Byla 2A-2200-392/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Arlitanus“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-580-545/2012 pagal pareiškėjo J. N. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Arlitanus“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, n u s t a t ė:

3Pareiškėjas J. N. teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995-03-16 sprendimą jam suteiktą 2,00 ha asmeninio ūkio žemės sklypą naudojo ir iki šiol naudoja ( - ) teritorijoje, kuri pagal 1996-04-24 įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo“ priskirta Vilniaus miestui. Pareiškėjas nurodė, kad minėtu Buivydiškių apylinkės tarybos sprendimu jam buvo skirtas žemės sklypas asmeniniam ūkiui, kurį jis iki šiol naudoja, apdirbinėja. Dokumentų, kurie patvirtintų žemės sklypo suformavimą, apmatavimą ir skyrimą pareiškėjui, nėra išlikę, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, jog pareiškėjas faktiškai naudojosi šiuo žemės sklypu. Šis faktas nustatytinas tikslu pareiškėjui privatizuoti įstatymo nustatyta tvarka naudojamą asmeninio ūkio žemės sklypą. Aplinkybę, jog šis žemės sklypas buvo ir yra nuolat naudojamas, gali patvirtinti gretimų žemės sklypų naudotojai, taip pat 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo – apžiūrėjimo aktas.

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje nėra duomenų apie tai, jog pareiškėjas būtų įtrauktas į piliečių, įsigyjančių žemę, mišką ir vandens telkinius Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės teritorijoje, priskirtoje Vilniaus miestui, eiliškumo grupėje, sąrašą. Pagal šį sąrašą pareiškėjui apylinkės tarybos 1994-05-11 sprendimu Nr. XXI buvo suteiktas 0,30 ha žemės naudmenų plotas, o 1995-03-16 sprendimu Nr. XXIV – 2,50 ha žemės naudmenų plotas ( - ). Tuo tarpu pareiškimu keliamas reikalavimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas naudojosi ir iki šiol naudoja pagal šį sąrašą jam suteiktą 2,00 ha asmeninio ūkio žemę ( - ) teritorijoje. Taigi, šis sąrašas negali būti laikomas įrodančiu asmeninio ūkio pareiškėjui suteikimo faktą. 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo – apžiūrėjimo akte sklypo naudojimo skiltyje įrašyta, jog nurodytas žemės sklypas yra neužimtas, yra laisvame valstybiniame žemės fonde, tuo tarpu pagal galiojantį teisinį reglamentavimą teritorijose, kuriose pagal bendrojo teritorijų planavimo dokumentus žemė numatyta naudoti ne žemės ūkio veiklai, laisvos žemės fondo žemėje žemės ūkio paskirties žemės sklypai asmenims neperduodami, nesuteikiami nuosavybėn neatlygintinai, taip pat neparduodami.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Arlitanus“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškimą tenkino. Nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas J. N. pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 1995-03-16 24 sesijos sprendimą jam suteiktą 2,00 ha asmeninio ūkio žemę naudojo ir iki šiol naudoja ( - ) teritorijoje, kuri pagal 1996-04-24 įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo“ priskirta Vilniaus miestui. Nurodė, kad juridinis faktas nustatytas tikslu pareiškėjui privatizuoti įstatymo nustatyta tvarka nurodytą asmeninio ūkio žemės sklypą.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjui ( - ) buvo suteiktas 2,5 ha žemės sklypas asmeninio ūkio naudojimui ir faktiškai pareiškėjas naudojosi 2 ha šio žemės sklypo, tuo tarpu ( - ) buvo tik pareiškėjo gyvenamoji vieta. Tai patvirtina žemės sklypo planas, Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės asmeninio ūkio žemės sąrašai, Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 1995-03-16 24 sesijos sprendimas, 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo – apžiūrėjimo aktas, pareiškėjo bei liudytojų V. K., S. S. parodymai. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2004-08-25 įsakymu Nr. 2.3-6368 „Dėl asmeninio ūkio žemės naudotojų, neturinčių asmeninio ūkio žemės suteikimą patvirtinančių dokumentų, papildomų dokumentų pateikimo bei rengimo ir teikimo apskrities viršininkui asmeninio ūkio žemės faktinio naudojimo tvirtinimui“ įpareigojo teritorinius žemėtvarkos skyrius informuoti piliečius apie galimybę įteisinti asmeninio ūkio žemės naudojimą, patikrinti faktinį tokios žemės naudojimą ir surašyti nustatytos formos patikrinimo – apžiūrėjimo aktus. Tačiau Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius neatliko jam pavesto darbo, netikrino faktinio asmeninio ūkio žemės sklypo naudojimo, nors tiek seniūnijoje, tiek rajono žemėtvarkos skyriuje buvo žinoma, kad pareiškėjas tokiu sklypu naudojasi, nes jis jam buvo skirtas nustatyta tvarka. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas tikslu asmeninio ūkio išpirkimui kreipėsi į Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyrių su prašymais, tačiau jam buvo atsakoma, jog jo pavardės sąrašuose nėra ir nėra įrodymų apie žemės sklypo naudojimą asmeniniam ūkiui. Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas darė išvadą, kad pareiškėjas 2 ha žemės sklypu, esančiu ( - ), nuo jo skyrimo asmeninio ūkio naudojimui momento naudojosi iki šiol, o tai sudaro pagrindą nustatyti teismine tvarka pareiškėjo prašomą juridinę reikšmę turintis faktą. Teismas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko 2010-03-26 įsakymu Nr. 2.3.-3672-1011 „Dėl Pilaitės ir Pašilaičių seniūnijų teritorijos, Lietuvos Respublikos 1996-04-24 įstatymu Nr. I-1304 priskirtos Vilniaus miestui, valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės ir laisvos valstybinės žemės fondo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Vilniaus miesto kadastro vietovės Pilaitės ir Pašilaičių seniūnijų teritorijos, Lietuvos Respublikos 1996-04-24 įsakymu Nr. I-1304 priskirtos Vilniaus miestui, laisvos valstybinės žemės žemės sklypų sąrašas, į kurį patenka pareiškėjo nurodytas žemės sklypas. Teismo vertinimu, šio įsakymo priėmimą sąlygojo aplinkybė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų dėl žemės naudojimo asmeniniam ūkiui, tačiau teismas nėra saistomas nurodytu įsakymu priimant sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

8Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – J. N. pareiškimą atmesti. Apelianto teigimu, teismas sprendime klaidingai priėjo išvados, jog pareiškėjas naudoja asmeniniam ūkiui žemę ( - ) teritorijoje. To nepatvirtina 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo – apžiūrėjimo aktas, kadangi sklypo naudojimo skiltyje įrašyta, jog žemės sklypas yra neužimtas, yra laisvame valstybiniame žemės fonde. Taip pat nurodyta, jog žemės sklype vyrauja truputis pievų, į jas įsiterpusių krūmų želdinių, tačiau tai dar nereiškia, jog žemė naudojama asmeniniam ūkiui, kadangi krūmai nėra žemės ūkio naudmenos. Byloje apklausti liudytojai teigė, jog pareiškėjas naudojamą žemės sklypą apdirbinėjo, sodino įvairias daržoves, tačiau iš ortofoto nuotraukos kopijos matyti, jog žemės sklypas nėra apdirbtas, jame vyrauja tik pievos ir krūmai. Taip pat apklausti liudytojai teigė, kad žemės sklypą ( - ) pareiškėjas naudojo virš 10 metų, tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl tik dabar kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Galiojantys teisės aktai piliečių subjektinę teisę į tai, jog žemės reformos žemėtvarkos projekte jam būtų formuojamas asmeninio ūkio žemės sklypas, sieja ne tik su žemės asmeniniam ūkiui skyrimu teisės aktų nustatyta tvarka, bet ir su šios žemės faktiniu naudojimu. Šiuo atveju kyla pagrįstos abejonės, ar pareiškėjas apskritai naudojasi žemės sklypu, o teismas negalėjo nustatyti tokių faktų, kurių realiai nebuvo. Apeliantas taip pat nurodė, kad Vilniaus apskrities Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos ir Pašilaičių seniūnijų Vilniaus miesto kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės plane aiškiai matyti, jog žemės sklypas, kurį pareiškėjas neva naudoja, yra priskirtas laisvos žemės fondui. Tai reiškia, jog jis niekada nebuvo naudojamas asmeniniam ūkiui. Be to, galiojantys teisės aktai numato, kad teritorijose, kuriose pagal bendrojo teritorijų planavimo dokumentus žemė numatyta naudoti ne žemės ūkio veiklai, laisvos žemės fondo žemėje žemės ūkio paskirties žemės sklypai asmenims neperduodami, nesuteikiami nuosavybėn neatlygintinai, taip pat neparduodami. Apeliantas pažymėjo, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl informacijos apie Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 1995-03-16 24 sesijos sprendimą skirti pareiškėjui žemę asmeniniam ūkiui. Žemėtvarkos skyrius informavo, kad neturi prašomų dokumentų. Tačiau pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kad būtų kreipęsis dėl minėtos informacijos į Lietuvos centrinį archyvą, todėl nėra išnaudotos visos galimos priemonės gauti informaciją kitokiu būdu, t. y. nesikreipiant į teismą dėl juridinio fakto nustatymo.

9Pareiškėjas J. N. su suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu nesutiko. Nurodė, kad skundas teismo priimtas nepagrįstai, nes paduotas praleidus įstatymo nustatytą neįsiteisėjusio teismo sprendimo apskundimo terminą. Dėl bylos esmės visiškai jokių argumentų nepateikė.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Arlitanus“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

11Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos apeliacinis skundas tenkintinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y., tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo termino.

15CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Šio dienomis skaičiuojamo procesinio termino eiga prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 73 straipsnio 3 dalis), o baigiasi paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių (CPK 74 straipsnio 6 dalis). Tačiau tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena (CPK 74 straipsnio 5 dalis).

16Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas 2012-01-26. Taigi, pagal bendrą taisyklę šio sprendimo apskundimo trisdešimties dienų terminas turėjo baigtis 2012-02-25. Kadangi ši diena buvo ne darbo diena, tai apskundimo terminas baigėsi tik 2012-02-27 (pirmąją darbo dieną). Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad apelianto skundas teismui buvo pateiktas būtent šią dieną, t. y. nepraleidus CPK nustatyto pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo termino, o priešingi pareiškėjo argumentai laikytini nepagrįstais.

17Dėl juridinio fakto nustatymo pagrįstumo.

18LR Vyriausybės 2003-02-18 nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklių 1 punkte nustatyta, kad po 1995-06-01 miestams priskirtose teritorijose esantys žemės sklypai gali būti parduodami tik tuomet, jeigu jie yra įstatymų nustatyta tvarka suteikti ir naudojami asmeniniam ūkiui.

19Byloje esantys rašytiniai įrodymai – Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės asmeninio ūkio žemės, kuriems žemė buvo suteikta apylinkės tarybos sesijų sprendimais ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymais įteisinta ir leista parduoti, sąrašai (b.l. 7); savininko J. N. sklypo planas (b.l. 8); Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 1995-03-16 24 sesijos sprendimas su sąrašu asmenų, kuriems suteiktas asmeninio ūkio žemės sklypas (b.l. 64-67), – patvirtina, kad Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 1995-03-16 24 sesijos sprendimu pareiškėjui buvo suteiktas 2,50 ha asmeninio ūkio žemės sklypas ( - ) teritorijoje, pagal dabartinį administracinį suskirstymą – Vilniaus mieste, Pilaitės seniūnijoje. Šios aplinkybės nebeginčija ir apeliantas.

20Pareiškėjas, siekdamas įstatymų nustatyta tvarka privatizuoti nurodytą žemės sklypą, pirmosios instancijos teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad šiuo žemės sklypu jis naudojasi nuo sklypo suteikimo iki šios dienos. Teismas tokį pareiškėjo prašymą tenkino remdamasis liudytojų V. K. ir S. S. parodymais (b.l. 57-58) bei kita bylos medžiaga, kartu pažymėdamas, jog visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant labiau tikėtina pareiškėjo prašomą nustatyti juridinį faktą buvus, nei jo nebuvus.

21Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

22Bylose dėl juridinio fakto nustatymo įrodinėjimas turi tam tikrų ypatumų, kuriuos lemia tai, kad naudojami netiesioginiai įrodymai (priešingu atveju asmeniui nereikėtų kreiptis į teismą) ir daromos prielaidos. Nepaisant to, šios prielaidos turi būti motyvuotos. Atitinkamai turi būti pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybės nėra ar ji nedidelė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009-08-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2009-10-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2009; 2010-12-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010).

23Bylos nagrinėjimo metu liudytojai V. K. ir S. S. paaiškino, kad pareiškėjas jau daugiau kaip dešimt metų jam suteiktame žemės sklype aria žemę, sodina daug daržovių, kuriomis aprūpina visą giminę. Vadinasi, pasak liudininkų, šiame žemės sklype atliekami akivaizdūs ūkiniai darbai. 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo – apžiūrėjimo akte (b.l. 5) taip pat nurodyta, kad šiame žemės sklype vyrauja ariama žemė. Nepaisant to, iš byloje esančios ortofoto nuotraukos kopijos (b.l. 100) matyti, kad pareiškėjui suteiktame žemės sklype yra tik dykvietė ir krūmai, nematyti jokių požymių, jog šiame žemės sklype buvo ir yra atliekami kokie nors ūkiniai darbai, nors, kaip minėta, liudytojai teigė, kad tokie stambaus masto darbai nepertraukiamai atliekami jau daugiau kaip dešimt metų. Jokių kitų objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjui suteikto žemės sklypo naudojimą žemės ūkio darbams, teismui nepateikta. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tai, kad pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui nepataikė atsiliepimo į Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą, kuriuo būtų paneigti jame išdėstyti argumentai bei pasisakoma dėl apelianto pateiktos ortofoto nuotraukos, paneigiančios pareiškėjo dėstomus argumentus žemės sklypo realaus naudojimo fakto klausimu.

24Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje esantys prieštaringi įrodymai yra nepakankami nustatyti pareiškėjo prašomą juridinę reikšmę turintį faktą, jog jis naudojo ir iki šiol naudoja Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 1995-03-16 24 sesijos sprendimu ( - ) teritorijoje suteiktą 2 ha asmeninio ūkio žemę.

25Remiantis išdėstytais motyvais, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

26Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimą panaikinti.

28Priimti naują sprendimą – J. N. pareiškimą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, n u s t a t ė:... 3. Pareiškėjas J. N. teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį... 4. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Arlitanus“ atsiliepimo į pareiškimą... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu... 7. Teismas nustatė, kad pareiškėjui ( - ) buvo suteiktas 2,5 ha žemės sklypas... 8. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie LR... 9. Pareiškėjas J. N. su suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Arlitanus“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 11. Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos apeliacinis... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.... 14. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo termino.... 15. CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas gali būti... 16. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas 2012-01-26.... 17. Dėl juridinio fakto nustatymo pagrįstumo.... 18. LR Vyriausybės 2003-02-18 nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio... 19. Byloje esantys rašytiniai įrodymai – Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos... 20. Pareiškėjas, siekdamas įstatymų nustatyta tvarka privatizuoti nurodytą... 21. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada... 22. Bylose dėl juridinio fakto nustatymo įrodinėjimas turi tam tikrų ypatumų,... 23. Bylos nagrinėjimo metu liudytojai V. K. ir S. S. paaiškino, kad pareiškėjas... 24. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje... 25. Remiantis išdėstytais motyvais, skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 26. Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas... 27. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimą panaikinti.... 28. Priimti naują sprendimą – J. N. pareiškimą atmesti....