Byla 2A-2198/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordia Baublys & Partners advokatų profesinės bendrijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1753-413/2012 pagal ieškovo Nordia Baublys & Partners advokatų profesinės bendrijos ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys Ž. S., E. G., Advokatų profesinė bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, J. S., A. G., advokatų kontora Balčiūnas ir Grajauskas, advokatų kontora E. S., advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENĖ, advokatų L. J. ir R. K. profesine bendrija „Adlex“, advokatų kontora ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai, advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų vykdant viešo pirkimo konkursą panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas:

51) panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą (2012 m. vasario 29 d.), kuriuo buvo netenkintas advokatų profesinės bendrijos Nordia Baublys & Partners prašymas pašalinti advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatą Ž. S., veikiantį jungtinės veiklos sutartimi su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., iš viešojo teisinių paslaugų pirkimo procedūrų;

62) panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą (2012 m. kovo 21 d.), kuriuo buvo netenkinta advokatų profesinės bendrijos Nordia Baublys & Partners pretenzija dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų, suteikiant galimybę tiekėjui pakeisti pasiūlymo sudedamąją dalį – specialistų sąrašą jau po vokų atplėšimo procedūros, ir įpareigoti atsakovą šį klausimą spręsti iš naujo;

73) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas nurodė, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2011 m. rugsėjo 9 d. paskelbė supaprastintą viešąjį Teisinių paslaugų pirkimo konkursą (pirkimo Nr. 110842). Savo pasiūlymus dalyvauti viešajame teisinių paslaugų pirkimo konkurse pateikė 7 tiekėjai, tarp kurių savo pasiūlymą yra pateikęs ir trečiasis asmuo advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatas Ž. S., veikiantis jungtinės veiklos sutarties pagrindu su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, advokate E. G., advokate J. S. ir advokatu A. G. (toliau ir advokatas Ž. S. ir kt. jungtinės veiklos dalyviai). Konkurso procedūrų metu paaiškėjo, kad advokatas Ž. S., dalyvaudamas kituose teisinių paslaugų viešuosiuose pirkimuose, neteisėtais veiksmais siekia laimėti konkursus, t. y. perkančiosioms organizacijoms kartu su pasiūlymu pateikia melagingą informaciją, svarbią vertinant tiekėjo atitikimą kvalifikaciniams bei kitiems perkančiosios organizacijos keliamiems reikalavimams. Šios aplinkybės buvo patvirtintos Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1076-230/2012. Dėl advokato Ž. S. neteisėtų veiksmų dalyvaujant viešojo pirkimo konkursuose Kauno miesto apylinkės prokuratūrai pateiktas prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Kauno apygardos teisme civilinės bylos Nr. 2-1076-230/2012 nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių, turinčių nusikalstamos veikos požymių. Ieškovas, atsižvelgdamas į paaiškėjusias aplinkybes, bei siekdamas užtikrinti Konkurso procedūrų tinkamą vykdymą, 2012 m. vasario 13 d. kreipėsi į perkančiąją organizaciją su raštu, nurodydamas, jog yra pagrįstų dvejonių, kad Ž. S., net ir veikdamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu su kitais advokatais, pateikdamas pasiūlymą dalyvauti viešame konkurse, elgėsi nesąžiningai. Nurodomą aplinkybę patvirtina ir Lietuvos advokatūros raštas, iš kurio matyti, kad yra gautas pareiškimas dėl advokato profesinės veiklos pažeidimų. Taigi pripažintina, kad advokato Ž. S. reputacija nėra nepriekaištinga, kaip to reikalaujama viešuosiuose pirkimuose. Perkančioji organizacija 2012 m. vasario 15 d. Komisijos posėdyje nusprendė netenkinti ieškovo prašymo pašalinti advokatą Ž. S. iš viešojo teisinių paslaugų pirkimo procedūrų, nes tam nėra pagrindo, ir sprendė, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Esant pagrįstoms dvejonėms, jog perkančioji organizacija dėl ieškovo prašymo priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, ieškovas 2012 m. vasario 24 d. pateikė atsakovui pretenziją. Atsakovas 2012 m. kovo 1 d. raštu informavo, kad ieškovo pretenzijos netenkina ir nurodė, kad 2011 m. spalio 17 d. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai patikslintą specialistų sąrašą, kuriame buvo nurodyti tik tie specialistai, kurie atitiko kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovas 2012 m. kovo 15 d. pateikė atsakovui dar vieną pretenziją, kurią atsakovas 2012 m. kovo 21 d. sprendimu atmetė kaip nepagrįstą. Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. kovo 14 d. posėdyje buvo nutarta sudaryti pirkimo pasiūlymų eilę, skiriant pirmą vietą advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž. S., veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su kitais advokatai, pasiūlymui. Perkančiosios organizacijos sprendimai yra nepagrįsti, todėl turėtų būti panaikinti dėl tokių motyvų:

91) atsakovas pažeidė skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus, kas prieštarauja viešajam interesui. Perkančioji organizacija, pateikdama atsakymą į ieškovo pretenziją, tik formaliai sprendė klausimą, ar tiekėjas Ž. S. neteikia atsakovui melagingos informacijos. Be to, iš atsakovo atsakymo matyti, kad advokatas Ž. S. 2011 m. spalio 17 d. patikslino specialistų sąrašą, kuriame jau buvo nurodyti tik tie specialistai, kurie atitiko kvalifikacinius Konkurso reikalavimus. Paminėti faktai patvirtina aplinkybę, jog Ž. S., teikdamas pirminį pasiūlymą, nurodė melagingą informaciją, dėl ko jis negali dalyvauti Konkurso procedūrose. Todėl perkančiosios organizacijos veiksmai pripažintini nesąžiningais kitų tiekėjų atžvilgiu, pažeidžia skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Be to, atsakovo veiksmai, kai po vokų atplėšimo procedūrų buvo leista vienam iš tiekėjų neteisėtai pakeisti vieną iš svarbiausių pasiūlymo sudedamųjų dalių - specialistų sąrašą, ne tik neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo laikytis pagrindinių viešųjų pirkimų principų, bet ir pažeidžia VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje numatytą imperatyvą, draudžiantį prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmę - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis šiuos reikalavimus. Atsakovas neįvertino aplinkybių, jog kiekvienas tiekėjas pagal įstatymo normas yra įpareigotas viešojo pirkimo metu teikti tik teisingą informaciją, pateikti sąžiningumo deklaraciją (Konkurso dokumentų vienas iš būtinų kvalifikacijos kriterijų), elgtis pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), nepažeisti profesinės etikos normų. Tokiu būdu, atsakovas neužtikrino lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo laikymosi principų (VPĮ 3 str. 1 d.), taip pažeisdama ir viešąjį interesą.

102) perkančioji organizacija nepagrįstai leido advokatui Ž. S. atlikti pasiūlymo pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d). Tokiais perkančiosios organizacijos veiksmais tiekėjui buvo suteikta galimybė nurodyti specialistus, kurie atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, nes kartu su pasiūlymu nurodyti specialistai kvalifikacinių reikalavimų ir konkurse nustatytų sąlygų neatitiko. Todėl atsakovas turėjo pašalinti Ž. S. iš tolimesnių pirkimo procedūrų kaip neatitinkantį Konkurso kvalifikacinio reikalavimo - techninio pajėgumo rodiklių (2 priedo prie Konkurso dokumentų 3.1. punktas). To nepadariusi, perkančioji organizacija pažeidė įstatymu nustatytą imperatyvą ir kartu kitų Konkurso dalyvių, kurie atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, interesus ir lygiateisiškumo principą.

113) teismui panaikinus atitinkamus šioje byloje ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus ir konstatavus tiekėjo (Ž. S.) pasiūlymo neatitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams, atsakovas po Konkurso procedūrų atnaujinimo kitokio sprendimo dėl to paties pasiūlymo priimti negalėtų. Todėl spręstinas klausimas, ar yra pagrindas į Konkurso procedūras grąžinti visus šio civilinio proceso dalyvius. Tiekėjo dalyvavimas tolesnėse Konkurso procedūrose nebegalimas.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė valstybei iš ieškovo Nordia Baublys & Partners advokatų profesinės bendrijos 32,49 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis, atsakovo Teisinių paslaugų pirkimo supaprastintas konkursas paskelbtas 2011 m. rugsėjo 9 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 72 (2) ir CVP IS. Savivaldybės Viešojo pirkimo komisija 2011 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje patvirtino viešojo pirkimo dokumentus. Tiekėjų kvalifikacijos kriterijai nustatyti Pirkimo dokumentų 2-ajame priede „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo lentelė“ (toliau ir Lentelė) 3.1 punkte. Atlikęs tiekėjų pateiktų pasiūlymų analizę atsakovas nustatė, kad trečiojo asmens advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž. S., veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., pateiktas pasiūlymas yra neaiškus, kadangi be tiekėjo kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių darbuotojų, trečiasis asmuo neaiškiu pagrindu papildomai nurodė tris advokatus (A. V., M. Š. ir J. Š.) bei advokato padėjėją N. J., kurie neatitinka tiekėjui keliamų kvalifikacinių reikalavimų ir, remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, prašė Ž. S. patikslinti kvalifikacijos duomenis. Trečiasis asmuo savo pasiūlymą patikslino ir paaiškino netikslaus pasiūlymo aplinkybes. Teismo teigimu, iš pateiktų duomenų matyti, kad Lentelės 1.1 -1.2, 3.1 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys trečiojo asmens advokato Ž. S. nurodyti asmenys – advokatai E. G., A. V., A. G., J. S. ir advokatų padėjėjai R. K. bei K. B., nebuvo pakeisti kitais asmenimis, todėl nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas ir leido tiekėjui - advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatui Ž. S. pakeisti pasiūlymo esmę, dėl ko pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkančiu šiuos reikalavimus. Be to, perkančioji organizacija Komisijos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu nusprendė, kad advokato Ž. S., veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su kitais advokatais, pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų kvalifikacinius reikalavimus ir apie tai informavo tiekėjus, tačiau ieškovas dėl nagrinėjamo ginčo dalyko pretenzijų neturėjo, o 2011 m. spalio 28 d. pretenziją pareiškė kitu pagrindu. Todėl teismas sutiko su atsakovo pozicija, kad šiam reikalavimui pareikšti ieškovas praleido įstatymu nustatytą 15 dienų terminą (VPĮ 94 str. 1 d.), kas sudaro savarankišką pagrindą šį ieškovo reikalavimą atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

14Dėl trečiojo asmens advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž. S. nesąžiningumo teismas nurodė, kad reikalavimą panaikinti atsakovo sprendimą (2012 m. vasario 29 d.), kuriuo buvo netenkintas advokatų profesinės bendrijos Nordia Baublys & Partners prašymas pašalinti advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatą Ž. S., veikiantį jungtinės veiklos sutartimi su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., iš viešojo teisinių paslaugų pirkimo procedūrų ieškovas grindė neįsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1076-230/2012 ir jame konstatuotomis aplinkybėmis bei raštais ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Lietuvos advokatūrai ir šių institucijų atsakymais. Su tokiais ieškovo argumentais teismas nesutiko, nurodė, kad visų pirma, tiekėjo teisinio statuso rodikliai nurodyti Lentelės 1.1 punkte ir nei bylos duomenimis, nei ieškovo pateikta informacija nenustatyta, kad advokatas Ž. S. neatitinka šių rodiklių. Antra, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas, peržiūrėjęs apeliacine tvarka Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą, konstatavo, jog perkančiajai organizacijai išanalizavus ieškovo (šiuo atveju trečiojo asmens advokato Ž. S.) pasiūlymą ir nustačiusi, kad kvalifikacija atitinka minimalius reikalavimus, o vėliau, pagrindžiant pasiūlymo kainą, jau nurodžius duomenis, kurie nebuvo įtraukti į pasiūlymą (apie papildomus advokatus, apie advokatų padėjėjus, kuriuos neva, jis galės pasitelkti bet kada), šie duomenys negalėjo būti vertinti kaip melagingi VPĮ 32 str. 2 d. 7 p. prasme, o tik kaip keičiantys pasiūlymo esmę, kas Viešųjų pirkimų įstatymo yra draudžiama (VPĮ 39 str. 1 d.). Todėl teismas nurodė, kad ieškovo argumentai apie trečiojo asmens nesąžiningumą paneigti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Trečia, Lietuvos advokatūros 2012 m. gegužės 31 d. raštu Nr. 605 nustatyta, kad advokatui Ž. S. atsisakyta kelti drausmės bylą. Ketvirta, ikiteisminio tyrimo įstaigos ir prokuratūros raštai nepatvirtina bylai reikšmingos aplinkybės, jog advokatas Ž. S. pažeidė pirkimų dokumentų 2 priedo 1.1 punkto reikalavimus. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad ir šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

171. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas nepateikė pretenzijos dėl perkančiosios organizacijos 2011-10-26 sprendimo per 15 dienų, ir todėl praleido terminą šiam ieškiniui pateikti. Ieškovas 2012-03-01 gavo perkančiosios organizacijos raštą, kuriame, be kita ko, buvo nurodyta, jog Ž. S., veikiantis jungtinės veiklos sutarties pagrindu su avokadų profesine bendrija ,,Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., 2011-10-17 pateikė patikslintą specialistų sąrašą. Taigi ieškovas apie naujas aplinkybes apie tiekėjo pasiūlymo pakeitimą sužinojo tik 2012-03-01 ir dėl to 2012-03-15 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, į kurią atsakymas buvo gautas 2012-03-22. Todėl terminas ieškiniui paduoti skaičiuotinas nuo minėtos datos – patikslintas ieškinys teismui buvo pateiktas 2012-04-02, nepraleidžiant VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų.

182. Teismas nepagrįstai pasiūlymo pakeitimą įvertino kaip pasiūlymo patikslinimą ir taip netinkamai buvo pritaikytos VPĮ 39 straipsnio nuostatos. Pats teismas konstatavo, kad N. J. neatitiko tiekėjui keliamų kvalifikacinių reikalavimų, tačiau nurodė, kad trečiasis asmuo patikslino bei paaiškino netikslaus pasiūlymo aplinkybes, dėl ko pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkančiu šiuos reikalavimus. Tiekėjo atliktas specialistų sąrašo pakeitimas apima būtent esminį specialistų sąrašo keitimą, t. y. informacijos apie kvalifikacijos neatitinkančių advokatus pakeitimą taip, kad sąraše būtų tik kvalifikaciją atitinkantys asmenys. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1546/2012 akivaizdu, kad tai yra pasiūlymo esmės keitimas, kas VPĮ yra draudžiama (VPĮ 39 str. 1 d.).

193. Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad ieškovo argumentai, jog Ž. S. buvo nesąžiningas konkurso dalyvis, yra paneigti minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-15 nutartimi šiuo atveju remtis negalima, nes joje teismas nepaneigė Ž. S. viešojo pirkimo konkursuose teiktų duomenų melagingumo, o tik pasisakė dėl teisės normų taikymo. Byloje esantys įrodymai apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą advokatui Ž. S. patvirtina, kad advokatas negali būti vertinamas kaip kandidatas, atitinkantis konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, nes priešingu atveju bus pažeistas viešasis interesas, kuris vaidina ypatingą vaidmenį viešuosiuose pirkimuose, ir sutarties pasirašymo su šiuo tiekėju atveju mokesčių mokėtojų pinigai būtų mokami galimai nekompetentingam asmeniui.

20Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, todėl naikinti šio sprendimo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinio reikalavimui dėl trečiojo asmens advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž. S., veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., atitikties kvalifikaciniams pirkimo dokumentų reikalavimams atsakovas praleido VPĮ nustatytą 15 dienų terminą. Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad gavus 2012-03-01 atsakovo pranešimą raštu ieškovui paaiškėjo, jog perkančioji organizacija tiekėjui leido atlikti pasiūlymo pakeitimus, taip pažeidžiant VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšminga, nes Viešosios pirkimų komisijos sprendimai siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą gali būti skundžiami tik įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, o šiuo argumentu yra išreiškiam tik subjektyvi apelianto nuomonė.

21Trečiasis asmuo Ž. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad trečiasis asmuo pasiūlymo nekeitė, o tik perkančiosios organizacijos prašymu, patikslino. Kadangi jokia pirkimo dokumentų nuostata nedraudė trečiajam asmeniui perkančiajai organizacijai siūlyti didesnį nei minimalų perkančiosios organizacijos reikalaujamą specialistų skaičių, todėl tiekėjas perkančiajai organizacijai pasiūlė daugiau specialistų, nei pirkimo dokumentuose nurodytas minimalus skaičius. Perkančiajai organizacijai paprašius trečiojo asmens bei jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių partnerių patikslinti darbuotojų sąrašą, jame nurodant tik minimalų skaičių specialistų, kurie teiks teisines paslaugas perkančiajai organizacijai, trečiasis asmuo šį prašymą įvykdė tinkamai. Trečiajam asmeniui patikslinus specialistų sąrašą nekeičiant tiekėjo pasiūlymo esmės, visi šiame sąraše nurodyti specialistai atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl perkančioji organizacija neturėjo jokio teisinio pagrindo atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą. Trečiasis asmuo atkreipė dėmesį, kad ikiteisminis tyrimas trečiojo asmens Ž. S. atžvilgiu buvo inicijuotas būtent ieškovo, kas jo teigimu parodo, jog ieškovas sąmoningai siekia tik sukompromituoti trečiąjį asmenį ir nesąžiningai jį pašalinti iš tolimesnių konkurso procedūrų.

22Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija ,,Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą, teisingą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

23Ieškovas 2012 m. spalio 22 d. pateikė prašymą, vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 punktu, sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas galutinis sprendimas ikiteisminiame tyrime Nr. 20-2-00180-12. Nurodo, kad būtinumas sustabdyti šią bylą paaiškinamas siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiuose procesuose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, ir būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Vykdomame ikiteisminiame tyrime nustatyti faktai ir bylos rezultatas turės įrodomąją galią šiai bylai.

24IV. Apeliacinio teismo argumentai

25Apeliacinis skundas netenkintinas.

26Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus, teisingai pritaikė ir aiškino materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

27Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

28Byloje keliamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų.

29Dėl duomenų, susijusių su tiekėjo kvalifikacijos vertinimu, patikslinimo

30Nagrinėjamoje byloje apeliantas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija teigia, kad perkančioji organizacija neteisėtai trečiajam asmeniui Ž. S., veikiančiam jungtinės veiklos sutarties pagrindu su Advokatų profesine bendrija ,,Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., leido po pasiūlymo pateikimo pakeisti specialistų sąrašą, nes tai reiškė pasiūlymo esmės keitimą, draudžiamą pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį. Apelianto teigimu, VPĮ 32 straipsnio 5 dalis leidžia prašyti duomenų papildymo ar paaiškinimo tais atvejais, kai kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, tačiau ši įstatymo norma nenumato perkančiajai organizacijai teisės prašyti tiekėjo kvalifikacijos patikslinimo, po kurio būtų iš esmės pakeistas pasiūlymas.

31VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatose įvirtinta tiekėjų teisė ir perkančiųjų organizacijų pareiga dėl pasiūlymų neaiškumų ar netikslumų šalinimo, tačiau ji ribojama pasiūlymo esmės keitimo draudimu. Teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas. VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose, vadovaudamasi VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis, nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Taigi tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011).

32Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo vykdomo Teisinių paslaugų pirkimo supaprastinto konkurso pirkimo dokumentų 2-ojo priedo „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo lentelė“ 3.1 punkte numatyta, jog tiekėjas privalo paskirti tokius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius specialistus: ne mažiau kaip 4 advokatus, turinčius teisę verstis advokato veikla ir ne mažiau kaip 5 metų advokato paslaugų teikimo patirtį; ne mažiau kaip 2 advokato padėjėjus, turinčius teisę verstis advokato padėjėjo veikla; kiekvienas advokatas ir advokato padėjėjas turi būti apdraustas advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje (t. 1, b. l. 116-118). Taip pat „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo lentelė“ pastabose nurodyta, jeigu tiekėjas dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, šios lentelės 1.1 – 1.2 punktuose nurodytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekviena jungtinės veiklos šalis atskirai, kitų punktų reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (1.3 punkte nurodytus dokumentus turi pateikti tas grupės narys, kuris teiks reikalaujamas paslaugas). Atsakovo viešojo pirkimo komisija, įvertinusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus, nustatė, kad trečiojo asmens advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž. S., veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., pateiktas pasiūlymas yra neaiškus, kadangi pasiūlyme pateiktame specialistų sąraše neaiškiu pagrindu įtraukti trys advokatai (A. V., M. Š. ir J. Š.) bei advokato padėjėja N. J., kurie neatitinka tiekėjui keliamų kvalifikacinių reikalavimų (t.1, b. l. 165-171). Atsižvelgdama į tai atsakovo viešojo pirkimo komisija, remdamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, paprašė advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž. S., veikiančio jungtinės veiklos sutartimi su avokadų profesine bendrija ,,Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., patikslinti kvalifikacijos duomenis (t. 2, b. l. 175). Iš bylos duomenų matyti, kad trečiasis asmuo patikslino savo pasiūlymą ir paaiškino netikslaus pasiūlymo aplinkybes, nurodydamas perkančiosios organizacijos reikalaujamą minimalų specialistų skaičių ir išbraukdamas iš sąrašo neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų (t. 2, b. l. 11-17). Visi trečiojo asmens pateiktame sąraše nurodyti specialistai buvo nurodyti ir kartu su pasiūlymu pateiktame specialistų sąraše, sąrašas nebuvo papildytas naujais specialistais, o tik nurodytas pirkimo dokumentuose nustatytas minimalus specialistų skaičius. Todėl teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad atsakovas pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas leisdamas tiekėjui advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatui Ž. S. pakeisti pasiūlymo esmę, dėl ko pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkančiu šiuos reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius atliktas trečiojo asmens pasiūlymo patikslinimas, paliekant sąraše tik specialistus atitinkančius kvalifikacinius reikalavimus, laikytinas atitinkančiu VPĮ 32 straipsnio 5 dalies normą, pagal kurią perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju.

33Atmestinas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą šioje byloje turėjo vadovautis Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1546/2012. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi. Teisės taikymo taisyklių taikymas, suformuluotas konkrečiose teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų taikymą teisės normos teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kaišiadorių rajono vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-186/2009; 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „If draudimas“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-252/2009; kt.). Faktinės aplinkybės nagrinėjamoje byloje ir apelianto nurodytoje byloje skiriasi. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1546/2012 nurodyta, kad tiekėjas pagrįsdamas pasiūlymo kainą nurodė duomenis, kurie nebuvo įtraukti į pasiūlymą. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje trečiajam asmeniui patikslinus pasiūlymą, jokie papildomi duomenys įtraukti nebuvo, kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys specialistai nebuvo pakeisti kitais specialistais.

34Dėl ieškinio senaties termino

35Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka reglamentuota VPĮ 94 straipsnyje, kurioje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. CK 1.127 straipsnyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

36Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2011 m. spalio 26 d. nutarė patvirtinti advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž. S., veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G. kvalifikacijos duomenų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams (t. 2, b. l. 33-35). Atsakovas 2012-02-29 posėdyje išnagrinėjęs ieškovo pretenziją, 2012-03-01 raštu ieškovą informavo, kad ieškovo 2012-02-24 pretenziją ,,Dėl prašymo pašalinti advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatą Ž. S., veikiantį jungtinės veiklos sutartimi su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G. iš viešojo teisinių paslaugų pirkimo procedūrų“ atmetė, taip pat nurodė, jog Ž. S., veikiantis jungtinės veiklos sutarties pagrindu su avokadų profesine bendrija ,,Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., 2011-10-17 pateikė patikslintą specialistų sąrašą (t. 1, b. l. 63-64). Taigi bylos duomenimis nepaneigti ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas apie naujas aplinkybes apie tiekėjo pasiūlymo patikslinimą sužinojo tik 2012-03-01. Dėl šių aplinkybių ieškovas 2012-03-15 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią atsakovas išnagrinėjęs 2012-03-21 posėdyje atmetė (t. 3, b. l. 109-111) ir apie tai 2012-03-22 raštu informavo ieškovą (t. 3, b. l. 72). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad terminas reikalavimui dėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo (2012 m. kovo 21 d.) panaikinimo ieškiniui paduoti skaičiuotinas nuo 2012-03-22. Kadangi patikslintas ieškinys teismui buvo pateiktas 2012-04-05 (t. 3, b. l. 61-71), laikytina, kad ieškovas minėtam ieškinio reikalavimui pareikšti nepraleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Tačiau atsižvelgiant į anksčiau minėtas aplinkybes, kuriomis buvo atmestas minėtas ieškinio reikalavimas, aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties termino pradžią, nėra pagrindas keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

37Dėl trečiojo asmens advokato Ž. S. atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

38Apeliantas skunde nurodo, kad byloje esantys įrodymai apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą advokatui Ž. S. patvirtina, jog advokatas negali būti vertinamas kaip kandidatas, atitinkantis konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.

39Bylos duomenimis, konkurso pirkimo dokumentų 2-ojo priedo „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo lentelė“ 1.1 punkte numatyti tiekėjui keliami teisinio statuso rodikliai, pagal kuriuos tiekėjas negali turėti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo per pastaruosius 5 metus neturėtų būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. Nesant duomenų, kad trečiojo asmens advokato Ž. S. atžvilgiu yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, atsakovas turėjo pagrindą netenkinti advokatų profesinės bendrijos Nordia Baublys & Partners prašymo ir šiuo pagrindu pašalinti advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatą Ž. S. iš viešojo teisinių paslaugų pirkimo procedūrų.

40Dėl prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą

41Ieškovas pateikė prašymą, vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 punktu, sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas galutinis sprendimas ikiteisminiame tyrime Nr. 20-2-00180-12.

42Pagal Lietuvos CPK teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, jo nevilkinant ar be pagrindo neužtęsiant. Vienas iš civilinio proceso koncentruotumo aspektų yra jo operatyvumas. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas yra vienas iš civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.). CPK 164 straipsnyje nustatyti neprivalomi civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste teisėjų kolegija konstatuoja, jog vien tik ta aplinkybė, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vieno iš asmenų, esančių dalyvaujančiu asmeniu civilinėje byloje, kuris ginčo atveju yra vienas iš jungtinės veiklos sutarties pagrindu konkurse dalyvavusių asmenų, nėra pakankamas pagrindas civilinei bylai sustabdyti.

43Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

45Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija kreipėsi... 5. 1) panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą... 6. 2) panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą... 7. 3) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 8. Ieškovas nurodė, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2011... 9. 1) atsakovas pažeidė skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus, kas... 10. 2) perkančioji organizacija nepagrįstai leido advokatui Ž. S. atlikti... 11. 3) teismui panaikinus atitinkamus šioje byloje ginčijamus perkančiosios... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 14. Dėl trečiojo asmens advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato Ž.... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija... 17. 1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas nepateikė pretenzijos dėl... 18. 2. Teismas nepagrįstai pasiūlymo pakeitimą įvertino kaip pasiūlymo... 19. 3. Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad ieškovo argumentai, jog Ž. S. buvo... 20. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį... 21. Trečiasis asmuo Ž. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno... 22. Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija ,,Vaičiūnas ir Vaičiūnas“... 23. Ieškovas 2012 m. spalio 22 d. pateikė prašymą, vadovaujantis CPK 164... 24. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 25. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 26. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus,... 27. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 28. Byloje keliamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų.... 29. Dėl duomenų, susijusių su tiekėjo kvalifikacijos vertinimu, patikslinimo... 30. Nagrinėjamoje byloje apeliantas Nordia Baublys & Partners advokatų... 31. VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatose įvirtinta tiekėjų teisė ir... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo vykdomo Teisinių paslaugų pirkimo... 33. Atmestinas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 34. Dėl ieškinio senaties termino ... 35. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka reglamentuota VPĮ 94... 36. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2011 m.... 37. Dėl trečiojo asmens advokato Ž. S. atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams... 38. Apeliantas skunde nurodo, kad byloje esantys įrodymai apie ikiteisminio tyrimo... 39. Bylos duomenimis, konkurso pirkimo dokumentų 2-ojo priedo „Tiekėjų... 40. Dėl prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą... 41. Ieškovas pateikė prašymą, vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 punktu,... 42. Pagal Lietuvos CPK teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, jo... 43. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 45. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą....