Byla 2S-427-392/2015
Dėl neišmokėto 2014-11-28 nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo „Swedbank“, AB

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo S. M. ieškinį atsakovams antstoliui V. M. ir A. N. dėl neišmokėto 2014-11-28 nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo „Swedbank“, AB.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu antstolio V. M. 2014-11-28 nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/05408, patvirtinantį buto, esančio ( - ), pardavimą. Ieškovas teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei A. N. priklausantį nekilnojamąjį turtą butą, esantį ( - ), atlikti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo bei uždrausti atsakovei dalyvauti bet kokiuose sandoriuose dėl minėto buto, imtis bet kokių veiksmų minėto turto atžvilgiu, tarp jų ir santykiuose su įmonėmis, tiekiančiomis komunalines paslaugas. Nurodė, kad atsakovės atstovas įspėjo ieškovo šeimą, kurioje gyvena su mažamečiai vaikai, kad bus siekiama nutraukti komunalinių paslaugų tiekimą, atjungiant elektrą, šilumą ir vandenį.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies. Nutarė: Padaryti įrašą nekilnojamojo turto registre dėl nuosavybės teisės į butą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklausantį atsakovei A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), perleidimo draudimo; Uždrausti atsakovei A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), išnuomoti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), iki bus išnagrinėtas ieškinys.

5Nutartyje nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovo reikalavimo pobūdį, į tai, jog ieškovas ginčija antstolio V. M. 2014-11-28 nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių aktą, patvirtinantį buto, esančio ( - ), pardavimą (prašo pripažinti jį negaliojančiu), tai, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau patenkinus ieškovo ieškinį, ieškinio patenkinimas, tikėtina, netektų prasmės, darytina išvada, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Todėl ieškovo prašymas dėl įrašo atlikimo viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo bei uždraudimo atsakovei išnuomoti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), iki bus išnagrinėtas ieškinys, tenkintinas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis siekė, jog į butą būtų atnaujintas elektros tiekimas, t.y., kad ieškovas vedė derybas su butą nupirkusia atsakove, iki šiol mokėjo už elektrą ir kitas paslaugas. Todėl netenkintinas ieškovo prašymas uždrausti atsakovei dalyvauti santykiuose su įmonėmis, teikiančiomis komunalines paslaugas. Teismas sprendė, kad patenkinus ieškovo prašymą dėl įrašo atlikimo viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo bei uždraudimo atsakovei išnuomoti butą, esantį ( - ) iki bus išnagrinėtas ieškinys ieškovo teisės yra pakankamai apsaugotos. Remdamasis šia išvada, netenkino ieškovo reikalavimo taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones.

6Atsakovė A. N. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos visiškai neįvertinus bylos aplinkybių bei prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentų, kadangi jų ieškovas paprasčiausiai nepateikė. Skundžiama nutartis priimta ieškovui visiškai nepateikus jokių jo reikalavimą net ir preliminariu vertinimu pagrindžiančių įrodymų ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones formaliai grindžiant išimtinai tik įstatymo citatomis. Ieškovas pareikštame prašyme nenurodo visiškai jokių aplinkybių, kuriomis remiantis pirmosios instancijos teismas galėtų preliminariai vertinti, kad atsakovė imtųsi kokių nors veiksmų perleisti įgytą turtą ir tai galimai apsunkintų būsimą teismo sprendimo įvykdymą. Kadangi nei ieškovo prašymas, nei ieškinys nėra grindžiami jokiomis faktinėmis aplinkybėmis, ieškovas nepateikė teismui jokių savo argumentus įrodančių duomenų ar aplinkybių. Dėl to lieka neaišku, kokiomis aplinkybėmis remdamasis pirmosios instancijos teismas laiko, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tiek ieškovo ieškinys, tiek jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra grindžiami tik deklaratyviomis frazėmis, kaip antai patvarkymas buvo apskųstas, tačiau antstolis ir toliau pažeisdamas manęs informavimo tvarką ir laiką paskelbė antrąsias varžytines. Ieškinio faktinis ir teisinis pagrindas jau buvo nagrinėjami teisme pagal ieškovo skundą dėl antstolio veiksmų, ir teismas visus atsakovo antstolio V. M. veiksmus organizuojant Turto pardavimą iš varžytinių vertino kaip teisėtus (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-41326-391/2014). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pareikštame ieškinyje keliamas klausimas jau buvo išnagrinėtas teisme, vertintina, kad ieškovas sąmoningai pareiškė nepagrįstą ieškinį.

7Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

8Atskirasis skundas tenkintinas

9Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį.

10Remiantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tačiau kaip matyti iš kartu su atskiruoju skundu atsiųsto ieškinio, ieškovas jį motyvuoja tik ta aplinkybe, kad antstolis netinkamai ir ne laiku atsiųsdavo jam priimtus patvarkymus ir taip apribojo ieškovo teisę dalyvauti varžytynėse bei pasiūlyti savo pirkėją. Tačiau kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-41326-391/2014 atmetė ieškovo skundą dėl antstolio 2014-08-05 patvarkymo dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių parduodant ginčo butą. Skundą ieškovas taipogi gridė argumentu apie jo neinformavimo faktą.

11Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas tarp šalių nesprendžiamas, tačiau pabrėžtina, jog teismas spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

12LR CPK 602 str. nurodoma, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu:

131) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

142) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;

153) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;

164) jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;

175) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas;

186) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

197) jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

20Šiame straipsnyje nurodytas turto pardavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų sąrašas yra baigtinis. Ieškovo ieškinyje nurodytas turto pardavimo iš varžytinių akto negaliojimo pagrindas CPK 602 str. normoje nenurodytas, todėl ieškinio patenkinimas yra mažiau tikėtinas.

21Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – taikytinos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str. teismas

Nutarė

23Skundą tenkinti. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 5 d. nutartį, kuria teismas nutarė Padaryti įrašą nekilnojamojo turto registre dėl nuosavybės teisės į butą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklausantį atsakovei A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), perleidimo draudimo; Uždrausti atsakovei A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), išnuomoti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), iki bus išnagrinėtas ieškinys ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi prašymą... 5. Nutartyje nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovo reikalavimo pobūdį, į tai,... 6. Atsakovė A. N. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 7. Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 8. Atskirasis skundas tenkintinas... 9. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi... 10. Remiantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 11. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas... 12. LR CPK 602 str. nurodoma, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti... 13. 1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;... 14. 2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti... 15. 3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;... 16. 4) jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė... 17. 5) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo... 18. 6) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti... 19. 7) jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto... 20. Šiame straipsnyje nurodytas turto pardavimo išieškotojui akto pripažinimo... 21. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.... 23. Skundą tenkinti. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 5...