Byla 2-573/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Spektrus EU“, A. V., E. P., Ž. A. ir V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Spektrus“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-746-656/2014 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Spektrus EU“, uždarajai akcinei bendrovei ,,DS Baltic“, A. V., E. P., Ž. A., V. J. dėl teisių į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, domeno vardo perdavimo bei nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Spektrus“ Vilniaus apygardos teismui 2014 m. sausio 8 d. padavė patikslintą ieškinį, prašydamas įpareigoti atsakovę UAB ,,Spektrus EU“ pakeisti juridinio asmens pavadinimą taip, kad nebūtų naudojamas žymuo ,,Spektrus“; pripažinti negaliojančia prekių ženklo ,,SPEKTRUS advertisement and construction“, fig., registraciją Nr. 63654 ir uždrausti atsakovams UAB ,,Spektrus EU“ ir E. P. naudoti žymenį ,,Spektrus“ savo komercinėje veikloje; įpareigoti atsakovę UAB ,,Spektrus EU“ nutraukti domeno vardo spektrus.lt naudojimą, panaikinti domeno vardo spektrus.lt teisinę registraciją atsakovo UAB ,,DS Baltic“ (o jei savininkas pakeistas – atsakovo A. V.) vardu, įpareigoti UAB ,,DS Baltic“ neatlygintinai perduoti ieškovui UAB ,,Spektrus“ visas teises į nurodytą domeno vardą; priteisti iš atsakovų UAB ,,Spektrus EU“, A. V., E. P., V. J. ir Ž. A. solidariai 2 072 049,55 Lt žalos atlyginimo ieškovo naudai; priteisti iš atsakovės UAB ,,Spektrus EU“ 6 proc. metinių palūkanų, iš atsakovų A. V., E. P., V. J., Ž. A. – 5 proc. metinių palūkanų nuo iš atsakovų priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų solidariai ieškovės naudai visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas taip pat teismo prašė 2 072 049,55 Lt sumai taikyti atsakovams A. V., E. P., V. J., Ž. A. ir UAB ,,Spektrus EU“ tokias laikinąsias priemones: areštuoti atsakovų nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, ir (ar) pinigines lėšas, ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas juos ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovams atsiskaityti su ieškove (b. t. I, 1 – 29 l.).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą ir nutarė ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones 2 072 049,55 Lt sumoje areštuoti solidarių atsakovų A. V., E. P., V. J. ir UAB ,,Spektrus EU“ nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, ir (ar) pinigines lėšas, ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovams atsiskaityti su ieškovu, o atsakovui UAB ,,Spektrus EU“ papildomai leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su įmonės darbuotojais.

7Teismas nurodė, kad preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimą, pripažintina, kad jis pagal pateiktus duomenis nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Teismo vertinimu, ieškiniu reiškiamo

82 072 049,55 Lt reikalavimo suma laikytina didele net ir esant keliems solidariems atsakovams, o fiziniams asmenims tokia suma laikytina itin didele. Be to, teismo vertinimu, Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovo UAB ,,Spektrus EU“ 2012 m. turėto turto suma yra 886 079 Lt, ilgalaikio turto neturėjo, mokėtinos skolos ir įsipareigojimai sudarė 592 805 Lt.

9Teismas konstatavo, jog ieškinio suma aptariamu atveju atsakovams yra didelė, kas suponuoja teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones (b. t. I, 40 – 42 l.).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovai UAB ,,Spektrus EU“, A. V., E. P., Ž. A., V. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstas nepranešus atsakovams ir neišklausius jų argumentų;
  2. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos visiems atsakovams, nesprendus klausimo, ar ieškinys fiziniams asmenims gali būti tenkinamas;
  3. Nebuvo vertinamas tikėtinas ieškinio pagrįstumas, klaidingai įvertinta teismo sprendimo įvykdymo pasunkinimo ar tapimo neįmanomu įvykdyti rizika;
  4. Nebuvo nustatyta tikimybė, jog ieškinys bus patenkintas; nevertinta ieškinio suma santykyje su atsakovų turtine padėtimi, jų finansinėmis galimybėmis ir ieškovo prašyme išdėstytais argumentais;
  5. Nesivadovauta CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu ekonomiškumo principu.

11Ieškovas atsiliepime į atsakovų atskirąjį skundą prašo jį atmesti, nurodo, kad ieškovo įmonė buvo registruota anksčiau nei atsakovo įmonė, ieškovui priklauso ankstesnė teisė į juridinio asmens pavadinimą, atsakovą UAB ,,Spektrus EU“ įsteigė buvę ieškovo darbuotojai, dėl nesąžiningos konkurencijos atsakovų gaunamos pajamos gali būti laikomos ieškovės nuostoliais. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškinyje nurodyti asmenys buvo ieškovo klientai, bei tai, kad atsakovas UAB ,,Spektrus EU“ gavo pajamas iš ieškovo klientų. Ieškovo teigimu, ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, o bylos duomenys apie pablogėjusią atsakovo UAB ,,Spektrus LT“ finansinę būklę patvirtina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (b. t. I, 147 – 150 l.).

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų.

14CPK 147 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai teismas, nagrinėjantis prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą praneša atsakovui.

15Tokia įstatymo nuostata reiškia, kad teismui suteikiama teisė kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar būtina pranešti atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog yra būtina apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą pranešti atsakovams. Atsakovai atskirajame skunde nenurodo aplinkybių, patvirtinančių egzistavus tokio pranešimo būtinumą, todėl atsakovo teiginiai dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumo šiuo pagrindu yra atmestini (CPK 178 str.).

16Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-57/2011, 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2010).

17Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovo reikalavimams užtikrinti taikė tokias laikinąsias apsaugos priemones: 2 072 049,55 Lt sumoje areštuoti solidarių atsakovų A. V., E. P., V. J. ir UAB ,,Spektrus EU“ nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, ir (ar) pinigines lėšas, ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovams atsiskaityti su ieškovu, o atsakovui UAB ,,Spektrus EU“ papildomai leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su įmonės darbuotojais (b. t. I, 40 – 42 l.).

18Atsakovų teigimu dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo UAB ,,Spektrus EU“ veikla yra suvaržyta, o šių priemonių taikymas fiziniams asmenims yra nepagrįstas. Tačiau byloje nėra duomenų apie tai, koks konkretus ir kurio iš nurodytų atsakovų turtas buvo areštuotas vykdant skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartį, atsakovai nepataikė jų teiginius pagrindžiančių įrodymų, todėl atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str.).

19Be to, atsakovai, nesutikdami su skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis bei pareikštu ieškiniu, nurodo, kad teismas netinkamai įvertino tikėtiną ieškinio reikalavimų pagrįstumą, tačiau nepateikia tokius teiginius patvirtinančių įrodymų ar argumentų; nenurodo kodėl, jų manymu, teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir fiziniams asmenims. Be to, atsakovai nei atskirajame skunde nenurodė, nei pateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymų kodėl, jų vertinimu, ieškinys nėra pagrįstas. Minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kurią taikant ginčas nėra sprendžiamas iš esmės, o tik įvertinamas tikėtinas jo pagrįstumas. Taigi teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nevertina nei kiekvieno iš atsakovų tinkamumo ar padarytos žalos dydžio, nei pareikšto ieškinio reikalavimo dydžio pagrįstumo, todėl atmestini atsakovų teiginiai, kad teismas nevertino ieškinio sumos santykio su atsakovų turtine padėtimi, jų finansinėmis galimybėmis, be to, atsakovai nepateikė jų teiginius patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

20Atsakovų vertinimu, nagrinėjamoje byloje teismas klaidingai įvertino teismo sprendimo įvykdymo pasunkinimo ar tapimo neįmanomu įvykdyti, riziką. Tačiau atsakovai nepateikia skundžiamoje teismo nutartyje nurodytą išvadą dėl atsakovo UAB ,,Spektrus EU“ finansinės būklės ir gebėjimo įvykdyti finansinius įsipareigojimus, patenkinus ieškinį, paneigiančių įrodymų. Priešingai, atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovas UAB ,,Spektrus“ turi tris kartus mažiau turto nei yra prašoma taikyti laikinųjų apsaugos priemonių suma, todėl akivaizdu, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (b. t. I, 43 – 51 l.; CPK 144 str. 1 d.).

21CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso principai reikalauja išlaikyti proceso šalių pusiausvyrą, o tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymo tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1331/2010).

22Atsakovų teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje pažeidžia asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą. Tačiau atsakovai nepateikia šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. Minėta, byloje nėra duomenų apie tai, koks konkretus ir kurio iš nurodytų atsakovų turtas buvo areštuotas vykdant skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartį, atsakovai netaikė jų teiginius pagrindžiančių įrodymų, todėl atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str.).

23Be to, ieškovas ieškinio sumą skaičiavo pagal pajamas, kurias atsakovas gavo iš klientų, prieš tai nutraukusių sutartis su ieškovu. Vertinimas, ar toks skaičiavimas yra pagrįstas, ar visos ieškovo negautos pajamos yra susijusios su atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atliekamas nagrinėjant bylą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o tai kaip jau minėta, yra preliminari priemonė, kurią taikant įvertinamas tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrįstumas (CPK 144 str. 1 d.).

24Teismo nuomone, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl pagrįstai patenkino prašymą (CPK 144 str., 145 str. 2 d., 185 str.).

25Dėl pasakyto atskirasis skundas atmestinas ir paliktina galioti skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis (CPK 337 str. 1 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 339 straipsniais,

Nutarė

27Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Spektrus“ Vilniaus apygardos teismui 2014 m. sausio 8 d.... 5. Ieškovas taip pat teismo prašė 2 072 049,55 Lt sumai taikyti atsakovams A.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartimi patenkino ieškovo... 7. Teismas nurodė, kad preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimą,... 8. 2 072 049,55 Lt reikalavimo suma laikytina didele net ir esant keliems... 9. Teismas konstatavo, jog ieškinio suma aptariamu atveju atsakovams yra didelė,... 10. Atsakovai UAB ,,Spektrus EU“, A. V., E. P., Ž. A., V. J. atskiruoju skundu... 11. Ieškovas atsiliepime į atsakovų atskirąjį skundą prašo jį atmesti,... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. CPK 147 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai teismas,... 15. Tokia įstatymo nuostata reiškia, kad teismui suteikiama teisė kiekvienu... 16. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 17. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartimi... 18. Atsakovų teigimu dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo UAB... 19. Be to, atsakovai, nesutikdami su skundžiama Vilniaus apygardos teismo... 20. Atsakovų vertinimu, nagrinėjamoje byloje teismas klaidingai įvertino teismo... 21. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi... 22. Atsakovų teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje... 23. Be to, ieškovas ieškinio sumą skaičiavo pagal pajamas, kurias atsakovas... 24. Teismo nuomone, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad... 25. Dėl pasakyto atskirasis skundas atmestinas ir paliktina galioti skundžiama... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 –... 27. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartį nepakeistą....