Byla 2-1193-983/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,

2sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Borusta“ atstovui R. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Borusta“ ieškinį atsakovui UAB „Jarkesta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

5ieškovas pateikė teismui ieškinį, pateikus atsakovui prieštaravimus dėl 2016-05-18 teismo įsakymo ir patikslinus ieškininius reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo 1000,00 EUR skolą, 282,49 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovo atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2015-04-30 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta Šviesių naftos produktų ir suskystintų dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr.L-66. 2015-06-10 pagal PVM sąskaitą – faktūrą, serija BRF Nr.0904307, atsakovas įsigijo prekių (naftos produktų – dyzelino) iš ieškovo už 2000,03 Eur. 2015-07-31 pagal PVM sąskaitą – faktūrą, serija BRF Nr.0904517, atsakovas įsigijo prekių (naftos produktų – dyzelino) iš ieškovo už 946,04 Eur. Pagal šias sąskaitas faktūras atsakovas sumokėjo dalį skolos, tačiau liko skolingas 1000,00 EUR. Atsakovas pasirašydamas sutartį Nr.L-66, sukūrė prievolinius santykius ir susitarė dėl netesybų – delspinigių 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną ir 0,05 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną skaičiuojant nuo šešioliktos dienos. Atsakovui vengiant atsiskaityti su ieškovu, prašo priteisti 282,49 Eur delspinigių.

7Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka, kadangi ieškovas nepagrįstai priskaičiuoja netesybas, taip pat ieškovas nepateikė atsakovui naftos produktų kokybės atitiktį patvirtinančių dokumentų, kuriuos ieškovas privalo pateikti pagal galiojantį teisinį reglamentavimą.

8Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas įteiktas, gautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti, kadangi 2016-05-17, 12.00 val. buvo kviečiamas į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją. Teismui nepripažinus atsakovo vadovo neatvykimo į posėdį svarbia priežastimi, kadangi jam apie teismo posėdį buvo pranešta iš anksto ir tinkamai, o neturint galimybės atstovauti įmonę pačiam vadovui, juridinį asmenį galėjo atstovauti atstovas pagal pavedimą arba advokatas, ir ieškovo prašymu, teismas bylą nagrinėjo iš esmės, nedalyvaujant atsakovui.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-30 ieškovas UAB „Borusta“ su atsakovu UAB „Jarkesta“ sudarė Šviesių naftos produktų ir suskystintų dujų (prekių) pirkimo – pardavimo sutartis Nr.L-66 (toliau tekste – Sutartis). Sutarties 5.2 p. numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja ne vėliau, kaip per 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos sumokėti už gautas prekes. Bendra suma nurodyta sąskaitoje turi būti pervesta į Tiekėjo sąskaitą. Atsakovas ieškovo išrašytų 2015-06-10 PVM sąskaitos – faktūros serija BRF Nr.0904307 ir 2015-07-31 PVM sąskaitos – faktūros serija BRF Nr.0904517, pilnai neapmokėjo, todėl susidarė 1000,00 Eur įsiskolinimas. Atsakovas įsiskolinimo dydžio neginčija, tik nurodo, kad ieškovas nepagrįstai priskaičiuoja netesybas, taip pat, kad ieškovas nepateikė atsakovui naftos produktų kokybės atitiktį patvirtinančių dokumentų. Tačiau pažymėtina, kad atsakovas naftos produktus priėmė, jų kokybės neginčijo, už juos dalinai atsiskaitė.

11Teismas pažymi, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (LR CK 6.59 str.). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas turėjo pareigą atsiskaityti ieškovui už jo suteiktas prekes pagal ieškovo išrašytas 2015-06-10 PVM sąskaitą – faktūrą serija BRF Nr.0904307 ir 2015-07-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija BRF Nr.0904517, tačiau nurodytos pareigos nevykdė, todėl ieškovo reikalavimas dėl 1000,00 EUR skolos priteisimo tenkintinas visiškai.

12Atsakovas atsiliepime nurodo, kad ieškovas nepagrįstai priskaičiuoja netesybas. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (LAT 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.

13Pagal Sutarties 5.3 p., šalys sutarė, kad neįvykdžius reikalavimų, numatytų Sutarties 5.1 ir 5.2 p., tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl to, kad pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų ir priskaičiuoti 0,02 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną už 15 dienų ir 0,05 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną skaičiuojant nuo šešioliktos dienos. Atsakovui vengiant atsiskaityti su ieškovu, prašo priteisti 282,49 Eur delspinigių.

14Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovas yra verslo subjektai, turintys patirties verslo, derybų bei sutarčių sudarymo srityje, Sutartis buvo pasirašyta laisva šalių valia, t. y. pačios šalys dėl delspinigių dydžio buvo susitarusios Sutartyje ir toks susitarimas šalims turėjo įstatymo galią. Sutarties nuostata dėl delspinigių yra aiškiai ir suprantamai suformuluota, atsakovas laisva valia pasirašydamas sutartį, žinojo nustatytą delspinigių dydį ir nuo kada jie yra skaičiuojami, todėl atsakovas pasirašydamas Sutartį, galėjo aiškiai numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius. Konstatuotina, kad atsakovas laiku neatsiskaitė pagal 2015-06-10 PVM sąskaitą – faktūrą serija BRF Nr.0904307, dėl ko jam priskaičiuota 192,24 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015-07-06 iki 2016-03-09, taip pat laiku neatsiskaitė pagal 2015-07-31 pagal PVM sąskaitą – faktūrą, serija BRF Nr.0904517 dėl ko priskaičiuota 90,25 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015-08-26 iki 2016-03-09, todėl ieškovo reikalavimas dėl 282,49 Eur delspinigių priteisimo tenkintinas visiškai.

15CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d. palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro šešis procentus per metus, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16LR CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos 39,03 Eur bylinėjimosi išlaidos, t.y. 38,00 Eur žyminio mokesčio ir 1,03 pašto išlaidos (CPK 93 str., 88 str.).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 str. teismas,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Jarkesta“ į. k. 300555179, 1000,00 Eur skolos, 282,49 Eur delspinigių, 6 procento dydžio metines palūkanas už priteistą 1282,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016-01-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 39,03 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Borusta“, į. k. 125591131.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,... 2. sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Borusta“ atstovui R. M.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas pateikė teismui ieškinį, pateikus atsakovui prieštaravimus dėl... 6. Ieškovo atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2015-04-30... 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškovo... 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas įteiktas, gautas prašymas... 9. Ieškinys tenkintinas. ... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-30 ieškovas... 11. Teismas pažymi, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 12. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad ieškovas nepagrįstai priskaičiuoja... 13. Pagal Sutarties 5.3 p., šalys sutarė, kad neįvykdžius reikalavimų,... 14. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovas yra... 15. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. LR CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas teismo... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Jarkesta“ į. k. 300555179, 1000,00 Eur skolos,... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...