Byla e2-555-324/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, atsakovės priešieškinį ieškovėms dėl skolos priteisimo, atliktų darbų aktų, sąskaitų faktūrų ir reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Tomui Pavilioniui, dalyvaujant ieškovės atstovams A. R., advokatui V. D., atsakovo atstovams V. Š., A. R., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarųjų akcinių bendrovių „Šebsta“, „Dabingė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Manfula“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, atsakovės priešieškinį ieškovėms dėl skolos priteisimo, atliktų darbų aktų, sąskaitų faktūrų ir reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

2ieškovės pateikė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės UAB „Šebsta“ naudai 24 618,37 Eur skolos, UAB „Dabingė“ naudai 36 093,86 Eur skolos, UAB „Šebsta“ naudai 7 740,41 Eur delspinigių, UAB „Dabingė“ naudai 12 993,79 Eur delspinigių, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo šios bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo momento.

3Ieškovių atstovai paaiškino, kad UAB „Šebsta“ ir atsakovė 2013 m. lapkričio 18 d. sudarė rangos sutartį Nr. 2013-SRA-094 (toliau – rangos sutartis), kurios pagrindu UAB „Šebsta“ įsipareigojo atlikti paruošiamuosius statybvietės įrengimo darbus, o atsakovė įsipareigojo juos priimti ir sumokėti 302 500 Lt. UAB „Šebsta“ ir atsakovė 2013 m. gruodžio 12 d. sudarė subrangos sutartį Nr. 2013- SRA-108 (toliau – subrangos sutartis), kurios pagrindu UAB „Šebsta“ įsipareigojo atlikti mechaninio rūšiavimo įrenginių pastato statybą ir kitus su šiuo objektu susijusius statybos darbus, o atsakovė įsipareigojo juos priimti ir sumokėti 4 921 448,96 Lt be PVM. Atsakovė neatsiskaitė už rangos sutarties pagrindu atliktus statybos darbus, numatytais terminais negavo statybos leidimo pagal subrangos sutartį atliktiniems statybos darbams, todėl šie darbai nebuvo pradėti. Atsakovė tinkamai nefinansavo statybos darbų pagal subrangos sutarties sąlygas, todėl 2014 m. gegužės 6 d. sudarė priedą Nr. 1 prie subrangos sutarties dėl statybos darbų finansavimo faktoringo būdu. AB SEB bankas atsisakė finansuoti statybos darbus dėl atsakovės finansinių problemų. 2015 m. vasario 24 d. UAB „Šebsta“ su UAB „Dabingė“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią perleido „Dabingės“ bendrovei 36 093,86 Eur dydžio reikalavimo teisę į atsakovę pagal įsiskolinimą, kylantį iš 2013 m. gruodžio 12 d. su atsakove sudarytos statybos rangos sutarties su visais priedais ir papildymais. Pagal subrangos sutartį atsakovė nepajėgė finansuoti statybos darbų, todėl UAB „Šebsta“ su atsakove 2014 m. spalio 9 d. sudarė subrangos sutarties pakeitimą, kurio pagrindu šalys sumažino statybos darbų apimtis, pakeitė darbų atlikimo ir atsiskaitymo už juos terminus, netesybų dydį. UAB „Šebsta“ neteko galimybės atlikti statybos darbus pagal subrangos sutartį dėl atsakovės kaltės, todėl nuostoliams kompensuoti į sutarties kainą šalys įtraukė 1 00 000 Lt dydžio kompensaciją. UAB „Šebsta“ atliko numatytus statybos darbus pagal subrangos sutarties pakeitimą. Atsakovė priėmė 2014 m. spalio mėn. atliktus statybos darbus. 2014 m. lapkričio mėn. baigtus darbus atsakovė nepagrįstai vengė priimti, nenurodė perduodamų statybos darbų trūkumų, todėl juos UAB „Šebsta“ perdavė vienašališkai. Vienašališkai pasirašytas atliktų darbų aktas sukelia tokias pačias teisines pasekmes, kaip abiejų šalių pasirašytas atliktų darbų aktas, todėl atsakovė privalo apmokėti pagal tokį aktą perduotus statybos darbus. Atsakovės 2014 m. lapkričio 5 d. pretenzija ir 2014 m. gruodžio 4 d. raštas neturi nieko bendro su atliktų darbų akte Nr. 2 už 2014 m. lapkričio mėn. nurodytais darbais. UAB „Šebsta“ 2015 m. vasario 6 d. pareiškė atsakovei pretenziją dėl skolos ir delspinigių sumokėjimo, į kurią atsakovė nereagavo. 2015 m. vasario 24 d. ieškovai sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 24/2015, pagal kurią perleido 36 093,86 Eur dydžio reikalavimo teisę į atsakovę pagal subrangos sutartį. Atsakovė pripažino skolą ir žadėjo atsiskaityti su UAB „Dabingė“ iki 2015 m. rudens. Atsakovė bendrovei „Šebsta“ išsiuntė 2015 m. balandžio 3 d. atsakymą į 2015 m. vasario 6 d. pretenziją, kuriame nėra motyvuotų atsikirtimų į reiškiamas pretenzijas. UAB „Dabingė“ apie atsakovės nesutikimą su pretenzijomis sužinojo 2015 m. rugpjūčio 31 d. Vėliau atsakovė klaidino ieškoves, reiškė joms pretenzijas. Atsakovė atliko dalinius mokėjimus, tačiau nustatytais terminais su ieškove ir jos teisių perėmėjais neatsiskaitė. Atsakovė privalo mokėti delspinigius už pradelstą atsiskaityti laiką. Šalys sulygo dėl 1 proc. dydžio delspinigių, tačiau ieškovės prašo priteisti 5 kartus mažesnius delspinigius, t. y. 0,2 proc. Toks delspinigių dydis yra sąžiningas, protingas ir teisingas. Delspinigius nustatė atsižvelgiant į atsakovės neatsiskaitymo riziką, atsakovė sutiko su dideliais delspinigiais, piktybiškai vengia atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2015 m. antrąjį pusmetį, todėl taikytina šio pusmečio pirmąją kalendorinę dieną galiojusi vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma 0,05 proc. palūkanų norma. Iš atsakovės priteistinos 8,05 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka.

5Jos atstovai paaiškino, kad atsakovė už atliktus darbus pagal rangos sutartį atsiskaitė su UAB „Šebsta“, todėl nepagrįstai priskaičiavo 11 959,11 Lt delspinigių. UAB „Šebsta“ reikalavimo likutis yra 33 767,81 Lt (254069,40–114252,27–106049,32), nes atsakovė iš mokėtinų 254 069,40 Lt pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. SEP828 ir SE0000922 sumokėjo 114 252,27 Lt (100000+5200+9052,27) ir 106 049,32 Lt ieškovės reikalavimą perėmusiai UAB „Autokompleksas“. Kadangi UAB „Šebsta“ atsakovei skolinga 91 832,52 Lt (26596,54 Eur) už nekokybiškai atliktus darbus, ieškovė skolinga atsakovei 58 064,71 Lt (16816,70 Eur) (91832,52–33767,81). Be to, iš 58 064,71 Lt atėmus UAB „Šebsta“ 11 959,11 Lt skolos bei reikalaujamų 430,53 Lt delspinigių, gauna 45 675,07 Lt (13228,41 Eur) sumą, kuri yra UAB „Šebsta“ skola atsakovei (58064,71–11959,11–430,53). Kiti UAB „Šebsta“ delspinigiai priskaičiuoti gavus mokėjimą yra 36 201,78 Lt (45675,07–9473,29). UAB „Dabingė“ nepagrįstai reikalauja 12 993,79 Eur netesybų (delspinigių), nes 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgytas reikalavimas į atsakovę negalioja ir neegzistuoja. Atsakovė iki 2015 m. vasario 24 d. atsiskaitė su UAB „Šebsta“ (įskaitant turimus reikalavimus), todėl pastaroji jokio reikalavimo negalėjo perleisti. UAB „Šebsta“ nepagrįstai reikalauja 7 740,41 Eur (26726,09 Lt) delspinigių. 430,53 Lt delspinigių yra įskaičiuotos į atsakovės turimus reikalavimus. Nuo 2014 m. gruodžio 4 d. UAB „Šebsta“ neturėdama reikalavimo teisės į atsakovę negalėjo skaičiuoti delspinigių. 2015 m. vasario 25 d. priskaičiuoti 0,2 dydžio delspinigiai (26295,56 Lt) už 180 dienų yra nepagrįsti. Jei atsakovė neturi reikalavimo teisės UAB „Šebsta“, 0,2 proc. netesybų dydis mažintinas, kadangi subrangos sutarties pakeitime įtvirtintas 1 proc. delspinigių dydis yra akivaizdžiai per didelis ir neprotingas. Teismų praktikoje pasisakoma, jog priteistinų delspinigių teisingas ir protingas dydis sudaro 0,1 procento už kiekvieną uždelstą dieną. UAB „Šebsta“ gaudama atsakovės mokėjimus nepagrįstai pirmiausia juos skirdavo netesyboms apmokėti. Atsakovė atlikdama mokėjimus, paskirtyje nurodė mokanti pagal sąskaitą faktūrą. Atsakovė nemokėjo už delspinigius. UAB „Šebsta“ turėjo pateikti naują sąskaitą su priskaičiuotais delspinigiais, o ne paskirstyti mokėjimą netesyboms, neatsižvelgdamas į atsakovės valią.

6Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriame prašo priteisti iš UAB „Šebsta“ 26 596,54 Eur skolos; pripažinti negaliojančiais UAB „Šebsta“ vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. 2 ir 3 už 2014 m. lapkričio mėn.; pripažinti negaliojančiomis UAB „Šebsta“ atliktų darbų aktų Nr. 2 ir 3 už lapkričio mėn. pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras Serija SE Nr. 0000929 ir Serija SE Nr. 0000937; pripažinti tarp ieškovių sudarytą 2015 m. vasario 24 d. reikalavimų teisių perleidimo sutartį Nr. 24/2015 negaliojančia nuo jos sudarymo momento; priteisti atsakovei iš UAB „Šebsta“ 6 procentų metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Nurodė, kad darbai pagal 2013 m. rugpjūčio 29 d. atsakovės kaip generalinės rangovės ir užsakovės UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ sudarytą rangos sutartį Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006/4, pagal kurią atsakovė turėjo atlikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, statybos darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus, turėjo būti atlikti per 25 mėnesius. Atsakovė ir UAB „Šebsta“ sudarė 2013 m. gruodžio 12 d. statybos subrangos sutartį Nr. 2013-SRA-108, pagal kurią UAB „Šebsta“ kaip subrangovė įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir rizika statybos objekte atlikti sutarties 2.1.1 – 2.1.8 punktuose numatytus darbus, rangovė – apmokėti kokybiškai atliktus ir inžinieriaus patvirtintus darbus. Subrangos sutartis iš dalies pakeista 2014 m. spalio 9 d. pakeitimu, kuriame subrangos sutarties 2.1.1–2.1.8 punktuose įtvirtinti darbai pakeisti į 2.1.1 punktą, t. y. mechaninio rūšiavimo pastato gręžtinių; polių įrengimo darbus ir pateikti mechaninio rūšiavimo pastato ir kieto atgauto kuro stoginės pamatų rostverkų ir polių armatūros karkasus (tinklus) iki 2014 spalio 22 d., taip pat sumažinta darbų kaina nuo 4 921 448,96 Lt iki 325 821,59 Lt (94364,45 Eur). UAB „Šebsta“ darbus atliko nekokybiškai ir atsakovė trūkumus ištaisė savo sąskaita. UAB „Šebsta“ 2014 m. spalio 20 d. perdavė išpildomąją polių įrengimo dokumentaciją atsakovei. Vien išpildomosios dokumentacijos perdavimas nelaikytinas darbų perdavimu pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį, subrangos sutarties 5.10 punktą. UAB „Šebsta“ nepateikė atsakovei jokių duomenų, jog inžinierius būtų priėmęs atliktus mechaninio rūšiavimo pastato gręžtinių polių įrengimo darbus pagal subrangos sutarties 5.12 punkto reikalavimą. Kadangi darbai inžinieriui nebuvo pateikti, tai vienašališkai pasirašiusi atliktų darbų aktus UAB „Šebsta“ nesilaikė subrangos sutarties sąlygų. Poliai yra laikančioji pastato konstrukcija, nuo kurių atlikimo kokybės priklauso viso statinio patvarumas ir mechaninis atsparumas, todėl prieš priimant pastato gręžtinių polių įrengimo darbus turėjo būti atlikti kontroliniai matavimai. Tokią pareigą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 3 priedo Statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašo 7 punktas. Atsakovei tolimesnius statybos darbus perdavus kitam subrangovui UAB „Rudesta“, aptiko neatitikimų tarp UAB „Šebsta“ išpildomosios dokumentacijos ir faktiškai atliktų darbų. Atlikus patikrinimą, surašė 2014 m. spalio 20 d. aktą. Geodezijos specialistas D. G., atlikęs kontrolinius polių koordinačių matavimus, nustatė, kad 30–ies polių nuokrypiai viršija leistinus, t. y. polio ašių nuokrypis nuo projektinių yra didesnis kaip 100 mm. 2014 m. lapkričio 5 d. atsakovė pateikė „Šebstos“ bendrovei pretenziją Nr. SR-2014-518 dėl nekokybiškai atliktų darbų, išreiškė atsisakymą priimti atliktus darbus (dėl ko vėliau grąžino vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. 2 ir 3 už lapkričio mėn.). UAB „Šebsta“ 2014 m. lapkričio 12 d. pateikė atsakymą, kad atsakovė turėjo atlikti mokėjimus, o pretenzijoje minima priežastis yra neesminė. Taigi, UAB „Šebsta“ atsisakė neatlygintinai ištaisyti trūkumus. Mechaninio rūšiavimo pastato gręžtinių polių nuokrypis įvertintas 2014 m. lapkričio 19 d. aktu. Atsakovė 2014 m. gruodžio 4 d. raštu pareikalavo atlyginti papildomas 26 596,54 Eur išlaidas, tačiau UAB „Šebsta“ jų neatlygino. Dėl ko atsakovė buvo įpareigota ištaisyti defektus ir pagal subrangos sutarties 6.9 punktą įgijo teisę reikalauti subrangovo atlyginti papildomas išlaidas. UAB „Šebsta“ neperdavė atliktų darbų už 2014 m. lapkričio mėn., neorganizavo darbų perdavimo pagal subrangos sutarties 7.2 punktą, todėl atsakovė negalėjo jų apžiūrėti ir darbų atlikimo akte nurodyti darbų trūkumų. UAB „Šebsta“ nepagrįstai vienašališkai pasirašė atliktų darbų aktus Nr. 2 ir 3, kadangi nesilaikė subrangos sutartyje nustatytos įforminimo tvarkos, atsakovė apie darbų perdavimą nieko nežinojo. Vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. 2 ir 3 gavo registruotu paštu kartu su 2015 m. vasario 6 d. pretenzija. 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo perleidimo sutartis neteisėta, nes UAB „Šebsta“ neturėjo reikalavimo teisės į atsakovę. UAB „Šebsta“ PVM sąskaitos faktūros Serija SE Nr. 0000929 ir Serija SE Nr. 0000937, iš kurių kildina skolą, išrašytos pagal neteisėtus ir negaliojančius atliktų darbų aktus Nr. 2 ir 3, todėl negaliojančiomis pripažintinos ir sąskaitos faktūros. Atsakovė iki 2015 m. vasario 24 d. atsiskaitė su UAB „Šebsta“, kitus mokėjimus sustabdė, kol bus atliktas patikrinimas ir papildomų darbų kainos apskaičiavimas, todėl UAB „Šebsta“ kaip subrangovė jokio reikalavimo negalėjo perleisti. Be to, tarp ieškovių sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pripažintina negaliojančia kaip prieštaraujanti CK 6.101 straipsnio 1 daliai. CK 6.667 straipsnyje nustatyta ieškinio senatis santykiams tarp generalinio rangovo ir subrangovo netaikoma. Atsakovės patirtų nuostolių reikalavimui taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas trejų metų ieškinio senaties terminas, kuris skaičiuotinas nuo sužinojimo apie pažeistą teisę. Apie savo pažeistą teisę atsakovė sužinojo UAB „Šebsta“ pateikus 2015 m. vasario 6 d. pretenziją. Trejų metų ieškinio senaties terminas baigiasi 2018 m. vasario 6 d. Atsakovė taip pat nepraleido CK 6.667 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto vienerių metų ieškinio senaties termino, nes šis terminas dar neprasidėjo. CK 6.667 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Šalių subrangos sutarties 9.2 punkte nustatyta, kad garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statybos objekto pripažinimo tinkamo naudoti dienos. Šiuo atveju garantinis terminas pradėtas skaičiuoti nuo 2015 m. lapkričio 30 d. Teismui nusprendus, kad ieškinio senatį atsakovė praleido, prašo jį atnaujinti. Atsakovė aktyviais teisėtais veiksmais per visą laikotarpį iki bylos iškėlimo siekė ginti savo pažeistas teises. Ieškinio senaties terminą praleido nežymiai, nes skaičiuojant nuo 2014 m. lapkričio 5 d. arba nuo 2014 m. gruodžio 4 d. būtų praleista tik truputį virš 1–2 mėnesių.

7Ieškovės su priešieškiniu nesutinka.

8Jų atstovai teigia, kad atsakovė nepagrįstai reiškia pretenzijas dėl atliktų mechaninio rūšiavimo pastato pamatų polių įrengimo kokybės. Iš šalių elgesio statybos laikotarpiu galima spęsti, jog šie statybos darbai buvo atlikti tinkamai. Mechaninio rūšiavimo pastato pamatų polių įrengimo darbai buvo perduoti ir priimti be pastabų 2014 m. spalio 24 d. atliktų darbų aktu Nr. 1 už 2014 m. spalio mėn. Atsakovei taikytini didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, organizuojant statybos darbų priėmimą. Faktas, kad atsakovė pasirašė 2014 m. spalio 24 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 už 2014 m. spalio mėn. įrodo, jog ji galėjo apžiūrėti darbus. Atsakovė polių tariamą nukrypimą nuo projektinių ašių įrodinėja savo inicijuotos komisijos sudarytais aktais. Ieškovės nekvietė dalyvauti komisijoje ar kartu su ja apžiūrėti darbų rezultato, todėl komisijos darbas vertintinas kritiškai. Atsakovė šią aplinkybę taip pat įrodinėja savo užsakytais geodeziniais matavimais, bet nepaaiškina, kodėl netinka ieškovės užsakymu UAB „NTF“ atlikti geodeziniai matavimai. Atsakovė neįrodė, kad prašomos priteisti papildomos išlaidos atitinka mechaninio rūšiavimo pastato pamatų polių trūkumams pašalinti reikalingas lėšas, taip pat nėra patikimų įrodymų apie defektus. Atliktų darbų aktas Nr. 1 už 2015 m. kovo mėn. yra nepasirašytas, todėl vertintinas kritiškai. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie remonto darbų atlikimą (medžiagas, mechanizmus ir/ ar darbo jėgą). Atsakovė praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl tariamai netinkamos darbų kokybės. Senaties termino eiga prasidėjo vėliausiai 2014 m. lapkričio 5 d., baigėsi 2015 m. lapkričio 5 d. (CPK 6.667 straipsnis). Nei gavusi atliktų darbų aktą Nr. 2 už 2014 m. lapkričio mėn., nei pakartotinai su 2015 m. vasario 6 d. pretenzija atsakovė nenurodė jokių atliktų darbų akte Nr. 2 už 2014 m. lapkričio mėn. darbų trūkumų. Atsakovei nebuvo pagrindo nepriimti nurodytų darbų, todėl UAB „Šebsta“ pagrįstai ir teisėtai vienašališkai pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 2 už 2014 m. lapkričio mėn. PVM sąskaitos faktūros nėra sandoriai. CK nenumato galimybės pripažinti negaliojančiais buhalterinės apskaitos dokumentus (PVM sąskaitų faktūrų).

9Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

10Iš rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų ir liudytojų parodymų nustatyta, kad UAB „Šebsta“ ir atsakovė 2013 m. lapkričio 18 d. sudarė rangos sutartį Nr. 2013-SRA-094, kurios pagrindu UAB „Šebsta“ įsipareigojo atlikti paruošiamuosius statybvietės įrengimo darbus objekte UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ projekte „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninių ir biologinių apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, o atsakovė įsipareigojo juos priimti ir sumokėti 302 500 Lt.

11UAB „Šebsta“ ir atsakovė 2013 m. gruodžio 12 d. sudarė subrangos sutartį Nr. 2013- SRA-108, kurios pagrindu UAB „Šebsta“ įsipareigojo atlikti mechaninio rūšiavimo įrenginių pastato statybą ir kitus su šiuo objektu susijusius statybos darbus, o atsakovė įsipareigojo juos priimti ir sumokėti 4 921 448,96 Lt be PVM.

122014 m. spalio 24 d. atsakovės darbų vadovas A. A. pasirašė UAB „Šebsta“ atliktų darbų 192 541,10 Lt sumai aktą Nr. 1 už 2014 m. spalio mėnesį.

132015 m. vasario 24 d. UAB „Šebsta“ su UAB „Dabingė“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią perleido „Dabingės“ bendrovei 36 093,86 Eur dydžio reikalavimo teisę į atsakovę pagal įsiskolinimą, kylantį iš 2013 m. gruodžio 12 d. su atsakove sudarytos statybos rangos sutarties su visais priedais ir papildymais.

14UAB „Šebsta“ su atsakove 2014 m. spalio 9 d. sudarė subrangos sutarties pakeitimą, kurio pagrindu sumažino statybos darbų apimtis, pakeitė darbų atlikimo ir atsiskaitymo už juos terminus, netesybų dydį. Nustatė, kad ieškovė įsipareigoja atlikti objekte mechaninio rūšiavimo pastato gręžtinių polių įrengimo darbus ir pateikti mechaninio rūšiavimo pastato ir kieto atgauto kuro stoginės pamatų rostverkų ir polių armatūros karkasus (tinklus) iki 2014 m. spalio 22 d. Susitarė, kad bendra sutarties kaina be PVM yra 325 821,59 Lt, išdėstė mokėjimus (sutarties 5 p.), nustatė 1 procento delspinigių dydį. 2017 m. birželio 20 d. teismo posėdyje šalys pripažino, jog šio pakeitimo 4 punkte nurodyta sąmata nebuvo sudaryta. Ieškovė 2017 m. birželio 12 d. paaiškinime nurodė, kad į 325 821,59 Lt sumą buvo įtraukti tuo metu jau buvę atlikti darbai pagal aktą Nr. 1 192 541,1 Lt sumai, taip pat sumos pagal lokalines sąmatas 13 137 Lt (pamatų armavimo darbai (karkaso kaina)), 15 225 Lt (žemės darbai, gręžtinių pamatų armavimas, rostverkų armavimo darbai (tik karkaso kaina)) ir 4 918,49 Lt (grunto tankinimas vibroplokštėmis, grunto nukasimas, vandens pašalinimas iš tranšėjų, polių žeminimas, betono pasluoksnis ant grunto) ir 100 00 Lt kompensacija, dėl kurios šalys (atstovai A. R. ir V. Š.) susitarė derėdamiesi dėl rangos sutarties Nr. 2013-SRA-108 nutraukimo sąlygų atsižvelgiant į UAB „Šebsta“ indėlį rengiant pasiūlymą viešajam pirkimui, ruošiant projektinę dokumentaciją ir prarastą galimybę. Atsakovės atstovas V. Š. 2017 m. birželio 20 d. teismo posėdyje paaiškino, jog sutarties pakeitimas buvo sudarytas dėl to, kad nuo 2014 m. pavasario ieškovė vėlavo atlikti darbus, jai trūko darbuotojų, į atsakovės raginimus ji nereagavo, todėl susitarė, jog UAB „Šebsta“ baigs tam tikrą darbų dalį (polius, rostverkus, pamatus). Nurodė, jog paskutinius polių ir rostverkų įrengimo darbus UAB „Šebsta“ atliko po šio susitarimo, tie darbai tęsėsi iki lapkričio pabaigos. Statybos darbų žurnale tie darbai neužaktuoti, nes buvo atlikti nekokybiškai (statybos darbų žurnalas buvo pildomas pabaigus ir pridavus darbų etapą). Darbų trūkumai nustatyti tada, kai juos perėmė kita rangovė UAB „Rudesta“. Objektas buvo didelis, todėl galėjo būti taip, kad vienu metu jame dirbo ir ieškovė, ir UAB „Rudesta“. Statybos darbų žurnalo po subrangos sutarties pakeitimo ieškovei pildyti neleidę, nes matę, jog UAB „Šebsta“ darbai nekokybiški. Teigė neprisimenantis, ar ieškovės nurodyta kompensacija įėjo į pakeitime nurodytą kainą, taip pat nebeprisimena kainos suformavimo faktorių; pripažino, jog dėl sumos buvo sutarta A. R. kabinete, teigė, kad galutinė kaina susidėjo iš jau atliktų darbų bei darbų, kuriuos ieškovė UAB „Šebsta“ dar turėjo atlikti.

15Kadangi pakeitimo 5 punktu atsakovė įsipareigojo sumokėti 192 541,10 Lt sumą ją išdėstant, teismas sprendžia, jog ieškovė įrodė, jog 2014 m. spalio 9 d. susitarimo pasirašymo metu akte Nr. 1 nurodyti darbai buvo jau atlikti, nors atsakovės darbų vadovas jų priėmimą patvirtino 2014 m. spalio 24 d. Atsakovė nepateikė įrodymų apie subrangos sutarties pakeitimą dėl ieškovės vėlavimo atlikti darbus, priešingai – liudytojas A. A., UAB „Manfula“ darbų vadovu dirbęs 2007–2015 metais, parodė, kad pagal sutartį UAB „Manfula“ turėjo sumokėti avansą, buvo nepajėgi to padaryti, todėl šalys susitarė dėl sutarties nutraukimo. Tuo metu UAB „Šebsta“ objekte dirbo. A. A. patikrino jos padarytus darbus, sutarties pakeitime užfiksuoti darbai atitinka tos dienos duomenis. Liudytojas patvirtino dalyvavęs sudarant subrangos sutarties pakeitimą, nurodė, jog į 2014 m. spalio 9 d. sutarties pakeitime nurodytą kainą dar buvo įtraukta piniginė kompensacija už UAB „Šebsta“ patirtus nuostolius, nes ji dalyvavo projekte nuo pradžių. Šie liudytojo parodymai atitinka ieškovių atstovų teiginius apie tai, kad atsakovė numatytais terminais negavo statybos leidimo pagal subrangos sutartį atliktiniems statybos darbams, todėl joje numatyti statybos darbai nebuvo pradėti, kad atsakovės finansinėms problemoms (nesugebėjimui tinkamai finansuoti statybos darbų pagal subrangos sutarties sąlygas) išspręsti 2014 m. gegužės 6 d. buvo sudarytas priedas Nr. 1 prie subrangos sutarties dėl statybos darbų finansavimo faktoringo būdu, tačiau AB SEB bankas atsisakė finansuoti statybos darbus dėl atsakovės finansinių problemų (šių aplinkybių atsakovė neginčija).

16Tuo remiantis darytina išvada, jog ieškovės įrodė subrangos sutarties pakeitimo pasirašymą dėl atsakovės nepajėgumo finansuoti statybos darbų pagal šią sutartį (CPK 185 straipsnis). UAB „Šebsta“ neteko galimybės atlikti statybos darbus pagal subrangos sutartį dėl atsakovės kaltės, todėl nuostoliams kompensuoti į sutarties kainą šalys įtraukė 100 000 Lt dydžio kompensaciją. Į 2014 m. spalio 9 d. subrangos sutarties pakeitimo 3.2 punkte nurodytą kainą įėjo ieškovės tuo metu jau atlikti darbai: 192 541,10 Lt vertės darbai, nurodyti akte Nr. 1; 100 000 Lt piniginė kompensacija už faktinį subrangos sutarties nutraukimą ir įsipareigojimas sumokėti už likusius pamatų, polių ir rostverkų įrengimo darbus pagal ieškovės nurodytas lokalines sąmatas, realiai kurių pagal 2014 m. darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. 2 už 2014 m. lapkričio mėnesį buvo atlikta už 18 063,9 Lt (į šį aktą įtraukta ir kompensacijos suma) (CPK 178 straipsnis).

17Teismas sprendžia, kad ieškovė UAB „Šebsta“ atliko statybos darbus pagal subrangos sutarties pakeitimą. Atsakovės atstovas V. Š. pripažino, jog UAB „Šebsta“ objekte darbus baigė 2014 m. lapkričio mėnesį. Sutiktina su ieškovėmis, kad 2014 m. lapkričio mėn. akte Nr. 2 nurodytus darbus atsakovė nepagrįstai vengė priimti, nenurodė perduodamų statybos darbų trūkumų, todėl juos UAB „Šebsta“ pagrįstai perdavė vienašališkai (teismas atmeta ieškovės teiginius apie tai, kad po sutarties pakeitimo UAB „Šebsta“ objekte nebedirbo – tai paneigia ieškinys ir ieškovės sudarytas atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas Nr. 2 už 2014 m. lapkričio mėnesį). Vienašališkai pasirašytas atliktų darbų aktas Nr. 2 dėl 18 063,9 Lt atliktų darbų 2014 m. lapkričio mėnesį ir 100 000 Lt piniginės kompensacijos sukelia tokias pačias teisines pasekmes, kaip abiejų šalių pasirašytas atliktų darbų aktas, todėl atsakovė privalo apmokėti pagal tokį aktą perduotus statybos darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2008 UAB ,,Pamario Andova“ v. A. ir Z. Z. antstolių kontora).

18Atsakovė neįrodė, kad ieškovės atlikti darbai buvo nekokybiški.

19Iš statybos darbų žurnalo Nr. 1-2 matyti, jog UAB „Šebsta“ su polinių pamatų įrengimu susijusius darbus atliko nuo 2014 m. liepos 16 d. iki 2014 m. rugsėjo 27 d. Visi statybos darbai yra priimti statybos techninio prižiūrėtojo K. P. pasirašytinai. Statybos darbų žurnale Nr. 1-2 nėra užfiksuota jokių UAB „Šebsta“ adresuotų statybos techninio prižiūrėto pastabų. Iš to darytina išvada, kad ieškovė atliko darbus laikydamasi visų statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų bei pateikė visus atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingus dokumentus, nes priešingu atveju statybos techninio prižiūrėtojas jų nebūtų priėmęs. Atsakovė yra profesionali statybinė organizacija. Statybos aikštelėje ją atstovavo atestuotas darbų vadovas A. A. ir darbų vadovas P. M., kurie apklausti liudytojais patvirtino, jog tuo metu atsakovė pretenzijų neturėjo. Sutiktina su ieškove, jog profesionali užsakovė trūkumus būtų pastebėjusi, jei jie būtų padaryti.

20Ieškovė statybos techniniam prižiūrėtojui ir atsakovei pateikė UAB „NTF“ darbų vadovo A. M. parengtą gręžtinių polių horizontalios padėties kontrolinę nuotrauką, kurioje užfiksuotas tinkamas gręžtinių polių išsidėstymas žemės sklype pagal esamo pastato kampus ir statomo pastato projektą. Nei statybos techninis prižiūrėtojas, nei atsakovė pastabų dėl šios nuotraukos neturėjo.

21Iš objekto užsakovo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ gautas polių sąnaudų žiniaraštis pastatui (0 laida) su statybos techninio prižiūrėtojo K. P. pasirašytinai padarytomis žymomis „pritariu statyti“ ir „taip pastatyta“. Šis faktas pagal STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ ir STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ reiškia, jog poliniai pamatai buvo pastatyti pagal pirminį projektą be pakeitimų.

22Mechaninio rūšiavimo pastato pamatų polių įrengimo darbai ieškovės buvo perduoti ir atsakovės be pastabų priimti 2014 m. spalio 24 d. atliktų darbų aktu Nr. 1 už 2014 m. spalio mėnesį. Remiantis CK 6.662 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, užsakovas netenka teisės reikšti pretenzijas dėl darbų, kuriuos priėmė, kokybės, jeigu trūkumai galėjo būti pastebėti normaliai apžiūrint darbų rezultatą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo–priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Gijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Arosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009). Byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovės nurodyti trūkumai – polių nuokrypiai – negalėjo būti nustatyti normaliai apžiūrint darbus.

23Atsakovė 2014 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. SR-2014-607 informavo užsakovą, jog gręžtinių polių įrengimas įvykdytas UAB „Šebsta“ laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 18 d. iki 2014 m. lapkričio 17 d. (rašto pozicija Nr. 84). Tuo atsakovė pati paneigia savo teiginius apie defektus, nustatytus 2014 m. spalio 20 d. aktu ir 2014 m. lapkričio 19 d. aktu, tariamai ištaisytus UAB „Rudesta“. Byloje nėra įrodymų ir apie tai, kad atsakovė savo užsakovui būtų pranešusi apie darbų trūkumus, jų šalinimą ar UAB „Rudesta“ įrengtus polinius pamatus.

24Atsakovė 2014 m. spalio 15 d. su UAB „Rudesta“ sudarė subrangos sutartį Nr. 2014-SRA-033. Pagal šios sutarties priedu esančią sąmatą ir darbų grafiką nebuvo numatyta atlikti defektų šalinimo ar su gręžtinių polių taisymu susijusių darbų. Tai reiškia, kad UAB „Rudesta“ kaip profesionali statybinė organizacija nematė poreikio taisyti ar perdaryti ieškovės atliktus darbus. Atsakovė 2014 m. spalio 9 d. subrangos sutarties pakeitimą pasirašė žinodama, jog darbus toliau vykdys UAB „Rudesta“, todėl pakeitimo pasirašymas taip pat patvirtina pretenzijų ieškovei dėl darbų kokybės nebuvimą.

25Apie polių įrengimo trūkumų nebuvimą teismas sprendžia ir iš prieštaringų atsakovės nurodytų aplinkybių. Atsakovė atsiliepime į ieškinį teigė, jog defektus pašalino pati, pateikė savo sudarytą atliktų darbų aktą Nr. 1 už 2015 m. kovo mėn. Ieškovės pateikė atsakovės kvalifikacinį atestatą Nr. 1337, iš kurio matyti, kad atsakovė neturi reikiamos kvalifikacijos atlikti gelžbetonio, betono ar mūro konstrukcijų montavimo darbų, t.y. ji negalėjo atlikti minėtame akte nurodytų darbų. Be to, statybos žurnale nėra įrašų apie atsakovės savo jėgomis atliktus su pamatais susijusius statybos darbus. Bylos eigoje atsakovė poziciją pakeitė ir nurodė, jog defektus šalino UAB „Rudesta“, tačiau, kaip minėta, byloje nėra įrodymų, kad UAB „Rudesta“ būtų atlikusi atliktų darbų akte Nr. 1 už 2015 m. kovo mėn. išvardintus statybos darbus.

26UAB „Rudesta“ atliktų darbų aktuose esančios atliktų darbų pozicijos, kiekiai ir įkainiai iš esmės skiriasi nuo nurodytų atsakovės atliktų darbų akte Nr. 1 už 2015 m. kovo mėn. UAB „Rudesta“ darbus atliko pagal su atsakove sudarytą 2014 m. spalio 15 d. subrangos sutartį Nr. 2014-SRA-033 bei šios sutarties priedu esančią sąmatą ir darbų grafiką. Juose nebuvo numatyta atlikti defektų šalinimo darbų. Atsakovės teigimu, defektai buvo nustatyti 2014 m. spalio 20 d. aktu ir 2014 m. lapkričio 19 d. aktu, dėl to buvo keičiamas projektas (išleistos naujos projekto laidos), numatančios papildomų gręžtinių polių įrengimą. Šie argumentai atmestini, nes nurodytų faktų pagrindu nebuvo padaryti pakeitimai su UAB „Rudesta“ sudarytoje rangos sutartyje, susitarimas dėl defektų taisymo nebuvo sudarytas. UAB „Rudesta“ darbus atliko už rangos sutarties 4.2. p. sutartą fiksuotą kainą, o tai įrodo, kad po rangos sutarties sudarymo neatsirado poreikio atlikti nenumatytus statybos darbus, kurie galėtų pasireikšti kito statytojo padarytų darbų defektų šalinimu. Mokėjimai už tokių darbų atlikimą nepažymėti ir atsakovės pateiktame 2015 m. sausio 1 d.– 2016 m. rugsėjo 30 d. apyvartos žiniaraštyje nurodytose sąskaitose.

27Atsakovė nurodė, jog defektų šalinimo sprendinius (papildomų gręžtinių polių įrengimą) numatė projekto laida C, kuri, remiantis į bylą pateiktu pastato rostverkų planu, buvo parengta 2014 m. lapkričio 18 d. Pagal įrašus statybos darbų žurnale, UAB „Rudesta“ objekte darbus pradėjo 2014 m. spalio 27 d. Šiame žurnale po 2014 m. lapkričio 18 d. nėra užfiksuota su gręžtinių polių įrengimu susijusių darbų, todėl darytina išvada, jog tokie darbai kaip ieškovės įrengtų polių trūkumų šalinimo darbai nebuvo vykdomi.

28Statybos žurnale nėra įrašų apie ieškovės atliktų statybos darbų taisymą ar perdarymą. Liudytojas A. S., dirbęs UAB „Manfula“ 2009-2016 m. projektavimo skyriuje, parodė, kad jie ekspertavo ne UAB „Šebsta“ atliktus darbus, o projektą. Projekto pakeitimai buvo daromi ryšium su inkarinių varžtų sprendiniais ir rostverko paaukštinimu, šie pakeitimai nesusiję su ieškovės įrengtais poliais.

29Teismas sprendžia, kad atsakovės pateikta UAB „Matavimų sfera“ parengta kontrolinė geodezinė nuotrauka ieškovės įrengtų polių defektų neįrodo. Nustatyta, kad stebėti UAB „Matavimų sfera“ atliekamų geodezinių matavimų nebuvo pakviesta nei ieškovė, nei UAB „NTF“, nors matavimai susiję su jų atliktais darbais. Tai kelia pagrįstų abejonių pakartotinių matavimų tikslumu. Liudytojais apklausti UAB „Matavimų sfera“ darbuotojai negalėjo paaiškinti, dėl kokių priežasčių skiriasi UAB „Matavimų sfera“ parengta kontrolinė geodezinė nuotrauka nuo rengtos UAB „NTF“, todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovės aiškinimu, jog UAB „Matavimų sfera“ parengta kontrolinė geodezinė nuotrauka patikimesnė. Liudytojas projektuotojas A. S. parodė, kad projekto koregavimas prasidėjo po UAB „Matavimų sfera“ padarytos išpildomosios nuotraukos, tačiau negalėjo įvardinti, kodėl UAB „NTF“ geodezinė nuotrauka buvo netinkama. Iš šalių paaiškinimų ir liudytojų, įskaitant atlikusius geodezinius matavimus, parodymų darytina išvada, kad geodeziniai matavimai visada yra daromi su paklaida. Ieškovės užsakytą UAB „NTF“ parengtą kontrolinę geodezinę nuotrauką priėmė ir statybos vadovas A. A., ir užsakovo paskirtas statybos techninis prižiūrėtojas. Liudytoja J. P., 2002–2016 m. dirbusi atsakovės projektų vadove (techninio projekto vadovo asistente), parodė, kad ieškovė buvo pateikusi išpildomąją nuotrauką, pagal kurią polių nuokrypio nebuvo. Projekto pakeitimą darė papildomų polių įrengimui. Liudytojais apklausti UAB „Matavimų sfera“ darbuotojai skirtingai aiškino jų atliktų geodezinių matavimų aplinkybes. Matininkas D. G. parodė, jog matavo, ką liepė įmonės direktorius T. T.. Liudytojas T. T. parodė, kad visus matavimus atliko geodezininko kvalifikaciją turintis D. G., o jis jam tik padėjęs. Jie negalėjo pasakyti, nuo kokio išeities taško pradėjo matavimus. Liudytojai taip pat negalėjo pasakyti, ar matavo pagal projektą, ar pagal pirminio geodezininko parengtą nužymėjimo aktą. Liudytojas T. T. taip pat parodė, jog apie anksčiau atliktus geodezinius matavimus nežinojo. Abu UAB „Matavimų sfera“ darbuotojai negalėjo pasakyti, ar pirminis nužymėjimo aktas buvo jiems perduotas. Iš to galima spręsti, kad UAB „Matavimų sfera“ nebuvo žinomi UAB „NTF“ pagal pirminį projektą (laida 0) parinkti išeities taškai, kurie lėmė pirminį statinio ašių nužymėjimą. Dėl to UAB „Matavimų sfera“ atlikti geodeziniai matavimai negali būti laikomi UAB „NTF“ geodezinių matavimų patikrinimu ar ieškovės įrengtų polinių pamatų išsidėstymo patikrinimu pagal pirminį statinio ašių nužymėjimą, jie taip pat neįrodo UAB „NTF“ matavimų klaidingumo. Darytina išvada, kad UAB „Matavimų sfera“ parengta kontrolinė geodezinė nuotrauka nepatvirtina atsakovės įrodinėjamų aplinkybių apie ieškovės įrengtų polių nuokrypius.

30Atmestini atsakovės atsikirtimai dėl darbų perdavimo procedūros nesilaikymo.

31Atsakovė ieškovės atliktus darbus faktiškai pradėjo naudoti. Jos su užsakovu UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pasirašyti suvestiniai atliktų darbų aktai patvirtinta, kad atsakovė ieškovės atliktus statybos darbus perdavė užsakovui ir gavo už juos apmokėjimą. 2015 m. lapkričio 30 d. statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-90-151130-00143 patvirtina, jog statinys su ieškovės atliktais darbais yra pripažintas tinkamu naudoti ir gali būti eksploatuojamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-423/2011).

32Remiantis 2014 m. spalio 9 d. subrangos sutarties pakeitimu, 192 514,1 Lt be PVM turėjo būti sumokėta iki 2014 m. lapkričio 6 d., 133 280,49 Lt be PVM – iki 2014 m. gruodžio 15 d. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl atsakovė privalėjo sumokėti ieškovėms ieškovės sudarytuose darbų perdavimo priėmimo aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytą sumą (192 541,10+118 063,09 Lt) (310 604,19 Lt/89 957,19 Eur) (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.662 straipsnio 1 dalis). Atsakovės nurodytais mokėjimais šią sumą „Šebstos“ bendrovei yra sumokėjusi iš dalies, atsiskaitymo terminą praleidusi, todėl ieškovėms priteistina ieškinyje nurodyta skolos dalis ir delspinigiai pagal skaičiuotę, pridėtą prie ieškinio. Atsakovės atlikti mokėjimai buvo paskirstyti LR CK 6.54 straipsnio nustatyta tvarka (mokėjimai pirmiausia skirti netesyboms mokėti ir po to pagrindinei skolai dengti) ir LR CK 6.55 straipsnio nustatyta tvarka (mokėjimai pirmiausia skirti seniausioms prievolėms dengti). Vadovaujantis skolos ir delspinigių skaičiuokle iš atsakovės ieškovei UAB „Šebsta“ priteistina 24 618,37 Eur skolos ir 7 740,41 Eur delspinigių (bendra suma 32 358,78 Eur), UAB „Dabingė“ – 36 093,86 Eur skolos ir 12 993,79 Eur delspinigių (bendra suma 49 087,65 Eur).

33Atmestinas atsakovės atsikirtimas, kad reikalaujamas delspinigių dydis yra neprotingai didelis. Nuo 2007 m. kasacinis teismas formavo praktiką, kad, kadangi įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis, konkretus netesybų tarifas nenustatytas, todėl sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Ar konkretus netesybų dydis teismo nustatytas pagrįstai, sprendžiama įvertinant, ar teismas nepažeidė įstatymų, kuriuose suformuluoti jų mažinimo atvejai ir kriterijai, o kitus klausimus, kurie palikti spręsti teismo nuožiūra, sprendžiant pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos apeliacinis teismas 0,2 proc. dydžio delspinigius yra pripažinęs protingo dydžio atsižvelgdamas į tai, kad susitarimas dėl šio dydžio buvo pasiektas tarp verslininkų, turinčių pakankamai derybinės patirties įvertinti sudaromą susitarimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegulės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-493-381/2015).

34Ieškovės pagrįstai teigia, kad 2014 m. spalio 9 d. subrangos sutarties pakeitimą, kurio 6 p. numatė 1 proc. dydžio delspinigius, pasirašiusi atsakovė yra profesionali statybinė organizacija (verslininkė), statanti itin didelės vertės sudėtingus objektus (pvz., statybos objektą nagrinėjamoje byloje), todėl negalėjo nesuprasti sudaromo susitarimo esmės ar neįvertinti prisiimamos rizikos. Kita svarbi aplinkybė yra pakeitimo sudarymo priežastys – lėšų avansui pagal subrangos sutarties sąlygas neturėjimas, tuometines atsakovės finansines problemas ir didelę neatsiskaitymo riziką, kurią ir atspindi netesybų dydis. Be to, pažymėtina, kad ieškiniu prašomos priteisti ne 1 procento, o 0,2 procento delspinigius (t.y. penkis kartus mažesnius).

35Atmestinas atsakovės atsikirtimas, kad ieškovė UAB „Šebsta“ neturėjo teisės skaičiuoti delspinigius ir juos paskirstyti įstatymų nustatyta tvarka. LR CK 6.261 straipsnis nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliai nuostoliais. Vadovaujantis LR CK 1.117 straipsniu, terminas apibrėžiamas konkrečia kalendorine data arba konkrečiu įvykiu, o ne pareikalavimo momentu. Šalių sudarytose sutartyse buvo sulygti konkretūs atsiskaitymo terminai. Atsakovė per sutartyje nustatytą terminą su ieškove UAB „Šebsta“ neatsiskaitė, todėl UAB „Šebsta“ įgijo teisę skaičiuoti delspinigius ir gauti jų apmokėjimą įstatymų nustatyta tvarka. Byloje nėra įrodymų, kad ji būtų atsisakiusi teisės į delspinigius atsakovės naudai CK 6.129 straipsnyje nustatyta tvarka. Ieškovės teisė į delspinigius kyla iš CK 6.261 straipsnio, o įstatymas teisės į delspinigius atsiradimo nesieja su tam tikrų buhalterinės apskaitos dokumentų įforminimu, todėl teisė iš atsakovės reikalauti delspinigių atsirado nepriklausomai nuo delspinigių apskaitymo buhalterijoje. Buhalterinės apskaitos dokumentai pagal savo prigimtį negali sukurti ar panaikinti teisių, jie tik liudija apie ūkinius įvykius, kurie yra asmens teisių ir pareigų įgyvendinimo rezultatas.

36Atsakovė nepagrįstai aiškina LR CK 6.54 straipsnį kaip draudžiantį kreditoriui atlikti gautų įmokų paskirstymą iš anksto apie tai neįspėjus skolininko ir/ar skolininkui mokėjimo paskirtyje nurodžius neaiškią paskirtį. Sutiktina su ieškove UAB „Šebsta“, kad toks aiškinimas prieštarauja LR CK 1.2 straipsnyje ir 1.5 straipsnyje įtvirtintiems bendriesiems civilinės teisės principams, nes suteikia pirmenybę netinkamai savo sutartines prievoles vykdančio skolininko interesams prieš nuo netinkamo sutarties vykdymo nukentėjusio kreditoriaus interesus. Kreditorius turi teisę gautas įmokas paskirstyti CK 6.54 straipsnio 1–4 dalyse nustatyta tvarka, jeigu skolininkas atsiskaitinėjo pažeisdamas sutartyje nustatytus terminus. Pagal formuojamą teismų praktiką ši tvarka skolininkui yra privaloma ir skolininkas negali jos vienašališkai keisti. Nepaisant to, kad skolininkas mokėjimo pavedimuose nurodė, jog mokama už prekę, kreditorius turi teisę šias įmokas užskaityti kaip delspinigius ir apie tai informuoti skolininką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Stramina “ v. UAB „Komeksimas“, bylos Nr. 3K-3-143/2006). Tokiu būdu kreditorius turi teisę paskirstyti skolininko mokėjimus nepriklausomai nuo to, ar apie tai buvo iš anksto pranešta skolininkui, nepriklausomai nuo skolininko nurodytos mokėjimo paskirties. Nesivadovautina atsakovės nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi civilinėje byloje UAB „Saurida“ v. UAB „Satirus“, bylos Nr. 3K-3-460/2010, kadangi jos aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių. Minėtoje byloje kasacinis teismas pripažino kreditoriaus elgesį nesąžiningu dėl delspinigių skaičiavimo atgaline data tuo pagrindu, kad tos bylos šalys nuolat sudarinėdavo skolų užskaitymo aktus, iš kurių matyti, jog šalys užskaitydavo tik pagrindinę skolą, o delspinigių neskaičiavo ir neįskaitydavo į užskaitymo aktuose nurodytas sumas. Iš tokio tos bylos šalių elgesio kasacinis teismas sprendė, jog kreditorius nereikalavo delspinigių. Šios bylos aplinkybės esmingai skiriasi, nes nėra įrodymų, kad ieškovės būtų atsisakiusios teisės į delspinigius.

37Ieškinio pagrįstumą patvirtinantys argumentai įrodo priešieškinio nepagrįstumą, todėl jis atmestinas. Ieškovė UAB „Šebsta“ kitai ieškovei UAB „Dabingė“ perleido galiojančią reikalavimo teisę (CK 6.101 straipsnio 1 dalis). Atsakovės nurodytas mokėjimų sustabdymo pagrindas nepriskirtinas prie CK 6.102 straipsnyje numatytų atvejų, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą, be to, mokėjimo sustabdymo pagrindu nurodytos aplinkybės šiuo sprendimu pripažintos nepagrįstomis. Nei įstatymui, nei ieškinio pagrindu esančiai sutarčiai toks perleidimas neprieštarauja, todėl atmestini atsakovės teiginiai apie perleidimo prieštaravimą CK 6.101 straipsnio 1 daliai. Priešieškinis atmestinas dar ir dėl to, kad atsakovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą priešieškinyje nurodytai teisei ginti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.667 straipsnio 1 dalį reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus CK nustatytas išimtis. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „SSPC-Klaipėda“ v. UAB „Mitnija“, bylos Nr. 2A-478/2014). Atsakovė į bylą pateikė 2014 m. spalio 20 d. aktą bei 2014 m. lapkričio 5 d. pretenziją. Tai reiškia, kad ieškinio senaties termino eiga prasidėjo vėliausiai 2014 m. lapkričio 5 d. ir baigėsi 2015 m. lapkričio 5 d. Priešieškinis pareikštas 2016 m. sausio 19 d. Teismo vertinimu, atsakovės nurodytos aplinkybės apie kitais būdais gintas teises dėl darbų kokybės nesudaro pagrindo ieškinio senaties termino atnaujinimui (CK 1.131 straipsnio 2 dalis).

38CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokias palūkanas taip pat nustato LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kurio nuostatas ieškovės prašo taikyti. Pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnio 2 dalį pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2015 m. antrąjį pusmetį, todėl taikytina šio pusmečio pirmąją kalendorinę dieną galiojusi vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma palūkanų norma. Europos centrinio banko internetinės svetainės duomenimis, refinansavimo operacijai taikoma palūkanų norma 2014 m. liepos 1 d. buvo 0,05 proc. (http:/vww.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/tophistory.en.html). Iš atsakovės priteistinos 8,05 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovėms priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis), valstybei – 710 Eur žyminis mokestis nuo ieškovei UAB „Šebsta“ priteistos sumos (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Ieškovė UAB „Dabingė“ yra sumokėjusi 953 Eur žyminio mokesčio paduodant ieškinį. Ieškovė UAB „Šebsta“ 2016 m. gruodžio 16 d. sumokėjo 2 319,45 Eur advokato pagalbos išlaidų, detalizuotų 2016 m. gruodo 19 d. prašyme. Advokato pagalbos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) įsakymo 2015 m. kovo 20 d. redakcijos nustatytų maksimalių dydžių, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos (CPK 98 straipsnis). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 1,74 Eur, todėl nepriteistinos.

40Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

41ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.

42Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, juridinio asmens kodas 13363919, 32 358,78 (trisdešimt du tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt aštuonis Eur 78 ct) Eur už statybos rangos darbus ir 8,05 procento metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. gruodžio 17 dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 319,45 (du tūkstančius tris šimtus devyniolika Eur 45 ct) Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“, juridinio asmens kodas 259968070.

43Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, juridinio asmens kodas 13363919, 36 093,86 (trisdešimt šešis tūkstančius devyniasdešimt tris Eur 86 ct) Eur už statybos rangos darbus pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį ir 8,05 procento metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. gruodžio 17 d. dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 953 (devynis šimtus penkiasdešimt tris) Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dabingė“, juridinio asmens kodas 135234576.

44Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, juridinio asmens kodas 13363919, 710 (septynis šimtus dešimt) Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Tomui... 2. ieškovės pateikė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės UAB... 3. Ieškovių atstovai paaiškino, kad UAB „Šebsta“ ir atsakovė 2013 m.... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutinka.... 5. Jos atstovai paaiškino, kad atsakovė už atliktus darbus pagal rangos... 6. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriame prašo priteisti iš UAB... 7. Ieškovės su priešieškiniu nesutinka.... 8. Jų atstovai teigia, kad atsakovė nepagrįstai reiškia pretenzijas dėl... 9. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 10. Iš rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų ir liudytojų... 11. UAB „Šebsta“ ir atsakovė 2013 m. gruodžio 12 d. sudarė subrangos... 12. 2014 m. spalio 24 d. atsakovės darbų vadovas A. A. pasirašė UAB... 13. 2015 m. vasario 24 d. UAB „Šebsta“ su UAB „Dabingė“ sudarė... 14. UAB „Šebsta“ su atsakove 2014 m. spalio 9 d. sudarė subrangos sutarties... 15. Kadangi pakeitimo 5 punktu atsakovė įsipareigojo sumokėti 192 541,10 Lt... 16. Tuo remiantis darytina išvada, jog ieškovės įrodė subrangos sutarties... 17. Teismas sprendžia, kad ieškovė UAB „Šebsta“ atliko statybos darbus... 18. Atsakovė neįrodė, kad ieškovės atlikti darbai buvo nekokybiški.... 19. Iš statybos darbų žurnalo Nr. 1-2 matyti, jog UAB „Šebsta“ su polinių... 20. Ieškovė statybos techniniam prižiūrėtojui ir atsakovei pateikė UAB... 21. Iš objekto užsakovo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ gautas... 22. Mechaninio rūšiavimo pastato pamatų polių įrengimo darbai ieškovės buvo... 23. Atsakovė 2014 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. SR-2014-607 informavo užsakovą,... 24. Atsakovė 2014 m. spalio 15 d. su UAB „Rudesta“ sudarė subrangos sutartį... 25. Apie polių įrengimo trūkumų nebuvimą teismas sprendžia ir iš... 26. UAB „Rudesta“ atliktų darbų aktuose esančios atliktų darbų pozicijos,... 27. Atsakovė nurodė, jog defektų šalinimo sprendinius (papildomų gręžtinių... 28. Statybos žurnale nėra įrašų apie ieškovės atliktų statybos darbų... 29. Teismas sprendžia, kad atsakovės pateikta UAB „Matavimų sfera“ parengta... 30. Atmestini atsakovės atsikirtimai dėl darbų perdavimo procedūros... 31. Atsakovė ieškovės atliktus darbus faktiškai pradėjo naudoti. Jos su... 32. Remiantis 2014 m. spalio 9 d. subrangos sutarties pakeitimu, 192 514,1 Lt be... 33. Atmestinas atsakovės atsikirtimas, kad reikalaujamas delspinigių dydis yra... 34. Ieškovės pagrįstai teigia, kad 2014 m. spalio 9 d. subrangos sutarties... 35. Atmestinas atsakovės atsikirtimas, kad ieškovė UAB „Šebsta“ neturėjo... 36. Atsakovė nepagrįstai aiškina LR CK 6.54 straipsnį kaip draudžiantį... 37. Ieškinio pagrįstumą patvirtinantys argumentai įrodo priešieškinio... 38. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų... 39. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovėms priteistinos bylinėjimosi... 40. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 41. ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“,... 43. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“,... 44. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“,... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...