Byla 2-4342-769/2016
Dėl Lindorff Oy neteisėtų veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovui R. M., atsakovės Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančios per Lindorff Oy filialą atstovei Ingridai Jurkienei, liudytojai G. O., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovei Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančiai per Lindorff Oy filialą, dėl Lindorff Oy neteisėtų veiksmų,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės Lindorff Oy, veikiančios per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, 27,00 Eurus turtinės žalos atlyginimo, 1000,00 Eurų neturtinės žalos atlyginimo, visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir žyminius mokesčius bei kelionės išlaidas, dienpinigius. Ieškinyje teigiama, kad 2015-06-02 Lindorff Oy kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl skolos priteisimo; 2015-06-17 R. M. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje, įpareigojant atsakovą per 21 dieną nuo pranešimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškinyje nurodoma, kad atsiliepimas nebuvo pateiktas, nebuvo nurodytos atsiliepimo nepateikimo priežastys, todėl esant Lindorff Oy prašymui, teismas priėmė sprendimą už akių. Ieškovas R. M. su priimtu 2015-07-21 sprendimu už akių kategoriškai nesutinkdamas teikė prašymą dėl proceso atnaujinimo. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ieškovo R. M. prašymą stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas prašymas dėl proceso atnaujimo civilinėje byloje Nr. e2-9328-793/2015, 2016-01-20 civilinėje byloje Nr. eA2-1529-642/2016 tenkino pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo. 2016-01-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismas pagal ieškovės Lindorff Oy prašymą dėl ieškinio atsisakymo bylą nutraukė, sprendimas už akių buvo panaikintas. Ieškovas R. M. nurodo, kad teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eA2-18539/642/2015 sumokėjo 21,00 Eur žyminio mokesčio, tačiau 2016-01-29 nutartimi, kuria buvo gražintas žyminis mokestis tuo metu buvusiam pareiškėjui Lindorff Oy, R. M. žyminis mokestis ar jo dalis grąžinta nebuvo. Ieškovas prašo priteisti 27,00 Eurus patirtiems turtiniams nuostoliams padengti dėl sumokėto žyminio mokesčio dokumento vertimo iš rusų į lietuvių kalbą. Ieškovas taip pat nurodo, kad dėl visų atsakovo veiksmų, t.y. nuo 2015-06-02 ieškinio padavimo iki to paties ieškinio atsisakymo, kelia pagrįstą manymą, kad atsakovas nesąžiningai elgdamasis siekė pasipelnyti neteisėtu budu. Minėti atsakovo veiksmai sukėlė ieškovui nervinę įampą, nepatogumus, trukdė normaliam darbui, užėmė daug laiko ruošiant procesinius dokumentus minėtos civilinės bylos atnaujinimui ir jos pasiruošimui, tai aiškiai trukdė pagrindiniam ieškovo darbui, už kurį mokamas atlyginimas. Nurodo, kad minėtu laikotarpiu buvo juntama įtampa asmeninių ir visuotinių švenčių metu, dėl ko buvo sutrikdytas ieškovo poilsis. Ieškovas nurodo, kad buvo padarytas neigiamas poveikis jo darbui, bendravimui su kitais asmenimis, dėl ko pablogėjo ieškovo reputacija. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (veikimo ar neveikimo) ieškovas patyrė 1000 eurų neturtinę žalą, t.y. patyrė psichologinį sukrėtimą, nepatogumus, nervinę įtampa, orumo pažeminimą, reputacijos pablogėjimą.

3Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis buvo paduotas į teismą dėl tariamos skolos, apie skolą sužinojo tik 2015-11-16 gavęs iš antstolės patvarkymą, neatsimena, kad būtų „Omnitel“ skolingas. Ieškovo teigimu, Lindorff Oy neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad Lindorff Oy neatliko jokių paieškos darbų, siekiant jį surasti ir informuoti apie skolą, jis nesislapstė, atliko laisvės atėmimo bausmę, todėl Lindorff Oy galėjo pranešti, be to atsakovė prašė teismo priimti sprendimą už akių, ieškovui nebuvo suteikta teisė gintis, pasiruošti gynybai, bei dėl to, kad ieškovas atsiėmė ieškinį, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas Lindorff Oy, kaip skolų išieškojimo įmonė, turėjo dėti pastangas surasti atsakovą. Ieškovo nuomone, nurodytos aplinkybės įrodo Lindorff Oy neteisėtus veiksmus. Teismo posėdžio metu ieškovas nepageidavo rašysenos ekspertizės dėl R. M. parašo ant UAB „Omnitel“ sutarties tyrimo.

4Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad nėra neteisėtų veiksmų dėl ieškovo nurodomų aplinkybių, nes atsakovas Lindorff Oy pagrįstai kreipėsi į teismą dėl R. M. skolos, į kurią reikalavimo teisę perleido pradinis kreditorius UAB „Omnitel“, todėl tokios pažeistos teisės gynimo priemonės negalima vadinti neteisėtais veiksmais. Atsiliepime nurodoma, kad Lindorff Oy būdamas rūpestingas ir atidus pareikšto ieškinio atsisakė siekdamas nepažeisti LR CPK įtvirtinto proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo, kadangi ieškovas reikalavo taikyti ieškinio senatį. Dėl neturtinės žalos ir jos įrodymo atsiliepime nurodoma, kad ieškovas neturtinės žalos neįrodė LR CPK leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Dėl turtinės žalos atlyginimo atsiliepime nurodoma, kad ieškovas prašymo dėl jo sumokėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo nei pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujimo, nei vėliau iki nutarties nutraukti civilinę bylą priėmimo neteikė, dėl ko nutarties dėl civilinės bylos nutraukimo priėmimo metu Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eA2-1529-642/2016 neskirstė bylinėjimosi išlaidų. Lindorff Oy neteisėtų veiksmų nebuvo, nenustačius būtinų deliktinės atsakomybės taikymo sąlygų atsakomybė negalima ir ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmestinas, kaip nepagrįstas.

5Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė, įgijusi reikalavimo teisę į susidariusį įsiskolinimą ėmėsi aktyvių veiksmų, siuntė ieškovui raginimo laiškus. Nurodo, kad atsakovė nepažeidė ieškovo neturtinių teisių, nes ieškovo subjektyvus suvokimas negali būti pagrindas priteisti neturtinę žalą, ieškovas nėra pateikęs duomenų dėl jo sveikatos sutrikimų. Nesant priežastinio ryšio tarp Lindorff Oy veiksmų ir ieškovo patirtų išgyvenimų, nesant Lindorff Oy neteisėtų veiksmų ir nesant neturtinės žalos prašo R. M. ieškinį dėl Lindorff Oy veiksmų atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė prašo iš ieškovo R. M. priteisti 99,46 Eur ir 43,11 Eur patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, kadangi atsakovės atstovė dalyvavo 2016-06-20 13:30 val. ir 2016-04-25 13:30 paskirtuose teismo posėdžiuose. Ieškinys atmestinas.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-06-08 atsakovė kreipėsi į teismą dėl 754,92 Eur skolos už ryšio paslaugas, 188,83 Eur palūkanų, paskaičiuotų už 5 metus, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ( prijungta civilinė byla Nr.eA2-1529-642/2016). Ieškinyje buvo nurodyta, kad R. M. 1997-12-30 sudarė sutartį su UAB „Omnitel“, už suteiktas paslaugas tinkamai neatsiskaitė ir liko skolingas pradiniam kreditoriui 754,92 Eur. Pradiniam kreditoriui liko neapmokėtos 1998-04-16 ir 1998-05-17 išrašytos sąskaitos. 2008-12-23 reikalavimo teisę perėmė atsakovė, kuri nurodė, kad paprastu laišku informavo ieškovą apie reikalavimo perleidimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-21 sprendimu už akių ieškinį tenkino visiškai. Pagal ieškovo prašymą atnaujinus procesą sprendimas už akių buvo panaikintas, byla nutraukta, Lindorff Oy atsisakius nuo ieškinio. R. M. patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl sumokėto žyminio mokesčio byloje nebuvo atlygintos. Ieškovas pateikė duomenis apie patirtas vertimo paslaugų išlaidas ( 17 b.l.); sumokėtą žyminį mokestį byloje Nr.e2-9328-793/2015 ( 18 b.l.). Liudytoja G. O. teismo posėdžio metu nurodė, kad pas ieškovą įstaigoje Nevyriausybinėje organizacijoje "Iustitia est fundamentum" dirbo ir atliko praktiką; kai ieškovas darbo metu gavo pranešimą iš antstolio, pasidarė irzlus, piktas, dėl ko pasikeitė darbinė aplinka, tokia ieškovo neigiama būsena buvo apie mėnesį.

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės turtinę ir neturtinę žalą, patirtą dėl atsakovės neteisėtų veiksmų. Atsakovė nurodo, kad neteisėtų veiksmų nebuvo.

9CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str.), todėl reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.). CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui ar turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

10Ieškovo teigimu, atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad Lindorff Oy neatliko jokių paieškos darbų, nesistengė surasti ieškovo ir informuoti apie skolą. Teismas sutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovė, kaip įmonė dirbanti skolų išieškojimo srityje, nuo 2008 metų nesiėmė pagrįstų veiksmų, kad tinkamai informuotų ieškovą apie reikalavimo perleidimo sutartį, apie perimtą skolą iš pradinio kreditoriaus, apie reikalavimą sumokėti perimtą skolą ir paskaičiuotas palūkanas naujam kreditoriui ir t.t. Atsakovės teiginiai, kad ji kelis kartus siuntė pranešimus R. M. paprastais laiškais 1997 metų sutartyje nurodytu ieškovo adresu ir tokiu būdu jį tinkamai informavo, atmestini, kaip nepagrįsti. Ieškovas teigė realiai negavęs jokios informacijos apie skolą, skolos neatsimena, nuo 1997 metų kelis kartus keitė gyvenamąją vietą, atliko laisvės atėmimo bausmę, todėl neturėjo jokios galimybės sužinoti apie kreditoriaus pretenzijas. Pažymėtina, kad atsakovė reikalavimo teises į ieškovą perėmė po daugiau kaip dešimties metų nuo skolos susidarymo, į teismą kreipėsi dar po beveik septynių metų.

11Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra numatytas bendrasis ieškinio senaties terminas – 10 metų. Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog jei turintis reikalavimo teisę asmuo nesikreipia ilgą laiką dėl savo teisių gynimo, teismui atstatyti pažeistus santykius yra sudėtinga dėl to, kad prarandami įrodymai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti reikalavimų pagrįstumą ir teisėtumą. Tais atvejais, kai ieškinio senaties terminas yra praleidžiamas, sąžiningas ir rūpestingas asmuo turi pagrindą manyti, jog teisės turėtojas prarado interesą savo teisę įgyvendinti. Lietuvos Aukščiausisis teismas taip pat yra nurodęs, jog ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialių teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą suteikia tokiai teisei gynybą nuo pažeidimų. Teisinio santykio šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas (vadinamoji apsauginė senaties termino funkcija). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinys dėl skolos, susidariusios 1998 metais, priteisimo teismui buvo paduotas po 17 metų. Atsakovė elgėsi neatsakingai nė karto neišsiuntusi registruoto laiško ir nenustačiusi aplinkybių, ar ieškovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perėmimą, apie susidariusią skolą, nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, nesikreipė su ieškiniu į teismą ir pan. Pažymėtina, kad nuo 2003-11-14 iki 2012-11-13 ieškovas buvo laisvės atėmimo vietoje, todėl savalaikis kreditoriaus savo teisių gynimas galimai nebūtų sukėlęs neigiamų pasekmių ieškovui,- jam būtų suteikta teisė atsikirsti į ieškinį, teikti įrodymus ir pan. Ir nors bylos nagrinėjimo metu buvo nustatytos aplinkybės, kad atsakovė, savalaikiai nesikreipdama į teismą, tinkamai neinformuodama skolininko, elgėsi nerūpestingai, neapdairiai, teigti, kad tokie veiksmai buvo padaryti sąmoningai, siekiant sukelti kuo sunkesnes pasekmes ieškovui, ar, ieškovo teigimu, siekiant pasipelnyti, teismas pagrindo neturi. Nors ir praleidusi ieškinio senaties terminą atsakovė kreiptis į teismą su ieškiniu turėjo teisę. Ieškovas teigė, kad jam žala buvo padaryta dėl to, kad nebuvo suteikta teisė teikti atsiliepimo į ieškinį, jo atžvilgiu buvo priimtas sprendimas už akių, dėl ko jis patyrė 27 eurų žalą mokėdamas žyminį mokestį dėl proceso atnaujinimo ir dėl dokumentų vertimo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų dėl R. M. nurodytos žalos atsiradimo, patirtų bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje Nr.eA2-1529-642/2016.

12CK 6.249 straipsnio 1 dalis numato, kad „žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.“ Žala pagal įstatymus nepreziumuojama, taigi pareiga įrodyti žalos faktą ir dydį tenka šaliai, reikalaujančiai atlyginti žalą (CPK 178 straipsnis). Ieškovas prašo priteisti 27 eurus turtinės ir 1000 eurų neturtinės žalos. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo nurodytą turtinę žalą sudaro jo turėtos bylinėjimosi išlaidos civilinėje byloje Nr.eA2-1529-642/2016. Nenustačius, kad atsakovė kreipdamasi į teismą atliko neteisėtus veiksmus, nėra pagrindo laikyti, kad dėl kreipimosi į teismą ieškovui buvo padaryta turtinė ar neturtinė žala.

13Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas civilinėje byloje Nr.eA2-1529-642/2016 neteikė prašymo dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, neteikė įrodymų, patvirtinančių vertimo išlaidas. CPK 94 straipsnis numato, kad „kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos“. Iš bylos duomenų matyti, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-01-19 nutartimi civilinę bylą Nr.eA2-1529-642/2016 nutraukė, Lindorff Oy atsisakius nuo ieškinio. Teismui neišsprendus klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, pagal įstatymą R. M. galėjo kreiptis į teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos, kaip tai numato CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas. CPK 78 straipsnyje numatyta, jog asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

14Ieškinį atmetus ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Atsakovė prašo priteisti iš atsakovo 152,57 eurus kelionės išlaidų, nurodžiusi, kad į 2016-06-20 posėdį vyko nuomotu už 60 eurų automobiliu, kurui išleido 39,46 eurus, į 2016-07-25 posėdį vyko nuomotu už 50 eurų automobiliu, kurui išleido 36,23 eurus. Iš teismui pateiktų išankstinių apmokėjimo sąskaitų dėl automobilio nuomos matyti, kad pirkėju nurodytas Lindorff Oy filialas, esantis adresu ( - ), nors atsakovės buveinės adresas nurodytas ( - ), todėl yra pagrindo abejoti, ar su pateiktose sąskaitose nurodytu automobiliu atsakovės atstovė vyko į posėdžius. Be to, pažymėtina, jog pasirašyta automobilio nuomos sutartimi AUTOCOM LT įsipareigojo teikti atsakovei 10 procentų nuolaidą,- sąskaitoje nuolaidos taikymas nenurodytas. Be to, nėra pateikta teismui duomenų apie pateiktų išankstinių sąskaitų dėl automobilio nuomos apmokėjimą. Taip pat pažymėtina, jog prie atsakovės pateiktų 2016-06-20 kelionės išlaidų nėra nuomos sutarties-įgaliojimo, jog VW Polo automobiliu tą dieną naudojosi įmonės atstovė I.Jurkienė, o prie 2016-07-25 išlaidų,- kad už 2016-07-24 pirktą kurą mokėjo atsakovė. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, nesant pakankamai duomenų, pagrindžiančių galimai patirtas atsakovės kelionės išlaidas, prašomos 152,57 Eur išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

15Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

16Vadovaudamasis ( - ) str., 270 str., teismas,

Nutarė

17ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai