Byla T-518-749/2019
Dėl galutinės subendrintos bausmės – baudos dydžio sumažinimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Vytautas Krikščiūnas, sekretoriaujant Dainorai Sruogienei, dalyvaujant prokurorui A. A., nedalyvaujant nuteistajai V. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs nuteistosios V. J., gim. ( - ), prašymą dėl galutinės subendrintos bausmės – baudos dydžio sumažinimo,

Nustatė

2Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 9 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-27-749/2017 V. J. buvo pripažinta kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalyje, ir nubausta 80 MGL (3012 Eur) dydžio bauda. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 6 d. nutartimi minėtas nuosprendis paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-123-788/2018 panaikinta Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 6 d. nutarties dalis, kuria atmesti nuteistosios V. J. ir nuteistosios V. S. gynėjo advokato A. Š. apeliaciniai skundai, bylos dalis perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-5-744/2019 apeliaciniai skundai atmesti. Paskirta bauda sumokėta 2017 m. spalio 23 d.

3Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-19-581/2019 V. J. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, BK 228 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir V. J. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 100 MGL (3766 Eur) dydžio bauda. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi minėtas nuosprendis paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi baudžiamoje byloje Nr. 2K-223-648/2018 panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 18 d. nutartis ir byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-398-396/2018 Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendį pakeistas - V. J. inkriminuota nusikalstama veika pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl įgaliojimų viršijimo perkant baldus) perkvalifikuota į BK 225 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1472 redakcija) ir jai paskirta 70 MGL (2 636,20 Eur) dydžio baudą; V. J. inkriminuota nusikalstama veika pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl įgaliojimų viršijimo perkant sporto inventorių) perkvalifikuota į BK 225 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1472 redakcija) ir jai paskirta 70 MGL (2 636,20 Eur) dydžio bauda, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir V. J. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 90 MGL (3 389,40 Eur) dydžio bauda. Bauda sumokėta 2018 m. vasario 27 d.

4Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-749/2018 V. J. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 5 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos ir V. J. paskirta subendrinta bausmė – 120 MGL (4518,00 Eur) dydžio bauda, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 9 d. ir Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir V. J. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 200 MGL (7530,00 Eur) dydžio bauda, į atliktą bausmę įskaitant visiškai įvykdytą bausmę pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 9 d. nuosprendį – 80 MGL (3012,00 Eur) baudą. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-122-531/2018 minėtas nuosprendis paliktas nepakeistas.

52019 m. gegužės 3 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose gautas nuteistosios V. J. prašymas, kuriame ji nurodo, kad aukštesnės instancijos teismas perkvalifikavo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendžiu jai inkriminuotą sunkų nusikaltimą į apysunkį, todėl netoleruotina situacija, kai esant skirtingoms nusikalstamoms veikoms, bausmės ar jų dydžiai, įskaitant ir galutinę subendrintą bausmę, būtų vienodi. Atsižvelgdama į tai, V. J. prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-749/2018 paskirtą 200 MGL dydžio galutinę subendrintą bausmę ir paskirti 190 MGL dydžio galutinę subendrintą bausmę.

6Prokuroras teismo posėdžio metu prašė nuteistosios prašymą atmesti. Nurodė, kad teismas taikė dalinį bausmių subendrinimo principą, sudėjo bausmes iš dalies. Mano, kad teismas, sudėdamas iš dalies, sudėjo tą dalį, kuri buvo reikalinga. Bausmės buvo subendrintos ne pilnu sudėjimu, o dalinio sudėjimo būdu, todėl buvo vadovautasi subendrinimo taisyklėmis. Mano, kad nėra pagrindo keisti nuosprendžiu atliktą bausmių subendrinimą ir prašo palikti galioti paskirtą bausmę.

7Nuteistoji V. J. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį ji informuota tinkamai. Nuteistoji pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Atsižvelgiant į tai, V. J. prašymas išnagrinėtas jai nedalyvaujant teismo posėdyje.

8Prašymas tenkinamas iš dalies.

9Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esančių duomenų bei Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašo apie fizinį asmenį matyti, kad Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-749/2018 V. J. nuteista subendrinta 120 MGL (4518,00 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 9 d. ir Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir V. J. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 200 MGL (7530,00 Eur) dydžio bauda. Tačiau Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendis buvo pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-398-396/2018. Minėtu Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu, perkvalifikavus veikas, V. J. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 90 MGL (3 389,40 Eur) dydžio bauda. Taigi, iš to matyti, kad priimant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendį, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė buvo bendrinama su bausme, paskirta Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendžiu, kuris vėliau buvo pakeista, o nusikalstamos veikos - perkvalifikuotos. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas iš naujo svarstyti minėtų bausmių subendrinimo klausimą. Pritartina V. J. prašyme nurodytiems teiginiams, jog esant dabartinei situacijai yra iš dalies pažeidžiama bausmės skyrimo tvarka, teisingos ir proporcingos bausmės bei teisingumo principai, kadangi teismui priimant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendį ir skiriant bausmę nebuvo būti žinoma, jog Lietuvos apeliacinis teismas pakeis Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendį, perkvalifikuodamas nuteistosios V. J. veikas bei skirdamas jai mažesnio dydžio baudą. Ši aplinkybė priimant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendį nebuvo ir negalėjo būti žinoma, todėl ji nebuvo apsvarstyta ir įvertinta.

10Preziumuojama, jog turi būti išlaikytas 2018 m. vasario 26 d. nuosprendžiu nustatytos bausmių subendrinimo būdas bei proporcijos, nes joms pasikeisti (kitaip vertinti bausmių sudėjimo būdą) nėra jokio pagrindo, tai yra, pasikeitus paskirtos baudos dydžiui, turi pasikeisti ir subendrintos baudos bausmės rezultatas ta pačia proporcija, kokia buvo nustatyta paminėtame nuosprendyje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, V. J. prašymas tenkinamas iš dalies ir nuteistajai Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-749/2018 už nusikalstamų veikų, numatytų BK 24 straipsnio 5 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirta subendrinta 120 MGL (4518,00 Eur) dydžio bauda, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, subendrintina su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 9 d. nuosprendžiu ir Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendžiu, iš dalies pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu, paskirta bausme.

11Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsniu, teismas

Nutarė

12Nuteistosios V. J. prašymą tenkinti iš dalies.

13V. J. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-749/2018 už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 5 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirtą ir subendrintą bausmę - 120 MGL (4518,00 Eur) dydžio baudą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, subendrinti dalinio sudėjimo būdu su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 9 d. nuosprendžiu ir Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nuosprendžiu, iš dalies pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu, paskirtomis bausmėmis ir V. J. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 195 MGL (7343,70 Eur) dydžio baudą.

14Į atliktą bausmę įskaityti visiškai įvykdytą bausmę pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 9 d. nuosprendį – 80 MGL (3012,00 Eur) dydžio baudą.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Ryšiai