Byla 2-1400-163/2012
Dėl turtinės žalos priteisimo, tretysis asmuo R. Ž

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės UAB „Juovila“ bankroto administratorės įgaliotam asmeniui S. L., I. M., atsakovui J. Š., atsakovo atstovei advokato padėjėjai D. M., trečiajam asmeniui R. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Juovila“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui J. Š. dėl turtinės žalos priteisimo, tretysis asmuo R. Ž.,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-22 nutartimi UAB „Juovila“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Jonvita“.

3Ieškovės BUAB „Juovila“ administratorė UAB „Jonvita“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 168 078,84 Lt žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2011-06-08 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Juovila“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Administratorius, patikrinęs įmonės sandorius už 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo nustatė, kad J. Š., kaip įmonės vadovas, savo veiksmais padarė 168 078,84 Lt žalą, kreipėsi į atsakovą, kad šis gera valia perduotų turtą ir atlygintų žalą, tačiau atsakovas turto neperdavė ir žalos neatlygino. Teigia, kad atsakovas šiais sandoriais padarė BUAB „Juovila“ žalą: 2008-02-07 tarp UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Juovila“ buvo sudaryta sutartis dėl išperkamosios automobilio „F. M. T.“ nuomos, dėl šios sutartis UAB „Juovila“ patyrė 14 709,90 Lt nuostolį; pagal 2010 m. rugsėjo mėn. avanso apyskaitą UAB „Arbaldas“ išmokėta 43 854,94 Lt, A. S. firmai „Fesa“ – 4 800 Lt, iš viso 48 654,94 Lt, tačiau jokių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių apie sumokėtus pinigus, nepateikta; pagal 2011-02-28 kasos išlaidų orderį Nr. 3 atsakovui buvo neteisėtai grąžinta paskolos dalis. Atsakovas, žinodamas kad įmonė nemoki, pasinaudojo savo, kaip įmonės vadovo, padėtimi, nepaisė kitų kreditorių interesų, paėmė iš įmonės 19 861 Lt, tokiu būdu padidėjo įmonės skolų kreditoriams apimtis, t. y. pablogėjo bendra įmonės turtinė padėtis. Pagal 2011-03-22, 2011-03-28 ir 2011-10-24 priėmimo-perdavimo aktus bankroto administratoriui perduota turto už 83 660 Lt, J. Š. pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus, nevykdė 2011-02-22 Klaipėdos apygardos teismo nutarties, neperdavė bankroto administratoriui turto už 85 753 Lt, tuo padarydamas įmonei 85 753 Lt žalą. 2012-10-19 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti 161 963,84 Lt. žalos. Nurodė, kad atsakovas papildomai perdavė turto už 6 115 Lt., todėl žala, atsiradusi dėl neperduoto turto sumažėjo iki 79 638 Lt. 2012-11-12 teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslino, kad atsakovas dar perdavė UAB „Juovila“ dalį turto, žala dėl turto neperdavimo yra 76 245,04 Lt, todėl žalai atlyginti prašo priteisti 158 560,88 Lt sumos.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovės palaikė reikalavimus ir prašė juos tenkinti.

5Atsakovas J. Š. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad transporto priemonė „F. M. T.“ parduota už realią jos rinkos vertę, o tai, kad automobilio rinkos vertė jos perleidimo metu buvo mažesnė už balansinę likutinę jos vertę, nėra pagrindas teigti, kad jis elgėsi nesąžiningai, nevykdė teisės aktais apibrėžtų pareigų ir, kad dėl šio sandorio įmonė patyrė 14 709,90 Lt žalą. Teigia, kad paties ieškovės pateiktos buhalterinės pažymos apie atsiskaitymą su UAB „Arbaldas“ ir A. S. firma „Festa“ patvirtina ieškovės atsiskaitymą su šiomis įmonėmis, todėl reikalavimas dėl 48 654,94 Lt žalos priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas. Nurodo, kad įmonei grąžinus jam paskolą, įmonės balanse 19 861 Lt sumažėjo, taigi sumažėjo ir įmonės skolos apimtis šiuo dydžiu, todėl nepagrįstas teiginys, kad paskolos jam sugrąžinimu buvo pabloginta bendra įmonės turtinė padėtis. Teigia, kad iškėlus įmonei bankroto bylą jis susirgo ir buvo nedarbingas, po ligos siekė perduoti turtą administratoriui, tačiau administratorius šį turtą atsisakė priimti, šiuo metu likęs nepriimtas turtas yra ( - ).. Mano, kad bankroto administratorius yra atsakingas už tai, kad dalis turto iki šiol yra neperduota. Teigia, kad įmonės atžvilgiu elgėsi sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai, ieškovė nepagrindė reikalaujamos žalos dydžio ir nėra įrodytos visos civilinei atsakomybei taikyti būtinos sąlygos.

6Teismo posėdžio metu atsakovas sutiko su ieškovės reikalavimu dėl 76 245,04 Lt. žalos priteisimo už administratorei neperduotą turtą ir prašė šį reikalavimą tenkinti. Su kitais ieškovės reikalavimais ieškovas nesutiko ir prašė jų netenkinti.

7Tretysis asmuo R. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji nuo 2007 m. dirbo UAB „Juovila“ buhaltere per savaitę 4 valandas. Įmonės kasą tvarkė direktorius. Ji suvesdavo dokumentus, kuriuos pateikdavo direktorius. Kiek liečia žalą padarytą dėl paskolos atsiėmimo, tai mano, kad direktorius atsiėmė savo pinigus, o ne kažkokią pelno dalį. Automobilio perleidimo sutartis buvo sudaryta atsižvelgiant į nepriklausomo vertintojo nustatytą vertę. Su „Arbaldu“ atsiskaitymai vykdavo pavedimu per banką, su „Fesa“ bendradarbiavo labiau, derindavo likučius. Su šiomis įmonėmis, matomai, buvo atsiskaityta anksčiau, tačiau dokumentų nebuvo, todėl buvo rašoma pažyma. Pagal 2010 m. rugsėjo mėnesio balanso apyskaitą direktorius iš įmonės pasiėmė 208 859 Lt., iš jų 130 703,18 Lt buvo įmonės skola jam, o likusiais pinigais buvo atliekami balanse nurodyti mokėjimai.

8Ieškinys tenkintinas dalinai.

9A. J. Š. nuo 2007-01-16 iki 2011-03-21 buvo UAB „Juovila“ vadovas ir vienintelis akcininkas. Klaipėdos apygardos teismas 2011-02-22 nutartimi iškėlė UAB „Juovila“ bankroto bylą (b. l. 7), bankroto administratoriumi paskirta UAB „Jonvita“.

10Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reglamentuoti (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau –ABĮ) 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1-3 dalys, 2.87 straipsnis. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui (vieninteliam jos akcininkui) dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu vadovo (atsakovo) neteisėtais veiksmais padaryta žala bankrutavusiai UAB „Juovila“. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o 2 dalyje – jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais , nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.).

12Dėl 14 709,90 Lt. žalos padarytos perleidus lizingo teises ir pareigas trečiajam asmeniui.

132008-02-07 tarp UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Juovila“ buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. LT068884 dėl išperkamosios automobilio F.M. T.“, valstybinis Nr. ( - ) 2008 m. gamybos, identifikavimo Nr. ( - )., nuomos. Pradinė sutarties kaina 79 038,14 Lt, 14 226,87 Lt. pridėtinės vertės mokestis bei 12 040,01 Lt palūkanų, viso 105 305,02 Lt. UAB „Juovila“ sumokėjo pradinę išpirkimo įmoką 29 994,03 Lt. Nuo sutarties sudarymo dienos iki 2010-09-15 UAB „Juovila“ sumokėjo 54 865,01 Lt. turto išpirkimo kainos ir 8 234,62 Lt. palūkanų, viso 63 099,63 Lt. 2010-09-15 UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Juovila“ ir B. Š. pasirašė trišalę sutartį Nr. ( - ). dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį perleidimo (b. l. 29). Pagal šią sutartį UAB „Juovila“ perdavė naujam klientui B. Š. teises ir pareigas, kokios jos buvo sutarties sudarymo dieną, įsipareigojo iki 2010-09-27 perduoti natūra pagal priėmimo –perdavimo aktą visą turtą, kurį ji gavo ir turi pagal lizingo sutartį, ir tokį, koks jis yra sutarties sudarymo dieną. Naujasis klientas B. Š. prisiėmė visas lizingo sutarties 2.1 punkte nurodytas perduodamas teises ir pareigas, įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei sutarties mokestį 400,00 Lt., iki 2010-09-27 perimti turtą, tinkamai vykdyti visas lizingo sutarties prievoles, kaip jas privalėjo vykdyti UAB „Juovila“, iki 2010-09-27 sumokėti UAB „Juovilai“ 318,59 Lt. su PVM kompensaciją už atliktą turto vertinimą. Naujasis klientas laiko, kad 318,59 Lt. kompensacija ir neišpirkta turto vertė pagal lizingo sutartį 38 081,41 Lt., viso 38 400,00 Lt. sudaro perduodamo turto vertę.

14Ieškovė nurodo, kad sutarties sudarymo metu automobilio F. M. T. likutinė vertė pagal įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus buvo 53 109,90 Lt., todėl atėmus neišpirktą turto vertę (38 081,41 Lt) ir naujo kliento sumokėtą kompensaciją (318,59 Lt.) ir trišale sutartimi automobilio vertę nustačius 83 400 Lt., bendrovei buvo padaryta 14 709,90 Lt. žala.

15Iš byloje pateiktų „Swedbank lizingas“ UAB pretenzijų matyti, kad UAB „Juovila“ tinkamai nevykdė savo prisiimtų įsipareigojimų, todėl „Swedbank lizingas“ rašydamas pretenzijas dėl įmokų sumokėjimų ne kartą įspėjo, kad pagal sutarties sąlygas prisiimtų finansinių įsipareigojimų nevykdymas bei netinkamas vykdymas yra traktuojamas kaip esminis sutarties pažeidimas ir „Swedbank lizingas“, UAB turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį (b. l. 123, 124). Lizingo davėjo (finansuotojo) interesas yra gauti užmokestį už suteiktą lizingo gavėjui valdyti ir naudotis turtą. Lizingo gavėjo interesas yra įsigyti verslui reikalingą daiktą, šį daiktą valdyti ir naudotis taip pat gaunant pajamų. Lizingo gavėjas yra ekonominis daikto savininkas, tačiau teisiniu daikto savininku išlieka lizingo davėjas. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį (CK 6.574 str.). Be to, nutraukus sutartį prie teismo iš atsakovo priteisiamos sumos yra pridedamas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis ir kitos bylinėjimosi išlaidos. Kad UAB „Juovila“ buvo nemoki patvirtina Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-22 nutartimi jai buvo iškelta bankroto byla, nes pagal 2010 m. balansą per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 477 851 Lt., o turto įmonė turėjo tik už 195 339 Lt., tame tarpe ilgalaikio tik už 212 Lt. (b. l. 7). Tai, kad automobilio F. M. T. vertė trišale sutartimi buvo nustatyta 38 400 Lt., ne paimta jo likutinė vertė 53 109,90 Lt. pagal bendrovės apskaitos dokumentus, neįrodo, kad tokia ir buvo automobilio vertė ir, kad įmonei padaryta žala. Nuolatos naudojamas lizingo sutarties daiktas nusidėvi, todėl jo vertė gali būti atvirkščiai proporcinga sumokėtoms lizingo gavėjo įmokoms ir nebūtinai turi atitikti likutinę vertę pagal apskaitos dokumentus. Lizingo dalyko perleidimo kitam pirkėjui kaina priklauso nuo daugelio faktorių, nesusijusių su lizingo sutarties šalių tarpusavio teisiniais santykiais – nuo paklausos ir pasiūlos rinkoje, daikto būklės ir kt.

16Byloje yra pateikti duomenys apie automobilio F. M. T. įvertinimą (b. l. 85-94). Ieškovė šio vertinimo neginčija, jokių objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog automobilio vertė trišale sutartimi turėjo būti nustatyta didesnė, nei nurodyta transporto priemonės vertinimo ataskaitoje, teismui nepateikta. Tai, kad trišale sutartimi lizingo sutarties teisės ir pareigos buvo perduotos B. Š. (atsakovo marčiai), šiuo atveju reikšmės neturi, nes teisinis automobilio savininkas nagrinėjamu atveju buvo „Swedbank lizingas“, UAB. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad automobilio F. M. T. vertė trišalės sutarties sudarymo metu atitiko jo vertei pagal įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, t. y. kad jo reali vertė buvo 53 109,90 Lt., jos teiginiai pagrįsti tik subjektyviu aplinkybių vertinimu, todėl reikalavimas dalyje dėl 14 709,90 Lt. nuostolių priteisimo negali būti tenkinamas.

17Dėl paskolos grąžinimo.

18Pagal 2011-02-28 kasos išlaidų orderį Nr. 3 UAB „Juovila“ grąžino atsakovui J. Š. 19 861 Lt., kuriuo įmonė buvo skolinga už suteiktą paskolą (b. l. 41). Nagrinėjamojoje byloje nėra ginčo dėl to, kad J. Š. buvo suteikęs bendrovei paskolą, kurios dalį 19 861 Lt. jis susigrąžino 2011-02-28.

19Ieškovė nurodo, kad iškėlus bankroto bylą kreditorių reikalavimai tenkinami pagal griežtai nustatytą eiliškumą, o atsakovas elgėsi nesąžiningai. Žinodamas, kad įmonė yra nemoki, kad 2011-02-22 priimta nutartis iškelti bendrovei bankroto bylą, pasinaudodamas savo, kaip įmonės vadovo padėtimi, nepaisė kitų kreditorių reikalavimų ir susigrąžino iš įmonės 19 861 Lt. suteiktos paskolos. Dėl tokio atsakovo pablogėjo įmonės turtinė padėtis, tuo pačiu nukentėjo kreditorių interesai.

20Klaipėdos apygardos teismas 2011-02-22 nutartimi iškėlus UAB „Juovila“ bankroto bylą, nuo jos įsiteisėjimo dienos, buvo areštuotas UAB „Juovila“ nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas bei sustabdyti išieškojimo veiksmai. Įmonės bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles. Nutartis įsiteisėjo 2011 m. kovo 5 d.

21UAB „Juovila“ direktorius J. Š. pagal 2011-02-28 kasos pajamų orderį Nr. 3 susigrąžino jo suteiktos bendrovei paskolos dalį 19 861 Lt. Atsakovas, nesutikdamas su ieškinio reikalavimu, motyvuoja tuo, kad teismo nutartis nebuvo įsiteisėjusi ir, kad jam atsiėmus paskolą sumažėjo bendra įmonės skolų apimtis.

22Klaipėdos apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo priimta 2011-02-22. Iš teismo nutarties matyti, kad įmonė buvo nemoki. Įmonė, apie tai, kad jai prašoma kelti bankroto bylą žinojo dar anksčiau, nes teismui pateikė prašomus dokumentus. Atsakovas, būdamas UAB „Juovila“ vadovas ir akcininkas, negalėjo nežinoti apie įmonės nemokumą ir jai keliamą bankroto bylą. Atsakovo argumentas, kad atsiimant iš bendrovės suteiktą paskolą teismo nutartis nebuvo įsiteisėjus, patvirtina tą aplinkybę, kad atsakovas žinojo apie teismo priimtą nutartį iškelti bankroto bylą, tuo pačiu jis žinojo apie nutarimą uždėti areštą UAB „Juovila“ nekilnojamajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui, sustabdyti išieškojimo veiksmus. Tai, kad atsakovui 2011-02-28 atsiimant iš bendrovės 19 861 Lt. paskolą Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-22 nutartis iškelti UAB „Juovila“ bankroto bylą, buvo neįsiteisėjusi, esmės nekeičia, nes bendrovė šios nutarties neskundė, atsakovas, būdamas įmonės direktoriumi, žinojo (ar turėjo žinoti) pasekmes kylančias iškėlus bankroto bylą, todėl nesąžiningai pasinaudojo savo, kaip įmonės vadovo padėtimi, išsimokėdamas iš įmonės kasos 19 861 Lt. paskolos. Atsakovo argumentas, kad žalos jis nepadarė, nes pasiėmė paties suteiktą paskolą ir taip sumažėjo įmonės skola nepagrįstas, nes žinodamas apie įmonės nemokumą ir iškeltą bankroto bylą (laikytina, numanydamas, kad jis privalės pareikšti kreditorinį reikalavimą įmonei ir atsistos į bendrą kreditorių eilę, o žinodamas apie įmonės turimo turto ir skolų santykį, galėjo įvertinti savo galimybę (ne)atgauti visą skolos sumą iš įmonės), darytina išvada, kad elgėsi nesąžiningai, nes tuo sumažino įmonės turtą, iš kurio būtų galima atsiskaityti su kitais kreditoriais, kurių reikalavimo teisės, tikėtina, atsirado anksčiau už atsakovo. Esant išdėstytoms aplinkybėms šioje dalyje ieškinys tenkintinas.

23Dėl UAB „Arbaldui“ ir A. S. firmai „Fesa“ sumokėtų pinigų.

24Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys turi būti užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 d.). Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius įstatyme nurodytus rekvizitus ir kt. (Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 3 d.). Byloje pateikta avanso apyskaita Nr. 9 už 2010 m. rugsėjo mėnesį (b. l. 31). Pagal šią avanso apyskaitą UAB „Juovila“ direktorius J. Š. 2010 m. rugsėjo mėnesį iš kasos gavo 208 895,59 Lt. Šią aplinkybę patvirtina ir 2010-09-22 kasos išlaidų orderis Nr. 10 (b. l. 151). Tretysis asmuo R. Ž., dirbusi bendrovėje buhaltere, paaiškino, kad iš tų pinigų 130 703,18 Lt. J. Š. buvo išmokėti už asmeniniais pinigais bendrovės vardu atliktus mokėjimus, o likusiais pinigais jis atliko įvairius mokėjimus, tame tarpe išmokėjo UAB „Arbaldas“ 43 854, 94 Lt., o A. S. firmai „Fesa“ – 4 800 Lt. K. R. Ž. patvirtino tą aplinkybę, kad realiai nei 43 854,95 Lt. skolos UAB „Arbaldas“, nei 4 800 Lt. skolos A. S. firmai „Fesa“ nebuvo. Tai, kad 2010 m. rugsėjo mėnesį UAB „Juovila“ nebuvo skolinga UAB „Arbaldui“ 43 854,94 Lt, o A. S. firmai „Fesa“ 4 800 Lt. patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai: 2010-0802 buhalterinės pažymos, atsiskaitymų suvestinės, pirkimų ir atsiskaitymų suvestinės. A. J. Š. taip pat patvirtino, kad 2010 m. rugsėjo mėnesį jis 43 854,95 Lt. UAB „Arbaldui“ ir 4 800 Lt. A. S. firmai „Fesa“ neišmokėjo. Atsakovo teigimu pinigai šioms įmonėms buvo išmokėti anksčiau, tačiau jis negalėjo nurodyti kada. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad J. Š. savo asmeninėmis lėšomis kažkada būtų sumokėjęs UAB „Arbaldui“ ir firmai „Fesa“ ginčijamas sumas, todėl darytina išvada, kad šias sumas jis pasisavino, tuo padarydamas bendrovei 48 654,94 Lt. žalą, šioje dalyje reikalavimas tenkintinas.

25Dėl turto neperdavimo.

26Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

27Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-22 nutartimi UAB „Juovila“, kurios vadovas buvo atsakovas J. Š., buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę.

28Pagal 2011-03-04 balansą UAB „Juovila“ turėjo ilgalaikio turto, kurio vertė 215 Lt. ir trumpalaikio turto (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys), kurio vertė 169 414 (b. l. 42). Pagal 2011-03-22, 2011-03-28, 2011-10-24 priėmimo perdavimo aktus bankroto administratoriui perduota turto (atsargų) už 83 660 Lt. (b. l. 45-58). 2012-10-18 pagal krovinio važtaraščius Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 bankroto administratoriui buvo perduota baldų už 6 115 Lt. ( b. l. 110,111,112), atsižvelgdama į tai, ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti dėl neperduoto turto padarytą 79 638 Lt. žalą, o bendrai prašomą priteisti žalą nurodė 161 963,84 Lt. 2012-11-12 teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslino, kad atsakovas dar perdavė UAB „Juovila“ turto už 3 402,96 Lt., šios sumos ji neprašo priteisti (b. l. 132), todėl šioje dalyje byla nutrauktina. Nagrinėjamas reikalavimas dėl žalos padarytos neperdavus administratoriui įmonės turto už 76 245,04 Lt.

29Atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jis neperdavė bankroto administratoriui viso UAB „Juovila“ turto ir patvirtino, kad administratoriui neperduota UAB „Juovila“ turto dalis 76 245,04 Lt. sumai, sutiko, kad tuo jis padarė įmonei 76 245,04 Lt. žalą, neprieštaravo, kad ši žala būtų iš jo priteista.

30Realiai neįvykdžius pareigos perduoti turtą administratoriui, savo teiginius, kad turtas yra išlikęs ir kaltės dėl pasyvaus elgesio- turto neperdavimo administratoriui nėra, turi įrodyti atsakovas (CPK 12, 178 str.). Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad jis negali perduoti sandėliuose esančio turto, nes neturi galimybės jo pervežti. Teismas šiuos atsakovo teiginius vertina kritiškai. Atsakovas, nagrinėjant bylą teisme turėjo galimybę perduoti ieškovei ir dalį turto perdavė. Teismo vertinumu, nei aplinkybė, kad neperduotas turtas yra išlikęs, nei atsakovo pateikti argumentai savo pasyviam elgesiui pateisinti, nėra įtikinami. Jokių įrodymų, patvirtinančių realų turto buvimą, turto buvimo vietą, atsakovas nepateikė, jis neįrodė, kad turtas nėra prarastas ir dėl pateisinamų priežasčių neperduotas administratoriui. Toks atsakovo elgesys neatitinka įstatymų reikalavimų, nustatytų bendrovės vadovui, pažeidžia bankrutuojančios bendrovės, jos kreditorių interesus, daro jiems žalą, nes negalima atgauti turto, iš kurio būtų galima tenkinti kreditorių reikalavimus, neatitinka ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

31Esant išdėstytoms aplinkybėms reikalavimas dėl 76 245,04 Lt. žalos už neperduotą turtą priteisimo tenkintinas.

32CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.). Ieškovė šioje byloje atleista nuo 4 361,58 Lt. žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Byloje patenkintas 91 procentas ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovo priteistina valstybei 3 969 Lt. žyminio mokesčio.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais,

Nutarė

34ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš J. Š. BUAB „Juovila“ 143 850,98 Lt. (vieną šimtą keturiasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt litų 98 centus) žalos atlyginimą.

36Reikalavimą dalyje dėl 14 709,90 Lt. (keturiolikos tūkstančių septynių šimtų devynių litų 90 centų) žalos atlyginimo atmesti.

37Bylą dalyje dėl 3 402,96 Lt. žalos atlyginimo nutraukti.

38Priteisti iš atsakovo J. Š. 3 969 (tris tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt devynis) litus žyminio mokesčio valstybei.

39Laikinąsias apsaugos priemones taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartimi palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

40Sprendimas per 30 d. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-22 nutartimi UAB „Juovila“ iškelta... 3. Ieškovės BUAB „Juovila“ administratorė UAB „Jonvita“ kreipėsi į... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovės palaikė reikalavimus ir prašė... 5. Atsakovas J. Š. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka,... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas sutiko su ieškovės reikalavimu dėl 76... 7. Tretysis asmuo R. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji nuo 2007 m.... 8. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 9. A. J. Š. nuo 2007-01-16 iki 2011-03-21 buvo UAB „Juovila“ vadovas ir... 10. Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja... 11. Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui (vieninteliam jos... 12. Dėl 14 709,90 Lt. žalos padarytos perleidus lizingo teises ir pareigas... 13. 2008-02-07 tarp UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Juovila“ buvo sudaryta... 14. Ieškovė nurodo, kad sutarties sudarymo metu automobilio F. M. T. likutinė... 15. Iš byloje pateiktų „Swedbank lizingas“ UAB pretenzijų matyti, kad UAB... 16. Byloje yra pateikti duomenys apie automobilio F. M. T. įvertinimą (b. l.... 17. Dėl paskolos grąžinimo.... 18. Pagal 2011-02-28 kasos išlaidų orderį Nr. 3 UAB „Juovila“ grąžino... 19. Ieškovė nurodo, kad iškėlus bankroto bylą kreditorių reikalavimai... 20. Klaipėdos apygardos teismas 2011-02-22 nutartimi iškėlus UAB „Juovila“... 21. UAB „Juovila“ direktorius J. Š. pagal 2011-02-28 kasos pajamų orderį Nr.... 22. Klaipėdos apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo priimta... 23. Dėl UAB „Arbaldui“ ir A. S. firmai „Fesa“ sumokėtų pinigų.... 24. Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys turi... 25. Dėl turto neperdavimo.... 26. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-22 nutartimi UAB „Juovila“, kurios... 28. Pagal 2011-03-04 balansą UAB „Juovila“ turėjo ilgalaikio turto, kurio... 29. Atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jis neperdavė bankroto... 30. Realiai neįvykdžius pareigos perduoti turtą administratoriui, savo... 31. Esant išdėstytoms aplinkybėms reikalavimas dėl 76 245,04 Lt. žalos už... 32. CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270... 34. ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš J. Š. BUAB „Juovila“ 143 850,98 Lt. (vieną šimtą... 36. Reikalavimą dalyje dėl 14 709,90 Lt. (keturiolikos tūkstančių septynių... 37. Bylą dalyje dėl 3 402,96 Lt. žalos atlyginimo nutraukti.... 38. Priteisti iš atsakovo J. Š. 3 969 (tris tūkstančius devynis šimtus... 39. Laikinąsias apsaugos priemones taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2012 m.... 40. Sprendimas per 30 d. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...