Byla e2S-173-372/2019
Dėl antstolės E. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – P. B., akcinė bendrovė „E. W. Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Seia“ ir antstolė E. M

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. K. atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-7272-721/2018 pagal pareiškėjos S. K. skundą dėl antstolės E. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – P. B., akcinė bendrovė „E. W. Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Seia“ ir antstolė E. M..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6P. S. K., atstovaujama atstovo advokato V. K., antstolei E. M. pateiktu skundu prašė panaikinti antstolės priimtus 2018 m. spalio 29 d. patvarkymus dėl vykdymo veiksmų sustabdymo Nr. ( - ).

72.

8Skunde nurodė, kad Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai 2018 m. spalio 25 d. priėmė nutartį sustabdyti antstolės E. M. kontoroje vykdomas pareiškėjai S. K. priklausančio turto varžytynes. Nutartis buvo pavesta vykdyti skubiai. 2018 m. spalio 29 d. antstolė priėmė minėtus patvarkymus, kuriuose nurodė, kad nebuvo galimybės sustabdyti paskelbtų varžytynių, tačiau sustabdytas iš varžytynių parduoto turto realizavimas.

93.

10Pareiškėja teigė, kad antstolės veiksmai prieštarauja 2018 m. spalio 25 d. teismo nutarties esmei, todėl yra neteisėti. Nurodė, jog teismo nutartis sustabdyti S. K. turto realizavimą iš varžytynių, priimta 2018 m. spalio 25 d. ir vykdoma skubiai, o tai reiškia, jog nutartis turi būti vykdoma nuo jos priėmimo momento, o ne to momento kai antstolis sužinojo. Tuo tarpu antstolė patvarkymus priėmė 2018 m. spalio 29 d., tačiau privalėjo įvertinti aplinkybes teismo nutarties priėmimo momentu, o ne po varžytynių pasibaigimo. Be to, antstolė 2018 m. spalio 29 d. patvarkymais paskelbė varžytynių laimėtojus, t. y. pripažino varžytynes įvykusiomis ir pardavė pareiškėjai (skolininkei) priklausantį turtą. Pareiškėja tvirtino, kad antstolės 2018 m. spalio 29 d. patvarkymai prieštarauja 2018 m. spalio 25 d. nutarties esmei, nes patvarkymuose nurodoma, jog turtas yra parduotas, tik sustabdytas jo realizavimas, todėl mano, kad patvarkymai yra naikinti, nes tokie antstolės veiksmai laikytini neteisėtais.

114.

12A. E. M. 2018 m. lapkričio 20 d. patvarkymu atsisakyti patenkinti skundą dėl antstolės procesinių veiksmų Nr. ( - ), pareiškėjos S. K. skundo netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) persiuntė teismui.

135.

14Antstolė nurodė, kad tiek Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 713 straipsnio 1, 2 dalyse, tiek Sprendimų vykdymo instrukcijos 94, 95 punktuose reglamentuota, jog varžytynes organizuoja antstolis, tačiau varžytynės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytines.lt. Laikantis šių nuostatų, 2018 m. rugsėjo 25 d. patvarkymais dėl varžytynių paskelbimo buvo paskelbtos pirmosios skolininkei priklausančio turto varžytynės, kuriuose buvo išaiškinta visa varžytynių paskelbimo tvarka, terminai, specialusis interneto puslapis. CPK 713 straipsnio 3 dalyje ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte nurodyta, jog varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytines.lt momentas. CPK 713 straipsnio 5 dalyje ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 961 įtvirtinta varžytynių pabaiga, t. y. varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos. 2018 m. spalio 23 d. elektroninių paslaugų portale buvo skaitmenizuotas skolininkės atstovo advokato V. K. prašymas Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – paskelbtų skolininkės S. K. turto varžytynių sustabdymo ir 14 dienų termino pareiškimui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pateikti nustatymo.

156.

16Antstolė nurodė, jog skolininkės nekilnojamojo turto varžytynės turėjo baigtis po trisdešimties dienų nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytines.lt momento, t. y. vėliausiai 2018 m. spalio 25 d. 13:38:59 val., o 2018 m. spalio 25 d. iki 13:31 val. dar joks teismo priimtas procesinis sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolės kontoroje nebuvo gautas, duomenų apie teisme priimtą procesinį sprendimą šituo klausimu nei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „LITEKO“, nei elektroninių paslaugų portale (toliau – EPP) taip pat nebuvo, todėl telefonu buvo susisiekta su Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų raštine, kurios darbuotoja informavo, kad nutartį teisėja jau rašo ir parašiusi įkels į EPP, tačiau joks procesinis sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo nei įkeltas į EPP sistemą, nei kitokiu būdu antstolei atsiųstas iki valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ 2018 m. spalio 25 d., 13:50 val. atsiųstų pranešimų, kad baigėsi varžytynės Nr. ( - ), kuriose buvo parduodamas skolininkei priklausantis turtas ir paskelbti laimėtojai. Taip pat joks procesinis sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių antstolės kontoroje nebuvo gautas ir iki VĮ „Registrų centras“ 2018 m. spalio 25 d. 14:05 val. atsiųsto pranešimo, kad baigėsi varžytynės Nr. ( - ), kuriose buvo parduodamas skolininkei priklausantis turtas ir paskelbtas laimėtojas. Teismo nutartis į EPP sistemą buvo įkelta ir skaitmenizuota tik 2018 m. spalio 25 d., 15:31 val., kai tuo tarpu paskutinės skolininkės varžytynės pasibaigė 2018 m. spalio 25 d., 13:59 val., todėl net gavus teismo nutartį, antstolė nebegalėjo po to, kai VĮ „Registrų centras“ paskelbė skolininkei priklausančio turto visas varžytynes pasibaigusiomis bei paskelbus laimėtojus, įvykdyti nutarties ir sustabdyti tai, kas jau buvo įvykę. Varžytynėms pasibaigus, antstolės atlikto procesinio veiksmo skubumas dėl nutarties įvykdymo šiuo konkrečiu skundžiamu atveju nebeturėjo jokios lemiamos reikšmės, kadangi varžytynių pasekmės buvo atsiradusios jau nuo to momento, kai 2018 m. spalio 25 d. 13:43:59 val. ir 13:59:01 val. VĮ „Registrų centras“ paskelbė skolininkei priklausančio turto varžytynes pasibaigusiomis ir paskelbė laimėtojus. Susidarius tokiai situacijai buvo sprendžiamas klausimas, kokių procesinių veiksmų imtis, kad bent iš dalies užtikrinti teismo nutarties įvykdymą ir nors iš dalies įgyvendinti nutartimi siektą tikslą – sustabdyti S. K. priklausančio turto realizavimo procesą, todėl siekiant apsaugoti ne tik išieškotojų ir skolininkės teises bei teisėtus interesus, bet ir varžytynių laimėtojų, buvo priimtas procesinis sprendimas sustabdyti skolininkės parduoto varžytynėse turto tolesnį procesą ir 2018 m. spalio 29 d. buvo parengti skolininkės atstovo skundžiami patvarkymai dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Toks procesinis sprendimas labiausiai atitiko visų proceso dalyvių interesus ir teismo nutarties esmę – sustabdyti S. K. priklausančio turto realizavimo procesą, todėl skolininkės atstovo teiginys, kad tokie antstolės veiksmai laikytini neteisėtais, o 2018 m. spalio 29 d. patvarkymai Nr. ( - ) naikintini, yra niekuo nepagrįstas.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

187.

19Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi pareiškėjos S. K., skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

208.

21Teismas konstatavo, jog vykdymo eigoje 2018 m. rugsėjo 25 d. antstolė priėmė patvarkymus dėl varžytinių paskelbimo, kuriais paskelbė pareiškėjai (skolininkei) S. K. priklausančio turto pirmąsias varžytines bei informavo, apie minėtų varžytinių pabaiga – 2018 m. spalio 25 d., 13:38:59 val. 2018 m. spalio 23 d. EPP buvo skaitmenizuotas pareiškėjos (skolininkės) prašymas Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo skolininkė prašė sustabdyti antstolės paskelbtas turto varžytynes ir nustatyti keturiolikos dienų terminą pareiškimui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pateikti. Prašymas teisme priimtas 2018 m. spalio 25 d. VĮ „Registrų centras“ 2018 m. spalio 25 d. informavo antstolę, kad varžytynės Nr. ( - ) baigėsi, tačiau nedalyvavus nei vienam dalyviui, paskelbtos neįvykusiomis. Taip pat, VĮ „Registrų centras“ informavo antstolę, kad 2018 m. spalio 25 d., 13:43:59 val., baigėsi varžytynės Nr. ( - ), ir 2018 m. spalio 25 d., 13:59:01 val., baigėsi varžytynės Nr. ( - ), kuriose paskelbti laimėtojai.

229.

23Teismas taip pat nustatė, kad Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai skolininkės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjęs rašytinio proceso tvarka, nutartį priėmė ir į teismų informacinę sistemą „LITEKO“ įkėlė 2018 m. spalio 25 d., 13.50 val., nutartis antstolei išsiųsta 15.41 val., t. y. jau po antstolės paskelbtų varžytynių pabaigos. Antstolė, reaguodama į priimtą nutartį, 2018 m. spalio 29 d. priėmė pareiškėjos (skolininkės) skundžiamus patvarkymus, kuriuose nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad teismas nutarė sustabdyti pareiškėjos (skolininkės) turto varžytynes, o minėta nutartis antstolės kontoroje gauta jau pasibaigus varžytynėms ir varžytynių nebuvo galimybės sustabdyti, sustabdo tolimesnius vykdymo veiksmus dėl varžytynėse parduoto turto.

2410.

25Teismas, remdamasis CPK 703 straipsnio 1 dalyje ir CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintomis nuostatomis, darė išvadą, kad atšauktos gali būti tik dar nepasibaigusios varžytinės, o varžytinėms jau esant pasibaigusioms, CPK 703 straipsnio 1 dalis nesuteikia antstoliui teisės jas atšaukti. Pažymėjo, jog prasidėjusios varžytinės gali būti tik atšaukiamos, o ne sustabdomas jų vykdymas. Be to, antstolis negali daryti įtakos e. varžytinių sistemai, joje užfiksuotiems rezultatams.

2611.

27Teismas pažymėjo, jog nesutinka su pareiškėjos (skolininkės) pozicija, kad nagrinėjamu atveju skubaus vykdymo nutartis turėjo būti vykdoma nuo jos priėmimo momento, o ne to momento, kai antstolė gavo minėtą nutartį. CPK įtvirtinta, jog CPK nustatytais atvejais ir tvarka įteikiant dalyvaujančiam byloje asmeniui procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena (CPK 1751 straipsnio 10 dalyje).

2812.

29Teismas darė išvadą, kad visiškai sutinka su antstolės patvarkyme atsisakyti patenkinti skundą dėl antstolės procesinių veiksmų išdėstytais motyvais, kadangi nutartis buvo priimta ir išsiųsta antstolei jau po varžytynių pabaigos momento, todėl antstolė niekaip negalėjo atšaukti paskelbtų varžytynių.

3013.

31Teismas atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, į tai, jog priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paskelbtos varžytynės jau buvo pasibaigusius ir jų atšaukti antstolė neturėjo galimybės, konstatavo, kad siekiant bent iš dalies užtikrinti teismo nutarties įvykdymą ir nors iš dalies įgyvendinti nutartimi siektą tikslą – sustabdyti pareiškėjai (skolininkei) priklausančio turto realizavimo procesą, antstolė 2018 m. spalio 29 d. priėmė pagrįstus patvarkymus sustabdyti skolininkės parduoto varžytynėse turto tolesnį procesą bei darė išvadą, kad antstolės veiksmai neprieštarauja įstatymo nuostatoms ir yra teisėti, o pareiškėjos skundas visiškai nepagrįstas, todėl atmestinas.

32III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3314.

34Atskiruoju skundu pareiškėja (skolininkė, apeliantė) S. K., atstovaujama atstovo advokato V. K., prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolės E. M. 2018 m. spalio 29 d. priimtus patvarkymus: Nr. ( - ). Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

3514.1.

36Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi konstatuotos faktinės aplinkybės nesudaro jokio pagrindo nevykdyti Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutarties. Nutartyje aiškiai buvo nurodyta, kad ji vykdoma skubiai, t. y. nuo jos priėmimo momento, o ne nuo jos išsiuntimo antstolei momento.

3714.2.

38Antstolė skundžiamus patvarkymus priėmė 2018 m. spalio 29 d., tačiau tai padaryti turėjo teismo nutarties priėmimo momentu. Tokiais veiksmais antstolė pažeidė teismo nurodytą vykdymo terminą ne tik dėl nutarties vykdymo skubiai, bet ir nutarties esmę.

3914.3.

40Telšių apylinkės teismas Akmenės rūmų 2018 m. spalio 25 d. priimtoje nutartyje iš esmės pasisakė, kad pareiškėjai (skolininkei) priklausantis turtas negali būti parduotas iš varžytinių, nes tai pažeistų kreditorių interesus. Teismas minėtoje nutartyje konstatavo aplinkybes, kurioms esant varžytinės turi būti atšauktos. Tačiau, antstolės 2018 m. spalio 29 d. priimti patvarkymai prieštarauja 2018 m. spalio 25 d. nutarties esmei, nes patvarkymuose nurodoma, jog turtas yra parduotas ir tik sustabdytas jo realizavimas. Dėl šių priežasčių, antstolė netinkamai vykdo teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl tokie antstolės veiksmai laikytini neteisėtais ir antstolės 2018 m. spalio 29 d. priimti patvarkymai naikinti.

4115.

42Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė E. M. prašo pareiškėjos (skolininkės, apeliantės) S. K., atstovaujamos atstovo advokato V. K., atskirąjį skundą atmesti ir palikti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2YT-7272-721/2018, nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą pateikia šiuos esminius argumentus:

4315.1.

44Pareiškėjos, atstovaujamos atstovo advokato V. K., pateiktame atskirajame skunde nėra jokių teisiškai reikšmingų argumentų, pagrindžiančių pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą.

4515.2.

46Atskirojo skundo argumentas, kad antstolė skundžiamus patvarkymus priėmė 2018 m. spalio 29 d., o ne jos gavimo momentu, t. y. 2018 m. spalio 25 d., laikytinas visiškai formaliu ir nesudarančiu pagrindo naikinti nei pirmosios instancijos teismo nutartį, nei antstolės skundžiamus patvarkymus. Kadangi pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad antstolė, reaguodama į 2018 m. spalio 25 d. priimtą teismo nutartį, 2018 m. spalio 29 d. priėmė skundžiamus patvarkymus ir sustabdė tolimesnius vykdymo veiksmus dėl varžytinėse parduoto turto, kurie neprieštarauja nei įstatymo nuostatoms, ir labiausiai atitinka 2018 m. spalio 25 d. teismo nutartimi siektą tikslą – sustabdyti pareiškėjai priklausančio turto realizavimo procesą. Be to, pagal CPK 1751 straipsnio 10 dalyje ir CPK 606 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus terminus, šiai teismo nutarčiai pradėti vykdyti terminas prasidėjo 2018 m. spalio 26 d., o antstolės skundžiami patvarkymai parengti sekančią darbo dieną – 2018 m. spalio 29 d., kas iš esmės nepažeidžia vykdymo procesą reglamentuojančių taisyklių.

4715.3.

48Skundžiamais patvarkymais nebuvo pažeista 2018 m. spalio 25 d. teismo nutarties esmė, nes pagal CPK 715 straipsnio nuostatas turto realizavimas pasibaigia antstoliui patvirtinus varžytinių aktą ir varžytinėse parduodamo turto nuosavybės teisės pereina nuo pardavimo iš varžytinių akto pasirašymo momento.

4915.4.

50Atskirajame skunde nenurodoma, kokios konkrečios pareiškėjos teisės dėl antstolės ne 2018 m. spalio 25 d., o 2018 m. spalio 29 d. priimtų patvarkymų buvo pažeistos arba nepagrįstai apribotos, kokie padariniai dėl to jai kilo ar galėjo atsirasti.

5115.5.

52Nesant galimybės sustabdyti jau įvykusio veiksmo ir įvykdyti teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį visa apimtimi, priimant skundžiamus antstolės patvarkymus buvo atsižvelgiama tiek į pareiškėjos, tiek išieškotojų, tiek į 2018 m. spalio 25 d. teismo nutarties esmę, tiek į galiams pasekmes, kurios atsirastų nesustabdžius ir sustabdžius tolimesnius vykdymo veiksmus dėl varžytinėse parduoto turto.

53IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Atskirasis skundas netenkintinas.

5516.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5717.

58Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos (skolininkės, apeliantės) S. K. skundas dėl antstolės veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5918.

60Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK ir jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Varžytynių specifika pasižymi tuo, kad priverstinai vykdant teismo sprendimą siekiama užtikrinti skolininko turto realizavimo visapusišką efektyvumą, tai yra užtikrinti tokį varžytynėse parduodamo turto realizavimą, kuris atitiktų tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus bei garantuotų varžytynių dalyviams galimybę, laikantis varžytynių tvarką reglamentuojančių teisės aktų, efektyviai ir sąžiningai dalyvauti varžytynėse.

6119.

62Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „VSA Vilnius“ v. AB DnB bankas Nr. 3K-3-298/2013). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai antstolis, realizuodamas skolininko turtą, organizuoja elektronines varžytynes ir užtikrina jų teisėtumą.

6320.

64Nagrinėjamu atveju tiek skunde dėl antstolio veiksmų, tiek atskirajame skunde pareiškėja (skolininkė, apeliantė) laikosi pozicijos, kad antstolė nepagrįstai 2018 m. spalio 29 d. priėmė patvarkymus Nr. ( - ), kuriuose nurodė, jog nebuvo galimybės sustabdyti paskelbtų varžytinių, tačiau sustabdytas iš varžytinių parduoto turto realizavimas. Tvirtina, kad tokie antstolės veiksmai prieštarauja Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. spalio 25 d. priimtai nutarties esmei. Minėtą nutartį buvo pavesta vykdyti skubiai, t. y. nutartis turėjo būti vykdoma nuo jos priėmimo momento, o ne nuo to momento kai antstolė sužinojo. Tačiau antstolė minėtus patvarkymus priėmė 2018 m. spalio 29 d., nors tai padaryti turėjo teismo nutarties priėmimo momentu, o ne po varžytinių paskelbimo. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi konstatuotos faktinės aplinkybės nesudaro jokio pagrindo nevykdyti Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutarties. Taip pat antstolės priimtuose patvarkymuose nurodyta, jog turtas yra parduotas ir tik sustabdytas jo realizavimas. Dėl šių priežasčių, antstolė netinkamai vykdo teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl tokie antstolės veiksmai laikytini neteisėtais.

6521.

66Pažymėtina, kad teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO, vykdomosios bylos Nr. ( - ), bei civilinėje byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad antstolės E. M. žinioje yra vykdomosios bylos: Nr. ( - ), užvesta Kauno apylinkės teismo 2018 m. balandžio 12 d. vykdomojo dokumento Nr. e2-8476-920/2018 pagrindu, dėl 17596,20 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 16645,20 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. vasario 26 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo išieškotojo akcinės bendrovės „E. W. Agro“ naudai; Nr. ( - ), užvesta Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. sausio 23 d. vykdomojo dokumento Nr. eL2-1178-1007/2018 pagrindu, dėl 1572,41 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų už priteistą 1464,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. sausio 23 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo išieškojimo išieškotojo P. B. naudai; Nr. ( - ), užvesta Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. birželio 21 d. vykdomojo dokumento Nr. e2-917-637/2018 pagrindu, dėl 29538 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 26650 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. spalio 9 d. iki teismo sprendimo įvykdymo išieškojimo išieškotojo uždarosios akcinės bendrovės „Seia“ naudai, kuriose skolininkė yra S. K..

6722.

68Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. rugsėjo 25 d. patvarkymais Nr. ( - ) antstolė paskelbė pirmąsias pareiškėjai (skolininkei, apeliantei) S. K. priklausančio turto varžytines, kurių pabaiga numatyta 2018 m. spalio 25 d. 13:38:59 val. Telšių apylinkės teismas Akmenės rūmai 2018 m. spalio 25 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir nutarė sustabdyti antstolės E. M. kontoroje vykdomas pareiškėjai (skolininkei, apeliantei) S. K. priklausančio turto varžytines bei nustatė pareiškėjai 14 dienų terminą, per kurį turi būti pareikštas pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Anksčiau minėta, kad pareiškėja (skolininkė, apeliantė) laikosi pozicijos, jog Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutartį buvo pavesta vykdyti skubiai, t. y. nutartis turėjo būti vykdoma nuo jos priėmimo momento, o ne nuo to momento kai antstolė apie priimtą nutartį sužinojo. Antstolė priimdama 2018 m. spalio 29 d. patvarkymus neįvertino aplinkybių teismo nutarties priėmimo momentu, tačiau tai padarė tik po pareiškėjai (skolininkei, apeliantei) priklausančio turto varžytinių pasibaigimo.

6923.

70Iš skundžiamos Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas nesutiko su tokia pareiškėjos (skolininkės, apeliantės) S. K. pozicija, nurodydamas, kad CPK įtvirtina, jog CPK nustatytais atvejais ir tvarka įteikiant dalyvaujančiam byloje asmeniui procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti diena (CPK 1751 straipsnio 10 dalis).

7124.

72Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, bei teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų, VĮ „Registrų centras“ 2018 m. spalio 25 d. informavo antstolę E. M., kad varžytynės Nr. ( - ) baigėsi, tačiau nedalyvavus nei vienam dalyviui, paskelbtos neįvykusiomis. Taip pat, VĮ „Registrų centras“ informavo antstolę, kad 2018 m. spalio 25 d., 13:43:59 val., baigėsi varžytynės Nr. ( - ), ir 2018 m. spalio 25 d., 13:59:01 val., baigėsi varžytynės Nr. ( - ), kuriose paskelbti laimėtojai. Tuo tarpu, Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėta ir į teismų informacinę sistemą įkelta 2018 m. spalio 25 d., 13.50 val. Minėta nutartis antstolei išsiųsta per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą 15.41 val. Kaip teisingai pirmosios instancijos teismas konstatavo, t. y. jau po antstolės paskelbtų varžytinių pabaigos.

7325.

74Pareiškėjos (skolininkės, apeliantės) S. K. skundžiami patvarkymai dėl vykdymo veiksmų sustabdymo Nr. ( - ), antstolės kontoroje priimti 2018 m. spalio 29 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą dėl informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo teismo procese, bei į anksčiau nustatytas bylos faktines aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesutiko su pareiškėjos pozicija, jog nagrinėjamu atveju skubaus vykdymo 2018 m. spalio 25 d. teismo nutartis turėjo būti vykdoma nuo jos priėmimo momento, o ne nuo to momento, kai antstolė priimtą nutartį gavo.

7526.

76Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas atskirąjį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra tinkamai atskleista bylos esmė (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-252/2010; Nr. 3K-3-107/2010; Nr. 3K-3-536/2010; Nr. 3K-3-382/2010).

7727.

78Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nustatė, kad tiek CPK, tiek ir suformuotoje teismų praktikoje yra reglamentuota, kad antstolis gali atšaukti tik nepasibaigusias varžytines, o pasibaigusias varžytines atšaukti antstoliui nėra suteikta teisė (CPK 703 straipsnio 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-524-686/2016). Pažymėjo ir tai, jog antstolis negali daryti įtakos VĮ „Registrų centras“ elektroninei sistemai, kurioje vyksta elektroninės varžytinės, ar joje užfiksuotiems rezultatams. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolis gali atšaukti paskelbtas varžytines tik tuo atveju, jeigu jos nėra pasibaigusios ir jų atšaukti antstolė neturėjo galimybės, konstatavo, kad siekiant bent iš dalies užtikrinti 2018 m. spalio 25 d. teismo nutarties įvykdymą ir nors iš dalies įgyvendinti nutartimi siektą tikslą – sustabdyti pareiškėjai (skolininkei, apeliantei) priklausančio turto realizavimo procesą, antstolė 2018 m. spalio 29 d. priėmė pagrįstus patvarkymus sustabdyti skolininkės parduoto varžytinėse turto tolesnį procesą. Apeliacinės instancijos teismas, pasinaudodamas jam suteikta teise pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, esant tinkamai atskleistai bylos esmei, pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamojoje nutartyje išdėstytiems motyvams bei plačiau nepasisako dėl kitų atskirajame skunde išsakytų argumentų, nesudarančių procesinių sąlygų naikinti ar keisti peržiūrimą pirmosios instancijos teismo nutartį.

7928.

80Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pagal atskirojo skundo argumentus nėra pagrindo naikinti apeliacine tvarka apskųstą nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

82Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

83Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. P. S. K., atstovaujama atstovo advokato V. K., antstolei E. M. pateiktu skundu... 7. 2.... 8. Skunde nurodė, kad Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai 2018 m. spalio... 9. 3.... 10. Pareiškėja teigė, kad antstolės veiksmai prieštarauja 2018 m. spalio 25 d.... 11. 4.... 12. A. E. M. 2018 m. lapkričio 20 d. patvarkymu atsisakyti patenkinti skundą dėl... 13. 5.... 14. Antstolė nurodė, kad tiek Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 15. 6.... 16. Antstolė nurodė, jog skolininkės nekilnojamojo turto varžytynės turėjo... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 7.... 19. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi... 20. 8.... 21. Teismas konstatavo, jog vykdymo eigoje 2018 m. rugsėjo 25 d. antstolė... 22. 9.... 23. Teismas taip pat nustatė, kad Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai... 24. 10.... 25. Teismas, remdamasis CPK 703 straipsnio 1 dalyje ir CPK 602 straipsnio 1 dalies... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, jog nesutinka su pareiškėjos (skolininkės) pozicija, kad... 28. 12.... 29. Teismas darė išvadą, kad visiškai sutinka su antstolės patvarkyme... 30. 13.... 31. Teismas atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, į tai, jog priėmus... 32. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 14.... 34. Atskiruoju skundu pareiškėja (skolininkė, apeliantė) S. K., atstovaujama... 35. 14.1.... 36. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi... 37. 14.2.... 38. Antstolė skundžiamus patvarkymus priėmė 2018 m. spalio 29 d., tačiau tai... 39. 14.3.... 40. Telšių apylinkės teismas Akmenės rūmų 2018 m. spalio 25 d. priimtoje... 41. 15.... 42. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė E. M. prašo... 43. 15.1.... 44. Pareiškėjos, atstovaujamos atstovo advokato V. K., pateiktame atskirajame... 45. 15.2.... 46. Atskirojo skundo argumentas, kad antstolė skundžiamus patvarkymus priėmė... 47. 15.3.... 48. Skundžiamais patvarkymais nebuvo pažeista 2018 m. spalio 25 d. teismo... 49. 15.4.... 50. Atskirajame skunde nenurodoma, kokios konkrečios pareiškėjos teisės dėl... 51. 15.5.... 52. Nesant galimybės sustabdyti jau įvykusio veiksmo ir įvykdyti teismo 2018 m.... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 54. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 55. 16.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 57. 17.... 58. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2018 m. gruodžio 5 d.... 59. 18.... 60. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 61. 19.... 62. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio... 63. 20.... 64. Nagrinėjamu atveju tiek skunde dėl antstolio veiksmų, tiek atskirajame... 65. 21.... 66. Pažymėtina, kad teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės... 67. 22.... 68. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. rugsėjo 25 d.... 69. 23.... 70. Iš skundžiamos Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio... 71. 24.... 72. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, bei teismų informacinės sistemos... 73. 25.... 74. Pareiškėjos (skolininkės, apeliantės) S. K. skundžiami patvarkymai dėl... 75. 26.... 76. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek nacionalinių, tiek... 77. 27.... 78. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje... 79. 28.... 80. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 81. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 82. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį... 83. Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....