Byla 1-27-749/2017
Dėl kurio byla buvo perduota nagrinėti teisme (Tekstas netaisytas. Teisėjo pastaba)

1Panevėžio miesto apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Vytautui Krikščiūnui, sekretoriaujant Loretai Butėnienei, dalyvaujant prokurorams Edgarui Baltrimavičiui, Aurelijai Gališanskytei, kaltinamajai S. G., jos gynėjui advokatui Rimui Andrikiui, kaltinamajai V. J., jos gynėjai advokatei Ingai Blaževičienei, kaltinamajai V. S., jos gynėjui advokatui Arnoldui Šukaičiui, viešame (atskirose dalyse neviešame) teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2S. G., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, netekėjusi, dirbanti ( - ), deklaravusi gyvenamąją vietą ( - ), gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 5 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje;

3V. J., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, išsituokusi, dirbanti pagal individualios veiklos liudijimą, gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 5 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje;

4V. S., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ). Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, ištekėjusi, dirbanti ( - ), gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

5Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

6

 1. Kaltinimas, dėl kurio byla buvo perduota nagrinėti teisme (Tekstas netaisytas. Teisėjo pastaba)

7S. G. buvo kaltinama tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. dirbdama ( - ) ligoninės personalo skyriaus vedėja, ( - ) mieste, veikdama bendrininkų grupėje kartu su ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams, gydytoja reumatologe V. S. ir V. J., V. J. pagal 2014 m. liepos 25 d. Nr. 3R-1113-(2.59) Nacionalinės teismų administracijos siuntimą pasitikrinti sveikatą, siekiant gauti medicininį pažymėjimą F Nr. 046/a. apie tai, jog jos sveikatos būklė leidžia pretenduoti į apylinkės teismo teisėjus, kuris buvo privalomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 3, 9.4 ir 11 punktus ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnį (Akivaizdi rašto klaida kaltinime. Teisėjo pastaba), tyčia padėjo suklastoti tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) ir su V. J. bendrininkaudama tyčia sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – V. S., dirbusią pagal 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082 ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams ir pagal 2007 m. spalio 1 d. darbo sutartį Nr. P3-5223 gydytoja reumatologe, turinčia licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo kvalifikaciją, piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, o būtent:

8V. J. medicinos įstaigoje neatlikus kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios žarnos tyrimo, 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) mieste susisiekus telefonu su ja, V. J. paprašė jos, kad ji surastų gydytoją, galintį melagingai patvirtinti jos ne va atliktus tyrimus, ko pasėkoje ji, žinodama, kad V. J. neatliko tyrimų ir neturi kraujo, šlapimo, gliukozės, tiesiosios žarnos tyrimo ir plaučių peršvietimo rezultatų, tą pačią dieną ( - ) patalpose, adresu ( - ), ji perdavė V. J. prašymą V. S., po ko ji telefonu 2014 m. rugpjūčio 20 d. susisiekė su V. J. ir perdavus telefoną V. S., V. J. kalbėdama telefonu paprašė V. S. suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), jame surašant tikrovės neatitinkančius duomenis apie V. J. neva atliktų kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio ir plaučių rengeno tyrimų rezultatus, o V. S. sutikus, bendrais veiksmais su V. J. sukurstė V. S. suklastoti tikrą dokumentą. Be to V. J., neatlikusi digitalinio tyrimo, vėliau, tą pačią – 2014 m. rugpjūčio 20 d. dieną paskambino jai ir telefonu paprašė jos perduoti V. S. prašymą, jog ši gydytoja papildomai į išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) įrašytų V. J. neatlikto digitalinio tyrimo rezultatus, ko pasėkoje ji, žinodama, kad V. J. neatliko šio tyrimo, paprašė V. S. įrašyti V. J. neatlikto tyrimo rezultatą, o V. S. sutiko. Tokiu būdu ji bendrais veiksmais su V. J. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – V. S. piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus ir suklastoti tikrą dokumentą - išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), nes 2014 m. rugpjūčio 20 d. dieną, ( - ) ligoninės patalpose, adresu ( - ), V. S., žinodama, kad V. J. reikalingi Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkoje (6 priedas), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatai medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a., dėl pretendavimo į teisėjus, tyčia, pažeisdama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punkte nustatytą tvarką, neturėdama teisės surašyti profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkos (6 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a., viršydama įgaliojimus ir turėdama tikslą suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) apie neva atliktus V. J. tyrimus, į formą Nr. 027/a. įrašė išgalvotus duomenis apie tyrimų rezultatus: kraujo tyr.-WBC 6,2; HG 128 g/l; ENS 2 mm; šalp. tyr. – norma; gliuk.k.k. – 4,93 mmol/l; chol.k.k. – 4.52 mmol/l; Plaučių ro – be matomos patologijos, norma; digitalinis tyrimas – be matomų patol. pakitimų, kraujavimo pož. nėra (gyd. R. S.), užrašė 2014 m. rugpjūčio 20 d. dienos datą ir pasirašė dokumentą, bei patvirtino savo spaudu. 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) ligoninės patalpose, adresu ( - ), V. S. pagal susitarimą su ja ir V. J., perdavė šią formą Nr. 027/a. su įrašytais ir patvirtintais melagingais duomenimis apie tyrimų rezultatus, be V. J. anketinių duomenų, jai tikslu, kad ji perduotų šią formą V. J. ir V. J. įrašiusi savo anketinius duomenis, galėtų bendrais veiksmais suklastoti dokumentą ir jį panaudoti. Ji, suvokdama, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) nurodyti išgalvoti duomenys apie tyrimų rezultatus ir kad šioje formoje V. S. įrašyti duomenys, V. J. įrašius savo anketinius duomenis bus panaudoti siekiant melagingai patvirtinti V. J. neatliktų tyrimų rezultatus, šią formą ( - ) mieste gabeno ir laikė bute adresu ( - ), po to 2014 m. rugpjūčio 20 d. dieną prie ( - ), perdavė V. J., V. S. pradėtą pildyti formą Nr. 027/a., tokiu būdu padėdama klastoti tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), po to V. J. paėmusi dalinai užpildytą 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) su V. S. išgalvotais tyrimų rezultatais, laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir nenustatytoje vietoje, įrašė jame savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą, ir tokiu būdu padėjo V. J. bei V. S. suklastoti tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), su tikrovės neatitinkančiais duomenimis, apie V. J. neatliktus tyrimų rezultatus: kraujo tyr.-WBC 6,2; HG 128 g/l; ENS 2 mm; šalp. tyr. – norma; gliuk.k.k. – 4,93 mmol/l; chol.k.k. – 4.52 mmol/l; Plaučių ro – be matomos patologijos, norma; digitalinis tyrimas – be matomų patol. pakitimų, kraujavimo pož. nėra (gyd. R. S.),

9po to V. J., laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. dienos žinomai suklastotą dokumentą ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje laikė, 2014 m. rugpjūčio 21 d. gabeno iš ( - ) miesto į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrą, adresu Žymantų gatvė 8 Vilniuje, kur panaudojo žinomai suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), pateikdama ikiteisminio tyrimo nenustatytam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro darbuotojui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centre, adresu Žymantų gatvė 8 Vilniuje,

10ko pasėkoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro adresu Žymantų gatvė 8 Vilniuje gydytojų konsultacinei komisijai įvertinus tyrimus, bei visų specialistų išvadas, tame tarpe ir suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) kurį pateikė V. J., gydytojų konsultacinei komisijai nežinant apie dokumento suklastojimą, 2014 m. rugsėjo 2 d. gydytojų komisijos pirmininkė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konsultacinės poliklinikos vedėja J. N., išdavė V. J. 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. 200 medicininį pažymėjimą, forma Nr. 46/a, kuriame nurodė, kad V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas.

11Tokiu būdu, ji kartu su V. J. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoją medicinos reikalams, gydytoją reumatologę V. S. piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus, kadangi jos ir S. G. kurstoma V. S., suklastodama dokumentą, tyčia pažeidė:

12Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 4 punktus kuriuose nustatyti įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principai;

13Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, 10 straipsnio 5 ir 6 punktus, kuriuose nurodyta, kad gydytojas privalo laikytis gydytojo profesinės etikos principų, tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

14Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso 1.1, 1.2, 1.4 punktų reikalavimus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir poįstatyminių aktų, verstis medicinos praktika turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją pagal įgytą gydytojo profesinę kvalifikaciją bei sąžiningai ir atidžiai tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

152010 m. liepos 1 d. pareigų instrukcijos Nr. 4, patvirtintos ( - ) ligoninės vyriausiojo gydytojo Č. G., pareigų 11 punktą, pagal kurį privalo kontroliuoti įrašų medicininiuose dokumentuose atlikimą ir savalaikiškumą;

16Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punktą, kuriame nustatyta, kad medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), nurodytą Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), išduoda šeimos arba vidaus ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, nurodant nustatytas ligas ir sveikatos problemas, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus,

17dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, ( - ) ligoninė ir Nacionalinė teismų administracija, tokiais susijusiais su valstybės tarnautojui prilyginto asmens pareigų atlikimu tyčiniais veiksmais buvo diskredituotas valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardas, parodyta nepagarba Lietuvos Respublikos įstatymams, sumenkintas ( - ) ligoninės prestižas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo sistemą, suklastotas dokumentas buvo panaudotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centre, kurio darbuotojai buvo suklaidinti ir jo pagrindu V. J. buvo išduotas medicininis pažymėjimas, jog V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas – vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus ir suteikė jai teisę pretenduoti į laisvas apylinkės teisėjo vietas.

18Nurodytu, S. G. buvo kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 5 d. (Akivaizdi rašto klaida kaltinime. Teisėjo pastaba), 228 str. 1 d.; 24 str. 6 d., 300 str. 1 d.

19V. J. buvo kaltinama tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) mieste, veikdama bendrininkų grupėje kartu su ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams, gydytoja reumatologe V. S. ir ( - ) ligoninės personalo skyriaus vedėja S. G., pagal 2014 m. liepos 25 d. Nr. 3R-1113-(2.59) Nacionalinės teismų administracijos siuntimą pasitikrinti sveikatą, siekdama gauti medicininį pažymėjimą F Nr. 046/a. apie tai, jog jos sveikatos būklė leidžia pretenduoti į apylinkės teismo teisėjus, kuris buvo privalomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 3, 9.4 ir 11 punktus ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnį (Akivaizdi rašto klaida kaltinime. Teisėjo pastaba), tyčia suklastojo tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) ir su ( - ) ligoninės personalo skyriaus vedėja S. G. bendrininkaudama tyčia sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – V. S., dirbusią pagal 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082 ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams ir pagal 2007 m. spalio 1 d. darbo sutartį Nr. P3-5223 gydytoja reumatologe, turinčia licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo kvalifikaciją, piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus, o būtent:

20ji medicinos įstaigoje neatlikusi kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios žarnos tyrimo, 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) mieste susisiekusi telefonu su S. G., paprašė jos, kad pastaroji surastų gydytoją, galintį melagingai patvirtinti jos ne va atliktus tyrimus, ko pasėkoje S. G., žinodama, kad ji neatliko tyrimų ir neturi kraujo, šlapimo, gliukozės, tiesiosios žarnos tyrimo ir plaučių peršvietimo rezultatų, tą pačią dieną ( - ) patalpose, adresu ( - ), perdavė jos prašymą V. S., po ko S. G. telefonu 2014 m. rugpjūčio 20 d. susisiekė su ja ir perdavus telefoną V. S., ji, kalbėdama telefonu paprašė V. S. suklastoti tikrą dokumentą –- išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), jame surašant tikrovės neatitinkančius duomenis apie jai neva atliktų kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio ir plaučių rentgeno tyrimų rezultatus, o V. S. sutikus, ji bendrais veiksmais su S. G. sukurstė V. S. suklastoti tikrą dokumentą. Be to ji, neatlikusi digitalinio tyrimo, vėliau, tą pačią – 2014 m. rugpjūčio 20 d. dieną paskambino S. G. ir telefonu paprašė S. G. perduoti V. S. jos prašymą, jog ši gydytoja papildomai į išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) įrašytų jai neatlikto digitalinio tyrimo rezultatus, ko pasėkoje S. G., žinodama, kad V. J. neatliko šio tyrimo, paprašė V. S. įrašyti V. J. neatlikto tyrimo rezultatą, o V. S. sutiko. Tokiu būdu ji bendrais veiksmais su S. G. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – V. S. piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus ir suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), nes 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) ligoninės patalpose, adresu ( - ), V. S., žinodama, kad V. J. reikalingi Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkoje (6 priedas), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatai medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a., dėl pretendavimo į teisėjus, tyčia, pažeisdama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punkte nustatytą tvarką, neturėdama teisės surašyti profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkos (6 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a., viršydama įgaliojimus ir turėdama tikslą suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) apie neva atliktus V. J. tyrimus, į formą Nr. 027/a. įrašė išgalvotus duomenis apie tyrimų rezultatus: kraujo tyr.-WBC 6,2; HG 128 g/l; ENS 2 mm, šalp. tyr. – norma, gliuk.k.k. – 4,93 mmol/l, chol.k.k. – 4.52 mmol/l, Plaučių ro – be matomos patologijos, norma, digitalinis tyrimas – be matomų patol. pakitimų, kraujavimo pož. nėra (gyd. R. S.), užrašė 2014-08-20 dienos datą ir pasirašė dokumentą, bei patvirtino savo spaudu. 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) ligoninės patalpose, adresu ( - ), V. S. pagal susitarimą su ja perdavė šią formą Nr. 027/a. su įrašytais ir patvirtintais melagingais duomenimis apie tyrimų rezultatus, be V. J. anketinių duomenų, S. G. tikslu, kad S. G. perduotų šią formą jai ir ji, įrašiusi savo anketinius duomenis, galėtų bendrais veiksmais suklastoti dokumentą ir jį panaudoti. S. G., suvokdama, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) nurodyti išgalvoti duomenys apie tyrimų rezultatus ir kad šioje formoje V. S. įrašyti duomenys, V. J. įrašius savo anketinius duomenis bus panaudoti siekiant melagingai patvirtinti V. J. neatliktų tyrimų rezultatus, S. G. šią formą ( - ) mieste gabeno ir laikė bute adresu ( - ), po to 2014 m. rugpjūčio 20 d. dieną prie ( - ), perdavė jai V. S. pradėtą pildyti formą Nr. 027/a, tokiu būdu padėdama klastoti tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), po to V. J. paėmusi dalinai užpildytą 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) su V. S. išgalvotais tyrimų rezultatais, laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir nenustatytoje vietoje, įrašė jame savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą, ir tokiu būdu bendrais veiksmais su V. S., padedant S. G. suklastojo tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), su tikrovės neatitinkančiais duomenimis, apie V. J. neatliktus tyrimų rezultatus: kraujo tyr.-WBC 6,2; HG 128 g/l; ENS 2 mm, šalp. tyr. – norma, gliuk.k.k. – 4,93 mmol/l, chol.k.k. – 4.52 mmol/l, Plaučių ro – be matomos patologijos, norma, digitalinis tyrimas – be matomų patol. pakitimų, kraujavimo pož. nėra (gyd. R. S.),

21po to ji, laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. dienos žinomai suklastotą dokumentą ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje laikė, 2014 m. rugpjūčio 21 d. gabeno iš ( - ) miesto į Lietuvos Respublikos medicinos centrą, adresu Žymantų gatvė 8 Vilniuje, kur panaudojo žinomai suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), pateikdama ikiteisminio tyrimo nenustatytam Lietuvos Respublikos medicinos centro darbuotojui Lietuvos Respublikos medicinos centre, adresu Žymantų gatvė 8 Vilniuje,

22ko pasėkoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro adresu Žymantų gatvė 8 Vilniuje gydytojų konsultacinei komisijai įvertinus tyrimus, bei visų specialistų išvadas, tame tarpe ir suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) kurį ji pateikė, gydytojų konsultacinei komisijai nežinant apie dokumento suklastojimą, 2014 m. rugsėjo 2 d. gydytojų komisijos pirmininkė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konsultacinės poliklinikos vedėja J. N., išdavė V. J. 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. 200 medicininį pažymėjimą, forma Nr. 46/a, kuriame nurodė, kad V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas.

23Tokiu būdu, ji kartu su S. G. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį –( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoją medicinos reikalams, gydytoją reumatologę V. S. piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus, kadangi jos ir S. G. kurstoma V. S., suklastodama dokumentą, tyčia pažeidė:

24Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 4 punktus kuriuose nustatyti įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principai;

25Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, 10 straipsnio 5 ir 6 punktus, kuriuose nurodyta, kad gydytojas privalo laikytis gydytojo profesinės etikos principų, tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

26Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso 1.1, 1.2, 1.4 punktų reikalavimus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir poįstatyminių aktų, verstis medicinos praktika turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją pagal įgytą gydytojo profesinę kvalifikaciją bei sąžiningai ir atidžiai tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

272010 m. liepos 1 d. pareigų instrukcijos Nr.4, patvirtintos ( - ) ligoninės vyriausiojo gydytojo Č. G., pareigų 11 punktą, pagal kurį privalo kontroliuoti įrašų medicininiuose dokumentuose atlikimą ir savalaikiškumą;

28Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punktą, kuriame nustatyta, kad medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), nurodytą Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), išduoda šeimos arba vidaus ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, nurodant nustatytas ligas ir sveikatos problemas, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus,

29dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, ( - ) ligoninė ir Nacionalinė teismų administracija, tokiais susijusiais su valstybės tarnautojui prilyginto asmens pareigų atlikimu tyčiniais veiksmais buvo diskredituotas valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardas, parodyta nepagarba Lietuvos Respublikos įstatymams, sumenkintas ( - ) ligoninės prestižas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo sistemą, suklastotas dokumentas buvo panaudotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centre, kurio darbuotojai buvo suklaidinti ir jo pagrindu V. J. buvo išduotas medicininis pažymėjimas, jog V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas – vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus,ir suteikė jai teisę pretenduoti į laisvas apylinkės teisėjo vietas.

30Nurodytu, V. J. buvo kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 5 d. (Akivaizdi rašto klaida kaltinime. Teisėjo pastaba), 228 str. 1 d.; 300 str. 1 d.

31V. S. buvo kaltinama tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. dirbdama pagal 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082 ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams ir pagal 2007 m. spalio 1 d. darbo sutartį Nr. P3-5223 gydytoja reumatologe, turėdama licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo kvalifikaciją, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, ( - ) mieste, veikdama bendrininkų grupėje kartu su V. J. ir ( - ) ligoninės personalo skyriaus vedėja S. G., V. J. pagal 2014 m. liepos 25 d. Nr. 3R-1113-(2.59) Nacionalinės teismų administracijos siuntimą pasitikrinti sveikatą, siekiant gauti medicininį pažymėjimą F Nr. 046/a. apie tai, jog jos sveikatos būklė leidžia pretenduoti į apylinkės teismo teisėjus, kuris buvo privalomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 3, 9.4 ir 11 punktus ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnį (Akivaizdi rašto klaida kaltinime. Teisėjo pastaba), tyčia suklastojo tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) ir sukurstyta V. J. bei ( - ) ligoninės personalo skyriaus vedėjos S. G., piktnaudžiavo viršydama įgaliojimus, o būtent:

32V. J. medicinos įstaigoje neatlikus kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios žarnos tyrimo, 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) mieste susisiekus telefonu su S. G. ir paprašius jos, kad pastaroji surastų gydytoją, galintį melagingai patvirtinti V. J. ne va atliktus tyrimus, ko pasėkoje S. G., žinodama, kad V. J. neatliko tyrimų ir neturi kraujo, šlapimo, gliukozės, tiesiosios žarnos tyrimo bei plaučių peršvietimo rezultatų, tą pačią dieną ( - ) patalpose, adresu ( - ), perdavė V. J. prašymą jai, po ko S. G. telefonu 2014 m. rugpjūčio 20 d. susisiekė su V. J. ir perdavus telefoną jai, V. J. telefonu paprašė jos suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), jame surašant tikrovės neatitinkančius duomenis apie V. J. neva atliktų kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio ir plaučių rengeno tyrimų rezultatus, o jai sutikus, V. J. ir S. G. bendrais veiksmais sukurstė ją suklastoti tikrą dokumentą. Be to V. J., neatlikusi digitalinio tyrimo, vėliau, tą pačią – 2014 m. rugpjūčio 20 d. paskambino S. G. ir telefonu paprašė S. G. perduoti jai V. J. prašymą, jog ji papildomai į išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) įrašytų V. J. neatlikto digitalinio tyrimo rezultatus, ko pasėkoje S. G., žinodama, kad V. J. neatliko šio tyrimo, paprašė V. S. įrašyti V. J. neatlikto tyrimo rezultatą, o ji sutiko. Tokiu būdu bendrais veiksmais V. J. su S. G. sukursčius ją - valstybės tarnautojui prilygintą asmenį piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus ir suklastoti tikrą dokumentą - išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) patalpose, adresu ( - ), ji žinodama, kad V. J. reikalingi Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkoje (6 priedas), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatai medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a., dėl pretendavimo į teisėjus, tyčia, pažeisdama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-03-19 įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punkte nustatytą tvarką, neturėdama teisės surašyti profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkos (6 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a., viršydama įgaliojimus ir turėdama tikslą suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) apie neva atliktus V. J. tyrimus, į formą Nr. 027/a. įrašė išgalvotus duomenis apie tyrimų rezultatus: kraujo tyr.-WBC 6,2; HG 128 g/l; ENS 2 mm, šalp. tyr. – norma, gliuk.k.k. – 4,93 mmol/l, chol.k.k. – 4.52 mmol/l, Plaučių ro – be matomos patologijos, norma, digitalinis tyrimas – be matomų patol. pakitimų, kraujavimo pož. nėra (gyd. R. S.), užrašė 2014 m. rugpjūčio 20 d. dienos datą ir pasirašė dokumentą, bei patvirtino savo spaudu. 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) ligoninės patalpose, adresu ( - ), ji pagal susitarimą su V. J. perdavė šią formą Nr. 027/a. su įrašytais ir patvirtintais melagingais duomenimis apie tyrimų rezultatus, be V. J. anketinių duomenų, S. G. tikslu, kad S. G. perduotų šią formą V. J. ir V. J., įrašiusi savo anketinius duomenis, galėtų bendrais veiksmais suklastoti dokumentą ir jį panaudoti. S. G., suvokdama, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) nurodyti išgalvoti duomenys apie tyrimų rezultatus ir kad šioje formoje V. S. įrašyti duomenys, V. J. įrašius savo anketinius duomenis bus panaudoti siekiant melagingai patvirtinti V. J. neatliktų tyrimų rezultatus, S. G. šią formą ( - ) mieste gabeno ir laikė bute adresu ( - ), po to 2014 m. rugpjūčio 20 d. prie ( - ) namo ( - ), perdavė V. J., jos pradėtą pildyti formą Nr. 027/a, tokiu būdu padėdama klastoti tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), po to V. J. paėmusi dalinai užpildytą 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) su jos išgalvotais tyrimų rezultatais, laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. dienos, ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir nenustatytoje vietoje, įrašė jame savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą, ir tokiu būdu bendrais veiksmais su V. J., padedant S. G. suklastojo tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), su tikrovės neatitinkančiais duomenimis, apie V. J. neatliktus tyrimų rezultatus: kraujo tyr. – WBC 6,2; HG 128 g/l; ENS 2 mm, šalp. tyr. – norma, gliuk.k.k. – 4,93 mmol/l, chol.k.k. – 4.52 mmol/l, Plaučių ro – be matomos patologijos, norma, digitalinis tyrimas – be matomų patol. pakitimų, kraujavimo pož. nėra (gyd. R. S.),

33po to V. J., laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. dienos žinomai suklastotą dokumentą ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje laikė, 2014-08-21 gabeno iš ( - ) miesto į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrą, adresu Žymantų g. 8 Vilniuje, kur panaudojo žinomai suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), pateikdama ikiteisminio tyrimo nenustatytam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro darbuotojui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centre, adresu Žymantų g. 8 Vilniuje,

34ko pasėkoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro adresu Žymantų g. 8 Vilniuje gydytojų konsultacinei komisijai įvertinus tyrimus, bei visų specialistų išvadas, tame tarpe ir suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) kurį V. J. pateikė, gydytojų konsultacinei komisijai nežinant apie dokumento suklastojimą, 2014 m. rugsėjo 2 d. gydytojų komisijos pirmininkė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konsultacinės poliklinikos vedėja J. N., išdavė V. J. 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. 200 medicininį pažymėjimą, forma Nr. 46/a, kuriame nurodė, kad V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas.

35Tokiu būdu, ji būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams ir gydytoja reumatologe, sukurstyta V. J. ir S. G. piktnaudžiauti viršijant įgaliojimus, suklastodama tikrą dokumentą, tyčia pažeidė:

36Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 4 punktus kuriuose nustatyti įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principai;

37Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, 10 straipsnio 5 ir 6 punktus, kuriuose nurodyta, kad gydytojas privalo laikytis gydytojo profesinės etikos principų, tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

38Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso 1.1, 1.2, 1.4 punktų reikalavimus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir poįstatyminių aktų, verstis medicinos praktika turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją pagal įgytą gydytojo profesinę kvalifikaciją bei sąžiningai ir atidžiai tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

392010 m. liepos 1 d. pareigų instrukcijos Nr.4, patvirtintos ( - ) vyriausiojo gydytojo Č. G., pareigų 11 punktą, pagal kurį privalo kontroliuoti įrašų medicininiuose dokumentuose atlikimą ir savalaikiškumą;

40Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punktą, kuriame nustatyta, kad medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), nurodytą Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), išduoda šeimos arba vidaus ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, nurodant nustatytas ligas ir sveikatos problemas, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus,

41dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, ( - ) ligoninė ir Nacionalinė teismų administracija, tokiais susijusiais su valstybės tarnautojui prilyginto asmens pareigų atlikimu tyčiniais veiksmais buvo diskredituotas valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardas, parodyta nepagarba Lietuvos Respublikos įstatymams, sumenkintas ( - ) ligoninės prestižas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo sistemą, suklastotas dokumentas buvo panaudotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centre, kurio darbuotojai buvo suklaidinti ir jo pagrindu V. J. buvo išduotas medicininis pažymėjimas, jog V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas – vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus ir suteikė jai teisę pretenduoti į laisvas apylinkės teisėjo vietas.

42Nurodytu, V. S. buvo kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d., 300 str. 1 d.

43Teismas procesino dokumento – kaltinamojo akto akivaizdžias rašto klaidas (Pvz., <...teismų įstatymo 531 str....>, kai turi būti nurodyta <...teismų įstatymo 51 str....>), taip pat, kai kaltinime S. G. ir V. J. padarytos veikos apibrėžiamos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 1 dalį, nors tokio įstatymo nėra ir veikos pagal pateiktą kaltinimą turi būti apibrėžtos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 1 dalį, nelaiko esminėmis kaltinamojo akto klaidomis, dėl kurių reikėtų bylą grąžinti prokurorui ar įpareigoti kaltinimą pataisyti, nes įkiteisminio tyrimo metu pateiktuose pranešimuose apie įtarimus įstatymas nurodytas teisingai, o pačiame kaltinime veikos išreikštos aiškiai, suprantamai, kaip sukurstymas atlikti nusikalstamą veiką (bendrininkavimo rūšis). Visos trys kaltinamosios bylą nagrinėjant teisme, įrodymų tyrimo pradžioje prokurorei perskaičius kaltinimą, pasisakė, jog kaltinimas joms yra aiškus ir suprantamas (3 t., 155 b. l.), nereiškė pretenzijų ir gynėjai.

 1. Teismo nustatytos bylos aplinkybės

44V. J. veikdama bendrininkų grupėje kartu su ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams, gydytoja reumatologe V. S., pagal 2014 m. liepos 25 d. Nr. 3R-1113-(2.59) Nacionalinės teismų administracijos siuntimą pasitikrinti sveikatą, siekdama gauti medicininį pažymėjimą F Nr. 046/a. apie tai, jog jos sveikatos būklė leidžia pretenduoti į apylinkės teismo teisėjo pareigas, kuris buvo privalomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 3, 9.4 ir 11 punktus ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51 straipsnį, medicinos įstaigoje neatlikusi kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios žarnos tyrimo, 2014 m. rugpjūčio 20 d., ( - ) mieste, susisiekusi per S. G. su V. S., kalbėdama telefonu, paprašė V. S. suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), jame surašant tikrovės neatitinkančius duomenis apie V. J. neva atliktų kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio ir plaučių rentgeno tyrimų rezultatus.

45Po to, V. J. neatlikusi digitalinio tyrimo, vėliau, tą pačią – 2014 m. rugpjūčio 20 d. dieną paskambinusi S. G. telefonu, per ją perdavė V. S. prašymą, jog V. S. papildomai į išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) įrašytų V. J. neatlikto digitalinio tyrimo rezultatus.

462014 m. rugpjūčio 20 d. V. S. pagal susitarimą su V. J., perdavė šią formą Nr. 027/a. su įrašytais ir patvirtintais melagingais duomenimis apie tyrimų rezultatus be V. J. anketinių duomenų S. G., kuri prie ( - ), perdavė V. J. V. S. pradėtą pildyti formą Nr. 027/a.

47V. J. iš S. G. paėmusi dalinai užpildytą 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) su V. S. išgalvotais tyrimų rezultatais, laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir nenustatytoje vietoje įrašė jame savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą, po to, 2014 m. rugpjūčio 21 d. nuvykusi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrą, adresu Žymantų gatvė 8, Vilniuje, panaudojo žinomai suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 dienos išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), jį pateikdama ikiteisminio tyrimo nenustatytam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro darbuotojui, ko pasėkoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro gydytojų konsultacinei komisijai įvertinus tyrimus bei visų specialistų išvadas, tame tarpe, ir suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 dienos išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), kurį pateikė V. J., gydytojų konsultacinei komisijai nežinant apie dokumento suklastojimą, 2014 m. rugsėjo 2 d. gydytojų komisijos pirmininkė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konsultacinės poliklinikos vedėja J. N. išdavė V. J. medicininį pažymėjimą Nr. 200, forma Nr. 46/a, kuriame nurodė, kad V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas.

48Tokiu būdu, V. J. suklastojo tikrą dokumentą ir žinomai suklastotą dokumentą panaudojo, tai yra, padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

49Teismas nenustatė, jog V. J. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – V. S. piktnaudžiauti tarnyba (BK 24 str. 5 d., 228 str. 1 d.), todėl ji dalyje išteisinama (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 2 d., 303 str. 5 d. 1 p.).

50Taip pat teismas nenustatė, jog V. J. padarė kitą nusikalstamą veiką, nurodytą kaltinime, kuri yra sudėtinė BK 300 str. 1 d. nurodytos veikos dalis, tai yra, kad ji ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje laikė, o 2014 m. rugpjūčio 21 d. gabeno iš ( - ) miesto į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrą, adresu Žymantų gatvė 8, Vilniuje, žinomai suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 dienos išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.). Toje dalyje teismo patvirtinamos veikos apimtis siaurinama.

51V. S. dirbdama pagal 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082 ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams ir pagal 2007 m. spalio 1 d. darbo sutartį Nr. P3-5223 gydytoja reumatologe, turėdama licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo kvalifikaciją, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, ( - ) mieste, veikdama bendrininkų grupėje kartu su V. J., V. J. pagal 2014 m. liepos 25 d. Nr. 3R-1113-(2.59) Nacionalinės teismų administracijos siuntimą pasitikrinti sveikatą, siekiant gauti medicininį pažymėjimą F Nr. 046/a. apie tai, jog jos sveikatos būklė leidžia pretenduoti į apylinkės teismo teisėjo pareigas, kuris buvo privalomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 3, 9.4 ir 11 punktus ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51 straipsnį, tyčia suklastojo tikrą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) ir piktnaudžiavo viršydama įgaliojimus, o būtent:

52V. J. medicinos įstaigoje neatlikus kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios žarnos tyrimo, 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) mieste per S. G. susisiekus telefonu su V. S., V. J. kalbėdama telefonu, paprašė V. S. suklastoti tikrą okumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), jame surašant tikrovės neatitinkančius duomenis apie V. J. neva atliktų kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio ir plaučių rengeno tyrimų rezultatus, o V. S. sutiko suklastoti tikrą dokumentą. V. J. neatlikus digitalinio tyrimo, vėliau, tą pačią – 2014 m. rugpjūčio 20 d. dieną paskambinusi S. G. telefonu, per ją perdavė V. S. prašymą, jog V. S. papildomai į išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) įrašytų V. J. neatlikto digitalinio tyrimo rezultatus, ko pasėkoje V. S. piktnaudžiaudama viršijant įgaliojimus, suklastojo tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), tai yra, 2014 m. rugpjūčio 20 dieną, ( - ) ligoninės patalpose, adresu ( - ), V. S. žinodama, kad V. J. reikalingi Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkoje (6 priedas), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatai medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a. dėl pretendavimo į teisėjo pareigas, tyčia, pažeisdama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punkte nustatytą tvarką, neturėdama teisės surašyti profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkos (6 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus medicinos dokumentų išraše F Nr. 027/a., viršydama įgaliojimus ir turėdama tikslą suklastoti tikrą dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) apie neva atliktus V. J. tyrimus, į formą Nr. 027/a. įrašė išgalvotus duomenis apie tyrimų rezultatus: kraujo tyr.-WBC 6,2; HG 128 g/l; ENS 2 mm; šlap. tyr. – norma; gliuk.k.k. – 4,93 mmol/l; chol.k.k. – 4.52 mmol/l; Plaučių ro – be matomos patologijos, norma; digitalinis tyrimas – be matomų patol. pakitimų, kraujavimo pož. nėra (gyd. R. S.), užrašė 2014 m. rugpjūčio 20 d. dienos datą ir pasirašė dokumentą bei patvirtino savo spaudu.

532014 m. rugpjūčio 20 d. V. S. pagal susitarimą su V. J., perdavė šią formą Nr. 027/a. su įrašytais ir patvirtintais melagingais duomenimis apie tyrimų rezultatus be V. J. anketinių duomenų S. G., kuri prie ( - ), perdavė V. J. V. S. pradėtą pildyti formą Nr. 027/a.

54V. J. iš S. G. paėmusi dalinai užpildytą 2014 m. rugpjūčio 20 d. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.) su V. S. išgalvotais tyrimų rezultatais, laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir nenustatytoje vietoje įrašė jame savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą. Po to, 2014 m. rugpjūčio 21 d. nuvykusi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrą, adresu Žymantų gatvė 8, Vilniuje, panaudojo žinomai suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 dienos išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), jį pateikdama ikiteisminio tyrimo nenustatytam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro darbuotojui, ko pasėkoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro gydytojų konsultacinei komisijai įvertinus tyrimus bei visų specialistų išvadas, tame tarpe, ir suklastotą dokumentą – 2014 m. rugpjūčio 20 dienos išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.), kurį pateikė V. J., gydytojų konsultacinei komisijai nežinant apie dokumento suklastojimą, 2014 m. rugsėjo 2 d. gydytojų komisijos pirmininkė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konsultacinės poliklinikos vedėja J. N. išdavė V. J. medicininį pažymėjimą Nr. 200, forma Nr. 46/a, kuriame nurodė, kad V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas.

55Tokiu būdu, valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams, gydytoja reumatologė V. S. piktnaudžiavo viršijant įgaliojimus, kadangi suklastodama tikrą dokumentą, tyčia pažeidė:

 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 4 punktus, kuriuose nustatyti įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principai;
 • Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, 10 straipsnio 5 ir 6 punktus, kuriuose nurodyta, kad gydytojas privalo laikytis gydytojo profesinės etikos principų, tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso 1.1, 1.2, 1.4 punktų reikalavimus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir poįstatyminių aktų, verstis medicinos praktika turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją pagal įgytą gydytojo profesinę kvalifikaciją bei sąžiningai ir atidžiai tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • 2010 m. liepos 1 d. pareigų instrukcijos Nr.4, patvirtintos ( - ) vyriausiojo gydytojo Č. G., 11 punktą, pagal kurį privalo kontroliuoti įrašų medicininiuose dokumentuose atlikimą ir savalaikiškumą;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 7.3 punktą, kuriame nustatyta, kad medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), nurodytą Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), išduoda šeimos arba vidaus ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, nurodant nustatytas ligas ir sveikatos problemas, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus,

56dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir ( - ) ligoninė, tokiais susijusiais su valstybės tarnautojui prilyginto asmens pareigų atlikimu tyčiniais veiksmais buvo diskredituotas valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardas, parodyta nepagarba Lietuvos Respublikos įstatymams, sumenkintas ( - )ligoninės prestižas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo sistemą, suklastotas dokumentas buvo panaudotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centre, kurio darbuotojai buvo suklaidinti ir jo pagrindu V. J. buvo išduotas medicininis pažymėjimas, liudijantis, jog V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas – vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus ir suteikė jai teisę pretenduoti į laisvas apylinkės teismų teisėjo vietas.

57Teismas V. S. pareikštą kaltinimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį patvirtina pilna jo apimtimi.

58S. G. nepadarė veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 5 d., 228 straipsnio 1 dalyje; 24 straipsnio 6 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, todėl ji yra išteisinama visiškai (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalis, 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

 1. Įrodymai ir jų įvertinimo motyvai
 1. Kaltinamųjų parodymai

59S. G. teisme savo kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino. Kaltinamoji nepripažino, kad padėjo klastoti medicininius dokumentus, nes ji nėra medikė. Ji tik suvedė V. J. su gydytoja V. S.. V. J. paskambinusi jai telefonu pasakė, kad jai reikalinga gydytojo pažyma. Ji (S. G.) nežinojo, kaip išrašoma gydytojo pažyma, todėl konsultuotis nuėjo pas V. S.. V. J. pati telefonu kalbėjosi su V. S., ji jų pokalbio negirdėjo. Vėliau V. S. atnešė jai kažkokį medicinį dokumentą. Su V. J. yra pažįstama nuo 2013 m. spalio mėnesio, yra geros kolegės. Pripažino, kad nuvežė pažymą V. J., tačiau nemano, jog čia yra kas nors nusikalstamo.

60Byloje esanties įrodymams patikrinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalimi, buvo pagarsinti kaltinamosios S. G. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. 2015 m. rugpjūčio 18 d. apklausos metu parodė, kad dėl sukurstymo piktnaudžiauti ir suklastoti dokumentą ji prisipažino iš dalies. Pripažino, kad nuvežė pažymą V. J., tačiau nei kurstė, nei iniciavo šios veikos. V. J. buvo jos kolegė, nes V. J. dirbo ( - ) ligoninėje antraeilėse pareigose juriste, savo kabineto neturėjo. 2014 metais, tikslaus laiko neprisimena, jai paskambino į telefoną Nr. ( - ) V. J. ir pasakė, kad jai reikalinga kažkokia medicininė pažyma, sakė kažkokį pavadinimą, minėjo kažkokį tyrimą, sakė, kad kažkokį tyrimą buvo dariusi seniau, bet dabar smulkiau nepamena, sakė, kad labai greitai jos reikia. Kodėl ji jai skambino, ji nežino, gal nedrįso tiesiai gydytojai skambinti. Ji nuėjo pas gydytoją V. S. į jos darbo kabinetą administraciniame pastate, nes daugiau neįsivaizdavo pas ką gali nueiti, pasakė, ką V. sakė paskambinusi telefonu. V. S. nelabai suprato, kokios pažymos reikia, tada ji pati paskambino V. J. ir davė telefonu pakalbėti su V. S.. Girdėjo, kaip V. S. kažką kalbėjo su V. J., bet nesuprato ką, nes kalbėjo medicininiais terminais. Po pokalbio, tą pačią dieną V. S. surašė kažkokią pažymą, nežino kaip tiksliai ji vadinasi, tačiau tai buvo kažkoks standartinis lapelis, pusę A4 formato lapo, kurį rašo gydytojai. Kiek pamena, V. S. tą pažymą jai vėliau atnešė į kabinetą, tą pačią dieną ir jai padavė. Kokie duomenys buvo surašyti pažymoje, neatsimena, ji jos nenagrinėjo. Ji tą pažymą nuvežė ir perdavė V. J. po darbo į namus ( - ). Kai ji padavė pažymą V. J., V. J. jai padavė butelį alkoholinio gėrimo popieriniame dovanų maišelyje ir paprašė pasakyti gydytojai ,,ačiū“. Ji suprato, kad butelį reikia paduoti V. S., todėl kitą dieną nuėjusi į darbą, tą maišelį su buteliu alkoholinio gėrimo nunešė ir padavė V. S.: padėjo jai ant stalo, padėjusi pasakė, kad V. siunčia. V. atsisakinėjo, bet ji V. pasakė, kad jos aiškintųsi abi, paliko tą butelį ant stalo ir išėjo. Už ką tiksliai jis buvo, ji nežino, bet mano gal už tai, kad greitai tą pažymą gavo. Pažymos turinio nežino. Kur V. J. po to tą pažymą dėjo, ji nežino, kam jai reikėjo tos pažymos, ji nežino. V. J. jai buvo pasidžiaugusi, kad laikė egzaminą į teisėjus ir jai pavyko, jai nebuvo žinoma, kad V. J. tikrinosi sveikatą medicinos centre 2014 m. dėl darbo teisme (3 t., 7-9 b. l.).

612016 m. kovo 4 d. akistatos metu su V. J. S. G. pakeitė 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotus parodymus. S. G. pagarsinus jos anksčiau nurodytas aplinkybes apie tai, kad nuvežus pažymą V. J., ji perdavė butelį alkoholinio gėrimo, S. G. pasakė, kad nežino, ką kalbėjo 2015 m. rugpjūčio 18 d. apklausoje. Būdavo, kad apsikeičia kokiomis dovanėlėmis pasivaišinti, gal buvo vienas iš tokių atvejų. Parodė, kad netvirtina 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotų parodymų, kurie susiję su alkoholinio gėrimo butelio perdavimu V. S.. Į klausimą, ar V. J. yra kada nors perdavusi butelį V. S. už kokią nors pažymą, atsakė, kad ne (2 t., 113-115 b. l.).

622016 m. kovo 24 d. apklausos metu S. G. nurodė prisipažįstanti iš dalies ir išklausiusi garso įrašus, esančius kompaktiniame diske Nr. S8-09-48 – 2016 m. vasario 10 d. kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo priede, parodė, kad įraše Nr. 2469 ji kalba su V. J. apie tą atvejį, dėl kurio jai pareikštas įtarimas ir tai tas pokalbis, kurį minėjo apklausoje, kai sakė, kad jai paskambino V. J. ir pasakė, kad jai reikalinga pažyma. Kai V. J. viską pasakė, ji nuėjo pas V. S. pasiklausti. Nuėjo pas V. S. paklausti, nes administracijoje kaip medikas ji buvo arčiausiai esantis žmogus. Ji iš to pokalbio suprato, kad V. J. prašo į pažymą įrašyti sveiko žmogaus tyrimų rezultatus, bet kaip ji sakė, kažkokius tyrimus buvo dariusi ir seniau. Apie formas tai ji nieko nesupranta, ten medicininiai reikalai. Įraše Nr. 2471 ji kalbasi su V. J.: kaip ir sakė išėjo ieškoti V. S., bet jos nerado. Kaip suprato tą pažymą jai reikėjo nuvežti kažkur į Vilnių dėl teisėjų, kur tiksliai nežino. Išklausiusi įrašą Nr. 2472, parodė, kad, kai surado V. S., pasakė, kad skambino jų kolegė ir teiravosi dėl tyrimų, kad jai reikia pristatyti tyrimų rezultatus, neatsimena, ar sakė kur. Kad šią pažymą gali surašyti tik šeimos gydytoja arba profilaktinius tyrimus atliekanti gydytoja, mano, jai pasakė V. S., kai į ją kreipėsi dėl V. J. prašomos pažymos. V. J. nesikreipė į profilaktinius tyrimus atliekančią gydytoją, nes ji atostogavo, o, ar ji kreipėsi į šeimos gydytoją, nežino, ji jai paaiškino visą tvarką kaip turėtų būti. Apie tą tvarką, kurią paaiškino V. J., jai nupasakojo V. S., o ji apie tai pasakė V. J. šiame pokalbyje. Ji nuėjo pas V. S. dar kartą paklausti, ar rašo kažkokius išrašus į atskirą pažymą, ar į kortelę tiktai. Ką V. S. pasakė, kai nuėjo pasiklausti - neatsimena. Įraše Nr. 2474 ji kalbasi su V. J. ir suradusi gydytoją V. S., ji davė V. S. telefoną, kad ji pasikalbėtų su V. J.. Kai V. S. kalbėjo su V. J., ji buvo šalia, tačiau neprisimena tos pokalbio vietos, kai V. S. pasakė, kad ji gali sutvarkyti tą pažymą, kad L. uždės štampą, kad ji peršviesta ir viskas, gal negirdėjo. Ji to pokalbio įdėmiai neklausė, nepamena tos vietos, kai V. S. pasakė, kad V. J. gaus viską ir plaučių. Pamena, kad girdėjo, kai gydytoja V. S. klausė V. J., kokių tyrimų dar reikia. Kai V. S. kalbėjo apie tai, kad ne veltui visa tai daroma, mano tai buvo pasakyta juoko formoje. Ji suprato, kad tą pažymą surašys V. S., V. J. paprašė, kad ji ją atvežtų jai. Išklausiusi įrašą Nr. 2476, ji parodė, kad kalba ji su V. J.. Šio pokalbio metu buvo pas V. S. kabinete, tuo V. S. jau rašė tą pažymą: tą pažymą tikrai rašė prie jos. Ji paklausė, ar V. S. įrašys į pažymą įrašą dėl šio digitalinio tyrimo, o V. S. pasakė, kad įrašys, tačiau ji nematė, ar ji įrašė tokį įrašą, nes ji nekreipė dėmesio į turinį: paprastam žmogui sunku suprasti medicininius terminus. Ji dabar neprisimena, ar V. S. baigė tą pažymą rašyti prie jos ir jai padavė, ar vėliau jai ją atnešė į kabinetą. Kol ji buvo pas V. S., kiek matė, ji neturėjo jokių V. J. medicininių kortelių ar asmens sveikatos istorijų, tikrai jos neprašė atnešti, ar surasti tokias korteles. Kol ji buvo kabinete pas V. S., R. S. ten nebuvo. Kiek pamena tą dieną po šio pokalbio V. J. nebuvo atvykusi į ligoninę. Įrašas Nr. 2484 kalba su V. J. dėl to, kad išeidinėjo iš darbo ir norėjo atvežti V. J. prašytą pažymą, kurią buvo padavusi V. S.. Įraše Nr. 2492 ji kalba su V. J.. Ji tuo metu buvo namuose ir V. J. atvažiavo pas ją, išėjo į kiemą ir prie savo namo ( - ), atidavė jai tą pažymą. Uždavus klausimą, kaip ji suprato, kokius duomenis V. S. surašė į tą pažymą, S. G. atsakė, kad turbūt tai, ko prašė V. J.. Duomenys būtų teisingi, jei pažymoje būtų surašyti tuo metu daryti tyrimai. Šiuo atveju ji suprato, kad pažymoje gali būti įrašyti neteisingi duomenys, tačiau ji nematė, kas ten įrašyta, neskaitė pažymos (3 t., 11-13 b. l.).

632016 m. balandžio 7 d. apklausos metu S. G. dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 25 straipsnio 5 dalyje 228 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje 300 straipsnio 1 dalyje, nurodė prisipažįstanti iš dalies: kad tame dalyvavo, bet teigė nesutinkanti su tuo, kad žinojo apie V. J. nedarytus tyrimus. V. J. jai buvo sakiusi, kad tyrimus darėsi kažkada anksčiau. Nesutinka, kad ieškojo gydytojo, kurie pateiktų melagingą išvadą, ji tik paklausė gydytojos V. S., kuri buvo šalia. Nesutinka su tuo, kad sukurstė V. S. piktnaudžiauti, ji tik V. S. paklausė, ar ji gali surašyti tą pažymą (3 t., 19-20 b. l.).

64V. J. teismo posėdyje kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų nepripažino. Parodė, kad 2011 m. praėjo visą sveikatos patikrinimą, kuris buvo reikalingas einant į teisėjo pareigas. 2014 m. buvo įtraukta pretendente į teisėjos pareigas, tačiau jai buvo paskambinta ir pasakyta, kad baigėsi jos pažyma pas gydytojus. 2014 m. rugjūčio 21 d. buvo užsiregistravusi psichologinio testo laikymui. Jos draugė Š. pasakė, kad neturint pažymos, forma 027a negalima laikyti psichologinio testo. Kadangi jos šeimos gydytoja atostogavo, ji 2014 m. rugpjūčio 20 d. paskambino S. G. ir paklausė, ar kitas gydytojas gali išrašyti pažymą. Vėliau ji susisiekė su gydytoja V. S., kurios taip pat paklausė, ar kitas gydytojas gali išrašyti pažymą. V. S. telefonu patikino, kad gali. Ji tyrimus buvo atlikusi iš ankščiau, jie buvo galiojantys, ji norėjo, kad jie būtų įrašyti į naują gydytojo pažymą. Neegzistuojančių tyrimų į pažymą neprašė įrašyti. Tyrimų kopijas ji nuvežė V. S.. Jai reikėjo atlikti digitalinį tyrimą, tačiau su gydytoju R. S. susisiekti nepavyko. Šį tyrimą jai atliko V. S.. Domėjosi ir dėl plaučių tyrimo, tačiau gydytoja V. S. pasakė, kad jį galima atlikti vėliau. Gydytojo pažymą jai atvežė S. G.. Gydytojo pažymoje nebuvo nurodytas vardas, pavardė, adresas, gimimo metai. Tuos duomenis ji įsirašė pati.

65Ikiteisminio tyrimo metu V. J. dėl sukurstymo piktnaudžiauti ir dokumento klastojimo kaltės nepripažino ir apklausos metu parodė, kad ji turėjo pateikti išrašą iš medicininės sveikatos istorijos VRM centrui, ne kai lankėsi centre jai tik pamatavo spaudimą, darė psichologinį testą, o iki tol jai reikėjo susirinkti medicininius tyrimus apie jos sveikatą iš gydytojų ( - ). Ji tyrimus rinkosi, buvo pas gydytojus, kurie turėjo padaryti įrašus apie jos sveikatos būklę. Jai trūko keleto tyrimų, kokių tiksliai neatsimena. Ji dažnai lankydavosi ( - ) ligoninėje, darėsi įvairius tyrimus. Pirmiausia pasiskambino S., paprašė S. telefono numerio, jai reikėjo pakalbėti su S., nes reikėjo pažymos apie tam tikrus tyrimus, kurie jau buvo padaryti ( - ) ligoninėje. Pavyzdžiui, peršviesti plaučiai, buvo darytas kraujo, šlapimo tyrimas. Šie tyrimai buvo daryti iki pažymos išrašymo, taip pat darėsi prieš tris metus visus tyrimus tokia pačia tvarka. Ji dabar nepamena, ar jai S. davė telefono numerį ir nepamena, ar su S. apie tokią išrašų padarymo galimybę kalbėjo telefonu ar tiesiogiai. Ji S. paklausė, ar yra galimybė pasižiūrėti jos kažkokius tyrimus ir surašyti į pažymą tuos rezultatus, o S. sakė, kad pasižiūrės. S. žinojo, kad ji ligoninėje lankėsi ir darėsi tyrimus. Po to, S. parašė kažkokius tyrimus, nežino visus ne visus ir tą pažymą išsiuntė į VRM centrą. Pažymą, kurią jai surašė V. S. atrodo atvežė S.. Į pažymą S. jai surašė tyrimus iš asmens sveikatos istorijos, ji specialiai tai pažymai tuo metu jokių tyrimų nesidarė. Visų šitų medicininių tyrimų jai reikėjo, nes ji pretendavo dirbti į teisėjus ir reikėjo pristatyti tam tikrus tyrimų išrašus. V. J. apklausos metu buvo pateiktas išrašas iš medicininių dokumentų, 2014-08-20 d. forma Nr. 027/a. iš V. J. asmens sveikatos istorijos, paimtos LR BPK 97 str. tvarka iš Centrinės medicinos ekspertizės komisijos Žymantų g. 8 Vilniuje, ir V. J. parodė, kad tai S. surašytas dokumentas: šlapimo, kraujo tyrimai, visi tyrimai yra surašyti iš jos asmens sveikatos istorijos, bent jau taip turėtų būti. Digitalinis tyrimas buvo darytas gal prieš tris metus, jau senai. Kiek galioja šie tyrimai, kad pagal nustatytą tvarką tiktų Medicinos centrui kuriam reikėjo pateikti pažymą, ji nežino. Kada jai buvo šviesti plaučiai ji neprisimena. Mano, kad ( - ) ligoninėje turi būti užvesta jos asmens sveikatos istorija, nes ji gydėsi.. Šiame išraše iš medicininių dokumentų ji savo ranka užrašė: jos vardą, pavarę, gimimo metus, gyvenamosios vietos adresą. Kada ji tuos įrašus padarė prieš pasiimant šį dokumentą ar po to neprisimena, dažnai gydytojai duoda užsirašyti savo duomenis. Kai ji buvo medicinos centre, kiek atsimena, gydytoja pasakė, kad trūksta tam tikrų tyrimų: plaučių, odos, atrodo stomatologo, bet negali būti garantuota. Grįžusi į ( - ) kreipėsi dėl odos į infekcinę ligoninę, dėl stomatologo pas kažkokį kitą gydytoją, kurio nepamena, tada ir kreipėsi pas V. S. dėl tos pažymos, po to pažymą su trūkstamais tyrimais nusiuntė medicinos centrui. Dėl šio išrašo iš medicininių dokumentų ji kreipėsi į V. S., o ne pas šeimos gydytoją, todėl, kad anksčiau švietėsi ligoninėje plaučius, darėsi kraujo ir šlapimo tyrimus prieš operaciją. Į ją kreipėsi kaip į pavaduotoją medicinos reikalams. Kreipėsi ir į šeimos gydytoją, taip pat, kad iš istorijos surašytų duomenis. Ji V. S. neprašė įrašyti į išrašą iš medicininių dokumentų jokių duomenų neatitinkančių tikrovės (2 t., 158-160 b. l.).

662016 m. kovo 30 d. apklausos metu V. J. kaltės nepripažino. Išklausiusi garso įrašus, esančius kompaktiniame diske Nr. S8-09-47 – 2016 m. vasario 10 d. kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo priede, parodė, kad įraše Nr. 7083 ji kalbėjo su A. P. apie sveikatos pažymą, tiksliai negali pasakyti, ar būtent apie tą pažymą kalbėjo, dėl kurios pareikštas įtarimas. Išklausiusi įrašą Nr. 7094, parodė, kad ji kalbėjo su mama apie jos sveikatos tyrimus, kurių prašė ligoninės gydytojos V. S., kad surašytų į pažymą Nr. 027a., kuriuos yra anksčiau dariusi. Įraše Nr. 7104 esantis pokalbis vyko tarp jos ir A. P. apie tai, kad nereikėjo daryti tyrimų, nes buvo padaryti kažkokie tai. Ji pokalbyje kalbėjo apie tuos tyrimus, kurių prašė ligoninės gydytojos V. S., kad surašytų į pažymą. Išklausiusi 2014 m. rugpjūčio 20 d. dienos telefoninių pokalbių garso įrašus, esančius kompaktiniame diske Nr. S8-09-48 – 2016 m. vasario 10 d. kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo priede, parodė, kad įraše Nr. 2456 ji kalba su Š. B. ar B., ji dabar, kiek žino, dirba teisėja, tuo metu buvo teisėjos padėjėja. Kalba su ja apie sveikatos patikrinimą, apie tyrimus, kuriuos reikėjo nuvežti į medicinos centrą. Ji nesakė pašnekovei, kad viską jau turėjo pasidariusi anksčiau, nes vėliau tik prisiminė tai, kad turėjo daug sveikatos problemų ir lankėsi ligoninėje. Įraše Nr. 2469 ji kalbėjo su S. G. apie tuos pačius tyrimus. Skambino S. G., nes ligoninėje ji jos draugė, prašė pasidomėti, paklausti, ar gali tokią pažymą parašyti ligoninės gydytojas. Prašė surašyti sveiko žmogaus skaičiukus, nes negalėjo tą dieną pasidaryti naujų tyrimų, nes jau buvo valgiusi ir kraujo tyrimas tada nedaromas. Sveiką žmogų ji turėjo omeny save. Išklausiusi įrašą Nr. 2471, parodė, kad kalba su S. G., o S. G. turėjo paklausti, ar gydytojai gali, ar turi teisę surašyti tokią pažymą. Įraše Nr. 2472 ji kalba su S. G.. Ji S. aiškino visą sistemą, ji kalbėjo apie tvarką ir tyrimus ėmė kaip pavyzdį, sakė, kad turi būti nuotraukos aprašymas. Apie jai anksčiau padarytus tyrimus nekalbėjo, nes S. pati žinojo apie jos anksčiau darytus tyrimus. Įraše Nr. 2474 ji kalba su S. G., po to su V. S.. Tai pokalbis su V. S., kai prašė, kad surašytų jos tyrimus.

67Apklausos metu, atsižvelgiant į V. J. 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotus parodymus apie tai, kad plaučiai peršviesti buvo ( - ) ligoninėje dar iki pažymos išrašymo, tačiau pokalbio metu ji V. S. pasakė, kad plaučiai nebuvo šviesti per du metus, pasakė V. S., kad užtektų parašyti, kad pakitimų nėra - buvo užduotas klausimas, kaip ji gali tai paaiškinti. V. J. atsakė, jog ji gal tik galvojo, kad nebuvo peršviesti, ji tik neatsiminė, kada jie buvo peršviesti.

68Apklausos metu, atsižvelgiant į V. J. 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotus parodymus apie tai, kad kraujo, šlapimo tyrimas Jums buvo darytas ( - ) ligoninėje kažkada iki pažymos išrašymo, tačiau pokalbio metu Jūs V. S. paklausiate ar ,,neišeitų ten kažką parašyt, ar darysit“, o V. S. Jums pasako, kad viską parašys - buvo užduotas klausimas, kaip ji gali tai paaiškinti. V. J. atsakė, jog ji turėjo omeny, kad V. S. surašytų jos jau atlikto tyrimo duomenis į tą pažymą. Klausdama ar gali surašyti, norėjo paklausti, ar ji turi teisę tą padaryti.

69Apklausos metu, atsižvelgiant į V. J. 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotus parodymus apie tai, kad ji V. S. paklausė, ar yra galimybė pasižiūrėti jos kažkokius tyrimus, kuriuos ji anksčiau darė ir surašyti į pažymą tuos rezultatus, o V. S. sakė, kad pažiūrės, tačiau šiame pokalbyje apie tai visiškai nekalbėjo, V. J. buvo paprašyta paaiškinti šiuos prieštaravimus. V. J. parodė, kad telefoninio pokalbio turinio ji tiksliai neprisiminė, tačiau apie tai ne vien tik telefonu kalbėjo su V. S., buvo užvažiavusi į ligoninę ir su ja apie tai kalbėjo, kad jos tyrimai ligoninėje buvo atlikti anksčiau, nors ir ji pati apie tai žinojo. Kada buvau atvažiavusi ir kada kalbėjo: prieš ar po šio pokalbio, neprisimena. V. S. apie jai atliktus tyrimus žinojo, nes nuvesdavo ją pas gydytojus. Įraše Nr. 2476 ji kalba su S. G. apie kažkokį tyrimą, kuris buvo darytas kažkada ( - ) ligoninėje, koks gydytojas darė tikrai nepasakys. Apie tai, kad toks tyrimas darytas, V. S. nepasakė, nes šis pokalbis buvo nerimtas, juokaujama, ji šito pokalbio metu neprašė, kad įrašytų šio tyrimo rezultatą nepagristai, tik paskambinusi pasiteiravo, kas tai per tyrimas. Įrašuose Nr. 2484 ir Nr. 2492 ji kalbėjo su S. G., su kuria tarėsi susitikti, nežino ką S. G. jai parveš ir ką paduos. Įraše Nr. 2531 ji kalbasi su Š. B., greičiausiai yra Vilniuje, atvažiavo į Sveikatos medicinos centrą. Medicininį dokumentą, į kurį V. S. surašė tyrimų rezultatus, ji pateikė Medicinos centre tiesiogiai ar paštu (2 t., 162-165 b. l.).

702016 m. balandžio 8 d. apklausos metu V. J. dėl nusikaltimų, numatytų BK 24 straipsnio 5 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje kaltės nepripažino ir nurodė tvirtinanti ankstesnius parodymus (2 t., 171-172 b. l.).

71V. S. teisme kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino. Parodė, kad ji 2014 m. rugpjūčio mėnesį išrašė V. J. išrašą iš medicininių dokumentų forma 027a. Į pažymą surašė tuos duomenis, kuriuos jai pristatė V. J.. V. J. atlikti profilaktiniai patikrinimai buvo galiojantys. V. J. reikėjo atlikti digitalinį tyrimą, tačiau gydytojo R. S., kuris turėjo atlikti tyrimą nerado, todėl jį atliko pati. Pripažįsta, kad pažymoje įrašė, kad digitalinį tyrimą atliko R. S.. Nežinojo, kad ji kaip gydytoja reumatologė negali išrašyti formos 027a. Surašydama V. J. formą 027a apsiriko. V. J. yra buvusi jos bendradarbė, daug metų dirbo drauge.

722015 m. rugpjūčio 18 d. įtariamojo apklausos metu V. S. neatsakė į klausimą, ar ji prisipažįsta dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų suklastojimo (2 t., 125-126 b. l.).

732016 m. balandžio 8 d. apklausos metu V. S. neprisipažino įvykdžiusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, parodymų nedavė (2 t., 132-133 b.l.)

 1. Liudytojų parodymai teisme

74Liudytojas R. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis yra gydytojas chirurgas, vadovauja chirurgijos klinikai. Šiek tiek pažįsta V. J., nes yra ją konsultavęs dėl jos piršto sužeidimo manikiūro metu. Daugiau jokių kontaktų su V. J. neturėjo. 027a formoje nurodyto digitalinio tyrimo V. J. neatliko. Dėl pažymos išrašymo jam niekada neteko atlikti digitalinio tyrimo. Digitalinis tyrimas atliekamas tik dėl sveikatos sutrikimų.

75Liudytoja M. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji yra V. J. šeimos gydytoja. V. J. praeityje nesirgo sunkiomis ligomis. Anksčiau V. J. atlikti kraujo, gliukozės, šlapimo tyrimai buvo geri. Šeimos gydytojai neatlieka teisėjų sveikatos patikrinimų.

76Liudytoja L. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirba rajono poliklinikoje, atlieka privalomą sveikatos patikrinimą. V. J. buvo atlikti kraujo ir šlapimo tyrimai. Gali būti, kad V. J. atliktų tyrimų išrašai kažkur pasimetė.

77Liudytoja L. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad pagal radiologo darbo apskaitos žurnalą V. J. buvo atliktas plaučių ir dviejų krypčių čiurnos rentgenas. Ji yra atsakinga už Infekcinių ligų skyrių, o čia V. J. nebuvo atlikti jokie tyrimai. Atsakymą į paklausimą ji pateikė remdamasi elektroniniais duomenimis. 2013 metais Infekcinių ligų skyriuje dar buvo ,,šlapios“ nuotraukos, sistema buvo skaitmenizuota tik prieš metus laiko. Rentgenas V. J. galėjo būti atliktas ligoninės priėmimo skyriuje. Čia duomenys laikomi skaitmeninėje erdvėje.

 1. Rašytiniai įrodymai

78Pagal 2015 m. liepos 1 d. Nr. 4-09-462 reikalavimą 2015 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centras pateikė V. J. asmens sveikatos istoriją Nr. 15244 (1 t., b. l. 16-18). 2015 m. rugpjūčio 13 d. V. J. asmens sveikatos istorijos apžiūros metu nustatyta, kad joje yra:

79- 2014 m. liepos 25 d. Nacionalinės teismų administracijos siuntimas pasitikrinti sveikatą Nr. 3R-1113-(2.59), kuriuo V. J., a.k. ( - ) siunčiama pasitikrinti sveikatą į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą, gauti medicininį pažymėjimą F Nr. 046/a ir jį pateikti Nacionalinei teismų administracijai. Pasirašo L. C. Administravimo skyriaus specialistė (1 t., b. l. 24).

80- V. J. 2014 m. rugpjūčio 21 d. sutikimas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro konsultacinei poliklinikai, dėl asmens duomenų tvarkymo, patvirtintas neįskaitomus parašu (1 t., b. l. 23).

81- Pretendento į teisėjus, teisėjo garbės deklaracija (sveikatos tikrinimo klausimynas), 2014 m. rugpjūčio 21 d. pasirašytas V. J. (1 t., b. l. 25).

82- V. J. Anamnezės lapas, 2014 m. rugpjūčio 21 d. patvirtintas parašu (1 t., b. l. 26).

83- Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenys, V. J. asmens kodas ( - ) 2014 m. rugpjūčio 21 d. 08:13 val. (1 t., b. l. 27).

84- Išrašas iš medicininių dokumentų, viršuje užrašas: ( - ) ligoninė, ( - ), forma Nr.027/a. Žemiau mėlynu tušinuku užrašyta data 2014 m. rugpjūčio 20 d. Grafoje Įstaigos kuriai siunčiamas įrašas, pavadinimas ir adresas, užrašas mėlynos spalvos tušinuku „atsakymas“. Grafoje Ligonio vardas, pavardė, t.v, užrašas juodos spalvos tušinuku: V. J.. Grafoje Gimimo data, užrašas juodos spalvos tušinuku: ( - ). Grafoje Namų adresas, užrašas juodos spalvos tušinuku: ( - ). Grafoje Diagnozė (pagrindinė liga, lydinčios ligos, komplikacijos), užrašas mėlynos spalvos tušinuku: Sveikatos tikrinimas, Išvada: Sveika. Grafoje Ligos anamnezė, diagnostiniai tyrimai, ligos eiga, taikytas gydymas, ligonio būklė išrašant, įrašai mėlynos spalvos tušinuku: Kraujo tyr.-WBC 6,2; HG 128 g/l; EENS 2 mm; Šlap.tyr. – norma, Gliuk.k.kr. 4,93 mmil/l, Chol.k.kr. 4,52 mmil/l, Plaučių ro“ – be matomos patologijos, norma. Grafoje Rekomendacijos gydymui ir darbui įrašas mėlynos spalvos tušinuku, vizualiai raštas toks pats kaip ir aukščiau užrašyti įrašai, arba labai panašus: Digitalinis tyrimas – be matomų pakitimų, kraujo pož. nėra (gyd. R. S.). prie įrašo parašo nėra, spaudo taip pat. Žemiau po visais įrašais, spaudas: 05027 Gyd. V. S., ( - ), tel., ant spaudo parašas mėlynos spalvos tušinuku (1 t., 28 b. l.).

85- Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas V. J. 2014 m. rugpjūčio 11 d. išduotas UAB ( - ) šeimos klinikos, gyd. M. M.. Dokumente surašytos datos ir diagnozės. Patvirtinta Gyd. M. M. parašu ir spaudu (1 t., 29 b. l.).

86- Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti, 2014 m. rugpjūčio 20 d. dienos, išduotas ( - ) odontologijos poliklinikos, grafose įrašai: V. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsakymas šeimos gydytojui. Kitoje lapo pusėje grafoje išvada įrašai: Burnos ertmė (neįskaitomas žodis) gleivinė be patologinių pakitimų. Pasirašė gydytoja V. V., patvirtinta spaudu (1 t., 30 b. l.).

87- Medicininis pažymėjimas, 2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 54 išduotas ( - ) ligoninės ( - ). Grafose įrašai V. J., asmens kodas ( - ) . Grafoje medikų išvada įrašas: Dermatovenerologinių pakitimų nėra, sveika. Pasirašo gyd. V. B., patvirtinta spaudu, parašu, žemiau nurodytas tel. Nr. ( - ), data 2014 m. rugpjūčio 20 d. (1 t., 31 b. l.).

88- Medicininis pažymėjimas, 2014 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3980, išduotas V. J. asmens kodas ( - ) ( - ), kuriame patvirtinta, kad V. J. ( - ) skyriuje per paskutinius penkis metus pas psichiatrą ir priklausomybės ligų specialistą nesilankė. Patvirtinta slaug. J. V. parašu ir spaudu (1 t., 32 b. l.).

89- Gydytojų 2014 m. rugpjūčio 21 d. įrašai dėl sveikatos būklės. Viename iš lapų priklijuotas lapukas pavadinimu APROVEL, kuriame įrašai ranka: LOR, oml, aštrumas, akispudis, EKG, ginekol. Nr. 28 lape priklijuotas kvitas, kuriame įrašai: LR VRM Medicinos centras, Žymantų gatvė 8 Vilnius, 2014 m. rugpjūčio 21 d., 11:11:10, paslaugos 1x75.00, 75.00, IŠ VISO 75, Kvito Nr. WC 08900102, kiti įrašai (1 t., 33-37 b. l.).

90- Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas V. J. 2014 m. rugpjūčio 25 d. dienos, išduotas UAB ( - ) šeimos klinikos, gyd. M. M.. Patvirtinta Gyd. M. M. parašu ir spaudu (1 t., 35 b. l.)

91- 2014 m. rugsėjo 2 d. gydytojų įrašai dėl sveikatos būklės (1 t., 34 b. l.).

92Pagal 2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 4-09-550 reikalavimą UAB ,, ( - ) šeimos klinika“ 2015 m. rugpjūčio 13 d. pateikė V. J. asmens sveikatos istoriją.

932015 m. rugpjūčio 17 d. V. J. asmens sveikatos istorijos apžiūros metu nustatyta, kad įrašų apie 2014 metais atliktus V. J. kraujo, šlapimo tyrimus ir rentgenogramas nenustatyta (1 t., 43 b. l.).

942016 m. sausio 21 d. papildomos V. J. asmens sveikatos istorijos apžiūros metu nustatyta, kad iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. dviejų metų eigoje nerasta jokių įrašų apie atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S. (1 t., 44-70 b. l.).

95Pagal 2015 m. rugpjūčio 18 d. reikalavimą Nr. 4-09-565, ( - ) ligoninė 2015 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. K2-2854 pateikė: V. J. dvi asmens sveikatos istorijas, laboratorinės diagnostikos skyriaus pacientų registracijos žurnalo kopijas, laboratorinės diagnostikos skyriaus tyrimų ataskaitos kopiją, mikrobiologijos laboratorijos pacientų registracijos žurnalo kopiją, radiologijos skyriaus ir konsultacijų poliklinikos pacientų registracijos žurnalų kopiją, V. J. elektroninės ligoninės informacinės sistemos išrašo kopiją (1 t., 75-157 b. l.). Iš pateiktų V. J. asmens sveikatos istorijų 2016 m. sausio 22 d. apžiūros metu nustatyta:

96- V. J. asmens kodas ( - ) asmens sveikatos istorija be numerio, pradėta 2014 m. sausio 30 d., istorija sunumeruota, viso lapų: 6 (šeši). 5-6 lapai tušti. Apžiūrėjus iki 2014 m. rugpjūčio 20 d., dviejų metų bėgyje nerasta jokių įrašų apie atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S. (1 t., 141-147 b. l.).

97- V. J. asmens kodas ( - ) asmens sveikatos istorija be numerio, istorija sunumeruota, viso 7 (septyni lapai). Apžiūrėjus iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. dviejų metų bėgyje nerasta jokių įrašų apie atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S. (1 t., 148-157 b. l.).

98- Peržiūrėjus kitų pateiktų dokumentų kopijas, nerasta jokių įrašų apie 2014 m. rugpjūčio 20 d. atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S..

99Pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimą Nr. 4-09-567 ( - ) ligoninė 2015 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. K2-2870 pateikė: V. J. rentgeno nuotrauką, 2015-08-19 Nr. K2-2867 raštą, laboratorinės diagnostikos skyriaus pacientų sąrašą, V. J. asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelę Nr. PR12/13615, V. J. asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelę Nr. 2013 /0043809/00, V. J. gydymo stacionare ligos istorija Nr. 14/27763, gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnalo kopiją, ( - ) ligoninės Radiologijos diagnostikos skyriaus PACS sistemos paciento duomenis (1 t., 165-194 b. l.).

100Pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimą Nr. 4-09-567 ( - ) ligoninė 2015 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. K2-2911 pateikė V. J. gydymo stacionare istoriją Nr. 12/17691(1 t., b. l. 180). Iš 2016 m. sausio 22 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus dokumentus, pateiktus ( - ) ligoninės raštu pagal reikalavimą Nr. 4-09-567, nustatyta:

101- Rentgeno nuotrauka yra peršviesto kaulo – sąnario (panašu į čiurnos), tačiau ne plaučių. Ant nuotraukos užrašai: ,,V. J., ( - ) ligoninė, 2013 m. balandžio 3 d. 13:58:05, numeris 13151-2, series 95595296438, ANGKE, IMAGE-2“.

102- V. J., gim ( - ), asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė Nr. PR12/13615. Kortelėje nurodyta kreipimosi data - 2012 m. birželio 7 d. 09:13. Kaip matyti iš informacijos kortelėje, kreiptasi dėl kelio traumos. Daryta ,,Skaitmenizuota rentgenografija“ (1 t., 185 b. l.).

103- V. J., gim. ( - ), asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė Nr. 2013 /0043809/00. Kortelė pradėta pildyti 2013 m. balandžio 3 d. 14:46. Apžiūrėjus iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. dviejų metų bėgyje nerasta jokių įrašų apie atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S.. (1 t., 187-188 b. l.).

104- V. J., gim. ( - ), gydymo stacionare ligos istorija Nr. 14/27763, atvykimo laikas 2014 m. spalio 16 d. diena, išvykimo laikas 2014 m. spalio 17 d. Kortelėje matyti daryti kraujo tyrimai, tačiau 2014 m. spalio 7 d. Aktuali data iki 2014 m. rugpjūčio 20 d.

105- V. J., gim. ( - ), gydymo stacionare ligos istorija Nr. 12/17691. Ligos istorijoje nurodoma, kad paguldyta ir išrašyta V. J. 2012 m. birželio 22 d. Kortelėje iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. dviejų metų bėgyje nerasta jokių įrašų apie atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S. (1 t., 190 b. l.).

106- 2012 m. birželio 19 d. siuntimas konsultuoti ir gydyti, išrašytas UAB ,, ( - ) šeimos klinikos“ gydytojos M. M.. Grafoje ,,Siunčiamas specialisto konsultacijai“ įrašai: JWR, SPA (įrašai rašyti ranka sunkiai įskaitoma, įrašai tokie arba labai panašūs). Ranka užrašytas įrašas ,,Paimta: 06.19 7.40“. Kitoje pusėje grafoje ,,Išvada“ spaudas, ant kurio įrašyti skaičiai: PT - 114.9, INR – 0.95. Pasirašo klinikos laborantė A. P., 2012 m. birželio 19 d. Siuntimas priklijuotas ant kito lapo, ant kurio užrašyta ,,V. J. ( - ). M., Gliukozės k.kr. – 4.74 mol/l,“, atspausdinti duomenys, virš kurių data 12/06/19, 07.05, žemiau nurodyti rezultatai: WBC – 5.0, RBC – 4.26, HGB – 143, HCT – 39.3, MCV – 92.3, MCH- 33.6H., MCHC – 364H, PLT – 233, LY – 44.0, MO 1.6, GR – 54.4, RDW – 10.6, PCT- 0.13, MPV – 5.7, PDW – 17.0. (1 t., b. l. 191) Ant šio lapo, priklijuotas mažas lapelis, ant kurio užrašyta ,,J. V., ( - )“, žemiau atspausdinta data: JUN (lietuviškai – birželis)/19/2012, 08:39:55, žemiau atspausdinti duomenys: BLD – neg, BIL – neg, URO – norm.-1.6 mol/l, KET – neg, GLU – neg, PRO – neg, NIT – neg, LEU + 25WBC/ul, pH 6.0, S.G.1.020 (1 t., 191-194 b. l.).

107- Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnale užrašytą datą: 2013 m. balandžio 3 d. žemiau eilės tvarka išvardinti pacientai ir atliktos procedūros. Eilės numeriai nuo 2013 m. balandžio 3 d. datos prasideda numeriu 13074, kurie nepertraukiama tvarka surašyti iki numerio 13151 ketvirtame lape, kurio eilutėje yra įrašas: 7110, J. V. ( - ) proj. 25, amb., grafoje ,,Tyrimo objektas“ yra įrašai: plaučiai, S čiurna, prof., grafoje ,,spec. tyrimai įrašas: -19, grafoje ,,krūvis sąlyginiais vienetais“ – 1. Iš rentgeno nuotraukos, kuri pateikta tyrimui ir aukščiau aprašyta, pažiūrėjus prieš apšviestą langą, akivaizdu, kad nuotrauka yra peršviesto kaulo – sąnario (panašu į kojos čiurną), tačiau ne plaučių. Ant nuotraukos užrašai: ,,V. J., ( - ) ligoninė, 2013 m. balandžio 3 d. 13:58:05, numeris 13151-2, series 95595296438, ANGKE, IMAGE-2“ (1 t., 172-175 b. l.).

108Susipažinus su 2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr. K2-2870 raštu pateiktais ( - ) ligoninės Radiologijos diagnostikos sk. PACS sistemos paciento duomenimis viename lape, matyti, kad lape atspausdinta kopija kompiuterio iš darbalaukio, programos langas, kuriame yra įrašai: ,,J. V., ( - ), 2013-04-03 13:57:24, Ankle, ( - ) ligonine S-HF2F..., unknown, 1/1, 13151-2“. Žemiau užrašyta ranka: ,,( - ) ligoninės Radiologijos diagnostikos sk. PACS sistemos paciento duomenys“, pasirašo gydytoja L. L. (1 t., 176 b. l.). Iš pateiktos informacijos matyti, kad 2013 m. balandžio 3 d. buvo daryta nuotrauka Nr. 13151-2 kaulo – sąnario (panašu į kojos čiurną), tačiau ne plaučių, įrašas žurnale pagal pateiktą informaciją dėl plaučių neatitinka tikrovės. Susipažinus su kitais dokumentais, pateiktais 2015-08-18 Nr. K2-2870 raštu ( - ) ligoninės, iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. dviejų metų bėgyje nerasta jokių įrašų apie atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S..

109( - ) ligoninė 2015 m. rugpjūčio 24 d. raštu pateikė informaciją, kad ( - ) ligoninės Mikrobiologijos laboratorijoje V. J. 2011-2014 metais nebuvo atlikta mikrobiologinių laboratorinių tyrimų (1 t., 179 b. l.).

110( - ) ligoninė 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. K2-2943 raštu pateikė informaciją, kad Infekcinių ligų klinikoje nuo 2011 iki 2014 metų V. J. rentgenologiniai tyrimai nebuvo atlikti (1 t., 177 b. l.).

111( - ) ligoninė 2015-08-27 Nr. K2-2968 raštu pateikė informaciją, kad nuo 2011 iki 2014 metų V. J. Mikrobiologijos laboratorijoje jokie tyrimai nebuvo atlikti. (1 t., 178 b. l.).

112Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-56 reikalavimą, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. vasario 22 d. Nr. 4K-1325 raštu informavo, kad V. J. 2014 metais rugpjūčio mėnesį ir iki dabar buvo registruota UAB ,,( - ) šeimos klinikoje“ (2 t., 24-25 b. l.).

113Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-53 reikalavimą, UAB ,,( - ) šeimos klinika“ 2016 m. vasario 5 d. Nr. 16-14 raštu informavo, kad V. J. 2001 m. birželio 4 d. prisirašė UAB ( - ) šeimos klinikoje (2 t., 21 b. l.).

1142016 m. kovo 24 d. UAB ,,( - ) šeimos klinika“ papildomu raštu informavo, kad V. J. nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. imtinai, kraujo ir šlapimo tyrimai UAB ,,( - ) šeimos klinikoje“ neatlikti (2 t., 22 b. l.).

115Pagal 2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 4-09-576 reikalavimą 2015 m. rugpjūčio 20 d. VšĮ ( - ) rajono savivaldybės poliklinika pateikė V. J. asmens sveikatos istoriją.

1162016 m. sausio 22 d. apžiūros metu nustatyta, kad V. J., gim. ( - ), asmens sveikatos istorija pradėta 2006 m. lapkričio 22 d.. Iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. dviejų metų bėgyje nerasta jokių įrašų apie atliktus tyrimus: kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio, plaučių rentgeno nuotraukos, digitalinį tyrimą, kurie nurodyti 2014 m. rugpjūčio 20 d. išraše iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a., kurį pasirašė V. S. (2 t., 4-9 b. l.).

117Pagal 2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 4-09-575 reikalavimą 2015 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 4R-2134-(2.24) Nacionalinė teismų administracija pateikė: 014-09-02 medicininio pažymėjimo Nr. 200 kopiją, išduotą V. J., kuriame nurodyta, kad V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas (2 t., 18 b. l.).

118Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-57 reikalavimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centras informavo, kad pretendentas į teisėjus, atvykęs sveikatos tikrinimui į Medicinos centrą, turi pateikti:

1191. Teisėjų tarybos reglamente nustatyta tvarka išduotą siuntimą tikrintis sveikatą.

1202. Asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

1213. Medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), išduotą šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – SPĮ), kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, nurodant nustatytas ligas ir sveikatos problemas, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (6 priedas), rezultatus.

1224. Medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), išduotą SPĮ, prie kurios jis yra prisirašęs psichikos sveikatos priežiūrai, gydytojo psichiatro, kurioje nurodoma, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pretendentui į teisėjus ar teisėjui nėra įregistruotas, arba nurodomos gydytojo psichiatro suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir išvada, kad pretendentas negali arba gali pretenduoti dirbti teisėju.

123Atliekamų tyrimų dažnis asmenims pagal amžiaus grupes skiriasi, bet dažniausiai nustatyta, kad medicininiai tyrimai atliekami vieną kartą per metus arba vieną kartą per 2 metus, o laboratoriniai tyrimai – vieną kartą per 2 metus, ir tik cholesterolio kiekis kraujyje nurodytas tikrinti kasmet. Taigi pretendentas į teisėjus Medicinos centrui turėjo pateikti SPĮ medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) su paskutinių metų sveikatos tikrinimo rezultatais (2 t., 30 b. l.).

124Pagal 2016 m. kovo 23 d. Nr. 4-09-213 reikalavimą Nacionalinė teismų administracija 2016-03-29 Nr. 4R-836-(2.24) raštu informavo, kad 2013 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 53P-64-(2.25) ,,Dėl V. J. įrašymo į pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą“ yra įrašyta į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą, ji turi teisę dalyvauti vykstančiose atrankose į jos nurodytas laisvas apylinkės teismų teisėjų vietas (2 t., 40 b. l.).

125Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-58 reikalavimą ( - ) ligoninė 2016 m. sausio 27 d. Nr. K2-372 raštu informavo, kad ( - ) ligoninė teikia pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas priėmimo – skubios pagalbos skyriuje pagal sutartis su Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis po jų darbo valandų (2 t., 32 b. l.).

126Pagal 2016 m. kovo 24 d. Nr. 4-09-219 reikalavimą ( - ) ligoninėei pateikė V. S. turimų licencijų medicinos srityje patvirtintas kopijas ir paprašius informuoti, ar V. S. 2014 m. rugpjūčio 20 d. turėjo teisę teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti šeimos ar vidaus ligų gydytojo funkcijas, jei taip, pateikti tai patvirtinančių dokumentų, patvirtintas kopijas, 2016 m. kovo 25 d. Nr. K2-1102 raštu ( - ) ligoninė pateikė (2 t., b. l. 44 -71):

127- Vieną V. S. išduotos medicinos praktikos licencijos Nr. MPL-14150, patvirtinančios, kad V. S. turi teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo profesinę kvalifikaciją, kopiją (2 t., 57 b. l.).

128- 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082, sudarytą tarp ( - ) ligoninės ir V. S., remiantis kuria su V. S. tęsiami darbo santykiai ( - ) ligoninėje. V. S. pareigos – vyr. gydytoja pavaduotoja medicinos reikalams. Nuo 2013 m. liepos 2 d. darbo sutartis pakeista, pakeičiant V. S. pareigų pavadinimą į direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams (2 t., 48-52 b. l.).

129- 2007 m. spalio 1 d. darbo sutartį Nr. P3-5223, sudarytą tarp ( - ) ligoninės ir V. S., remiantis kuria V. S. priimama į darbą ( - ) ligoninėje gydytojos reumatologės pareigoms (2 t., 53-56 b. l.).

130- 2013 m. spalio 14 d. darbo sutartį Nr. P3-6271, sudarytą tarp ( - ) ligoninės ir S. G., remiantis kuria S. G. priimama į darbą ( - ) ligoninėje personalo skyriaus viršininkės pareigoms. Nuo 2013 m. gruodžio 31 d. darbo sutartis pakeista pakeičiant S. G. pareigų pavadinimą į Personalo skyriaus vedėjos pareigas (2 t., 45 b. l.).

131- 2013 m. spalio 14 d. darbo sutartį Nr. P3-6272, sudarytą tarp ( - ) ligoninės ir S. G., remiantis kuria S. G. priimama į darbą ( - ) ligoninėje žmogiškųjų išteklių specialistės pareigoms (2 t., 46 b. l.).

132Pagal 2016 m. sausio 22 d. reikalavimą Nr. 4-09-58, ( - ) ligoninės 2016 m. vasario 2 d. raštu pateikė vyr. gydytojos pavaduotojos medicinos reikalams V. S. pareigų instrukciją Nr.4, patvirtintą ( - ) ligoninės vyriausiojo gydytojo Č. G.. Pagal instrukcijos 11 punktą V. S. privalo kontroliuoti įrašų medicininiuose dokumentuose atlikimą ir savalaikiškumą. Nurodyta data ties darbuotojo ir įstaigos vadovo parašais – 2010 m. liepos 1 d. (2 t., 34, 38 b. l.)

133Pagal 2016 m. kovo 25 d. Nr. 4-09-227 reikalavimą Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-03-30 Nr. D12-244-(1.25) raštu informavo, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. gydytoja V. S., turėdama teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo profesinę kvalifikaciją, neturėjo teisės teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų ir vykdyti šeimos gydytojo ar vidaus ligų gydytojo funkcijų ir pateikė vieną V. S. išduotos medicinos praktikos licencijos Nr. MPL-14150, patvirtinančios, kad V. S. turi teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo profesinę kvalifikaciją, kopiją (2 t., 73-75 b. l.).

134Iš 2016 m. vasario 10 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo ir jo priedų matyti, kad remiantis KŽĮ 10 str., ( - ) apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko S. B. 2014 m. birželio 3 d. nutartimi Nr. S6-426 (2 t., 91 b. l.) kontroliuojant V. J. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, buvo įrašyti tyrimui reikšmingi pokalbiai vykę tarp V. J. naudojamos SIM kortelės Nr. ( - ) ir kitų asmenų: A. P. (naudojusio SIM kortelę Nr. ( - )), I. K. (naudojusios SIM kortelę Nr. ( - )).

135Iš įrašo Nr. 7083 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d., 15:18 val. telefonu kalbasi A. P. ir V. J.. V. J. sako, kad: „ pasiskambinau, žinai, S. (...), sakau, paprašyk, kad parašytų pažymą, žinai, ten plaučius šviesti, visokius šlapimo tyrimus“, toliau V. J. pokalbio metu patikslina, kad: „ surašytų man žinai bile ką ten (...) Nes čia man lakstyti, tai...“ (2 t., 94 b. l.).

136Iš įrašo Nr. 7086 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:18 val. V. J. rašo SMS A. P.. SMS žinutėje V. J. parašo, kad „Nuo 4 val. posėdis. susitvarkiau gal 7 tyrimus. Nieko nereikes daryti. Surasys viska“ (2 t., 94 b. l.).

137Iš įrašo Nr. 7087 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:51 val. A. P. rašo SMS V. J.. A. P. pasiteirauja „ ir kas tau taip padėjo, kas tas geradaris?“ (2 t., 94 b. l.).

138Iš įrašo Nr. 7088, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:53 val. V. J. rašo SMS A. P.. V. J. SMS žinute atsako A. P., kad jai padėjo „S. su direkt. pavaduotoja.“ (2 t., 94 b. l.).

139Iš įrašo Nr.7089 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:58 val. V. J. rašo SMS A. P.. A. P. žinute pasiteirauja „Tai senis padėjo?“ (2 t., 94-95 b. l.)

140Iš įrašo Nr. 7090, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:58 val. V. J. rašo SMS A. P.. V. J. atsako žinute, kad jai padėjo „ne senis. o jo pavaduotoja“ (2 t., 95 b. l.).

141Iš įrašo Nr. 7093 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:03 val. V. J. rašo SMS A. P.. SMS žinutėje V. J. parašo, kad „ 5 tik baigem“ (2 t., 95 b. l.).

142Iš įrašo Nr. 7094 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:03 val. V. J. skambina I. K.. V. J. teigia, kad „labai daug tyrimų, susiskambinau su ligonine, parašys man beveik viską“, I. K. pataria, kad „ir aš sakau ir tėtė saka - Jėzau, nors dirbi, pasinaudok, kol dirbi, gali, nu“. Toliau pokalbio metu V. J. pasakoja, kad „vienu žodžiu visus man ten surašys, tiktai dar liks vis tiek M. reikės, nes jin ten ne tuos visai surašius, nors ir kardiogramą buvau, ir pas ginekologę buvau – nėra tokių duomenų bliamba.“ I. K. teiraujasi, ar gydytoja „ (...)šiandien dirba“, V. J. atsako, kad „ (...) bus tik pirmadienį“ (2 t., 95 b.l.).

143Iš įrašo Nr. 7104 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:27 val. V. J. skambina A. P.. V. J. pasidžiaugia, kad: „ kiek tyrimų visokių prirašė, nereiks nei plaučių, nei ten da visokių nesąmonių“, A. P. prieštarauja, kad „ (...) būtum pasitikrinus, būtų dar geriau buvę gal“. V. J. toliau pokalbio metu piktinasi, kad „ šitiem nesąmoningiem tyrimam (...) neturiu laiko“ ir toliau tvirtina, kad „vis tiek nėra plaučių uždegimo, kam man tuos plaučius šviestis?“ (2 t., 96 b. l.).

144Iš įrašo Nr.7106 , matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:42 val. V. J. skambina I. K.. I. K. teiraujasi, ar „ pasiėmei pažymą“. V. J. atsako, kad „ pasiemiau iš S. tą pažymą (...) reiks laukt M., nunešti, kad surašytų į tą formą viską“. I. K. toliau pokalbio metu pataria, kad „(...) šlapimui iškart buteliuką nusipirk...“, o V. J. atsako, kad: „taigi man jau surašė viską (...) liko ten smulkmenos“. Toliau pokalbis tęsiasi apie pažymos pristatymą į įstaigą, V. J. sako, kad „ taigi yra, kažkas veš, nuveš (...)“ (2 t., 96-97 b. l.).

145Iš 2016 m. vasario 10 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo ir jo priedų matyti, kad remiantis LR KŽĮ 10 str., ( - ) apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko S. B. 2014 m. birželio 3 d. nutartimi Nr.S6-426 (2 t., 91 b. l.) kontroliuojant V. J. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, buvo įrašyti tyrimui reikšmingi pokalbiai, vykę tarp V. J. naudojamos SIM kortelės Nr. ( - ) ir kitų asmenų: Š. B. (naudojusios sim kortelę Nr. ( - )), E. P. (naudojusio SIM kortelę Nr. ( - )), S. G. (naudojusios SIM kortelę Nr. ( - )).

146Iš įrašo 2456 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 12:22 val. V. J. skambina Š. B.. Š. B. pasakoja „išvados dabar lauksiu, žinai. (...) noriu tau pasakyt, o tu turi visus tyrimus, viską? (...) Kraujo, šlapimo, plius reikia, pasirodo, ten vėl tą patį kaip tada buvo pagal tą šeštą priedą šūdą. (...) Ten ir ginekologo ir LOR ir, ir supranti ir neurologas, nu, žodžiu, viskas.“ V. J. atsako „Eik, tu, nieko aš neturiu. (...) Supranti, aš dabar vis tiek galvoju, tai aš tu gi tyrimų nepasidarysiu dabar, kokių tu ten sakei, kraujo visokių, a jinai tau užrašė kokius tyrimus reikia?“ Š. B. pokalbio metu paaiškina „Ko reikia, supranti. (...) tu įsivaizduok, žodžiu, tie odos, pas odos, pas burnos. (...) pas ginekologą, žinai, tada supranti, plaučių rentgeno nuotrauka. (...) akių ir da turi būti klausos irgi (...) paskui akispūdį būtinai tipo reikia, o bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo ir gliukozės kiekis kraujyje“ V. J. sako „tai jaučiu nevažiuosiu jaučiu rytoj.“ Ir pakartoja „ jau aš tada nevažiuoju.“ (2 t., 99-102 b. l.).

147Iš įrašo Nr. 2459 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 13:54 val. V. J. skambina Š. B.. Š. B. pasako, kad : „nuvežiau tą išvadą gi į nacionalinį, tai žinok jau yra posėdžiai paskirti (...) sakau įrašykit devintai, nes nesuspėsim, nes turi būti ir pažyma“. Toliau pokalbio metu Š. B. tvirtina, kad „svarbiausia, kad išvada būtų pateikta (...), o tada tuos dokumentus siųsim taip“. V. J. atsako, kad: „gerai, nu tvarkoj“ (2 t., 102 b. l.).

148Iš įrašo Nr. 2462 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:29 val. V. J. skambina E. P.. V. J. teiraujasi „man į tuos teisėjus reikia susirinkti kažkokias pažymas (...) odos ir matomų gleivinių apžiūra vieną kartą per du metus (...) a man galėtumėt parašyt tokią pažymą?“ E. P. atsako, kad: „ kai viską parodysi, tai parašysiu“. Toliau V. J. nurodo, kad „ jum rodžiau“. Po to išgirdęs atsakymą E. P. sako, kad „viską galiu (...) rytoj iš ryto atlėk ir susitvarkysim“. V. J. E. P. sako, kad jai geriau būtų šiandien, nes rytoj važiuoja į „VRM ligoninę“. Pokalbio pabaigoje sutaria, kad „aš dabar ir atvažiuoju“ (2 t., 102-103 b. l.).

149Iš įrašo Nr. 2464 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:39 val. V. J. skambina E. P.. V. J. telefonu sako, kad: „nežinau, čia gal atėjau, bet aš nematau, nerandu kur toliau eiti“. E. P. nurodo, kad: „ lukterk aš tuoj ateisiu“. Vėliau pokalbio metu E. P. patikslina, kad: „lukterk tenai prie centrinio įėjimo (2 t., 103 b. l.).

150Iš įrašo Nr. 2465 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:40 val. V. J. skambina Š. B.. V. J. sako „tai dabar mes, gerai, tuos va tyrimus, ištraukt man tą lapą, tuos tyrimus visus padarysim, reikia vėl (...) tuos tyrimus (...) galima iš kiekvienos įstaigos atnešt. (...) Dabar atvažiavau, žinok, į odos dispanserį paimti tos pažymos. (...) Buvau pas dantistę, pasiėmiau pažymą“ ir paklausia „Nu, o kas tas yra EKG, nesupratau?“. Š. B. paaiškinus „Elektrokardiograma“, V. J. pasakoja „tai kaip tik irgi buvau pasidarius, pas šeimos gydytoją, aš tik žiūriu man tiktai tyrimas, tas šlapimo ir kraujo (...) Nes ir ginekologas, bet jin turbūt bus nesurašius, nes aš kaip pasižiūrėjau dvyliktų metų man duomenis surašė, nors ir pas ginekologę buvau šiemet, vienu žodžiu, ten žiūriu puse nesurašyta (...) kai man darė akių operaciją, man reikia į Vilnių pasiskambint, kad kažkaip man atsiųs, aš nebenoriu akispūdį matuot, man matavo prieš gerą pusmetį“. V. J. pasako „Nu, o plaučiai, aš kai perskaičiau, tai plaučiai, jeigu yra kažkas tai, šiaip nereikia plaučių“, o Š. B. atsako „Tai 2 metus jinai galiojanti yra, bet šiaip, tipo, reikia.“ V. J. „Aha, supratau, nu gerai tada, nu ką, rinkis tuos ir aš rinksiuos po biški.“ (2 t., 103-106 b. l.).

151Iš įrašo Nr. 2469 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:58 val. V. J. skambina S. G.. V. J. pokalbio metu sako, kad: „nežinau kaip padaryti, rytoj važiuoju, matai, į Vilnių, ten (...) tuos testus psichologinius daryti (...)ir mano ten draugė buvo (...) sako, ar tu turi visus tyrimus. V. J. patikslina, kad „žinai (...) krūva tų tyrimų (...) dabar lakstau, žinai, rankiojuosi tuos tyrimus“ ir nurodo, kad „yra toksai tyrimas (...) plaučių peršvietimas“. Vėliau pokalbio metu V. J. klausia: „ar nebūtų kažkaip, kažkoks variantas, kad paimtų parašytų ten, kad viskas tvarkoj, sveika, ar dar kažką, nu kam man juos šviesti, jeigu iš tikrųjų aš sveika“. S. G. klausia „ant kažkokio blanko reikia?“. V. J. atsako „man dabar reikia ant kažkokio tai, va čia ant bet kokių man rašo, žinai, ant kažkokių va, matau 046 forma, žinai, nuėjau pas dantistę man parašė ten ant kažkokių, nes paskui visus tuos tyrimus šeimos gydytojas surašys į 027A forma, žinai, tai man dabar tai šeimos gydytojai reikia iš visų gydytojų, nu va tokius dalykus sutįsti, o ant ko jie rašo, tai aš manau neturi reikšmės supranti“. V. J. toliau tikslina, kad: „yra bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje ir cholesterolis, va tų va reikia, tai nežinau ar gal paimtų ir parašytų (...) o įdomu, taip be tyrimo parašytų ar neparašytų, kad be pakitimų“. S. G. nurodo, kad: „ ne, ne (...) ten supranti(...) kraujus, tai, žinai, (...) kompu išmeta, žinai, ir, ir, ten yra, yra skaičiukai, žinai“. V. J. toliau aiškinasi „negalėtų tuos skaičiukus kokio sveiko žmogaus paimti, nu, kiek ten turi būti norma ir ten surašyti (...)man užtenka, kad paimtų popierių ir parašytų, kad viskas, sveika“. S. G. pasako, kad eina pas S. „pasiklaus“. V. J. toliau klausia ir pagrindžia „ar taip gali ar negali, nes, pavyzdžiui, va dabar nuėjau į odos dispanserį (...) sako P., parašyk, kad sveika ir parašė“ (2 t., 106-108 b. l.).

152Iš įrašo Nr. 2471 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:27 val. V. J. skambina S. G.. S. G. teiraujasi kiek ji dar turi laiko „nes V. išėjus į skyrių, dar negrįžta (...) tai...“, V. J. atsako, kad „nu ką aš žinau, būtų gerai, žinai, šiandien, va jeigu“. S. G. patikslina, kad „(...)va be jos tai aš nu, nelabai ko turiu paklausti“ ir „nebent pas direktorių tiktai nueit“. V. J. atsako, kad : „nu direktorių trukdyti nelabai gal..“ (2 t., 108-109 b. l. ).

153Iš įrašo Nr. 2472 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:36 val. V. J. skambina S. G.. S. G. sako, kad „pagavau daktarę“ toliau patikslina, kad gydytoja informavo „tai šituos dalykus (...) tavo tiktai šeimos daktarė gali arba mūsų (...) kur atlieka (...) profilaktinius patikrinimus“. Vėliau pokalbio metu S. G. aiškina, kad (...) ir prie geriausių norų, sako, iki rytojaus ten tarkim, sako, nu tikrai ne-nespėsim(...)“. V. J. teiraujasi, ar būtų galima nešviesti plaučių „(...) parašytų man tą pažymą (...) nu kam man juos šviestis“. S. G. pasakė, kad eina dar kartą išsiaiškinti (2 t., 109-110 b. l.).

154Iš įrašo 2474 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:44 val. V. J. skambina S. G.. S. G. perduoda ragelį V. S.. V. J. sako V. S., kad „O neišeitų taip padaryt – aš dabar, man, vienu žodžiu taip – man reikia į VRM ligoninę dėl tų visų ten teisėjų (...) nuvežti sveikatos patikrinimą. Šeimos gydytoja išrašo tokią nulis du septyni A formą, bet toj nulis du septyni A formoj reikia iš tokio ministro įsakymo trys šimtai vienas, šešto priedo, surinkti visus tyrimus. (...) Kad ta gydytoja galėtų paskui tą pažymą užpildyt. Aš čia dabar rankioju-rankioju ir vienas yra toksai kažkoks, nežinau – plaučių rentgenologinis (...)Mum ten tam VRM-e pasakė, kad plaučių nuotrauka galioja du metus. Aš tikrai nedariau to per du metus tos plaučių nuotraukos.“ V. S. atsako, kad „tai gal tu atvažiuok, pasidarysi“, o .J. sako „Bet aš galvoju ar man jos reikia, man užtektų bent jau, man tai tikrai nieko nėra su tais plaučiais, bet gal pavyzdžiui užtektų parašyti, kad ten, sakykim, pakitimų nėra, nu ką, ką tenai rašo, tokį va, tokią pažymėlę, ir aš tą pažymą nunešu šeimos gydytojai ir jinai ten, prie tų visų, į tą savo nulis du septyni A formą man surašo.“ V. S. sako „Nu davai, gerai, atvažiuok tada. Dabar atvažiuotum?“ ir išgirdusi, kad V. J. negali, klausia „O tai ką, o tai kas, S. paims tada, o kaip susitariam?“ ir svarsto, kad S. „nevažiuos į Kauną, ai, nu tai gal tada“. V. S. pasako „O tai kaip dabar daryti, aš galiu tada, man reikia, matai, aš galiu sutvarkyt tau tą paž... parašys L., kad uždės štampą, kad tu peršviesta ir viskas.“, o V. J. dar patikslina „Jo, jo, kad vienu žodžiu viskas tvarkoj.“ Ir klausia „O su tais tyrimais kraujo, šlapimo, neišeitų ten kažką parašyt ar jūs darysi? Nes man dar yra bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas (...) gliukozės (...) gliukozės kiekis ir cholesterolis.“, į ką V. S. atsako „aš tau viską parašysiu, dabar kur palikt tą popierių tau?“, o V. J. pasiūlo „Tai S. tegul paima, o aš iš S..“ V. S. dar patikslina „Tu gal, tu viską tą užsirašysi žinok savo ranka viršų (..) Vardas, pavardė (...) viską ten jo, pagal tą, aš užrašau tiktai datą šios dienos“, o V. J. pritaria „gerai (...) Asmens kodą, ten visus tuos“ ir pakartoja „Ir ten tuos rezultatus, plaučių ir tada“. V. S. sako „atsakymą parašysiu, dabar taip, reikia ko – šlapimo“, o V. J. atsako „bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje ir cholesterolis kiekis kraujyje.“ V. S. atsako „gerai (...) Gausi viską, ir plaučių“, o V. J. pasako „ lieku skoloj“. V. S. telefoną perduoda S. G.. S. G. ir V. J. susitaria susitikti, S. G. sako“ tai aš ten tą pažymą paimu žodžiu“ (2 t., 110-112 b. l.).

155Iš įrašo Nr. 2476 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:48 val. V. J. skambina S. G.. V. J. domisi kas yra „digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas (...) klausyk, S., o gal prie to pačio S. man padarytų tą tyrimą?“ S. G. atsako „o jūs, daktare, galit padaryt? Jo, sakė įrašys“. V. J. pokalbio metu tvirtina, kad „(...) šitas, nu tai viskas, aš jum abejom skoloj dabar. Atvažiuosiu su, su bonkėm kokiom“ (2 t., 112-113 b. l.).

156Iš įrašo Nr. 2477, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:50 val. V. J. skambina Š. B.. V. J. informuoja Š. B., kad: „žinok į ( - ) nėra atrankos nei antrą, nei devintą. Yra į Šiaulius, o į ( - ) žinok nėra“. Nutaria laukti išsamesnės informacijos (2 t., 113-114 b. l.).

157Iš įrašo Nr. 2484 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:10 val. V. J. skambina S. G.. S. G. klausia: „tu savo sporte gal jau?“ V. J. atsako, kad „ aha“. S. G. nurodo, kad: „dar neįėjus, tai būčiau, žinai, vis tiek pravežus“. Vėliau, pokalbio metu susitaria susitikti S. G. buvimo vietoje: „kur tu būsi (...) ten privažiuosiu“ (2 t., 114-115 b. l.)

158Iš įrašo Nr. 2492, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:04 val. telefonu kalbasi V. J. ir S. G.. V. J. pasiteirauja, ar S. G. yra namuose. S. G. pasako, kad „(...) privažiuok, aš tau tada paduosiu“. Sutaria, kad privažiavusi V. J. „pamajakins“ (2 t., 115 b. l.).

159Iš įrašo 2531, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 08:04 val. V. J. ir Š. B. kalbasi telefonu. V. J. Š. B. prašo pasiklausti Nacionalinėje teismų administracijoje darbuotojų dėl atšauktos į ( - ) teismą atrankos: „Tu ten išsiklausinėk tų moterų dėl tos atrankos tiksliai“. Susitaria pasidalinti išsamesne informacija vėliau (2 t., 116-117 b. l.).

1604.Vertinimas, išvados

 1. Dėl S. G. veikų

161S. G. buvo kaltinama, jog kartu su V. J. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – V. S. piktnaudžiaujant suklastoti tikrą dokumentą (BK 24 straipsnio 5 dalis, 228 straipsnio 1 dalis), taip pat padėjo V. S. ir V. J. suklastoti tikrą dokumentą (24 straipsnio 6 dalis, 300 straipsnio 1 dalis). Teismas išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje, S. G. veikoje nenustatė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

162Visus kaltinamųjų veiksmus, nurodytus kaltinime, nuosprendyje būtina patvirtinti ar paneigti. Po to būtina spręsti, ar kaltinamųjų veika buvo tokio pavojingumo, kad ji būtų kriminalizuojama, tai yra nustatyti privalomąjį nusikalstamos veikos požymį. Teismas išnagrinėjęs bylos įrodymus, daro jais pagrįstą išvadą, jog kaltinamajame akte nurodyti S. G. veiksmai padedant V. J. gauti jai būtiną dokumentą – išrašą, forma 027/a, kurio pagrindu yra išrašomas pažymėjimas, forma 046/a , kuriame nurodoma, jog pretendentas į teisėjus yra sveikas ir gali eiti teisėjo pareigas, taip pat suklastoto dokumento – išrašo perdavimas V. J. nebuvo būtini aptariamu dokumento klastojimo ir panaudojimo atveju. Ir be S. G. pagalbos V. J. būtų suradusi galimybę gauti jai reikiamą dokumentą. Suklastotas dokumentas buvo reikalingas V. J., o ne S. G.. V. J. buvo iniciatorė, ji skambindavo S. G., kad pastaroji pakalbėtų su gydytoja V. S. apie išrašo gavimo aplinkybes, paskui V. J. ir V. S. jau bendravo tarpusavyje. V. S. paprašė S. G., kad ši važiuodama namo, užvežtų išrašą V. J., nes jos gyvena tame pačiame mikrorajone, ( - ). Tuo S. G. dalyvavimas išrašo suklastojimo epizode pasibaigia. Nėra nustatyta, jog S. G. kaip nors esmingai įtakojo, paveikė, įkalbėjo (sukurstė) V. S., jog ji piktnaudžiaudama tarnyba, suklastotų tikrą dokumentą. Be to, teismas daro išvadą, jog iš teisėtų būdu gautų įrodymų – įrašytų pokalbių matyti, jog S. G. visaip atsikalbinėja V. J., kalbėdama su ja telefonu, ją klausinėja apie taisykles, apie formą, akivaizdu, jog ji pati nebūdama medicinos darbuotoja, nežino V. J. svarbių procedūrų atlikimo tvarkos.

163Iš įrašo Nr. 2469 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:58 val. V. J. skambina S. G.. V. J. pokalbio metu sako, kad: „nežinau kaip padaryti, rytoj važiuoju, matai, į Vilnių, ten (...) tuos testus psichologinius daryti (...) ir mano ten draugė buvo (...) sako, ar tu turi visus tyrimus. V. J. patikslina, kad „žinai (...) krūva tų tyrimų (...) dabar lakstau, žinai, rankiojuosi tuos tyrimus“ ir nurodo, kad „yra toksai tyrimas (...) plaučių peršvietimas“. Vėliau pokalbio metu V. J. klausia: „ar nebūtų kažkaip, kažkoks variantas, kad paimtų parašytų ten, kad viskas tvarkoj, sveika, ar dar kažką, nu kam man juos šviesti, jeigu iš tikrųjų aš sveika“. S. G. klausia „ant kažkokio blanko reikia?“. V. J. atsako „man dabar reikia ant kažkokio tai, va čia ant bet kokių man rašo, žinai, ant kažkokių va, matau 046 forma, žinai, nuėjau pas dantistę man parašė ten ant kažkokių, nes paskui visus tuos tyrimus šeimos gydytojas surašys į 027A forma, žinai, tai man dabar tai šeimos gydytojai reikia iš visų gydytojų, nu va tokius dalykus sutįsti, o ant ko jie rašo, tai aš manau neturi reikšmės supranti“. V. J. toliau tikslina, kad: „yra bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje ir cholesterolis, va tų va reikia, tai nežinau ar gal paimtų ir parašytų (...) o įdomu, taip be tyrimo parašytų ar neparašytų, kad be pakitimų“. S. G. nurodo, kad: „ ne, ne (...) ten supranti (...) kraujus, tai, žinai, (...) kompu išmeta, žinai, ir, ir, ten yra, yra skaičiukai, žinai“. V. J. toliau aiškinasi „negalėtų tuos skaičiukus kokio sveiko žmogaus paimti, nu, kiek ten turi būti norma ir ten surašyti (...) man užtenka, kad paimtų popierių ir parašytų, kad viskas, sveika“. S. G. pasako, kad eina pas S. „pasiklaus“. V. J. toliau klausia ir pagrindžia „ar taip gali ar negali, nes, pavyzdžiui, va dabar nuėjau į odos dispanserį (...) sako P., parašyk, kad sveika ir parašė“ (2 t., 106-108 b. l.).

164Iš įrašo Nr. 2471 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:27 val. V. J. skambina S. G.. S. G. teiraujasi kiek ji dar turi laiko „nes V. išėjus į skyrių, dar negrįžta (...) tai...“, V. J. atsako, kad „nu ką aš žinau, būtų gerai, žinai, šiandien, va jeigu“. S. G. patikslina, kad „(...)va be jos tai aš nu, nelabai ko turiu paklausti“ ir „nebent pas direktorių tiktai nueit“. V. J. atsako, kad : „nu direktorių trukdyti nelabai gal..“ (2 t., 108-109 b. l. ).

165Iš įrašo Nr. 2472 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:36 val. V. J. skambina S. G.. S. G. sako, kad „pagavau daktarę“ toliau patikslina, kad gydytoja informavo „tai šituos dalykus (...) tavo tiktai šeimos daktarė gali arba mūsų (...) kur atlieka (...) profilaktinius patikrinimus“. Vėliau pokalbio metu S. G. aiškina, kad (...) ir prie geriausių norų, sako, iki rytojaus ten tarkim, sako, nu tikrai ne-nespėsim(...)“. V. J. teiraujasi, ar būtų galima nešviesti plaučių „(...) parašytų man tą pažymą (...) nu kam man juos šviestis“. S. G. pasakė, kad eina dar kartą išsiaiškinti (2 t., 109-110 b. l.).

166Iš įrašo 2474 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:44 val. V. J. skambina S. G.. S. G. perduoda telefoną V. S.. Toliau V. J. su V. S. kalbasi tarpusavyje.

167Jokių savarankiškų, aktyvių veiksmų S. G. dokumento klastojimo epizode nėra padariusi, ji negali būti kaltinama sukursčiusi kitą asmenį piktnaudžiauti tarnyba viršijant įgaliojimus.

168Baudžiamoji atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnyba pagal BK 228 straipsnio 1 dalį kyla tada, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo dėl savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktas teises, pareigas ir įgaliojimus panaudoja arba nepanaudoja priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Šioje baudžiamojoje byloje kaltinimas S. G., kad ji sukurstė kitą asmenį (V. S.) piktnaudžiauti tarnyba (BK 24 straipsnio 5 dalis, 228 straipsnio 1 dalis), yra grindžiamas tuo, kad ji sukurstė V. S. piktnaudžiaujant tarnyba, suklastoti tikrą dokumentą. Tačiau savarankiškas kaltinimas pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, kad S. G. sukurstė V. S. suklastoti tikrą dokumentą – nepateiktas. Yra pateiktas kaltinimas S. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (padėjimas suklastoti tikrą dokumentą), tačiau šis kaltinimas nėra susietas su kaltinimu V. S. dėl jos piktnaudžiavimo tarnyba.

169Kaltinime nurodyti S. G. veiksmai, įvardinti kaip kurstymas piktnaudžiauti tarnyba (BK 24 straipsnio 5 dalis, 228 straipsnio 1 dalis), tačiau toliau kaltinime veiksmus įvardijant, kaip sukurstymu suklastoti tikrą dokumentą, tačiau šios veikos neapibrėžiant įstatymu - BK 24 straipsnio 5 dalis, 300 straipsnio 1 dalis negali būti vertinami, kaip V. S. kurstymas piktnaudžiaujant tarnyba suklastoti tikrą dokumentą (BK 24 straipsnio 5 dalis, 228 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju buvo pateiktas perteklinis kaltinimas piktnaudžiavimu, naudojant bendrininkavimo institutą, juo praktiškai buvo kriminalizuota veika, kuri nėra kriminalizuota įstatymo. Jeigu prašoma valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens kažką padaryti neleistino jo naudai, kaltinimas kurstymu piktnaudžiauti ar piktnaudžiavimo organizavimu yra nepagrįstas, nes įstatymas kriminalizuoja tokio asmens veiksmus tik per kyšininkavimo, prekybos poveikiu ar papirkimo normą (BK 225, 226, 227 straipsniai). Toks kaltinimas kurstymu ar organizavimu prieštarauja įstatymo logikai. S. G. kaltinime pripažįstama piktnaudžiavimo bendrininku nesigilinant, ar ji turėjo bendrą tyčią su valstybės tarnautoju ar jam prilygintu asmeniu, ar ji iš viso suvokė savo veiksmus, kaip priešingus valstybės tarnybai, jos principams ir t. t.

170S. G. taip pat buvo kaltinama, jog padėjo suklastoti tikrą dokumentą (BK 24 straipsnio 6 dalis 300 straipsnio 1 dalis). Nurodoma, jog S. G. paėmusi iš V. S. žinomai suklastotą tikrą dokumentą – išrašą, forma Nr. 027/a., šį dokumentą ( - ) mieste gabeno ir laikė bute, adresu ( - ), po to 2014 m. rugpjūčio 20 d. prie ( - ) perdavė V. J., tokiu būdu padėjo suklastoti tikrą dokumentą. Teismo nustatyta, jog S. G. paėmusi iš V. S. nebaigtą klastoti išrašą, forma Nr. 027/a, ją parsivežė į namus ir paskui susikambimusi su V. J., jai prie savo namo šią formą perdavė.

171Šie S. G. veiksmai niekaip negali būti vertinami pagal BK 24 straipsnio 6 dalis 300 straipsnio 1 dalis, nes nenustatyta, ar tikrai S. G. suvokė, kad yra klastojamas tikras dokumentas, kad tokia veika yra kriminalizuota. Kaltinime keliama pagrindinė mintis, jog be S. G. pagalbos, V. J. nebūtų pasiėmusi šio dokumento iš V. S.. Net nėra pagrindo manyti, jog S. G. turėjo pranešti apie žinomai daromą ar padarytą nusikaltimą (BK 238 straipsnio 1 dalis), nes atsakomybė pagal šią teisės normą atsiranda tiktai tuomet, kai nepranešama apie labai sunkų nusikaltimą. Šioje byloje aptariamos veikos nėra labai sunkūs nusikaltimai (BK 11 straipsnio 6 dalis).

172Teismas daro išvadą - jei vienas asmuo atliko baudžiamuoju įstatymu uždraustus veiksmus, savaime nereiškia, kad tapačią nusikalstamą veiką padarė apie tų veiksmų atlikimą žinojęs, galbūt net suinteresuotas tokių veiksmų atlikimu, asmuo. Kurstymu gali būti laikomi konkretūs, aktyvūs, nusikalstamos veikos padarymą inicijuojantys veiksmai, kuriais kiti asmenys lenkiami padaryti nusikalstamą veiką ir be šių kurstymo veiksmų nebūtų padaryta nusikalstama veika. Vien tai, kad vieno asmens atlikti veiksmai gali būti naudingi kitam asmeniui, dar nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog asmuo veikė kaip kurstytojas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-98/2014). Iš byloje esančių įrodymų – kaltinamųjų parodymų ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, telefoninių pokalbių tarp V. J., S. G. ir V. S., negalima daryti besąlyginę išvadą, jog S. G. atlikti veiksmai turi būti vertinami kaip įstatymo uždrausta, pavojinga visuomenei veika. Jie gali būti vertinami drausmine tvarka, kaip atitinkamas etikos, pareiginių prievolių pažeidimas, tačiau negali būti vertinami, kaip nusikaltimas.

 1. Dėl V. J. veikų

173Teismas nustatė, jog V. J. bendrininkaudama kartu su V. S., suklastojo tikrą dokumentą ir žinomai suklastotą dokumentą panaudojo.

174J. kaltės dėl jai inkriminuotų veikų nepripažino. Ji teismo posėdyje paaiškino, kad 2011 m. praėjo visą sveikatos patikrinimą, kuris buvo reikalingas einant į teisėjo pareigas. 2014 m. buvo įtraukta pretendente į teisėjos pareigas, tačiau jai buvo paskambinta ir pasakyta, kad baigėsi jos pažyma pas gydytojus. 2014 m. rugjūčio 21 d. buvo užsiregistravusi psichologinio testo laikymui. Jos draugė Š. pasakė, kad neturint pažymos, forma 027a negalima laikyti psichologinio testo. Kadangi jos šeimos gydytoja atostogavo, ji 2014 m. rugpjūčio 20 d. paskambino S. G. ir paklausė, ar kitas gydytojas gali išrašyti pažymą. Vėliau ji susisiekė su gydytoja V. S., kurios taip pat paklausė, ar kitas gydytojas gali išrašyti pažymą. V. S. telefonu patikino, kad gali. Ji tyrimus buvo atlikusi iš ankščiau, jie buvo galiojantys, ji norėjo, kad jie būtų įrašyti į naują gydytojo pažymą. Neegzistuojančių tyrimų į pažymą neprašė įrašyti. Tyrimų kopijas ji nuvežė V. S.. Jai reikėjo atlikti digitalinį tyrimą, tačiau su gydytoju R. S. susisiekti nepavyko. Šį tyrimą jai atliko V. S.. Domėjosi ir dėl plaučių tyrimo, tačiau gydytoja V. S. pasakė, kad jį galima atlikti vėliau. Gydytojo pažymą jai atvežė S. G.. Gydytojo pažymoje nebuvo nurodytas vardas, pavardė, adresas, gimimo metai. Tuos duomenis ji įsirašė pati. Iš esmės, V. J. faktines bylos aplinkybes patvirtino, tačiau jos paaiškinimai, kuriuose visą įvykių seką ji interpretuoja savaip, jai palankesne kryptimi, taip pat nutylint kai kurias svarbias aplinkybes, nurodant tokias aplinkybes, kurios teisminio nagrinėjimo metu nepasitvirtino, teismo vertinamos kaip natūralus siekimas palengvinti savo procesinę padėtį, neatspindintis kaltinamosios V. J. atvirumo ir nuoširdumo.

175Ištyrus bylos įrodymus, paneigiama teisminio nagrinėjimo metu V. J. ir jos gynėjos akcentuota situacija, kuri, V. J. ir jos gynėjos manymu įrodo, jog ji neklastojo tikro dokumento, nes gydytoja V. S. į išrašą, forma Nr. 027/a įrašė ne išgalvotus, o tikrus duomenis, ji buvo neseniai praėjusi gydytojų patikrinimus kaip valstybės tarnautoja – ( - ) r. savivaldybės darbuotoja, ji taip pat pasidarė plaučių rentgenogramą, tas matyti iš įrašo procedūrų knygoje, taip pat atliko visus kitus reikalingus tyrimus. Įrašydama į formą savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamąją vietą, ji įrašė tikrus duomenis, todėl tas veiksmas negali būti laikomas klastojimu. Kadangi išrašas nebuvo suklastotas, atitinkamai tokio dokumento neteisėtai namuose nelaikė, negabeno ir nepanaudojo.

176Iš bylos duomenų matyti, jog V. J. turėjo nusikalstamos veikos motyvą. Ji aktyviai siekė sau naudingo rezultato – gauti žinomai melagingą išrašą iš medicinos dokumentų, forma Nr. 027/a, kurį pagal 2014 m. liepos 25 d. Nr. 3R-1113-(2.59) Nacionalinės teismų administracijos siuntimą pasitikrinti sveikatą, privalėjo pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrui. Dalyje iš pačios kaltinamosios V. J. parodymų, taip pat iš kaltinamųjų S. G., V. S. parodymų, taip pat iš bylos rašytinės medžiagos, kurią patvirtina įrašyti pokalbiai telefonu tarp V. J. ir S. G., po to tarp V. J. ir V. S., daroma faktiniais duomenimis pagrįsta išvada, jog V. J. siekdama skubiai iki psichologinio testo Vidaus reikalų ministerijos medicinos centro gydytojų konsultacinėje komisijoje atlikimo pateikti būtiną išrašą iš atliktų sveikatos tyrimų, forma Nr. 027/a, reikalingų sveikatos tyrimų neatliko, o per S. G. ėmėsi veiksmų gauti jai reikalingą dokumentą, neatlikusi būtinų tyrimų. Medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), išduoda šeimos arba vidaus ligų gydytojas teikiančioje pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – SPĮ), kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, nurodant nustatytas ligas ir sveikatos problemas, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (6 priedas), rezultatus. Kad V. J. nebuvo medicinos įstaigoje atlikusi kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios žarnos, digitalinio tyrimo, ji pati pripažino skambindama telefonu S. G., taip pat kalbėdama su V. S..

177Iš įrašo Nr. 7094 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:03 val. V. J. skambina I. K.. V. J. teigia, kad „labai daug tyrimų, susiskambinau su ligonine, parašys man beveik viską“, I. K. pataria, kad „ir aš sakau ir tėtė saka - Jėzau, nors dirbi, pasinaudok, kol dirbi, gali, nu“. Toliau pokalbio metu V. J. pasakoja, kad „vienu žodžiu visus man ten surašys, tiktai dar liks vis tiek M. reikės, nes jin ten ne tuos visai surašius, nors ir kardiogramą buvau, ir pas ginekologę buvau – nėra tokių duomenų bliamba.“ I. K. teiraujasi, ar gydytoja „ (...)šiandien dirba“, V. J. atsako, kad „ (...) bus tik pirmadienį“ (2 t., 95 b.l.).

178Iš įrašo Nr. 7104 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:27 val. V. J. skambina A. P.. V. J. pasidžiaugia, kad: „ kiek tyrimų visokių prirašė, nereiks nei plaučių, nei ten da visokių nesąmonių“, A. P. prieštarauja, kad „ (...) būtum pasitikrinus, būtų dar geriau buvę gal“. V. J. toliau pokalbio metu piktinasi, kad „ šitiem nesąmoningiem tyrimam (...) neturiu laiko“ ir toliau tvirtina, kad „vis tiek nėra plaučių uždegimo, kam man tuos plaučius šviestis?“ (2 t., 96 b. l.).

179Iš įrašo Nr.7106 , matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:42 val. V. J. skambina I. K.. I. K. teiraujasi, ar „ pasiėmei pažymą“. V. J. atsako, kad „ pasiemiau iš S. tą pažymą (...) reiks laukt M., nunešti, kad surašytų į tą formą viską“. I. K. toliau pokalbio metu pataria, kad „(...) šlapimui iškart buteliuką nusipirk...“, o V. J. atsako, kad: „taigi man jau surašė viską (...) liko ten smulkmenos“. Toliau pokalbis tęsiasi apie pažymos pristatymą į įstaigą, V. J. sako, kad „ taigi yra, kažkas veš, nuveš (...)“ (2 t., 96-97 b. l.).

180Iš 2016 m. vasario 10 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo ir jo priedų matyti, kad remiantis LR KŽĮ 10 str., ( - ) apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko S. B. 2014 m. birželio 3 d. nutartimi Nr. S6-426 (2 t., 91 b. l.) kontroliuojant V. J. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, buvo įrašyti tyrimui reikšmingi pokalbiai, vykę tarp V. J. naudojamos SIM kortelės Nr. ( - ) ir kitų asmenų: Š. B. (naudojusios sim kortelę Nr. ( - )), E. P. (naudojusio SIM kortelę Nr. ( - )), S. G. (naudojusios SIM kortelę Nr. ( - )).

181Iš įrašo 2456 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 12:22 val. V. J. skambina Š. B.. Š. B. pasakoja „išvados dabar lauksiu, žinai. (...) noriu tau pasakyt, o tu turi visus tyrimus, viską? (...) Kraujo, šlapimo, plius reikia, pasirodo, ten vėl tą patį kaip tada buvo pagal tą šeštą priedą šūdą. (...) Ten ir ginekologo ir LOR ir, ir supranti ir neurologas, nu, žodžiu, viskas.“ V. J. atsako „Eik, tu, nieko aš neturiu. (...) Supranti, aš dabar vis tiek galvoju, tai aš tu gi tyrimų nepasidarysiu dabar, kokių tu ten sakei, kraujo visokių, a jinai tau užrašė kokius tyrimus reikia?“ Š. B. pokalbio metu paaiškina „Ko reikia, supranti. (...) tu įsivaizduok, žodžiu, tie odos, pas odos, pas burnos. (...) pas ginekologą, žinai, tada supranti, plaučių rentgeno nuotrauka. (...) akių ir da turi būti klausos irgi (...) paskui akispūdį būtinai tipo reikia, o bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo ir gliukozės kiekis kraujyje“ V. J. sako „tai jaučiu nevažiuosiu jaučiu rytoj.“ Ir pakartoja „ jau aš tada nevažiuoju.“ (2 t., 99-102 b. l.).

182Iš įrašo Nr. 2469 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d., 14:58 val. V. J. skambina S. G.. V. J. pokalbio metu sako, kad: „nežinau kaip padaryti, rytoj važiuoju, matai, į Vilnių, ten (...) tuos testus psichologinius daryti (...) ir mano ten draugė buvo (...) sako, ar tu turi visus tyrimus. V. J. patikslina, kad „žinai (...) krūva tų tyrimų (...) dabar lakstau, žinai, rankiojuosi tuos tyrimus“ ir nurodo, kad „yra toksai tyrimas (...) plaučių peršvietimas“. Vėliau pokalbio metu V. J. klausia: „ar nebūtų kažkaip, kažkoks variantas, kad paimtų parašytų ten, kad viskas tvarkoj, sveika, ar dar kažką, nu kam man juos šviesti, jeigu iš tikrųjų aš sveika“. S. G. klausia „ant kažkokio blanko reikia?“. V. J. atsako „man dabar reikia ant kažkokio tai, va čia ant bet kokių man rašo, žinai, ant kažkokių va, matau 046 forma, žinai, nuėjau pas dantistę man parašė ten ant kažkokių, nes paskui visus tuos tyrimus šeimos gydytojas surašys į 027A forma, žinai, tai man dabar tai šeimos gydytojai reikia iš visų gydytojų, nu va tokius dalykus sutįsti, o ant ko jie rašo, tai aš manau neturi reikšmės supranti“. V. J. toliau tikslina, kad: „yra bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje ir cholesterolis, va tų va reikia, tai nežinau ar gal paimtų ir parašytų (...) o įdomu, taip be tyrimo parašytų ar neparašytų, kad be pakitimų“. S. G. nurodo, kad: „ ne, ne (...) ten supranti (...) kraujus, tai, žinai, (...) kompu išmeta, žinai, ir, ir, ten yra, yra skaičiukai, žinai“. V. J. toliau aiškinasi „negalėtų tuos skaičiukus kokio sveiko žmogaus paimti, nu, kiek ten turi būti norma ir ten surašyti (...) man užtenka, kad paimtų popierių ir parašytų, kad viskas, sveika“. S. G. pasako, kad eina pas S. „pasiklaus“. V. J. toliau klausia ir pagrindžia „ar taip gali ar negali, nes, pavyzdžiui, va dabar nuėjau į odos dispanserį (...) sako P., parašyk, kad sveika ir parašė“ (2 t., 106-108 b. l.).

183Iš įrašo Nr. 2471 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:27 val. V. J. skambina S. G.. S. G. teiraujasi kiek ji dar turi laiko „nes V. išėjus į skyrių, dar negrįžta (...) tai...“, V. J. atsako, kad „nu ką aš žinau, būtų gerai, žinai, šiandien, va jeigu“. S. G. patikslina, kad „(...)va be jos tai aš nu, nelabai ko turiu paklausti“ ir „nebent pas direktorių tiktai nueit“. V. J. atsako, kad : „nu direktorių trukdyti nelabai gal..“ (2 t., 108-109 b. l. ).

184Iš įrašo Nr. 2472 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:36 val. V. J. skambina S. G.. S. G. sako, kad „pagavau daktarę“ toliau patikslina, kad gydytoja informavo „tai šituos dalykus (...) tavo tiktai šeimos daktarė gali arba mūsų (...) kur atlieka (...) profilaktinius patikrinimus“. Vėliau pokalbio metu S. G. aiškina, kad (...) ir prie geriausių norų, sako, iki rytojaus ten tarkim, sako, nu tikrai ne-nespėsim(...)“. V. J. teiraujasi, ar būtų galima nešviesti plaučių „(...) parašytų man tą pažymą (...) nu kam man juos šviestis“. S. G. pasakė, kad eina dar kartą išsiaiškinti (2 t., 109-110 b. l.).

185Iš įrašo 2474 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:44 val. V. J. skambina S. G.. S. G. perduoda telefoną V. S.. V. J. sako V. S.: „O neišeitų taip padaryt – aš dabar, man, vienu žodžiu taip – man reikia į VRM ligoninę dėl tų visų ten teisėjų (...) nuvežti sveikatos patikrinimą. Šeimos gydytoja išrašo tokią nulis du septyni A formą, bet toj nulis du septyni A formoj reikia iš tokio ministro įsakymo trys šimtai vienas, šešto priedo, surinkti visus tyrimus. (...) Kad ta gydytoja galėtų paskui tą pažymą užpildyt. Aš čia dabar rankioju-rankioju ir vienas yra toksai kažkoks, nežinau – plaučių rentgenologinis (...)Mum ten tam VRM-e pasakė, kad plaučių nuotrauka galioja du metus. Aš tikrai nedariau to per du metus tos plaučių nuotraukos.“ V. S. atsako, kad „tai gal tu atvažiuok, pasidarysi“, o J. sako „Bet aš galvoju ar man jos reikia, man užtektų bent jau, man tai tikrai nieko nėra su tais plaučiais, bet gal pavyzdžiui užtektų parašyti, kad ten, sakykim, pakitimų nėra, nu ką, ką tenai rašo, tokį va, tokią pažymėlę, ir aš tą pažymą nunešu šeimos gydytojai ir jinai ten, prie tų visų, į tą savo nulis du septyni A formą man surašo.“ V. S. sako „Nu davai, gerai, atvažiuok tada. Dabar atvažiuotum?“ ir išgirdusi, kad V. J. negali, klausia „O tai ką, o tai kas, S. paims tada, o kaip susitariam?“ ir svarsto, kad S. „nevažiuos į Kauną, ai, nu tai gal tada“. V. S. pasako „O tai kaip dabar daryti, aš galiu tada, man reikia, matai, aš galiu sutvarkyt tau tą paž... parašys L., kad uždės štampą, kad tu peršviesta ir viskas.“, o V. J. dar patikslina „Jo, jo, kad vienu žodžiu viskas tvarkoj.“ Ir klausia „O su tais tyrimais kraujo, šlapimo, neišeitų ten kažką parašyt ar jūs darysi? Nes man dar yra bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas (...) gliukozės (...) gliukozės kiekis ir cholesterolis.“, į ką V. S. atsako „aš tau viską parašysiu, dabar kur palikt tą popierių tau?“, o V. J. pasiūlo „Tai S. tegul paima, o aš iš S..“ V. S. dar patikslina „Tu gal, tu viską tą užsirašysi žinok savo ranka viršų (..) Vardas, pavardė (...) viską ten jo, pagal tą, aš užrašau tiktai datą šios dienos“, o V. J. pritaria „gerai (...) Asmens kodą, ten visus tuos“ ir pakartoja „Ir ten tuos rezultatus, plaučių ir tada“. V. S. sako „atsakymą parašysiu, dabar taip, reikia ko – šlapimo“, o V. J. atsako „bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje ir cholesterolis kiekis kraujyje.“ V. S. atsako „gerai (...) Gausi viską, ir plaučių“, o V. J. pasako „ lieku skoloj“. V. S. telefoną perduoda S. G.. S. G. ir V. J. susitaria susitikti, S. G. sako“ tai aš ten tą pažymą paimu žodžiu“ (2 t., 110-112 b. l.).

186Iš įrašo Nr. 2476 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:48 val. V. J. skambina S. G.. V. J. domisi kas yra „digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas (...) klausyk, S., o gal prie to pačio S. man padarytų tą tyrimą?“ S. G. atsako „o jūs, daktare, galit padaryt? Jo, sakė įrašys“. V. J. pokalbio metu tvirtina, kad „(...) šitas, nu tai viskas, aš jum abejom skoloj dabar. Atvažiuosiu su, su bonkėm kokiom“ (2 t., 112-113 b. l.).

187Nurodyti pokalbių įrašai nėra vieninteliai įrodymai. Faktines aplinkybes, apie kurias kalbėjo V. J. ir V. S., kad V. J. neturi reikiamų tyrimų, kad jai skubiai reikalingas išrašas, nes rytoj važiuoja į VRM medicinos centrą atlikti psichologinių testų, o juos atlikti negalės be reikalaujamos formos, taip pat, kad jos tarpusavyje sutaria dėl išgalvotų visų sveiko žmogaus kraujo ir šlapimo tyrimo rezultatų įrašymo, dėl plaučių rentgenografijos atlikimo (V. S. V. J. sako: parašys L., uždės štampą, kad tu peršviesta ir viskas), dėl digitalinio tyrimo, patvirtina bylos įrodymai – V. J. ligos kortelės, pažymėjimai pagal paklausimus, kiti rašytiniai duomenys.

188V. J. veika kaltinime apibrėžiama kaip sukurstymas suklastoti tikrą dokumentą, šio dokumento suklastojimas (įrašymas į žinomai suklastotą dokumentą tikrų asmeninių duomenų), taip pat šio dokumento laikymas, gabenimas ir panaudojimas. Dokumento suklastojimas, laikymas, gabenimas ir panaudojimas yra sudedamosios įstatyme (BK 300 straipsnio 1 dalyje) numatytos alternatyvios veikos, kurios gali būti padarytos kiekviena atskirai arba kartu. Jeigu kaltinime nurodomos alternatyvios to paties įstatymo veikos, jos turi būti atskirai įrodytos, kaip atskiros nusikalstamos veikos, nustatant kiekvienoje iš jų nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų sudėtį. Teismas remdamasis bylos duomenimis, daro jais pagrįstą išvadą, jog V. J. nepadarė žinomai suklastoto dokumento laikymo ir gabenimo nusikalstamų veikų, todėl kaltinimo apimtis siaurinama, nekeičiant veikos kvalifikavimo iš esmės, nes V. J. turėjo nusikalstamos veikos tikslą ir motyvą – gauti suklastotą dokumentą ir jį panaudoti savo interesams. Šiuos tikslus ji įvykdė. Tarpiniai, neesminiai veikos elementai – laikymas žinomai suklastoto dokumento nenustatytoje vietoje, gabenimas siekiant jį panaudoti – negali būti vertinamos kaip pavojingos visuomenei veikos, kurios nuosprendyje turėtų būti įvardijamos kaip nusikaltimai.

189V. J. neneigė, jog paėmusi iš S. G. V. S. iš dalies užpildytą (medicininos srityje) formą, joje savo ranka padarė būtinus įrašus – įrašė savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą. Ji šiuos veiksmus įvardijo kaip teisėtą veiką, nes įrašė tikrus duomenis, nieko neklastodama. Šios pozicijos teismas nepatvirtina. Teisės teorijoje ir teisminėje praktikoje nurodoma, kad kaltininko tikrų duomenų įrašymas į žinomai suklastotą dokumentą, siekiant jog tas suklastotas dokumentas būtų pripažintas skirtas būtent jam ir priimtas, kurio pagrindu ir buvo išduotas kitas dokumentas, suteikiantis teisę pretenduoti į apylinkės teismų teisėjo pareigas, laikomas dokumento suklastojimu, nes neužpildyto išrašo (neįdentifikuoto) nebūtų priėmę Vidaus reikalų ministerijos medicinos centro darbuotojai, nebūtų išduotas pažymėjimas, forma Nr. 046/a, sukuriantis juridinę reikšmę.

190Taip pat, V. J. pripažino, jog ji 2014 m. rugpjūčio 21 d. žinomai suklastotą dokumentą – išrašą iš ligos istorijos, forna Nr. 027/a pateikė Vidaus reikalų ministerijos centro darbuotojams ir šis išrašas tapo pagrindu (be kitų duomenų) gydytojų komisijai konstatuoti, jog V. J. pagal sveikatos būseną gali dirbti teisėjos pareigose ir išdavė tokią išvadą pagrindžiantį pažymėjimą Nr. 200, forma Nr. 046/a. Dėl šios kaltinimo dalies faktinio ginčo nėra. V. J. nesutinka su teisiniu veikos vertinimu, tačiau ne faktines aplinkybes.

191Baudžiamoji atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnyba pagal BK 228 straipnio 1 dalį kyla tada, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo dėl savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktas teises, pareigas ir įgaliojimus panaudoja arba nepanaudoja priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Šioje baudžiamojoje byloje kaltinimas V. V. J., kad ji sukurstė V. S. piktnaudžiauti tarnyba (BK 24 straipsnio 5 dalis, 228 straipsnio 1 dalis) buvo grindžiamas tuo, kad ji sukurstė V. S. piktnaudžiaujant suklastoti tikrą dokumentą, o V. S. dokumentą suklastojo viršydama įgaliojimus ir piktnaudžiaudama, todėl kaltinime daroma išvada, jog V. J. sukurstė V. S. piktnaudžiauti.

192Kaltinime nurodyti V. J. veiksmai įvardinti kaip kurstymas piktnaudžiauti (BK 24 straipsnio 5 dalis 228 straipsnio 1 dalis), tačiau toliau kaltinime veiksmai įvardyti, kaip sukurstymas suklastoti tikrą dokumentą, tačiau šios veikos kaltinime neapibrėžtos įstatymu - BK 24 straipsnio 5 dalis, 300 straipsnio 1 dalis, todėl veika šioje dalyje negali būti vertinama, kaip V. S. kurstymas piktnaudžiaujant tarnyba suklastoti tikrą dokumentą (BK 24 straipsnio 5 dalis, 228 straipsnio 1 dalis). Įstatyme (BK 300 straipsnio 1 dalis) nėra numatyta veikos stadija – kurstymas suklastoti tikrą dokumentą, todėl veika (jeigu ji buvo padaryta), privalėjo būti įvardinta tik per BK 24 straipsnio 5 dalį. Šiuo atveju buvo pateiktas perteklinis kaltinimas piktnaudžiavimu, naudojant bendrininkavimo institutą, juo praktiškai buvo kriminalizuota veika, kuri nėra kriminalizuota įstatymo. Jeigu prašoma valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens kažką padaryti neleistino jo naudai, kaltinimas kurstymu piktnaudžiauti ar piktnaudžiavimo organizavimu yra nepagrįstas, nes įstatymas kriminalizuoja tokio asmens veiksmus tik per kyšininkavimo, prekybos poveikiu ar papirkimo normą (BK 225, 226, 227 straipsniai). Toks kaltinimas kurstymu ar organizavimu prieštarauja įstatymo logikai.

193Remiantis aukščiau nurodytais pagrindais, V. J. pripažįstama nepadariusi veikos, numatytos BK 24 straipsnio 5 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje ir yra išteisinama. V. J. taip pat nepadarė žinomai suklastoto dokumento laikymo ir gabenimo nusikalstamų veikų, todėl kaltinimo apimtis šioje dalyje siaurinama, nekeičiant veikos kvalifikavimo iš esmės.

 1. Dėl V. S. padarytų veikų

194Baudžiamoji atsakomybė už BK 228 straipsnyje numatytų veikų padarymą gali būti taikoma tik nustačius didelės žalos požymį. Taikant BK 228 straipsnį, žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio žala, nuo kurios nukenčia valstybės, juridinio, fizinio asmens ar kito šiame straipsnyje numatyto subjekto turtinė padėtis arba (ir) padaromas neigiamas poveikis jų neturtiniams interesams. Kitokio pobūdžio žala pripažįstama fizinė, moralinė, organizacinė ir kito neturtinio turinio žala, padaryta teisės ginamoms ir saugomoms nematerialioms vertybėms (juridinio asmens reputacijai, valstybės tarnybos autoritetui ir pan.).

195Kadangi įstatymas nepateikia universalių kriterijų žalos mastui nustatyti, teisminėje praktikoje nustatyta, kad kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami interesai yra pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo (ar prilyginto valstybės tarnautojui asmens) ir valstybės institucijos autoritetui ir kt. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, valstybės tarnybos autoriteto sumenkinimas ar kiti esmingai žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-512/2004, 2K-7-638/2005, 2K-108/2009, 2K-232/2012, 2K-573/2012, 2K-190/2013, 2K-7-335/2013, 2K-98/2014, 2K-169/2014, 2K-P-1/2014). Didelės žalos valstybei padarymas turi būti konstatuojamas nurodant argumentus, iš kurių būtų aišku, kodėl padaryta žala valstybei vertinama kaip didelė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-262/2011, 2K-98/2014). Didelės žalos požymis, rodantis padidintą piktnaudžiavimo pavojingumą ir nustatantis takoskyrą tarp baudžiamosios ir drausminės atsakomybės, turi būti kruopščiai pagrįstas byloje esančių duomenų visumos vertinimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-161/2012, 2K-125/2014).

196Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir vyriausybė, Teismas; pagal 109 straipsnį teisingumą vykdo tiktai teismai; teisėjas ir teismai vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi; teisėjai nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo; teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Remdamasis šiuo pagrindinių valstybės dokumentu daroma išvadą, jog teisėjo pareigos yra išskirtinės, jis vienintelis gali šalyje vykdyti teisingumą, todėl bet kokie veiksmai, tuo labiau – nusikalstami, neigiamai paveikiantys teisėjų, teismų įvaizdį, patikimumą, daro valstybei didelę žalą. Visuomenė gauna pagrindą abejoti teisėjų atrankos, vertinimo objektyvumu, jų sveikatos būsena, leidžiančia dirbti teisėjais. Taip pat tokie veiksmai neabejotinai leidžia visuomenei manyti, jog teismai ir teisėjai yra neobjektyvūs savo sprendimuose, korumpuoti ir t.t., jeigu net pirminėje veiksmų stadijoje asmenys, siekdami tapti teisėjais, ir gydytojai jiems padedantys, žinomai daro nusikaltimą, kad asmuo taptų teisėju – asmeniu, kurio pareiga kaip tik vykdyti teisingumą, užkardyti nusikalstamas veikas. Be to, V. S. ir V. J. veikiant bendrais, suderintais veiksmais, buvo suklastotas tikras dokumentas, kurio pagrindu buvusi pretendentė į teisėjus V. J. įgavo teisę dalyvauti atrankoje į apylinkės teismo teisėjo pareigas, tuo suklaidindama ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro atsakingus darbuotojus, ko pasėkoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro gydytojų konsultacinei komisijai įvertinus tyrimus bei visų specialistų išvadas, tame tarpe, ir suklastotą dokumentą, 2014 m. rugsėjo 2 d. buvo V. J. išduotas medicininis pažymėjimas Nr. 200, forma Nr. 046/a, kuriame nurodyta, kad V. J. sveikatos būklė leidžia eiti teisėjo pareigas. Taigi, ir šios valstybinės institucijos įvaizdžiui buvo pakankta iš esmės.

197Kaltinime buvo nurodyta, jog viršydama įgaliojimus, V. S. padarė didelės žalos ir Nacionalinei teismų administracijai. Teismas pačios Nacionalinės teismų administracijos įvaizdžiui ir tuo pačiu didelės žalos padarymo faktą šiai institucijai visiškai patvirtina, nes Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai, kurie priėmė V. J. pateiktą dokumentą, leidžiantį pretenduoti į apylinkės teismų teisėjo pareigas, ją buvo įrašę į pretendentų į teisėjus sąrašą, atitinkami prisiimdami didelę atsakomybę, tačiau teismas šią instituciją neišskiria kaip atskirą instituciją, nurodytą kaltinime, kuriai buvo padaryta didelė žala. Teismas daro išvadą, jog žala, padaryta Nacionalinei teismų administracijai, yra žala padaryta valstybei. 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė Lietuvos Respublikos Nacionalinės teismų administracijos įstatymą, kuriuo nuo 2002 m. gegužės 1 d. įkūrė teismus ir teismų savivaldos institucijas aptarnaujančią įstaigą – Nacionalinę teismų administraciją – ir pavedė jai aptarnauti teismų savivaldos institucijas siekiant užtikrinti respublikos teismų sistemos, jos valdymo ir darbo organizavimo efektyvumą, teisėjų ir teismų savivaldos nepriklausomumą. Pagal Lietuvos Respublikos 1994 m. gegužės 31 d. teismų įstatymo Nr. I-480 114 straipsnio 3 dalį (nuo 2017-01-01 galiojanti redakcija) teismų savivaldos institucijoms funkcijas įgyvendinti padeda Nacionalinė teismų administracija. Pagal Teismų įstatymo 124 straipsnį Nacionalinė teismų administracija yra biudžetinė įstaiga, veikianti pagal šį Įstatymą, Nacionalinės teismų administracijos įstatymą ir kitus teisės aktus. Nacionalinė teismų administracija įgyvendina šiuos uždavinius: 1) padeda užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą, teismų organizacinį savarankiškumą; 2) pagal kompetenciją užtikrina teismų ir teismų savivaldos institucijų glaudžius tarpusavio ryšius; 3) padeda teismų savivaldos institucijoms įgyvendinti pavestas funkcijas; 4) pagal kompetenciją užtikrina sklandų teisėjų korpuso formavimą; 5) organizuoja ir užtikrina centralizuotą teismų materialinį techninį aprūpinimą; 6) užtikrina teisėjų pensinį aprūpinimą; 7) siekdama užtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės lėšų valdymą ir naudojimą, organizuoja teismų vykdomų valstybės biudžeto programų projektų ir programų sąmatų projektų rengimą, įgyvendina teismų investicijų projektus (investicijų programas); 8) kuria ir įgyvendina bendrosios teismų informacinės sistemos strategiją; 9) siekia, kad Lietuvos Respublikos teismų sistema veiktų efektyviai. Nacionalinė teismų administracija, įgyvendindama savo uždavinius, atlieka Nacionalinės teismų administracijos įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas (Straipsnio pakeitimai: Nr. X-1685, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3186 (2008-07-17) Nr. ( - ) 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2839 (2013-06-01).

198Teismas analizuodamas žalą Nacionalinei teismų administracijai, šios institucijos neišskiria kaip atskiros institucijos, kuri pakal kaltinimą yra nukentėjusi proceso šalis. Jai padaryta didelė žala vertinama kartu su žala Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrui, kaip sudėtinė žalos Valstybei dalis. Dėl šios priežasties iš kaltinimo V. S. ši aplinkybė šalinama.

199Taip pat, V. S. viršydama savo įgaliojimus (neturėdama teisės pagal savo specializaciją išduoti tikrą dokumentą - išrašą apie atliktus tyrimus V. J.), tyčia suklastodama tikrą dokumentą (minėtą išrašą), nesant atliktiems reikalingiems tyrimams, jame įrašydama išgalvotus duomenis, jį per S. G. pateikdama V. J., suteikdama galimybę V. J. pačiai įsirašyti papildomus duomenis į žinomai suklastotą dokumentą, akivaizdžiai padarė didelę neturtinę žalą ( - ) ligoninei, nes V. S. nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. dirbdama pagal 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082 ( - ) ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams ir pagal 2007 m. spalio 1 d. darbo sutartį Nr. P3-5223 gydytoja reumatologe, turėdama licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo kvalifikaciją, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, kaip tik turėdama kontroliuoti ir tikrinti kolegų pildomus medicinos dokumentus ir įrašų juose teisingumą, viršydama įgaliojimus, padarė nusikaltimą. Visuomenei yra pagrindas manyti, jog ( - )ligoninės gydytojų ir administracijos kolektyvui menamos draugystės, netarnybiniai ryšiai yra svarbiau už teisingumą ir veiksmų teisėtumą.

200Vertindamas visus bylos duomenis, teismas daro jais pagrįstą išvadą, jog kaltinime nurodyta didelė žala valstybei ir ( - ) ligoninei, kuri sudaro BK 228 str. 1 d. nurodytos veikos sudėtį, yra įrodyta.

201V. S. teisme kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino. Parodė, kad ji 2014 m. rugpjūčio mėnesį išrašė V. J. išrašą iš medicininių dokumentų forma 027a. Į pažymą surašė tuos duomenis, kuriuos jai pristatė V. J.. V. J. atlikti profilaktiniai patikrinimai buvo galiojantys. V. J. reikėjo atlikti digitalinį tyrimą, tačiau gydytojo R. S., kuris turėjo atlikti tyrimą nerado, todėl jį atliko pati. Pripažįsta, kad pažymoje įrašė, kad digitalinį tyrimą atliko R. S.. Nežinojo, kad ji kaip gydytoja reumatologė negali išrašyti formos 027a. Surašydama V. J. formą 027a apsiriko. V. J. yra buvusi jos bendradarbė, daug metų dirbo drauge.

2022015 m. rugpjūčio 18 d. įtariamojo apklausos metu V. S. neatsakė į klausimą, ar ji prisipažįsta dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų suklastojimo (2 t., 125-126 b. l.).

2032016 m. balandžio 8 d. apklausos metu V. S. neprisipažino įvykdžiusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, parodymų nedavė (2 t., 132-133 b.l.).

204Nors V. S. nusikalstamų veiksmų padarymo nepripažino, jos kaltė dėl tikro dokumento suklastojimo, neturint įgaliojimų tokį tikrą dokumentą išduoti, įrodyta. Iš bylos rašytinės medžiagos matyti, jog išrašą, forma Nr.027/a ji neturėjo teisės išduoti V. J., nes pagal užimamas pareigas ir turimą išsilavinimą bei užimamas pareigas ji yra gydytoja reumatologė ir nėra V. J. gydytoja, nustatyta tvarka apiforminta gydyti V. J.. V. S. tą žinojo, suprato. Kaip matyti iš pokalbių tarp V. J., S. G. ir V. S., V. S. teigė, jog V. J. dėl išrašo apie tyrimų rezultatus turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, ji negali tokio dokumento V. J. išduoti, tačiau per S. G. (kuri dėl jai inkriminuotos veikos išteisinama) įkalbėta, paveikta V. J., bendrininkų grupėje su V. J. sutiko į nurodomą išrašą iš tyrimų, gydymo dokumentų, įrašyti „bet kokius sveiko žmogaus duomenis“. Kaip matyti iš bylos duomenų, iš įrašo Nr. 2462 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d., 14:29 val. V. J. skambino ir gydytojui E. P. siekdama, jog šis parašytų tyrimo rezultatus savo srityje, tačiau pastarasis nepasidavė įkalbinėjimui ir atsakė, kad parašys pažymėjimą tik tada, kai V. J. atvyks pas jį vizito ir bus apžiūrėta. V. S. taip nepasielgė, nenukreipė V. J. pas reikiamą gydytoją. Iš rašytinių duomenų matyti, jog skirtingai, nei tvirtino V. J. ir V. S., V. J. prieš gaudama jai reikalingą dokumentą, jokių tyrimų neatliko, ir tą V. S. gerai žinojo. Reiškia V. S. atliko du neteisėtus veiksmus. Pirmas – ji neturėjo teisės išduoti išrašą, forma 027/a apie ne jos pacientei V. J. darytus tyrimus, tuo viršijo įgaliojimus, taip pat ji išraše nurodė išgalvotus tyrimų duomenis, tuo suklastojo tikrą dokumentą, kuris vėliau buvo panaudotas gauti gydytojų komisijos išvadai, turinčiai esminę juridinę reikšmę dėl pretendavimo į apylinkės teismo teisėjo pareigas.

205Teismas ištyręs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad byloje pakanka įrodymų padaryti išvadai, jog V. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

206IV. Bausmių skyrimo motyvai, kitos bylos klausimai

207Skiriant bausmes V. J. ir V. S. už padarytas nusikalstamas veikas, teismas atsižvelgia į padarytų veikų pavojingumo visuomenei laipsnius, į kaltės formas bei rūšis, į padarytų nusikalstamų veikų motyvus bei tikslus, į nusikalstamų veikų stadijas, į kaltinamųjų asmenybes, į atsakomybę lengvinančias, sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

208V. J. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra (BK 59 str.). Atsakomybę sunkina, jog BK 300 str. 1 d. numatytą veiką V. J. padarė grupėje susitarusių asmenų su V. S., veikdamos vieninga tyčia (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

209Skirdamas bausmę V. J., teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji padarė nesunkų nusikaltimą, kuris yra baigtas, tyčinis, į kilusias pasekmes, į kaltinamosios asmenybę – neteista (2 t., 178-179 b. l.), nebausta administracine tvarka (2 t., 185 b. l.), pas psichiatrą ir priklausomybės ligų specialistą nesilankė (2 t., 183 b. l.), charakterizuojama gerai (2 t., 180, 182 b. l.). Remiantis visomis nurodytomis aplinkybėmis, vadovaujantis bausmės skyrimo pagrindais (BK 41, 61 straipsniais), bausmės teisingumo ir protingumo kriterijais, kaltinamajai už BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą skirtina sankcijoje numatyta bausmė – bauda, kuri vadovaujantis BK 47 str., 58 str., paskiriama mažesnė, nei įstatyme numatytas vidutinis baudos dydis.

210Kaltinamajam V. J. nebuvo paskirta jokia kardomoji priemonė.

211V. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra (BK 59 str.). Jos atsakomybę sunkina, jog BK 300 str. 1 d. numatytą veiką V. S. padarė grupėje susitarusių asmenų su V. J., veikdamos vieninga tyčia (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

212Skirdamas bausmę V. S., teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, kurie yra baigti, tyčiniai, į kilusias pasekmes, į kaltinamosios asmenybę – neteista (2 t., 136 b. l.), nebausta administracine tvarka (2 t., 139 b. l.), pas psichiatrą ir priklausomybės ligų specialistą nesilankė (2 t., 141 b. l.), charakterizuojama gerai (2 t., 137 b. l.). Remiantis visomis nurodytomis aplinkybėmis, vadovaujantis bausmės skyrimo pagrindais (BK 41, 61 straipsniais), bausmės teisingumo ir protingumo kriterijais, vertinant, jog šiai kaltinamajai pats baudžiamasis procesas yra padaręs didelius psichologinius išgyvenimus ir teigiamą poveikį užkardant naujas nusikalstamas veikas, ši byla turi didelį atgarsį visuomenėje, yra stebima žiniasklaidos atstovų, kaltinamajai už BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų padarymą skirtinos sankcijose numatytos bausmės – baudos, kurios vadovaujantis BK 47 str., 58 str., paskiriamos mažesnės, nei įstatyme numatytas vidutinis baudos dydis.

213Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės bendrinamos apėmimo būdu, esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, paskiriant V. S. galutinę bausmę.

214Kaltinamajam V. S. nebuvo paskirta jokia kardomoji priemonė.

215Kaltinamajam S. G. nebuvo paskirta jokia kardomoji priemonė.

216Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

217Proceso išlaidos byloje sudaro dokuemtų įteikimo išlaidos – 13 Eur, kurios lygiomis dalimis (po 6,50 Eur) priteisiamos iš V. J. ir V. S. valstybei.

218Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti klausimas išsprendžiamas BPK 94 straipsnio nustatyta tvarka.

219Teismas, vadovaudamasis BPK 297, 298 straipsniais, 301 straipsnio 1 dalimi, 302 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1, 3, 5, 6 dalimis, 307 straipsnio 1, 2, 4, 6, 7 dalimis, 308 straipsniu,

Nutarė

220S. G., kaltinamą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 1 dalį; 24 straipsnio 6 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, išteisinti, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

221V. J., kaltinamą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 5 dalį, 228 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

222V. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jai 80 MGL (3012 Eur) dydžio baudą.

223V. S. pripažinti kalta:

224- padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jai 100 MGL (3765 Eur) dydžio baudą;

225- padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jai 80 MGL (3012 Eur) dydžio baudą.

226Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, paskiriant V. S. galutinę – 100 MGL (3765 Eur) dydžio baudą.

227Išaiškinti V. J. ir V. S., kad joms nuosprendžiu paskirtos baudos turi būti sumokėtos per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į ( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ji išieškoma priverstinai.

228Priteisti iš V. J. 6,50 Eur (šešis eurus 50 ct) proceso išlaidų, valstybei.

229Priteisti iš V. S. 6,50 Eur (šešis eurus 50 ct) proceso išlaidų, valstybei.

230Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti:

231- V. J. asmens sveikatos istoriją, pateiktą 2015 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro, grąžinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centrui iš šios istorijos išimant ir prie bylos paliekant ( - ) ligoninės Išrašą iš medicininių dokumentų, forma Nr.027/a;

232- V. J. asmens sveikatos istoriją, pateiktą 2015 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) rajono savivaldybės poliklinikos, grąžinti ( - ) rajono savivaldybės poliklinikai;

233- V. J. asmens sveikatos istoriją, pateiktą 2015 m. rugpjūčio 13 d. UAB ,, ( - ) šeimos klinika“, grąžinti UAB ,, ( - ) šeimos klinika“;

234- 6 vnt. V. J. asmens sveikatos istorijų, pateiktų ( - ) ligoninės 2015 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. K2-2854, ( - ) ligoninės 2015 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. K2-2870, ( - ) ligoninės 2015 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. K2-2911 ir V. J. rentgeno nuotrauką, pateiktą ( - ) ligoninės 2015 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. K2-2870, grąžinti ( - ) ligoninei;

235- laikmenas - kompaktinius diskus Nr. S8-09-48, S8-09-47 palikti saugoti kartu su bylos medžiaga.

236Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Vytautui... 2. S. G., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė,... 3. V. J., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. V. S., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ). Lietuvos Respublikos pilietė,... 5. Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6.
 1. Kaltinimas, dėl kurio byla buvo perduota nagrinėti teisme... 7. S. G. buvo kaltinama tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. dirbdama ( - )... 8. V. J. medicinos įstaigoje neatlikus kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios... 9. po to V. J., laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio... 10. ko pasėkoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos... 11. Tokiu būdu, ji kartu su V. J. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą... 12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 4... 13. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, 10 straipsnio 5 ir 6... 14. Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso 1.1, 1.2, 1.4 punktų... 15. 2010 m. liepos 1 d. pareigų instrukcijos Nr. 4, patvirtintos ( - ) ligoninės... 16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos... 17. dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, ( - ) ligoninė ir... 18. Nurodytu, S. G. buvo kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas... 19. V. J. buvo kaltinama tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. ( - ) mieste, veikdama... 20. ji medicinos įstaigoje neatlikusi kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios... 21. po to ji, laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21... 22. ko pasėkoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos... 23. Tokiu būdu, ji kartu su S. G. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą... 24. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 4... 25. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, 10 straipsnio 5 ir 6... 26. Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso 1.1, 1.2, 1.4 punktų... 27. 2010 m. liepos 1 d. pareigų instrukcijos Nr.4, patvirtintos ( - ) ligoninės... 28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos... 29. dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, ( - ) ligoninė ir... 30. Nurodytu, V. J. buvo kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas... 31. V. S. buvo kaltinama tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. dirbdama pagal 2004 m.... 32. V. J. medicinos įstaigoje neatlikus kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios... 33. po to V. J., laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio... 34. ko pasėkoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos... 35. Tokiu būdu, ji būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – ( - )... 36. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 4... 37. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, 10 straipsnio 5 ir 6... 38. Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso 1.1, 1.2, 1.4 punktų... 39. 2010 m. liepos 1 d. pareigų instrukcijos Nr.4, patvirtintos ( - ) vyriausiojo... 40. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos... 41. dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, ( - ) ligoninė ir... 42. Nurodytu, V. S. buvo kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas... 43. Teismas procesino dokumento – kaltinamojo akto akivaizdžias rašto klaidas... 44. V. J. veikdama bendrininkų grupėje kartu su ( - ) ligoninės direktoriaus... 45. Po to, V. J. neatlikusi digitalinio tyrimo, vėliau, tą pačią – 2014 m.... 46. 2014 m. rugpjūčio 20 d. V. S. pagal susitarimą su V. J., perdavė šią... 47. V. J. iš S. G. paėmusi dalinai užpildytą 2014 m. rugpjūčio 20 d.... 48. Tokiu būdu, V. J. suklastojo tikrą dokumentą ir žinomai suklastotą... 49. Teismas nenustatė, jog V. J. sukurstė valstybės tarnautojui prilygintą... 50. Taip pat teismas nenustatė, jog V. J. padarė kitą nusikalstamą veiką,... 51. V. S. dirbdama pagal 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082 ( - )... 52. V. J. medicinos įstaigoje neatlikus kraujo, šlapimo, plaučių ir tiesiosios... 53. 2014 m. rugpjūčio 20 d. V. S. pagal susitarimą su V. J., perdavė šią... 54. V. J. iš S. G. paėmusi dalinai užpildytą 2014 m. rugpjūčio 20 d.... 55. Tokiu būdu, valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) ligoninės... 56. dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir ( - ) ligoninė,... 57. Teismas V. S. pareikštą kaltinimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 58. S. G. nepadarė veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24... 59. S. G. teisme savo kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų... 60. Byloje esanties įrodymams patikrinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 61. 2016 m. kovo 4 d. akistatos metu su V. J. S. G. pakeitė 2015 m. rugpjūčio 18... 62. 2016 m. kovo 24 d. apklausos metu S. G. nurodė prisipažįstanti iš dalies ir... 63. 2016 m. balandžio 7 d. apklausos metu S. G. dėl nusikalstamų veikų,... 64. V. J. teismo posėdyje kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų... 65. Ikiteisminio tyrimo metu V. J. dėl sukurstymo piktnaudžiauti ir dokumento... 66. 2016 m. kovo 30 d. apklausos metu V. J. kaltės nepripažino. Išklausiusi... 67. Apklausos metu, atsižvelgiant į V. J. 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotus... 68. Apklausos metu, atsižvelgiant į V. J. 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotus... 69. Apklausos metu, atsižvelgiant į V. J. 2015 m. rugpjūčio 18 d. duotus... 70. 2016 m. balandžio 8 d. apklausos metu V. J. dėl nusikaltimų, numatytų BK 24... 71. V. S. teisme kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų padarymo... 72. 2015 m. rugpjūčio 18 d. įtariamojo apklausos metu V. S. neatsakė į... 73. 2016 m. balandžio 8 d. apklausos metu V. S. neprisipažino įvykdžiusi... 74. Liudytojas R. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis yra gydytojas... 75. Liudytoja M. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji yra V. J. šeimos... 76. Liudytoja L. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirba rajono... 77. Liudytoja L. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad pagal radiologo darbo... 78. Pagal 2015 m. liepos 1 d. Nr. 4-09-462 reikalavimą 2015 m. liepos 8 d.... 79. - 2014 m. liepos 25 d. Nacionalinės teismų administracijos siuntimas... 80. - V. J. 2014 m. rugpjūčio 21 d. sutikimas, Lietuvos Respublikos vidaus... 81. - Pretendento į teisėjus, teisėjo garbės deklaracija (sveikatos tikrinimo... 82. - V. J. Anamnezės lapas, 2014 m. rugpjūčio 21 d. patvirtintas parašu (1 t.,... 83. - Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenys, V. J.... 84. - Išrašas iš medicininių dokumentų, viršuje užrašas: ( - ) ligoninė, (... 85. - Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas V. J. 2014 m. rugpjūčio 11 d.... 86. - Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti, 2014 m. rugpjūčio 20 d. dienos,... 87. - Medicininis pažymėjimas, 2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 54 išduotas ( - )... 88. - Medicininis pažymėjimas, 2014 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3980, išduotas V. J.... 89. - Gydytojų 2014 m. rugpjūčio 21 d. įrašai dėl sveikatos būklės. Viename... 90. - Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas V. J. 2014 m. rugpjūčio 25 d.... 91. - 2014 m. rugsėjo 2 d. gydytojų įrašai dėl sveikatos būklės (1 t., 34 b.... 92. Pagal 2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 4-09-550 reikalavimą UAB ,, ( - ) šeimos... 93. 2015 m. rugpjūčio 17 d. V. J. asmens sveikatos istorijos apžiūros metu... 94. 2016 m. sausio 21 d. papildomos V. J. asmens sveikatos istorijos apžiūros... 95. Pagal 2015 m. rugpjūčio 18 d. reikalavimą Nr. 4-09-565, ( - ) ligoninė 2015... 96. - V. J. asmens kodas ( - ) asmens sveikatos istorija be numerio, pradėta 2014... 97. - V. J. asmens kodas ( - ) asmens sveikatos istorija be numerio, istorija... 98. - Peržiūrėjus kitų pateiktų dokumentų kopijas, nerasta jokių įrašų... 99. Pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimą Nr. 4-09-567 ( - ) ligoninė 2015... 100. Pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimą Nr. 4-09-567 ( - ) ligoninė 2015... 101. - Rentgeno nuotrauka yra peršviesto kaulo – sąnario (panašu į čiurnos),... 102. - V. J., gim ( - ), asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos... 103. - V. J., gim. ( - ), asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė Nr. 2013... 104. - V. J., gim. ( - ), gydymo stacionare ligos istorija Nr. 14/27763, atvykimo... 105. - V. J., gim. ( - ), gydymo stacionare ligos istorija Nr. 12/17691. Ligos... 106. - 2012 m. birželio 19 d. siuntimas konsultuoti ir gydyti, išrašytas UAB ,, (... 107. - Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnale užrašytą datą: 2013 m.... 108. Susipažinus su 2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr. K2-2870 raštu pateiktais ( - )... 109. ( - ) ligoninė 2015 m. rugpjūčio 24 d. raštu pateikė informaciją, kad ( -... 110. ( - ) ligoninė 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. K2-2943 raštu pateikė... 111. ( - ) ligoninė 2015-08-27 Nr. K2-2968 raštu pateikė informaciją, kad nuo... 112. Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-56 reikalavimą, Valstybinė ligonių kasa... 113. Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-53 reikalavimą, UAB ,,( - ) šeimos... 114. 2016 m. kovo 24 d. UAB ,,( - ) šeimos klinika“ papildomu raštu informavo,... 115. Pagal 2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 4-09-576 reikalavimą 2015 m. rugpjūčio... 116. 2016 m. sausio 22 d. apžiūros metu nustatyta, kad V. J., gim. ( - ), asmens... 117. Pagal 2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 4-09-575 reikalavimą 2015 m. rugpjūčio... 118. Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-57 reikalavimą Lietuvos Respublikos vidaus... 119. 1. Teisėjų tarybos reglamente nustatyta tvarka išduotą siuntimą tikrintis... 120. 2. Asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį... 121. 3. Medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), išduotą šeimos... 122. 4. Medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), išduotą SPĮ,... 123. Atliekamų tyrimų dažnis asmenims pagal amžiaus grupes skiriasi, bet... 124. Pagal 2016 m. kovo 23 d. Nr. 4-09-213 reikalavimą Nacionalinė teismų... 125. Pagal 2016 m. sausio 22 d. Nr. 4-09-58 reikalavimą ( - ) ligoninė 2016 m.... 126. Pagal 2016 m. kovo 24 d. Nr. 4-09-219 reikalavimą ( - ) ligoninėei pateikė... 127. - Vieną V. S. išduotos medicinos praktikos licencijos Nr. MPL-14150,... 128. - 2004 m. gruodžio 6 d. darbo sutartį Nr. P3-4082, sudarytą tarp ( - )... 129. - 2007 m. spalio 1 d. darbo sutartį Nr. P3-5223, sudarytą tarp ( - )... 130. - 2013 m. spalio 14 d. darbo sutartį Nr. P3-6271, sudarytą tarp ( - )... 131. - 2013 m. spalio 14 d. darbo sutartį Nr. P3-6272, sudarytą tarp ( - )... 132. Pagal 2016 m. sausio 22 d. reikalavimą Nr. 4-09-58, ( - ) ligoninės 2016 m.... 133. Pagal 2016 m. kovo 25 d. Nr. 4-09-227 reikalavimą Valstybinė akreditavimo... 134. Iš 2016 m. vasario 10 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo... 135. Iš įrašo Nr. 7083 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d., 15:18 val. telefonu... 136. Iš įrašo Nr. 7086 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:18 val. V. J.... 137. Iš įrašo Nr. 7087 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:51 val. A. P.... 138. Iš įrašo Nr. 7088, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:53 val. V. J.... 139. Iš įrašo Nr.7089 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:58 val. V. J.... 140. Iš įrašo Nr. 7090, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:58 val. V. J.... 141. Iš įrašo Nr. 7093 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:03 val. V. J.... 142. Iš įrašo Nr. 7094 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:03 val. V. J.... 143. Iš įrašo Nr. 7104 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:27 val. V. J.... 144. Iš įrašo Nr.7106 , matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:42 val. V. J.... 145. Iš 2016 m. vasario 10 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo... 146. Iš įrašo 2456 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 12:22 val. V. J.... 147. Iš įrašo Nr. 2459 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 13:54 val. V. J.... 148. Iš įrašo Nr. 2462 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:29 val. V. J.... 149. Iš įrašo Nr. 2464 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:39 val. V. J.... 150. Iš įrašo Nr. 2465 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:40 val. V. J.... 151. Iš įrašo Nr. 2469 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:58 val. V. J.... 152. Iš įrašo Nr. 2471 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:27 val. V. J.... 153. Iš įrašo Nr. 2472 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:36 val. V. J.... 154. Iš įrašo 2474 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:44 val. V. J.... 155. Iš įrašo Nr. 2476 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:48 val. V. J.... 156. Iš įrašo Nr. 2477, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:50 val. V. J.... 157. Iš įrašo Nr. 2484 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:10 val. V. J.... 158. Iš įrašo Nr. 2492, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:04 val. telefonu... 159. Iš įrašo 2531, matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 08:04 val. V. J. ir Š.... 160. 4.Vertinimas, išvados
  1. Dėl S. G. veikų
  ...
  161. S. G. buvo kaltinama, jog kartu su V. J. sukurstė valstybės tarnautojui... 162. Visus kaltinamųjų veiksmus, nurodytus kaltinime, nuosprendyje būtina... 163. Iš įrašo Nr. 2469 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 14:58 val. V. J.... 164. Iš įrašo Nr. 2471 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:27 val. V. J.... 165. Iš įrašo Nr. 2472 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:36 val. V. J.... 166. Iš įrašo 2474 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:44 val. V. J.... 167. Jokių savarankiškų, aktyvių veiksmų S. G. dokumento klastojimo epizode... 168. Baudžiamoji atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnyba pagal BK 228 straipsnio... 169. Kaltinime nurodyti S. G. veiksmai, įvardinti kaip kurstymas piktnaudžiauti... 170. S. G. taip pat buvo kaltinama, jog padėjo suklastoti tikrą dokumentą (BK 24... 171. Šie S. G. veiksmai niekaip negali būti vertinami pagal BK 24 straipsnio 6... 172. Teismas daro išvadą - jei vienas asmuo atliko baudžiamuoju įstatymu... 173. Teismas nustatė, jog V. J. bendrininkaudama kartu su V. S., suklastojo tikrą... 174. J. kaltės dėl jai inkriminuotų veikų nepripažino. Ji teismo posėdyje... 175. Ištyrus bylos įrodymus, paneigiama teisminio nagrinėjimo metu V. J. ir jos... 176. Iš bylos duomenų matyti, jog V. J. turėjo nusikalstamos veikos motyvą. Ji... 177. Iš įrašo Nr. 7094 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 17:03 val. V. J.... 178. Iš įrašo Nr. 7104 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:27 val. V. J.... 179. Iš įrašo Nr.7106 , matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18:42 val. V. J.... 180. Iš 2016 m. vasario 10 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo... 181. Iš įrašo 2456 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 12:22 val. V. J.... 182. Iš įrašo Nr. 2469 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d., 14:58 val. V. J.... 183. Iš įrašo Nr. 2471 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:27 val. V. J.... 184. Iš įrašo Nr. 2472 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:36 val. V. J.... 185. Iš įrašo 2474 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:44 val. V. J.... 186. Iš įrašo Nr. 2476 matyti, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. 15:48 val. V. J.... 187. Nurodyti pokalbių įrašai nėra vieninteliai įrodymai. Faktines aplinkybes,... 188. V. J. veika kaltinime apibrėžiama kaip sukurstymas suklastoti tikrą... 189. V. J. neneigė, jog paėmusi iš S. G. V. S. iš dalies užpildytą... 190. Taip pat, V. J. pripažino, jog ji 2014 m. rugpjūčio 21 d. žinomai... 191. Baudžiamoji atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnyba pagal BK 228 straipnio 1... 192. Kaltinime nurodyti V. J. veiksmai įvardinti kaip kurstymas piktnaudžiauti (BK... 193. Remiantis aukščiau nurodytais pagrindais, V. J. pripažįstama nepadariusi... 194. Baudžiamoji atsakomybė už BK 228 straipsnyje numatytų veikų padarymą gali... 195. Kadangi įstatymas nepateikia universalių kriterijų žalos mastui nustatyti,... 196. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį valstybės valdžią... 197. Kaltinime buvo nurodyta, jog viršydama įgaliojimus, V. S. padarė didelės... 198. Teismas analizuodamas žalą Nacionalinei teismų administracijai, šios... 199. Taip pat, V. S. viršydama savo įgaliojimus (neturėdama teisės pagal savo... 200. Vertindamas visus bylos duomenis, teismas daro jais pagrįstą išvadą, jog... 201. V. S. teisme kaltės dėl kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų padarymo... 202. 2015 m. rugpjūčio 18 d. įtariamojo apklausos metu V. S. neatsakė į... 203. 2016 m. balandžio 8 d. apklausos metu V. S. neprisipažino įvykdžiusi... 204. Nors V. S. nusikalstamų veiksmų padarymo nepripažino, jos kaltė dėl tikro... 205. Teismas ištyręs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad byloje pakanka... 206. IV. Bausmių skyrimo motyvai, kitos bylos klausimai... 207. Skiriant bausmes V. J. ir V. S. už padarytas nusikalstamas veikas, teismas... 208. V. J. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra (BK 59 str.). Atsakomybę... 209. Skirdamas bausmę V. J., teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji padarė... 210. Kaltinamajam V. J. nebuvo paskirta jokia kardomoji priemonė.... 211. V. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra (BK 59 str.). Jos... 212. Skirdamas bausmę V. S., teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji padarė... 213. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 214. Kaltinamajam V. S. nebuvo paskirta jokia kardomoji priemonė.... 215. Kaltinamajam S. G. nebuvo paskirta jokia kardomoji priemonė.... 216. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 217. Proceso išlaidos byloje sudaro dokuemtų įteikimo išlaidos – 13 Eur,... 218. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti... 219. Teismas, vadovaudamasis BPK 297, 298 straipsniais, 301 straipsnio 1 dalimi, 302... 220. S. G., kaltinamą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio... 221. V. J., kaltinamą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio... 222. V. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 223. V. S. pripažinti kalta:... 224. - padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 225. - padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 226. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas... 227. Išaiškinti V. J. ir V. S., kad joms nuosprendžiu paskirtos baudos turi būti... 228. Priteisti iš V. J. 6,50 Eur (šešis eurus 50 ct) proceso išlaidų,... 229. Priteisti iš V. S. 6,50 Eur (šešis eurus 50 ct) proceso išlaidų,... 230. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti:... 231. - V. J. asmens sveikatos istoriją, pateiktą 2015 m. liepos 8 d. Lietuvos... 232. - V. J. asmens sveikatos istoriją, pateiktą 2015 m. rugpjūčio 20 d. ( - )... 233. - V. J. asmens sveikatos istoriją, pateiktą 2015 m. rugpjūčio 13 d. UAB ,,... 234. - 6 vnt. V. J. asmens sveikatos istorijų, pateiktų ( - ) ligoninės 2015 m.... 235. - laikmenas - kompaktinius diskus Nr. S8-09-48, S8-09-47 palikti saugoti kartu... 236. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...