasiūlymo kainos. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad pareikšto ieškinio tenkinimui nėra pagrindo.

40Dėl ieškovo teisių gyvenimo būdo

41Kaip minėta, ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus – atmesti ieškovo pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę bei įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti šias procedūras, tai yra grąžinti šalis į tą padėtį, kurioje perkančiosios organizacijos sprendimai bus panaikinti. Tačiau bylos nagrinėjimo eigoje paaiškėjo, kad 2011 m. lapkričio 21 d. atsakovas nutraukė pirkimą ir apie tai pranešė ieškovui. Ieškovas šį sprendimą apskundė teismui, tačiau Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimu jo ieškinys buvo atmestas. Todėl nagrinėjamoje byloje netenka teisinės prasmės ieškinio reikalavimai panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl ginčo viešojo pirkimo, nes nutraukus pirkimo procedūras, tokie sprendimai savaime netenka galios. Esant tokiai situacijai, nėra galimybės teisinių santykių šalis grąžinti į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį. Tokiu atveju, teismas galėtų tik konstatuoti perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą ir tai sudarytų prielaidas kitame procese reikalauti galimai padarytos žalos atlyginimo. Tačiau, kaip jau aptarta nutartyje, išanalizavusi apeliacinio skundo argumentus ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti perkančiosios organizacijos (atsakovo) veiksmų neteisėtumą ginčo viešajame pirkime, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, o apeliacinį skundą atmeta.

42Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Ž. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas Ž. S. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m.... 9. 1. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė tiekėjų kvalifikacijos... 10. 2. Teismas netinkamai aiškino ir taikė advokatų padėjėjų veiklą... 11. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas pateikė tikrovės... 12. 4. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas, 2011-09-19 atsakyme... 13. Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė atsiliepimu į apeliacinį skundą... 14. 1. Atsakovo veiksmai atitiko VPĮ 40 straipsnio reikalavimus. Atsakovas,... 15. 2. Ieškovas nepagrindė advokato padėjėjo valandinės kainos, nes advokatų... 16. Trečiasis asmuo N. B. & Partners advokatų profesinė bendrija atsiliepimu... 17. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, laikėsi proceso teisės normų, tarp jų ir... 18. 2. Ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė jokios sutarties,... 19. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus,... 22. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 23. Byloje keliamas ginčas dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimo ir... 24. Dėl neįprastai mažos kainos vertinimo... 25. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pateiktame pasiūlyme esant... 26. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi... 27. Neįprastai mažos kainos instituto nuostatomis įtvirtinta privaloma tokio... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra nurodęs, kad... 29. Nagrinėjamoje byloje apeliantas iš esmės neginčija aplinkybės dėl... 30. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, pateikdama prašymą pagrįsti... 31. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes ir ieškovo... 32. Teisėjų kolegija sutinka su tokia išvada ir papildomai pažymi, kad, nors... 33. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo... 34. Dėl melagingų duomenų pateikimo... 35. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtinta... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią įstatymo nuostatą, yra... 37. Nagrinėjamos bylos pirkimo sąlygų 10.5.7 punkte nurodyta, kad komisija... 38. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, pirminiame... 39. Teisėjų kolegijos nuomone, perkančiajai organizacijai išanalizavus ieškovo... 40. Dėl ieškovo teisių gyvenimo būdo... 41. Kaip minėta, ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais ir... 42. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 44. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą....