Byla 2A-478/2014
Dėl išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-658-259/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Klaipėda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“ dėl išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „SSPC-Klaipėda“ ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo UAB „Mitnija“ 205 318,80 Lt rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 552,62 Lt delspinigių už termino įvykdyti prievolę praleidimą, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo 205 871,42 Lt sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad šalių sudarytos 2007-11-29 Statybos darbų rangos sutarties (toliau tekste – Sutartis) pagrindu atsakovas vykdė prekybos centro „Banginis“, esančio Šilutės pl. 35, Klaipėdoje, statybas. Per statybos darbų garantinį terminą paaiškėjus, jog dalis statybos rangos darbų buvo atlikta su trūkumais – netinkamai veikia šalčio mašinos ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3; laša vanduo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, ieškovas reikalavo atsakovo statybos darbų trūkumus pašalinti, o šiam tai padaryti atsisakius, ieškovas prašė teismo priteisti išlaidas, kurias ieškovas patyrė dėl rangos darbų trūkumų šalinimo, ieškovui pasitelkus trečiuosius asmenis.

5Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Mitnija“ ieškovui UAB „SSPC-Klaipėda“ 205 318,80 Lt rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 552,62 Lt delspinigių už termino įvykdyti prievolę praleidimą, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo 205 871,42 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-01-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl Kauno apygardos teismo 2012-01-12 preliminaraus sprendimo, prašydamas panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas yra praleidęs sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą pareikšti reikalavimams dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamu veikimu, pašalinimą priteisimo, nes CK 6.667 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Esant garantiniam terminui taip pat taikoma CK 6.667 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad kai apie trūkumus buvo pareikšta per garantinį terminą (kaip yra ir šiuo atveju), ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Prieštaraudamas dėl ieškovo reikalavimų dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamu veikimu, pašalinimo atlyginimo esmės, atsakovas nurodė, kad vėdinimo, kondicionavimo darbai buvo atliekami 2008 m. birželio-rugsėjo mėnesiais ir šie darbai ieškovo buvo priimti be jokių pastabų. Šaldymo mašinų darbai nėra priskiriami prie paslėptų darbų, todėl bet kokie trūkumai ar neatitikimai laikytini akivaizdžiais, t. y. tokiais, dėl kurių pretenzijos turėjo būti pareikštos darbų priėmimo metu. Atsakovas taip pat akcentuoja, kad darbai buvo atlikti nenukrypstant nuo projektinės dokumentacijos ar norminių aktų nustatytų reikalavimų. Užsakovo nurodyti trūkumai, jeigu jie gali būti pripažinti trūkumais, yra akivaizdūs ir galėjo būti nustatyti tiek darbų atlikimo metu, tiek objekto priėmimo metu, todėl užsakovas ir jam atstovavęs techninę priežiūrą vykdęs subjektas prisiėmė visą su tuo susijusią riziką. Ieškovo užsakymu eksperto L. U. atlikta ekspertizė nėra tinkamas įrodymas byloje, nes ji yra šališka, surašyta vienašaliu ieškovo užsakymu, suformuluota siekiant dirbtinai sudaryti pagrindą ieškinio reikalavimui, todėl laikytina nepagrįsta ir neteisėta. Be to, ekspertizė buvo atlikta po to, kai jau buvo pašalinti tariami rangos darbų trūkumai, todėl ekspertizė yra fiktyvi. Kadangi atsakovas nerengė objekto techninio projekto, t. y. neatliko pastato projektavimo darbų, o rangos darbus atliko laikydamasis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto ir užsakovo jam pateikto, ekspertų patikrinto techninio projekto, pagal kurį išduotas statybos leidimas, todėl atsakovas nėra atsakingas už projektinius sprendinius. Atsakovas nurodė, kad ieškovo įrodinėjamos su šaldymo mašinų veikimu susijusios trūkumų šalinimo išlaidos yra nepagrįstai didelės. Lyginant ieškovo pateiktą darbų sąmatą su atsakovo specialistų parengta palyginamąja lokaline sąmata, akivaizdu, jog ieškovo pasamdyto rangovo trūkumams šalinti atliktų darbų kainos nepagrįstai didelės. Todėl bet koks kainų perviršis turi būti dengiamas paties ieškovo sąskaita. Nėra pagrindo atlyginti ieškovo išlaidas, kurias jis patyrė sumokėdamas UAB „Baltic Facility Managment“ ir L. U., kadangi šios išlaidos nėra būtinos, priverstinės ir protingos. Į prašomą priteisti nuostolių sumą ieškovas negalėjo įtraukti PVM, nes tokia teisės aiškinimo ir taikymo praktika suformuota LAT 2006-06-07 nutartyje Nr.3K-3-381/2006.

7Dėl vandens pratekėjimų žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje atsakovas nekaltas, nes po objekto perdavimo ieškovui sugadinimai žiemos sodo stogo įlajų zonoje atsirado dėl nenuvalyto sniego. Ieškovo pavedimu šiuos sugadinimus 2010 m. šalino, dangą naujai įrenginėjo ir taisė UAB „Infasta“, dėl kurios darbų trūkumų ir atsirado dabartiniai nesandarumai žiemos sodo stogo skardinėje dangoje. Ieškovo turėtos išlaidos (šalinant nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM 1, ŠAM 2 ir ŠAM 3 sujungimuose su ortakiais bei vėdinimo sistemų sujungimuose su ortakiais, per kuriuos lietaus vanduo patenka į patalpas; nesandarumus „Senukų“ žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje; tvarkant „Senukų statybų duonos“ polikarbonatinės stogo dangos įtrūkimus, praleidžiančius vandenį) yra nepagrįstai didelės, nėra detalizuotos.

8Ieškovas atsiliepimu į prieštaravimus prašė preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas neteisingai aiškina, kad pagal CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatas reikalavimui atlyginti rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas vienerių metų ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo to momento, kai užsakovas (ieškovas) 2009-07-16 pranešė rangovui (atsakovui) apie šaldymo mašinų veikimo trūkumus ir pareikalavo juos pašalinti iki 2009-07-21, todėl jis baigėsi 2010-07-16. Ieškinio senatis šiems reikalavimams, kai užsakovas pirmiausiai reikalavo rangovo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, gali prasidėti tik po to, kai rangovas atsisako neatlygintinai pašalinti atliktų rangos darbų trūkumus. Be to, sprendžiant apie reikalavimo atlyginti rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties pradžią, būtina atsižvelgti ir į tai, jog užsakovas teisę į trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimą įgyja tik tada, kai realiai patiria išlaidas, t. y. trūkumus pašalina savo sąskaita (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). Ieškovas, nepraėjus metams nuo to momento, kai 2010-08-23 buvo informuotas apie rangovo atsisakymą neatlygintinai šalinti trūkumus, pasirinko kitą savo teisės gynimo būdą ir 2011-04-18 informavo rangovą, kad pašalins trūkumus savo sąskaita bei reikalaus trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo. Ieškovas išlaidas dėl šaldymo mašinų trūkumų šalinimo patyrė 2011 m. gegužės – lapkričio mėnesiais, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo prasidėjo ne anksčiau kaip 2011 m. gegužės mėnesį ir 2012-01-05, kai buvo pateiktas ieškinys teismui, nebuvo pasibaigęs. Net tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, ieškovas mano, jog yra svarbios priežastys jį atnaujinti (CK 1.131 str. 2 d.). Ieškovas nuosekliai siekia įgyvendinti užsakovo teisę į rangovo atliktų darbų trūkumų pašalinimą, tačiau to nepavyko padaryti iki šiol dėl nuo ieškovo nepriklausančių priežasčių (atsakovas atsisakė neatlygintinai pašalinti darbų trūkumus; tinkamo rangovo darbų trūkumų pašalinimui parinkimas pareikalavo nemažai laiko ir darbo sąnaudų; kreiptis į teismą reikalaujant atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas užsakovas galėjo tik tada, kai savo sąskaita realiai pašalino nurodytus trūkumus).

9Esant šalių susitarimui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį paaiškėjusių darbų trūkumus, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju užsakovui nenurodžius trūkumų, jis nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, neatsižvelgiant į tai trūkumai akivaizdūs ar ne (Sutarties 13.4 p.). Ieškovas taip pat nesutiko su atsakovo argumentais, jog šaldymo mašinų sumontavimo trūkumai (pakloti per ploni elektros kabeliai) yra akivaizdūs, nes tik karštojo sezono metu paaiškėjo šaldymo mašinų veikimo trūkumai, kilę dėl per plonų elektros kabelių paklojimo. Dėl ekspertizės išlaidų ieškovas nurodė, kad ekspertizę atliko reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo, ekspertizės akte yra pateiktos išsamios ir argumentuotos išvados, kodėl karštuoju metų laikotarpiu šaldymo mašinų automatiniai išjungėjai atsijungdavo.

10Ieškovas nesutiko, kad atsakovas (rangovas) ieškovo (užsakovo) atžvilgiu nėra atsakingas už techninio projekto sprendinius, nes šalių 2007-11-29 sudarytos Statybos darbų rangos sutarties 2.4 punkte numatyta, jog rangovas patvirtina, jog turėjo galimybę susipažinti su Techniniu projektu iki Sutarties pasirašymo. Peržiūrėjęs techninį projektą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos Rangovas nurodys Užsakovui pastebėtus Techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus Užduočiai, Bendriesiems reikalavimams, Objekto projektavimo sąlygoms ar kitiems privalomiems reikalavimams bei organizuos ir užtikrins jų pašalinimą.

11Nurodė, kad atsakovo argumentai, jog su šaldymo mašinų veikimu susijusių trūkumų šalinimo išlaidos yra nepagrįstai didelės, atmestini, nes šiuo argumentu atsakovas (rangovas) iš esmės neginčija ieškovo patirtų išlaidų fakto, o tik mano, kad trūkumų šalinimo sąnaudos (kaštai) yra nepagrįstai didelės. Ieškovo patirtų trūkumų šalinimo išlaidų dydis įrodytas – rašytiniais įrodymais. Todėl nurodytas atsakovo argumentas iš esmės vertintinas kaip atsakovo teigimas, kad ieškovas turėjo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti defektus, tačiau pareiga likviduoti defektus teko atsakovui (rangovui) (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuris neįvykdęs šios pareigos negali įrodinėti galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas.

12Taip pat nesutiko su atsakovo argumentais dėl kitų išlaidų priteisimo pagrįstumo.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 5 d. galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. preliminarų sprendimą palikto nepakeistą.

15Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį. Teismas nesutiko su atsakovu, kad pagal CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatas reikalavimui atlyginti rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas vienerių metų ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo to momento, kai užsakovas (ieškovas) 2009-07-16 pranešė rangovui (atsakovui) apie šaldymo mašinų veikimo trūkumus ir pareikalavo juos pašalinti iki 2009-07-21, todėl jis baigėsi 2010-07-16. CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties terminas objektyviai prasideda tik tada, kai užsakovas faktiškai patiria nurodytas išlaidas. Ieškovas, nepraėjus metams nuo to momento, kai 2010-08-23 buvo informuotas apie rangovo atsisakymą neatlygintinai šalinti trūkumus, pasirinko kitą savo teisės gynimo būdą ir 2011-04-18 informavo rangovą, kad pašalins trūkumus savo sąskaita bei reikalaus trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo. Ieškovas išlaidas dėl šaldymo mašinų trūkumų šalinimo patyrė 2011 m. gegužės – lapkričio mėnesiais, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo prasidėjo ne anksčiau kaip 2011 m. gegužės mėnesį, pateikiant ieškinį teisme 2012-01-10, terminas nebuvo pasibaigęs (CK 6.665 str. 1 d. 1 p., CK 1.127 str. 1 d., Sutarties 13.7 p.).

16Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamu veikimu, pašalinimą. Teismas, nustatęs, kad užsakovas darbų priėmimo metu nenurodęs trūkumų, nepraranda teisės remtis trūkumų, nustatytų per garantinį laikotarpį, faktu (CK 6.662 str.), atsižvelgęs į tai, kad atsakovo atliktų darbų trūkumai negalėjo būti pripažinti akivaizdūs ir užsakovas neturi pareigos daugiau nei normaliai apžiūrėti daiktą, įvertindamas aplinkybes, kurioms esant atlikti darbai buvo perduoti (ruduo) ir paaiškėjo atliktų darbų trūkumai (vasara), įvertinęs tai, kad atsakovas yra atsakingas už techninio projekto klaidas, nes buvo įsipareigojęs jas patikrinti, taip pat prisiėmė projektavimo ar statybos darbų riziką, perėmęs užsakovo teises ir pareigas pagal projektavimo sutartį, sudarytą su techninio projekto rengėjais, atsakovui nepateikus įrodymų, kad nustatyti trūkumai atsirado ne dėl jo kaltės (CK 6.697 str. 3 d.), konstatavo, kad ieškovas turi teisę į išlaidų, patirtų šalinant šaldymo mašinų veikimo trūkumus, atlyginimą ir ši pareiga tenka atsakovui.

17Teismas nustatė, kad 2011-03-25 ieškovas sudarė su UAB „Elpreka“ Statybos rangos darbų atlikimo sutartį, pagal kurią vykdytojas UAB „Elpreka“ įsipareigojo už 131 600,- Lt neįskaitant PVM, užsakovui UAB „SSPC-Klaipėda“ priklausančiame prekybos centre „Banginis“, esančiame Šilutės pl. 35, Klaipėdoje, ant stogo, užsakovo nurodytoje vietoje, suprojektuoti ir pakloti šaldymo mašinoms ŠAM-1, ŠAM-2, ŠAM-3 varinius kabelius 5x120 mm2 pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus ir užsakovo nurodymus, įskaitant, bet neapsiribojant stogo atstatymo darbus į prieš tai buvusią padėtį (1 t. b.l. 64-67). Ieškovo patirtų trūkumų šalinimo išlaidų dydis įrodytas.

18Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos, kurias pastarasis patyrė atsiskaitydamas su UAB „Baltic Facility Management“ už 2011-03-25 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą, nes jos yra pagrįstos ir tiesiogiai susijusios su Sutartyje numatytų trūkumų šalinimu.

19Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, jog į prašomą priteisti išlaidų, patirtų šalinant statybos rangos darbų trūkumus, atlygintiną sumą ieškovas be pagrindo įtraukė PVM. PVM į ieškovo išlaidas, patirtas trūkumams šalinti, įeina ir jo sumokėtas PVM, todėl atsakovas (rangovas) jas privalo atlyginti.

20Ieškovas taip pat turi teisę į išlaidų, kurias patyrė sumokėdamas už ieškovo prašymu eksperto L. U. atliktą ekspertinį objekto tyrimą dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų priežasčių. Teismas pripažino ekspertizės išvadas tinkamu rašytiniu įrodymu, nepaisant to, kad jos padarytos retrospektyviai vertinant šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežastį. Taip pat pažymėjo, kad atsakovas paties netinkamo šaldymo mašinų veikimo fakto ir priežasties neginčijo, bet pašalinti šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežastį (pakloti papildomus kabelius), atsisakė tik dėl to, jog laikė, kad šis trūkumas atsirado ne dėl rangovo, o dėl projektuotojo klaidos.

21Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su vandens lašėjimo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, pašalinimą. Teismas pripažino pagrįstomis ieškovo turėtas išlaidas šalinant nurodytus objekto nesandarumus atsižvelgęs į tai, kad atsakovas, pripažinęs tokius trūkumus, jų per nustatytą terminą nepašalino. Kadangi pareiga šalinti trūkumus tenka rangovui, teismo vertinimu, jis negali įrodinėti galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis Nr.3K-3-575/2008).

22Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos, kurias pastarasis patyrė atsiskaitydamas su UAB „Baltic Facility Management“ už 2011-05-02 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą pagal užsakymą Nr. 2 (1 t. b.l.122-123). Nurodytos išlaidos yra patvirtintos 2011-06-28 Dirbtų valandų ir sunaudotų medžiagų aktu, 2011-06-28 PVM sąskaita faktūra serija BFM/1157 (1 t. b.l. 124-125). Šios ieškovo išlaidos, kurias jis patyrė objekto valdytojui UAB „Baltic Facility Management“ sumokėdamas už remonto darbų rangovo UAB „Euroinstal“ atliekamų remonto darbų pagal 2011-05-02 Remonto darbų rangos sutartį vykdymą ir kontrolę, yra tiesiogiai susiję su 2007-11-29 Rangos sutarties trūkumų šalinimu, todėl ieškovui turi būti atlygintos (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.; 2007-11-29 Rangos sutarties 13.7 punktas).

23Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovo ieškinio reikalavimas priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su vandens lašėjimo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, pašalinimą yra pagrįstas ir tenkintinas. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas ieškinį pripažino pagrįstu ir tenkintinu, todėl preliminarų teismo sprendimą paliko nepakeistą (CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

25Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mitnija“ prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 5 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

26Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senaties dėl atliktų darbų trūkumų skaičiavimą, statybos darbų perdavimą ir priėmimą ir teisines pasekmes (CK 6.667 str. 1 d., 3 d., 6.697 str., 6.662 str.), dėl šių pažeidimų buvo neteisingai išspręsta byla.

27Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad ieškinio senaties terminas reikalavimui atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas prasideda tik tada, kai užsakovas faktiškai patiria nurodytas išlaidas. CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalyse aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, kai apie trūkumus pareikšta per garantinį terminą, tuomet šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pareiškimo apie trūkumus dienos ir nesvarbu, kuris CK 6.665 str. 1 dalyje numatytas reikalavimas tokiu pareiškimu yra pareiškiamas.

28Teismas vadovaujasi CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrąja taisykle, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, tačiau ši teisės norma aiškiai nurodo, kad šios taisyklės išimtis nustato šis kodeksas ir kiti įstatymai. Būtent rangos santykiuose ir nustatyta viena iš ieškinio senaties termino pradžios išimčių (CK 6.667 str. 1 ir 3 d.). Taigi, kadangi rangovas nuo pat pradžių nė neketino šalinti trūkumų, o 2010-08-23 apie tai pareiškė raštu, tai ieškinio senatis, ieškovui kreipusis į teismą 2012 m. sausio mėn., laikytina praleista. Nurodo, kad teismo sprendime padarytos išvados dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo yra nenuoseklios, prieštaringos. Teismas visiškai nukrypo nuo tikslaus ir aiškaus senaties termino rangos santykiuose teisinio reglamentavimo, suteikdamas praktiškai neribotas teises užsakovui, ir paneigdamas visus rangovo kaip lygiateisio teisinių santykių dalyvio, interesus ir teisėtus lūkesčius.

29Taip pat apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas yra nenuoseklus, nurodant apie ieškinio senaties termino nutraukimą net nepripažinus, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą.

30Dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų netinkamu veikimu, pašalinimą priteisimo, iš viso 172 425 Lt su PVM. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad rangovas atsako už darbų trūkumus, kurie paaiškėja per garantinį terminą (CK 6.697 str.), kadangi teismas be pagrindo išplėtė rangovo atsakomybės garantiniu laikotarpiu ribas ir iš esmės paneigė darbų priėmimo – perdavimo bei pripažinimo tinkamu naudoti institutų esmę. Nurodo, kad šalių pasirašyta Sutartis nesuteikė užsakovui teisių reikšti pretenzijas dėl darbų trūkumų, kurie buvo akivaizdūs darbų priėmimo metu, jau po darbų priėmimo. Šalys Sutarties 16. 4 punkte susitarė ne dėl formalaus perdavimo – priėmimo akto pasirašymo su teise reikšti pretenzijas dėl trūkumų vėliau, o būtent dėl akto, kuriame perdavimo metu būtų užfiksuota darbų kokybė, trūkumai, jeigu jie yra, t. y. darbų faktinė padėtis jų perdavimo metu.

31Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog šaldymo mašinų sumontavimo trūkumai nėra akivaizdūs, kad jie paslėpti. Tai, jog pakloti elektros kabeliai neatitinka šalčio mašinų galingumo, galėjo ir turėjo būti pastebėta iš karto, normaliai, vizualiai apžiūrint daiktą, kadangi šalčio mašinų galingumas nurodytas prie šių agregatų pritvirtintose lentelėse. Taigi atsakovas, jo atstovai, jo paskirti statybų techninės priežiūros specialistai, taip pat ir objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariai neabejotinai be jokių specialių priemonių ar bandymų galėjo pastebėti, kad pagal nurodytus šalčio mašinų galingumus sumontuoti agregatai neatitinka techninės dokumentacijos, o pakloti elektros kabeliai joms yra per ploni. Tačiau tokių pastabų objekto priėmimo akte, taip pat pripažinimo tinkamu naudoti akte nėra.

32Teismas visiškai nepasisakė sprendime, kodėl atmetė byloje atliktos ekspertizės išvadas, o būtent, kad šalčio mašinų prijungimo prie elektros tinklo darbai nėra priskirtini prie paslėptų darbų, laikytini akivaizdžiais ir galėjo būti pastebėti darbų perėmimo metu, o vadovavosi kitomis eksperto išvadomis, tuo pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles.

33Taip pat nurodo, kad atsakovas pagal 2007-11-29 susitarimą perėmė užsakovo, o ne projektuotojo teises ir pareigas, kylančias iš 2007-04-11 projektavimo sutarties, taigi rangovas negali atsakyti už projekto klaidas kaip projekto autorius. Darbų rezultatą priėmė ieškovas (užsakovas), taigi ir teisė reikšti pretenzijas rangovui arba projektuotojui atitinkamai dėl darbų rezultato trūkumų, sąlygotų statybos darbų atlikimo arba dėl projektavimo darbų, tenka užsakovui. Rangovas buvo tik perėmęs užsakovo teises reikšti pretenzijas projektuotojui, kontroliuoti jo darbą.

34Nėra pateikta įrodymų, kad rangovas darbus būtų atlikęs netinkamai, nukrypstant nuo techninio ir / arba darbo projekto.

35Teismas neįvertino, kad šalčio mašinų užsakymas pagal Sutarties nuostatas turėjo būti suderintas su užsakovu ir jo patvirtintas, taigi, net jei ir buvo sumontuotos galingesnės šalčio mašinos dar iki perdavimo užsakovui, tai būtent užsakovas nustatė, kad tokio šalčio mašinos bus perkamos.

36Nors teismas nusprendė, kad rangovas yra atsakingas dėl statybos darbų trūkumų, nors byloje taip ir nebuvo nustatyta, kada tie trūkumai atsirado – prieš perduodant užsakovui ar jau po jų perdavimo, nebuvo nustatyta ir esminės civilinės atsakomybės sąlyga – rangovo neteisėti veiksmai, sutarties neįvykdymas.

37Dėl kitų išlaidų, susijusių su šalčio mašinomis, priteisimo. Apeliantas nesutinka su teismo priteista 7 260 Lt suma ekspertui L. U. už ekspertizę, atliktą prieš kreipiantis į teismą, nurodydamas, kad ši ekspertizė buvo atlikta vienašališkai, nesuderinus jos su rangovu, kaip tai numatyta Sutarties 8.10 punkte. Be to, ši ekspertizė nepagrįsta, atlikta fiktyviai, nes atlikta po darbų trūkumų ištaisymo. Išlaidos, patirtos sumokėjus UAB „Baltic Facility Management“ už trūkumų šalinimo darbų kontrolę, buvo nereikalingos, ieškovas nepagrindžia, kodėl turėjo vadovautis šio asmens paslaugomis trūkumų šalinimo metu, taip pat pateikti įrodymai nepatvirtina, kad šios išlaidos turėtos šalinant būtent atsakovo trūkumus.

38Skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovui PVM sumas, kurias ieškovas sumokėjo tretiesiems asmenims su išlaidomis dėl trūkumų šalinimo, neatsižvelgęs į tai, kad šie asmenys yra PVM mokėtojai, ieškovas taip pat yra registruotas PVM mokėtoju ir, vadovaujantis PVM įstatymo 57 straipsniu, už prekes ir paslaugas sumokėtą pirkimo PVM įtrauks/įtraukė į PVM ataskaitą, t. y. šia suma sumažins/sumažino mokėtiną į biudžetą PVM arba šią sumą susigrąžins iš biudžeto.

39Dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su vandens lašėjimu per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų sujungimuose su ortakiais bei vėdinimo sistemų sujungimuose su ortakiais, taip pat nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje 33 446,42 Lt sumai su PVM. Apeliantas nurodo, kad teismas visiškai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl atsakovo pateiktų įrodymų, kad išlaidos šiems trūkumams pašalinti yra nepagrįstai išdidintos, nedetalizuotos, todėl tokio dydžio negalėjo būti priteistos. Jis į bylą pateikė kito rangovo UAB „Būsto imperija“ vykdyto panašaus gedimo šalinimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kurie patvirtina, kad už tokio pobūdžio darbus buvo sumokėta 10 kartų mažesnės suma.

40Teismas taip pat visiškai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl atsakovo pateiktų įrodymų, paneigiančių atsakovo atsakomybę dėl vandens pratekėjimų žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, t. y. kad po objekto perdavimo ieškovui, jo paties iniciatyva dėl nenuvalyto sniego padarytų sugadinimų buvo iš naujo įrengiama ir taisoma ši stogo danga.

41Nurodo, kad ieškovo reikalavimas dėl UAB „Baltic Facility Management“ sumokėtų sumų už trūkumų šalinimo darbų kontrolę priteisimo yra nepagrįstas, nes tokios išlaidos nėra būtinos.

42Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas išsamiai pasisakė dėl ieškinio senaties termino taikymo ir padarė motyvuotą išvadą, kad ieškinio reikalavimas dėl šalčio mašinų statybos rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo nėra praleistas. Nurodo, kad teismas pagrįstai padarė išvadą, kad, esant šalių susitarimui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį paaiškėjusių darbų trūkumus, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju užsakovui nenurodžius trūkumų, jis nepraranda teisės remtis trūkumų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, faktu. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentais dėl teismo priteistų išlaidų dydžio pagrįstumo, pritardamas teismo motyvams.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Apeliacinis skundas atmestinas.

45Bylos duomenimis nustatyta, kad šalis sieja statybos rangos teisiniai santykiai, ieškovas yra užsakovas, o atsakovas rangovas. 2007-11-29 užsakovas UAB „SSPC“ ir rangovas UAB „Mitnija“ (atsakovas) sudarė statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis) dėl prekybos centro „Banginis“, esančio Šilutės pl. 35, Klaipėdoje (toliau – objektas), statybos (t. 1, b. l. 12-47). Rangos sutarties 22.3 punktas numatė, kad užsakovui perleidus nuosavybės teises į objektą, užsakovo teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties, nuo to momento, kai objekto naujasis savininkas įgyja nuosavybės teisę į objektą, automatiškai pereina naujajam savininkui. Ginčo objektas buvo pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti 2008 10 16 (t. 2, b. l. 19-22). Nustatyta, kad 2008-12-24 pirkimo-pardavimo sutartimi užsakovas UAB „SSPC“ pardavė objektą ieškovui UAB „SSPC-Klaipėda“, o 2008-12-31 pasirašė objekto perdavimo-priėmimo aktą (t. 1, b. l. 48-57), todėl pastarajam perėjo visos užsakovo teisės pagal 2007-11-29 Sutartį. 2007-11-29 sudarytas susitarimas dėl teisių ir pareigų perėmimo (t. 2, b. l. 38), juo teisių perėmėjas UAB “Mitnija” perėmė visas užsakovo UAB “SSPC” teises ir pareigas, kylančias iš 2007-04-11 projektavimo sutarties, sudarytos UAB “SSPC” su UAB “Andrijauskas ir partneriai” bei UAB “Archikadas”. 2009-07-16 UAB „YIT Technika“ elektroniniu laišku informavo atsakovą, kad nustatyti atliktų darbų trūkumai (t. 1, b. l. 25), o 2009-08-04 informaciniu raštu UAB “Mitnija” dėl garantinių darbų prekybos centre “Banginis” (t. 2, b. l. 26) nurodė, kad užfiksavo trūkumus ir prašė nurodyti terminus, iki kada juos įsipareigoja sutvarkyti. 2010-08-23 UAB “Mitnija” informavo UAB “Baltic RED Management”, kad pagal šios įmonės pageidavimą papildomai pakloti po vieną elektros kabelį Cu 5x120 kv. mm šalčio mašinoms šių darbų be papildomo apmokėjimo neatliks, kadangi elektros kabelio montavimo darbai atlikti vadovaujantis patvirtintais darbo projekto brėžiniais (t. 1, b. l. 61). 2011-04-18 UAB “SSPC – Klaipėda” raštu informavo atsakovą UAB “Mitnija”, kad pastarajam nepagrįstai atsisakius pašalinti rangos darbų trūkumus, ieškovas pradėjo šaldymo mašinų defektų šalinimo darbus, pasitelkęs į pagalbą trečiuosius asmenis, kaip tai numatyta Sutarties 13.7 punkte, ir reikalaus rangovo atlyginti visas su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas bei nuostolius (t. 1, b. l. 62-63).

46Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties termino taikymo ginčo santykiams, susijusiems su rangos darbų trūkumų šalinimu, taip pat dėl įrodymų vertinimo, sprendžiant tokių trūkumų šalinimo išlaidų dydžio pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija pasisako dėl šių apeliacinio skundo argumentų.

47Dėl ieškinio senaties termino

48Teisėjų kolegija nesutinka su teismo padaryta išvada, kad CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties terminas objektyviai prasideda tik tada, kai užsakovas faktiškai patiria nurodytas išlaidas, tačiau šis netinkamas ieškinio senatį reglamentuojančios teisės normos aiškinimas nesudaro pagrindo teismo sprendimą pripažinti neteisėtu ar nepagrįstu, atsižvelgiant į kitas teismo padarytas išvadas dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo bei taikymo, taip pat į pagrindinius civilinėje teisėje taikomus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.).

49Kaip matyti iš bylos duomenų, šalys neginčija, kad per statybos darbų garantinį terminą, nustatytą CK 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir Sutarties 13.2 punkte (t. 1, b. l. 33, 34), administratorius UAB „YIT Technika“ 2009-07-16 elektoriniu laišku ir 2009-08-04 informaciniu raštu kreipėsi į rangovą UAB „Mitnija“ (2 t. b. l. 25, 26) dėl atliktų rangos darbų trūkumų (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuriuose, be kita ko, nurodė, jog karštą vasaros dieną šaldymo mašinų įvadiniai automatai, kurie pagal savo techninius parametrus skirti mažesnei elektros srovei, nei numatyta šaldymo mašimų vardinė srovė, neatlaiko apkrovos ir atjungia šaldymo mašinas; be to, elektros kabelių, kuriais šaldymo mašinos prijungtos prie objekto elektros tinklo, skerspjūvis yra per mažas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad su ieškovu (užsakovu) susijęs asmuo (objekto administratorius UAB „YIT Technika“) pirmą kartą pareiškė atsakovui (rangovui) apie trūkumus, susijusius su šaldymo mašinų veikimu, ir reikalavo juos neatlygintinai pašalinti

502009-07-16. Vadovaujantis bendrąja ieškinio senaties termino pradžią nustatančia taisykle, šio termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, o šios taisyklės išimtys nustatytos Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). CK 6.667 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, kai įstatymas ar rangos startis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Pažymėtina, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyvusis momentas), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Taigi, siekiant tinkamai nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, visų pirma turi būti nustatytas teisės pažeidimo momentas, kuris yra pradinis etapas, nustatant konkrečią ieškinio senaties eigos pradžios datą pagal subjektyvųjį momentą. Teisės pažeidimo ir sužinojimo apie jį momentas gali nesutapti. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Teismų praktikoje išaiškinta, kad, kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kirstnė“ ir kt. v. UAB „Medicinos bankas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-317/2008; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-532/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. M. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-11/2010, kt.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovui 2009-07-16 nustačius atliktų darbų trūkumus, susijusius su šalčio mašinų netinkamu veikimu, formaliai tą dieną jis sužinojo apie savo pažeistą teisę gauti tinkamos kokybės darbus, tačiau faktiškai ieškovo teisės buvo pažeistos tuo metu, kai 2010-08-23 raštu atsakovas jį informavo, kad neketina pašalinti nustatytų trūkumų. Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad ieškovui apie jo pažeistą teisę turėjo būti žinoma jau tuo metu, kai atsakovas nepašalino trūkumų iki nurodytos datos – 2009-07-21, kadangi vėliau, t. y. 2009-08-04, ieškovas pakartotinai pateikė pranešimą dėl trūkumų šalinimo, tačiau jokio atsakymo dėl trūkumų šalinimo datų, sutikimo ar ne su trūkumais, negavo iki nustatyto termino, t. y. 2009-08-05. Tokios aplinkybės teismo pagrįstai nevertintos kaip atsakovo atsisakymas taisyti trūkumus, kadangi tik 2010-08-23 atsakovui pateikus atsisakymą šalinti nustatytus trūkumus, toks raštas patvirtino jo aiškiai išreikštą valią šiuo klausimu. Atsižvelgdamas į šalis gan ilgą laiką siejančius rangos teisinius santykius, jų susirašinėjimą ir bendravimą aiškinantis šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežastis ir neatlygintino trūkumų pašalinimo klausimą, teismas pagrįstai sprendė, kad visą nurodytą laiko tarpą ieškovas tikėjosi, kad šalys pasieks abiems šalims priimtiną susitarimą, priešingų įrodymų apeliantas į bylą nepateikė, šių aplinkybių neginčijo. Taigi nagrinėjamu atveju pripažintina, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo tik 2010-08-23. Nepaisant to, kad teismas, pripažindamas, kad 2010-08-23 nutrūko ieškinio senaties terminas vadovaudamasis CK 1.130 straipsnio 2 dalimi, nors iš tikrųjų jis nurodytą dieną tik prasidėjo, netinkamai aiškino ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, tačiau šis pažeidimas yra neesminis ir neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 330 str.).

51Teisėjų kolegija sutinka su teismo padaryta išvada, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą 2012-01-10, ieškinio senaties termino nepraleido, skirtingai nei nurodo apeliantas. Pažymėtina, kad 2011-04-18 ieškovas, informuodamas atsakovą apie tai, kad šiam atsisakius pašalinti nustatytus trūkumus, jis ketina juos pašalinti savo sąskaita ir reikalauti išlaidų atlyginimo, aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtino šalių išreikštą valią Sutarties 13.7 punkte, jog tuo atveju, jeigu rangovas nepašalina objekto statybos darbų defektų ar trūkumų, paaiškėjusių garantinio laikotarpio metu, per užsakovo raštu nurodytą pagrįstą techniškai įmanomą laiko tarpą, užsakovas gali pašalinti trūkumus pats arba pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti. Tokiu atveju rangovas privalo kompensuoti visas užsakovo patirtas pagrįstas išlaidas. Iš tokio šalių susitarimo matyti, kad, nustačius atliktų darbų trūkumus, šalys susitarė dėl kompleksiško ieškovo teisių gynimo būdo, apimančio CK 6.665 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus ir susidedančio iš dviejų dalių, kuriomis jis turi galimybę pasinaudoti subsidiariai, t. y. antrąja dalimi – reikalauti pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis šalinti nustatytus trūkumus - ieškovas turi galimybę pasinaudoti tik tuo atveju, kai yra pasinaudojęs pirmąja dalimi – reikalauti rangovo pašalinti trūkumus. Atsižvelgiant į tokį šalių laisva valia sudarytą susitarimą, kurį pripažinti prieštaraujančiu CK 6.665 straipsnyje įtvirtintai teisės normai, reglamentuojančiai rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą, nėra pakankamo pagrindo, nes šalims įstatymas yra suteikęs teisę šį klausimą reglamentuoti savo nuožiūra (CK 6.665 str. 1 d.), darytina išvada, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas, 2011-04-18 pasirinkdamas šalių aptartą subsidiarų savo teisių gynimo būdą, nutraukė vienerių metų ieškinio senaties terminą, skaičiuotą nuo 2010-08-23, kai atsakovas pareiškė, jog atsisako pašalinti ieškovo nurodomus trūkumus, o kreipdamasis į teismą 2012-01-10, ieškinio senaties termino nepraleido. Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad ieškovas siekė tinkamai apginti savo pažeistas teises, nustatęs, kad atsakovas atsisako atlyginti patirtas išlaidas, jau

522011-03-25 sudarė Statybos rangos darbų atlikimo sutartį su UAB „Elpreka“ (t. 1, b. l. 64-67), siekdamas pašalinti šaldymo mašinų neveikimo priežastis. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad formalus konstatavimas, kad ieškinio senatis yra praleista neįvertinus faktinių aplinkybių, pažeistų pagrindinius civilinės teisės principus, taip pat neatitiktų teismų suformuotos praktikos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmuo veikė protingai ir sąžiningai, aktyviais teisėtais veiksmais per visą laikotarpį iki bylos iškėlimo siekia ginti savo pažeistas teises, negalima pripažinti, kad tai suteiktų atsakovui teisėtus lūkesčius tikintis, jog toks asmuo apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista, taip pat negalima pripažinti, jog pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino atitiktų ieškinio senaties teisės instituto paskirtį (pvz. 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-633/2013).

53Dėl rangos darbų trūkumų nustatymo bei šių trūkumų šalinimo išlaidų dydžio pagrįstumo

54Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šaldymo mašinų netinkamu veikimu, pašalinimą priteisimu, padarytomis atsižvelgiant į tai, jog rangovas atsako už darbų trūkumus, kurie paaiškėja per garantinį laikotarpį (CK 6.697 str.), nurodydamas, kad teismas be pagrindo išplėtė rangovo atsakomybės garantiniu laikotarpiu ribas ir iš esmės paneigė darbų priėmimo – perdavimo bei pripažinimo tinkamu naudoti institutų esmę. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie argumentai yra nepagrįsti, todėl atmestini.

55Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo aplinkybes, susijusias su atliktų darbų perdavimu – priėmimu, galimybe nustatyti darbų trūkumus darbų priėmimo metu, ir padarė pagrįstą išvadą, kad trūkumai, susiję su šaldymo mašinų galingumu, nebuvo akivaizdūs, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas, priimdamas darbus ir nepastebėdamas šių darbų trūkumų jų priėmimo metu, buvo nepakankamai atidus ar rūpestingas. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad darbai buvo atlikti ir perduoti 2008 m. rudenį, o šaldymo mašinų gedimai išryškėjo 2009 m. vasarą, t. y. karštojo sezono metu. Būtent dėl nurodytų objektyvių priežasčių atliktų darbų trūkumų ieškovas negalėjo pastebėti jų priėmimo metu rudenį, nes tuo metu lauko temperatūra paprastai nėra labai aukšta ir šaldymo mašinos neveikia ekstremaliomis sąlygomis. Teisėjų kolegija pritaria teismo motyvams, kad vadovaujantis CK 6.662, 6.694 straipsniais, užsakovas turi pareigą apžiūrėti ir priimti darbus, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų, tačiau pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normaliai apžiūrėti daiktą ir jis nėra įpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus. Tokios pareigos šalys nenumatė ir jų sudarytoje Sutartyje (16.4 p.). Tai, kad šalys susitarė, jog priimdamas darbus užsakovas turi atlikti objekto apžiūrą, nurodyti esminius ir neesminius trūkumus, ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba atsisakyti jį pasirašyti, nereiškia, kad ieškovas tokiu būdu prisiėmė apžiūros metu nenustatytų, tačiau vėliau paaiškėjusių trūkumų riziką ar atsisakė teisės reikšti pretenzijas dėl vėliau paaiškėjusių trūkumų. Pažymėtina, kad atsakovas neginčija paties trūkumų fakto, todėl jo dėstomi argumentai, kad po darbų perdavimo užsakovas visiškai disponuoja objektu, gali jį keisti, modifikuoti ar net sugadinti, o tada pareikšti pretenzijas rangovui, yra nepagrįsti. Teismų praktikoje dėl rangos darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui, taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005). Tai, kad teismas nesivadovavo ekspertizės išvadomis, nurodančiomis, kad šalčio mašinų prijungimo prie elektros tinklo darbai nėra priskirtini prie paslėptų darbų, laikytini akivaizdžiais ir galėjo būti pastebėti darbų priėmimo metu, nepatvirtina teismo padarytų išvadų neteisingumo. Kaip teisingai nurodoma atsiliepime į apeliacinį skundą, šios aplinkybės (akivaizdus ar ne šaldymo mašinų prijungimo prie elektros tinklo darbo trūkumų pobūdis) įrodinėjimas yra teismo, o ne ekspertų kompetencija, todėl tokia eksperto išvada gali būti vertinama kartu su kitais įrodymais teismui vertinant šios aplinkybės pagrįstumą (CPK 185 str., 218 str.).

56Apeliantas taip pat nurodo, kad ieškovas apžiūros metu galėjo pastebėti, kad pakloti elektros kabeliai neatitinka šalčio mašinų galingumo, tačiau su tokiu argumentu nesutiktina. Kaip jau buvo minėta, užsakovas turi pareigą apžiūrėti atliktus darbus, tai jis ir padarė, apžiūrėdamas, ar šaldymo agregatai sumontuoti, ar prijungti prie elektros tinklų. Tačiau skaičiuoti ir techninėmis priemonėmis matuoti, ar pakloti elektros kabeliai yra pakankamo skerspjūvio sumontuotiems šaldymo agregatams darbų priėmimo metu ieškovas neprivalėjo. Taip pat nesutiktina su apeliantu, kad jis montavo šalčio mašinas vadovaudamasis patvirtintais darbo brėžiniais, todėl jis negali būti atsakingas dėl atsiradusių trūkumų. Šiuo atveju svarbu pažymėti į tai, kad atsakovas kaip generalinis rangovas privalo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ne tik vadovaudamasis jam pateiktais užsakovo dokumentais, t. y. užduotimi ir bendrosiomis sąlygomis, tačiau taip pat ir normatyviniais dokumentais, atlikdamas rangos darbus (CK 6.681 str., 6.684 str.). Teisėjų kolegijos vertinimu, darbo projekte nurodytų šaldymo agregatų parametrų neatitikimas faktiniams jų parametrams, nurodytiems “AERMEC” gamintojo instrukcijoje, negali būti pateisinamas tuo, kad tokie buvo techninio projekto sprendiniai ir todėl jais neva pagrįstai vadovavosi atsakovas. Sutartyje šalys aiškiai susitarė, kad rangovas įsipareigoja užtikrinti atliekamų darbų kokybę ir tuo pačiu tinkamai sumontuoti šalčio mašinas. Be to, rangovas taip pat patvirtino, kad jis turėjo galimybę susipažinti su techniniu projektu iki sutarties pasirašymo. Jis taip pat susitarė su užsakovu, kad, peržiūrėjęs techninį projektą per 10 darbo dienų po sutarties sudarymo dienos nurodys užsakovui pastebėtus techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus užduočiai, bendriesiems reikalavimams, objekto projektavimo sąlygoms ar kitiems privalomiems reikalavimams bei organizuos ir užtikrins jų pašalinimą (Sutarties 2.4 p.). Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmiausia būtent atsakovui teko pareiga atidžiai patikrinti techninį projektą, tuo labiau – faktiškai montuojamas šaldymo mašinas ir nustatyti, ar pagal turimus dokumentus atliekami darbai bus kokybiški. Pasak apelianto, techniniame projekte nurodytas šaldymo agregatų galingumas buvo pakankamas, tačiau jis nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų. Taip pat apeliantas nepateikė įrodymų, kad jis būtų pastebėjęs neatitikimus ir apie tai informavęs ieškovą ir kad užsakovas būtų pritaręs tokiems neatitikimams, į bylą nėra pateikta tokių įrodymų, todėl konstatuotina, kad būtent atsakovui tenka pareiga atsakyti dėl atliktų darbų trūkumų, nes jis neįrodė, kad šie trūkumai atsirado dėl užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovo atsakomybę dėl atliktų darbų kokybės patvirtina ir tai, kad jis 2007-11-29 susitarimu dėl teisių ir pareigų perėmimo perėmė iš ieškovo teises ir pareigas, kylančias iš 2007-11-29 projektavimo sutarties, į projektuotoją, parengusį techninį projektą, tačiau jokių pretenzijų projektuotojui dėl netinkamai atliktų darbų nereiškė, tuo patvirtindamas, kad techninis projektas yra tinkamas.

57Atsižvelgiant į teismų praktikoje suformuotą taisyklę, kad užsakovui pakanka įrodyti defekto faktą, tuo tarpu rangovui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, šalinančias jo atsakomybę dėl defektų atsiradimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimtacivilinėje byloje AB Panevėžio statybos trestas v. UAB AK ,,Aviabaltika”, bylos Nr. 3K-3-652/2004;2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB ,,Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009), darytina labiau tikėtina išvada, kad ieškovas pagrindė savo reikalavimą, o atsakovas nepaneigė jo pagrįstumo (CPK 178 str.), todėl jis pripažintinas atsakingu dėl šio defekto ir, ieškovui pašalinus jį savo sąskaita, jam atsirado pareiga atlyginti šias išlaidas.

58Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ieškovo patirtos išlaidos šiems trūkumams pašalinti yra pagrįstos įrodymais. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas neginčijo šių ieškovo patirtų trūkumų šalinimo išlaidų fakto, tačiau jis nurodė, kad ieškovas tai galėjo padaryti mažesnėmis sąnaudomis. Kadangi pareiga pašalinti darbų trūkumus tenka atsakovui (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2008, suformuota taisykle, konstatavo, kad šios pareigos neįvykdęs atsakovas negali įrodinėti, kad galėjo atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau nei už juos sumokėjo ieškovas. Apeliantas, nesutikdamas su teismo priteistomis išlaidomis, susijusiomis su netinkamu elektros kabelių nutiesimu, t. y. per arti nuo paviršiaus, nepateikė konkrečių įrodymų, paneigiančių šių išlaidų dydžio pagrįstumą (CPK 178 str.).

59Nesutiktina su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą, priteisdamas ieškovui išlaidas, paskaičiuotas kartu su pridėtinės vertės mokesčiu. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau tekste PVMĮ) nuostatas atlyginimas už darbus, kurio reikalaujama šiuo ieškiniu, yra laikomas paslaugų teikimu, taigi tai yra PVM objektas (PVMĮ 7 straipsnio 4 punktas, 3 straipsnis), tačiau paslaugų teikėjas negali įtraukti paskaičiuoto PVM nuo parduotų, bet ne įsigytų, kaip yra numatyta PVMĮ 58 straipsnio 1 dalyje, paslaugų kainos į PVM atskaitą, todėl darytina išvada, kad teismas pagrįstai paskaičiavo nuostolių dydį kartu su PVM.

60Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, priteisiant ieškovo turėtas ekspertizės išlaidas bei UAB „Baltic Facility Management“, apelianto argumentai nepaneigia šių išvadų pagrįstumo, todėl dėl to plačiau nepasisakoma.

61Dėl kitų darbų trūkumų šalinimo išlaidų

62Atsakovas neginčija ieškovo teisės reikalauti išlaidų, susijusių su nesandarumų, atsiradusių šaldymo mašinų sujungimuose su ortakiais ir vėdinimo sistemų sujungimuose su ortakiais, per kuriuos lietaus vanduo patenka į patalpas, tai patvirtina ir 2011-04-01 vykusio pasitarimo rezultatai, atsakovo atstovams pripažįstant šiuos trūkumus ir įsipareigojant juos pašalinti (t. 1, b. l. 110), tačiau, jo manymu, šios ieškovo patirtos išlaidos yra nepagrįstai didelės. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, teismas, spręsdamas dėl šio reikalavimo pagrįstumo, vadovavosi teismo ekspertizės, kuri buvo skirta išsiaiškinti klausimus, susijusius su ginčo šalčio mašinų įrengimo ir trūkumų šalinimo darbais, išvadomis, kuriose ekspertas nurodė, kad UAB „Euroinstal“ 2011-05-31 atliktų darbų akte nurodyta darbų – ortakių vamzdynų sandūrų, hermetizuojant išorines siūles, remontas – kaina atitinka darbų metu galiojusias rinkos kainas (t. 4, b. l. 56-58), į bylą taip pat pateikti įrodymai, pagrindžiantys tokias išlaidas. Be to, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, kad įsipareigojęs pašalinti nurodytus trūkumus, tačiau per protingą terminą to nepadaręs [iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2011-04-13 raštu įspėjo atsakovą, kad pastarajam nepašalinus trūkumų iki 2011-04-30, trūkumai bus pašalinti pasitelkiant trečiuosius asmenis į pagalbą ir bus pareikalauta iš atsakovo atlyginti visas su tuo susijusias išlaidas (t. 1, b. l. 111)], jis turi atlyginti ieškovui trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). Dar kartą pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2008, suformuota taisykle, konstatavo, kad šios pareigos neįvykdęs atsakovas negali įrodinėti, kad galėjo atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau nei už juos sumokėjo ieškovas.

63Nesutiktina su apeliantu, kad teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl atsakovo pateiktų įrodymų, paneigiančių atsakovo atsakomybę dėl vandens pratekėjimų žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje. Pažymėtina, kad esminę reikšmę nagrinėjamu atveju turi 2011-04-01 vykusio pasitarimo, kuriame buvo sprendžiami defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, pašalinimo klausimai, rezultatai (t. 1, b. l. 110-112). Šiame protokole užfiksuota, kad atsakovo atstovai nutarė per 2011 m. balandžio mėn. apžiūrėti šiuos defektus ir juos pašalinti. Taigi jie, būdami atsakingi už atliktų darbų kokybę, pripažino nurodytus defektus, nustatytus garantiniu laikotarpiu. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismas padaryta išvada, kad ankstesni šalių santykiai, buvę iki 2011-04-01, neturi reikšmės.

64Esant išdėstytiems argumentams, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti teismo sprendimo nėra pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

66Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 5 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „SSPC-Klaipėda“ ieškiniu dokumentinio proceso tvarka... 5. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį... 6. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl Kauno apygardos teismo 2012-01-12... 7. Dėl vandens pratekėjimų žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų... 8. Ieškovas atsiliepimu į prieštaravimus prašė preliminarų teismo sprendimą... 9. Esant šalių susitarimui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį... 10. Ieškovas nesutiko, kad atsakovas (rangovas) ieškovo (užsakovo) atžvilgiu... 11. Nurodė, kad atsakovo argumentai, jog su šaldymo mašinų veikimu susijusių... 12. Taip pat nesutiko su atsakovo argumentais dėl kitų išlaidų priteisimo... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 5 d. galutiniu sprendimu Kauno... 15. Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį. Teismas nesutiko su atsakovu,... 16. Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų,... 17. Teismas nustatė, kad 2011-03-25 ieškovas sudarė su UAB „Elpreka“... 18. Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos,... 19. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, jog į prašomą priteisti išlaidų,... 20. Ieškovas taip pat turi teisę į išlaidų, kurias patyrė sumokėdamas už... 21. Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų,... 22. Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos,... 23. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovo ieškinio... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 25. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mitnija“ prašo Kauno apygardos teismo... 26. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neteisingai taikė ir... 27. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad ieškinio senaties terminas... 28. Teismas vadovaujasi CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrąja... 29. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas yra nenuoseklus, nurodant... 30. Dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio... 31. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog šaldymo mašinų sumontavimo... 32. Teismas visiškai nepasisakė sprendime, kodėl atmetė byloje atliktos... 33. Taip pat nurodo, kad atsakovas pagal 2007-11-29 susitarimą perėmė užsakovo,... 34. Nėra pateikta įrodymų, kad rangovas darbus būtų atlikęs netinkamai,... 35. Teismas neįvertino, kad šalčio mašinų užsakymas pagal Sutarties nuostatas... 36. Nors teismas nusprendė, kad rangovas yra atsakingas dėl statybos darbų... 37. Dėl kitų išlaidų, susijusių su šalčio mašinomis, priteisimo. Apeliantas... 38. Skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovui PVM sumas, kurias... 39. Dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su vandens... 40. Teismas taip pat visiškai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl atsakovo pateiktų... 41. Nurodo, kad ieškovo reikalavimas dėl UAB „Baltic Facility Management“... 42. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. Apeliacinis skundas atmestinas.... 45. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalis sieja statybos rangos teisiniai... 46. Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties termino taikymo ginčo santykiams,... 47. Dėl ieškinio senaties termino... 48. Teisėjų kolegija nesutinka su teismo padaryta išvada, kad CK 6.665... 49. Kaip matyti iš bylos duomenų, šalys neginčija, kad per statybos darbų... 50. 2009-07-16. Vadovaujantis bendrąja ieškinio senaties termino pradžią... 51. Teisėjų kolegija sutinka su teismo padaryta išvada, kad ieškovas,... 52. 2011-03-25 sudarė Statybos rangos darbų atlikimo sutartį su UAB... 53. Dėl rangos darbų trūkumų nustatymo bei šių trūkumų šalinimo išlaidų... 54. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis dėl išlaidų už statybos rangos... 55. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo... 56. Apeliantas taip pat nurodo, kad ieškovas apžiūros metu galėjo pastebėti,... 57. Atsižvelgiant į teismų praktikoje suformuotą taisyklę, kad užsakovui... 58. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad... 59. Nesutiktina su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas padarė aiškią... 60. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, priteisiant... 61. Dėl kitų darbų trūkumų šalinimo išlaidų... 62. Atsakovas neginčija ieškovo teisės reikalauti išlaidų, susijusių su... 63. Nesutiktina su apeliantu, kad teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl atsakovo... 64. Esant išdėstytiems argumentams, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 66. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 5 d. galutinį sprendimą palikti...