Byla e2-3493-235/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,

3dalyvaujant ieškovui M. Š. ir

4atsakovo AB „Lietuvos paštas“ atstovei R. Č.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Š. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos paštas“ dėl žalos atlyginimo.

6Teismas,

Nustatė

7Pateiktu teismui ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 64,71 EUR žalos atlyginimą ir 100 Eur neturtinę žalą.

8Nurodė, kad 2018 gegužės 11 d. ieškovas siuntė siuntą iš Kauno 43 pašto skyriaus į Didžiąją Britaniją naudojantis AB „Lietuvos Paštas“ (toliau - paštas) paslaugomis. 2018 gegužės 15 d. siunta pasiekė Didžiosios Britanijos logistikos centrą. Vėliau duomenų apie siuntą nebuvo. Šiuo metu post.lt sistema nerodo bet kokios susijusios su siunta informacijos. 2018 m. liepos mėn. ieškovas registravo pranešimą dėl prarastos siuntos. 2018 rugpjūčio 21 papildomai kreipiausi į paštą. Gautas pirmas atsakymas, jog dar sprendžiamas klausimas. 2018 rugsėjo 5 d. iš pašto gautas atsakymas, jog pristatymas buvo nesėkmingas, todėl siuntėjui atlyginama žala, - 47,32 Eur. 2018 rugsėjo 10 d. paštas pervedė 47,32 Eur. 2018 rugsėjo 17 d. ieškovas dokumentą patvirtinantį žalos dydį ir prašė kompensuoti visą patirtą žalą, tačiau paštas atsisakė motyvuodamas Respublikos pašto įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi. Ieškovas su tokia pašto kompensacijos dydžiu nesutinka. Ieškovas teigia, jog nusinešė siunčiamą daiktą, t. y. motociklo pirštines į pašto skyrių. Už prekė buvo parduota už 71,30 gbp (96,53 Eur) (tos dienos kursu 1:1,3538). Ten įsigijo pakavimo priemones ir pasitaręs kaip yra siunčiamas paketas į užsienio valstybę, supakavo, užregistravo siuntą, sumokėjo už pakavimo priemones bei siuntimo paslaugas viso 5,85 Eur ir išsiuntė pašto skyriuje pridėjęs prekės sąskaitą. Pašto darbuotojai ieškovą patikino, jog siunta gavėją pasieks per 2 savaites, nors paprastai pasiekia greičiau. Siuntėjas už parduotą prekę sumokėjo mokesčius internetinėje parduotuvėje, viso 7,13 gbp (9,65 eur). Ieškovui sužinojus kad gavėjas negavo siunčiamos siuntos 2017 gegužės 24 d. gražino visus gautus pinigus. Siunta iki šios dienos neatsirado, todėl paštui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus ieškovas patyrė 64,71 Eur turtinę žalą. Tuo pačiu pažymėjo, jog atsakovas savo veiksmais nepagrįstai vilkina tiek atsakymų pateikimą tiek ieškovui kelia stresą. Kitaip sakant nurodė, jog atsakovas tik 2018-08-21 pateikė pirmą atsakymą, jog vis dar vyksta susirašinėjimas, kai paprastai pateikiant užklausą atsiunčia informaciją, jog atsakys per 2 dienas. Taigi, jokios informacijos nesuteikimas ieškovui bei vangus bendravimas, kas matyti, jog ieškovas domisi situacija, nerimauja ir papildomai užklausinėja, niekaip nepašalina ieškovui streso ir jaudulio dėl siuntos. Tokiais neteisėtais atsakovo veiksmais atsakovas ne tik nuo 2018 gegužės 27 dienos, kai turėjo būti pristatyta siunta, bet ir nuo 2018 rugsėjo 5 d. patyrė stresą, dėl to jog neatgaus patirtų nuostolių. Ieškovas teikia, kad dėjo daug pastangų, rūpinosi ir sekė siuntos pristatymą, tai matyti ir iš telefono išklotinės, jog siuntos pristatymas ir siunčiama prekę yra itin svarbi ieškovui, todėl patirto didelio streso ir emocinio sukrėtimo ieškovas prašo priteisti 100 Eur neturtinę žalą.

9Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Teigia, kad ieškovas nurodo, kad 2018 m. gegužės 11 d. išsiuntė siuntą iš Kauno 43 pašto skyriaus į Didžiąją Britaniją, naudodamasis atsakovo AB Lietuvos pašto paslaugomis. 2018 m. liepos mėn. ieškovas registravo pranešimą dėl prarastos siuntos, o 2018 m. rugsėjo 5 d. iš atsakovo gavo pranešimą, jog siuntos pristatymas buvo nesėkmingas, todėl siuntėjui (ieškovui), vadovaujantis Pašto įstatymo 12 str. 4 d., atlyginama žala, skiriant 47,32 Eur kompensaciją. Ieškovas neginčija, kad nurodyta kompensacija (47,32 Eur) ieškovui buvo sumokėta, tačiau ieškovas reikalauja atlyginti visą ieškovo nurodomą žalos sumą, t. y. papildomai sumokėti ieškovui 64,71 Eur. Taip pat ieškiniu ieškovas prašo priteisti 100 Eur neturtinę žalą. Pažymėjo, kad Pašto įstatymo 12 str. 4 d. aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, jog patirti netiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos į žalos atlyginimo dydį neįskaitomi. Pažymėtina, kad rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis), todėl žalos fakto įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui, šiuo atveju ieškovui. Taigi ieškovui kyla pareiga įrodyti jo patirtą turtinės žalos sumą - tiesioginius nuostolius, pateikti aiškius ir tikslius skaičiavimus, paaiškinimus bei pridėti tai pagrindžiančius dokumentus. Teigia, kad net ir tuo atveju, jeigu ieškovas pagrįs ir įrodys papildomą jo patirtos žalos sumą, nėra pagrindo ieškovui priteisti papildomą žalos atlyginimą, viršijantį atsakovo jau išmokėtą 47,32 Eur kompensaciją už prarastą registruotąją siuntą. Pažymi, kad Pašto įstatymo 12 str. 4 d. numato, jog žala dėl prarastų, sugadintų pašto siuntų atlyginama vadovaujantis šiuo įstatymu. Žala dėl universaliosios pašto paslaugos teikėjo prarastų, sugadintų tarptautinių pašto siuntų atlyginama vadovaujantis Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos reglamento ir Pašto siuntinių reglamento nuostatomis. Akcentuoja, kad atlygintinas žalos dydis už dingusią ieškovo siųstą registruotą siuntą Nr. REO14640233LT buvo apskaičiuotas vadovaujantis teisės aktais. Šiuo konkrečiu atveju ieškovas siuntė tarptautinę registruotąją pašto siuntą (siunta nebuvo įvertintoji). Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamento RE 701 straipsnio 4 dalis numato, kad žalos atlyginimo suma už registruotosios siuntos praradimą, visišką išplėšimą ar visišką sugadinimą yra 30 SDR. Todėl ieškovui buvo atlyginta teisės aktų numatyta suma už tarptautinę registruotąją pašto siuntą, kurią sudaro 30 SDR bei išsiuntimo išlaidos. Paaiškino, kad SDR - (angį. - Special Drawing Rights, liet. - Specialios skolinimosi teisės) - tai piniginis vienetas, kurio vertė yra nustatyta Tarptautinio valiutos fondo. Ieškovui, vadovaujantis aukščiau aptarta tvarka ir teisės normomis, buvo apskaičiuota 47,32 Eur dydžio kompensacija, tačiau ji nepagrįstai reikalauja papildomai priteisti 64,71 Eur, t. y. atlyginti visą jo neva patirtą žalą. Akcentuoja, kad ieškovas siuntė registruotąją, o ne įvertintąją pašto siuntą, todėl ieškovui atlyginama ne visa siuntos vertė - žalos atlyginimas, kaip aptarta, yra ribojamas teisės aktų nustatyto dydžio kompensacija. Apibendrindamas akcentuoja, kad nėra teisinio pagrindo ieškovui priteisti jo nurodomą papildomą kompensacijos sumą, viršijančią teisės aktų nustatyto dydžio ribą (net tuo atveju, jei ieškovas ją pagrįstų tinkamais įrodymais), todėl šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas. Trečia, taip pat nepagrįstas ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 100 Eur neturtinę žalą. Ieškovas šį reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovo veiksmai (atsakymai, ilgi terminai) neva ieškovui sukėlė stresą ir jaudulį, taip pat ieškovas patyrė stresą dėl to, jog neatgaus patirtų nuostolių. Pažymi, kad neturtinė žala apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Įstatyme neįtvirtinta neturtinės žalos prezumpcijos, todėl neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteisiamas tik tuo atveju, jeigu įrodytas ir nustatytas tokios žalos patyrimo faktas, taip pat kitos būtinosios atsakomybės sąlygos. Šiuo atveju ieškovas nenurodo atsakovo neteisėtų veiksmų (t. y. teisės aktų reikalavimų neatitinkančių veiksmų ar neveikimo), kaltės ir priežastinio ryšio, taip pat neįrodo žalos patyrimo fakto, o tik abstrakčiai teigia, jog patyrė stresą bei jaudulį ir tuo pagrindu prašo priteisti 100 Eur sumą.

10Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

11Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu akcentavo tą aplinkybę, kad ieškovas naudodamasis pašto paslaugomis nebe pirmą kartą turėjo galimybę pasidomėti kitokiu siuntos pristatymo būdų ar ją aprausti. Kadangi buvo pasirinktas toks siuntos būdas tai ieškovui žala buvo atlyginta vadovaujantis teisės aktais ir atsižvelgiant į jo siuntos pasirinkimą.

12Ieškinys atmestinas.

13Nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 gegužės 11 d. ieškovas siuntė siuntą iš Kauno 43 pašto skyriaus į Didžiąją Britaniją naudojantis AB „Lietuvos Paštas“ (toliau - paštas) paslaugomis. 2018 gegužės 15 d. siunta pasiekė Didžiosios Britanijos logistikos centrą. 2018 m. liepos mėn. ieškovas registravo pranešimą dėl prarastos siuntos. Ieškovas 2018 rugpjūčio 21 papildomai kreipiausi į paštą ir gavo atsakymą, jog dar sprendžiamas klausimas, o 2018 rugsėjo 5 d. iš pašto gautas atsakymas, jog pristatymas buvo nesėkmingas, todėl siuntėjui atlyginama žala, - 47,32 Eur. 2018 rugsėjo 10 d. paštas pervedė 47,32 Eur. 2018 rugsėjo 17 d. ieškovas dokumentą patvirtinantį žalos dydį ir prašė kompensuoti visą patirtą žalą, tačiau paštas atsisakė motyvuodamas Respublikos pašto įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi.

15Motyvai ir teisiniai argumentai.

16Tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovo atlygintos žalos 47,32 Eur. Ieškovas reikalauja papildomai 64,71 Eur sumos, kuris susidaro likusią prekės kainą ir PayPal sistemos 2018 m. gegužės mėnesio mokesčius – 39,18 Eur. Atsakovas atlygintos žalos dydį argumentuoja remdamasis Pašto įstatymo 12 str. 4 d., kurioje nurodyta, kad žala dėl prarastų, sugadintų pašto siuntų atlyginama vadovaujantis šiuo įstatymu. Žala dėl universaliosios pašto paslaugos teikėjo prarastų, sugadintų tarptautinių pašto siuntų atlyginama vadovaujantis Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos reglamento ir Pašto siuntinių reglamento nuostatomis. Patirti netiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos į žalos atlyginimo dydį neįskaitomi. Atsakovas atlygintinos žalos dydis už dingusią ieškovo siųstą registruotą siuntą Nr. REO14640233LT buvo apskaičiuotas vadovaujantis teisės aktais. Šiuo konkrečiu atveju ieškovas siuntė tarptautinę registruotąją pašto siuntą (siunta nebuvo įvertintoji). Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamento RE 701 straipsnio 4 dalis numato, kad žalos atlyginimo suma už registruotosios siuntos praradimą, visišką išplėšimą ar visišką sugadinimą yra 30 SDR. Todėl ieškovui buvo atlyginta teisės aktų numatyta suma už tarptautinę registruotąją pašto siuntą, kurią sudaro 30 SDR bei išsiuntimo išlaidos. SDR - (angį. - Special Drawing Rights, liet. - Specialios skolinimosi teisės) - tai piniginis vienetas, kurio vertė yra nustatyta Tarptautinio valiutos fondo. Ieškovui, vadovaujantis aukščiau aptarta tvarka ir teisės normomis, buvo apskaičiuota 47,32 Eur dydžio kompensacija. Atsakovas akcentavo, kad ieškovas siuntė registruotąją, o ne įvertintąją pašto siuntą, todėl ieškovui atlyginama ne visa siuntos vertė - žalos atlyginimas, kaip aptarta, yra ribojamas teisės aktų nustatyto dydžio kompensacija.

17Vadovaujantis 6.716 straipsnio 1 dalimi paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Atkreiptinas dėmesys, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl to, kad nevykdoma ar netinkamai vykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas, o kita privalo juos atlyginti (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei būdinga tai, kad šalis dar iki civilinės teisės pažeidimo sieja civiliniai teisiniai santykiai. Civilinio kodekso 6.251 straipsnio 1 dalis numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Šiuo konkrečiu atveju ieškovo patirtos žalos atlyginimo klausimą reglamentuoja specialūs teisės aktai (Pašto įstatymas, Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencija, Pašto korespondencija ir Pašto siuntinių reglamentas).

18Ieškovas nurodė, kad tokį siuntos būdą - tarptautinę registruotąją pašto siuntą, pasirinko, nes nebuvo informuotas apie kitokius galimus pasirinkimus ir atitinkamas pasekmes. Pabrėžtina, kad Civilinio kodekso 6.719 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog jeigu teikiamos paslaugos yra viešos arba jų teikimas yra paslaugų teikėjo verslas, su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti paslaugų teikėjo buveinėje ar kitoje kiekvienam galimam klientui laisvai prieinamoje vietoje. AB „Lietuvos paštas“ tiek savo internetinėje svetainėje, tiek pašto skyriuje klientui laisvai prieinamoje vietoje pateikia informaciją apie siuntų rūšis ir klientas susipažinęs su pateikiama informacija gali savarankiškai nuspręsti kokį siuntos būdą renkasi. Vadinasi, pašto skyriaus darbuotoja nėra įpareigota kiekvienam klientui be paklausimo teikti tokią informaciją, juo labiau tikrinti siuntos turinį ir supažindinti su galimomis pasekmėmis praradus siuntą. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovo paslaugomis naudojasi nebe pirmą kartą, tiek pats yra siuntęs prekes, tieks jas gavęs, vadinasi būdamas pakankamai apdairus galėjo pats įvertinti kokį siuntos būdą pasirinkti, o abejodamas savo pasirinkimu – pasikonsultuoti pašto skyriuje su siuntą registravusia darbuotoja.

19Ieškovo prašomas žalos 64,71 Eur suma susidaro iš likusios prekės kainos ir PayPal sistemos 2017 m. gegužės mėnesio mokesčius – 39,18 Eur. Dėl likusio pirktos prekės (motociklininko pirštinių) kainos dalies, atlyginus 47,32 Eur, teismas pastebi, kad sutiktina su atsakovo atsiliepimu, kad kompensuota suma yra paskaičiuota remiantis aukščiau nurodytais teisės aktais ir atsakovas neprivalo atlyginti visos prekės kainos. Dėl PayPal sistemos 2018 m. gegužės mėnesio mokesčio – 39,18 Eur pasakytina, kad mokesti pateiktas už visą mėnesį. Ieškovas nurodė, kad aktyviai naudojasi PayPal sistema, vadinasi mokestis pateiktas bendrai už mėnesį, o ne konkrečiai už minėtą pirkinį, bent jau kitokių įrodymų ieškovas nepateikė, tad toks reikalavimas yra atmestinas kaip nepagrįstas.

20Dėl 100 Eur neturtinės žalos atlyginimo ieškovas nurodė, kad dėl susiklosčiusios situacijos su atsakovu patyrė stresą ir emocinį sukrėtimą dėl to, kad neatgaus patirtos žalos. Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti patirtą dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus ir kt. Teismo pareiga yra nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą. Neturtinės žalos nustatymo kriterijai įtvirtinti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Kadangi neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų spręsti dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo šiuo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-26/2009; 2010 m. vasario 23 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-59/2010; kt.). Teismas pažymi, kad ieškovas įrodinėdamas savo neturtinę žalą remiasi deklaratyviais ir bendro pobūdžio teiginiais atskirai jų neįrodinėdamas. Teismas taip pat tik pažymi, kad neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalis). Bylos medžiagoje pateiktų argumentų nepakanka padaryti išvadai, kad ieškovas patyrė neturtinę žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, neturtinė žala ieškovui nepriteistina.

21Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 straipsnis). Šis principas reiškia, kad įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys, o teismas, spręsdamas bylą, vertina tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 178 straipsnyje. Jame nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškinio reikalavimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta įrodytomis faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; kt.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškinys laikytinas nepagrįstu ir atmestinas visa apimtimi.

22Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

23Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,... 3. dalyvaujant ieškovui M. Š. ir... 4. atsakovo AB „Lietuvos paštas“ atstovei R. Č.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas,... 7. Pateiktu teismui ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 64,71 EUR... 8. Nurodė, kad 2018 gegužės 11 d. ieškovas siuntė siuntą iš Kauno 43 pašto... 9. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Teigia, kad ieškovas... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes.... 11. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu akcentavo tą aplinkybę, kad... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės.... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 gegužės 11 d.... 15. Motyvai ir teisiniai argumentai.... 16. Tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovo atlygintos žalos 47,32 Eur. Ieškovas... 17. Vadovaujantis 6.716 straipsnio 1 dalimi paslaugų sutartimi viena šalis... 18. Ieškovas nurodė, kad tokį siuntos būdą - tarptautinę registruotąją... 19. Ieškovo prašomas žalos 64,71 Eur suma susidaro iš likusios prekės kainos... 20. Dėl 100 Eur neturtinės žalos atlyginimo ieškovas nurodė, kad dėl... 21. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12... 22. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo... 23. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti...