Byla e2S-2214-803/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu atsakovams B. Š. ir Z. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (ieškovo) bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu atsakovams B. Š. ir Z. V..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pagrįstai ieškinio reikalavimų užtikrinimui nebuvo taikytos atsakovų turtui laikinosios apsaugos priemonės.

62. Ieškovas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - BUAB) „FF Lizingas“ bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Admivita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovų 2016-05-19 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį dėl 5000 Eur dydžio finansinio reikalavimo perleidimo negaliojančią ab initio bei taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą B. Š. grąžinti atsakovui Z. V. 2016 m. gegužės 19 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi įgytą 5 000 Eur dydžio reikalavimo teisę į BUAB „FF lizingas“, o bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog atsakovui Z. V. buvo sumokėtos piniginės lėšos, įpareigoti atsakovą Z. V. grąžinti atsakovui B. Š. sumokėtą 5000 Eur sumą.

73. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų 2016 m. gegužės 19 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleistą 5 000 Eur dydžio reikalavimo teisę į pirmos eilės pirmo etapo finansinį reikalavimą BUAB „FF lizingas“ bankroto byloje. Pažymėjo, kad yra visos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę pagrindžia aplinkybė, jog civilinėje byloje egzistuoja viešasis interesas, kadangi ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, o ieškiniu siekiama apginti bankrutavusios įmonės kreditorių interesus. Pažymėjo, kad egzistuoja reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Ieškovo teigimu, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ir ekonomiškos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 18 d. nutartimi, nenustatęs grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

105. Įvertinęs ieškovo prašymo argumentus konstatavo, jog nėra objektyvių duomenų bei patikimų argumentų, sudarančių būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, jog ieškovas nenurodė teismui konkrečių atsakovų veiksmų, keliančių grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nepateikė duomenų apie atsakovų veiksmus, liudijančius jų ketinimus turtą paslėpti ar perleisti, bei atsakovų kitas skolas.

116. Teismas nepripažino svarbiu argumentu laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aplinkybės, jog ieškovas yra bankrutuojantis juridinis asmuo bei šalių ginčo pobūdžio, kuris, nesant kitų įrodymų apie atsakovų mokumą, nesąžiningumą ar kitų aplinkybių, sudaro pagrindą ginti galimai pažeistas teises teisme.

127. Teismas, įvertinęs teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, taip pat nelaikė 5000 Eur ginčo sumos didele atsakovams.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

148. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atskirajame skunde nurodo tokius argumentus:

158.1. ieškinyje išdėstytų aplinkybių visuma pagrindžia ieškinio patenkinimo teisinį pagrindą;

168.2. teismas nepagrįstai neįvertino grėsmės galimam ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pažymi, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių restitucijos natūra taikymas ir reikalavimo teisės atsakovui Z. V. grąžinimas bus neįmanomas, kadangi reikalavimo teisė gali būti perleista tretiesiems asmenims. Pažymi, jog visos vėlesnės reikalavimo teisių perleidimo sutartys turėtų būti ginčijamos, o tai neatitiktų bankroto proceso tikslų bei paskirties ir pažeistų reikalavimo teisę įgijusių sąžiningų trečiųjų asmenų interesus;

178.3. grėsmę, jog reikalavimo teisė bus perleista tretiesiems asmenims, pagrindžia ir kitos atsakovo Z. V. sudarytos reikalavimo perleidimo sutartys, pagal kurias atsakovas Z. V. perleidžia reikalavimo teisę pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartis su trečiaisiais asmenimis, o pastarieji reikalavimo teisę perleidžia pačiam atsakovui Z. V., tik jau ne kaip fiziniam asmeniui, o jo personalinei įmonei. Pažymi, jog toks modelis tikėtinas ir nagrinėjamu atveju;

188.4. spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino ieškinio sumos dydį atsakovui, kadangi nagrinėjamu atveju atsakovų turtinė padėtis iš esmės neturi jokios reikšmės. Pažymi, kad kita vertus, byloje esantys duomenys patvirtina aplinkybę, jog 5000 Eur suma atsakovui yra didelė;

198.5. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į byloje egzistuojantį viešąjį interesą.

209. Atsakovas Z. V. pateiktame „preliminariame“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo: 1) pateikti ieškinį su priedais ir nustatyti terminą jo galutiniam atsiliepimui į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-18 nutarties pateikimo; 2) ieškinį su priedais ir ieškovo atskirąjį skundą išsiųsti atsakovui B. Š. jo gyvenamosios vietos adresu, suteikiant ir jam įstatymo nustatytą terminą atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti; 3) nagrinėjant preliminarų atsiliepimą vadovautis jame nurodytais LITEKO duomenimis; 4) atskirąjį skundą atmesti; 5) dėl suklastoto dokumento ir žinomai melagingų paaiškinimų pateikimo teismui priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui. Nurodo, jog nėra gavęs ieškinio, todėl teikia preliminarų atsiliepimą, prašo suteikti papildomą terminą atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti, nurodydamas, jog papildomas terminas neužvilkins atskirojo skundo nagrinėjimo, kadangi apie atskirąjį skundą neinformuotas ir kitas atsakovas. Pažymi, jog ieškovo reikalavimas nepagrįstas, kadangi ieškovui nesant atsakovų kreditoriumi, jis neturėjo teisės kreiptis į teismą ginčydamas atsakovų sudarytą sutartį. Pažymi, jog ieškovas neįrodė realios grėsmės teismo sprendimui aplinkybės, kadangi atsakovas B. Š. turėjo pakankamai laiko iki bylos iškėlimo perleisti reikalavimo teisę trečiajam asmeniui. Mano, jog bankroto administratorius sąmoningai nevykdo įsipareigojimų Z. V., nors nebuvo jokio teisinio pagrindo pirmos eilės kreditoriui Z. V. negauti UAB „FF Lizingas“ lėšų ar draudimo perleisti savo reikalavimų dalį trečiajam asmeniui.

2110. Atsakovas B. Š. atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą pagal CPK 335 straipsnio 2 dalį nepateikė.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2411. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti anksčiau minėtų sąlygų egzistavimą.

2512. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja ieškinio pagrįstumo aplinkybę.

2613. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194-2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013).

2714. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo ne kartą išaiškinta, kad ne tik detalių motyvų dėl ieškinio prima facie pagrįstumo neaptarimas, bet net nenurodymas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko arba atliko netinkamai (žr., pvz.,Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010 ir kt.).

2815. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog teismas atskirai neaptarė ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Aplinkybė, kad nagrinėjamoje byloje teismas, atskirai neaptardamas ieškinio preliminarus pagrįstumo, vertino antrosios sąlygos (grėsmės teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimą, leidžia apeliacinės instancijos teismui tikėtinai teigti, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį laikė prima facie pagrįstu, nes pirmos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) nebuvimas jau pats savaime leidžia teismui netaikyti ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių, kadangi nesant ieškinio patenkinimo galimybės, nėra ir ieškovui palankaus sprendimo priėmimo galimybės bei atitinkamai tokio sprendimo neįvykdymo rizikos. Taigi dėl pirmosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui apeliacinės instancijos teismas detaliau nepasisako, kadangi apylinkės teismas, netenkindamas ieškovo prašymo, neatmetė jo remdamasis ieškinio prima facie nepagrįstumo aplinkybe.

2916. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudaro teismo sprendimo įvykdymo grėsmė, o teismas, atmesdamas ieškovo prašymą, neįvertino ieškovo nurodomos grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pažymėtina, jog apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių egzistuojančią grėsmę, kad sprendimo įvykdymas pasunkės ir pasidarys neįmanomas (CPK 178 straipsnis). Aplinkybė, jog atsakovas B. Š. galėtų perleisti reikalavimo teisę tretiesiems asmenims, savaime nepatvirtina grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, kadangi, kaip teisingai nurodė atsiliepime atsakovas Z. V., atsakovas B. Š. iki bylos iškėlimo turėjo pakankamai laiko perleidimo sandoriui su trečiuoju asmeniu sudaryti.

3017. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentu, jog apelianto nurodytos situacijos dėl perleidimo sandorių sudaro pagrindą taikyti ir nagrinėjamu atveju laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, jog trečiųjų asmenų elgesys ieškovo nurodytais atvejais negali savaime suponuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, juolab kad, kaip matyti iš pateiktų rašytinių įrodymų, tretieji asmenys, kuriems perleistos reikalavimo teisės, yra skirtingi asmenys. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog apelianto nurodytos situacijos taip pat nepreziumuoja nesąžiningo atsakovų elgesio.

3118. Vertintina, jog apeliantas, ginčydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai remiasi viešo intereso aplinkybe. Pažymėtina, jog bankroto bylose egzistuojantis viešasis interesas savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o, kaip jau buvo minėta ankstesniuose punktuose, turi būti vertinamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų pagrįstumas.

3219. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3320. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, pagrįstai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstų teismo nutarčių, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiamos nutartys paliktinos nepakeistos (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

34Dėl atsakovo Z. V. procesinių prašymų

3521. Atsakovas Z. V. pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pateikti ieškinį su priedais ir nustatyti terminą jo galutiniam atsiliepimui į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-18 nutarties pateikimo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog atsakovas Z. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, taigi, vertintina, jog atsakovas Z. V. ieškinį su priedais gavo, todėl turėjo galimybę pateikti nurodomą „galutinį“ atsiliepimą į atskirąjį skundą. Pažymėtina, jog „galutinis“ atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas, todėl apeliacinės instancijos teismas vertino „preliminaraus“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus.

3622. Atsakovas Z. V. taip pat prašo ieškinį su priedais ir ieškovo atskirąjį skundą išsiųsti atsakovui B. Š. jo gyvenamosios vietos adresu, suteikiant ir jam įstatymo nustatytą terminą atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti. Pažymėtina, jog B. Š. ieškovo atskirasis skundas išsiųstas pagal proceso įstatymo normas, atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas (CPK 335 straipsnis).

3723. Atsakovas taip pat prašo dėl suklastoto dokumento ir žinomai melagingų paaiškinimų pateikimo teismui priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju sprendė pirmosios instancijos teismo atlikto atskiro procesinio veiksmo pagrįstumą ir teisėtumą, t. y. ar pagrįstai netaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovo prašymas neatitinka apeliacinės instancijos proceso paskirties, todėl jo prašymas negali būti sprendžiamas. Kita vertus, pažymėtina, jog į prokurorą dėl galimai nusikalstamos veikos turi teisę ne tik teismas, tačiau pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymą ir pats atsakovas gali kreiptis į prokurorą su pareiškimu, informuodamas apie jo manymu galimai padarytą nusikalstamą veiką (1 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 25 straipsnis).

38Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

39palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 18 d. nutartį nepakeistą.

40Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pagrįstai ieškinio reikalavimų... 6. 2. Ieškovas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - BUAB)... 7. 3. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 18 d. nutartimi,... 10. 5. Įvertinęs ieškovo prašymo argumentus konstatavo, jog nėra objektyvių... 11. 6. Teismas nepripažino svarbiu argumentu laikinųjų apsaugos priemonių... 12. 7. Teismas, įvertinęs teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, taip... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 8. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 15. 8.1. ieškinyje išdėstytų aplinkybių visuma pagrindžia ieškinio... 16. 8.2. teismas nepagrįstai neįvertino grėsmės galimam ieškovui palankaus... 17. 8.3. grėsmę, jog reikalavimo teisė bus perleista tretiesiems asmenims,... 18. 8.4. spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios... 19. 8.5. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į byloje... 20. 9. Atsakovas Z. V. pateiktame „preliminariame“ atsiliepime į atskirąjį... 21. 10. Atsakovas B. Š. atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą pagal CPK 335... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 11. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 25. 12. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja... 26. 13. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad tikėtino ieškinio... 27. 14. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo ne... 28. 15. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog teismas atskirai neaptarė... 29. 16. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, jog... 30. 17. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentu,... 31. 18. Vertintina, jog apeliantas, ginčydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 32. 19. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 33. 20. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 34. Dėl atsakovo Z. V. procesinių prašymų... 35. 21. Atsakovas Z. V. pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 36. 22. Atsakovas Z. V. taip pat prašo ieškinį su priedais ir ieškovo... 37. 23. Atsakovas taip pat prašo dėl suklastoto dokumento ir žinomai melagingų... 38. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,... 39. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 18 d. nutartį... 40. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....