Byla 2S-2875-640/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. N. pareikimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu patenkino pareiškėjo J. N. pareiškimą – nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. N. pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 1995 m. kovo 16 d. 24 sesijos sprendimą jam suteiktą 2,00 ha asmeninio ūkio žeme naudojosi ir naudoja Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Buivydiškių kaimo teritorijoje, kuri pagal 1996 m. balandžio 24 d. įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo“ priskirta Vilniaus miestui. Nurodė, kad juridinis faktas nustatytas tikslu J. N., privatizuoti įstatymo nustatyta tvarka 2 ha ploto asmeninio ūkio žemės sklypą Vilniaus apskrities ( - ) kaimo teritorijoje, kuri pagal 1996 m. balandžio 24 d. įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo“ priskirta Vilniaus miestui.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimą panaikino ir nutarė priimti naują sprendimą – J. N. pareiškimą atmesti.

83.

9Pareiškėjas V. K. 2018 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl civilinės bylos išnagrinėtos apeliacine tvarka Nr. A2-2200-392/2012 proceso atnaujinimo, prašant iš esmės išspręsti klausimą dėl suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos apeliacinio skundo termino pateikimo.

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi prašymą atsisakė priimti. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. spalio 26 d.

125.

13Pareiškėjas V. K. 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinai kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti termino paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo praleidimo priežastis svarbiomis ir atnaujinti terminą prašymo pateikimui bei atnaujinti civilinės bylos Nr. A2-2200-392/2012 nagrinėjimą ir išspręsti klausimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo pateikimo termino.

146.

15Nurodė, kad paveldėtojas pareiškėjo turtines teises perėmė tik 2017 m. ir objektyviai negalėjo laiku kreiptis dėl proceso civilinėj byloje Nr. 2A-2200-392/2012 atnaujinimo. Pažymėjo, jog pagrindą atnaujinti procesą sudaro tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendime nenurodė, galimybės sprendimą apskųsti apeliacine tvarka, tuo labiau, kad apeliantas akivaizdžiai praleido terminą skundui pateikti.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo V. K. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo.

198.

20Nustatė, kad pareiškėjas iš esmės nekvestionuoja įsiteisėjusio Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-2200-392/2012, teisėtumo ar pagrįstumo, o pakartotinai prašo įvertinti apeliacinio skundo priėmimo pagrįstumą. Be to, iš civilinės bylos Nr. 2-580-545/2012 medžiagos matyti, kad suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos termino apeliaciniam skundui nepraleido. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimas galėjo būti skundžiamas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos. Šiuo atveju paskutinė termino apeliaciniam skundui paduoti diena (2012 m. vasario 25 d.) teko šeštadieniui, todėl, vadovaujantis nurodyta teisės norma, termino apeliaciniam skundui paduoti pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena, šiuo atveju – pirmadienis (2012 m. vasario 27 d.). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą padavė 2012 m. vasario 27 d., taigi nepraleidusi termino apeliaciniam skundui paduoti. Pareiškėjas pateiktu prašymu dėl proceso atnaujinimo iš esmės nesiekia ištaisyti teismo sprendime galimai padarytų teisinių ar faktinių klaidų, todėl darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas neatitinka proceso atnaujinimo instituto paskirties. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-34883-994/2018 jau buvo atsisakęs priimti analogišką pareiškėjo prašymą, taip pat nurodydamas, kad jis neatitinka proceso atnaujinimo instituto esmės. Toks pareiškėjo elgesys, kai jis, nesutikdamas su teismo nutartimi, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, tokios nutarties neskundžia, o teikia pakartotinį prašymą, neatitinka civilinio proceso tikslų ir turi piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių (CPK 95 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau nei 6 metai, o tai sudaro savarankišką teisinį pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

239.

24Apeliantas V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2018 m. spalio 4 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atnaujinti civilinės bylos Nr. 2A-2200-392/2012 nagrinėjimą ir iš esmės išspręsti klausimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo pateikimo termino.

2510.

26Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą priėmė nepaisant to, kad apeliantas akivaizdžiai praleido apeliacinio skundo padavimo terminą. Šiuo atveju, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartyje dėl šios aplinkybės nepasisakė. Pažymėjo, kad 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo priėmimo metu, pareiškėjo giminaitis negalėjo toliau ginčyti priimto Vilniaus apygardos teismo sprendimo, nes sunkiai sirgo ir nemokėjo lietuvių kalbos. Be to, asmens materialinė padėtis buvo sunki, todėl jis negalėjo pasamdyti advokato skundui parengti. Paveldėtojas pareiškėjo giminaičio turtines teises perėmė tik 2017 m. ir objektyviai negalėjo laiku kreiptis dėl proceso atnaujinimo, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas savo 2012 m. spalio 4 d. sprendime į tai neatsižvelgė.

27IV.

28Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2911.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

3112.

32Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias prašymo atnaujinti procesą priėmimą.

3313.

34Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007), todėl jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (CPK 365 str. 1 d.). Proceso atnaujinimo instituto tikslas, kaip ir teismų sprendimų ar nutarčių peržiūrėjimas apeliacinėje bei kasacinėje teismų instancijose, yra užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu atsiranda teisinių santykių stabilumas, dėl to siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų – kiek įmanoma greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 str.), itin svarbu prašymus dėl proceso atnaujinimo nagrinėti pagal proceso atnaujinimo instituto paskirtį CPK nustatyta tvarka. CPK 366 straipsnyje įtvirtintais proceso atnaujinimo pagrindais siekiama ištaisyti esmines ankstesnių procesų klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2007).

3514.

36Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 368 straipsnio 1 dalį prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pagal minėto straipsnio 2 dalį, prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus. Tai yra naikinamasis terminas. Išaiškintina, jog naikinamasis terminas tai toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti teismo ar arbitražo atnaujinami (CK 1.117 straipsnio 6 dalis). Todėl praėjus penkeriems metams po sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo, termino atnaujinimo klausimas negali būti spręstinas (CPK 368 straipsnio 2 dalis).

3715.

38Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimą panaikino ir nutarė priimti naują sprendimą – J. N. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti. Pareiškėjas V. K. 2018 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2A-2200-392/2012, tačiau šį pareiškimą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė priimti. Pareiškėjas V. K. 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinai kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti civilinės bylos Nr. A2-2200-392/2012 nagrinėjimą ir išspręsti klausimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo pateikimo termino. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi šį prašymą atsisakė priimti.

3916.

40Apeliantas V. K. skundžia pirmosios instancijos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį, prašo ją panaikinti ir priimti naują sprendimą – atnaujinti civilinės bylos Nr. 2A-2200-392/2012 nagrinėjimą ir iš esmės išspręsti klausimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo pateikimo termino. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad sprendimas byloje, kurios nagrinėjimą siekia atnaujinti V. K., buvo priimtas 2012 m. rugsėjo 24 d., kai tuo tarpu asmens prašymas dėl proceso atnaujinimo teismui pateiktas tik 2018 m. rugsėjo 28 d. (pirminis 2018 m. rugsėjo 14 d.). Tai reiškia, kad asmuo praleido CPK nustatytą penkių metų terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti ir šis terminas negali būti atnaujinamas, nes yra naikinamasis. Taigi, nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog ši aplinkybė sudaro savarankišką teisinį pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo.

4117.

42Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įstatymo normas reglamentuojančias proceso atnaujinimą, todėl pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti asmens prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuris pateiktas praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nurodytą penkių metų terminą.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

44atskirąjį skundą atmesti.

45Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį nepakeistą.

46Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu patenkino... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Vilniaus miesto 2... 8. 3.... 9. Pareiškėjas V. K. 2018 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į teismą su prašymu... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi prašymą... 12. 5.... 13. Pareiškėjas V. K. 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinai kreipėsi į teismą... 14. 6.... 15. Nurodė, kad paveldėtojas pareiškėjo turtines teises perėmė tik 2017 m. ir... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi nutarė... 19. 8.... 20. Nustatė, kad pareiškėjas iš esmės nekvestionuoja įsiteisėjusio Vilniaus... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 9.... 24. Apeliantas V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2018 m. spalio 4 d.... 25. 10.... 26. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą... 27. IV.... 28. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 11.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 31. 12.... 32. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 33. 13.... 34. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas... 35. 14.... 36. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 368... 37. 15.... 38. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012... 39. 16.... 40. Apeliantas V. K. skundžia pirmosios instancijos teismo 2018 m. spalio 4 d.... 41. 17.... 42. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 44. atskirąjį skundą atmesti.... 45. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį... 46. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....