Byla 2-424-357/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Indrei Šležienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „BALTIC WOOD“ ieškinį atsakovui M. N. dėl žalos atlyginimo

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė BUAB „BALTIC WOOD“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Restrus“, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo M. N. ieškovės BUAB „BALTIC WOOD“ naudai 860 921,38 Eur sumą žalai atlyginti, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ieškovei BUAB „BALTIC WOOD“, nutartis įsiteisėjo 2015 m. vasario 2 d. Ieškovės bankroto administratorius, patikrinęs ieškovės buhalterinius duomenis, nustatė, kad įmonė jau 2008 metų pabaigoje buvo nemoki, kas matyti iš ieškovės 2008 m. gruodžio 31 d. balanso. Ieškovės direktoriumi laikotarpiu nuo 2002 m. birželio 28 d. iki 2015 m. vasario 2 d. buvo atsakovas M. N.. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gegužės 25 d. ir 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimis patvirtino bendrą ieškovės BUAB „BALTIC WOOD“ 3 259 869,77 Eur kreditorinių reikalavimų sumą. Kadangi atsakovas nevykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalies pareigos ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos inicijavimo įmonei, įmonei ir kreditoriams padaryta 860 921,38 Eur žala, kurią privalo atlyginti atsakovas. Atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas, dėl ko šiai dienai ieškovei ir kreditoriams padaryta 860 921,38 Eur žala, kurią sudaro kreditorinių reikalavimų padidėjimas (išaugimas) nuo 2 398 948,39 Eur (2008 m. gruodžio 31 d.) iki 3 259 869,77 Eur (2015 m. sausio 20 d.). Įmonės vadovas, pažeisdamas ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį reikalavimus, tuo pačiu pažeidžia ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio nuostatas.

5Ieškovei iškėlus bankroto bylą, 2015 m. vasario 2 d. ieškovės nuosavas kapitalas buvo neigiamas, išaugęs iki - 3 094 908 Eur. Nuo 2008 metų ieškovės įsipareigojimai ženkliai viršijo turimą turtą, įmonė dirbo nuostolingai, o akcininkai nesiėmė jokių priemonių, kad atstatytų ieškovės mokumą. Didėjo įsipareigojimai kreditoriams nuo 2,4 mln. Eur 2008 metų iki 3,3 mln. Eur 2015 m. vasario 2 d., o turtas sumažėjo nuo 700 tūkst. Eur iki 254 tūkst. Eur. Ieškovės bankroto administratorius nustatė, kad ieškovės finansinės atskaitomybės kasmet buvo „pagražinamos“. Į finansinių atskaitomybių grafas: „Kitas ilgalaikis turtas“ ir „Kitas gautinas turtas“, buvo apskaitomos sumos, atsižvelgiant į planuojamą gauti pelną, nors ieškovė dirbo nuostolingai. Ieškovė 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. neuždirbo apmokestinamojo pelno. Atidėto pelno mokesčio turtas pripažįstamas tai mokestinio nuostolio daliai, kuriai yra tikėtina, kad bus gautas apmokestinamasis pelnas, pakankamas laikiniesiems skirtumams panaudoti. Ieškovė 2009 m. gruodžio 31 d. pripažino 113 069 Eur atidėto pelno mokesčio turto (2008 m. gruodžio 31 d. - 0 Eur). Iki 2013 m. buvo padaryti koregavimai pripažįstant laikinuosius skirtumus 84 108 Eur sumai. Nuo 2013 m. iki bankroto bylos iškėlimo koregavimai nebebuvo daromi, kadangi visą nagrinėjamą laikotarpį įmonė dirbo nuostolingai. Apskaityta atidėtojo pelno mokesčio suma klaidingai atspindėjo įmonės turima turtą ir turėjo būti nurašyta ankstesniais laikotarpiais.

6Atsakovas M. N. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškovės BUAB „BALTIC WOOD“ ieškinį, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė neteisingai ir nepagrįstai nustatė BUAB „BALTIC WOOD“ nemokumą ir atsakovo pareigos inicijuoti BUAB „BALTIC WOOD“ bankroto bylos iškėlimą atsiradimo momentą 2008 m. gruodžio 31 dienai. Įmonės vadovui kyla pareiga inicijuoti bankroto bylos iškėlimą jo vadovaujamai įmonei tik tuo atveju, kai įmonė yra nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Ieškovė nėra nustačiusi, kokio dydžio sumą sudarė įsipareigojimai, kuriuos BUAB „BALTIC WOOD“ buvo pradelsusi įvykdyti kreditoriams 2008 m. gruodžio 31 d. Neturint duomenų apie BUAB „BALTIC WOOD“ pradelstų įsipareigojimų bendrą dydį 2008 m. gruodžio 31 d. datai, yra neįmanoma nustatyti tuo metu egzistavusios įmonės būsenos atitikimo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytiems nemokumo kriterijams, kurie taikomi tik įvertinus įmonės pradelstų įsipareigojimų dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį. Laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 31 d. iki kreditorių LSEZ bendrovės „Baltic Transshipment center SIA“, UAB „Transvora“, UAB „Techninių projektų serviso centras“ ir UAB „Airuslita“ kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „BALTIC WOOD“ buvo moki ir finansiškai stabili įmonė. 2008-2012 metų laikotarpiu didžiausi įmonės finansiniais įsipareigojimai buvo prisiimti įmonės akcininkų ir su jais susijusių asmenų, t. y. ( - ), ( - ), ( - ) bei UAB „Baltic bioenergy“. Pagrindinių įsipareigojimų sukoncentravimas susijusių asmenų naudai leido UAB „BALTIC WOOD“ išlikti finansiškai stabiliai, o nurodytu laikotarpiu įmonės mokumas buvo reguliuojamas jos nenutrūkstama veikla suinteresuotų kreditorių ( - ), ( - ), ( - ) bei UAB „Baltic bioenergy“.

7Iki bankroto bylos iškėlimo buvusiais ataskaitiniais laikotarpiais UAB „BALTIC WOOD“ vykdė didelę prekybos medžio granulėmis apyvartą: 2012 metais gautos 4 440 492,35 Eur dydžio pardavimo pajamos, iš kurių pardavimo savikaina sudarė 4 003 852,53 Eur; 2013 metais gautos 4 008 125 Eur dydžio pardavimo pajamos, pardavimo savikaina - 3 858 338,16 Eur. Tačiau UAB „BALTIC WOOD“ kartu patyrė reikšmingas veiklos sąnaudas (atitinkamai 2012 m. - 572 910,97 Eur, o 2013 m. - 494 505,91 Eur). Todėl „BALTIC WOOD“ veiklos rezultatas 2012 metais yra 120 433,56 Eur dydžio nuostoliai, o 2013 metais - 135 027,80 Eur nuostolių. Pagal įmonės apyvartos apimtį patirtų nuostolių sumos nebuvo tokios reikšmingos ir aiškiai suponuojančios UAB „BALTIC WOOD“ nemokumą 2012-2013 metų laikotarpiu. UAB „BALTIC WOOD“ net ir bankroto bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo akivaizdžiai nemoki ir įžvelgdama ūkinės komercinės veiklos vykdymo perspektyvą pati nesutiko su bankroto bylos jai iškėlimu. Ieškovė ieškinyje nepateikia jokių argumentų dėl to, ar po 2008 m. gruodžio 31 d. iki bankroto bylos iškėlimo ėjusiais kitais ataskaitiniais laikotarpiais UAB „BALTIC WOOD“ taip pat buvo nemoki. Taigi UAB „BALTIC WOOD“ nemokumas laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. sausio 20 d. taip pat nebuvo įrodytas.

8Didžiąją dalį įmonės įsiskolinimo tiek 2008, tiek ir 2015 metais, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, sudarė finansiniai įsipareigojimai su įmone susijusiems asmenims, kas reiškė ir tai, jog BUAB „BALTIC WOOD“ kreditų grąžinimo terminai buvo pratęsiami. Balansuose buvo apskaitoma kaip trumpalaikiai įsipareigojimai, didžiąją dalimi taip niekada ir netapo pradelstais įsipareigojimais. Atsakovas dar 2013 metų pabaigoje iš savo asmeninių lėšų paskolino įmonei net 50 000,00 Eur sumą, kas akivaizdžiai byloja, jog įmonė akivaizdžiai turėjo veiklos tęsimo perspektyvas. Iki 2015 metų įmonės akcininkai padengdavo apyvartinių lėšų trūkumą tikslu užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, tačiau vėliau, nebeturėjo finansinių ir techninių galimybių tą daryti, dėl ko įmonė ir bankrutavo. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, tokiomis aplinkybėmis neturėjo ir neprivalėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo, nes įmonė iš esmės buvo moki, vykdė veiklą, jos 2008-2014 metų pradelsti įsipareigojimai buvo neženklūs ir nuolat dengiami. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad įmonės vadovas ir akcininkai neatliko jokių veiksmų, kad išgelbėtų įmonę. Tiek akcininkų ar su jais susijusių asmenų suteiktų paskolų grąžinimo terminų pratęsimas, paties atsakovo ženklios paskolos sumos suteikimas aiškiai byloja, jog įmonės vadovybė dėjo visas pastangas, kad įmonę padaryti pelningą, nuolat tikėjo jos veiklos perspektyvomis.

9Ieškinys atmestinas.

10

11Teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės nemokumo momento ir įmonės vadovo atsakomybės pagrindų, vadovaujasi kasacinio teismo praktika, pagal kurią vienai iš bylos šalių esant bankrutavusiai įmonei, byloje privaloma taikyti rungimosi principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Bankrutavusi įmonė, kaip savarankiška proceso šalis, naudodamasi savo teisėmis jos pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 13 straipsnis, 17 straipsnis, 178 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-155/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad bankroto instituto esmė, tikslai ir paskirtis lemia tai, jog bankroto procesas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu.

12Dėl įmonės nemokumo momento ir ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies pagrindų

13Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto bei įsipareigojimų santykį. Jeigu įmonė neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013).

14ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje (2002 m. lapkričio 19 d. įstatymo redakcija) įtvirtinta įmonės vadovo, savininko (savininkų) pareiga pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, kai įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 straipsnio 4 punkte. ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas bankrotas – tai nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Šio straipsnio 8 dalyje išdėstyta įmonės nemokumo sąvoka – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

15Nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti momentą, nuo kuriuo įmonė tapo nemoki. Teismas įmonės nemokumo momentą nustato vadovaudamasis byloje esančiais duomenimis, kuriais nustatyta, kad kreditorių pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „BALTIC WOOD“ teismui pateikti 2014 m. lapkričio 27 d., nurodant, kad įmonė neatsiskaitė. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ieškovei BUAB „BALTIC WOOD“ (8-10 b. l., I t.). Minėta nutartis įsiteisėjo 2015 m. vasario 2 d. BUAB „BALTIC WOOD“.

16Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Baltic Wood“, konstatuota, kad įmonė turi ilgalaikio ir trumpalaikio turto už 1 190 509 Lt (344 795,24 Eur), įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 9 852 374,76 Lt (2 853 444,96 Eur), iš jų pradelstas įsipareigojimas 1 185 556,60 Eur sumoje susijusiai įmonei UAB „Baltic bioenergy“, 207 748,74 Eur ( - ), 291 659,58 Eur ( - ), 45 997,77 Eur M. N., t. y. pradelsti įsipareigojimai 1 730 962,69 Eur sumai bendrovės akcininkams ir su akcininkais susijusiems asmenims (civilinės bylos Nr. B2-257-210/2016 II t. 7, 8 b. l.).

17Direktoriumi laikotarpiu nuo 2002 m. birželio 28 d. iki 2015 m. vasario 2 d. buvo atsakovas M. N. (16 b. l., I t.). Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gegužės 25 d. ir 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimis patvirtino bendrą ieškovės BUAB „BALTIC WOOD“ 3 259 869,77 Eur kreditorinių reikalavimų sumą (22-25 b. l., I t.).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusi įmonė nebuvo sunkioje finansinėje padėtyje nuo 2008 metų, iš pateiktų balansų matyti, kad BUAB „BALTIC WOOD“ 2008 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 442 753,42 Eur, o turtas – 761 470,69 Eur, 2009 m. gruodžio 31 d. bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 198 575,07 Eur, o turtas – 700 119,03 Eur, 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 983 958,24 Eur, o turtas – 473 347,14 Eur, 2011 m. gruodžio 31 d. bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 794 525,89 Eur, o turtas – 427 362,72 Eur, 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 057 153,90 Eur, o turtas – 427 667,40 Eur, 2013 m. gruodžio 31 d. bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 035 060,53 Eur, o turtas – 479 891,39 Eur. Byloje nėra duomenų apie pradelstus įsipareigojimus iki 2014 m. lapkričio 27 d., jų dydį, nors bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme nustatytą pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolos, neatliktų darbų ir kt.) ir turto vertės santykį, kai jų suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

19Byloje nepaneigti atsakovo argumentai, kad 2015 metais, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, susidarė finansiniai įsipareigojimai su įmone susijusiems asmenims, kas reiškė ir tai, jog BUAB „BALTIC WOOD“ kreditų grąžinimo terminai buvo pratęsiami, balansuose buvo apskaitoma kaip trumpalaikiai įsipareigojimai, didžiąją dalimi taip ir netapo pradelstais įsipareigojimais. Atsakovas dar 2013 metų pabaigoje iš savo asmeninių lėšų paskolino įmonei net 50 000,00 Eur sumą, įmonė turėjo veiklos tęsimo perspektyvas, iki 2015 metų įmonės akcininkai padengdavo apyvartinių lėšų trūkumą tikslu užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, tačiau vėliau, nebeturėjo finansinių ir techninių galimybių tą daryti, dėl ko įmonė ir bankrutavo. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, tokiomis aplinkybėmis neturėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo, nes įmonė iš esmės buvo moki, vykdė veiklą, jos 2008-2014 metų pradelsti įsipareigojimai buvo neženklūs ir nuolat dengiami. Tiek akcininkų ar su jais susijusių asmenų suteiktų paskolų grąžinimo terminų pratęsimas, paties atsakovo ženklios paskolos sumos suteikimas reiškia, jog įmonės vadovybė dėjo pastangas, kad įmonę padaryti pelningą, tikėjo jos veiklos perspektyvomis.

20Teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas, nagrinėdamas „Baltic Wood“ bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ pareiškimą atsakovams BUAB „Baltic Wood“ ir M. N. dėl UAB „Baltic Wood“ bankroto pripažinimo tyčiniu, bei nustatydamas įmonės nemokumo momentą 2016 m. liepos 1 d. nutartyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi palikta galioti), konstatavo, kad pakankamai reikšminga, jog vadovas, vertindamas verslo riziką, bendrovei didesne dalimi įsipareigojus akcininkams ir su bendrove susijusiems asmenims, turėjo daugiau laisvės priimti rizikingus sprendimus. Iš bankroto administratoriaus pateiktų dokumentų nustatė, kad įmonės valdymo organai užsakė atlikti 2009-2012 finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio auditus (I t., b. l. 74-138), iš kurių turinio matyti, kad bendrovės nuostolinga veikla buvo įvertinta ir konstatuota, kad bendrovės veikla ateityje priklauso nuo akcininko finansinės ir techninės paramos (I t., 90 b. l.). Auditų metu nustatyta, kad bendrovės vadovams nebuvo išmokų akcijomis, neatlygintinai perduoto turto ar suteikta paskolų (I t., 90, 105, 120, 136 b. l.). Išanalizavus audito išvadose pateiktus duomenis apie bendrovės įsipareigojimus pagal apmokėjimo terminus, teismas minėtoje nutartyje nustatė, kad 2009-12-31 bendrovės finansiniai įsipareigojimai sudarė: 770 128,88 Eur Nordea DK banko paskola; 237 633,80 Eur įsipareigojimas ( - ); 187 294,37 Eur įsipareigojimas ( - ); 577 259,33 Eur įsipareigojimas ( - ). Bankroto administratorius savo 2015-09-30 ataskaitoje nurodė, kad ( - ) laikotarpiu 1997-2000 m. pervedinėjo į UAB „Baltic Wood“ sąskaitą pinigus veiklai vystyti, šiems pavedimams įforminti 2010-01-04 buvo sudaryta paskolos sutartis 237 633,60 Eur sumai. Be to, ( - ) tuo pačiu laikotarpiu pervedinėjo lėšas į UAB „Baltic Wood“ sąskaitas, šiuo pagrindu 2010-01-04 su šiuo bendrovės akcininku sudaryta paskolos sutartis 577 259,00 Eur sumai, bankroto administratoriaus teigimu, paskolos sumos atitinka auditorių užfiksuotą skolos likutį. Analogiškai, 2013-11-20 tarp M. N. ir UAB „|Baltic Wood“ buvo sudaryta paskolos sutartis 50.000 Eur sumai, bankroto administratorius ataskaitoje nurodo, kad pinigai buvo pervesti į UAB „Baltic Wood“ sąskaitą (I t., 157 b. l.). Byloje nustatyta, kad bendrovės didžiųjų kreditorių sąrašas nekito 2010, 2011, 2012 metais, jais išliko Nordea bank Denmark AS, ( - ), ( - ) (I t., b. l. 103, 119, 134). Teismas minėtoje byloje padarė išvadą, kad dėl ekonominės krizės bendrovės veiklai tapus nuostolinga, bendrovės „Baltic Wood“ direktorius M. N. finansiškai parėmė bendrovės veiklą, tikėtinai siekdamas išsaugoti bendrovę, pagrindiniai bendrovės kreditoriai visą bankroto administratoriaus nurodomą laikotarpį buvo bendrovės akcininkai ir su juo susiję asmenys, pagrįstai tikėdamiesi, kad po ekonominės krizės UAB „Baltic Wood“ veikla taps nebenuostolinga, rizikavo iš esmės akcininkų lėšomis ir nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo.

21Dėl vadovo civilinės atsakomybės pagrindų

22Ieškinys dėl žalos atlyginimo pareikštas atsakovui kaip įmonės vadovui, todėl aktualus įmonės vadovo civilinės atsakomybės reglamentavimas. Remiantis CK VI knygos nuostatomis, įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246 straipsnis – 6.249 straipsnis). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė jau būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo, kaip valdymo organo, pareigas. Byloje nepakanka įrodymų, liudijančių apie tyčinį netinkamą UAB „Baltic Wood“ valdymą, ydingą įmonės veiklą, blogą vadovavimą įmonės komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, netinkamą darbo procesų organizavimą, žinomai nenaudingų įmonei sandorių sudarymą, ką būtų nulėmusi netinkama bendrovės kompetentingų asmenų veikla. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas yra konstatavęs, jog ginčo laikotarpiu UAB „Baltic Wood“ už prekes ir paslaugas atsiskaitinėjo su įvairiais kreditoriais ir neteikė prioritetų, atsiskaitydama su vienais kreditoriais ir neatsiskaitydama su kitais, iki pat bankroto bylos iškėlimo atsiskaitinėjo su valstybės biudžetu. Teismas sprendė, kad UAB „Baltic Wood“ bankrotą nulėmė būtent verslo nesėkmė, be kita ko, 2008 m. prasidėjus pasaulinei ekonominei krizei, o ne tyčiniai įmonės vadovo veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo.

23Įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus yra nemoki. Neteisėti veiksmai - tai įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos nevykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų atlikimas, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Ši pareiga numatyta ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje.

24Kai įmonės vadovas nevykdo pareigos inicijuoti bankroto bylą, žala atsiranda (padidėja) ne dėl netinkamos vadovo veiklos įmonėje, bet dėl ĮBĮ nustatytos pareigos pažeidimo, todėl tai specifinis deliktas, kuris skiriasi nuo vadovo civilinės atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Nagrinėjamos bylos atveju nenustatyta, kad įsiskolinimai kreditoriams 2008 metais ir vėliau atsirado ne dėl vykdytos normalios ūkinės veiklos, bet dėl ĮBĮ nustatytos pareigos pažeidimo.

25Bendrovės vadovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymas nepreziumuoja ir vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei atsirasti. Taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę yra pagrindas tada, kai ieškovė įrodymais pagrindžia žalos (nuostolių) faktą ir dydį (CPK 12 straipsnis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendžiant dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą nėra teisinio pagrindo vadovautis teismų praktika dėl griežtesnės kaltės formos, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, suformuota bylose, kuriose nebuvo aiškinama ir taikoma ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis. CK 6.247 straipsnyje numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Nagrinėjamoje byloje yra nenustatytas priežastinis ryšys, neįrodyta, kad kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo anksčiau, UAB „Baltic Wood“ būtų pajėgusi visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais ir taip išvengusi nemokumo.

26Teismas šioje byloje neturi pagrindo išvadai, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, apsaugant kreditorių interesus, turėjo pareigą nuo 2008 metų nutraukti ūkinę veiklą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. liepos 21 d. nutartyje konstatavo, kad įmonės vadovas neprivalėjo ir nepažeidė pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismo nustatyti faktai turi šioje byloje prejudicinę reikšmę tuo aspektu, kad 2014 metų laikotarpiu ūkinė veikla buvo vykdoma, buvo atsiskaitinėjama su kreditoriais ir valstybe, kas paneigia egzistavus sąlygoms dėl kurių atsiranda vadovo pareiga ĮBĮ tvarka kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad kreditorių inicijuotos UAB „Baltic Wood“ bankroto bylos iškėlimo metu konstatuotas įmonės nemokumo laikotarpis buvo per trumpas tam, kad šioje byloje būtų pripažintas įmonės vadovo neteisėtas neveikimas. Todėl nenustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatyto teisinio pagrindo, nesant civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, teismas, įvertinęs išdėstytus argumentus, ieškinį atmeta kaip neįrodytą.

27CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas prašė iš ieškovės priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jas pagrindžiančių dokumentų, todėl šios išlaidos atsakovo naudai nepriteistinos. Iš ieškovės BUAB „BALTIC WOOD“ bankroto administravimo išlaidų valstybės naudai priteisiama 10,81 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

29Ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovės BUAB „BALTIC WOOD“ (į. k. 110717581) bankroto administravimo išlaidų valstybės naudai 10,81 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-937-357/2015 (dabartinis bylos Nr. 2-424-357/2016) taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė BUAB „BALTIC WOOD“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 5. Ieškovei iškėlus bankroto bylą, 2015 m. vasario 2 d. ieškovės nuosavas... 6. Atsakovas M. N. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškovės BUAB „BALTIC... 7. Iki bankroto bylos iškėlimo buvusiais ataskaitiniais laikotarpiais UAB... 8. Didžiąją dalį įmonės įsiskolinimo tiek 2008, tiek ir 2015 metais, kai... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. ... 11. Teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės nemokumo momento ir įmonės... 12. Dėl įmonės nemokumo momento ir ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies pagrindų... 13. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad nemokumas nustatomas įvertinus... 14. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje (2002 m. lapkričio 19 d. įstatymo redakcija)... 15. Nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti momentą, nuo kuriuo įmonė tapo... 16. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartyje dėl bankroto bylos... 17. Direktoriumi laikotarpiu nuo 2002 m. birželio 28 d. iki 2015 m. vasario 2 d.... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusi įmonė nebuvo sunkioje... 19. Byloje nepaneigti atsakovo argumentai, kad 2015 metais, kai įmonei buvo... 20. Teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas, nagrinėdamas „Baltic... 21. Dėl vadovo civilinės atsakomybės pagrindų... 22. Ieškinys dėl žalos atlyginimo pareikštas atsakovui kaip įmonės vadovui,... 23. Įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei... 24. Kai įmonės vadovas nevykdo pareigos inicijuoti bankroto bylą, žala... 25. Bendrovės vadovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymas... 26. Teismas šioje byloje neturi pagrindo išvadai, kad atsakovas, kaip įmonės... 27. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovės BUAB „BALTIC WOOD“ (į. k. 110717581) bankroto... 31. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...