Byla e2-1470-178/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo R. Š. atskirąjį skundą, civilinėje byloje Nr. e2-4591-781/2015 pagal ieškovo Grand Go Group Limited ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand Cru Airlines“, Brenalan Investments Limited dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (nesudarytomis), įrašų vertybinių popierių sąskaitose bei kitų duomenų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys D. Š. ir valstybės įmonė „Registrų centras“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Grand Go Group Limited kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiomis ab initio ir nesudarytomis UAB „Grand Cru Airlines“ 2014 m. vasario 21 d. akcijų pardavimo sutartį bei 2014 m. gegužės 19 d. akcijų pardavimo sutartį, taikyti restituciją ir priteisti ieškovui 1530 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų; panaikinti nuo 2014 m. vasario 21 d. atliktus įrašus UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų Grand Go Group Limited ir Brenalan Investments Limited asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose bei įpareigoti UAB „Grand Cru Airlines“ atkurti iki 2014 m. vasario 21 d. buvusius įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose ir šiuos duomenis pateikti Juridinių asmenų registrui; panaikinti 2014 m. gegužės 9 d. sudarytą UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų sąrašą bei 2014 m. gegužės 20 d. Juridinių asmenų registrui pateiktas JAR-1 ir JAR-AJ formas apie vienintelį akcininką Brenalan Investments Limited.

5Vilniaus apygardos teisme 2015 m. gegužės 5 d. gautas R. Š. prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą, šalims sudarius susitarimą ginčą perduoti spręsti arbitražui (CPK 296 str. 1 d. 9 p.). Taip pat minėtos nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyta, kad R. Š. prašymas, ieškinį palikus nenagrinėtu, taip pat paliktinas nenagrinėtu.

7Vilniaus apygardos teisme 2015 m. gegužės 21 d. gautas R. Š. atskirasis skundas, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti; įtraukti R. Š. į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu reikalavimų bei grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 25 d. nutartimi R. Š. atskirąjį skundą atsisakyta priimti, jį grąžinant padavusiam asmeniui. Teismas sprendė, kad R. Š. nėra šioje civilinėje byloje dalyvaujantis asmuo, todėl neturi teisės reikšti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutarties. Todėl jo atskirąjį skundą teismas atsisakė priimti (CPK 315 str. 2 d. 2 p.).

10III. Atskirojo skundo argumentai

11R. Š. (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – apelianto 2015 m. gegužės 21 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutarties priimti ir jį nagrinėti kartu su ieškovo Grand Go Group Limited atskiruoju skundu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas yra suinteresuotas bylos išnagrinėjimu ir buvo pateikęs teismui prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, tačiau teismas šį prašymą nepagrįstai paliko nenagrinėtą. Teismas pirmiausiai turėjo nustatyti apelianto suinteresuotumą ir įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniui, tokiu būdu suteikdamas apeliantui teisę pasisakyti visais byloje kylančiais klausimais, o tik vėliau spręsti ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimą. Teismas, to nepadaręs, apeliantui tiesiogiai užkirto kelią pasisakyti ir dėl negalimumo palikti ieškinį nenagrinėtą. Nutartis, kuria iš esmės užbaigtas bylos nagrinėjimas, pažeidžia apelianto teises, todėl pastarasis turi būti įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu bei turi teisę dėl nepagrįstos 2015 m. gegužės 13 d. nutarties teikti atskirąjį skundą.
  2. Teismas, spręsdamas dėl arbitražinių išlygų egzistavimo, negalėjo vadovautis tariamomis 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų pardavimo sutarčių kopijų kopijomis, todėl 2015 m. gegužės 13 d. nutartis naikintina.
  3. Pagal galiojančią teismų praktiką atskirasis skundas gali būti priimtas ir nagrinėtas ir tuo atveju, kai jį pateikia į bylą neįtrauktas asmuo, jeigu jis įrodo savo procesinį ir materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). Apeliantas savo suinteresuotumą byloje yra pagrindęs aplinkybe, jog yra ieškovo kreditorius, kuris finansavo šios įmonės vykdytą UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų įsigijimą iš „Platant Limited“ ir kurio kreditorinio reikalavimo patenkinimo galimybė, įvertinant tai, kad „Grand Go Group Limited“ iš esmės neturi jokio turto, yra tiesiogiai priklausoma nuo to, ar byloje ieškovas atgaus UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas. Šių faktinių aplinkybių buvimas yra pakankamas spręsti, jog apeliantas turi procesinį ir materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi, dėl ko turi teisę dėl nepagrįstos 2015 m. spalio 13 d. nutarties teikti atskirąjį skundą. Teismas minėtų aplinkybių nevertino ir dėl jų nepasisakė.
  4. Apeliantas prieš aštuonias dienas iki 2015 m. gegužės 13 d. nutarties priėmimo buvo pateikęs teismui motyvuotą prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, tačiau teismas šio prašymo savalaikiai neišsprendė, o skundžiama nutartimi nepagrįstai paliko nenagrinėtą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apelianto paduotą atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Pagal įstatymą ir teismų praktiką, asmuo savo pažeistas teises gali ginti, įgyvendindamas konstitucinę teisę kreiptis į teismą (Konstitucijos 30 str. 1 d.; CPK 5 str. 1 d.); tačiau šios teisės įgyvendinimas įmanomas tik tada, jeigu į teismą kreipiamasi įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2010; 2013 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-83/2013). Vienas iš pagrindų, kuriam esant pirmosios instancijos teismas turi nepriimti atskirojo skundo ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, yra tada, kai atskirąjį skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 315 str. 2 d. 1 p, 338 str.). Taigi, asmens teisės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių atsiradimas ir jos tinkamas įgyvendinimas sietinas su jo, kaip dalyvaujančio byloje asmens, procesiniu teisiniu statusu ir civiliniu procesiniu veiksnumu (CPK 37 str., 38 str. 1 d., 151 str. 1 d., 305 str.).

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti apelianto paduotą atskirąjį skundą, nurodydamas, jog skundą padavęs asmuo nėra byloje dalyvaujantis asmuo. Apeliantas, kvestionuodamas šią nutartį, teigia, kad jis yra suinteresuotas bylos baigtimi; teismas byloje pirmiausiai turėjo nustatyti apelianto suinteresuotumą ir įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, o tik po to pasisakyti kitais byloje kylančiais klausimais; atskirasis skundas gali būti priimtas ir neįtraukto į bylą asmens, jeigu jis įrodo savo procesinį ir materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Tačiau su šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

18Pagal CPK 37 straipsnio 1 dalį dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 str. 1 d.). Teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi reiškia, kad teismo sprendimas gali turėti įtakos to asmens teisėms ir pareigoms. Jei teismo sprendimas niekaip nepaveikia subjektinių konkretaus asmens teisių ir pareigų, tokio asmens dalyvavimas byloje neturėtų prasmės, be to, apsunkintų bylos eigą dėl dalyvaujančių asmenų gausos. Nors apeliantas ir buvo pateikęs prašymą jį įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tačiau pirmosios instancijos teismas šio jo prašymo net nenagrinėjo (prašymas, kaip nurodyta 2015 m. gegužės 13 d. nutartyje paliktas nenagrinėtu), nes ieškovo paduotą ieškinį paliko nenagrinėtu dėl šalių sudaryto arbitražinio susitarimo (CPK 296 str. 1 d. 9 p.). Taigi, neginčytina bylos aplinkybė, kad apeliantas šiuo metu nėra byloje dalyvaujančiu asmeniu, nes jo prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu nebuvo iš esmės išnagrinėtas ir patenkintas. Todėl šiuo aspektu teismas pagrįstai atsisakė priimti jo atskirąjį skundą (CPK 305 str., CPK 315 str. 2 d. 2 p.).

19Tačiau apeliantas atskirajame skunde teigia, kad atskirasis skundas gali būti priimtas ir neįtraukto į bylą asmens, jeigu jis įrodo savo procesinį ir materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi bei nurodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012. Pažymėtina, kad vadovautis teismų praktika teismai turi ne a priori, bet atsižvelgdami į konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2007), o precedentais yra tik tokie nutartyse išdėstyti išaiškinimai (ratio decidendi), kurie suformuluoti savo faktinėmis aplinkybėmis analogiškose arba iš esmės panašiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2011). Minėtoje kasacinės instancijos teismo nutartyje buvo sprendžiamas klausimas dėl juridinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, dalyvio (akcininko) teisės paduoti atskirąjį skundą bei jo suinteresuotumo bylos baigtimi. Taigi, nagrinėjamos bylos ir apelianto nurodytoje civilinėje byloje nagrinėtos aplinkybės nesutampa, todėl sprendžiant kilusį ginčą minėta kasacinės instancijos teismo nutartimi nėra pagrindo vadovautis. Kita vertus, nepaisant to, iš esmės sutiktina su apeliantu, kad atskirasis skundas gali būti priimtas ir neįtraukto į bylą asmens, jeigu teismas sprendė klausimą dėl asmens (ne)įtraukimo į bylą ir dėl kokių nors motyvų atsisakė jį įtraukti. Šiuo atveju dėl atsisakymo įtraukti apeliantą į bylą teismas nutarties nėra priėmęs. Apelianto manymu, teismas nagrinėjamoje byloje pirmiausiai turėjo nustatyti apelianto suinteresuotumą ir įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, o tik po to pasisakyti kitais byloje kylančiais klausimais. Tačiau CPK normos nenustato eiliškumo (prioriteto) tokio pobūdžio pareikštų prašymų išsprendimui kitų procesinių sprendimų priėmimo atžvilgiu, vadinasi, teismas jokios procesinės normos nepažeidė, o paminėtas apelianto argumentas nėra pagrįstas įstatymu.

20Apibendrinant, apeliantas nei byloje buvo pripažintas dalyvaujančiu asmeniu, nei buvo priimta nutartis atsisakyti jį tokiu (trečiojo asmens, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, statuse) įtraukti. Todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atsisakyti priimti jo atskirąjį skundą CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (CPK 305 str.), dėl ko skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Grand Go Group Limited kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Vilniaus apygardos teisme 2015 m. gegužės 5 d. gautas R. Š. prašymas... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi ieškinį paliko... 7. Vilniaus apygardos teisme 2015 m. gegužės 21 d. gautas R. Š. atskirasis... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 25 d. nutartimi R. Š. atskirąjį... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. R. Š. (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Pagal įstatymą ir teismų praktiką, asmuo savo pažeistas teises gali ginti,... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė... 18. Pagal CPK 37 straipsnio 1 dalį dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi... 19. Tačiau apeliantas atskirajame skunde teigia, kad atskirasis skundas gali būti... 20. Apibendrinant, apeliantas nei byloje buvo pripažintas dalyvaujančiu asmeniu,... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą....