Byla 2-2814-886/2016
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – notarė Gintė Kuzabavičienė ir notarė V. B

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Neringai Krasnickienei, dalyvaujant ieškovei N. Ž. ir jos atstovei advokatei Karinai Račkauskienei, atsakovei R. D., atsakovų R. D. ir D. D. atstovei advokatei A. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. Ž. ieškinį atsakovams R. D. ir D. D. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – notarė Gintė Kuzabavičienė ir notarė V. B..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė N. Ž. ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančiu L. K., mirusios 2014-01-20, 2012 m. spalio 18 d. testamentą, reg. Nr. G-5408, patvirtintą Kauno miesto 12-ojo notarų biuro notarės Gintės Kuzabavičienės; 2) pripažinti galiojančiu ankstesnįjį – 2006 m. vasario 23 d. L. K. testamentą reg. Nr. 1336, patvirtintą Kauno miesto 13-ojo notarų biuro notarės V. B..

5Ieškovė ieškinyje (1 t. 5-8 b.l.) nurodo, kad testatorės L. K. psichinė sveikata buvo sutrikusi, ji sirgo psichine liga, vartojo psichotropinius vaistus su alkoholiu. Ginčijamo 2012-10-18 testamento sudarymo laikotarpiu piktnaudžiavo psichotropiniais vaistais ir alkoholiu, jai buvo paūmėjusi reaktyvinė depresija. Šios aplinkybės darė įtaką jos suvokimui ir valiai, ginčijamas testamentas neatitiko jos valios, nes visą turtą paliko pašaliniams asmenims. Ieškovė pažinojo L. K. nuo vaikystės, po to kurį laiką nebendravo. Vėliau ją sutiko 1997 m. advokatų kontoroje, jai buvo sutrikusi psichinė sveikata, sunkiai orientavosi aplinkoje, buvo gilioje depresijoje, nuo to laiko ji pradėjo rūpintis L. K.. Kreipėsi į Kauno klinikų gydytoją psichiatrę V. M. kuri ją gydė nuo įsisenėjusios reaktyvinės depresijos. Paaiškėjo, kad L. K. psichinė sveikata sutriko jai susipažinus su A. B., nuo kurio ji tapo visiškai priklausoma, buvo girdoma psichotropiniais vaistais ir alkoholiu. Būdama tokios būsenos ji išdavė A. B. įgaliojimą tvarkyti visą jos turtą. Šio įgaliojimo pagrindu A. B. iššvaistė L. K. turtą – butą Demokratų g. 38-27, Kaune, ir bute esančius baldus, paveikslus, garažą, kuriuos perleido savo tėvui V. B.. Šios aplinkybės nustatytos įsiteisėjusiu 2005 m. gegužės 6 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-105-579/2005, kuriuo A. B. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamą veiką pagal BK 184 straipsnio 2 dalį. L. K. 1997 m. neturėjo kur gyventi, nedirbo, ir visiškai nebegalėjo savimi pasirūpinti. Ieškovė ja rūpinosi – vedė pas gydytus, suteikė gyvenamąjį plotą, vedė pas gydytojus, davė lėšų pragyvenimui, lankė, kai ji buvo gydoma stacionarinėse gydymo įstaigose – Kauno klinikų psichiatrijos skyriuje, Psichiatrijos skyriuje Dariaus ir Girėno g., Žiegždriuose. Ieškovė inicijavo baudžiamąsias ir civilines bylas, padėjo susirasti advokatus, apmokėjo už jų paslaugas, padėjo teisminiuose procesuose atsikovoti jos turtą, kurį buvo iššvaistęs A. B.. Po ilgo gydymo L. K. psichinė sveikata pagerėjo, tačiau ji dėl ligos ir toliau negalėjo savimi pasirūpinti, ieškovė jai padėjo buityje, kreipiantis į gydytojus, atstovaujant santykiuose su trečiaisiais asmenimis (sudarant komunalinių paslaugų sutartis). Kadangi tik ieškovės iniciatyva buvo pasirūpinta L. K. sveikata, ji, neturėdama artimųjų giminaičių, 2006-02-23 testamentu visą savo turtą paliko ieškovei. Tuo metu jos psichinė sveikata buvo gera, ji buvo prižiūrima, ji suprato savo veiksmų esmę ir galėjo juos valdyti. 2011 m. ieškovės sveikata vėl pradėjo blogėti, ji pradėjo vartoti medikų nepaskirtus psichotropinius vaistus su alkoholiu, vaistus perdozuodavo. Jos mirties dieną bute ( - ), Kaune, rasta mažiausiai 8 tuščios pakuotės vaistų „Tranxene“, tušti alkoholio buteliai. Apie 2012-10-18 testamentą ieškovei nieko nebuvo žinoma. Ieškovė mano, kad jo turinys neatitinka testatorės valios, nes ji buvo paveikta ilgalaikio psichotropinių vaistų ir alkoholio vartojimo. Ieškovė testamentą ginčija CK 1.89 straipsnyje numatytu pagrindu. Ieškovė prašė atlikti testatorės pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę.

6Atsakovai R. D. ir D. D. atsiliepimu į ieškinį (1 t. 78-82 b.l.) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad L. K. iki pat mirties, 2014-01-20, dirbo teismo medicinos eksperte Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyriuje, atitiko aukštus teismo ekspertams keliamus reikalavimus. Turėjo ne tik specialisto žinių, bet ir teisinių žinių, iki pat mirties tiekė išvadas baudžiamosiose bylose, duodavo paaiškinimus teismo posėdžių metu. Ir ginčijamo testamento sudarymo metu, 2012-10-18, ir vėliau dirbo atsakingą aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą, tai rodo, kad ji puikiai sugebėjo mąstyti, suprato savo veiksmus ir jų reikšmę, gebėjo juos valdyti. Ginčijamą testamentą tvirtinusiai notarei nekilo abejonių, kad L. K. suprato testamento reikšmę, pasekmes ir kad testamentas atitiko jos valią. Atsakovai su L. K. susipažino 2002 m., kai ji apsilankė jų parduotuvėje „Šapas“ Gedimino gatvėje, Kaune. Pamažu pažintis peraugo į artimą draugystę. Ji lankydavo juos namuose, nuolat bendraudavo telefonu, atsakovai jai suteikdavo pagalbą buityje, jei to paprašydavo. Nuo pat bendravimo pradžios nebuvo jokių požymių, kad ji gali nesuprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Liucija buvo papasakojusi istoriją apie A. B., tačiau jokių pasekmių nebuvo likę. Liucija pasakodavo apie savo darbą, atsakovams nekilo jokių abejonių dėl jos aukštos kvalifikacijos ir gebėjimo dirbti tokį atsakingą darbą. Atsakovams ieškovė žinoma iš Liucijos pasakojimų, kad jų santykiai nebuvo labai artimi, kad ieškovė yra suteikusi pagalbą Liucijai, ir už tai yra gausiai atlyginta. Liucija papasakojo atsakovams, kad ieškovės prašoma 2008 rudenį paskolino jos valdomai įmonei 60 000 Lt sumą, ir baiminosi, kad ieškovė paskolos negrąžins, jų santykiai komplikuoti. Šiai aplinkybei patikrinti atsakovai prašė išreikalauti palikėjos sąskaitos išrašą. Ginčijamą testamentą L. K. sudarė savo iniciatyva. Apie savo ketinimą atsakovams pranešė anksčiau ir įkalbinėjo atsakovus sutikti sus jos valia. Ginčijamo testamento sudarymo metu atsakovai 10 metų bendravo su palikėja ir jos valios palikti turtą atsakovams buvimu neabejoja.

7Trečiasis asmuo Kauno miesto 12-ojo notarų biuro notarė Gintė Kuzabavičienė, tvirtinusi 2012-10-18 testamentą, atsiliepime į ieškinį (1 t. 77 b. l.) nurodo, kad testatorei L. K. atvykus į notaro biurą patvirtino ginčijamą 2012-10-18 testamentą. Testatorė L. K. testamentą pasirašė pati aiškiai ir įskaitomai, aiškiai nurodė įpėdinių vardus ir pavardes. Notarė Gintė Kuzabavičienė, apklausta teismo posėdyje, paaiškino, kad L. K. testamentą atvyko pasirašyti pati. Testamento turinys išaiškintas, testatorė sutiko. Notarė tikslių aplinkybių neprisimena. Negalėjo pasakyti, ar testamentas buvo sudarytas iš karto, ar užregistruotas laikas iš anksto. Dokumentų nėra, kad galima būtų patikrinti. Testamento patvirtinimui kitų dokumentų nereikia, išskyrus pasą. Sudarant testamentą, reikalinga vardas, pavardė, asmens kodas, kam paliekama, tiksli įpėdinių informacija. Apsvaigusiems asmenims sandorių netvirtina.

8Ieškinys atmestinas.

9Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad 2014-01-20 mirė 59 metų amžiaus L. K. (1 t. 12 b. l.). Ji mirė netekėjusi, vaikų neturėjo (GRT duomenys, paveld. bylos 6 b. l.). L. K. buvo sudariusi du oficialiuosius testamentus: 1) 2006-02-23 testamentu visą savo turtą paliko ieškovei N. Ž. (1 t. 15 b. l.); 2) 2012-10-18 testamentu visą savo turtą paliko lygiomis dalimis atsakovams R. D. ir D. D. (1 t. 13 b.l.).

10Iš Kauno 5-ojo notarų biuro gauta paveldėjimo byla Nr. 5-33/14. L. K. nuosavybės teise priklausė 2 kambarių butas, esantis ( - ), Kaune, įgytas pagal 1997-07-01 pirkimo-pardavimo sutartį, ir 31,90 kv.m ploto garažas, esantis Bijūnų g. 3, Kaune (NTR duomenys, paveldėjimo bylos 12, 13 b. l.). Ieškovė N. Ž. ir atsakovai R. D. su D. D. pateikė pareiškimus notarui dėl palikimo priėmimo (paveldėjimo bylos 1, 2, 3 l.). Kauno apylinkės teismas 2014-04-07 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – draudimą išduoti paveldėjimo teisės liudijimus (1 t. 43-44 b. l.).

11Ieškovė ginčija palikėjos paskutinį 2012-10-18 testamentą, siekdama pripažinti galiojančiu ankstesnį 2006-02-23 testamentą, kuriuo visas turtas paliktas jai. Ieškinys pareikštas CK 1.89 straipsnyje numatytu pagrindu, nes ieškovės teigimu, sandoris sudarytas palikėjai piktnaudžiaujant psichotropiniais vaistais ir alkoholiu, jai buvo paūmėjusi reaktyvinė depresija, šios aplinkybės darė įtaką jos valiai ir suvokimui, iš testamento turinio akivaizdu, kad jis palikėjos valios neatitiko, nes turtas paliktas svetimiems žmonėms, apie kuriuos artimieji nieko nežinojo.

12Šiam ginčui spręsti aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bylose dėl testamento pripažinimo negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu, o būtent: 1) vertinant testatoriaus vidinės valios turinį, be kitų aplinkybių, yra reikšminga tai, ar sandorio šalis suprato savo veiksmų reikšmę, ar pati sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė; 2) testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami retrospektyviai, neišklausant pačios sandorio šalies, paprastai pagal liudytojų parodymus ar ekspertų išvadas, priimtas remiantis medicininiuose dokumentuose išlikusiais įrašais apie sandorio šalies sveikatos būklę; 3) teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.); 4) asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu, t. y. turi būti nustatyta medicininių ir juridinių kriterijų sutaptis (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. S. v. B. V., bylos Nr. 3K-3-190/2013, 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274-611/2015).

13Ieškovės prašymu buvo atliktos dvi pomirtinės L. K. (mirusios 2014-01-20) teismo psichiatrijos ekspertizės.

14Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 1 teismo psichiatrijos skyrius 2015 m. sausio 2-23 d. atliko ekspertizę ir surašė Teismo psichiatrijos ekspertizės aktą Nr. 83TPK-24/2015 (toliau tekste – pirmasis Aktas) (2 t. 4-6 b.l.). Ekspertizės akto išvadose (2 t. 6 b.l. antra pusė) nurodyta: „1.2. Gydančios psichiatrės skirtos terapinės medikamentų dozės neigiamo poveikio mąstymui ir suvokimui sudarant 2012-10-18 testamentą duoti negalėjo. 3. Objektyvių duomenų dėl medikamentų perdozavimo neturime. 4. L. K., mirusiai 2014-01-20, sudarant 2012-10-18 testamentą konstatuojamas psichikos sutrikimas – F 25.2 Šizoafektinis sutrikimas, mišrus tipas. <...> 6. L. K., mirusi 2014-01-20, sudarydama 2012-10-18 testamentą, galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.“

15Ieškovės atstovė ginčijo šios ekspertizės pagrįstumą ir prašė skirti pakartotinę ekspertizę (2 t. 48-50 b. l.). Nurodė, kad ekspertizės akte neatlikta išsami, visapusiška, moksliškai argumentuota civilinės bylos medžiagos ir medicininės dokumentacijos analizė. Ekspertai neanalizavo liudytojų parodymų, nesirėmė bylos medžiaga, apsiribojo vien išrašų iš medicininių dokumentų perrašymu Atliekant ekspertizę nesilaikyta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-499 patvirtintų Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo valstybinėje psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos ministerijos nuostatų 102.2 punkto, 102.7 punkto reikalavimų, kad ekspertizės akte turi būti surašyta tyrimo analizė, leidžianti pagrįsti diagnostiką ir ekspertizės išvadas bei atsakymus į klausimus, nesilaikyta 97.3.3.punkto reikalavimo, kad ekspertams turi būti pateikta visa bylos medžiaga, įskaitant visų liudytojų apklausos protokolus.

16Pakartotinę pomirtinę L. K., mirusios 2014-01-20, teismo psichiatrijos ekspertizę 2016 m. vasario 25 d. – kovo 31 d. atliko ir ekspertizės aktą Nr. 82TPK-8/2016 (toliau tekste – antrais Aktas) surašė Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM (A. Kojelavičiaus g.121, Vilnius). Pakartotinės ekspertizės akto Nr. 82TPK-8/2016 išvadose nurodyta, kad „5. L. K., mirusi 2014-01-20, sudarydama testamentą 2012-10-18, sirgo psichikos sutrikimu paranoidine šizofrenija. 6. Iš liudytojų parodymų apie L. K. psichinę būseną galima duoti išvadą, kad velionė negalėjo suprasti savo veiksmų ir negalėjo jų valdyti. Priešingai teigę liudininkai nematė velionės testamento sudarymo dieną, nebendravo net telefonu (ji buvo atostogose), išskyrus notarę G. Kuzabavičienę, kuri patvirtino testamentą ir D. D., kuris teigia nuvežęs velionę pas notarą. 7. L. K., mirusi 2014-01-20, sudarydama testamentą 2012-10-18, negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti. 8. L. K. dėl savo psichinės būsenos galėjo sudaryti testamentą 2006-02-23, nes buvo dalinėje medikamentinėje remisijoje, pastoviai naudojo gydytojo psichiatro skiriamus vaistus, nebuvo fiksuotas psichinės būsenos pablogėjimas.“

17Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009; kt.). Taigi ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus. Taigi ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB ,,Ergo Lietuva“ v. H. P. B., bylos Nr. 3K-3-503/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. v. E. N., bylos Nr. 3K-3-163/2010; 2013 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2013; kt).

18Pažymėtina, kad ekspertizės išvada neturi didesnės įrodomosios galios nei kiti įrodymai byloje – ji teismui neprivaloma ir vertinama pagal vidinį teismo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Teismas gali nesutikti su eksperto išvada, tokio nesutikimo motyvus išdėstydamas bylos sprendime arba nutartyje (CPK 218 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nesutikimo su eksperto išvada ar abejojimo jos patikimumu priežasčių gali būti įvairių: išvados neišsamumas, neaiškumas, tam tikrų reikšmingų faktorių neįvertinimas, prieštaravimas kitai ekspertizės išvadai ar kitiems byloje esantiems leistiniems įrodymams, faktų, keliančių abejonių eksperto nešališkumu, kvalifikacija ar kompetencija, paaiškėjimas ir kt. Tokiu atveju teismas gali arba atitinkamas išvadas daryti kitų pakankamų įrodymų pagrindu, arba skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. G. v. A. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-426/2011; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. IĮ„Asaga“ v. antstolė D. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-469/2011; kt.).

19Teismas pažymi, kad abiejuose ekspertizės aktuose duotos visiškai priešingos išvados. Pirmajame Akte nurodyta, kad 2012-10-18 testamento sudarymo metu palikėjai konstatuotas psichikos sutrikimas - F 25.2 Šizoafektinis sutrikimas, mišrus tipas, tačiau palikėja, sudarydama 2012-10-18 testamentą, galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Antrajame Akte nurodytas kitoks susirgimas – paranoidinė šizofrenija ir priešinga išvada: kad palikėja 2012-10-18 testamento surašymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų ir negalėjo jų valdyti. Teismas pažymi, kad pirmojo Akto išvada pateikta, remiantis medicininiais dokumentais, o antrojo akto išvada – remiantis visa bylos medžiaga, tačiau išvados 6 punkte nurodyta, kad išvada apie palikėjos psichinę būseną, jog ji negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, duota, remiantis liudytojų parodymais. Antrajame akte labai išsamiai aprašyti įrašai iš medicininių dokumentų, tiriamosios viso gyvenimo istorija, santykiai su artimaisiais, perkelti teisme apklaustų liudytojų parodymai. Nežiūrint į tai, lieka neaišku, kuo pagrįsta išvada, kad 2012-10-18 testamento sudarymo dieną palikėja negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, kai byloje yra duomenys, kad palikėja iki pat mirties aktyviai dirbo teismo medicinos eksperte Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriuje. Tai reiškia, kad antroji išvada, priešinga pirmajai, duota remiantis subjektyviais liudytojų parodymais. Teismo posėdyje apklausta teismo ekspertė V. M. paaiškino, kad niekaip negalima paaiškinti, kodėl pasikeitė palikėjos minčių eiga, kokios priežastys sąlygojo testamento pakeitimą ir palikėjos sprendimą palikti turtą svetimiems asmenims, kai ieškovė daugybę metų rūpinosi palikėja, padėjo teisminiuose procesuose, padėjo rūpintis jos kasdiene buitimi. Ekspertės teigimu, toks nepaaiškinamas sprendimas galėjo būti priimtas dėl ligos poveikio. Tokius paaiškinimus galima vertinti kaip subjektyvią ekspertės nuomonę.

20Teismas pažymi, kad remiantis kasacinio teismo praktika, ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus.

21Bylos nagrinėjimo metu 2014-06-26 teismo posėdyje (1 t. 148-150 b.l. – informacinė pažyma apie teismo posėdį) apklausti ieškovė N. Ž. (2014-06-26 garso įrašas, nuo 01 min 45 s), atsakovai R. D. (nuo 1 val. 3 min 25 s) ir D. D. (nuo 1 val. 23 min 30 s).

22Teismo posėdyje 2014-07-03 apklausti kiti proceso dalyviai: notarė G. Kuzabavičienė, tvirtinusi 2012-10-18 testamentą (garso įrašo 3 min 10 s); liudytojai L. J. (ieškovės N. Ž. sesers duktė, 2012-2013 metais 4-5 kartus tvarkė L. K. namus, garso įrašo 10 min 25 s.); V. Š. (testatorės L. K. bendradarbė, nuo 1985 m. dirba teismo medicinos laborante, bendravo su L. K. iki pat mirties, garso įrašo 30 min 20 s); M. K. (testatorės L. K. bendradarbė, teismo medicinos ekspertė, kartu dirbo kartu nuo 2004-08-01 iki L. K. mirties, garso įrašo 49 min 18 s); 2014-07-03 po 1 pertraukos apklausti liudytojai (garso įrašas 1_1); V. M. M. (testatorės L. K. bendradarbė, VTMT Kauno skyriuje med. registratore, dirbo kartu 12 metų, spausdindavo L. K. diktuojamas išvadas; garso 00 min 10 s); V. A. M. (dirbo gydytoja psichiatre Kauno klinikų psichiatrijos skyriuje iki 2012-07-20, gydė L. K. stacionare 1978 m., 1997 m. du kartus, Kauno, vėliau gydė ambulatoriškai, nuo 2012 m. bendraudavo telefonu; garso įrašo 18:28 min).

232014-07-03 teismo posėdyje po 2 pertraukos apklausti liudytojai (garso įrašas 1_2): Z. S. (L. K. mamos pusseserė, garso įrašo 00 min 15 s.); N. M. (L. K. kaimynė, gyv. ( - ), toj pačioj laiptinėj, L. K. 10 bute, pažįsta L. K. nuo 1997 m.) (garso įrašo 21:10 min).

24Teismo posėdyje 2014-07-04 apklausti liudytojai: R. K. (gydytoja psichiatrė, dirba Šančių poliklinikoje, kur L. K. lankėsi nuo 2012-08-28, garso įrašo 01:04 min); A. P. (atsakovų D. draugė, bendraudavo kartu su L. K., garso įrašo 34:54 min); S. K. (atsakovų D. draugė, bendraudavo kartu su L. K., garso įrašo 42:15 min); D. D. (atsakovų duktė, garso įrašo 17:47 min.); G. P. (atsakovų D. pažįstamas, per juos pažinojo L. K. 8-10 metų, kartais paveždavo iš ( - ), lankėsi pas ją darbe; 59:15 min.).

25Teismo posėdyje 2015-03-26, po pirmosios ekspertizės atlikimo, apklausti liudytojai: Jolanta D. Š. (testatorės L. K. kaimynė; garso įrašo 03:03 min.; G. J. (jo teigimu, testamento sudarymo dieną testatorės bute atlikęs pakeistų langų angokraščių sutvarkymo darbus; garso įrašo 13:40 min.); G. A. C. (testatorės L. K. bendradarbis, dirbantis VTMT teismo medicinos ekspertu; garso įrašo 25:37 min., nurodė, kad L. K. buvo atsakinga darbuotoja, aukštos kvalifikacijos, niekada nematė jos vartojančios alkoholį ar neblaivios); ekspertas S. S., atlikęs pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę; garso įrašo 47:12 min, (2 t. 38-40).

26Teismas, įvertinęs abiejų ekspertizių aktų išvadas, jų šaltinius, daro išvadą, kad pirmosios ekspertizės išvada yra labiau patikima, nes paremta objektyviais duomenimis – įrašais medicininiuose dokumentuose. Antrosios ekspertizės išvada grindžiama, remiantis subjektyviais liudytojų parodymais. Teismas pažymi, kad liudytojų parodymai yra prieštaringi, ieškovės liudytojai yra suinteresuoti bylos baigtimi asmenys. Labiau objektyviais laikytini palikėjos buvusių kolegų parodymai, kurie neturi jokio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.

27Antrosios ekspertizės akto išvadas, kad palikėja testamento pasirašymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, paneigia ir kiti byloje surinkti įrodymai.

28Trečiasis asmuo Kauno miesto 12-ojo notarų biuro notarė Gintė Kuzabavičienė, tvirtinusi 2012-10-18 testamentą, nurodė, kad testatorė L. K. į notaro biurą atvyko pati, ginčijamą 2012-10-18 testamentą testatorė pasirašė pati, aiškiai ir įskaitomai. Sudarant testamentą, reikalinga vardas, pavardė, asmens kodas, kam paliekama, tiksli įpėdinių informacija. Testatorė aiškiai nurodė įpėdinių vardus ir pavardes. Notarė, būdama valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), privalo įsitikinti testatorės veiksnumu (Notariato įstatymo 31, 48 straipsniai). Notarei nekilo abejonių, kad testamentą pasirašiusi L. K. gali būti apsvaigusi. Apsvaigusiems asmenims sandorių netvirtina.

29Teismo posėdyje 2015-03-26 buvo apklaustas teismo psichiatras ekspertas S. S., atlikęs pirmąją ekspertizę. Paaiškino, kad ekspertizę atliko, remiantis medicininiais dokumentais, kurie yra objektyviausia informacija. Liudytojų parodymai yra subjekyvūs. Dėl galimo vaistų perdozavimo ekspertas paaiškino, kad asmuo galėtų nesuprasti savo veiksmų reikšmės tik tuo atveju, jei būtų vartojamos toksinės medikamentų dozes. Gydytojai tokių dozių niekada neskiria. Jei yra vartojamos toksinės vaistų dozės, labai blogėja žmogaus sveikata, žmogus gali įeiti į komos būseną. Žmogus, vartodamas netoksines vaistų dozes, gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti (antro garso įrašo 52 min. 40 s). Toksinės dozės vartojimo pasekmės – patekimas į ligoninę. Padidintos vaistų dozės mąstymą gali įtakoti, bet ne tiek, kad asmuo nesuprastų savo veiksmų. Vartojant alkoholį kartu su vaistais, stiprėja alkoholio poveikis organizmui, bet ne vaistų poveikis organizmui. Didėja alkoholio veikimas. Gali paveikti mąstymo funkcinius sutrikimus, bet suvokimui įtakos neturi. Šizoafektinis sutrikimas praktiškai yra šizofrenija ir nuotaikos afektinis sutrikimas (58 min.). Esant šizoafektiniam sutrikimui įtakojama mąstymo, emocijų ir valios sfera. Įtakoti galima kiekvieną žmogų, ne tik sergantį psichine liga, bet ir sveiką.

30Iš gydytojos psichiatrės R. K. (dirba Šančių poliklinikoje, kur L. K. lankėsi nuo 2012-08-28) paaiškinimų teismo posėdyje matyti, kad L. K. buvo įpratusi vartoti padidintas vaistų dozes ir jas gerai toleruodavo.

31Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. A. M. (gydytoja psichiatrė, dirbusi Kauno klinikose, dabar pensijoje, gydė L. K. nuo 1978 m., vėliau konsultuodavo ją telefonu) paaiškino, kad L. K. skambindavo jai, klausdama „kaip aš kalbu“, ar iš balso nesijaučia, kad pavartojus alkoholio. Teisme apklausta liudytoja N. M. (palikėjos L. K. kaimynė ir draugė) paaiškino, kad bendraudavo su Liucija, žinojo, kad ji vartoja vaistus ir vakarais geria alkoholį, alkoholiui tolerancija labai aukšta. Išgėrus bijodavo kalbėti su Nijole. Skambindavo paklausti, ar iš balso nesijaučia, kad apsvaigus. Iš ieškovės ir kitų liudytojų paaiškinimų matyti, kad L. K. alkoholį vartodavo vakarais, grįžusi iš darbo, o ryta važiuodavo į darbą blaivi. Liudytojais apklausti bendradarbiai paaiškino, kad savo kolegės L. K. nematydavo geriančios ar neblaivios. Iš minėtų liudytojų parodymų matyti, kad jai L. K. jos darbas buvo svarbus, duomenų apie alkoholio vartojimą darbe ar darbinių funkcijų atlikimą apsvaigus nuo alkoholio nėra. Liudytojų parodymai, kad Liucija skambindama klausdavo, koks jos balas, ar iš balso nesijaučia, kad apsvaigusi, sudaro pagrindą spręsti, kad ji suvokė savo veiksmų esmę ir juos valdė, priešingu atveju – nesuvokiančiam savo veiksmų esmės žmogui, nebūtų svarbu, kaip jos būseną vertina kolegos, bendradarbiai ar kiti asmenys.

32Teismo psichiatrė ekspertė V. M., 2016-09-15 teismo posėdyje paaiškino, L. K. nustatyta paranoidinė šizofrenija, kuri yra sunkesnis sutrikimas nei šizoafektinis sutrikimas. Abiem atvejais sutrikimų simptomatika yra ta pati, tačiau esant paranoidinei šizofrenijai nėra remisijų, liga įgauna tęstinę nepretraukiamą formą, sunkumo laipsnis gilėja, atsiranda negrįžtami defektai. Ligos eigą apsunkino alkoholio vartojimas. L. K. priklausomybės alkoholiui neturėjo, alkoholio vartojimą sukėlė liga, poreikis slopinti nuolatinį nerimą. Ekspertė nurodė, kad jai logiškai nepaaiškinamas ir nesuprantamas palikėjos sprendimas pakeisti testamentą. Tokia nepaaiškinama minčių eiga galėjo būti išprovokuota kaip ligos pasekmė, jos valia buvo pažeista, mąstymas sutrikęs. Iš ekspertės paaiškinimų 2016-09-15 teismo posėdyje, galima spręsti, kad ekspertizės išvada, jog 2012-10-18 testamento sudarymo metu L. K. negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, paremta subjektyvia ekspertės nuomone. Tokie ekspertės samprotavimai prieštarauja teismo posėdyje apklausto eksperto S. S. paaiškinimams, kad alkoholio vartojimas kartu su vaistais sustiprina alkoholio poveikį organizmui, bet ne vaistų; kad padidintos vaistų dozės mąstymą gali įtakoti, bet ne tiek, kad asmuo nesuprastų savo veiksmų.

33Byloje yra duomenų, kad iš L. K. sąskaitos Šiaulių banke 2008-11-24 buvo pervesta 20 000 Eur paskola ieškovės N. Ž. IĮ „Punia“ (1 t. 100 b. l.). Atsakovai D., apklausti teismo posėdyje, paaiškino, kad susipažino apie 2002 m. su L. K. kaip eiline jų parduotuvės „Šapas“, esančios Kaune, Gedimino g., lankytoja. Pradėjo bendrauti artimiau, susidraugavo. L. apibudindavo N. kaip valdingą, nesiskaitančią, grubią moterį. L. buvo paskolinusi N. įmonei 20 000 Eur sumą, jai kėlė nerimą tai, kad skolos ji neatgaus, šis faktas galėjo būti jos nuolatinio nerimo priežastimi. Atsakovų teigimu, L. baiminosi, kad N. nesutiks atiduoti paskolos, dėl to jautėsi nesaugiai. Atsakovų paaiškinimus dėl paskolos patvirtinta rašytiniai įrodymai dėl 2008-11-24 iš palikėjos sąskaitos pervestos 20 000 Eur sumos ieškovės įmonei (1 t. 100 b. l.).

34Iš bylos medžiagos matyti, kad palikėja iki pat savo mirties dirbo atsakingą teismo medicinos ekspertės darbą Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau VTMT) Kauno skyriuje laikotarpiais 1981-07-16 – 1984-10-19, 1985-02-01 – 1994-11-02, 1997-07-21 – 2014-01-20 (1 t. 137 b.l.). 1984 m. jai suteikta gydytojo – teismo medicinos eksperto kvalifikacinė kategorija, ji turėjo galiojančią medicinos praktikos licenciją, patvirtinančią jos teisę verstis medicinos praktika pagal terimo medicinos profesinę kvalifikaciją, iki mirties buvo įrašyta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, turėjo teismo eksperto kvalifikacinį pažymėjimą, patvirtinantį L. K. kvalifikaciją atlikti gyvų asmenų ekspertizes. Šios aplinkybės nurodytos VTMT 2014-05-28 rašte (1 t. 137 b.l.). Iš papildomų VTMT 2016-08-23 pateiktų duomenų (3 t. 13-31 b.l.) matyti, kad L. K. per dvejų metų laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2013-12-31, kuris apima ginčijamo testamento sudarymą, aktyviai vykdė savo darbines funkcijas: per nurodytą laikotarpį neturėjo laikinojo nedarbingumo pažymėjimų, 2011 m. atliktų specialisto išvadų skaičius -1066, 2012 m. – 861. Ginčijamo testamento sudarymo dieną, 2012-10-18, L. K. vykdė šias darbines funkcijas: šią dieną jai buvo paskirtas darbas ligoninėse, t.y. vykdant ikiteisminio tyrimo pareigūnų paskirtas užduotis, apžiūrėti stacionare besigydančius nukentėjusius asmenis. „Stacionare besigydančių asmenų teismo medicinos apžiūrų“ registro duomenimis 2012-10-18 ikiteisminio tyrimo pareigūnų užduočių nebuvo gauta, teismo medicinos ekspertė L. K. gydymo įstaigose nukentėjusių asmenų neapžiūrėjo, tačiau šią VTMT Kauno skyriuje surašė dvi specialisto išvadas (3 t. 13 b.l.).

35Aplinkybes, kad L. K. ginčijamo testamento surašymo dieną ir iki jos vykdė darbines funkcijas, patvirtina VTMT Kauno skyriaus atsiųstos specialisto išvadų kopijos (3 t. 14-21 b.l.). Jos dirbtų dienų skaičių 2011 - 2012 m. ir aplinkybę, kad 2012-10-18 testamento surašymo dieną vykdė darbines funkcijas patvirtina VTMT darbuotojo uždarbio kortelė (3 t. 22-23 b.l.).

36Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str. 3 d.) taip pat patvirtina, kad L. K. iki pat mirties dalyvaudavo teismo posėdžiuose baudžiamosiose bylose, buvo apklausiama kaip specialistė, surašiusi specialisto išvadas, atsakinėdavo į teisėjų, prokuroro, gynėjų klausimus dėl jos atliktų apžiūrų ir surašytų išvadų. Pavyzdžiui, Kauno apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-1791-720/2013 L. K. dalyvavo teismo posėdžiuose 2013-06-13, 2013-11-04, 2013-12-23. Baudžiamojoje byloje 1-437-288/2013 dalyvavo teismo posėdžiuose 2013-01-17, 2013-02-19, 2013-03-01.

37Pagal kasacinio teismo praktiką bylose dėl testamento pripažinimo negaliojančiu lemiamą reikšmę turi kasatoriaus tikroji valia, kuri yra gerbtina, o testamento pripažinimas negaliojančiu yra laikytina ultima ratio priemone. Teismas, vadovaudamasis CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatytomis taisyklėmis, daro išvadą, kad byloje surinktų įrodymų visuma yra pakankama patvirtinti faktui, jog testamento sudarymo dieną testatorė L. K. suprato savo veiksmų reikšmę, ginčijamame testamente išreikšta tikroji palikėjos valia.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Atsakovams R. D. ir D. D. teisines paslaugas teikė ir teisme atstovavo advokatė A. G. pagal 2014-04-28 atstovavimo sutartį (1 t. 83 b. l.). Atsakovai patyrė 1898,29 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Atsakovų atstovė dėl šių išlaidų priteisimo teismui raštu pateikė prašymą su ataskaita apie suteiktas teisines paslaugas (3 t. 46, 43 b. l., 2 t. 29 b. l.). Pagal pirmąjį 2015-03-26 prašymą 1448,29 Eur išlaidas pagrindžia 2014-07-28, 2014-05-30 ir 2015-02-13 sąskaitos už teisinę pagalbą ir keturi pinigų priėmimo kvitai 2014-04-28 - 1000 Lt, 2014-05-22 – 1500 Lt, 2014-06-19 – 2000 Lt, 2015-03-04 – 145 Eur (2 t. 31-35 b. l.). Pagal antrąjį 2016-09-15 prašymą likusią 450 Eur sumą pagrindžia 2016-07-05 ir 2016-09-05 sąskaitos ir du pinigų priėmimo kvitai: 2016-07-19 – 150 Eur, 2016-09-15 – 300 Eur (3 t. 41-46 b. l.). Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovams priteistina 1898,29 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.).

40Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro Iš ieškovės priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei 30,25 Eur (CPK 96 str. 1 d.).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais,

Nutarė

42ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovės N. Ž. (asmens kodas ( - ) 1898,29 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus devyniasdešimt aštuonis, 29 Eur) bylinėjimosi išlaidų atsakovams R. D. (asmens kodas ( - ) ir D. D. (asmens kodas ( - )

44Priteisti iš ieškovės N. Ž. (asmens kodas ( - ) 30,25 eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Šios išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, ieškovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

45Sprendimas per 30 dienų skundžiamas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. Ž.... 3. Teismas... 4. Ieškovė N. Ž. ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančiu L. K.,... 5. Ieškovė ieškinyje (1 t. 5-8 b.l.) nurodo, kad testatorės L. K. psichinė... 6. Atsakovai R. D. ir D. D. atsiliepimu į ieškinį (1 t. 78-82 b.l.) prašo... 7. Trečiasis asmuo Kauno miesto 12-ojo notarų biuro notarė Gintė... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad 2014-01-20 mirė 59 metų... 10. Iš Kauno 5-ojo notarų biuro gauta paveldėjimo byla Nr. 5-33/14. L. K.... 11. Ieškovė ginčija palikėjos paskutinį 2012-10-18 testamentą, siekdama... 12. Šiam ginčui spręsti aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bylose... 13. Ieškovės prašymu buvo atliktos dvi pomirtinės L. K. (mirusios 2014-01-20)... 14. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 15. Ieškovės atstovė ginčijo šios ekspertizės pagrįstumą ir prašė skirti... 16. Pakartotinę pomirtinę L. K., mirusios 2014-01-20, teismo psichiatrijos... 17. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 18. Pažymėtina, kad ekspertizės išvada neturi didesnės įrodomosios galios nei... 19. Teismas pažymi, kad abiejuose ekspertizės aktuose duotos visiškai... 20. Teismas pažymi, kad remiantis kasacinio teismo praktika, ekspertizės aktą... 21. Bylos nagrinėjimo metu 2014-06-26 teismo posėdyje (1 t. 148-150 b.l. –... 22. Teismo posėdyje 2014-07-03 apklausti kiti proceso dalyviai: notarė G.... 23. 2014-07-03 teismo posėdyje po 2 pertraukos apklausti liudytojai (garso... 24. Teismo posėdyje 2014-07-04 apklausti liudytojai: R. K. (gydytoja psichiatrė,... 25. Teismo posėdyje 2015-03-26, po pirmosios ekspertizės atlikimo, apklausti... 26. Teismas, įvertinęs abiejų ekspertizių aktų išvadas, jų šaltinius, daro... 27. Antrosios ekspertizės akto išvadas, kad palikėja testamento pasirašymo metu... 28. Trečiasis asmuo Kauno miesto 12-ojo notarų biuro notarė Gintė... 29. Teismo posėdyje 2015-03-26 buvo apklaustas teismo psichiatras ekspertas S. S.,... 30. Iš gydytojos psichiatrės R. K. (dirba Šančių poliklinikoje, kur L. K.... 31. Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. A. M. (gydytoja psichiatrė, dirbusi... 32. Teismo psichiatrė ekspertė V. M., 2016-09-15 teismo posėdyje paaiškino, L.... 33. Byloje yra duomenų, kad iš L. K. sąskaitos Šiaulių banke 2008-11-24 buvo... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad palikėja iki pat savo mirties dirbo... 35. Aplinkybes, kad L. K. ginčijamo testamento surašymo dieną ir iki jos vykdė... 36. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str. 3 d.) taip pat... 37. Pagal kasacinio teismo praktiką bylose dėl testamento pripažinimo... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Atsakovams R. D. ir D. D. teisines paslaugas teikė ir teisme atstovavo... 40. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro Iš ieškovės priteistinos... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais,... 42. ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovės N. Ž. (asmens kodas ( - ) 1898,29 Eur (vieną... 44. Priteisti iš ieškovės N. Ž. (asmens kodas ( - ) 30,25 eur procesinių... 45. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas gali būti skundžiamas apeliaciniu...