Byla eA2-11189-998/2019
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovui A. C. dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. C. (A. C.) prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovui A. C. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas A. C. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašo: atnaujinti procesą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019; pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-08-27 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 dalį jos rezoliucinės dalies 4 p. išdėstant taip: „4. Atsakovas sumoka 2207,62 Eur (1980,98 Eur +120,14+106,50) skolą dalimis kas mėnesį, ne mažesnėmis kaip po 250,00 Eur, iki kiekvieno mėnesio 28 dienos, pradedant nuo kito kalendorinio mėnesio, kurį bus visiškai įvykdytas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-4954-1067/2018, 28 dienos.“.

5Pareiškėjas nurodo, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-08-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 patvirtinta AB „Klaipėdos energija“ ir jo (pareiškėjo) taikos sutartis ir byla nutraukta. Nutartis įsiteisėjo 2019-09-04. Pagal taikos sutarties sąlygas jis privalo sumokėti AB „Klaipėdos energija“ 2207,62 Eur skolą dalimis kas mėnesį, ne mažesnėmis kaip po 250,00 Eur, iki kiekvieno mėnesio 28 dienos, pradedant nuo 2019-09-28.

6Pareiškėjas nurodo, kad 2019-09-06 jam tapo žinoma, jog antstolė B. T. areštavo jo banko sąskaitas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-10-08 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4954-1067/2018 įvykdymui. AB „Klaipėdos energija“ neatskleidė, kad derybų dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 metu AB „Klaipėdos energija“ 2019-07-31 pateikė antstolei vykdomąjį raštą priverstinai vykdyti minėtą teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-4954-1067/2018, kuriuo iš jo (pareiškėjo) AB „Klaipėdos energija“ buvo priteista skola už šilumos energiją už kitą laikotarpį.

7Pareiškėjo teigimu, 2019-09-06 jam tapo žinoma apie tai, kad dėl AB „Klaipėdos energija“ 2019-07-31 veiksmų, apie kuriuos AB „Klaipėdos energija“ sąmoningai nutylėjo, pasekmių iš esmės pablogėjo jo finansinė padėtis, todėl šis prarado galimybę tinkamai vykdyti teismo patvirtintą taikos sutartį. Mano, kad procesas gali būti atnaujinamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, nes taikos sutarties sudarymo metu, jam nebuvo žinoma, kad AB „Klaipėdos energija“ yra kreipusis į antstolę dėl kitos skolos priverstinio išieškojimo, todėl teigia, jog procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu.

8Teismas, pareiškėjo prašymu, 2019-09-30 nutartimi sustabdė Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-08-27 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 vykdymą ir atidėjo 88,00 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo.

9AB „Klaipėdos energija“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo A. C. 2019-09-25 prašymą atmesti bei panaikinti šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10AB „Klaipėdos energija“ nurodo, kad šalių derybų dėl taikos sutarties, kurios vyko el. paštu, A. C. atstovui aiškiai buvo nurodyta, kad kitoje byloje jokia taikos sutartis sudaroma nebus ir vykdymas nebus atidėtas. 2019-08-01 el. laišku buvo nurodyta, kad „AB „Klaipėdos energija“ mane informavo, kad siekiant netęsti bylinėjimosi, sutinka sudaryti taikos sutartį tik neišnagrinėtoje byloje“. 2019-08-01 el. laišku buvo nurodyta, kad „Išnagrinėta byla yra užbaigta. Joje taikos sutartis nebebus sudaroma. Nagrinėjamoje byloje neatsisakoma nieko. Nuolaida – išdėstymas“. Į A. C. atstovo prašymą taikos sutartyje įtraukti punktą, kad atidedamas teismo sprendimo išnagrinėtoje byloje vykdymas, kol bus įvykdyta taikos sutartis, 2019-08-01 el. laišku atsakyta, kad „Mano nuomonė pasitvirtino Klaipėdos energija, jie nesutinka atidėti įsiteisėjusio sprendimo vykdymo“. AB „Klaipėdos energija“ pažymi, jog skolininkui aiškiai ir nedviprasmiškai 3 kartus buvo nurodyta, kad taikos sutartis bus sudaroma tik šioje byloje, o išnagrinėtoje byloje taikos sutartis nesudaroma ir vykdymas neatidedamas, todėl prašyme nurodyti motyvai apie aplinkybių nežinojimą yra nepagrįsti. Skolininkas, sudarydamas taikos sutartį šioje byloje, turėjo aiškiai įvertinti savo galimybes grąžinti kitoje byloje priteistą skolą, nes AB „Klaipėdos energija“ nesutiko kitoje byloje dėl jau priteistos skolos sudaryti taikos sutartį, taip pat nesutiko atidėti kitoje byloje įsiteisėjusio sprendimo vykdymo. Akcentuoja, kad prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės nėra naujos.

11AB „Klaipėdos energija“ nesutinka su prašymu pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-08-27 nutartį. AB „Klaipėdos energija“ nesutiko daryti daugiau nuolaidų negu buvo numatyta taikos sutartyje, todėl nutarties pakeitimas reikštų sutarties šalių laisvės pricipo pažeidimą. Nutarties pakeitimas, atidedant neapibrėžtam laikui jos vykdymą, reikštų išieškojimo vilkinimą. Pažymi, kad proceso atnaujinimo institutu sprendžiama dėl sprendimo pagrįstumo, todėl atnaujinus procesą byla, turėtų būti nagrinėjama iš naujo, o ne sprendžiamas klausimas dėl taikos sutartie sąlygų pakeitimo.

12Teismas

konstatuoja:

13CPK III dalies XVIII skyriuje įtvirtintas proceso atnaujinimo institutas, kurio tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai (nutartys) nepažeidžia įstatymais saugomų asmens teisių ir teisėtų interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „ Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.).

14Pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl jo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Taigi šioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje sprendžiama, ar iš tiesų yra bent vienas iš įstatymo nustatytų pagrindų procesui byloje atnaujinti, tiriami su tuo susiję įrodymai. Siekdamas nustatyti, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą pagrįstas įstatyme įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu, teismas tikrina, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės atitinka aplinkybėms, kurios yra pagrindas civilinei bylai atnaujinti, nustatytus kriterijus, ar proceso atnaujinimo pagrindą numatoma įrodinėti tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, t. y. leistinu įrodymu, ar šis susijęs su įrodinėtinu faktu ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011).

15Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4954-1067/2018 ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo A. C. 3516,03 Eur skolą, 126,58 Eur delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 3642,61 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 171,62 Eur bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos apygardos teismas 2019-06-20 nutartimi sprendimą paliko nepakeistą. Antstolė B. T. 2019-06-27 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų vykdomojo rašto Nr. e2-4954-1067/2018 pagrindu pradėjo vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0005/19/00939 dėl 3392,61 Eur skolos ir 265,35 Eur palūkanų išieškojimo iš skolininko A. C. išieškotojos AB „Klaipėdos energija“ naudai.

16Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019-08-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 patvirtino ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ir atsakovo A. C. taikos sutartį ir bylą nutraukė. Pagal taikos sutarties 4 punktą atsakovas įsipareigojo sumokėti 2207,62 Eur (1980,98 Eur +120,14+106,50) skolą dalimis kas mėnesį, ne mažesnėmis kaip po 250,00 Eur, iki kiekvieno mėnesio 28 dienos, pradedant nuo 2019-08-28.

17Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, naujai paaiškėjus esminėms bylos aplinkybėms, kurios negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu.

18Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo kriterijai. Ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t. y. didelis konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumas, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme.

19Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3-K3-282/2012 kt.). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 str.), teismui yra svarbu atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-647/2005; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2013).

20Nustatyta, jog pareiškėjas prašo atnaujinti procesą tuo pagrindu, kadangi sudarant taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019, jis nežinojo, kad civilinėje byloje Nr. e2-4954-1067/2018 yra vykdomas priverstinis išieškojimas, o tai galėjo turėti įtakos jo apsisprendimui ginčą (civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019) spręsti taikiai.

21Teismas sprendžia, kad vertinti vykdomą priverstinį skolos išieškojimą civilinėje byloje e2-4954-1067/2018 kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę, nėra jokio pagrindo. Kaip matyti iš pateikto susirašinėjimo el. paštu tarp ieškovės AB „Klaipėdos energija“ atstovo Sigito Čepo ir atsakovo A. C. atstovo A. G., atsakovas 2019-08-01 buvo tinkamai ir aiškiai informuotas apie tai, kad taikos sutartis bus sudaryta tik neišnagrinėtoje byloje (2019-08-01 Sigitas Čepas rašė: 09:54 „Laba diena, AB „Klaipėdos energija“ mane informavo, kad siekiant netęsti bylinėjimosi, sutinka sudaryti taikos sutartį tik neišnagrinėtoje byloje“, 10:31 „Išnagrinėta byla yra užbaigta. Joje taikos sutartis nebebus sudaroma. Nagrinėjamoje byloje neatsisakoma nieko. Nuolaida - išdėstymas“), kad jau yra vykdomas priverstini išieškojimas ir jis nebus atidedamas (2019-08-01 Sigitas Čepas rašė: 11:02 „Kokia pozicija. Manau nesutinkame su atidėjimu vykdomos bylos“, 20:28 „Ar byla užvesta nežinau, nes ne aš antstoliams vykdomųjų raštų neteikiu, tik vykdomais raštas jau seniai Klaipėdos energijai pateiktas. Mano nuomonę pasitvirtino Klaipėdos energija, jie nesutinka atidėti įsiteisėjusios sprendimo vykdymo“). Teismas pažymi, kad iš pateikto susirašinėjimo matyti, kad atsakovo atstovui buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-4954-1067/2018 bus vykdomas, nepataisant to, kad bus pasirašyta taikos sutartis civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019. Taigi, atsakovo teiginiai apie tai, kad jis nežinojo apie vykdomą priverstinį išieškojimą civilinėje byloje Nr. e2-4954-1067/2018, o tai galėjo turėti įtakos jo apsisprendimui sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019, vertintini kritiškai ir negali būti laikytini kaip naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, kuri negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu. Proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu pagrindu negalimas. Be to, pažymėtina, kad pareiškėjo apsisprendimas dėl taikos sutarties neturi jokios įtakos konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinei kvalifikacijai, kuriuos reiktų vertinti iš naujo atnaujinus bylos procesą.

22Apibendrinant tai, kas paminėta, teismas konstatuoja, jog pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių duomenų dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios buvo sudarant taikos sutartį ir priimant nutartį, tačiau pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos, pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo nutarčiai, todėl pareiškėjo prašymas atmestinas (CPK 361 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 370 straipsnio 3 dalis, 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

23Iš pareiškėjo A. C. į valstybės biudžetą priteistina 88,00 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas pareiškėjui Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-09-30 nutartimi civilinėje buvo atidėtas iki galutinio teismo sprendimo (nutarties) priėmimo byloje.

24Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-09-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-11189-998/2019 taikytos laikinosios apsaugos priemones paliktinos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

26pareiškėjo A. C. (A. C.) prašymo dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 netenkinti.

27Priteisti iš pareiškėjo A. C. (A. C.) 88,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

28Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-11189-998/2019 taikytas laikinąsias apsaugos, kuriomis sustabdytas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3228-824/2019 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovui A. C. (A. C.) dėl skolos priteisimo vykdymas, palikti galioti iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

29Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas A. C. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo,... 5. Pareiškėjas nurodo, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų... 6. Pareiškėjas nurodo, kad 2019-09-06 jam tapo žinoma, jog antstolė B. T.... 7. Pareiškėjo teigimu, 2019-09-06 jam tapo žinoma apie tai, kad dėl AB... 8. Teismas, pareiškėjo prašymu, 2019-09-30 nutartimi sustabdė Klaipėdos... 9. AB „Klaipėdos energija“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo A. C.... 10. AB „Klaipėdos energija“ nurodo, kad šalių derybų dėl taikos sutarties,... 11. AB „Klaipėdos energija“ nesutinka su prašymu pakeisti Klaipėdos... 12. Teismas... 13. CPK III dalies XVIII skyriuje įtvirtintas proceso atnaujinimo institutas,... 14. Pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas prašymą atnaujinti... 15. Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai sprendimu... 16. Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019-08-27... 17. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 18. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs... 19. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog proceso atnaujinimas neturi būti... 20. Nustatyta, jog pareiškėjas prašo atnaujinti procesą tuo pagrindu, kadangi... 21. Teismas sprendžia, kad vertinti vykdomą priverstinį skolos išieškojimą... 22. Apibendrinant tai, kas paminėta, teismas konstatuoja, jog pareiškėjas... 23. Iš pareiškėjo A. C. į valstybės biudžetą priteistina 88,00 Eur žyminio... 24. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-09-30 nutartimi... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 straipsniu,... 26. pareiškėjo A. C. (A. C.) prašymo dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos... 27. Priteisti iš pareiškėjo A. C. (A. C.) 88,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis... 28. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. rugsėjo 30 d.... 29. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...