Byla 2-661-956/2015
Dėl skolos priteisimo atsakovui A. S., ir atsakovo A. S. priešieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ieškovui V. K

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Einorienei, dalyvaujant ieškovui V. K. ir jo atstovui advokatui Algimantui Kolpertui, atsakovo A. S. atstovui advokatui Sigitui Žostautui, nedalyvaujant atsakovui A. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui A. S., ir atsakovo A. S. priešieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ieškovui V. K.,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 22468,79 EUR (77580,25 Lt) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, tesimo posėdžio metu paaiškino, kad 2012-02-23 sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią perdavė nuomininkui UAB „Almirasa“ laikinai valdyti ir naudoti už užmokestį patalpas. 2012-02-23 buvo sudarytas ir susitarimas - priedas prie patalpų nuomos sutarties, kuriame šalys apibrėžė tarpusavio teises ir pareigas, nustatė nuomos mokestį, jo mokėjimo tvarką, sutarties nutraukimo prieš terminą tvarką, atsakomybę, patalpų atlaisvinimą, kitus tarpusavio įsipareigojimus. 2012-02-23 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta laidavimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti UAB „Almirasa“ neįvykdytas ar nepilnai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal 2012-02-23 nuomos sutartį ir susitarimą - priedą prie patalpų nuomos sutarties. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai - patalpos UAB „Almirasa“ valdyti buvo perduotos 2012-03-02. 2013-12-19 ieškovas gavo UAB „Almirasa“ pranešimą, kad prieš terminą yra nutraukiama nuomos sutartis. 2014-08-19 Panevėžio apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) patvirtintas ieškovo V. K. 22468,79 EUR (77580,25 Lt) kreditorinis reikalavimas BUAB „Almirasa“ bankroto byloje. Ieškovas, gindamas savo teises, pareiškė kreditorinį reikalavimą BUAB „Almirasa“ bankroto byloje ir tikėjosi, kad BUAB „Almirasa“ savo prievoles įvykdys, tačiau ieškovo reikalavimas nebuvo patenkintas, todėl 2014-12-19 ieškinys dėl skolos priteisimo buvo reiškiamas solidariam skolininkui – atsakovui A. S., prašant priteisti 22468,79 EUR (77580,25 Lt) skolą. Ieškinys solidariam skolininkui A. S. buvo reiškiamas dar iki UAB „Almirasa“ veiklos pasibaigimo dėl bankroto. Ieškovas su priešieškiniu nesutinka. Laidavimo sutartis tris metus tenkino atsakovą, jokių pretenzijų nereiškė, tik pateikus teismui ieškinį dėl priverstinio laidavimo sutarties vykdymo, atsakovui kilo abejonės dėl laidavimo sutarties tikrumo. Atsakovas, sudarydamas laidavimo sutartį, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad veikia kaip fizinis asmuo, be to atsakovas yra verslininkas ir turėjo suprasti laidavimo sutarties esmę ir pasekmes. Pasirašydamas laidavimo sutartį, atsakovas nenaudojo jokių UAB „Almirasa“ rekvizitų – antspaudo, bei nenurodė savo pareigų. Abi šalys derino sutarties sąlygas. Nėra jokio pagrindo pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia pagal CK 1.91 str., nes atsakovas nenurodė, kokie neleistini veiksmai buvo atlikti jo atžvilgiu, o pats ieškovas tokių veiksmų neatliko.

4Ieškovo atstovas prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad paduodant ieškinį teismui UAB „Almirasa“ veikla dar nebuvo pasibaigusi dėl bankroto. Todėl nebuvo pasibaigusi pagrindinė ir papildoma prievolė. Atsakovo skolos dydis patvirtintas Panevėžio apygardos teismo nutartimi BUAB „Almirasa“ bankroto byloje, todėl tai yra prejudicinis faktas, skolos dydžio įrodinėti nebereikia. Nėra praleistas 2 metų senaties terminas kreiptis į teismą, kadangi laidavimo sutartyje nurodyta, jog laidavimas galioja iki visiško prievolių įvykdymo. Atsakovas nėra silpnoji pusė, jis yra verslininkas, nuomos ir laidavimo sutartys buvo sudarytos vienu metu, savanoriškai, abejoms šalims naudingomis sąlygomis.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes kaip bendraskolis negalėjo laiduoti savo kreditoriui už save, t.y., nuo pat pradžių buvo asmenų sutapimas prievolėje. Laidavimo sutartis iš tikrųjų yra garantija. Laidavimo santykiai buvo nutrūkę dar iki ieškovui kreipiantis į teismą. Ieškovas žinojo apie pagrindinio skolininko bankrotą, tačiau buvo nesąžiningas ir nerūpestingas, kadangi laiduotojui nepareiškė reikalavimų per vieną ar kitą terminą, numatytus CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose.

6Atsakovas pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti – laidavimo sutartį tarp ieškovo ir atsakovo pripažinti negaliojančia, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sudarant patalpų nuomos sutartį ieškovas pareikalavo atsakovo vardu pasirašyti jo laidavimo sutarties tekstą. Laidavimo sutartį pasirašė jos neskaitęs ir neįvertinęs visų galimų padarinių kaip fizinis asmuo. Ieškovas apgaulės būdu, panaudojo ekonominį spaudimą, realų grasinimą neteisėtais veiksmais nutraukti UAB „Almirasa“ veiklą, padaryti žalą tiek jo turtui, tiek reputacijai. Atsakovas buvo ekonomiškai silpnesnis, todėl yra visos sąlygos pritaikius CK 1.91 str. pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia. Laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms (CK 6.76 str. 1 d.), nes laidavo pats už save, t.y, tas pat asmuo.

7Atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad yra visos sąlygos pagal CK 1.91 str., 1.80 str. pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia. Pasirašant nuomos sutartį, buvo iškelta sąlyga, jei atsakovas nepasirašys laidavimo sutarties, tai ieškovas nesudarys nuomos sutarties. Atsakovas buvo silpnoji pusė. Iš laidavimo sutarties turinio yra neaišku, kokia sudaryta - terminuota ar neterminuota laidavimo sutartis. Jei sutartis neterminuota, tai ieškovas privalėjo pareikšti ieškinį per du metus nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos (CK 6.89 str. 1 d.).

8Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Almirasa“ 2012-02-23 sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas perdavė nuomininkui UAB „Almirasa“ laikinai valdyti ir naudoti už užmokestį patalpas (b.l. 20-21). 2012-02-23 ieškovas ir UAB „Almirasa“ sudarė susitarimą - priedas prie patalpų nuomos sutarties, sudarytos 2012-02-23, kuriame sutarties šalys apibrėžė tarpusavio teises ir pareigas, nustatė nuomos mokestį, jo mokėjimo tvarką, sutarties nutraukimo prieš terminą tvarką, atsakomybę, patalpų atlaisvinimą, kitus tarpusavio įsipareigojimus (b.l. 10-13). 2012-02-23 ieškovas ir atsakovas sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti UAB „Almirasa“ neįvykdytas ar nepilnai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal 2012-02-23 nuomos sutartį, 2012-02-23 susitarimą ir jo priedus (b.l. 17-19). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai - patalpos UAB „Almirasa“ valdyti buvo perduotos 2012-03-02 (b.l. 15). 2013-11-21 pranešimu UAB „Almirasa“ informavo ieškovą, kad prieš terminą yra nutraukiama nuomos sutartis (b.l. 22). 2014-04-01 perdavimo-priėmimo aktu patalpos buvo grąžintos ieškovui (b.l. 16). 2014-03-17 Panevėžio apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) UAB „Almirasa“ iškelta bankroto byla (b.l. 114-116). 2014-05-13 Panevėžio apygardos teismo nutartimi patvirtintas ieškovo V. K. 22468,79 EUR (77580,25 Lt) kreditorinis reikalavimas (b.l. 117-119).

10Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

11Atsakovas priešieškiniu prašo 2012-02-23 laidavimo sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.80 str. 1 d. (skolininko ir laiduotojo sutapimas) ir 1.91 str. 1 d. (dėl apgaulės, ekonominio spaudimo, realaus grąsinimo, esminės šalių nelygybės) pagrindais.

12Atsakovas nurodo, kad laidavimo sutartį pasirašė jos neskaitęs ir neįvertinęs visų galimų padarinių kaip fizinis asmuo. Ieškovas, atsakovo atstovas paaiškinimais patvirtino, kad laidavimo sutarties projektas buvo paruoštas ieškovo, tačiau šalys sutartį pasirašė tik po tam tikro laiko, suderinus sutarties sąlygas. Byloje nustatyta, kad atsakovas yra brandaus amžiaus, laidavimo sutarties pasirašymo metu buvo UAB „Almirasa“ akcininkas ir direktorius (b.l. 87-90), todėl manytina, kad atsakovas, būdamas verslininku turi daugiau žinių nei vidutiniai asmenys ir yra patyręs civilinių teisinių santykių dalyvis, t.y., atsakovas žinojo arba turėjo žinoti, kad reikia gerai įvertinti sudaromo sandorio teisines pasekmes ir prisiimamą riziką, o sudarytos sutarties privaloma laikytis. Atsakovas, prieš sudarydamas laidavimo sutartį, privalėjo atidžiai įvertinti savo finansines galimybes, sutarties turinį, sąlygas, sukeliamas teisines pasekmes ir laidavimo sutartį sudaryti tik tuo atveju, jei galės įvykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus. Jei atsakovas nusprendė sudaryti laidavimo sutartį gerai neįsigilinęs į visas jos sąlygas ar jam nepriimtinomis sąlygomis, tai atsakovas elgėsi neatsakingai ir nerūpestingai, todėl privalo prisiimti tokio elgesio pasekmes. Teismo vertinimu, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iki kreipimosi į teismą dienos atsakovas laidavimo sutarties neginčijo, neprašė pakeisti jos sąlygų. Atsakovo argumentas, kad laidavimo sutartį sudarė tas pat asmuo, už kurį ir laiduojama, t.y., skolininkas ir laiduotojas sutampa, atmetamas kaip nepagrįstas. Pačioje laidavimo sutartyje (b.l. 17-19) aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad atsakovas veikė išimtinai kaip fizininis asmuo ir UAB „Almirasa“ neatstovauja, be to pasirašydamas laidavimo sutartį atsakovas nenaudojo jokių UAB „Almirasa“ rekvizitų – antspaudo bei nenurodė savo pareigų. Priešingai, nei pasirašydamas patalpų nuomos sutartį ir susitarimą (b.l. 11-13, 20-21), nurodė pareigas, uždėjo įmonės atspaudą. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad normaliai apdairus, atidus žmogus analogiškomis aplinkybėmis, manydamas, jog atstovauja juridiniam asmeniui, būtų nurodęs jo rekvizitus, savo pareigas juridiniame asmenyje ir būtų uždėjęs juridinio asmens antspaudą, o ne tik pasirašęs, nurodydamas išimtinai savo kaip fizinio asmens duomenis (vardą ir pavardę). Teismas konstatuoja, kad atsakovas suprato, jog pasirašydamas patalpų nuomos sutartį ir susitarimą veikia kaip juridinio asmens atstovas (UAB „Almirasa“ direktorius), o pasirašydamas laidavimo sutartį – veikia kaip fizinis asmuo (A. S.). CK 6.76 str. 1 d. nurodyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Taigi, 2012-02-23 laidavimo sutartimi laiduotojas atsakovas A. S. įsipareigojo atsakyti UAB „Almirasa“ kreditoriui ieškovui V. K., jeigu UAB „Almirasa“ neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad laidavimo sutartis buvo sudaryta bendrovės vardu, nes tai prieštarautų laidavimo sutarties prasmei, tikslui bei turiniui (CK 6.76 str. 1 d.), t.y., UAB „Almirasa“ negali laiduoti už save, toks laidavimas neturėtų jokios prasmės. Laidavimui yra būdingas laiduotojo pasitikėjimas asmeniu, už kurį laiduojama. Paprastai laiduojama už asmenį, kurį su laiduotoju sieja tam tikri ryšiai, todėl laiduotojas žino apie asmens finansines galimybes įvykdyti prievoles. Atsakovas buvo įmonės, už kurios įsipareigojimus laidavo, direktorius, akcininkas. Tai reiškia, kad jis galėjo įvertinti įmonės galimybes prisiimti finansinius įsipareigojimus bei juos įvykdyti. Įmonės akcininkų ar vadovų laidavimas už įmonės prievoles – įprasta verslo santykių praktika, todėl atsakovo teiginiai, kad, sudarydamas laidavimo sandorį, jis buvo kreditoriaus įtakojamas, kelia pagrįstų abejonių. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, kad laidavimo sutartį atsakovas sudarė laisva valia, o jos sudarymas atitinka įprastinę verslo praktiką. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.) ir šiuo pagrindu pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia.

13Atsakovas nurodo, kad ieškovas apgaulės būdu, panaudojo ekonominį spaudimą, realų grasinimą neteisėtais veiksmais nutraukti UAB „Almirasa“ veiklą, padaryti žalą jo turtui ir reputacijai. Sudarant laidavimo sutartį atsakovas buvo ekonomiškai silpnesnė pusė. Tačiau bylos duomenys nepatvirtina atsakovo nurodytų aplinkybių. Taigi, nėra pagrindo pripažinti laidavimo sutarties negaliojančia ir šiais atsakovo nurodytais pagrindais – kaip sudarytos dėl apgaulės, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo, esminės šalių nelygybės (CK 1.91 str. 1 d.). Atskovas priešieškinyje nurodo, atsakovo atsovas teismo posėdžio metu tik deklaratyviai teigia, kad laidavimo sutartis buvo sudaryta panaudojus apgaulę, ekonominį spaudimą, realų grasinimą neteisėtais veiksmais nutarukti įmonės veiklą, tačiau visas šias aplinkybes dėsto niekuo nemotyvuodami. Remiantis CPK 178 str., šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi, o šiuo atveju atsakovo nuomonė nepagrįsta jokiais įrodymais. Atsakovas nenurodė, kuo pasireiškė apgaulė, kas ir kokiu būdu jo atžvilgiu ją panaudojo. Todėl negalima pripažinti, kad atsakovas buvo apgautas. Reikšdamas reikalavimą kitais minėtais pagrindais (dėl ekonominio spaudimo, realaus grasinimo, esminės šalių nelygybės), atsakovas nurodo, kad laidavimo sutartį pasirašė, nes jam buvo grasinama nutraukti UAB „Almirasa“ veiklą, padaryti žalą tiek jo turtui, tiek reputacijai. Byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad atsakovui būtų grasinama neteisėtais veiksmais nutraukti UAB „Almirasa“ veiklą, padaryti žalą jo turtui, reputacijai. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas neturėjo jokių galimybių nutraukti UAB „Almirasa“ veiklą, nes nebuvo nei šio juridinio asmens akcininkas, nei darbuotojas, nei sutarties sudarymo momentui UAB „Almirasa“ buvo nuo ieškovo priklausoma. Teismo vertinimu, ieškovas buvo tiesiogiai suinteresuotas UAB „Almirasa“ stabiliu veikimu, nes nuo to priklausė ir jo pajamos už patalpų nuomą. Teismas nesutinka su atsakovo vertinimu, kad jis buvo silpnoji pusė. Tiek ieškovas, tiek ir atsakovas yra verslininkai, todėl jiems yra žinoma normali verslo praktika, kad dažnai prievolės įvykdymas yra užtikrinamas kokiu nors pasirinktu įstatyme numatytu būdu. Atsakovo atstovas paaiškino, kad pasirašant nuomos sutartį, atsakovui buvo iškelta sąlyga, jei nepasirašys laidavimo sutarties, tai ieškovas nesudarys nuomos sutarties. Teismas konstatuoja, kad ieškovas, siekdamas teisėtais įstatyme numatytais būdais savo teisių ir interesų apsaugos, nepažeidė nei nuomininko UAB „Almirasa“, nei laiduotojo A. S. teisių ir interesų, prašydamas sudaryti laidavimo sutartį. Jei atsakovas manė, kad laidavimo sutartis pažeidžia jo teises, tai jis galėjo ieškovui pasiūlyti kitą alternatyvų prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą arba galiausiai iš viso nesudaryti patalpų nuomos sutarties ir paieškoti kitų patalų verslui jam priimtinomis sąlygomis. Todėl šios atsakovo nurodytos aplinkybės (grasinamas neteisėtais veiksmais nutraukti UAB „Almirasa“ veiklą, padaryti žalą jo turtui, reputacijai) negalėjo būti pagrindas sudaryti laidavimo sutartį.

14Teismo vertinimu, šios bylos kontekste svarbu pažymėti ir tai, kad kiekvienas asmuo pirmiausia privalo pats rūpintis savo teisėmis ir interesais. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus to veiksmo padarinius, teisinę reikšmę, abejodamas dėl jų, asmuo turi pasikonsultuoti su teisininku arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo atlikimo. Jei asmuo to nepadaro, tai rizika dėl galimų neigiamų pasekmių tenka jam (LAT 2000-10-09 nutartis byloje Nr. 3K-3-974/2000).

15Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, įvertinus aukščiau minėtas aplinkybes, ieškovo, atsakovo atstovo paaiškinimus bei byloje esančius rašytinius įrodymus, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pagal vidinį įsitikinimą darytina išvada, kad neįrodyta, jog laidavimo sutartis yra sudaryta dėl apgaulės, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo, esminės šalių nelygybės (CK 1.91 str. 1 d.). Esant šioms aplinkybėms, priešieškinis atmestinas.

16Dėl laidavimo pabaigos

17Byloje nustatyta, kad patalpų nuomos sutarties ir jos priedų įvykdymas buvo užtikrintas laidavimo sutartimi. Atsakovas (laiduotojas) su ieškiniu nesutinka, atsakovo atstovas teismo posėdžio metu teigia, kad pagal CK 6.88 str. 1 d., 6.89 str. 1 d. laidavimas pasibaigia per įstatymo nustatytą terminą nepareiškus laiduotojui ieškinio, įstatymas numato du skirtingus terminus, priklausomai nuo to, ar laidavimas yra terminuotas ar neterminuotas. Laidavimo sutartis sudaryta 2012-02-23, todėl terminas ieškiniui paduoti pagal neterminuotą laidavimą yra suėjęs 2014-02-23.

18Visų pirma pažymėtina, kad CK 6.81 str. 1 d. numato, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. CK 6.6 str. 4 d. nustatyta, jeigu skolininkų pareiga yra solidarioji, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek ją visą, tiek jos dalį. Iš laidavimo sutarties turinio visiškai aišku, kad nuomininkas UAB „Almirasa“ ir laiduotojas atsakovas A. S. atsako ieškovui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (laidavimo sutarties 3.1 punktas), taip pat laiduotojas už nuomininką atsako ieškovui visa sutartyse numatyta apimtimi iki nuomininkas tinkamai ir visa apimtimi įvykdys savo prievoles kreditoriui (laidavimo sutarties 5.1 punktas). Taigi, akivaizdu, kad laidavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo įvykdyti nuomininko neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis ir įsipareigojo atsakyti kreditoriui ieškovui tokia pačia apimtimi, kaip ir nuomininkas UAB „Almirasa“.

19Atkreiptinas dėmesys, kad tiek patalpų nuomos, tiek laidavimo sutarčių turinys turi būti aiškinamas kompleksiškai, bet kokiu atveju sutarties vieno punkto aiškinimas atsietai nuo kitų sutarties punktų gali iškreipti visos sutarties esmę, jos tikslus ir t.t. Nagrinėjamu atveju laidavimo sutartimi atsakovas laidavo už UAB „Almirasa“ ir įsipareigojo atsakyti kreditoriui V. K., jeigu UAB „Almirasa“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys visas ar dalį prievolių pagal patalpų nuomos sutartį ir jos priedus. Laidavimo sutarties 5.1 punkte numatyta, kad laidavimas galioja iki visiško nuomininko prievolių įvykdymo. Pagal CK 6.123 str. 1 d. nuostatas laikoma, kad prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, kad prievolės pagal patalpų nuomos sutartį ir jos priedus nėra įvykdytos tinkamai, todėl akivaizdu ir tai, kad laidavimas galioja iki ieškovui bus įvykdytos visos prievolės pagal patalpų nuomos sutartį, t.y., sumokėtas įsiskolinimas. Pažymėtina, kad pagal CK 6.76 str. 1 d. laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Bendrasis principas yra tas, kad laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-05-18 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009, yra išaiškinęs, kad CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti įstatyme nurodytus terminus, taip pat ir CK 6.88 ir 6.89 str. nustatytus terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminus. Dėl to, kai sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, tai CK 6.88 str. 1 d. nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136 str., 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. 4, 5 d.). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Aptariama sutarties sąlyga vertintina kaip įstatymo neuždraustas kitoks šalių susitarimas. Tokiu atveju CK 6.88 str. 1 d. nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas, bet prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tol, kol bus įvykdyta visa prievolė, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Toks šalių susitarimas atitinka Konstitucijos 46 str. nustatytą asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principą. Šią formuojamą praktiką patvirtina ir vėlesnės nutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009; 2011-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-245/2011; 2011-05-30 nutartis byloje Nr. 3K-3-257/2011, 2012-06-08 nutartis byloje Nr.3K-3-285/2012, 2014-03-21 nutartis byloje Nr.3K-3-154/2014 ir kt.). Taigi, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad laidavimas buvo terminuotas ir ieškovas praleido CK 6.88 str. 1 d. nustatytą ieškinio senatį. Nagrinėjamu atveju laiduotojo prisiimta prievolė galioja tol, kol bus įvykdyta visa laidavimu užtikrinta prievolė (įsipareigojimai pagal patalpų nuomos sutartį); nuomininkas prieš terminą nutraukė patalpų nuomos sutartį, tačiau sistemiškai aiškinant patalpų nuomos sutarties ir laidavimo sutarties aukščiau paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad ir nutraukus patalpų nuomos sutartį prieš terminą, nagrinėjamu atveju laiduotojui lieka prievolė įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Teismas konstatuoja, kad laidavimo prievolė nėra apribota tam tikru naikinamuoju terminu, laidavimo prievolės galiojimas yra tiesiogiai susijęs su užtikrintos prievolės galiojimu, todėl atsakovas - laiduotojas privalo prisiimti laidavimo sutarties sudarymo pasekmes. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo argumentai dėl naikinamųjų terminų atmestini.

20Bankroto bylos skolininkui iškėlimas sukelia materialiųjų ir procesinių teisinių padarinių. Materialieji teisiniai padariniai reiškia, kad modifikuojamos skolininko prievolės kreditoriams. Kreditoriai per teismo nustatytą terminą turi teisę bankrutuojančiai įmonei pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Šio reglamentavimo tikslas – bankroto byloje išsiaiškinti kreditorių skaičių ir jų pareikštų reikalavimų apimtį. Kreditoriaus reikalavimo apimtis nustatoma pareikštą reikalavimą patvirtinus teismui nutartimi (ĮBĮ 26 straipsnis). Be to, ĮBĮ 16 straipsnyje nustatyta, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. Tai reiškia, kad yra fiksuojama įmonės skolų sudėtis ir apimtis, susidaranti dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, ji lemia laiduotojo pareigą įvykdyti savo šalutinę prievolę (LAT 2011-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

21Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014-03-17 Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Almirasa“ iškelta bankroto byla (b.l. 114-116). Ieškovo ieškinys dėl skolos priteisimo Panevėžio miesto apylinkės teisme gautas 2014-12-19 (b.l. 3), paštui įteiktas 2014-12-16 (b.l. 38). 2014-12-17 Panevėžio apygardos teismo sprendimu pripažinta, kad UAB „Almirasa“ veikla pasibaigė dėl bankroto (b.l. 91-93), sprendimas įsiteisėjo 2015-01-19. 2015 m. sausio 27 d. bendrovė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro (b.l. 87-90). Pagal formuojamą praktiką tokiu atveju, kai bankrutuojant skolininkui, reikalavimas laiduotojui pareiškiamas iki pagrindinio skolininko likvidavimo, nors tokios bylos nagrinėjimo metu vėliau skolininkas ir likviduojamas, laidavimas nepasibaigia, nes kreditorius kreipėsi į teismą, siekdamas savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, kai pagrindinio skolininko prievolė dar nebuvo pasibaigusi (LAT 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012; LAT 2013-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2013). Minėta, kad skolininko ir laiduotojo prievolė kreditoriui yra solidarioji, todėl ieškovas, esant UAB „Almirasa“ iškeltai bankroto bylai, turi teisę reikalauti, kad prievolę grąžinti skolą įvykdytų kitas solidarusis skolininkas pagal šalutinę prievolę, kylančią iš laidavimo sutarties (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Taigi ieškovas – kreditorius, pareikšdamas ieškinį atsakovui – laiduotojui, pagrįstai pareikalavo, kad nepasibaigusią pagrindinio skolininko – UAB „Almirasa“ prievolę įvykdytų solidarusis skolininkas – laiduotojas (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad šios bylos nagrinėjimo metu teismo sprendimu pripažinus UAB „Almirasa“ baigusia savo veiklą ir ją išregistravus iš Juridinių asmenų registro, ieškovas prarado teisę CK 6.6 straipsnio 4 dalies, 6.81 straipsnio 1 dalies pagrindu gauti prievolės įvykdymą iš atsakovo kaip solidaraus skolininko – laiduotojo, kuriam reikalavimas įvykdyti prievolę pagal laidavimo sutartį pareikštas iki skolininko UAB „Almirasa likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Iki teismo sprendimo pripažinti BUAB „Almirasa“ veiklą pasibaigusia įsiteisėjimo bendrovės prievolės pagal patalpų nuomos sutartį nebuvo pasibaigusios, ieškovas pareiškė savo reikalavimus atsakovui laiku, tai yra dar galiojant BUAB „Almirasa“ prievolėms pagal patalpų nuomos sutartį, todėl atsakovas privalo vykdyti savo įsipareigojimus ieškovui pagal 2012-02-23 laidavimo sutartį – apmokėti ieškovui pagal 2012-02-23 patalpų nuomos sutartį ir jos priedus BUAB „Almirasa“ mokėtinas sumas.

222014-05-13 Panevėžio apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo patvirtintas ieškovo V. K. 22468,79 EUR (77580,25 Lt) kreditorinis reikalavimas (b.l. 117-119), teismo nutartis yra įsiteisėjusi, todėl nagrinėjamoje civilinėje byloje nebereikia įrodinėti skolos dydžio fakto (CPK 182 str. 2 p.). Be to, pats atsakovas teisminio nagrinėjimo metu solidariosios prievolės dydžio neginčijo. Iš atsakovo priteistina 22468,79 EUR (77580,25 Lt) skolos (CK 6.81 str.)

23Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

24Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 673,95 EUR ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, 150 EUR ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti, 144 EUR atsakovo sumokėtas žyminis mokestis, 539,62 EUR atsakovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti, 14,39 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidos. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas, todėl iš atsakovo priteisiamos visos procese patirtos šalių ir valstybės bylinėjimosi išlaidos.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

27Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) 22468,79 EUR (dvidešimt du tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 79 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-12-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 673,95 EUR (šešis šimtus septyniasdešimt tris eurus 95 ct) žyminį mokestį, 150 EUR (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti – ieškovo V. K., asmens kodas ( - ) naudai.

28Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) 14,39 EUR (keturiolika eurų 39 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 22468,79 EUR (77580,25 Lt) skolą, 5... 4. Ieškovo atstovas prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Teismo... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes... 6. Atsakovas pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti, o... 7. Atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Teismo... 8. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Almirasa“... 10. Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia... 11. Atsakovas priešieškiniu prašo 2012-02-23 laidavimo sutartį pripažinti... 12. Atsakovas nurodo, kad laidavimo sutartį pasirašė jos neskaitęs ir... 13. Atsakovas nurodo, kad ieškovas apgaulės būdu, panaudojo ekonominį... 14. Teismo vertinimu, šios bylos kontekste svarbu pažymėti ir tai, kad... 15. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, įvertinus aukščiau minėtas... 16. Dėl laidavimo pabaigos... 17. Byloje nustatyta, kad patalpų nuomos sutarties ir jos priedų įvykdymas buvo... 18. Visų pirma pažymėtina, kad CK 6.81 str. 1 d. numato, kai prievolė... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek patalpų nuomos, tiek laidavimo sutarčių... 20. Bankroto bylos skolininkui iškėlimas sukelia materialiųjų ir procesinių... 21. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014-03-17 Panevėžio apygardos teismo... 22. 2014-05-13 Panevėžio apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - )... 23. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 24. Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 673,95 EUR ieškovo sumokėtas žyminis... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270, straipsniais,... 26. ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) 22468,79 EUR (dvidešimt du... 28. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) 14,39 EUR (keturiolika eurų... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...