Byla e2-453-464/2019
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal atsakovo Meinl Bank AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras ieškinį atsakovams Meinl Bank AG, Melfa Group LTD ir R. B. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė BAB bankas Snoras 2015-08-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2016-02-17 patikslinusi, prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento tarp atsakovų Meinl Bank AG ir Melfa Group LTD 2011-09-22 sudarytą paskolos sutartį, priteisti ieškovei iš atsakovų Meinl Bank AG, Melfa Group LTD ir R. B. 11 000 000 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovai Meinl Bank AG ir Melfa Group LTD, pasinaudoję neteisėtomis pinigų pasisavinimo schemomis, padarė ieškovei 11 000 000 Eur dydžio žalą. Ieškovė paskolos sutartį ginčija actio Pauliana (Pauliano ieškinys) pagrindu, kaip prieštaraujančią imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir kaip pažeidžiančia viešąją tvarką. Ginčijama paskolos sutartimi atsakovas Meinl Bank AG įsipareigojo suteikti 20 000 000 Eur paskolą atsakovui Melfa Group LTD, kurio įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti ieškovė 2011-09-22 deponavimo ir įkeitimo sutartimi įkeitė savo lėšas, buvusias ieškovės sąskaitoje Meinl Bank AG. Po minėtų sutarčių sudarymo, Melfa Group LTD 2011-09-29 pateikė atsakovui Meinl Bank AG prašymą atlikti 11 000 000 Eur išmoką pagal paskolos sutartį. Ieškovė tą pačią dieną pervedė į įkeitimo sutartimi apsunkintą Meinl Bank AG esančią sąskaitą minėtą sumą. Melfa Group LTD gavęs minėtas lėšas, dalį jų pervedė įmonei Bandiron Corporation Limited, taip siekdamas šias lėšas paslėpti. Tokiu būdu buvo pasisavintos 11 000 000 Eur lėšos, priklausančios ieškovei.

103.

11Atsakovas Meinl Bank AG teismui pateiktame 2018-12-05 prašyme prašė išspręsti jurisdikcijos (bylos teismingumo Lietuvos Respublikos teismams) klausimą, pripažinti, kad ieškovės BAB banko Snoras reikalavimai atsakovo Meinl Bank AG atžvilgiu teismingi arbitražui ir BAB banko Snoras ieškinio dalį dėl reikalavimų pareikštų atsakovo Meinl Bank AG atžvilgiu palikti nenagrinėtą. Prašymą grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-969/2018 pateiktais išaiškinimais, kad pirmiausia byloje turi būti išspręstas jurisdikcijos klausimas. Atsakovo teigimu, Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-57-178/2016, kurioje jau buvo sprendžiamas ieškovės pareikštų ieškinio reikalavimų jurisdikcijos klausimas, nėra galutinis teismo sprendimas dėl ginčo jurisdikcijos. Be to, teismui, priėmusiam ieškinį, esant arbitražiniam susitarimui, leidžiama pakeisti poziciją dėl ginčo jurisdikcijos, ypatingai tuo atveju, kai ieškinio priėmimo klausimas buvo išspręstas neišklausius atsakovo. Paskolos sutartyje numatytos arbitražinės išlygos taikymą lemia: 1) ieškovės vaidmuo (elgesys) paskolos sutarties sudarymo procese; 2) paskolos bei įkeitimo sutarties neatsiejamas ir glaudus ryšys; 3) ieškovės glaudžios sąsajos su atsakovu Melfa Group LTD. Atsižvelgiant į paskolos sutartyje numatytą arbitražinę išlygą, Vilniaus apygardos teismas neturi kompetencijos nagrinėti tiek šio ginčo

124.

13Pažymėjo, kad atsakovas Meinl Bank AG, vadovaudamasis deponavimo ir įkeitimo sutartyje įtvirtinta arbitražine išlyga, 2016-10-03 kreipėsi į Austrijos federalinių rūmų Vienos tarptautinį arbitražo teismą su ieškiniu BAB bankui Snoras dėl įkeitimo pagal įkeitimo sutartį bei jo realizavimo pripažinimo teisėtu ir pagrįstu. Arbitražo teismas pareikštus reikalavimus priėmė nagrinėti kaip arbitruotinus ir išnagrinėjo iš esmės, kadangi ir aplinkybes, susijusias su deponavimo bei įkeitimo sutarties teisėtumu gali nustatyti tik arbitražo teismas.

145.

15Atsižvelgiant į išaiškinimus, pateiktus nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, patikslinto ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo, atsakovo teigimu, taip pat nagrinėtinas arbitraže, kadangi paskolos sutartyje ir įkeitimo sutartyje įtvirtinti arbitražiniai susitarimai dėl jurisdikcijos yra platesnės apimties.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2019-01-04 nutartimi atsakovo Meinl Bank AG prašymo dėl jurisdikcijos nustatymo netenkino.

207.

21Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių esminių aplinkybių, kurios būtų pasikeitusios nuo to momento, kai teismas sprendė patikslinto ieškinio priėmimo klausimą.

228.

23Nurodė, kad nors patikslinto ieškinio priėmimo metu Meinl Bank AG neturėjo galimybės pateikti teismui savo argumentų, tačiau ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas jau išspręstą klausimą teismui svarstyti pakartotinai. Teismo vertinimu, tiek paskolos sutarties, tiek ir deponavimo ir įkeitimo sutarties, įskaitant jose įtvirtintas arbitražines išlygas, kopijos su vertimu į lietuvių kalbą buvo pateiktos kartu su pradiniu ieškiniu, šių išlygų turinį matė ir įvertino Lietuvos apeliacinis teismas, priimdamas 2016-01-07 nutartį. Šiuo atveju jokių papildomų faktų, kurie būtų galėję pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo atliktą teisinį įvertinimą, atsakovas nepateikė nei viso bylos nagrinėjimo metu, nei kartu su prašymu, todėl aplinkybė, jog Meinl Bank AG neturėjo galimybės pasisakyti dėl jurisdikcijos klausimo, sprendžiant jį ieškinio priėmimo stadijoje, nesudaro pagrindo bylą nagrinėjančiam teismui šiuo klausimu priimti kitokį procesinį sprendimą. Taip pat atsakovas savo argumentus dėl to, kad, jo nuomone, Lietuvos teismai neturi jurisdikcijos nagrinėti ieškinyje pareikštų reikalavimų, pateikė atsiliepime į patikslintą ieškinį, triplike ir 2017-02-27 prašyme dėl bylos sustabdymo.

249.

25Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016-01-07 nutartyje jau pasisakė, kad vien paskolos ir įkeitimo sutarčių sąsajumas prievolių pagal paskolos sutartį vykdymo aspektu savaime dar nėra pakankamas pagrindas pripažinimui, kad BAB bankas Snoras yra išreiškusi sutikimą dėl savo ginčų su paskolos sutarties šalimis sprendimo arbitraže jų aptarta tarpusavio ginčo sprendimo tvarka, juo labiau kad abiejose sutartyse yra numatytos skirtingos arbitražo institucijos. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad klausimas dėl galimybės paskolos sutartyje įtvirtintą arbitražinę išlygą išplėsti ieškovės atžvilgiu jau yra išspręstas, taigi spręsti jį pakartotinai nėra pagrindo.

2610.

27Teismas taip pat sprendė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinės bylos Nr. 3K-3-367-969/2018 ir nagrinėjamos bylos aplinkybės nesutampa, todėl nėra pagrindo remtis minėtoje kasacinio teismo byloje pateiktais išaiškinimais.

28III.

29Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3011.

31Atsakovas Meinl Bank AG atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-01-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: pripažinti, kad BAB banko Snoras reikalavimai atsakovo Meinl Bank AG atžvilgiu teismingi arbitražui ir BAB banko Snoras ieškinio dalį dėl reikalavimų, pareikštų atsakovo Meinl Bank AG atžvilgiu palikti nenagrinėtą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

329.1.

33Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis nėra galutinis teismo sprendimas dėl ginčo jurisdikcijos, kadangi teismas paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo jurisdikcijos klausimo neišsprendė, o grąžino šios ieškinio dalies priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad jurisdikcijos klausimas buvo išspręstas minėta nutartimi, priimta ieškinio priėmimo stadijoje.

349.2.

35Ieškinio priėmimo klausimas buvo išspręstas neišklausius atsakovo, t. y. neįvertinus jo argumentų dėl ginčo jurisdikcijos. Lietuvos teismų praktikoje teismui, priėmusiam ieškinį, esant arbitražiniam susitarimui, leidžiama pakeisti poziciją dėl ginčo jurisdikcijos, ypatingai tuo atveju, kai ieškinio priėmimo klausimas buvo išspręstas neišklausius atsakovo. Šiuo atveju nors teismas vėliau ir matė atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus dėl ieškinio reikalavimų jurisdikcijos, jų atskira nutartimi nėra įvertinęs, o aplinkybė, kad sprendžiant bylos sustabdymo klausimą teismas nurodė argumentus ir dėl ginčo jurisdikcijos, savaime nei paneigia, nei patvirtina, kad ieškinio reikalavimai teismingi Lietuvos Respublikos teismams.

369.3.

37Teismas nepagrįstai sprendė, kad arbitražinės išlygos netaikymą nagrinėjamoje byloje lemia tai, kad ieškovė nėra ginčijamos paskolos sutarties šalis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad trečiasis asmuo (nagrinėjamu atveju BAB bankas Snoras) gali būti laikomas savo elgesiu sutikusiu su arbitražiniu susitarimu, kurio nepasirašė. Be to, arbitražinės išlygos taikymui taip pat neturi reikšmės aplinkybė, kad buvęs BAB banko Snoras darbuotojas, atsakovas R. B., nėra ginčo sutarčių bei arbitražinės išlygos šalimi.

389.4.

39Austrijos federalinių rūmų Vienos tarptautinis arbitražo teismas priėmė ir išnagrinėjo iš esmės atsakovo Meinl Bank AG ieškinį BAB bankui Snoras dėl įkeitimo pagal deponavimo ir įkeitimo sutartį bei jo realizavimo (deponuotų lėšų panaudojimo) pripažinimo teisėtu ir pagrįstu. Vadinasi, ginčas dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia taip pat arbitruotinas kaip susijęs su įkeitimo sandoriu, todėl pagal sutartinį teismingumą nagrinėtinas arbitraže Austrijoje.

409.5.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-10-19 nutartyje analogiškoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-969/2018 pasisakė, kad ginčas nėra teismingas Lietuvos teismams.

422.

43Ieškovė BAB bankas Snoras atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:

4410.1.

45Galimybė bylą nagrinėjantiems teismams bet kurioje proceso stadijoje ir net tada, kai teismas priima ieškinį, atsižvelgti į bylos šalių argumentus dėl jurisdikcijos, taip pat galimybė pakeisti savo poziciją dėl ginčo jurisdikcijos savaime nereiškia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas privalėjo pakeisti pagrįstą ir teisėtą Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą, priėmtą 2016-01-07 nutartyje.

4610.2.

47Atsakovas Meinl Bank AG nenurodė jokių esminių aplinkybių, kurios būtų pasikeitusios nuo to momento, kai teismas 2016 m. kovo mėn. sprendė patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, o kasacinio teismo nutarčių priėmimas bylose, kurios savo turiniu ir faktinėmis aplinkybėmis nėra panašios į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nėra laikytinas naujomis aplinkybėmis nagrinėjamo klausimo kontekste.

4810.3.

49Aplinkybė, kad ieškinio jurisdikcijos klausimas buvo sprendžiamas ieškinio priėmimo stadijoje, bet atsakovas Meinl Bank AG neturėjo galimybės pateikti teismui savo argumentų, negali būti vertinama kaip pagrindas jau išspręstą klausimą teismui svarstyti pakartotinai.

5010.4.

51Atsakovas Meinl Bank AG nepagrįstai teigia, kad teismai jo argumentų dėl ginčo jurisdikcijos atskira nutartimi nėra įvertinę – skundžiama nutartimi būtent toks klausimas ir buvo sprendžiamas. Be to, visoms ginčo šalims buvo suteikta galimybė procesiniuose dokumentuose išdėstyti visus šio klausimo išsprendimui reikšmingus argumentus.

5210.5.

53Arbitražo teismas jau išnagrinėjo arbitražo bylą pagal Meinl Bank AG ieškinį. Arbitražo teismas sprendime pripažino Vilniaus apygardos teismo kompetenciją nagrinėti patikslinto ieškinio reikalavimus dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo bei pažymėjo, kad neturi galių daryti įtakos šiai bylai.

543.

55Atsakovas R. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jame išdėstytus prašymus spręsti teismo nuožiūra.

56Teisėjų kolegija

konstatuoja:

57IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

58Dėl naujų įrodymų priėmimo

594.

60Nagrinėjamoje byloje priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-16 nutartimi jau yra išspręstas visų pateiktų iki šios datos apeliacinės instancijos teismui naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo į bylą klausimas.

615.

62Apeliantas Meinl Bank AG 2019-05-24 pateikė prašymą pridėti naujus įrodymus ir rašytinius paaiškinimus dėl BAB banko Snoras 2019-05-15 pateiktų rašytinių paaiškinimų ir naujo rašytinio įrodymo civilinėje byloje. Prašomi pridėti prie bylos įrodymai – tai išrašas iš Meinl Bank AG ieškinio arbitražo byloje Nr. SCH-5484 bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-687/2018 kopija.

636.

64Bylos proceso eigai optimizuoti įstatymų leidėjo yra nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, jeigu jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus dvi išimtis: 1) jeigu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) jeigu tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 str.). Toks naujų įrodymų priėmimo aukštesnės instancijos teisme ribojimas nustatytas atsižvelgiant į CPK įtvirtintą apeliacijos modelį, kuriam būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis) apeliacine tvarka tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus bei įvertintus duomenis, patikrinant, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir pan.

657.

66Kita vertus, CPK 314 straipsnyje nustatytas naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, taip pat atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 347/2014).

678.

68Apeliantas, pateikdamas išrašą iš savo ieškinio arbitražo byloje, siekia įrodyti, kad ieškovė, be kita ko, pateikusi ir ne visiškai tikslų vertimą, rašytiniuose paaiškinimuose nepagrįstai plečiamai aiškina arbitražo teismo kompetenciją išnagrinėtoje arbitražo byloje Nr. SCH-5484 ir joje priimtą sprendimą, painioja arbitražo ieškinio reikalavimus ir tų reikalavimų įrodinėjimo argumentus, tvirtina, kad arbitražo teismas jokiu būdu nesprendė (ir negalėjo spręsti) dėl nagrinėjamoje byloje kol kas dar ginčo objektu esančios paskolos sutarties galiojimo. Taigi, rašytiniuose paaiškinimuose apeliantas iš esmės komentuoja ieškovės BAB banko Snoras 2019-05-15 pateiktų rašytinių paaiškinimų, kurie kartu su išrašu iš Meinl Bank AG ieškinio arbitražo byloje Nr. SCH-5484 buvo priimti apeliacinės instancijos teismo 2019-05-16 nutartimi, teiginius. Todėl, siekiant užtikrinti šalių lygiateisiškumą ir sudaryti abiems šalims vienodas sąlygas pasisakyti dėl visų, jų manymu, reikšmingų aplinkybių, teisėjų kolegija tenkina ir analogišką apelianto prašymą bei priima į bylą naujai pateiktus įrodymus – išrašą iš Meinl Bank AG ieškinio arbitražo byloje Nr. SCH-5484 ir rašytinius paaiškinimus.

699.

70Taip pat apeliantas pateikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-687/2018 kopiją. Pažymėtina, kad kitose bylose priimti teismų procesiniai sprendimai ar procese dalyvaujančių asmenų kitose bylose teikti procesiniai dokumentai nėra įrodinėjimo priemonės (CPK 177 str.), todėl jų, kaip naujų įrodymų, prijungimo prie bylos klausimas nėra aktualus. Teismai, esant poreikiui vadovautis atitinkamais precedentais, su kitų bylų procesiniais dokumentais gali susipažinti ir iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO saugomų duomenų (CPK 179 str. 3 d.) ar kitų viešai prieinamų šalinių (INFOLEX portalo). Todėl pateiktos kasacinio teismo nutarties kopijos priėmimo į bylą kaip naujo įrodymo klausimas nespręstinas, tačiau į šioje nutartyje esančius ir nagrinėjamam klausimui spręsti aktualius išaiškinimus gali būti atsižvelgiama. Dėl galimybės iškelti klausimą dėl bylos teismingumo, kai procesas joje jau prasidėjęs

7110.

72Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo ginčo jurisdikcijos klausimą teismui svarstyti pakartotinai, kadangi šis klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartimi, priimta šioje civilinėje byloje sprendžiant ieškovės BAB banko Snoras ieškinio priimtinumo nagrinėti Lietuvos Respublikos teismuose klausimą.

7311.

74Įvardijama Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis yra apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas, priimtas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-09-03 nutarties, kuria ieškinio priėmimo stadijoje spręsta dėl tokių ieškovės tuo metu pareikštų reikalavimų teismingumo: 1) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento tarp atsakovų Meinl Bank AG ir Melfa Group LTD 2011-09-22 sudarytą paskolos sutartį; 2) pripažinti ex officio (pagal pareigas) negaliojančia nuo sudarymo momento tarp BAB banko Snoras ir atsakovo Meinl Bank AG 2011-09-22 sudarytą deponavimo ir įkeitimo sutartį; 3) taikyti restituciją arba priteisti BAB bankui Snoras iš atsakovų Meinl Bank AG, Melfa Group LTD ir R. B. 11 000 000 Eur žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Minima apeliacinės instancijos teismo nutartimi panaikinta pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti ieškinį dalyje dėl reikalavimų pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento tarp atsakovų Meinl Bank AG ir Melfa Group LTD 2011-09-22 sudarytą paskolos sutartį arba priteisti ieškovei BAB bankui Snoras iš atsakovų Meinl Bank AG, Melfa Group LTD ir R. B. patirtą žalą 11 000 000 Eur žalos atlyginimą, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, ir šios ieškinio dalies priėmimo klausimą perduotas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

7512.

76Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas 2016-01-07 nutartyje nurodė, kad ginčijamose sutartyse numatyta arbitražinė išlyga taikytina tik šių sutarčių šalims ir negali sukurti teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. BAB banko Snoras ir Meinl Bank AG sudarytoje deponavimo ir įkeitimo sutartyje yra numatyta arbitražinė išlyga, todėl ieškovės BAB banko Snoras reikalavimas dėl deponavimo ir įkeitimo sutarties nuginčijimo nagrinėtinas sutarties šalių nurodytame arbitraže. Teismas atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo atsisakyti priimti ieškinį likusioje dalyje, kadangi ieškovė paskolos sutartį ginčija kaip trečiasis asmuo, o pagal ieškinio priėmimo stadijoje esančius duomenis apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad ieškovė gali būti laikoma išreiškusia aiškiai numanomą savo valią dėl jos sutikimo būti susaistytai paskolos sutartyje numatyta arbitražine išlyga. Atkreipė dėmesį, kad reikalavimų, kurių vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti aiškiai patenka į šalių sudaryto arbitražinio susitarimo sritį, sujungimas reikštų tiek teismo, tiek arbitražo teismo kompetencijos ribų peržengimą, kurį šalys apibrėžė arbitražiniame susitarime deponavimo ir įkeitimo sutartyje.

7713.

78Po tokios nutarties priėmimo ieškovė nagrinėjamoje byloje 2016-02-17 patikslino savo ieškinį, atsisakydama reikalavimo dėl deponavimo ir įkeitimo sutarties pripažinimo negaliojančia, atsisakė reikalavimo taikyti restituciją ir patikslino reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo, prašydama iš atsakovų jį priteisti solidariai. Šalių papildomai pateikti duomenys liudija, kad dėl iš įkeitimo sutarties atsiradusių prievolinių teisinių santykių ginčą arbitraže iniciavo ne ieškovė, o apeliantas Meinl Bank AG, kuris 2016-10-03 kreipėsi į Austrijos federalinių rūmų Vienos tarptautinį arbitražo teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) arbitražo teismą patvirtinti savo jurisdikciją nagrinėti šį ginčą; 2) paskelbti, kad 11 000 000 Eur suma, kurią BAB bankas Snoras 2011-09-29 pervedė į Meinl Bank AG esančią sąskaitą Nr. 462598, buvo veiksmingai ir teisėtai įkeista į Meinl Bank AG pagal CPA; 3) paskelbti, kad į Meinl Bank AG 2011-12-1 2 punkte nurodytą 11 000 000 Eur sumą veiksmingai ir teisėtai panaudojo paskolos sutartyje numatytai Melfa Group Ltd prievolei grąžinti paskolą įvykdyti; 4) paskelbti, kad BAB bankas Snoras neturi teisės atgauti 11 000 000 Eur sumos iš Meinl Bank AG. Austrijos federalinių rūmų Vienos tarptautinis arbitražo teismas 2019-01-21 galutiniu sprendimu byloje Nr. SCH-5484 nusprendė patvirtinti savo jurisdikciją nagrinėti šį ginčą ir Meinl Bank AG reikalavimų priimtinumą bei atmesti Meinl Bank AG pareikštus reikalavimus.

7914.

80Tokiu atveju nėra išnagrinėti iš esmės dabar jau patikslinto ieškinio reikalavimai dėl 2011-09-22 sudarytos paskolos sutarties (ne)galiojimo ir 11 000 000 Eur žalos atlyginimo, kurią priteisti prašoma iš atsakovų Meinl Bank AG, Melfa Group LTD ir R. B., dėl kurių jurisdikcijos ir priskirtinumo Lietuvos teismams buvo spręsta pradinio ieškinio priėmimo stadijoje.

8115.

82Vertinant galimybę pakartotinai kelti klausimą dėl ginčo jurisdikcijos, kai nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinis teismas 2016-01-07 jau buvo pasisakęs šiuo klausimu, svarbu pažymėti, kad kasacinėje praktikoje yra išaiškinta dėl teismo sprendimo privalomumo principo, teismo sprendimo res judicata (išspręstas klausimas) ir prejudicinės galios bei jų tarpusavio santykio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010 ). Teisėjų kolegija nagrinėjamo klausimo kontekste pažymi, kad, viena vertus, pirmosios instancijos teismas buvo teisus, nurodęs, jog apeliacinės instancijos teismo nutartyje pateikti išaiškinimai yra privalomi klausimą iš naujo nagrinėjančiam teismui. Kita vertus, ieškinio priėmimo stadijoje jurisdikcijos klausimu priimtos tarpinės teismo nutartys neturi nei res judicata, nei prejudicinės galios, kadangi jomis ginčas nėra išsprendžiamas iš esmės, jomis nėra pasisakoma dėl šalių materialiųjų teisių ir pareigų. Be to, jos neužkerta kelio teismui vertinti byloje pareikštų reikalavimų tarptautinės jurisdikcijos klausimą bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje, įskaitant procesą apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme. Vadovaujantis proceso įstatymu, įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo prejudicinė galia saisto kitą teismą tik kitoje byloje (CPK 182 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551-915/2016).

8316.

84Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutartis yra priimta toje pačioje byloje, kurioje vyksta šis apeliacinis procesas. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartyje ieškovės (ne)pritarimo arbitražinei išlygai aspektas buvo vertinamas pagal tuo metu byloje buvusius duomenis, ir, kaip pagrįstai akcentuoja apeliantas – neišklausius kitų šių teisinių santykių dalyvių argumentų dėl ginčo arbitruotinumo ar jo teismingumo Lietuvos Respublikos teismams, juolab kad paskolos bei deponavimo ir įkeitimo sutartyse yra nurodytos skirtingos ginčų sprendimo arbitražinės institucijos.

8517.

86Kasacinis teismas dėl galimybės iš naujo įvertinti tarptautinę jurisdikciją yra pažymėjęs dar ir tai, kad CPK 782 straipsnyje teismui nustatyta tiesioginė pareiga ex officio vertinti pareikštų reikalavimų tarptautinį bylos teismingumą, o nustačius, kad byla Lietuvos Respublikos teismams neteisminga, palikti ieškinį nenagrinėtą; ši pareiga nėra siejama su konkrečia bylos proceso stadija (atsisakymas priimti ieškinį galimas tik ieškinio priėmimo stadijoje). Ieškinio priėmimo stadijoje priimta teismo nutartimi dėl ginčo jurisdikcijos teismas pasisako tik dėl to, ar, atsižvelgiant į ieškinio priėmimo stadijoje nustatytas faktines aplinkybes, jis turi kompetenciją spręsti ir pasisakyti dėl šalių materialiųjų teisių ir pareigų. Kasacinis teismas pabrėžė, kad ginčo (pareikštų reikalavimų) jurisdikcijos klausimas nėra fakto klausimas, o teisės. Tiek CPK 782 straipsnyje nustatytas įpareigojimas, tiek ieškinio priėmimo stadijoje atliekamo patikrinimo ribos lemia tai, jog teismas, toje pačioje byloje vėliau nustatęs, kad jurisdikcija prisiimta ar jos atsisakyta nepagrįstai, nėra saistomas priėmimo stadijoje padarytų išvadų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551-915/2016). Be kita ko, tokie išaiškinimai yra pateikti byloje, kurioje , kaip ir nagrinėjamos bylos atveju, dviejų instancijų teismuose pirmiau buvo išspręstas ginčo jurisdikcijos klausimas ir pripažinta Lietuvos teismų jurisdikcija, tik vėliau, dėl pažeistų jurisdikcijos taisyklių, dėl ginčo esmės priimtas teismo sprendimas panaikintas, o ieškinys paliktas nenagrinėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-440-464/2017; Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys).

8718.

88Tokiu atveju pritartina apelianto skundo teiginiams, kad teismui, priėmusiam ieškinį, nesama procesinių kliūčių remtis CPK 782 straipsnio nuostatomis ir dar kartą įvertinti, ar bylą teisminga Lietuvos teismams, juolab, kaip buvo nurodyta pirmiau, ieškinio priėmimo klausimą išsprendus tik pagal vienos šalies argumentus. Kasacinis teismas yra pasisakęs ir tokiu aspektu, kad atsakovo požiūris bei valia dėl ginčo nagrinėjimo teisme, kai yra duomenų apie arbitražinį susitarimą, yra svarbūs ir turėtų būti išklausyti. Jeigu byla iškelta, o atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis šio susitarimo, tai tokiu atveju ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 9 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010). Šiuo konkrečiu atveju net ir esant paskolos sutartyje sudarytam arbitražiniam susitarimui bei tokią sutartį siekiant nuginčyti, sutarties šalis (apeliantas) negalėjo pareikšti savo valios dėl ginčo nagrinėjimo institucijos anksčiau, t. y. ieškinio priėmimo stadijoje, nes nebuvo visiškai aiškios aplinkybės dėl arbitražinio susitarimo galiojimo (jo išplėtimo) ne paskolos sutarties šaliai, ieškovei BAB bankui Snoras. Bet kuriuo atveju tokios aplinkybės vėlesnis nustatymas / patvirtinimas negali riboti atitinkamą susitarimą sudariusios šalies teisės remtis šiuo susitarimu ir siekti, kad ginčas būtų nagrinėjamas arbitraže.

8919.

90Pirmosios instancijos teismo nutarties bei ieškovės argumentai, kad apeliantas turėjo galimybę pasisakyti dėl jurisdikcijos klausimo, po Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutarties priėmimo teikdamas į bylą procesinius dokumentus, įskaitytinai ir susijusius su bylos sustabdymu, taigi teismai jo argumentus dėl jurisdikcijos jau yra įvertinę, nėra pagrįsti. Pritartina apeliantui, kad vien aplinkybė, jog atsiliepime, triplike bei byloje sprendžiant jos sustabdymo klausimą apeliantas, be kita ko, nurodė ir argumentus, susijusius su ginčo jurisdikcija, savaime nereiškia, kad teismai tokius argumentus procesiškai jau įvertino (priėmė dėl jų procesinį sprendimą). Priešingai, jokios instancijos teismas jurisdikcijos klausimo, atsižvelgiant į apelianto argumentus, iš naujo nebuvo įvertinęs. Apeliacijos ribas nustato atskirojo skundo teisinis ir faktinis pagrindai (CPK 320, 338 str.), todėl akivaizdu, kad Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2-454-943/2018 apeliacijos dalyku buvo klausimas, ar teismas pagrįstai tenkino prašymą ir sustabdė nagrinėjamą bylą iki bus išspręsta Vienos tarptautiniame arbitražo teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. SCH-5484, o ne ginčo jurisdikcijos klausimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-454-943/2018).

9120.

92Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pripažintina, kad tarptautinės jurisdikcijos klausimas gali bei turi būti sprendžiamas net ir bylą pradėjus nagrinėti iš esmės, taip pat ir tuo atveju, kai pradinėje ieškinio priėmimo stadijoje jau dėl to buvo spręsta. Dėl arbitražinės išlygos galiojimo ne arbitražinio susitarimo šalims

9321.

94Byloje kilęs ginčas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo priteisimo turi užsienio elementą. Tokiu atveju teismas pirmiausia turėtų išspręsti jurisdikcijos klausimą ir patikrinti, ar jis turi kompetenciją nagrinėti ieškinio reikalavimus (CPK 782 str.). Pirmosios instancijos teismas ieškinį priėmė nagrinėti, spręsdamas, kad byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Ieškovė pareikštame ieškinyje Lietuvos Respublikos teismų jurisdikciją nagrinėti ginčą dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo grindė tuo, kad: 1) ieškinio reikalavimai iš esmės susiję su ieškovės BAB banko Snoras bankroto procesu; 2) ieškiniu prašoma priteisti žala atsirado Lietuvos Respublikoje ir padaryta veiksmais, atliktais Lietuvos Respublikoje; 3) ginčas nėra arbitruotinas, kadangi ieškovė nėra paskolos sutarties šalis. Apeliacinės instancijos teisme keliamas tik pastarasis klausimas, todėl tik dėl to teisėjų kolegija ir pasisako.

9522.

96Paskolos sutarties, 2011-09-22 sudarytos tarp atsakovų Meinl Bank AG ir Melfa Group Ltd , 7.6 punkto a ir e papunkčiuose yra arbitražinė išlyga, numatanti, kad bet kokie su šia sutartimi susiję ginčai, įskaitant ginčus dėl jos sudarymo, privalomo poveikio, pakeitimų ir nutraukimo, paskolos davėjo nuožiūra perduodami spręsti ir galutinai nagrinėjami arbitraže pagal Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo taisykles, galiojančias arbitražo proceso pradžioje; šios taisyklės įtraukiamos į šį straipsnį darant nuorodą į jas. Arbitražas vyksta Vienoje (Austrija) anglų kalba. Taigi atsakovai susitarė, kad iš paskolos sutarties kylantys ir su ja susiję šalių ginčai bus sprendžiami arbitraže Vienoje pagal Tarptautinių prekybos rūmų taisykles, taikant Austrijos materialiąją teisę.

9723.

98Kadangi ginčas kilo tarp skirtingose valstybėse įsteigtų juridinių asmenų, o arbitražiniu susitarimu nukreipiama į užsienio arbitražą, tai šis arbitražinis susitarimas yra tarptautinis. Tarptautinių arbitražinių susitarimų teisminį pripažinimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1958 metų Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo (toliau – 1958 m. Niujorko konvencija).

9924.

1001958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekviena Susitariančioji valstybė pripažįsta rašytinį susitarimą, pagal kurį šalys pasižada perduoti arbitražui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius arba galinčius kilti tarp jų dėl kurių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, galinčių būti arbitražo nagrinėjimo dalyku. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, terminas „rašytinis susitarimas“ apima arbitražinę išlygą sutartyje arba arbitražinį susitarimą, šalių pasirašytą ar esantį pasikeitimo raštuose arba telegramose.

10125.

102Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje praktikoje yra nurodęs, kad arbitražas yra visuotinai pripažintas alternatyvus ginčų sprendimo būdas, lygiavertis ginčų sprendimui nacionaliniuose teismuose. Šios alternatyvios jurisdikcijos pagrindas yra šalių laisva valia sudarytas susitarimas perduoti konkrečius ginčus nagrinėti arbitražo teismui, kuriuo šalys ne tik suteikia teisę jų ginčą nagrinėti arbitrams, apsisprendžia dėl arbitraže galimų spręsti ginčo dalykų ir ginčų sprendimui taikytinų taisyklių, bet kartu ir atsisako teisės dėl arbitražiniame susitarime nurodytų ginčų nagrinėjimo kreiptis į bet kurios valstybės teismus. Taigi arbitražo jurisdikcija pagrįsta šalių dispozityvumo ir sutarčių privalomumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2014).

10326.

104Ieškovė šioje byloje siekia nuginčyti sutartį, kurioje įtvirtintas jos šalių susitarimas dėl jurisdikcijos, pati nebūdama sutarties šalimi. Tačiau vien tokia aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju neteikia pagrindo nesivadovauti šalių susitarimu dėl ginčo nagrinėjimo institucijos ir jam spręsti taikytinos teisės. Kadangi apeliantas atskirajame skunde teigia, jog arbitražinės išlygos taikymą ieškovei lemia jos elgesys, faktiškai sutikus su arbitražiniu susitarimu, visų pirma būtina nustatyti, ar buvo ieškovės pritarimas paskolos sutarties sąlygai dėl jurisdikcijos. Tokio pritarimo buvimo nustatymas lemtų išvadą, kad jurisdikcijos sąlyga privaloma ir sutarties nepasirašiusiam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014; 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2015; 2018-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-278-313/2018).

10527.

106Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl galimybės išplėsti arbitražinio susitarimo galiojimą trečiosioms šalims, yra aptaręs atvejus, kada asmuo gali būti laikomas savo elgesiu sutikusiu su arbitražiniu susitarimu, kurio nepasirašė: 1) toks sutikimas galimas, kai asmuo atskiru susitarimu perima vienos iš sutarties šalių teises ir pareigas konkrečioje sutartyje, kurioje įtvirtinta arbitražinė išlyga; 2) asmuo vėlesniu savo elgesiu sutiko su ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme; 3) arbitražinį susitarimą ar sutartį, kurioje yra arbitražinė išlyga, sudarė teisėtas asmens atstovas ir šis atstovas veikė pagal savo įgaliojimus; 4) kai arbitražinis susitarimas saisto vieną juridinį asmenį, gali būti laikoma, kad kitas itin glaudžiai su juo susijęs asmuo taip pat sutiko su konkretaus ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014). Kasacinio teismo išaiškinimai aktualūs ir sprendžiant ginčijamoje paskolos sutartyje įtvirtintos jurisdikcinės išlygos galiojimo ieškovei BAB bankui Snoras klausimą.

10728.

108Šiuo atveju apeliacinis teismas teisiškai reikšmingomis pripažįsta paskolos bei kartu deponavimo ir įkeitimo sutarčių sudarymo aplinkybes, iš esmės sutapusiais bei akivaizdžiai patvirtinančias, jog ginčijamos paskolos suteikimas ir jai suteikti reikalingų atitinkamų šalių sandorių sudarymas buvo inicijuotas pačios ieškovės. Kreipdamasi 2011-09-22 raštu į apeliantą (šį raštą pasirašė banko prezidentas R. B.), ieškovė nurodė, kad atsakovas Melfa Group Ltd yra bankui pažįstamas klientas, norintis iš banko Snoras gauti 20 000 000 Eur paskolą ir investuoti ją į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje. Šio kliento veiklos pobūdis ir pajėgumai atitinka tokį prašymą skirti paskolą, o kredito rizika nedidelė, dėl ko taikomos mažesnės, nei rinkoje esančios, palūkanos. Ieškovės teigimu, tik nenorėdama iškreipti rinkos ir siekdama užtikrinti konfidencialumą ieškovė šią paskolą norėtų suteikti Austrijos rinkoje.

10929.

110Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė 2011-09-22 raštu kartu su deponavimo ir įkeitimo sutartimi pateikė ieškovei susipažinti ir pačią paskolos sutartį, visų sutarčių ta pati data – 2011-09-22, dėl 20 000 000 Eur paskolos atsakovei Melfa Group LTD, Belizas, suteikimo. Taip pat paprašė ieškovės rašytinio patvirtinimo, kad: ieškovei gerai žinomas paskolos sutarties turinys; ieškovė patikrino šios sutarties tikrumą, teisėtumą ir vykdytinumą; ieškovė nurodo apeliantui (Meinl Bank AG) neatsižvelgti į paskolos sutartyje numatytas išmokėjimo sąlygas ir išmokėti paskolą kai tik gaus atitinkamą paraišką; apeliantė neprivalės tirti paskolos gavėjo parašo tokioje paraiškoje išmokėti paskolą tikrumo; taip pat patvirtinti, kad apeliantė, išmokėjusi paskolą, nebus ieškovei atsakinga už šios paskolos sutarties tikrumą, teisėtumą, galiojimą, veikimą, tinkamumą ir vykdytinumą; ieškovė nurodo išmokėti paskolą pagal paskolos sutartį savo pačios ūkine rizika, o ieškovės nurodymai apeliantei privalomi nepaisant to, kad ne visos sąlygos paskolai pagal paskolos sutartį išmokėti yra įvykdytos; patvirtinti, kad įkeitimas nepažeidžia atitinkamų Lietuvos įstatymų, galioja ir yra ieškovei privalomas bei vykdytinas. Šiame apeliantės 2011-09-22 rašte, adresuotame ieškovei, įvardijama, kad tik gavus pasirašyto rašto kopiją bus suteikta paskola.

11130.

112Ieškovė raštu patvirtino (prierašas aptartame 2011-09-22 rašte), kad visas sąlygas ji priima ir visiškai su jomis sutinka. Taigi akivaizdu, kad jai gerai buvo žinomas paskolos sutarties turinys, ką ieškovė pasirašytinai patvirtino gavusi ginčo paskolos sutarties kopiją su joje numatyta arbitražine išlyga. Taip pat ieškovė nėra nuginčijusi aplinkybės dėl jos ir atsakovės Melfa Group LTD sąsajų. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad ieškovė neabejotinai žinojo apie paskolos sutartį, nes pati jos sudarymą ir inicijavo, buvo susipažinusi su jos sąlygomis ir arbitražiniam susitarimui neprieštaravo, tuo pačiu metu su atsakovu Meinl Bank AG sudarytoje įkeitimo sutartyje ir pati susitarė dėl arbitražinės išlygos, konstatuotina, kad ieškovė pritarė paskolos sutarties sąlygai dėl jurisdikcijos. Vadinasi, tokia sąlyga jai privaloma, kitaip tariant, ieškovė gali būti laikoma išreiškusia aiškiai numanomą savo valią dėl jos sutikimo būti susaistyta paskolos sutartyje numatyta arbitražine išlyga. Todėl ginčas dėl tokios sutarties (ne)galiojimo spręstinas šalių susitartoje vietoje, t. y. arbitraže. Dėl reikalavimo priteisti žalą arbitruotinumo

11331.

114Patikslindama ieškinį ieškovė jau nenurodė pirmiau buvusio savo prašymo taikyti restituciją kaip sandorių negaliojimo padarinį, palikdama tik anksčiau suformuluotą reikalavimą taikyti atsakovams žalos, kurios dydis nagrinėjamu atveju sutampa su apeliantės suteikta paskolos suma, atlyginimo institutą. Sprendžiant klausimą, ar ir šis byloje pareikštas apeliantei ieškovės reikalavimas patenka į arbitražinio susitarimo apimtį, atsižvelgtina į jo esmę, taip pat į kasacinio teismo išaiškinimus panašiose faktinėse situacijose.

11532.

116Ieškovė, siekdama pagrįsti Lietuvos teismų jurisdikciją nagrinėti ginčo dalį dėl žalos atlyginimo priteisimo, procesiniuose dokumentuose remiasi Europos Sąjungos reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Briuselis I) 7 straipsnio 2 dalies nuostata, kad bylose dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto asmeniui, kurio nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra valstybėje narėje, ieškinys kitoje valstybėje narėje gali būti pareikštas vietos, kurioje įvyko ar gali įvykti žalą sukėlęs įvykis teismuose.

11733.

118Viena vertus, teisėjų kolegijos nustatyta, jog deklaruojamą žalą lėmusios aplinkybės įvyko ne Lietuvoje. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad AB bankas Snoras Lietuvoje atliko tik

11911 000 000 Eur pervedimą (deponavimą) į Meinl Bank AG sąskaitą pagal 2011-09-22 su Meinl Bank AG sudarytą deponavimo ir įkeitimo sutartį. Vėliau jau Meinl Bank AG atliko 11 000 000 Eur pervedimą į Melfa Group Ltd sąskaitą, vykdydama su šia bendrove ne Lietuvoje sudarytą paskolos sutartį.

12034.

121Kasacinis teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, yra išaiškinęs, kad vieta, kurioje padaryta žala, nėra ta vieta, kurioje ieškovas gyvena arba kuri yra pagrindinė jo turto buvimo vieta, jeigu jis ten patyrė vien tik finansinę žalą, kurios priežastis buvo turto praradimas, patirtas kitoje šalyje. Vieta, kurioje buvo padaryta žala, yra tik ta vieta, kurioje buvo padaryta pirminė, tiesioginė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-687/2018).

12235.

123Šiuo atveju nėra pagrįsta Lietuvos Respubliką laikyti vieta, kurioje atsirado žala. Iš minėtų faktinių aplinkybių matyti, kad pinigines lėšas ieškovė prarado ne Lietuvoje, o tuo metu, kai Meinl Bank AG pervedė į Melfa Group Ltd sąskaitą 11 000 000 Eur sumą ir ši bendrovė lėšų negrąžino. Taigi, Lietuva nėra ta vieta, kurioje galimai buvo padaryta pirminė, tiesioginė žala ieškovei. Todėl ieškovė Lietuvos teismų jurisdikciją nagrinėti ginčo dalį dėl žalos atlyginimo priteisimo apelianto atžvilgiu nepagrįstai grindžia Briuselis I 7 straipsnio 2 dalimi.

12436.

125Kita vertus, sisteminė ir lingvistinė paskolos sutartyje sudaryto šalių arbitražinio susitarimo, jo apimties analizė leidžia daryti išvadą, kad susitarimo tekste ginčų sprendimas arbitražo tvarka suformuluotas aiškiai – bet kokie su šia sutartimi susiję ginčai, įskaitant ginčus dėl jos sudarymo, privalomo poveikio, pakeitimų ir nutraukimo, apima bet kuriuos įmanomus potencialiai kilti ginčus, t. y. nustatytas platus ginčų priskirtinumas arbitražui. Nagrinėjamu atveju ginčo esmė – paskolos sutartis, o reikalavimas atlyginti žalą yra su šia sutartimi tiesiogiai susijęs (reikalaujama žalos, atsiradusios iš / dėl paskolos sutarties), t. y. su jos sudarymu ir vykdymu, taip pat šia sutartimi perduotu turtu, patenka į šalių arbitražinio susitarimo taikymo apimtį ir gali būti nagrinėjamas arbitražo teisme kartu su ginču dėl paskolos sutarties nuginčijimo.

12637.

127Apeliantas apeliaciniame skunde taip pat pagrįstai teigia, kad arbitražinės išlygos taikymui neturi reikšmės ir tokia aplinkybė, kad atsakovas R. B. nėra ginčo sutarties bei arbitražinės išlygos šalimi. Šiuo atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad pareikštas solidarus reikalavimas R. B. nesudaro kliūčių ieškovės reikalavimų apelianto atžvilgiu nagrinėjimui būtent arbitraže. Ieškovė reikalavimus R. B. kildina iš jo galimai netinkamo pareigų atlikimo, deponuojant 11 000 000 Eur lėšas atsakovui Meinl Bank AG. Tuo tarpu ieškovės reikalavimai Meinl Bank AG ir Melfa Group Ltd atžvilgiu grindžiami visiškai kitu faktiniu ir teisiniu pagrindu. Teisėjų kolegijos vertinimu, reikalavimai R. B. gali būti išskirti ir nagrinėjami atskirai, teismo procesų metu priimtų sprendimų nesuderinamumo rizikos neįžvelgtina. Pažymėtina, kad panašioje situacijoje ieškovės pasirinkimą sujungti reikalavimus fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų atžvilgiu kasacinis teismas yra įvertinęs kaip siekį dirbtinai sukurti pageidaujamą bylos teismingumą Lietuvos Respublikos teismams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-687/2018).

12838.

129Konstatavus tarp bylos šalių esantį galiojantį arbitražinį susitarimą, yra teisinis pagrindas pareikštą patikslintą ieškinį apelianto atžvilgiu palikti nenagrinėtą. Atsižvelgiant į tai, skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės –ieškinys apelianto atžvilgiu paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 9 p., 782 str., 329 str., 338 str.).

130Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

131Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

132Patenkinti atsakovo Meinl Bank AG prašymą ir ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Snoras ieškinį atsakovo Meinl Bank AG atžvilgiu dėl visų jam pareikštų reikalavimų palikti nenagrinėtą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė BAB bankas Snoras 2015-08-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovai Meinl Bank AG ir Melfa Group LTD, pasinaudoję... 10. 3.... 11. Atsakovas Meinl Bank AG teismui pateiktame 2018-12-05 prašyme prašė... 12. 4.... 13. Pažymėjo, kad atsakovas Meinl Bank AG, vadovaudamasis deponavimo ir įkeitimo... 14. 5.... 15. Atsižvelgiant į išaiškinimus, pateiktus nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2019-01-04 nutartimi atsakovo Meinl Bank AG prašymo... 20. 7.... 21. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių esminių aplinkybių,... 22. 8.... 23. Nurodė, kad nors patikslinto ieškinio priėmimo metu Meinl Bank AG neturėjo... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016-01-07 nutartyje jau... 26. 10.... 27. Teismas taip pat sprendė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinės bylos... 28. III.... 29. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 30. 11.... 31. Atsakovas Meinl Bank AG atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 32. 9.1.... 33. Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis nėra galutinis teismo... 34. 9.2.... 35. Ieškinio priėmimo klausimas buvo išspręstas neišklausius atsakovo, t. y.... 36. 9.3.... 37. Teismas nepagrįstai sprendė, kad arbitražinės išlygos netaikymą... 38. 9.4.... 39. Austrijos federalinių rūmų Vienos tarptautinis arbitražo teismas priėmė... 40. 9.5.... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-10-19 nutartyje analogiškoje... 42. 2.... 43. Ieškovė BAB bankas Snoras atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 44. 10.1.... 45. Galimybė bylą nagrinėjantiems teismams bet kurioje proceso stadijoje ir net... 46. 10.2.... 47. Atsakovas Meinl Bank AG nenurodė jokių esminių aplinkybių, kurios būtų... 48. 10.3.... 49. Aplinkybė, kad ieškinio jurisdikcijos klausimas buvo sprendžiamas ieškinio... 50. 10.4.... 51. Atsakovas Meinl Bank AG nepagrįstai teigia, kad teismai jo argumentų dėl... 52. 10.5.... 53. Arbitražo teismas jau išnagrinėjo arbitražo bylą pagal Meinl Bank AG... 54. 3.... 55. Atsakovas R. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jame išdėstytus... 56. Teisėjų kolegija... 57. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 58. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 59. 4.... 60. Nagrinėjamoje byloje priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-16 nutartimi... 61. 5.... 62. Apeliantas Meinl Bank AG 2019-05-24 pateikė prašymą pridėti naujus... 63. 6.... 64. Bylos proceso eigai optimizuoti įstatymų leidėjo yra nustatyta, kad... 65. 7.... 66. Kita vertus, CPK 314 straipsnyje nustatytas naujų įrodymų pateikimo... 67. 8.... 68. Apeliantas, pateikdamas išrašą iš savo ieškinio arbitražo byloje, siekia... 69. 9.... 70. Taip pat apeliantas pateikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19... 71. 10.... 72. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu... 73. 11.... 74. Įvardijama Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis yra apeliacinės... 75. 12.... 76. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas 2016-01-07 nutartyje... 77. 13.... 78. Po tokios nutarties priėmimo ieškovė nagrinėjamoje byloje 2016-02-17... 79. 14.... 80. Tokiu atveju nėra išnagrinėti iš esmės dabar jau patikslinto ieškinio... 81. 15.... 82. Vertinant galimybę pakartotinai kelti klausimą dėl ginčo jurisdikcijos, kai... 83. 16.... 84. Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutartis yra priimta... 85. 17.... 86. Kasacinis teismas dėl galimybės iš naujo įvertinti tarptautinę... 87. 18.... 88. Tokiu atveju pritartina apelianto skundo teiginiams, kad teismui, priėmusiam... 89. 19.... 90. Pirmosios instancijos teismo nutarties bei ieškovės argumentai, kad... 91. 20.... 92. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pripažintina, kad tarptautinės... 93. 21.... 94. Byloje kilęs ginčas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos... 95. 22.... 96. Paskolos sutarties, 2011-09-22 sudarytos tarp atsakovų Meinl Bank AG ir Melfa... 97. 23.... 98. Kadangi ginčas kilo tarp skirtingose valstybėse įsteigtų juridinių... 99. 24.... 100. 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekviena... 101. 25.... 102. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje praktikoje yra nurodęs, kad... 103. 26.... 104. Ieškovė šioje byloje siekia nuginčyti sutartį, kurioje įtvirtintas jos... 105. 27.... 106. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl galimybės išplėsti... 107. 28.... 108. Šiuo atveju apeliacinis teismas teisiškai reikšmingomis pripažįsta... 109. 29.... 110. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė 2011-09-22 raštu kartu su... 111. 30.... 112. Ieškovė raštu patvirtino (prierašas aptartame 2011-09-22 rašte), kad visas... 113. 31.... 114. Patikslindama ieškinį ieškovė jau nenurodė pirmiau buvusio savo prašymo... 115. 32.... 116. Ieškovė, siekdama pagrįsti Lietuvos teismų jurisdikciją nagrinėti ginčo... 117. 33.... 118. Viena vertus, teisėjų kolegijos nustatyta, jog deklaruojamą žalą lėmusios... 119. 11 000 000 Eur pervedimą (deponavimą) į Meinl Bank AG sąskaitą pagal... 120. 34.... 121. Kasacinis teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, yra... 122. 35.... 123. Šiuo atveju nėra pagrįsta Lietuvos Respubliką laikyti vieta, kurioje... 124. 36.... 125. Kita vertus, sisteminė ir lingvistinė paskolos sutartyje sudaryto šalių... 126. 37.... 127. Apeliantas apeliaciniame skunde taip pat pagrįstai teigia, kad arbitražinės... 128. 38.... 129. Konstatavus tarp bylos šalių esantį galiojantį arbitražinį susitarimą,... 130. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 131. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 132. Patenkinti atsakovo Meinl Bank AG prašymą ir ieškovės bankrutavusios...