Byla e2S-1413-730/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. V. atskirąjį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovui P. V. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Tauragės apylinkės teismas 2019 m. birželio 20 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti ir priteisė iš atsakovo P. V. 4 515,36 EUR žalos atlyginimo regreso tvarka ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui bei priteisė iš atsakovo P. V. 105,45 EUR bylinėjimosi išlaidų valstybei.

72.

8Atsakovas P. V. 2019 m. liepos 3 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo 2019 m. birželio 20 d. sprendimo, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės ieškinį.

93.

10Atsakovas P. V. 2019 m. liepos 3 d. pateikė prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą, dėl jo turtinės padėties. Nurodė, kad atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, nedirba ir santaupų neturi.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Tauragės apylinkės teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi nustatyti P. V. terminą iki 2019 m. liepos 18 d. pašalinti apeliacinio skundo trūkumus. Pirmosios instancijos teismo argumentai:

144.1.

15Pirmosios instancijos teismas dėl procesinių teisės normų taikymo sprendžiant klausimą dėl šalies atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo nurodė, kad įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimą sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, valstybės įmonės „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010).

164.2.

17Pirmosios instancijos teismas dėl faktinių aplinkybių sprendžiant atsakovo pateikto prašymo dėl žyminio mokesčio atleidimo nurodė, kad atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų apie savo turtinę padėtį, iš kurių teismas galėtų spręsti, ar yra pagrindo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Nurodė, kad pats faktas, kad ieškovas šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, negali būti pagrindas atidėti ar atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Be to, nėra duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovas įpareigotas pateikti duomenis, patvirtinančius jo blogą turtinę padėtį, arba sumokėti žyminį mokestį, arba sumokėti dalį, bet ne mažiau kaip pusę nustatyto žyminio mokesčio. Tokiu atveju teismas, turėdamas visus anksčiau paminėtus įrodymus ir dalį sumokėto žyminio mokesčio, galės spręsti klausimą dėl likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo.

18III. Atskirojo skundo argumentai

195.

20Atskiruoju skundu atsakovas P. V. prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atsakovo apeliacinį skundą. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

215.1.

22Apeliantas dėl faktinių aplinkybių vertinimo nurodo, kad atlieka terminuotą 17 metų laisvės atėmimo bausmę, piniginių lėšų neturi ir tai patvirtina valstybės įstaigų registrai. Teigia, kad jo finansinė padėtis yra žemiau skurdo ribos, todėl prašo priimti apeliacinį skundą.

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

25Atskirasis skundas atmetamas.

266.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

287.

29Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje atskiruoju skundu keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.

30Dėl atskirojo skundo argumentų

318.

32Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos nutartimi iš esmės nurodo, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl apelianto atleidimo nuo žyminio mokesčio netinkamai vertino faktines aplinkybes dėl apelianto materialinės padėties, kadangi apeliantas atlieka laisvės atėmimo bausmę ir jokių finansinių išteklių neturi.

339.

34Atsižvelgiant į apelianto nurodytus argumentus (nutarties 8 punktas) daroma išvada, kad byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes ir taikė proceso teisės normas spręsdamas klausimą dėl apelianto prašymo, kuriuo apeliantas prašo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

3510.

36Teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą tik įstatymo nustatyta tvarka. Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią asmuo sumoka už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į skirtingą dalyvaujančių byloje asmenų turtinę padėtį bei būtinybę užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą, CPK įtvirtino atleidimo nuo žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnis) bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo (CPK 84 straipsnis) institutus.

3711.

38Šiuo atveju apeliantas pateikė prašymą jį visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, jo atidėti neprašo. CPK 83 straipsnio 3 dalis numato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Taigi pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui.

3912.

40Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010). Taip pat teigiama, jog tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-551/2007). Pažymėtina, kad teismų praktikoje vadovaujamasi ir taisykle, jog atleisti asmenį beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-245-258/2018).

4113.

42Pirmiausia pažymėtina tai, kad apeliantas teikdamas prašymą tiek pirmosios instancijos teismui, tiek teikdamas atskirąjį skundą visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo neapteikė jokių įrodymų turtinei padėčiai pagrįsti (nutarties 13 punktas). Antra, apeliantas iš esmės blogą turtinę padėtį motyvuoja tuo, kad šiuo metu atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad vien bausmės atlikimas per se nesudaro pagrindo turtinę padėtį vertinti kaip blogą. Trečia, apeliantas prašo jį visiškai atleisti nuo viso mokėtino žyminio mokesčio. CPK nenumato galimybės atleisti nuo viso mokėtino žyminio mokesčio, todėl toks apelianto prašymas negalėjo būti tenkinamas. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi apeliantui aiškiai išaiškino, koks yra mokėtinas žyminio mokesčio dydis ir kokius įrodymus reikia pridėti prie prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo.

4314.

44Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad apeliantas turi pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius jo prašyme nurodytas aplinkybes dėl sunkios materialinės padėties, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepadarė procesinės teisės normų taikymo pažeidimų.

45Dėl procesinės bylos baigties

4615.

47Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Kartu pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010). Esant nustatytoms nutarties 8–14 punktuose nurodytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

4816.

49Kadangi, apskundus Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį dėl trūkumų šalinimo, joje apeliantui nustatytas trūkumų šalinimo terminas pasibaigė, apeliacinės instancijos teismas pratęsia terminą trūkumams pašalinti – apeliantui P. V. nustatytinas 7 dienų terminas nuo šios nutarties įteikimo dienos Tauragės apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutarties aprašomojoje dalyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

50Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

51Tauragės apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

52Apeliantui P. V. nustatyti 20 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo dienos Tauragės apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutarties aprašomojoje dalyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. V. atskirąjį... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Tauragės apylinkės teismas 2019 m. birželio 20 d. sprendimu nusprendė... 7. 2.... 8. Atsakovas P. V. 2019 m. liepos 3 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Tauragės... 9. 3.... 10. Atsakovas P. V. 2019 m. liepos 3 d. pateikė prašymą atleisti jį nuo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Tauragės apylinkės teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi nustatyti P. V.... 14. 4.1.... 15. Pirmosios instancijos teismas dėl procesinių teisės normų taikymo... 16. 4.2.... 17. Pirmosios instancijos teismas dėl faktinių aplinkybių sprendžiant atsakovo... 18. III. Atskirojo skundo argumentai... 19. 5.... 20. Atskiruoju skundu atsakovas P. V. prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo... 21. 5.1.... 22. Apeliantas dėl faktinių aplinkybių vertinimo nurodo, kad atlieka terminuotą... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 25. Atskirasis skundas atmetamas.... 26. 6.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 28. 7.... 29. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje atskiruoju skundu keliamas klausimas,... 30. Dėl atskirojo skundo argumentų... 31. 8.... 32. Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos nutartimi iš esmės nurodo,... 33. 9.... 34. Atsižvelgiant į apelianto nurodytus argumentus (nutarties 8 punktas) daroma... 35. 10.... 36. Teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą... 37. 11.... 38. Šiuo atveju apeliantas pateikė prašymą jį visiškai atleisti nuo žyminio... 39. 12.... 40. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina... 41. 13.... 42. Pirmiausia pažymėtina tai, kad apeliantas teikdamas prašymą tiek pirmosios... 43. 14.... 44. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 45. Dėl procesinės bylos baigties... 46. 15.... 47. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo... 48. 16.... 49. Kadangi, apskundus Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį... 50. Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas... 51. Tauragės apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 52. Apeliantui P. V. nustatyti 20 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo...