Byla 2A-158-258/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys IF P&C Insurance AS filialas, „Seesam Lietuva“, Termko Sogutma SAN A.S. filialas Termko LT

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, Liudos Uckienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Mano būstas“, trečiojo asmens If P&C Insurance filialas, trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Seesam Insurance AS Lietuvos filialas, ieškovo AB Lietuvos draudimas apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-11 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „Ozantis“, UAB „Mano būstas“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys IF P&C Insurance AS filialas, „Seesam Lietuva“, Termko Sogutma SAN A.S. filialas Termko LT.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu teismo prašė priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Ozantis“, KAYT Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (toliau KAYI Construction) ir UAB „Mano būstas LT“ 63 912,86 Lt (18 510,44 Eur) žalos atlyginimo, 2761,23Lt (799,71 Eur) išlaidas, susijusias su žalos dydžio nustatymu, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ 2010-08-10 išmokėjo draudėjui UAB „LPP“ 63 912,86 Lt (18 510,44Eur) draudimo išmoką apdraustų prekių atsargų savininkui po to, kai 2010-07-18 draudėjo nuomojamose patalpose (prekybos centro „Ozas“ parduotuvėje „Reserved“), esančiose Ozo g.18, Vilnius dėl į nuomojamas patalpas patekusio didelio kiekio vandens poveikio, draudėjo prekės tapo nebetinkamos jų paskirčiai-parduoti klientams. Nurodė, jog atsakovui UAB „Ozantis“ kyla sutartinė atsakomybė dėl nuomos sutarties pažeidimo, privalėjusiam užtikrinti, kad nuomininkui (draudėjui) išnuomotos patalpos, įskaitant su patalpomis susijusias bendrąsias konstrukcijas, bus tinkamos naudoti visą nuomos laikotarpį (CK 6.486 str.1d.), ir privalo atsakyti nuomininkui (Draudėjui) už visus išnuomoto daikto trūkumus, taip pat šiam atsakovui kyla atsakomybė be kaltės, nes šis atsakovas užsiima patalpų nuomos verslu (CK 6.256 str. 4d.). Atsakovui UAB „Mano būstas LT“ kyla deliktinė atsakomybė už statinio trūkumų padarytą žalą, kaip statinio valdytojui, dėl kurio konstrukcijų defekto atsirado žala draudėjui. Atsakovui KAYI Construction kyla deliktinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl įrenginių trūkumų, kurių montavimo darbus atliko šis atsakovas.

6Atsakovas UAB „Ozantis“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad jis tinkamai vykdė jam įstatymų bei sutarčių nustatytas bei bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai, kadangi PC „Ozas“ eksploatavimo bei valdymo vykdymą (kuriam yra reikalingos specifinės žinios ir patirtis), perdavė šios srities profesionalui - atsakovui UAB „Mano būstas LT“. Atsakovas UAB „Ozantis“ neatliko neteisėtų veiksmų. PC „Ozas“ yra naujas tinkamai pastatytas bei įrengtas statinys, kurio atitikimą teisės aktų bei įvairių standartų reikalavimams patvirtino valstybinės institucijos, tai atsakovo veiksmuose nėra kaltės. Sudaręs statinio techninės priežiūros/valdymo paslaugų teikimo sutartį, įvairiems trūkumams ar defektams šalinti, UAB „LPP“ buvo perduotos naudoti tinkamos patalpos ir nenuslėpti jokie trūkumai, o pats nuomotojas negalėjo objektyviai žinoti, numanyti, ar įtarti apie force majeure aplinkybių atsiradimą. Neatlikus neteisėtų veiksmų, kurie galėtų būti laikomi UAB „LPP“ patirtų nuostolių rezultatu, nėra ir priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir UAB „LPP“ patirtų nuostolių. Ieškovas neįrodė atsiradusios žalos (priskaičiuotų nuostolių dydžio), šią pareigą nepagrįstai perkeldamas atsakovui (CPK 178 str.). Ieškovas nepagrįstai išmokėjo draudimo išmoką (LR Draudimo įstatymo 96 str. 3 d. 1 p.), neįsitikinęs, kad buvo draudžiamasis įvykis ir, kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius. Priešingu atveju draudikas prisiima riziką dėl galimybės išsiieškoti išmokas iš atsakingo už žalą asmens.

7Atsakovas UAB „Mano būstas LT“ su ieškiniu ir patikslintais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad ieškovas galimai praleido trejų metų ieškinio senaties terminą tokiems reikalavimams pareikšti (CK 1.125 str. 8 d.). Patalpų užpylimas įvyko 2010-07-18. Draudikas perimtą teisę privalo įgyvendinti per įstatymo numatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Ieškovas turi įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas (CK 6.245 str.), tačiau jis leistinais įrodymais nepagrindė savo reikalavimų, o remiasi tik tuo, kad atsakovas UAB „Mano būstas LT“ susitaręs su atsakovu UAB „Ozantis“, teikia pastato, esančios Ozo g.18, Vilniuje, techninės priežiūros ir valdymo paslaugas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad pastato inžinerinė įranga buvo su akivaizdžiais trūkumais ir/arba defektais iki jų paaiškėjimo po stipraus hirdometeorologinio reiškinio – liūties, o įrodinėjimo naštą perkelia atsakovams. Nurodė, kad apie stiprios liūties nulemtus defektus ir įvykį, atsakovas operatyviai informavo tiek pastato savininką, tiek ir rangovą, o po įvykio atliko išsamų ir detalų avarijos priežasčių tyrimą, kurį patvirtina statinio priežiūros aktai, surašė išvadas ir pateikė rekomendacijas dėl statinio priežiūros. Nagrinėjamu atveju nėra nei tiesioginio nei netiesioginio priežastinio ryšio, todėl ieškovui neįrodžius šio atsakovo neteisėtų veiksmų, galimai nulėmusių žalos atsiradimą (prekių sugadinimą), ir priežastinio ryšio, nes nebuvo jokių galimybių nustatyti paslėptus defektus ir todėl negalėjo sudaryti sąlygų žalai kilti.

8Atsakovas KAYI Construction nesutiko su ieškiniu ir patikslintais jo reikalavimais. Atsiliepime nurodė, kad už padarytą žalą neturi pareigos atlyginti ieškovui, nes ieškovo ir atsakovo KAYI Construction nesieja jokie sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos ieškovas nepagrįstai kildina iš deliktinės atsakomybės. KAYI Construction (rangovas) už statinio defektus atsako užsakovui, bet ne tretiesiems asmenims, nes teisinis reglamentavimas numato rangovo teisinę atsakomybę užsakovui visą garantinį laikotarpį. Pagal CK 6.266 str. žalą ieškovui turėtų atlyginti statinio savininkas, o ne rangovas, todėl ieškinys dalyje dėl KAYI Construction turi būti atmestas. Pagal UAB „Ozantis“ (užsakovas) ir KAYI Construction (rangovas) 2007-10-05 sudarytą sutartį, rangovas įsipareigojo suteikti tam tikras paslaugas, susijusias su PC „Ozas“ statybos darbais. KAYI Construction ir TERMKO LT (subrangovas/TERMKO) sudarė subrangos sutartį, kuria TERMKO perėmė visas pagal pagrindinę sutartį numatytas KAYI Construction pareigas ir įsipareigojimus UAB „Ozantis“. Subrangos sutartimi (2 skyrius) buvo nustatyti darbai, kuriuos atliks TERMKO. Subrangos sutartimi TERMKO prisiėmė visą atsakomybę už nuostolius ir bet kokią žalą turtui, atsirandančią dėl vykdomų darbų, ar su jais susijusią, ar jų sukeltą (Subrangos sutarties 3.18 p.).

9Trečiasis asmuo IF P&C Insurance AS filialas, nesutiko su ieškiniu ir patikslintais jo reikalavimais, nes 2010-07-18, patalpų užpylimo metu, pastato savininko atsakovo UAB „Ozantis“ civilinė atsakomybė buvo apdrausta bendrosios civilinės atsakomybės draudimu If P&C Insurance AS. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ nenustatinėjo tikrojo prekių sugadinimo mąsto, neatsižvelgė į aplinkybę, kad ir paties prekių savininko veiksmai (aplietų prekių nevalymas, nedžiovinimas ir sandėliavimas sumetus į krūvą dėžėse) tiesiogiai lėmė prekių sugadinimą, nenustatinėjo priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir prekių sugadinimo, jo, kaip draudiko elgesys įforminant žalą, bet netiriant priežasčių išmokėjus draudimo išmoką rodo, kad ieškovas nevykdė LR Draudimo įstatymo 82 str. 2 d. (2007 m. redakcija, galiojusi įvykio metu) įtvirtintos pareigos - netyrė aplinkybių, būtinų draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti. Vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti subrogacinį reikalavimą, turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius. Ieškovas neįrodė pastato savininko (valdytojo) neteisėtų veiksmų, žalos dydžio, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, taip pat neatsižvelgė į aplinkybę, kad paties prekių savininko veiksmai (aplietų prekių nevalymas, nedžiovinimas, šlapių prekių sandėliavimas sumetus į krūvą dėžėse) tiesiogiai lėmė prekių sugadinimą, todėl ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ neįgijo reikalavimo teisės į atsakovą UAB „Ozantis“. Atsakovo KAYI Construction pateikta 2010-07-21 pažyma apie hidrometeorologines sąlygas patvirtina, jog įvykio dieną iškrito 31 mm kritulių ir tai yra „pavojingas meteorologinis reiškinys“, todėl ši liūtis laikytina force majeure aplinkybe, dėl kurios asmuo gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės.

10Trečiasis asmuo „Seesam Lietuva“ su ieškiniu ir jo patikslintais reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad 2009-12-23 UADB Seesam Lietuva (nuo 2011-11-30 veikianti kaip Seesam Insurance AS, Lietuvos Respublikoje veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą (toliau Seesam Insurance AS) ir AB „City service“, sudarė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr.2300001424/2009, kuria apdraudė atsakovo UAB „Mano būstas LT“ atsakomybę, kylančią dėl pastatų ūkio priežiūros paslaugų teikimo. Ši sutartis galiojo nuo 2009-12-23 iki 2010-12-23. Ji buvo sudaryta vadovaujantis Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr.013 nuostatomis, kurių 5.1., 5.1.2 p (b) punktuose aptarta kada yra atlyginami nuostoliai. Apie 2010-07-08 PC „Ozas“ parduotuvės „Reserved“ įvykusį užliejimą bei jo metu parduotuvės turtui padarytą žalą atsakovas UAB „Mano būstas LT“ draudiką informavo tik 2014-03-17, t.y. praėjus 4 metams nuo draudimo sutarties galiojimo pabaigos ir atitinkamai, t.y. pažeidus Draudimo taisyklių 5.1.2. p. reikalavimus. Ieškinyje nenurodyta kuo pasireiškė šio atsakovo neteisėti veiksmai, galėję sąlygoti užliejimą 2010-07-18 ir, atitinkamai žalos ieškovui atsiradimą. Į bylą pateikti 2010-07-20 statinio apžiūros aktai (1, 2, 3, 4) patvirtina, kad 2010-07-18 užliejimo priežastimi buvo netinkamai atlikti lietaus nuotekų magistralės montavimo darbai. Atsakovas UAB „Mano būstas LT“ šių darbų nevykdė ir, atitinkamai, už jų tinkamą/netinkamą atlikimą atsakomybės neprisiėmė. 2009-11-29 pastato ūkio valdymo sutarties pagrindu UAB „Mano būstas LT“ objekto valdymo paslaugas pradėjo teikti po to, kai buvo parengtas pastato techninis projektas ir atlikti pastato statybos rangos darbai. Tokiu būdu, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad šis atsakovas nėra ir negali būti atsakingas dėl netinkamai atliktų statybos rangos darbų ir todėl 2010-07-18 kilusio užliejimo bei jo metu padarytos žalos.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-12-11 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Ozantis“, UAB „Mano būstas“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 31 956,43 Lt (9 255,22 Eur) žalos atlyginimo ir 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 2 964,14Lt (858,47Eur) bylinėjimosi išlaidas.

13Dėl atsakovo UAB „Ozantis“ atsakomybės

14Teismas sprendė, kad žalos UAB „LPP“ atsiradimą įtakojo išskirtinės meteorologinės sąlygos (liūtis) ir jų nulemto lietaus kanalizacijos vamzdyno defektai. Statinio apžiūros metu nustatyta, jog UAB „Ozantis“ patalpose esami slėginiai vamzdynai jungiami su neklijuojamomis, o sumaunamomis (movininėmis) PVC-U lauko darbams skirtų vamzdžių fasoninėmis dalimis, nors tokie vamzdynų sujungimai nėra slėgiminiai. Didelės liūties atveju, pakilus statiniam vandens slėgiui, šios vandens jungtys išsimovė ir užpylė patalpas. Patikrinus statybinius žurnalus buvo nustatyta, kad nebuvo atlikti hidrauliniai lietaus vamzdyno bandymai ir šios aplinkybės sudarė pagrindą konstatuoti, kad atsakovas neužtikrino, nuomininkui išnuomotų patalpų atitikimo tokioms patalpoms keliamiems techniniams reikalavimams, nors tai buvo atsakovo UAB „Ozantis“ pareiga. Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Informacijos skyriaus 2010-07-21 raštas Nr. (5.58.22)88-950 patvirtina, kad 2010-07-18 stebėtas liūtinis lietus (nuo 20.07 min iki 23.12 min), įvardintas pavojingu meteorologiniu reiškiniu dėl iškritusio neįprastai didelio kritulių kiekio. Tačiau nurodyto meteorologinis reiškinio (per 13 min. prilijo 22,4mm kritulių) teismas nepripažino force majore (nenugalima jėga).

15Teismas konstatavo, kad atsakovas UAB „Ozantis“, užsiimantis patalpų nuomos verslu, turi padidintą atsakomybę (CK 6.256 str. 3 d. ir 4 d.) ir kaip nuomotojas privalo perduoti nuomininkui daikto paskirtį atitinkantį daiktą bei garantuoti, kad visą nuomos terminą daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį (CK 6.483 str. 1 d., 6.485 str.). Nurodė, jog atsakovas UAB „Ozantis“ nepagrįstai teigia nesąs atsakingas už PC „Ozas“ esančių įrenginių ir/ar statinių trūkumus, kad tie objektai nepateko į nuomos sutarties dalyką, o nuomininkui žala atsirado dėl liūties. Nagrinėjamu atveju atsakovo UAB „Ozantis“ atsakomybė yra be kaltės (CK 6.256 str. 4 d.), kitos sutartinės atsakomybės sąlygos neaptariamos. Generalinės rangos sutartimi, atsakovams UAB „Ozantis“ (užsakovas) ir KAYI Construction (rangovas) susitarus, kad KAYI Construction pastatys pastatą ir užsakovui perduos jį tinkamos naudojimui būklės, garantuojant aukščiausią kokybę, ir profesionalumą, atsakovas UAB „Ozantis“ netiesiogiai prisiėmė atsakomybę už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius sužalojimus, žalą turtui ir finansinius nuostolius, atsiradusius ar susijusius su darbų ir paslaugų vykdymu.

16Dėl atsakovo UAB „Mano būstas LT“ deliktinės atsakomybės

17Teismas nustatė, jog atsakovas UAB „Mano būstas LT“ netinkamai vykdė statinio priežiūrą ir dėl to atsirado žala nuomotojui. Pastato inžinerinė įranga turėjo trūkumų ir defektų, kuriems nustatyti ir išaiškinti atsakovas UAB „Mano būstas LT“ nesiėmė visų reikiamų priemonių. Tokią išvadą teismas padarė išanalizavęs paties atsakovo UAB „Mano būstas LT“ pateiktus statinio būklės nuolatinių stebėjimų duomenis. Nuo 2010-05-21 iki 2010-06-25 vyko dalies defektų šalinimas, 2010-07-16 pastebėti defektai – vanduo hidroizoliacijoje, o 2010-07-21 – buvo nustatyti lietaus kanalizacijos defektai: naudojamos ne slėgiminės dalys, neatitinkančios statybos dokumentacijos.

18Dėl atsakovo KAYI Construction atsakomybės

19Atsakovas KAYI Construction pagal 2007-10-05 sudarytą rangos sutartį, yra atsakingas už nekokybiškai sumontuotas, neatlikus hidraulinių bandymų pastato lietaus kanalizacijos vamzdyno. Nustatė, jog 2010-07-08 įvykio priežastis yra ne nenugalima jėga, bet lietaus kanalizacijos vamzdyno trūkumai. Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovas negali būti atleidžiamas nuo atsakomybės pagal CK 6.212 str. KAYI Construction (rangovas) už statinio defektus atsako visą garantinį laikotarpį, pagal UAB „Ozantis“ (užsakovo) ir KAYI Construction (rangovo) 2007-10-05 sudarytą sutartį, kuria rangovas įsipareigojo suteikti atitinkamas paslaugas, susijusias su PC „Ozas“ statybos darbais. Tai, kad atsakovas KAYI Construction, statybos darbams atlikti kreipėsi į trečią asmenį TERMKO LT (subrangovas) ir pastarasis įrenginėjo nuotekų ir vandens sistemą (apimančią ir vamzdynus), nesudaro pagrindo atsakovą atleisti nuo atsakomybės. Generalinės rangos sutartimi UAB „Ozantis“ ir rangovas - KAYI Construction, nustatę garantinį periodą - penkerius metus, o stogo darbams, įskaitant vandentiekio darbus- dešimt metų (Generalinės rangos sutarties 8.3 p.), prisiėmė atsakomybę visą garantinį laikotarpį – 10 metų, užtikrinti, kad stogo darbai, įskaitant vandentiekio darbus, atitiktų normatyviniuose statybos dokumentuose nustatytus reikalavimus (Generalinės rangos sutarties 9.5 p.). Defektų faktas yra nustatytas, todėl atsakovui KAYI Construction tenka civilinė atsakomybė kaip ir kitiems atsakovams (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.).

20Teismas nustatė, jog 2010-07-18 draudėjo naudojamose patalpose PC „Ozas“ parduotuvėje „Reserved“ patekęs į patalpas nešvarus lietaus vanduo apliejo 3061 vnt. prekių. Teismas konstatavo, jog ieškovas nesiėmė visų reikalingų priemonių tinkamam žalos dydžiui nustatyti, nevisai tinkami ištyrė aplinkybes, nebuvo panaudotos visos protingos priemonės sumažinti žalą. Teismas ieškovo reikalaujamos 63912,86 Lt (be PVM) draudimo išmokos dydį sumažino iš atsakovų solidariai priteisė pusę nurodytos sumos - 31956,43 Lt, atmesdamas ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovų 2761,23 Lt nuostolių, kuriuos ieškovas nurodė patyręs nustatinėdamas žalos dydį (CK 6.249 str. 4 d. 2 p.). Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į tai, kad žalos administravimo kaštai, mokėjimai survejeriui, yra draudiko veikla tiriant draudžiamąjį įvykį LR draudimo įstatymo 82 str. (2007 m. redakcija, galiojusi įvykio metu) prasme, todėl nurodyta suma yra draudiko veiklos sąnaudos, o ne patirti nuostoliai. Ieškinio reikalavimą dėl 2731,23 Lt nuostolių priteisimo laikė nepagrįstu ir atmetė.

21III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

22Apeliaciniu skundu If P&C Insurance AS prašo iš dalies panaikinti 2014 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2655-808/2014 ir priimti naują sprendimą – AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį UAB „Ozantis“ atžvilgiu atmesti.

23Nurodo, kad lietaus kanalizacijos vamzdyno (pastato L1 sistemos magistralinių vamzdynų linija), dėl kurių defektų kilo žala UAB „LPP“, nebuvo patalpų, kurias 2005 m. gruodžio 21 d. nuomos sutartimi UAB „Ozantis“ suteikė UAB „LPP“, dalimi. Išskirtinių meteorologinių sąlygų (liūties) nulemta lietaus kanalizacijos vamzdyno avarija įvyko ne UAB „Ozantis“ UAB „LPP“ nuomos sutartimi išnuomotose patalpose, o virš parduotuvių „Reserved“, „Saluks“, „Topo Centras“ einančioje pastato L1 sistemos magistralinių vamzdynų linijoje. Minėtą aplinkybę patvirtina pastato valdytojo 2010 m. liepos 20 d. UAB „Mano būstas“(tuo metu – AB „City Service“) statinio apžiūros aktai Nr. 1; Nr. 2; Nr. 3 ir Nr. 4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog vandens užliejimo priežastimi nebuvo UAB „LPP“ išnuomotų patalpų trūkumai – užliejimą vandeniu lėmė virš UAB „LPP“ nuomojamų patalpų esančio lietaus kanalizacijos vamzdyno (pastato L1 sistemos magistralinių vamzdynų linijos) defektai. Taigi, skirtingai nei skundžiamu sprendimu konstatavo Vilniaus miesto apylinkės teismas, UAB „Ozantis“ kaip nuomotojui dėl 2010 m. liepos 18 d. avarijos sutartinė atsakomybė nekyla ir kilti negali. Pastato, esančio Ozo g. 18, Vilniuje, savininkas UAB „Ozantis” 2009 m. lapkričio 20 d. pastato valdymo susitarimu pastato valdymą yra perdavęs UAB „Mano būstas”, kuris šio susitarimo pagrindu teikia visapusiškas ir nuolatines pastato techninės priežiūros bei valdymo paslaugas. Kaip teisingai sprendė Vilniaus miesto apylinkės teismas, būtent UAB „Mano būstas” yra laikytinas pastato, esančio Ozo g. 18, Vilniuje, valdytoju.

24Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mano būstas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2655-808/2014, kuriuo pirmos instancijos teismas tenkino iš dalies ieškovo reikalavimą, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

25Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

261. Nors pats teismas nurodė, jog tiek sutartinei, tiek deliktinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas, tačiau iš bylos medžiagos akivaizdžiai matyti, kad nebuvo įrodyti nei objekto savininko UAB „Ozantis“, nei objekto techninės priežiūros paslaugas sutarties pagrindu teikiančio UAB „Mano būstas LT“ neteisėti veiksmai.

272. Nebuvo įrodyta nei atsakovo UAB „Ozantis“, nei UAB „Mano būstas LT“ sutartinė atsakomybė, nes nepagrįsta, kad atsakovai atitinkamai Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties ar Pastatų ūkio valdymo susitarimo reikalavimus vykdė netinkamai. Nebuvo pagrįsta ir minėtų atsakovų deliktinė atsakomybė, nes ieškovas neįrodė, o Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai konstatavo buvus UAB „Ozantis“ ir UAB „Mano būstas LT“ neteisėtus veiksmus, žalą bei priežastinį ryšį, neatsižvelgiant į aplinkybę, kad neteisėtų veiksmų konstatavimas galimas tik rangovo Kayi Construction atžvilgiu, bei neatsižvelgiant į aplinkybę, kad paties prekių savininko veiksmai (aplietų prekių nevalymas, nedžiovinimas, šlapių prekių sandėliavimas sumetus į krūvą dėžėse) tiesiogiai lėmė prekių sugadinimą/žalos padidėjimą, todėl ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ apskritai neįgijo reikalavimo teisės į atsakovus UAB „Ozantis“ ir UAB „Mano būstas LT“.

283. Teismas aiškiai padarė išvadą, kad vamzdynas, dėl kurio kilo žala, buvo sumontuotas nekokybiškai, ir kad už kokybišką tokių darbų atlikimą buvo atsakingas būtent rangovas ir už tai jis atsako per visą darbams suteiktą garantinį laikotarpį (kuris nėra pasibaigęs). Be to, teismas šio atsakovo argumentus, jog jo ir ieškovo nesieja jokie sutartiniai teisiniai santykiai, pagrįstai laikė prieštaraujančiais CK 6.697 str. ir LR Statybos įstatymo 36, 37 straipsnių nuostatoms, numatančioms, kad statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Todėl darytina išvada, kad teismas, neabejotinai turėjo konstatuoti, kad būtent šio atsakovo veiksmuose yra neteisėti veiksmai, ir nei atsakovas UAB „Ozantis“, nei atsakovas UAB „Mano būstas LT“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir prie kilusios žalos neprisidėjo.

294. UAB „Mano būstas LT“ objekto perdavimo priėmimo valdyti metu negalėjo ir neprisiėmė rizikos už paslėptus trūkumus, kurių jis negalėjo objektyviai nustatyti normaliai perimant objektą. Priešingas aiškinimas pažeistų bendruosius sąžiningumo, teisingumo protingumo principus, taip pat teisės aktuose įtvirtintas nuostatas dėl rangovo atsakomybės garantinio laikotarpio metu už statybos rangos darbų kokybę. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino UAB „Mano būstas LT“ neatliko neteisėtus veiksmus, nes UAB „Mano būstas LT“ nebuvo atsakingas nei už šių vamzdynų tinkamą ir kokybišką sumontavimą, nei galėjo nuspėti paslėptus rangovo trūkumus.

305. Vilniaus miesto apylinkės teismas turėjo pagrįstai nustatyti, kad būtent atsakovui KAYI Construction kyla deliktinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl įrenginių trūkumų, kurių montavimo darbus jis atliko, kuri kildinama pagal CK 6.697 str. ir Statybos įstatymo 36 ir 37 str.. Nepaisant to, kad rangos darbams atlikti atsakovas KAYI Construction buvo pasitelkęs subrangovą, pagal įstatyminę garantiją, atsakomybė išlieka generaliniam rangovui. Taigi būtent tarp rangovo veiksmų ir kilusios žalos buvo pagrindas konstatuoti priežastinį ryšį, nes nei UAB „Ozantis“ veiksmai, nei UAB „Mano būstas LT“ veiksmai neturėjo jokios įtakos žalos kilimui.

316. Atsakovo KAYI Construction į bylą pateiktas dokumentas - Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Informacijos skyriaus 2010-07-21 raštas Nr. (5.58.22)88-950 (1t. b.l. 179), patvirtina, kad 2010-07-18 pastebėtas liūtinis lietus (nuo 20.07 min iki 23.12 min), kuris įvardintas pavojingu meteorologiniu reiškiniu dėl iškritusio neįprastai didelio kritulių kiekio. Tą pripažino ir pats Vilniaus miesto apylinkės teismas, todėl neabejotina, kad turėjo būti konstatuota, jog šios išskirtinės meteorologinės sąlygos nulėmė ir prisidėjo prie žalos atsiradimo, nes šių išskirtinių meteorologinių sąlygų nebuvo galima protingai numatyti ir anuliuoti (CK 6.212 str.).

327. Iš pareikšto ieškinio nėra aišku, kokius nuostolius ieškovas prašo priteisti, t.y. ar patalpų lubų remonto darbų kainą, ar sugadintų UAB „Armitana“ priklausančių bei įvykio metu patalpose buvusių batų vertes. Kyla abejonių, ar minėta draudimo sutartimi tikrai buvo apdrausta patalpų apdaila ir draudikas iš tiesų pagrįstai atlygino šiuos draudėjo patirtus nuostolius. Juolab kad pats ieškovas patikslintame ieškinyje aiškiai nurodė, kad 2012-02-06 Įmonių turto draudimo sutartimi buvo apdraustos draudėjo prekių atsargos, esančios adresu Ozo g. 18, Vilnius. Todėl darytina išvada, kad galimai draudimo išmoka buvo išmokėta visiškai nepagrįstai, nes draudimo sutarties objektu buvo išimtinai prekių atsargos.

33Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo Seesam Insurance AS Lietuvos filialas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-11 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2655-808/2014, toje dalyje, kurioje jis patenkintas iš dalies ir iš atsakovų UAB „Ozantis“, UAB „Mano būstas LT“, KAYI Construction ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai solidariai priteisti 31 956,43 LTL (9 255 Eur) žalos atlyginimo ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimas dėl žalos atlyginimo atsakovo UAB „Mano būstas LT“ atžvilgiu būtų atmestas kaip nepagrįstas.

34Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

351. Atsižvelgiant į tai, kad žala ieškovo apdraustam turtui buvo padaryta dėl netinkamai atliktų Prekybos ir pramogų centro „Ozas Gallery“ lietaus nuvedimo sistemos įrengimo darbų tarp pastato statybų generalinio rangovo, tai yra atsakovo KAYI Construction neteisėtų veiksmų (nukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų atliktų rangos darbų) ir 2010-07-18 apliejimo (atitinkamai, ir ieškovo apdraustam turtui padarytos žalos) yra tiesioginis priežastinis ryšys. Tokio pobūdžio priežastinio ryšio nėra tarp UAB „Ozantis“, kaip pastato savininko veiksmų, ir UAB „Mano būstas LT“, teikiant pastato techninio valdymo paslaugas atliktų veiksmų bei ieškovo deklaruojamos žalos. Dėl šios priežasties, pirmosios instancijos teismas šio ginčo atveju nepagrįstai visų atsakovų atžvilgiu taikė solidarią atsakomybę.

362. Teismas neįvardijo, ką konkrečiai netinkamai padarė UAB „Mano būstas LT“. Teismas sprendime išsamiai neanalizavo ir nevertino 2009-03-30 Pastato valdymo susitarimo nuostatų, todėl, deklaratyvus pasakymas, kad atsakovas „netinkamai“ atliko sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, apelianto nuomone, negali būti laikomas neteisėtų UAB „Mano būstas LT“ veiksmų įrodymu.

373. Seesam Insurance AS Lietuvos filialo nuomone, byloje esantys įrodymai (statinio būklės nuolatinių stebėjimų aktas) patvirtina, kad UAB „Mano būstas LT“ tinkamai, rūpestingai ir apdariai teikė jam sutartimi priskirtas Pastato techninio valdymo paslaugas. Į bylą pateiktas statinio būklės nuolatinių stebėjimų aktas leidžia spręsti apie tai, kad pastatas atsakovo UAB „Mano būstas LT“ buvo nuolat apžiūrimas, buvo reguliariai stebima bei vertinama jo techninė būklė, lokalizuojami bei šalinami atsiradę gedimai.

384. Tai, kad 2010-07-21 buvo nustatyti lietaus kanalizacijos defektai, apelianto nuomone, niekaip nepatvirtina aplinkybės, jog UAB „Mano būstas LT“ nesiėmė visų reikiamų priemonių pastato inžinerinės įrangos defektams nustatyti. Priešingai, tai patvirtina, kad UAB „Mano būstas LT“, tinkamai vykdė Valdymo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus - operatyviai ištyrė 2010-07-18 įvykusios avarijos priežastis bei organizavo jų šalinimą.

395. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė ir dėl priežastinio ryšio tarp UAB „Mano būstas LT“ veiksmų ir atsiradusios žalos, buvimo, nors priežastinis ryšys yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga (LR CK 6.247 str.).

406. Remiantis į bylą pateiktais įrodymais, 2010-07-18 ieškovo apdraustų patalpų apliejimas įvyko dėl netinkamo lietaus nuvedimo sistemos įrengimo. Tai yra, AB „Lietuvos draudimas“ apdraustų patalpų apliejimas yra tiesioginis rangovo, netinkamai, tai yra, nukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų, atliktų rangos darbų rezultatas. AB „Mano būstas LT“ šių darbų neatliko ir, atitinkamai, už jų tinkamą/netinkamą atlikimą atsakomybės neprisiėmė. Atsakovas UAB „Mano būstas LT“ Pastato valdymo sutarties pagrindu pastato valdymo paslaugas teikti pradėjo jau po to, kai buvo parengtas pastato techninis projektas ir jo pagrindu atlikti pastato statybos rangos darbai. Tokiu būdu 2010-07-18 užliejimas ir jo metu ieškovui padaryta žala nėra ir negali būti AB „Mano būstas LT“ veiksmų - pastato valdymo, pradėto vykdyti jau po pastato pripažinimo tinkamu naudoti, rezultatu.

417. Aplinkybės, kad pastatas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažintas tinkamu naudoti, yra pastatytas nukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų UAB „Mano būstas LT“ numatyti neturėjo ir negalėjo. Pastato valdymo sutartis nenumatė UAB „Mano būstas“ pareigos tikrinti, ar pastatas buvo statomas nenukrypstant nuo techninio projekto sprendinių (kaip jau minėta, tokią pareigą turi statybų techninis prižiūrėtojas). Be to, UAB „Mano būstas LT“ tam neturėjo ir techninių galimybių. Į bylą pateiktos foto nuotraukos patvirtina, kad lietaus kanalizacijos vamzdis parduotuvės „Reserved“ patalpose buvo išdėstytas po parduotuvės apdaila (tai yra, paslėpta konstrukcija), todėl UAB „Mano būstas LT“ neturėjo jokios techninės galimybės įvertinti jo netinkamo įrengimo.

42Apeliaciniu skundu ieškovas AB Lietuvos draudimas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimą pakeisti ir visiškai patenkinti ieškovo ieškinį bei priteisti visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme.

43Nurodo, kad atsakovų atsakomybės nebuvo pagrindo mažinti dėl to, kad nepaistant priemonių, kokių nukentėjęs asmuo (UAB LPP) būtų ėmęsis sušlapusių prekių atžvilgiu (jas džiovinęs, tinkamai sandėliavęs), sugadintos prekės nebūtų tapusios tinkamomis pardavimui kaip naujos prekės. Priešingai, investicijos į prekių džiovinimą, valymą, rūšiavimą, sandėliavimą, būtų tik dar padidinusios atsiradusius nuostolius. Sušlapę nauji drabužiai nebūtų rinkoje parduoti kaip nauji, nes joks pirkėjas, žinodamas, kad jie buvo sušlapę nebūtų pirkęs. Todėl survejerio L. K. Baltic Ltd ataskaitoje visiškai pagrįstai buvo pripažinta, kad prekės ekonominiu požiūriu yra prarastos. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą ir neteisingą išvadą, kad draudikas nepakankamai ištyrė draudimo įvykį ir nepakankamai įvertinto atsiradusios žalos dydį. Draudiko atstovė, t.y. turto žalų vertintojų skyriaus grupės vadovė surašė turto sunaikinimo, sugadinimo aktą jau 2010-07-21, t.y. praėjus tik trims dienoms po įvykio. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino ieškovo išlaidas, patirtas žalos dydžio nustatymui (2 731,23 Lt už survejerio paslaugas), kaip išlaidas, kurių už žalą atsakingi asmenys neprivalo atlyginti, tuo netinkamai aiškindamas ir taikydamas LR draudimo įstatymo 82 str. nuostatas. Nuostoliai, susiję su žalos dydžio nustatymu, pagal LR CK 6.249 str. 4 d. 2 p. visuomet sudaro atlygintinus nuostolius.

44Atsiliepime į trečiojo asmens If P&C Insurance filialas apeliacinį skundą Seesam Insurance AS Lietuvos filialas nurodo, kad su apeliacinius skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.

45Nurodo, kad UAB „Mano būstas LT“ pastato valdymo paslaugas pradėjo teikti po to, kai Prekybos ir pramogų centras „Ozas Gallery“ buvo pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti. UAB „Mano būstas LT“ įsipareigojo palaikyti objekto funkcionalumą, veikimą bei apsaugą (žr. Pastato valdymo susitarimo 2.3 p.) ir, atitinkamai, neturėjo pareigos tikrinti ar Pastatas buvo statomas nenukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų. Tokia pareiga teisės aktuose yra numatyta pastato statybų techninę priežiūrą atliekančiam subjektui - statinio statybų techniniam prižiūrėtojui, kuris per visą statinio statybos laiką tikrina, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai (žr. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra, 33.9 p.). Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, statinio statytojas (užsakovas) statinio statybos techninę priežiūrą organizuoja, skirdamas ar samdydamas techninį prižiūrėtoją. Pažymėtina, kad įstatymas imperatyviai numato, jog statybų techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jei neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus nusidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto (CK 6.697str. 3d.). Už išryškėjusius pastato statybų defektus generalinis rangovas KAYI Construction taip pat, kaip ir statybų techninis prižiūrėtojas, atsako visą garantinį laikotarpį (CK 6.697 str. 3 d.). Tokiu būdu, tarp rangovo neteisėtų veiksmų - netinkamai, tai yra, nukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų, atliktų rangos darbų ir atsiradusios žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys. Atsižvelgiant į tai, kad minėti darbai buvo atlikti iki valdymo sutarties pasirašymo, atsakovas „Mano būstas LT“ negali būti laikomas atsakingu dėl atsiradusios žalos.

46Atsiliepime į atsakovo UAB „Mano būstas“ apeliacinį skundą nurodo, kad teismas neįvardijo, ką konkrečiai „netinkamai“ padarė UAB „Mano būstas LT“. Teismas sprendime išsamiai neanalizavo ir nevertino 2009-03-30 pastato valdymo susitarimo nuostatų, todėl, deklaratyvus pasakymas, kad atsakovas „netinkamai“ atliko sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, trečiojo asmens nuomone, negali būti laikomas neteisėtų UAB „Mano būstas LT“ veiksmų įrodymu.

47Atsiliepime į ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovas išmokėdamas 63 912,86 Lt (kas sudaro 18 510,44 Eur) dydžio draudimo išmoką, neįsitikinęs realiu dėl užliejimo padarytos žalos dydžiu, remdamasis survejerio aktu, grindžiamu subjektyviu „Reserved“ parduotuvės atstovų vertinimu apie patirtą žalos dydį (net neįvertinus visų prekių įsigijimo sąskaitų), taip pat nesivadovaudamas CK 6.1013 str. 3d. norma, numatančia draudiko atleidimą nuo žalos atlyginimo dėl to, kad draudėjas nesiėmė protingų priemonių žalai sumažinti, veikė savo rizika ir pilna apimtimi neįgijo teisės susigrąžinti išmokėtos sumos iš atsakingo už žalą asmens. Vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti subrogacinį reikalavimą, turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir, kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius (žr. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-03-12 nutartis c. b. 3K-3-127/2013).

48Atsiliepimu į If P&C Insurance AS ir trečiojo asmens Seesam Insurance AS apeliacinius skundus atsakovas UAB „Mano būstas LT“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje, kuriuo pirmos instancijos teismas tenkino iš dalies ieškovo reikalavimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo AB „Lietuvos draudimas” ieškinį atsakovo UAB „Mano būstas LT” atžvilgiu atmesti.

49Atsiliepimus į apeliacinį skundą grindžia argumentais:

501. Nagrinėtinu atveju nekyla atsakovo UAB „Ozantis” nei sutartinė, nei deliktinė atsakomybė, nes ieškovas neįrodė visų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų. Tačiau pagrįstai UAB „Mano būstas LT” dėl žemiau išdėstytų argumentų taip pat nelaikytinas atsakingu už įvykį ir jo metu sukeltą žalą. Teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad neva priimdamas pastatą atsakovas UAB „Ozantis” netiesiogiai prisiėmė atsakomybę už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius susižalojimus, žalą turtui ir finansinius nuostolius, atsiradusius ar susijusius su darbų ir paslaugų vykdymu.

512. Sprendime visiškai nepagrįstai nurodoma, jog neva UAB „Mano būstas LT” kyla deliktinė atsakomybė visų trečiųjų asmenų, įskaitant ieškovą (perėmusį draudėjo reikalavimą) CK 6.266 str. prasme. Tokios pirmosios instancijos teismo išvados laikytinos akivaizdžiai nepagrįstomis, prieštaraujančiomis tiek teisės aktams, reglamentuojantiems rangovo civilinę atsakomybę už statybos rangos darbų kokybę, tiek Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikai, bei neatitinkančiomis racionalumo ir protingumo kriterijų.

523. Priimdamas Generalinio rangovo pastatytą objektą, nei UAB „Mano būstas LT“, priimdamas objekto inžinerinę įrangą būtinų techninės priežiūros paslaugų teikimui, netiesiogiai neprisiėmė atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Generalinio rangovo darbų atlikimo.

534. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakomybę už netinkamai, nukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų atliktus rangos darbus bei neigiamas jų pasekmes perkėlė su pastato statybų procesu niekaip nesusijusiems subjektams - UAB „Mano būstas LT“ ir UAB „Ozantis“. Kita vertus, tiek UAB „Mano būstas LT“, tiek UAB „Ozantis“ galimybė atlikti paslėptų vamzdynų apžiūrą bei nuspėti galimą inžinerinės sistemos avariją ar nustatyti kitus paslėptus defektus buvo absoliučiai apribota, nes minėta inžinerinė įranga buvo paslėpta parduotuvės „Reserved“ patalpose po apdaila.

545. Pirmosios instancijos teismas aiškiai konstatavo, kad vamzdynai buvo sumontuoti nekokybiškai, taigi pažeidžiant teisės aktų, techninio projekto reikalavimus. Tačiau nei UAB „Mano būstas LT”, nei UAB „Ozantis“ šių darbų neatliko ir atitinkamai už tinkamą/netinkamą atlikimą atsakomybės neprisiėmė.

55Atsiliepime į ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą UAB „Mano būstas LT“ prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

56Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:

571. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo reikalaujamos 63912,86 Lt (be PVM) draudimo išmokos dydį sumažino iki 31956,43 Lt. Jeigu iškart po įvykio draudėjas būtų ėmęsis visų reikiamų priemonių ir tinkamai išdėliojęs pažeistus daiktus, taip siekdamas žalą sumažinti, sugadintų prekių skaičius nebūtų padidėjęs ir neigiamos pasekmės būtų buvusios mažesnės. Tad darytina išvada, kad tokio pobūdžio prekių sugadinimai galėjo susidaryti būtent dėl to, kad prekės buvo sandėliuojamos netinkamai.

582. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad draudikas pažeidė jam nustatytą pareigą tinkamai ištirti draudiminio įvykio aplinkybes ir imtis visų reikalingų priemonių tinkamam žalos dydžiui nustatyti.

593. Apeliaciniame skunde apeliantas remiasi aplinkybe, kad iš karto po įvykio (2010-07-18) vandeniu aplietose patalpose negalėjo vykti žalos įvertinimo darbai, nes buvo remontuojama lietaus kanalizacija, kuri, kaip neva nurodyta turto sunaikinimo, sugadinimo akte, buvo suremontuota tik 2010-07-20, t.y. po dviejų dienų. Tačiau AB „Lietuvos draudimas“ nepateikia objektyvių įrodymų, kad minėti remonto darbai realiai būtų draudikui trukdę atlikti žalos įvertinimo darbus.

604. UAB „Mano būstas LT“ pastato valdymo paslaugas pradėjo teikti po to, kai objektas buvo pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti, o pastato valdymo susitarimu įsipareigojo tik palaikyti objekto funkcionalumą, veikimą bei apsaugą, tačiau neturėjo pareigos tikrinti, ar pastatas statomas nenukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų.

61Ieškovas AB Lietuvos draudimas atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo apeliantų UAB „Mano būstas LT“, Seesam Insurance AS bei If P&C Insurance AS apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo atmesti ir šių apeliantų apskųstoje sprendimo dalyje palikti sprendimą nepakeistą.

62Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:

631. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir pagrįstai nustatė, kad žala nukentėjusiajam asmeniui buvo padaryta dėl to, kad atsakovui UAB „Ozantis“ priklausančio pastato inžineriniai įrenginiai turėjo defektų. Būtent dėl šių defektų – netinkamai sumontuotos lietaus kanalizacijos – nukentėjusiajam asmeniui buvo padaryta žala. Už šiuos defektus yra atsakingas nuomotojas pagal CK 6.485 str. 1 d. nepriklausomai nuo to, ar jis apie juos žinojo ar ne.

642. Apelianto If P&C Insurance AS skunde netinkamai aiškinamas pagal 2005 m. gruodžio 21 d. nukentėjusiajam asmeniui perduotas ir šio asmens naudotas nuomos objektas. Šis apeliantas teigia, kad patalpos buvo be trūkumų, o trūkumai buvo pastato bendrosiose konstrukcijose. Kadangi nuomos objektą sudarė patalpos, esančios pastate (Prekybos centras Ozas), todėl nuomininkas pagal nuomos sutartį įgijo teisę naudotis tiek jam perduodamomis patalpomis, tiek ir visomis pastato bendrosiomis konstrukcijomis (laikančiosios sienos, vandentiekio tinklai, įskaitant ir lietaus kanalizacijas). Tai išplaukia iš LR CK 4.82 str., kuris numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teise patalpų savininkams priklauso ir bendrosios pastato konstrukcijos. Skirtingai nei teigia apeliantas, defektai buvo tame objekte, kuris buvo perduotas nuomininkui. Nors žala atsirado tik vienam nuomininkui, tai visiškai nekeičia atsakovo UAB „Ozantis“, t.y. patalpų savininko (nuomotojo) atsakomybės pagal nuomos sutartį.

653. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai darė išvadas, kad atsakovas UAB “Mano būstas LT“ netinkamai vykdė statinio priežiūrą ir dėl to atsirado žala nuomininkui. Atsakovo UAB „Ozantis“ su UAB „Mano būstas LT“ (2t. b.l. 40) sudarytame Pastato valdymo susitarime atsakovas UAB „Mano būstas LT“ įsipareigojo teikti techninio valdymo paslaugas (1t. 57-65). Minėto pastato inžinerinė įranga turėjo trūkumų ir defektų, kuriems nustatyti ir išaiškinti atsakovas UAB „Mano būstas LT“ nesiėmė visų reikiamų priemonių. Tokią išvadą teismas darė išanalizavęs paties atsakovo UAB „Mano būstas LT“ pateiktus statinio būklės nuolatinių stebėjimų duomenis (3t. b.l. 121-135) iš kurių turinio seka, kad nuo 2010-05-21 iki 2010-06-25 vyko dalies defektų šalinimas (pagal statinio būklės aktą), 2010-07-16 buvo pastebėti defektai – vanduo hidroizoliacijoje (3 t. b.l. 176). Taigi, jai iki įvykio UAB „Mano būstas LT“ buvo pastebėjęs eilę trūkumų, vadinasi turėjo galimybę nustatyti ir kitą trūkumą kuris buvo akivaizdus ir jam nustatyti pakako tik statybos dokumentų tinkamos peržiūros.

664. Apeliantai UAB „Mano būstas LT“ ir Seesam Insurance AS skunduose be pagrindo teigia, kad atsakovų solidari atsakomybė buvo nustatyta nepagrįstai. Solidari atsakovų pareiga išplaukia iš LR CK 6.696 str. 4 d., 6.697 str. bei 6.698 str. pagrindu, taip pat 6.6 str. 3 d. pagrindu, kuri nustato solidariosios prievolės prezumpciją tais atvejais, kai prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Nepaisant to, kad atsakovų veiksmai nėra atlikti bendrai (t.y. bendradarbiaujant ar derinant tarpusavio elgesį), atsakovų atsakomybė yra solidarioji, nes, nors atsirandanti skirtingais pagrindais, visų atsakovų atsakomybė yra lygiavertė ir jos atskirti dalimis yra neįmanoma.

675. Vanduo, sugadinęs draudėjo prekes, į draudėjo naudojamas patalpas išsiliejo iš lietaus kanalizacijos vamzdyno, staiga praradusio savo sandarumą. Nors vanduo lietaus kanalizacijos vamzdyne susikaupė dėl didelio lietaus, tai nesudaro pagrindo pripažinti, kad didelis lietus buvo tokia neišvengiama ir nekontroliuojama bei nenumatyta aplinkybė, kuri būtų pagrindas atleisti atsakovus nuo civilinės atsakomybės.

686. Nepaistant priemonių, kokių nukentėjęs asmuo (UAB LPP) būtų ėmęsis sušlapusių prekių atžvilgiu (jas džiovinęs, tinkamai sandėliavęs), sugadintos prekės nebūtų tapusios tinkamomis pardavimui kaip naujos prekės. Priešingai, investicijos į prekių džiovinimą, rūšiavimą, sandėliavimą, būtų tik dar padidinusios atsiradusius nuostolius. Sušlapę nauji drabužiai nebūtų rinkoje parduoti kaip nauji, nes joks pirkėjas, žinodamas, kad jie buvo sušlapę nebūtų pirkęs.

69If P&C Insurance AS atsiliepimu į UAB „Mano būstas LT“ bei Seesam Insurance AS apeliacinius skundus prašo iš dalies panaikinti 2014 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2655-808/2014 ir priimti naują sprendimą – AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį UAB „Ozantis“ atžvilgiu atmesti.

70Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:

711. Išskirtinių meteorologinių sąlygų (liūties) nulemta lietaus kanalizacijos vamzdyno avarija įvyko ne UAB „Ozantis“ UAB „LPP“ nuomos sutartimi išnuomotose patalpose, o virš parduotuvių „Reserved“, „Saluks“, „Topo Centras“ einančioje pastato L1 sistemos magistralinių vamzdynų linijoje. Skirtingai nei skundžiamu sprendimu konstatavo Vilniaus miesto apylinkės teismas, UAB „Ozantis“ kaip nuomotojui dėl 2010 m. liepos 18 d. avarijos sutartinė atsakomybė nekyla ir kilti negali.

722. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nustatęs, kad žalos atsiradimo priežastimi buvo lietaus kanalizacijos vamzdyno (pastato L1 sistemos magistralinių vamzdynų linija) defektai, nebuvę UAB „LPP“ išnuomotų patalpų dalimi, kuomet pastato valdymas buvo perduotas UAB „Mano būstas LT“, nepagrįstai konstatavo 2005 m. gruodžio 21 d. nuomos sutarties pažeidimą, taip pat priežastinį ryšį su žala.

733. Skundžiamu Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu konstatavus, jog vamzdynas buvo nekokybiškai sumontuotas, pritartina Seesam Insurance AS apeliaciniame skunde padarytai išvadai, kad tarp KAYI Construction nekokybiškai atliktų rangos darbų ir atsiradusios žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys. Sutiktina ir su UAB „Mano būstas LT” apeliaciniame skunde išdėstyta pozicija, kad nagrinėjamu atveju kanalizacijos vamzdyno trūkumai buvo nustatyti rangos darbų garantiniu laikotarpiu, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas turėjo pripažinti išimtinę atsakovo KAYI Construction civilinę atsakomybę dėl 2010 m. liepos 8 d. įvykio.

74Atsiliepime į ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad AB „Lietuvos draudimas“, išmokėdamas draudimo išmoką prekių savininkui UAB „LPP“, nevertino aplinkybės, jog ir paties prekių savininko UAB „LPP” veiksmai tiesiogiai lėmė prekių sugadinimą, nenustatinėjo priežastinio ryšio tarp 2010 m. liepos 18 d. patalpų apliejimo vandeniu ir prekių sugadinimo, nevykdė pareigos rūpintis ekonomišku žalos atlyginimo prievolės vykdymu, nepareikalavo patikimų žalos atlyginimo įrodymų, o rėmėsi žalos dydžio nustatymo dokumentais, kurie prieštaringi. Žalos administravimo kaštai, mokėjimai survejeriui, yra draudiko veikla tiriant draudžiamąjį įvykį ir 2731,23 Lt (799,71 Eur), AB „Lietuvos draudimas“ sumokėti tyrimą atlikusiam survejeriui L. K. Baltic Ltd, laikytini draudiko veiklos sąnaudomis, o ne patirtais nuostoliais, Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimas dėl 2761,23 Lt (799,71 Eur) nuostolių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

75Atsakovas UAB „Ozantis” atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo iš dalies panaikinti 2014-12-11 sprendimą ir priimti naują sprendimą – AB „Lietuvos draudimas” ieškinį atsakovo atžvilgiu atmesti. Nurodo, jog palaiko trečiojo asmens If P&C Insurance AS apeliaciniame ir atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytą poziciją.

76IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

77Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Atsakovų UAB „Ozantis“, UAB „Mano būstas“ bei trečiųjų asmenų If P&C Insurance AS ir Seesam Insurance AS apeliaciniai skundai atmetami.

78Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

79Ieškinys dėl 63 912,86 Lt (18 510,44 Eur) žalos atlyginimo, 2761,23Lt (799,71 Eur) išlaidų, susijusių su žalos dydžio nustatymu, 6 procentų metinių palūkanų priteisimo nagrinėjamoje byloje pareikštas draudiko AB „Lietuvos draudimas“, išmokėjusio draudėjui UAB „LPP“ 63 912,86 Lt draudimo išmokos atlyginti žalai, padarytai dėl to, kad nuomininko UAB „LPP“ patalpose esančiose prekybos centre „Ozas“ parduotuvėje „Reserved“ dėl prasiskverbusio vandens sugadintos ieškovo apdraustos draudėjui priklausančios prekės.

80Draudikas patikslintu ieškiniu prašė priteisti žalą padarytą solidariai trijų atsakovų: UAB „Ozantis“, kuriam sutartinė atsakomybė kyla kaip nuomotojui pagal 2005-12-21 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį CK 6.256 str. 4 d. pagrindu, reglamentuojantį, kad įmonei (verslininkui) netinkamai vykdant sutartines prievoles, ji atsako visais atvejais be kaltės, KAYI Construction - kaip statybos–remonto darbus pagal 2007-10-05 rangos sutartį, sudarytą tarp atsakovo UAB „Ozantis“ ir atsakovo KAYI Construction, nurodant pastarojo deliktinę atsakomybę už žalą padarytą dėl įrenginių trūkumų, kurių montavimo darbus šis atliko ir pastato techninę priežiūrą teikiančiam atsakovui UAB „Mano būstas LT“ deliktinės atsakomybės pagrindu.

81Pirmos instancijos teismas draudiko ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Ozantis“, UAB „Mano būstas“ ir KAYI Construction ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 31 956,43 Lt (9 255,22 Eur) žalos atlyginimo ir 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Dėl šio sprendimo pateikti atsakovo UAB „Mano būstas LT“, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ bei trečiųjų asmenų If P&C Insurance AS ir Seesam Insurance AS apeliaciniai skundai. Atsižvelgiant į pateiktus apeliacinius skundus, apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja šių apeliacinių skundų ribose.

82Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (1 dalis); reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos davėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (2 dalis).

83Dėl UAB „Ozantis“ atsakomybės

84Pirmos instancijos teismas, sprendė, kad UAB „Ozantis“ kyla sutartinė atsakomybė CK 6.256 straipsnio 4 dalies pagrindu, kur įtvirtinta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Teisėjų kolegija su šia išvada nesutinka. Nagrinėjamu atveju ieškinys yra reiškiamas subrogacijos pagrindu. Kaip jau minėta, ieškovas (draudikas) atlyginęs žalą draudėjui prašo nuostolius priteisti iš žalą padariusio asmens. Nors UAB „Ozantis“ ir UAB „LPP“ (draudėją) saistė nuomos sutartiniai santykiai, tačiau sutartiniai santykiai nesiejo ieškovo ir UAB „Ozantis“, todėl nagrinėjamu atveju CK 6.256 straipsnio nuostata netaikytina. UAB „Ozantis“ kaip turto savininkas atsako už turto padarytą žalą. Žalos padarymas dėl pastato įrenginių trūkumų savininkui, nustačius, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, taikoma deliktinė civilinė atsakomybė CK 6.266 str. 1 d. pagrindu, jeigu neįrodoma, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. CK 6.270 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad tokiomis žalos aplinkybėmis gali būti žalos atsiradimas dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Tik esant šioms aplinkybėms pastato savininkas (valdytojas) atleidžiamas nuo pareigos atlyginti žalą. Įstatymo nuostata dėl civilinės atsakomybės netaikymo taip pat negali būti aiškinama atskirtai nuo joje išvardytų žalos padarymo būdų. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės būtent tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Tik už tokiu būdu padarytą žalą pastato savininkas (valdytojas) atsako be kaltės. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. Tauragės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-365/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Riviva“, kooperatinė bendrovė „Alytaus prekyba“, bylos Nr. 3K-3-554/2007; 2009 m. kovo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „If draudimas“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, valstybės įmonė „Automagistralė“, bylos Nr. 3K-3-62/2009; 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B.–W., A. U. W., R. B. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-378/2009).

85Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad žala draudėjo UAB „LPP“ turtui padaryta dėl UAB „Ozantis“ nuosavybės teise priklausančio pastato nekokybiškų konstrukcijų (lietaus kanalizacijos vamzdyno defektų). Pirmos instancijos teismas nors netinkamai nustatė, kad UAB „Ozantis“ kyla sutartinė atsakomybė, tačiau pagrįstai atsižvelgė į byloje esančius įrodymus -2010-07-20 statinio apžiūros aktą, kuriame nurodyta, kad didelės liūties atveju, pakilus statiniam vandens slėgiui, šios vandens jungtys išsimovė ir užpylė patalpas. Nagrinėjamu atveju šio atsakovo neteisėti veiksmai užliejimo atveju turi būti suprantami kaip patalpų savininko nesugebėjimas naudoti savo turtą taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (LR CK 6.246 str. 1 d.).

86Trečiasis asmuo If P&C Insurance AS apeliaciniame skunde nurodo, jog lietaus kanalizacijos vamzdyno avarija įvyko ne UAB „Ozantis“ ir UAB „LPP“ nuomos sutartimi išnuomotose patalpose, o virš parduotuvių „Reserved“, „Saluks“, „Topo Centras“ einančioje pastato L1 sistemos magistralinių vamzdynų linijoje, todėl vandens užliejimo priežastimi nebuvo UAB „LPP“ išnuomotų patalpų trūkumai. Užliejimą vandeniu lėmė virš UAB „LPP“ nuomojamų patalpų esančio lietaus kanalizacijos vamzdyno (pastato L1 sistemos magistralinių vamzdynų linijos) defektai. Atsižvelgiant į tai, kad pagal VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis atsakovas UAB „Ozantis“ yra negyvenamosios– prekybos patalpos, esančios Ozo g. 18, Vilniuje, savininkas, šiuo atveju neturi reikšmės aplinkybė, kurioje vietoje buvo statinio defektai- virš nuomojamos patalpos UAB „LPP“ ar kitoje. Svarbu yra tai, kad žala UAB „LPP“ turtui, kuris buvo apdraustas ieškovo, buvo padaryta dėl UAB „Ozantis“ nuosavybės teise priklausančio statinio įrenginių trūkumų.

87CK 6.247 str. nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teismų praktikoje pažymėta, kad priežastinio ryšio taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado; civilinėje atsakomybėje pripažįstamas atsakomybės pagrindu ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai žala atsiranda ne tiesiogiai iš neteisėtų veiksmų, bet yra pakankamai susijusi su žalingais padariniais; taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti. Nagrinėjamu atveju dėl nepakankamo atsakovo rūpestingumo, ir netinkamos pastato konstrukcijos- lietaus kanalizacijos vamzdyno, buvo aplietas UAB „LPP“ priklausantis turtas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad byloje esantys duomenys įrodo, esant priežastiniam ryšiui byloje.

88Dėl atsakovo UAB „Mano būstas LT“ atsakomybės

89Iš byloje pateikto UAB „Ozantis“ ir UAB „Mano būstas LT“ 2009-11-20 Pastato valdymo susitarimo preambulę UAB „Ozantis“ (klientas) ir UAB „Mano būstas LT“ (tiekėjas) susitarė, kad tiekėjas teiks klientui visas būtinas ar pagrįstai kliento reikalaujamas technines pastato valdymo paslaugas, išskyrus centro valdymo paslaugas, užsakytas iš UAB ECE Projektmanagement Vilnius (valdytojas), kurioms tiekėjas teiks pagalbines paslaugas. Susitarimo 1 punkte įtvirtinta, kad tiekėjas teiks visas būtinas ar pagrįstai kliento reikalaujamas technines pastato valdymo paslaugas, nurodytas sutartyje ir jos prieduose. Atsakovas UAB „Mano būstas LT“ įsipareigojo palaikyti objekto, įskaitant jo techninius įrenginius, funkcionalumą, veikimą bei apsaugą.

90Kaip jau minėta, 2010-07-20 statinio apžiūros aktai (2 tomas, b.l.73-76) tvirtina faktą, jog nustatant lietaus vandens užpylimo priežastį, apžiūros metu (parduotuvė „Reserved“ altitudėje 0,0 tarp ašių 6-10 ir H-P numeris 00-040 buvo pastebėti defektai jog sumontuoti skirtingos rūšies ir paskirties vamzdynai ir jų fasoninės dalys. Esami slėginiai vamzdynai jungiami su neklijuojamomis o sumaunamomis (movininėmis) PVC-U lauko darbams skirtų vamzdžių fasoninėmis dalimis. Tokie vamzdynų sujungimai nėra slėgiminiai. Didelės liūties atveju, pakilus statiniam vandens slėgiui, šios vamzdžių jungtys išsimovė ir užpylė patalpas, įgriuvo lubos. Atliekant statybinių žurnalų patikrinimą pastebėta, kad nėra atlikti hidrauliniai lietaus vamzdyno bandymai. Pagal išpildomąją dokumentaciją ir techninį projektą deklaruojama, kad yra sumontuota 10 stovų, dn 110 mm, realiai yra tik 3 stovai. Esamų įlajų nepakanka tinkamai surinkti projektinio vandens kiekio nuo aptarnaujamo stogo.

91Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvada, jog atsakovas UAB „Mano būstas LT“ 2009 m. kovo 30 d. pastato valdymo susitarimu įsipareigojęs teikti visas būtinas techninio pastato valdymo paslaugas (Sutarties 2.3p), įsipareigojo ne tik palaikyti pastato techninių įrenginių funkcionalumą, veikimą, bet ir įgyvendinti priežiūrą, atitinkančią saugumo priemonių reikalavimus. Pastato techninių įrenginių priežiūros tikslas garantuoti saugias pastato naudojimo sąlygas. Nagrinėjamu atveju atsakovas, kaip profesionalus pastato inžinerinių sistemų priežiūros teikėjas turėjo atlikti lietaus kanalizacijos kokybės, jos apimties, išdėstymo pastate patikrą, jos poveikį pastate vykdomos veiklos rezultatams. Kaip savo srities profesionalas turėjo įspėti statinio savininką apie pastate esamą lietaus kanalizacijos sistemos rizikos lygį. Pastato techninę priežiūrą atliekantis subjektas, siekdamas efektyviai teikti pastato įrenginių priežiūros paslaugas turi žinoti ir galimybes, kurios atsiranda žinant apie potencialią riziką, ją nustatyti ir paskirstyti. Paminėti statinio apžiūros aktai patvirtina faktą, jog pastato lietaus vandens vamzdynas buvo su akivaizdžiais matomais trūkumais ir defektais iki liūties.

92Trečiasis asmuo Seasam Insurance AS ir atsakovas UAB „Mano būstas LT“ nurodo, kad į bylą pateiktos foto nuotraukos patvirtina, kad lietaus kanalizacijos vamzdis yra po parduotuvės apdaila (tai yra, paslėpta konstrukcija), todėl UAB „Mano būstas LT“ neturėjo jokios techninės galimybės įvertinti jo netinkamo įrengimo. Iš bylos duomenų matyti, kad vandentiekio ir nuotekų sistemos apžiūros priede Nr. 1 nurodyta, kad stogo dalyje virš pramogų zonos „X PLANET“ yra sumontuotos ne visos stogo įlajos su lietaus surinkimo stovais L1. Pagal išpildomąją dokumentaciją ir techninį projektą deklaruojama, kad yra sumontuota 10 stovų, dn 110 mm, realiai tik 3 stovai. Esamos įlajos ant pastato stogo nepajėgios tinkamai surinkti projektinio vandens kiekio. Prie šio įrašo nurodyta glausta rekomendacija, kad statytojas turi suderinti su užsakovu, projekto autoriumi ir technine priežiūra projekto pakeitimą raštu. Byloje nėra jokių duomenų, kad stogo įlajos yra paslėpta konstrukcija. Priešingai, atsižvelgiant į pateiktas byloje fotonuotraukas (b.l.3) bei stogo įlajų specifiką, kad jos skirtos nuo prekybos centro stogo ir daugiaukščio parkingo lietaus nuotekų surinkimui (t.3, b.l. 141), jos aiškiai matomos. Atsižvelgiant į tai daroma išvada, kad stogo įlajos nėra paslėpta konstrukcija ir nukrypimus nuo techninio projekto atsakovas galėjo pastebėti iki įvykio taip užkertant kelią galimai žalai dėl šių konstrukcijų trūkumo atsirasti. Atsakovas UAB „Mano būstas LT“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad po įvykio avarijos tyrimo priežasčių aktas su rekomendacijomis buvo pateiktas rangovui KAYI Construction, kad defektai būtų sutvarkyti ir lietaus sistemos būtų išbandytos hidrauliškai. Atsakovas KAYI Construction šiuos trūkumus ištaisė. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog UAB „Mano būstas LT“ apie šiuos nepaslėptus statinio trūkumus turėjo žinoti ir anksčiau, t.y. priimdamas pastatą valdyti, ir į KAYI Construction kreiptis dėl trūkumų ištaisymo dar iki įvykio (patalpų užpylimo).

93Vertinant nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvada, jog sprendimas dėl pastato lietaus kanalizacijos sistemos būklės rizikos turėjo būti priimtas ne tik pastato savininko UAB „Ozantis“, bet ir atsakovo UAB „Mano būstas LT“. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas išvadai, jog nebuvo atlikti veiksmai nesaugaus lietaus vamzdyno naudojimo rizikos mažinimui, jos išvengimui. Atsakovas UAB „Mano būstas LT“, būdamas atsakingas už pastato ir jos įrenginių tinkamą priežiūrą nesiėmė jokių priemonių galimai žalai išvengti. Pažeidus bendrą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, neužtikrinus, kad pastato lietaus kanalizacijos sistema atitiks jos paskirtį, jos būklė garantuos saugias jos naudojimo sąlygas, Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ne tik atsakovas UAB „Ozantis“ bet ir atsakovas UAB „Mano būstas LT“ yra atsakingi už žalą padarytą UAB „LPP“ turtui.

94Nustačius atsakovo UAB „Ozantis“ ir UAB „Mano būstas LT“ neteisėtus veiksmus nėra pagrindo sutikti su apeliacinių skundų argumentais, kad už žalą padarytą ieškovui turi atlyginti tik KAYI Construction. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad KAYI Construction apeliacinio skundo neteikė, dėl šio atsakovo atsakomybės nepasisako.

95CK 6.253 straipsnio 2 dalyje nenugalima jėga yra neišvengiamos ir skolininko nekontroliuojamos bei nepašalinamos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti numatytos (šio kodekso 6.212 straipsnis).

96Dėl nenugalimos jėgos

97CK 6.212 straipsnio 1 dalyje numatyta jog šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

98Teismų praktikoje išaiškinta, kad tam, jog pagal CK 6.212 straipsnį būtų pripažintos force majeure aplinkybės, būtina šių sąlygų visuma (kumuliatyvios sąlygos): 1) tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-931/2003; 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis Nr. 3K-3-268/2012). Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad CK6.212 straipsnyje įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, jog nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012).

99Nagrinėjamu atveju byloje pateikta 2010-07-21 Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Informacijos skyriaus 2010-07-21 pažyma apie hidrometeorologines sąlygas Nr. (5.58.22)88-950 (1t. b.l. 179), patvirtina, kad 2010-07-18 pastebėtas liūtinis lietus (nuo 20.07 min iki 23.12 min), kuris įvardintas pavojingu meteorologiniu reiškiniu dėl iškritusio neįprastai didelio kritulių kiekio. Atsakovo UAB „Mano būstas LT“ teigimu, pirmos instancijos teismas atsižvelgdamas į šią išvadą turėjo konstatuoti, jog šios išskirtinės meteorologinės sąlygos nulėmė ir prisidėjo prie žalos atsiradimo, nes šių išskirtinių meteorologinių sąlygų nebuvo galima protingai numatyti. Teisėjų kolegija su šia išvada nesutinka. Kaip pagrįstai ieškovas nurodo, pagrindinė priežastis buvo ne stiprus lietus, o pastato lietaus vamzdyno trūkumai. Teisėjų kolegijos vertinimu, didelė liūtis negalėjo atsakovams sutrukdyti laikytis pareigos tinkamai rūpintis pastatu ir užtikrinti visų konstrukcijų veikimą. Nenugalima jėga šiuo atveju galėtų būti svarstoma tik tuo atveju, jei atsakovui UAB „Ozantis“ nuosavybės teise priklausančiame pastate būtų tinkamai sutvarkyti pastato įrenginiai.

100Dėl iš atsakovų prašomos priteisti žalos dydžio

101Ieškovas apeliaciniu skundu, kvestionuodamas pirmos instancijos teismo sprendimą, nurodo, kad teismas nepagrįstai padarė nepagrįstą ir neteisingą išvadą, kad draudikas nepakankamai ištyrė draudimo įvykį ir nepakankamai įvertinto atsiradusios žalos dydį. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad už sugadintas prekes (3176 vnt.), kurių nei valyti, nei taisyti, netikslinga, išmokėjo 18 510,44 Eur (63 912,86 Lt) draudimo išmoką (1 t. b.l. 4), o dėl žalos dydžio ir nuostolių nustatymo, ieškovas taip pat patyrė 2761,23 Lt išlaidų, susijusių su žalos nustatymu. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad survejerio L. K. Baltic Ltd vertinimo ataskaita, kurioje nurodyta, kad dėl vandens poveikio buvo sugadinta 3 176 vnt. prekių. Ataskaitoje nurodyta, kad prekės yra netinkamos parduoti, o jų valymas ar kitoks taisymas yra ekonomiškai nenaudingas, nes gali viršyti pačių prekių kainą ir po valymo vis tiek negalėjo būti parduotos kaip naujos vartotojams. Survejerio ataskaitoje nurodoma, kad sugadintų prekių įsigijimo kaina sudaro 64 312,86 Lt be PVM. Šiai aplinkybei pateikė sugadintų prekių sąrašą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo abejoti survejerio ataskaita ir pateiktais ieškovo įrodymais, todėl daro išvadą, kad nuostoliai už prekių sugadinimą pilnai ieškovai turėjo būti atlyginti. Atsakovai ir tretieji asmenys nesutikdami su šia išvada jokių įrodymų paneigiančių žalos dydį nepateikė. Atsakovų ir trečiųjų asmenų teiginiai, kad ieškovas nepagrįstai išmokėjo visą sumą draudėjui, nes šis nesiėmė jokių veiksmų žalai sumažinti laikytini nepagrįstais. Survejerio ataskaitoje nurodyta, kad į prekybos salę pateko labai nešvarus vanduo (purvinas, suodinas, labai aštraus nemalonaus kvapo), dauguma drabužių stipriai sutepti. Vadovaujantis CK 1.5 str. ir atsižvelgiant į survejerio ataskaitą teisėjų kolegijos vertinimu, prekių valymas nagrinėjamu atveju nebūtų buvęs racionalus. Priešingai, labiau tikėtina, kad prekių sandėliavimo, išvalymo, džiovinimo sąnaudos viršytų prekių įsigijimo kainą. Be to, prekių sugadinimą lėmė ne prekių (atsargų) savininko veiksmai (aplietų prekių nevalymas, nedžiovinimas ar šlapių prekių sandėliavimas sumetus jas į krūvą dėžėse), o į nuomojamas patalpas pro sienas patekęs didelis kiekis nešvaraus vandens apsėmęs, sutepęs draudėjo prekes (atsargas). Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, jog nėra pagrindo, sutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad šioje dalyje ieškovo prašoma priteisti nuostolių suma turi būti sumažinta.

102CK 6.280 str. nustatęs regreso teisę į žalos padariusį asmenį nurodė, jog atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo (1d.). Byloje nustatyta, kad ieškovas išmokėjo 18 510,44Eur (63912,86Lt) draudimo išmoką, kurios apskaičiavimo tvarka yra nustatyta Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 028 sąlygose, kurios 10p. nustatyta, kad Nuostolį nustato draudikas, vadovaudamasis surašytu turto sunaikinimo ar sugadinimo aktu, gautais iš draudėjo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, reikalingais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti bei draudėjo pateiktais dokumentais, kuriais, sudarant sutartį, buvo vadovaujamasi nustatant turto draudimo vertę. Byloje nenustatyta, jog draudikas neteisingai paskaičiavo draudimo išmoką ir kad atlyginta draudėjui nuostolio suma viršija draudėjo turėtų atsargų faktinę vertę prieš pat draudiminį įvykį.

103Remiantis išdėstytu, ieškovo apeliacinis skundas šioje dalyje tenkintinas ir ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 18 510,44 Eur žalos.

104Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė su žalos nustatymu susijusių išlaidų 799,71 Eur (2 761,23 Lt). Pažymi, kad nuostoliai, susiję su žalos dydžio nustatymu pagal CK 6.249 str. 4 d. 2 p. visuomet sudaro atlygintinus nuostolius. Teisėjų kolegija su šiuo argumentu nesutinka ir pažymi, kad pagal ginčo metu galiojusį Draudimo įstatymo 82 str. 2 d. draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas. Atsižvelgiant, į tai, kad įstatymas įpareigoja draudiką imtis veiksmų žalai nustatyti, sutiktina su atsakovų ir trečiųjų asmenų atsiliepimais į ieškovo apeliacinį skundą, kad prašoma priteisti 799,71 Eur sumokėti survejeriui yra ne ieškovo nuostoliai, o veiklos sąnaudos, todėl šioje dalyje apeliacinis skundas netenkinamas.

105Atsakovai ir tretieji asmenys apeliaciniuose skunduose taip pat nesutiko su pirmos instancijos teismo sprendimo dalimi priteisti ieškovo nuostolius iš atsakovų solidariai. Nurodo, kad šiuo atveju prievolės dalykas – žala (nuostoliai) (CK 6.249 str. 1 d.) yra dalus, todėl nėra pagrindo taikyti solidarią atsakomybę. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka.

106Paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-7-59/2008). Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantai šioje byloje turi atsakyti solidariai, kadangi juos siejo bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu (žala draudėjui). Nors atsakovų veiksmai nėra atlikti bendrai (t.y. bendradarbiaujant ar derinant tarpusavio elgesį), atsakovų atsakomybė yra solidarioji, nes visų atsakovų atsakomybė yra lygiavertė ir jos atskirti dalimis yra neįmanoma.

107Dėl bylinėjimosi išlaidų

108Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos patirtos pirmosios instancijos teisme. Ieškovas pirmos instancijos teisme patyrė 1659,09 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo ieškinį tenkinus 95,86 proc., 1590,40 Eur bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai iš atsakovų UAB „Ozantis“, UAB „Mano būstas LT“, KAYI Construction priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. po 530,13 Eur. Atmestų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 4,14 proc., todėl atsakovui UAB „Ozantis“ iš ieškovo priteisiama 100,36 Eur suma (2424,12 Eur x4,14 proc.), KAYI Construction 74,81 Eur (1807,13 Eur x 4,14 proc.), If P&C Insurance AS 32,37 Eur (781,97 Eur x 4,14 proc.).

109Apeliacinės instancijos teisme ieškovas turėjo 1051,36 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinis skundas tenkintas 95,13 proc., todėl iš atsakovų UAB „Mano būstas LT“ ir UAB „Ozantis“ bei trečiųjų asmenų If P&C Insurance AS ir Seasam Insurance AS ieškovo naudai priteisiama 1000,16 Eur suma, t.y. po 250,04 Eur. Atsakovų ir trečiųjų asmenų apeliacinius skundus atmetus 4,87 proc., jų naudai iš ieškovo priteisiama bylinėjimosi išlaidų proporcingai atmestų reikalavimų daliai. UAB „Mano būstas LT“ ir trečiasis asmuo Seasam Insurance AS apeliacinės instancijos teisme turėjo po 208 Eur bylinėjimosi išlaidų (t.4, b.l. 61), todėl jiems iš ieškovo priteisiama po 10,13 Eur. Trečiasis asmuo If P&C Insurance AS 1608 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (t.4 b.l. 67, 69, 118, 149), todėl jam priteisiama 78,31 Eur. UAB „Ozantis“ bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme nepateikė, todėl jam bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteisiamos.

110Siekiant supaprastinti nutarties vykdymą, pritaikytinas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas ir galutinai nustatytina, kad ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovo UAB „Mano būstas LT“ priteisiama 770,04 Eur, iš UAB „Ozantis“ priteisiama 679,81 Eur, iš KAYI Construction priteisiama 455,32 Eur, iš Seasam Insurance AS priteisiama 239,91 Eur.

111Byloje patirtos 22,46 Eur išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu pirmos instancijos teisme valstybės naudai priteistina iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina iš atsakovų UAB „Ozantis“, UAB „Mano būstas LT“, KAYI Construction, t.y. po 7,49 Eur. Iš ieškovo į valstybės biudžetą bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

112Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

113Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimą ir rezoliucinę sprendimo dalį išdėstyti taip:

114„ieškinį tenkinti iš dalies.

115Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Ozantis“, į.k. 12634574, UAB „Mano būstas LT“, į.k. 300883806, ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Lietuvoje veikiančio per KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Siketi filialą „KAYI Construction“, į.k. 300882896, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k.110051834, naudai 18 510,44 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

116Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

117Priteisti iš atsakovo UAB „Ozantis“, į.k. 12634574, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k.110051834, naudai 679,81 Eur bylinėjimosi išlaidų.

118Priteisti iš atsakovo UAB „Mano būstas LT“, į.k. 300883806, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k.110051834, naudai 770,04 Eur bylinėjimosi išlaidų.

119Priteisti iš atsakovo Lietuvoje veikiančio per KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Siketi filialą „KAYI Construction“, į.k. 300882896, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k.110051834, naudai 455,32 Eur bylinėjimosi išlaidų.

120Priteisti iš trečiojo asmens Lietuvoje vykdančios savo veiklą per If P&C Insurance AS, į.k. 302279548, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k.110051834, naudai 139,36 Eur bylinėjimosi išlaidų.

121Priteisti iš trečiojo asmens Seasam Insurance AS Lietuvos filialo, į.k. 302677744, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k.110051834, naudai 239,91 Eur bylinėjimosi išlaidų.

122Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Ozantis“, į.k. 12634574, UAB „Mano būstas LT“, į.k. 300883806, ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Lietuvoje veikiančio per KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Siketi filialą „KAYI Construction“, į.k. 300882896, valstybės naudai po 7,49 Eur bylinėjimosi išlaidų.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu teismo prašė priteisti... 5. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ 2010-08-10 išmokėjo draudėjui UAB... 6. Atsakovas UAB „Ozantis“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 7. Atsakovas UAB „Mano būstas LT“ su ieškiniu ir patikslintais reikalavimais... 8. Atsakovas KAYI Construction nesutiko su ieškiniu ir patikslintais jo... 9. Trečiasis asmuo IF P&C Insurance AS filialas, nesutiko su ieškiniu ir... 10. Trečiasis asmuo „Seesam Lietuva“ su ieškiniu ir jo patikslintais... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-12-11 sprendimu ieškinį tenkino iš... 13. Dėl atsakovo UAB „Ozantis“ atsakomybės... 14. Teismas sprendė, kad žalos UAB „LPP“ atsiradimą įtakojo išskirtinės... 15. Teismas konstatavo, kad atsakovas UAB „Ozantis“, užsiimantis patalpų... 16. Dėl atsakovo UAB „Mano būstas LT“ deliktinės atsakomybės... 17. Teismas nustatė, jog atsakovas UAB „Mano būstas LT“ netinkamai vykdė... 18. Dėl atsakovo KAYI Construction atsakomybės... 19. Atsakovas KAYI Construction pagal 2007-10-05 sudarytą rangos sutartį, yra... 20. Teismas nustatė, jog 2010-07-18 draudėjo naudojamose patalpose PC „Ozas“... 21. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 22. Apeliaciniu skundu If P&C Insurance AS prašo iš dalies panaikinti 2014 m.... 23. Nurodo, kad lietaus kanalizacijos vamzdyno (pastato L1 sistemos magistralinių... 24. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mano būstas“ prašo Vilniaus miesto... 25. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 26. 1. Nors pats teismas nurodė, jog tiek sutartinei, tiek deliktinei atsakomybei... 27. 2. Nebuvo įrodyta nei atsakovo UAB „Ozantis“, nei UAB „Mano būstas... 28. 3. Teismas aiškiai padarė išvadą, kad vamzdynas, dėl kurio kilo žala,... 29. 4. UAB „Mano būstas LT“ objekto perdavimo priėmimo valdyti metu negalėjo... 30. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas turėjo pagrįstai nustatyti, kad būtent... 31. 6. Atsakovo KAYI Construction į bylą pateiktas dokumentas - Lietuvos... 32. 7. Iš pareikšto ieškinio nėra aišku, kokius nuostolius ieškovas prašo... 33. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo Seesam Insurance AS Lietuvos filialas... 34. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 35. 1. Atsižvelgiant į tai, kad žala ieškovo apdraustam turtui buvo padaryta... 36. 2. Teismas neįvardijo, ką konkrečiai netinkamai padarė UAB „Mano būstas... 37. 3. Seesam Insurance AS Lietuvos filialo nuomone, byloje esantys įrodymai... 38. 4. Tai, kad 2010-07-21 buvo nustatyti lietaus kanalizacijos defektai, apelianto... 39. 5. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė ir dėl priežastinio... 40. 6. Remiantis į bylą pateiktais įrodymais, 2010-07-18 ieškovo apdraustų... 41. 7. Aplinkybės, kad pastatas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka buvo... 42. Apeliaciniu skundu ieškovas AB Lietuvos draudimas prašo Vilniaus miesto... 43. Nurodo, kad atsakovų atsakomybės nebuvo pagrindo mažinti dėl to, kad... 44. Atsiliepime į trečiojo asmens If P&C Insurance filialas apeliacinį... 45. Nurodo, kad UAB „Mano būstas LT“ pastato valdymo paslaugas pradėjo teikti... 46. Atsiliepime į atsakovo UAB „Mano būstas“ apeliacinį skundą nurodo, kad... 47. Atsiliepime į ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą nurodo,... 48. Atsiliepimu į If P&C Insurance AS ir trečiojo asmens Seesam Insurance AS... 49. Atsiliepimus į apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 50. 1. Nagrinėtinu atveju nekyla atsakovo UAB „Ozantis” nei sutartinė, nei... 51. 2. Sprendime visiškai nepagrįstai nurodoma, jog neva UAB „Mano būstas... 52. 3. Priimdamas Generalinio rangovo pastatytą objektą, nei UAB „Mano būstas... 53. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakomybę už netinkamai,... 54. 5. Pirmosios instancijos teismas aiškiai konstatavo, kad vamzdynai buvo... 55. Atsiliepime į ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą UAB... 56. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 57. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo reikalaujamos 63912,86 Lt... 58. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad draudikas pažeidė... 59. 3. Apeliaciniame skunde apeliantas remiasi aplinkybe, kad iš karto po įvykio... 60. 4. UAB „Mano būstas LT“ pastato valdymo paslaugas pradėjo teikti po to,... 61. Ieškovas AB Lietuvos draudimas atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo... 62. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 63. 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir pagrįstai nustatė, kad žala... 64. 2. Apelianto If P&C Insurance AS skunde netinkamai aiškinamas pagal 2005... 65. 3. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai darė išvadas, kad... 66. 4. Apeliantai UAB „Mano būstas LT“ ir Seesam Insurance AS skunduose be... 67. 5. Vanduo, sugadinęs draudėjo prekes, į draudėjo naudojamas patalpas... 68. 6. Nepaistant priemonių, kokių nukentėjęs asmuo (UAB LPP) būtų ėmęsis... 69. If P&C Insurance AS atsiliepimu į UAB „Mano būstas LT“ bei Seesam... 70. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 71. 1. Išskirtinių meteorologinių sąlygų (liūties) nulemta lietaus... 72. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nustatęs, kad žalos atsiradimo... 73. 3. Skundžiamu Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu konstatavus, jog... 74. Atsiliepime į ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą prašo... 75. Atsakovas UAB „Ozantis” atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo iš... 76. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 77. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 78. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 79. Ieškinys dėl 63 912,86 Lt (18 510,44 Eur) žalos atlyginimo, 2761,23Lt... 80. Draudikas patikslintu ieškiniu prašė priteisti žalą padarytą solidariai... 81. Pirmos instancijos teismas draudiko ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė... 82. Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos... 83. Dėl UAB „Ozantis“ atsakomybės... 84. Pirmos instancijos teismas, sprendė, kad UAB „Ozantis“ kyla sutartinė... 85. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad žala draudėjo UAB „LPP“ turtui... 86. Trečiasis asmuo If P&C Insurance AS apeliaciniame skunde nurodo, jog... 87. CK 6.247 str. nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 88. Dėl atsakovo UAB „Mano būstas LT“ atsakomybės ... 89. Iš byloje pateikto UAB „Ozantis“ ir UAB „Mano būstas LT“ 2009-11-20... 90. Kaip jau minėta, 2010-07-20 statinio apžiūros aktai (2 tomas, b.l.73-76)... 91. Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvada,... 92. Trečiasis asmuo Seasam Insurance AS ir atsakovas UAB „Mano būstas LT“... 93. Vertinant nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvada,... 94. Nustačius atsakovo UAB „Ozantis“ ir UAB „Mano būstas LT“ neteisėtus... 95. CK 6.253 straipsnio 2 dalyje nenugalima jėga yra neišvengiamos ir skolininko... 96. Dėl nenugalimos jėgos... 97. CK 6.212 straipsnio 1 dalyje numatyta jog šalis atleidžiama nuo atsakomybės... 98. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tam, jog pagal CK 6.212 straipsnį būtų... 99. Nagrinėjamu atveju byloje pateikta 2010-07-21 Lietuvos Hidrometeorologijos... 100. Dėl iš atsakovų prašomos priteisti žalos dydžio... 101. Ieškovas apeliaciniu skundu, kvestionuodamas pirmos instancijos teismo... 102. CK 6.280 str. nustatęs regreso teisę į žalos padariusį asmenį nurodė,... 103. Remiantis išdėstytu, ieškovo apeliacinis skundas šioje dalyje tenkintinas... 104. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmos instancijos teismas... 105. Atsakovai ir tretieji asmenys apeliaciniuose skunduose taip pat nesutiko su... 106. Paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai... 107. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 108. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos... 109. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas turėjo 1051,36 Eur bylinėjimosi... 110. Siekiant supaprastinti nutarties vykdymą, pritaikytinas priešpriešinių... 111. Byloje patirtos 22,46 Eur išlaidų, susijusių su teismo procesinių... 112. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 113. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimą... 114. „ieškinį tenkinti iš dalies.... 115. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Ozantis“, į.k. 12634574, UAB... 116. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 117. Priteisti iš atsakovo UAB „Ozantis“, į.k. 12634574, ieškovo AB... 118. Priteisti iš atsakovo UAB „Mano būstas LT“, į.k. 300883806, ieškovo AB... 119. Priteisti iš atsakovo Lietuvoje veikiančio per KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret... 120. Priteisti iš trečiojo asmens Lietuvoje vykdančios savo veiklą per If... 121. Priteisti iš trečiojo asmens Seasam Insurance AS Lietuvos filialo, į.k.... 122. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Ozantis“, į.k. 12634574, UAB...