Byla e2-1466-236/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir kitų reikalavimų, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, „NAUJOJI GOTIKA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos kariuomenės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ECOLANDO“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ECOLANDO“ ieškinį atsakovei Lietuvos kariuomenei dėl sprendimo panaikinimo ir kitų reikalavimų, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, „NAUJOJI GOTIKA“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „ECOLANDO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybai, kuriuo prašė: 1) panaikinti Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos 2020 m. liepos 15 d. sprendimą dėl UAB „ECOLANDO“ pateikto pasiūlymo dėl LK LDK BDB kareivinių 504P ir 604P vidaus šalto ir karšto vandens tinklų (I etapo) remonto darbų viešojo pirkimo atmetimo; 2) įpareigoti atsakovę nustatyti terminą UAB „ECOLANDO“ pateikti kareivinių 504P vidaus šalto ir karšto vandens tinklų (I etapo) remonto darbų lokalinės sąmatos Nr. 2 išlaidų aprašymo 35-45 punktus, kurie nebuvo pateikti 2020 m. liepos 13 d., o UAB „ECOLANDO“ per nustatytą terminą pateikus 504P vidaus šalto ir karšto vandens tinklų (I etapo) remonto darbų lokalinės sąmatos Nr. 2 išlaidų aprašymo 35-45 punktus, įpareigoti atsakovę įvertinti UAB „ECOLANDO“ pateiktą pasiūlymą dėl LK LDK BDB kareivinių 504P ir 604P vidaus šalto ir karšto vandens tinklų (I etapo) remonto darbų viešojo pirkimo iš naujo.

72.

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti, ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti LK LDK BDB kareivinių 504P ir 604P vidaus šalto ir karšto vandens tinklų (I etapo) remonto darbų vykdymą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

112.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino ir nutarė ieškovės UAB „ECOLANDO“ ieškinio reikalavimams užtikrinti stabdyti pirkimo sutarties, sudarytos dėl LK LDK BDB kareivinių 504P ir 604P vidaus šalto ir karšto vandens tinklų (I etapo) remonto darbų viešojo pirkimo kompleksinės diagnostikos paslaugų pirkimo, vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje.

133.

14Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo turinį bei pridėtų rašytinių įrodymų visetą, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra susiklosčiusi ypatinga situacija, dėl ko laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas. Teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad nesustabdžius pirkimo sutarties vykdymo ir šalims pradėjus ją vykdyti būtų iš esmės apsunkintos ieškovės galimybės grąžinti situaciją į stadiją, kurioje galimai buvo padarytas pažeidimas. Ieškovė ieškiniu gina savo interesą išlaikyti situaciją, buvusią iki skundžiamų veiksmų atlikimo, taigi būtent ieškovės prašomos laikinosios apsaugos priemonės sudarytų sąlygas ieškovės galimai pažeisto intereso apsaugai. Duomenų, kad šalys būtų pradėję vykdyti pirkimo sutartį, byloje nėra. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas šioje pirkimo stadijoje atitiktų šalių interesų pusiausvyrą, kadangi ieškovei būtų užtikrinta galimybė grįžti į aukščiau nurodytą pirkimo stadiją, o atsakovė veiktų atitinkamai, priklausomai nuo to, ar teismo sprendimu būtų nustatytas atsakovės skundžiamų veiksmų teisėtumas. Taip pat būtų užkirstas kelias galimiems ateityje kilti teisiniams ginčams dėl atsakovės veiksmų, atliktų po skundžiamo sprendimo, priėmimo.

15III.

16Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

171.

18Atsakovė Lietuvos kariuomenė pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-3697-779/2020 ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovės manymu, ieškovės pozicija dėl ieškinio prima facie pagrįstumo yra laikytina tik subjektyvia ieškovės pozicija. Atsakovės teigimu, ieškovė, teikdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekia apginti išskirtinai savo privatų interesą, t. y. ieškovė siekia ginčyti teisėtus ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindus ir stabdyti vykdomą pirkimo pardavimo sutartį, kad perkančioji organizacija, negalėdama įvykdyti ginčo sutarties dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, galimai sutartį nutrauktų ir būtų skelbiamas naujas pirkimas. Taigi, ieškovės ieškinys yra labiau grindžiamas ieškovės privataus intereso viršenybe, neatsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poveikis pirmiausia turi būti vertinamas viešajam interesui tiesiogiai, o ne racionalizuojant privataus poreiki apgynimą. Ieškovė įrodymų, patvirtinančių realios grėsmės aplinkybę dėl būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo neįvykdymo dėl atsakovės veiksmų ar neveikimo, nepateikė. O būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo atveju ieškovė gali ginti savo pažeistas teises per žalos atlyginimo institutą ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Pažymi, kad akivaizdžių esminių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nurodytų principų pažeidimų ieškovė nenurodė. Ieškovė neginčija pirkimo procedūrų vykdymo aplinkybių ir nepateikia įrodymų dėl galimo nesavalaikio viešojo pirkimo procedūrų vykdymo. Ieškovės pretenziją, pateiktą po pirkimo sutarties sudarymo, atsakovė argumentuotai paliko nenagrinėtą, nepažeisdama ikiteisminės pretenzijos nagrinėjimo tvarkos, todėl atsakovei vykdžius pirkimo procedūras laikantis VPĮ reikalavimų, ieškovei pareiškus reikalavimą byloje išimtinai dėl privataus intereso panaikinti sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, turi būti užtikrinamas viešasis interesas kuo skubiau įsigyti pirkimo objektą. Apeliantė taip pat paaiškina, kad viešojo pirkimo tikslas – sutvarkyti LK LDK BDB kareivinių vidaus šalto ir karšto vandentiekių tinklus, kad kareivinėse galėtų gyventi šių metų šauktiniai. Ginčo pirkimo objektas – LK LDK BDB kareivinių 5O4p ir 6O4p vidaus šalto ir karšto vandentiekio tinklų (I etapo) remonto darbai turi visuomeninę reikšmę, jų įsigijimas turi būti operatyvus, įsigyjami darbai ir rezultatas bus naudojami šauktinių gyvenimo sąlygoms užtikrinti. Įsigijus minėtą pirkimo objektą Lietuvos kariuomenė bus aprūpinta darbų rezultatu, užtikrinančiu visų šauktinių savalaikiu priėmimu Lietuvos kariuomenės infrastruktūroje, pastarosios efektyviu panaudojimu. Darbų rezultatas reikalingas atsakovės keliamoms užduotims vykdyti Lietuvos teritorijoje. Ieškovė nenurodė, kad atsakovė būtų delsusi atlikti pirkimo procedūrų veiksmus pagal pasirinktą pirkimo būdą ir pirkimo vertę. Priešingai, atsakovė pirkimo procedūras vykdė operatyviai, siekdama kuo sparčiau atlikti pirkimų procedūras pirkimo objektui įsigyti, atsižvelgiant į nustatytas vykdant viešąjį pirkimą aplinkybes. Ieškovė savo prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra nurodžiusi galimos žalos dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymo paskaičiavimo ar tikslių motyvų, todėl sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsižvelgtina į tai, kad iš esmės ieškovė nenurodė net minimalios numanomos žalos, galinčios kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymo, kuri turėtų nusverti atsakovės interesą vykdyti sutartį su ginčo pirkimo laimėtoju. O atsakovei, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sutartį vykdant, gali kilti konkrečiai pamatuojama žala, kurią turėtų vertinti teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Papildomai atsakovė pastebi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones ieškovės nurodytais motyvais, yra pažeidžiami sąžiningo tiekėjo interesai, lygiomis galimybėmis dalyvaujant vykdomose viešojo pirkimo procedūrose, laimėjus viešąjį pirkimą kuo greičiau sudaryti ir įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, bei tinkamai įvykdžius sutartį gauti pasiūlyme nurodytą kainos apmokėjimą už sudarytinos sutarties dalyką. Be to, atsakovė, užsitęsus ginčo sprendimo teisme terminui, galimai būtų priversta nutraukti sudarytą sutartį, nes pasibaigus jos terminui, nenumačius sutarties pratęsimo galimybės esamomis sąlygomis, ji negalėtų būti pratęsta ir vykdoma kaip buvo numatyta sudarant sutartį.

192.

20Ieškovė UAB „ECOLANDO“ pateikė atsiliepimą į apeliantės Lietuvos kariuomenės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, kuriame prašė atskirąjį skundą atmesti, o ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad kaip matyti iš atsakovės skundžiamos 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, teismas, įvertinęs ieškovo ieškinyje detaliai aprašytą ieškinio pagrindą, nurodytą aktualią teismų praktiką, visiškai pagrįstai įvertino, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas kitos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti, egzistavimą, pagristai nustatė ir vertino tai, kad viešųjų pirkimų bylose egzistuoja viešasis interesas, kurio apsauga turi apimti abu jo aspektus — tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbu rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi — nei vienas iš jų neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą, pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tūrėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Ieškovė savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė negalėtų dalyvauti pirkime, o vėlesnis pažeistų teisių gynimas galėtų būti neadekvačiai apsunkintas. Jei atsakovei neteisėtų veiksmų pagrindu vykdys neteisėtą pirkimo sutartį, ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju grįžti į pradinę padėtį būtų neįmanoma. Atsakovei leidus toliau vykdyti neteisėtų veiksmų pagrindu sudarytą sutartį kiltu rizika, kad pirkimo laimėtojas bus išrinktas iš nepagristai siauro (vienintelio) tiekėjo rato, ieškovės teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų neįmanoma. Kaip minėta ieškinyje, ginčo darbų pirkimą laimėjo įmonė (trečiasis asmuo), kurios siūlomų atlikti darbų kaina didesnė 27 procentais nei buvo pateiktas pasiūlymas. Taigi, šiuo atveju, reikėtų vertinti ne tik ieškovės galimos žalos dydį — negautų 86 911,07 Eur pajamų, bet ir galimą valstybės tiesioginę finansinę žalą dėl nepagrįstai ir neracionaliai panaudojamų valstybinių lėšų.

21Teismas

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

241.

25Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

262.

27Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas. Dėl naujų įrodymų pateikimo

283.

29Kartu su atskiruoju skundu atsakovė Lietuvos kariuomenė pateikė šiuos naujus įrodymus: 2019 m. gruodžio 9 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymą Nr. V-1458 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą 2020 m. plano patvirtinimo“; 2020 m. liepos 7 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymą Nr. V-813 „Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1458 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą 2020 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo“; 2020 m. birželio 22 d. Įgulų aptarnavimo tarnybos Nuolatinės prekių, paslaugų, darbų komisijos 2020 m. birželio 22 d. protokolu Nr. VP-81/1 patvirtintos apklausos sąlygas „LK LDK BDB kareivinių 5O4P ir 6O4P vidaus šalto ir karšto vandentiekio tinklų (I etapo) remonto darbai“; apklausos sąlygų 1 priedą pasiūlymą; apklausos sąlygų 2 priedą kareivinių 5O4P remonto aprašą; apklausos sąlygų 3 priedą kareivinių 6O4P remonto aprašą; apklausos sąlygų 4-9 priedus; 2020 m. liepos 20 d. paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U-370; 2020 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos raštą Nr. IS-709 „Dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties 2020 m. rugpjūčio 5 d. skundimo“ su priedu.

304.

31CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

325.

33Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pateiktų įrodymų turiniu, sprendžia, kad apeliantės pateikti dokumentai, galėtų būti reikšmingi byloje nebent šalių ginčą sprendžiant iš esmės, bet ne tarpinį procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, todėl juos atsisakytina priimti kaip nesusijusius su nagrinėjamu klausimu (CPK 180 straipsnis) ir dėl to neturinčius reikšmės šio klausimo išsprendimui. Pažymėtina ir tai, kad apeliantė, pateikdama dokumentus apeliacinės instancijos teismui nesuformulavo prašymo dėl jų priėmimo į bylą ir vertinimo kartu su kitais, byloje esančiais, įrodymais. Dėl atskirojo skundo tenkinimo

346.

35Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (lot. prima facie) pagrįstas; antra, turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokių apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas kiekvienoje byloje yra sprendžiamas atsižvelgiant į tos bylos faktines aplinkybes, t. y. nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų buvimą būtent toje konkrečioje byloje.

367.

37Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinosios apsaugos priemonės taikymo sąlygos, nustatė ieškovės pareikšto ieškinio preliminarų pagrįstumą. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nurodo, kad ieškovė neįrodė, jog jos reikalavimai yra preliminariai pagrįsti.

388.

39Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., tai yra tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018 ir kt.).

409.

41Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

4210.

43Teismų praktikoje pasisakoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016). Nagrinėjamu atveju, ieškinio atmetimo aplinkybė sudaro prielaidas abejonėms dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Nagrinėjamos bylos kontekste, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio preliminaraus pagrįstumo sąlyga yra paneigta dėl pirmosios instancijos teisme priimto neįsiteisėjusio sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas.

4411.

45Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką, viešojo pirkimo procedūras pripažinus neteisėtomis, turi būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių (žr. pagal analogiją, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2018 79 punktą). Tokiais iš esmės yra pripažįstamos įstatyme įtvirtintos neigiamo pobūdžio priemonės – viešojo pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia (VPĮ 105 straipsnis) ar jos išsaugojimas ir alternatyvios sankcijos skyrimas (VPĮ 106 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-220-969/2020).

4612.

47Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartis dėl Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kareivinių 504P ir 604P vidaus šalto ir karšto vandens tinklų (I etapo) remonto darbų buvo sudaryta 2020 m. liepos 20 d. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovė, reikšdama ieškinį teisme, nereiškė reikalavimo, pripažinus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, spręsti klausimą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

4813.

49Kaip minėta, tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas, todėl nenustačius bent vienos privalomosios sąlygos (nagrinėjamu atveju – tikėtino ieškinio pagrįstumo) nėra pagrindo spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Dėl bylos procesinė baigties

5014.

51Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nesant ieškinio preliminaraus pagrįstumo sąlygai, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pripažintina nepagrįsta, todėl naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės UAB „ECOLANDO“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

5215.

53Ieškovė UAB „ECOLANDO“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų advokato teisinėms paslaugoms apmokėti už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

5416.

55CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

5617.

57Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vertinti, kad ieškovė pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kadangi, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Todėl ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, patirtas advokato teisinei pagalbai apmokėti parengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, netenkinamas.

5818.

59Apeliantė Lietuvos kariuomenė už atskirojo skundo pateikimą sumokėjo 38 Eur dydžio žyminį mokestį bei pateikė žyminio mokesčio apmokėjimą patvirtinančius įrodymus.

6019.

61Atsižvelgiant į tai, kad apeliantės atskirasis skundas yra patenkintas, o pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta, iš ieškovės apeliantės naudai priteistinas jos sumokėtas žyminis mokestis už atskirojo skundo padavimą.

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

63Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ECOLANDO“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

64Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ECOLANDO“ (juridinio asmens kodas 302873440) 38 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų atsakovės Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „ECOLANDO“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti, ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 2.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi ieškovės... 13. 3.... 14. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų... 15. III.... 16. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 1.... 18. Atsakovė Lietuvos kariuomenė pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 19. 2.... 20. Ieškovė UAB „ECOLANDO“ pateikė atsiliepimą į apeliantės Lietuvos... 21. Teismas... 22. IV.... 23. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. 1.... 25. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės... 26. 2.... 27. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis... 28. 3.... 29. Kartu su atskiruoju skundu atsakovė Lietuvos kariuomenė pateikė šiuos... 30. 4.... 31. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 32. 5.... 33. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pateiktų įrodymų turiniu,... 34. 6.... 35. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 36. 7.... 37. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinosios apsaugos... 38. 8.... 39. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 40. 9.... 41. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 42. 10.... 43. Teismų praktikoje pasisakoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui... 44. 11.... 45. Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką, viešojo pirkimo procedūras... 46. 12.... 47. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartis dėl Lietuvos... 48. 13.... 49. Kaip minėta, tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos... 50. 14.... 51. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nesant ieškinio... 52. 15.... 53. Ieškovė UAB „ECOLANDO“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė... 54. 16.... 55. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 56. 17.... 57. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vertinti, kad ieškovė pagal CPK 93... 58. 18.... 59. Apeliantė Lietuvos kariuomenė už atskirojo skundo pateikimą sumokėjo 38... 60. 19.... 61. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantės atskirasis skundas yra patenkintas, o... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 63. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti ir... 64. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ECOLANDO“...