Byla 2-17706-430/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ab initio

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Deiversa“ atstovams advokato padėjėjai Marinai Jermaliuk ir A. M. K.,

4atsakovo UAB „Pagrata“ atstovui advokatui Vitalij Burinskij ir L. K.,

5atsakovo UAB „Pagrata market“ atstovui advokatui Vitalij Burinskij,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Deiversa“ ieškinio pareiškimą atsakovams UAB „Pagrata“ ir UAB „Pagrata market“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ab initio,

Nustatė

7teisme priimtas ieškovo UAB „Deiversa“ ieškinys atsakovams UAB „Pagrata“ ir UAB „Pagrata market“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ab initio, kuriame nurodyta, kad 2013-07-19 tarp ieškovo ir M. S. buvo pasirašyta ir pagal formą įvardinta kaip nekilnojamojo turto pirkimo-padavimo sutartis dėl 10,4 kv.m. ploto prekybos pavilijono, pažymėto ( - ) numeriu, esančiu Justiniškių turgavietėje. Tuo pagrindu tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Minėtas pavilijonas M. S. buvo įsigytas iš atsakovo UAB „Pagrata“ pagal 2012-11-30 pavilijono pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ). Ieškovo nuomone, 2013-07-19 pasirašyta pavilijono pirkimo-padavimo sutartis tarp ieškovo ir M. S. laikytina neteisėta, sudaryta apgaulės būdu, todėl turi būti pripažinta kaip negaliojanti. Perkant pavilijoną Nr. ( - ), pardavėjas žadėjo ieškovui, kad jam nereikės mokėti jokių papildomų mokesčių, taip pat neinformavo pastarojo dėl įsigyjamo pavilijono bei turgavietės veiklos apribojimų. Nusipirkus paviljoną, ieškovas privalėjo nepalankiomis sąlygomis pasirašyti su atsakovais dvi sutartis: 2013-07-17 Susitarimą Nr. ( - ), kuriuo šalys susitarė dėl prekybinės veiklos vykdymo ir dėl disponavimo pavilijonu apribojimo ir 2013-07-17 Sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui vietą prekybai Justiniškių turgavietėje lauko teritorijoje, suteikti galimybę prisijungti prie bendrų turgaus elektros, vandentiekio bei ūkinės kanalizacijos tinklų, taip pat organizuoti lauko teritorijos ir bendro naudojimo patalpų priežiūrą ir užtikrinti ieškovo supažindinimą su vidaus tvarkos ir kontrolės taisyklėmis, o ieškovas įsipareigojo tinkamai organizuoti prekybos veiklą ir mokėti turgavietėje nustatytą mėnesinę rinkliavą. Susitarimas ( - ) yra sudarytas tarp ieškovo ir UAB „Pagrata“, o sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp ieškovo ir UAB „Pagrata market“. Minėti sandoriai gali būti traktuojami kaip viena sutartis dėl to paties dalyko. Pagal sandorio, pavadinimu Sutartis Nr. ( - ), I.1-4 punktus sutarties dalykai yra tokie: vieta prekybai Justiniškių turgavietės lauko teritorijoje (kurioje leidžiama prekiauti pramoninėmis prekėmis), galimybė prisijungti prie bendrų turgaus elektros, vandentiekio bei ūkinės kanalizacijos tinklų, Justiniškių turgaus administracijos vykdoma prekiautojo veiklos kontrolė, atitinkanti galiojančius LR įstatymus ir Justiniškių turgaus vidaus taisykles. Kaina apskaičiuojama pagal vietos užimamą plotą – pagal Susitarimą Nr. ( - ) 1.6 punktą, t.y. už vieną kvadratinį metrą kiekvieną mėnesį imamas 75,00 Lt + PVM mokestis, todėl išvestinės sutarties, pavadinimu Sutartis Nr. ( - ) IV.1. punkte nurodyta, kad mėnesinė rinkliava už vietą prekybai 780,00 Lt; PVM 21 proc. – 163,80 Lt, iš viso ieškovas įpareigotas kas mėnesį mokėti 943,80 Lt. Kadangi ieškovas įsigijo visą pavilijoną Justiniškių turgavietėje ir šis jam priklauso nuosavybės teise, todėl abejotina, ar papildomas mokestis už tą pačią vietą kiekvieną mėnesį yra teisėtas, kai daiktu yra disponuojama. Už teikiamas komunalines paslaugas ieškovas kas mėnesį moka papildomai, todėl mėnesinė rinkliava tik už galimybę prisijungti prie elektros, vandentiekio ir ūkinės kanalizacijos tinklų turi būti laikoma nepagrįsta. Pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovų sudarytų sutarčių sąlygos nustato nelygiavertes teise ir pareigas kontrahentams. Susitarimo Nr. ( - ) nelygiateisiškumą, prieštaravimą teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams patvirtina susitarimo 1.9 punktas, pagal kurį apie ketinimus parduoti, išnuomoti ar kitu pagrindu leisti prekiauti pavilijone kitiems asmenims, pavilijono savininkas privalo pranešti turgavietės administratoriui. Parduodant, nuomojant ar kitu pagrindu perleidžiant naudotis pavilijonu kitiems asmenims, už dokumentų įforminimą pavilijono savininkas privalo sumokėti turgavietės administratoriui sutartyje numatytą mokestį. Susitarimo 1.10 punkte nurodyta, kad esant šiurkštiems pažeidimams ir jų nepašalinus (įsiskolinimai pagal prekybinės veiklos sutartį sumoje, kuri didesnė nei trijų mėnesių mokesčiai, t.y. esant vos didesnei nei 2831,40 Lt piniginei prievolei), turgaus administratorius gali perimti pavilijoną savo nuosavybėn, sumokant pavilijono savininkui pinigų sumą, lygią pavilijono rinkos vertei, atėmus įsiskolinimo sumą ir 5000,00 Lt baudą. Minėtos susitarimo nuostatos prieštarauja LR Konstitucijai. 2831,40 Lt suma negali būti pakankamas pagrindas atimti nuosavybės teisę iš ieškovo. Minėti apribojimai sudaryti su visiškai nesusijusiu trečiuoju asmeniu M. S., kuris pagal 2013-07-19 sutartį turėjo informuoti apie tokius galimus turto apribojimus, tačiau neinformavo bei perleido turtą ieškovui. Atsakovas negalėjo apriboti tokiu ginčijamu susitarimu ieškovo teisių jokia apimtimi, nes ieškovas yra vienintelis ir teisėtas pavilijono valdytojas, kurio nuosavybės teisių disponuoti pavilijonu negalima. Atsakovas ieškovui nepateikė rinkliavos pagrįstumą įrodančių dokumentų. Pažymėjo, kad atsakovo nustatyta mėnesinė rinkliava yra nepagrįstai didelė ir neatitinka sąžiningumo, protingumo principų. Nurodė, jog sandorio sudarymo momentu veikęs subjektas, t.y. ieškovo vadovas, turi būti vertinamas kaip nepatyręs fizinis asmuo. Teismo prašo pripažinti tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Pagrata“ 2013-07-17 sudarytą Susitarimą Nr. ( - ) negaliojančiu nuo jo sudarymo momento (ab initio); pripažinti tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Pagrata market” 2013-07-17 sudarytą Sutartį Nr. ( - ) negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (tomas 2, b.l. 2-9).

8Teisme gautas atsakovo UAB „Pagrata“ atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovas savo nesutikimo su ieškovo reikalavimais motyvus išdėstė ankstesniuose atsiliepimuose į ieškinį, kuriuose nurodė, jog sutarties pasirašymo data yra 2013-07-19, tuo tarpu ginčo susitarimo ir sutarties su atsakovais datos yra 2013-07-17, t.y. dvi dienos iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Ieškovas pirkdamas pavilijoną puikiai žinojo, kad norėdamas vykdyti jame veiklą turės pasirašyti sutartis su atsakovais bei prisiimti papildomų įsipareigojimų, tarp kurių ir įsipareigojimas mokėti už pavilijono užimamą prekybos plotą. M. S. paaiškino, kad būtent ieškovas rengė 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartį. Prieš ruošiant sutartį, M. S. buvo perdavęs ieškovui susipažinti visus su pavilijono įsigijimu susijusius dokumentus. Ieškovui buvo gerai žinoma kokį daiktą jis perka ir kokius įsipareigojimus turės prisiimti po šio daikto (statinio) įsigijimo. 2009-12-11 buvo sudaryta Turgavietės administravimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas už užmokestį visas turgavietės administravimo funkcijas perleido UAB „PAGRATA market“. 2013-07-17 susitarimas buvo pasirašomas dėl to, kad buvęs savininkas (M. S.) pardavinėjo jam priklausantį pavilijoną ieškovui, kuris pats nedalyvavo Justiniškių turgavietės modernizavime, kai buvo užsakomi ir statomi prekybos kioskai ir pavilijonai, atliekami kiti darbai. Darbų eigoje tarp atsakovo ir prekiautojų buvo pasirašyta ne viena tarpinė sutartis ir susitarimas. Viena iš tokių sutarčių buvo Preliminarioji prekybos vietos (pavilojono) pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), kuri buvo pasirašyta tarp atsakovo ir M. S.. Šia sutartimi šalys susitarė, kad šios sutarties nurodytomis sąlygomis sudarys pagrindinę pavilijono pirkimo-pardavimo sutartį bei M. S. pasirašys Prekybinės veiklos sutartį bei aptarė jos sąlygas. Nurodė, kad 2013-07-17 susitarimas buvo tarpinis dokumentas, kurį šalys turėjo pasirašyti dėl to, kad ieškovas nedalyvavo turgavietės modernizavimo procese ir su atsakovu nebuvo pasirašęs jokių susitarimų. Susitarime numatytų punktų I.9. ir I.10. negalima laikyti prieštaraujančiais teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams, nes jie buvo įrašyti vadovaujantis teisės aktų reikalavimų. Turgaviečių, kuriuose prekiaujama žemės ūkio ir maisto produktais, veikla yra griežtai reglamentuojama ir šios turgavietės administratoriui teisės aktai numato tiesiogines pareigas, t.y. tikrinti, antspauduoti dokumentus, pildyti žurnalus ir t.t. Todėl atsakovas 2013-07-17 susitarime numatė pareigą apie pavilijono perleidimą ar jo suteikimą kitiems asmenims prekiauti iš anksto pranešti turgaus administratoriui, kurį teisės aktai tiesiogiai įpareigoja žinoti kuo kiekviename pavilijone yra prekiaujama. M. S. buvo pateikęs prašymą dėl atleidimo nuo 1000,00 Lt administracinio mokesčio parduodant pavilijoną. M. S. nuo administracinio mokesčio buvo atleistas. Ieškovui pateikus tokį prašymą administratoriui, ir jį patenkinus, jokia prievolė sumokėti administracinį mokestį ieškovui tikriausiai nekiltų. Nei 2013-07-17 susitarimas, nei 2013-07-17 sutartis jokiu būdu neriboja ieškovo nuosavybės teisės į pavilijoną ir jokiu būdu nepažeidžia įstatymo nuostatų. Vilniaus miesto savivaldybės administracija prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarką bei su tuo susijusias rinkliavas (mokesčius) gali nustatyti tik tokiose turgavietėse, kurios priklauso savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, o tuo tarpu Justiniškių turgavietę valdo privatus juridinis asmuo. Pažymėjo, kad tokia kaip Justiniškių turgavietės teritorija, negali būti laikoma viešąją vieta, todėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatomos rinkliavos joje negali būti taikomos. Pavilijonas negali būti tapatinamas su prekybos vieta, už kurią ieškovas pagal sutartį kas mėnesį įsipareigojo mokėti po 943,80 Lt. Ieškovo atstovas direktorius S.K. su Justiniškių turgavietės vidaus taisyklėmis buvo supažindintas prieš pasirašant ginčijamus sandorius. Pagal ginčijamą 2013-07-17 sutartį ieškovas įsipareigojo mokėti už prekybos vietos jam suteikimą, o mokamas mokestis (943,80 Lt) apima ir tam tikrų paslaugų ieškovui teikimą. Rinkliavos dydis turgavietėje buvo nustatytas 2009 metais ir jis nebuvo keičiamas. Pažymėjo, kad ieškovas yra juridinis asmuo, t.y. verslo subjektas, todėl jam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai ir jis negali būti laikomas silpnesne sandorio šalimi. Nurodė, kad ieškovo negalėjimas parduoti įsigyto pavilijono negali būti laikomas pagrindu nutraukti nei 2013-07-17 Sutartį, nei Susitarimą. Ieškovas yra verslo subjektas, todėl turi prisiimti ir su verslu susijusią riziką. 2013-07-17 Sutarties skyrius „Sutarties dalykas“ apibrėžia, dėl ko nurodytoje sutartyje yra susitariama, o kiekvienos šalies įsipareigojimai yra detalizuojami kituose sutarties skyriuose. 2013-07-17 sutartimi ieškovas įsipareigojo už jam teiktas paslaugas mokėti sutartyje numatytą rinkliavą. Sutarties IV.3. punkte numatyta, kad rinkliava sumokama už suteiktą prekybos vietą, neatsižvelgiant ar buvo vykdoma prekyba, nes prekybinės veiklos nevykdymas neatleidžia nuo rinkliavos sumokėjimo pareigos. Atsakovo pareigą vykdyti prekeivių, tame tarpe ir ieškovo kontrolę, numato LR Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-355 patvirtintos prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklės. Pažymėjo, kad Susitarimo I.10. punktas nei ieškovo atžvilgiu, nei kurio nors kito pavilijono valdytojo atžvilgiu, nebuvo pritaikytas. Pavilijoną ieškovas įsigijo nuosavybės teise, bet pats pavilijonas pastatytas ant Justiniškių turgavietėje esančio prekybos ploto (prekybos vietos), už kurį ieškovas pagal Sutartį privalo mokėti nustatytą rinkliavą, taip pat ieškovas turi mokėti ir už teikiamas paslaugas, kurios nurodytos Sutartyje. Pažymėjo, kad jeigu naujai įsteigta įmonė savo direktoriumi paskiria nepatyrusį ir atitinkamo išsilavinimo neturintį asmenį, tai įmonė turi prisiimti ir tokio asmens sprendimų riziką bei pasekmes. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (tomas 1, b.l. 70-77, 142-147; tomas 2, b.l. 12-13).

9Teisme gautas atsakovo UAB „Pagrata market” atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad yra susipažinęs su atsakovo UAB „Pagrata“ atsilipimais į ieškinį ir pilnai sutinka su atsiliepimuose pateiktais argumentais. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (tomas 2, b.l. 14-15).

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai pasisakė, jog nors ir siuntė pranešimus dėl sutarties nutraukimo, tačiau laiko, kad sutartys nenutrauktos. Teismo prašė ieškinį tenkinti.

11Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Pagrata“ atstovai su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Teismo prašė ieškinį atmesti.

12Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Pagrata market” atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Teismo prašė ieškinį atmesti.

13Ieškinys atmestinas.

14Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-12-11 buvo sudaryta Turgavietės administravimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas UAB „Pagrata“ už užmokestį visas turgavietės administravimo funkcijas perleido UAB „Pagrata market“ (tomas 1, b.l. 38-39). Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013-07-19 tarp ieškovo ir M. S. buvo pasirašyta Nekilnojamojo turto pirkimo-padavimo sutartis dėl 10,4 kv.m. ploto prekybos pavilijono, pažymėto ( - ) numeriu, esančiu Justiniškių turgavietėje, bei 2013-07-17 pasirašytas patalpų perdavimo-priėmimo aktas (tomas 1, b.l. 8-10). Minėtas pavilijonas M. S. buvo įsigytas iš atsakovo UAB „Pagrata“ pagal 2012-11-30 pavilijono pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (tomas 1, b.l. 11-13). Ieškovas su atsakovu UAB „Pagrata“ 2013-07-17 sudarė Susitarimą ( - ), su atsakovu UAB „Pagrata market“ 2013-07-17 sudarė Sutartį Nr. ( - ), kuriais atsakovai įsipareigojo suteikti ieškovui vietą prekybai Justiniškių turgavietėje lauko teritorijoje, suteikti galimybę prisijungti prie bendrų turgaus elektros, vandentiekio bei ūkinės kanalizacijos tinklų, taip pat organizuoti lauko teritorijos ir bendro naudojimo patalpų priežiūrą ir užtikrinti ieškovo supažindinimą su vidaus tvarkos ir kontrolės taisyklėmis, o ieškovas įsipareigojo tinkamai organizuoti prekybos veiklą ir mokėti turgavietėje nustatytą mėnesinę rinkliavą (tomas 1, b.l. 14-17). Pagal Susitarimo Nr. ( - ) 1.6 punktą, turgaus mėnesinė rinkliavą sudaro 75,00 Lt, t.y. už vieną kvadratinį metrą kiekvieną mėnesį imamas 75,00 Lt + PVM mokestis (tomas 1, b.l. 14), kurios mokėjimo tvarka numatyta šalių pasirašytoje prekybinės veiklos sutartyje. Sutarties Nr. ( - ) IV.1. punkte nurodyta, kad mėnesinė rinkliava už vietą prekybai 780,00 Lt; PVM 21 proc. – 163,80 Lt, iš viso 943,80 Lt (tomas 1, b.l. 17). Ieškovo nuomone, tarp jo ir atsakovų sudarytų sutarčių sąlygos nustato nelygiavertes teise ir pareigas kontrahentams, atsakovo nustatyta mėnesinė rinkliava yra nepagrįstai didelė ir neatitinka sąžiningumo, protingumo principų, sutarčių nuostatos prieštarauja įstatymams bei LR Konstitucijai.

15Byloje kilo ginčas dėl 2013-07-17 Susitarimo ( - ) ir 2013-07-17 Sutarties ( - ), sudarytų tarp ieškovo ir atsakovų, pripažinimo negaliojančiais. Ieškinys reiškiamas CK 1.82 straipsnio pagrindu kaip juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris. Nors ieškovas nenurodo konkretaus teisinio pagrindo, kuriuo prašo pripažinti sandorius negaliojančiais, tačiau iš ieškinyje nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog reikalavimas reiškiamas CK 1.82 straipsnio pagrindu, t.y. ieškovas siekia nuginčyti sandorius kaip prieštaraujančius juridinio asmens teisnumui, atsakovui sutarties pasirašymo metu veikiant nesąžiningai. Ieškovas ginčija sandorius, ir kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo nuostatoms (ieškovo teigimu prieštaraujančius CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams), kaip sudarytus nepatyrusio, veikusio neapdairiai asmens. Nors ieškovas kaip teisinius argumentus nurodo teismų praktiką, kuri jo manymu turėtų būti taikoma šioje byloje, teismas laiko, jog remtis minima teismų praktika nėra teisinio pagrindo.

16Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2012; 2012-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012; 2014- 10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2014).

17Ieškovas, pasisakydamas dėl sandorių prieštaraujančių imperatyvioms įstatymo nuostatoms nuginčijimo remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-26 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-7-306/2012, tačiau šioje byloje nebuvo sprendžiamas ginčas dėl sandorio nuginčijimo, minimos bylos tiek faktinis, tiek juridinis pagrindas yra iš esmės skirtingas, kadangi buvo nagrinėjamas ginčas tarp fizinio asmens ir kredito įstaigos dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, todėl šioje byloje pirmos instancijos teismas nėra saistomas joje priimtų teisės aiškinimo taisyklių aiškinimo. Pažymėtina, kad ir kitose ieškovo nurodytose bylose, kuriomis kaip precedentu remiasi ieškovas, buvo nagrinėjami iš esmės skirtingi ginčai. Ieškovas daro nuorodas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-29 nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-124/2012 dėl žemės nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, 2012-06-19 nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-303/2012 dėl sutarties sąlygų pakeitimo į jose išsakytus argumentus, tačiau jie negali būti laikomi kaip formuojantys praktiką bylose dėl sandorių nuginčijimo, nes nurodytose bylose nagrinėti ginčai nelaikytini nei analogiškais, nei iš esmės tapačiais šioje byloje nagrinėjamam ginčui.

18Jeigu juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris kartu pažeidžia imperatyviąsias įstatymo normas, jam taikomos niekinių sandorių negaliojimo taisyklės, įtvirtintos CK 1.80 straipsnyje. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodo specialių normų, kurios, jo manymu, buvo pažeistos ginčijamais sandoriais, o remiasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, juos siedamas su ginčijamų sandorių sudarymo aplinkybėmis ir susitarimų sąlygomis.

19CK 1.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriai, sudaryti privataus asmens valdymo organų, gali būti pripažinti negaliojančiais dėl steigimo dokumentuose nustatytos kompetencijos pažeidimo ar dėl prieštaravimo juridinio asmens tikslams tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, jog tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams. Tam, kad privačiojo juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris būtų nuginčytas, būtina sąlygų visuma: pirma, turi būti nustatytas valdymo organo kompetencijos pažeidimas ar (ir) prieštaravimas juridinio asmens tikslams; antra, turi būti įrodytas juridinio asmens kontrahento ginčijamame sandoryje nesąžiningumas; trečia, turi būti nustatytas sandorį ginčijančio asmens teisės ar teisėto intereso pažeidimas. Byloje nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ginčijamas sandoris prieštarautų ieškovo steigimo dokumentų nuostatoms dėl juridinio asmens paskirties, tikslų, jo valdymo organų kompetencijos. Tai, kad bendrovė buvo tik pradėjusi vykdyti veiklą ir jos vadovas, pasirašydamas ginčijamus sandorius, neturėjo prekybos turgavietėje patirties, nėra teisiškai svarbu šioje byloje. Ieškovas savo vadovą – bendrovės direktorių nepagrįstai tapatina su fiziniu asmeniu, kuriam galėtų būti taikomos papildomos garantijos kaip vartotojui, ginant viešąjį interesą. Šioje byloje priešingai, ieškovui kaip juridiniam asmeniui keliami didesni atidumo, žinojimo, rūpestingumo reikalavimai. Akcentuotina, tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių atsakovų veikimą nesąžiningai. Tiek teismo posėdžio metu teikdama paaiškinimus bendrovės vadovė A. M. K., tiek liudytoja O. P. paaiškino, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti siekiant vykdyti prekybą turgavietėje, ieškovui įsigijus prekybos pavilijoną. Tokia veikla buvo numatyta ieškovo įstatuose, tokiu tikslu ir buvo įsigytas prekybos pavilijonas. Kad susitarimai dėl naudojimosi turgavietės infrastruktūra bus sudaryti, ieškovas, vertinant protingo žmogaus požiūriu, galėjo pagrįstai tikėtis, kadangi įsigytasis paviljonas jau stovėjo turgavietėje, ir anksčiau jame buvo prekiaujama, ieškovas bendravo su paviljono pardavėju, kuris buvo turgavietės prekybininkas. Taigi, esant tokiai situacijai, kai įsigyjamas turtas, esantis tam tikroje infrakstruktūroje ir neplanuojant to turto perkelti į kitą teritoriją, galima buvo pagrįstai tikėtis, kad reikės paisyti tiek vidaus tvarkos taisyklių, tiek padaryti susitarimus, kurie leis vykdyti planuojamą veiklą. Be to, kaip paaiškino teismo posėdžio metu minėta liudytoja, ieškovo atstovai iš anksto buvo supažindinti tiek su vidaus tvarkos taisyklėmis, tiek su susitarimų projektais, ir ji tai vertina kaip būtinybę, nes „su tais žmonėmis man teks ilgą laiką, gal net 20 metų, dirbti“. Tai, kad ieškovas tą pačią dieną pasirašė Susipažinimų su Justiniškių turgaus vidaus darbo organizavimo bei prekybos tvarka ir pasirašė ginčijamą sandorį nepaneigia tos aplinkybės, kad ieškovas iš anksto buvo supažindintas su vidaus tvarkos dokumentais (1 t. b.l. 84,85). Įvertinus nurodytą konstatuotina, kad šioje byloje nenustatyta viena iš būtinų sąlygų sandoriui nuginčyti, t.y. neįrodytas atsakovo nesąžiningumas ginčijamame sandoryje (CPK 178 str.).

20Pažymėtina tai, kad ieškovo nesutikimas su paslaugų kaina ar tam tikromis sutarčių nuostatomis savaime nereiškia, kad pažeisti civilinius teisinius santykius reglamentuojantys bendrieji principai. Kaip minėta anksčiau ieškovas yra komercine veikla užsiimantis ir pelno siekiantis juridinis asmuo, savo teises įgyvendinantis per valdymo organus ir jam, kaip ir kiekvienam verslo subjektui, buvo keliami padidinti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, sudarant sutartis, kas sudarė pagrindą įvertinti ateities verslo perspektyvas bei galimą riziką, neįvykdant prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Tai, kad ieškovas tik pradėjęs veiklą prekyvietėje, ją nutraukė ir, kaip minėjo teismo posėdžio metu, neranda pirkėjų paviljonui, vertintina kaip normali verslo rizika, tačiau nesietina su sandorių neteisėtumu. Jeigu ieškovas turi domenų apie rinkoje siūlomas mažesnes patalpų kainas nei 2009-08-18 UAB „Pagrata market“ direktorės įsakymu nustatytas 75 Lt mokestis už užimtą Justiniškių turgavietės plotą, nerodo sutarties šalių nelygiateisiškumo, o tik patvirtina rinkos pasiūlos ir galimybės rintis buvimą (1 t. b.l. 91). Ieškovas ir atsakovas UAB „Pagrata market“ 2013-07-17 susitarimu detalizavo nuomos mokesčio dydį ir ieškovas pasirašė, kad mėnesinė rinkliava už prekybos vietą 2013 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiais – 743,80 Lt su PVM (1 t. b.l. 94). Taigi, ieškovui kaina buvo priimtina, ko pasekoje jis prisiėmė įsipareigojimus.

21Šiuo atveju svarbu ir tai, kad ieškovo teises galima apginti ir kitais būdais, t.y. ginčijamos sutartys gali būti peržiūrėtos šalių derybų būdu (kaip atsiliepime į ieškinį nurodė atsakovas UAB „Pagrata“ buvo patenkintas ankstesnio savininko prašymas dėl atleidimo nuo 1000,00 Lt administracinio mokesčio parduodant pavilijoną, Susitarimo I.10. punktas nei ieškovo atžvilgiu, nei kurio nors kito pavilijono valdytojo atžvilgiu, nebuvo pritaikytas), paviljonas perkeltas į kitą turgavietę ar kitą vietą, kurioje paviljono naudojimo sąlygos atitiks ieškovo poreikius, sutarties šalis, manydama, kad tam tikros sutarties sąlygos pažeidžia jos teises, turi galimybę pasinaudoti kitais, atitinkančiais pažeidimo pobūdį, savo teisių gynybos būdais, įtvirtintais CK 1.138 straipsnyje ir kituose įstatymuose.

22Nors ieškovo atstovė kaip vienu iš sandorio negaliojimo pagrindų teisminio nagrinėjimo metu nurodė ir CK 1.89 straipsnį, pasisakydama jog bendrovės vadovas, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų ir valdyti, teismas tai vertina kaip netinkami suprastą įstatyminę nuostatą ir plačiau nepasisako, akcentuodamas, ir tai, jog į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių bendrovės vadovo S. K. būsenos kritiškumą (CPK 178 str.).

23Atsižvelgiant į išdėstytą ir tai, kad ieškinio patenkinimo atveju būtų pažeistas civilinių santykių stabilumas, sutartis negali būti pripažįstama negaliojančia vien formaliais pagrindais, taip paneigiant iš esmės teisėtą šalių susitarimą, ieškinys atmetamas.

24CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas UAB „Pagrata“ prašo priteisti iš ieškovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 3125,00 Lt turėtos išlaidos už advokato paslaugas (2 t. b.l.76-83).

25Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Įvertinus parengtų procesinių dokumentų kiekį, bylos apimtį (2 tomai), teismo posėdžių skaičių ( 4 teismo posėdžiai), tai, kad ieškovo išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti didesnės nei prašomos priteisti (3510 Lt), kas leidžia daryti išvadą, jog ieškovas laikė pagrįstu tokio dydžio išlaidų turėjimą, be to, išlaidos ne didesnės nei nustatyti maksimalūs dydžiai, todėl laikytinos realiomis, būtinomis, pagrįstomis, ir nemažintinos. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovo UAB „Pagrata“ naudai iš ieškovo priteistina 3125,00 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 str. 1 d.).

26Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš ieškovo priteistina 35,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Deiversa“, j.a.k. 303100731, atsakovo UAB „Pagrata“, j.a.k. 123040478, naudai 3125,00 Lt (trys tūkstančiai šimtas dvidešimt penki Lt) bylinėjimosi išlaidų,

30Priteisti iš ieškovo UAB „Deiversa“, j.a.k. 303100731, valstybės naudai 35,64 Lt (trisdešimt penkis Lt 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Deiversa“ atstovams advokato padėjėjai Marinai... 4. atsakovo UAB „Pagrata“ atstovui advokatui Vitalij Burinskij ir L. K.,... 5. atsakovo UAB „Pagrata market“ atstovui advokatui Vitalij Burinskij,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 7. teisme priimtas ieškovo UAB „Deiversa“ ieškinys atsakovams UAB... 8. Teisme gautas atsakovo UAB „Pagrata“ atsiliepimas į ieškinį. Su... 9. Teisme gautas atsakovo UAB „Pagrata market” atsiliepimas į ieškinį. Su... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame išdėstytais... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Pagrata“ atstovai su ieškiniu... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Pagrata market” atstovas su ieškiniu... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-12-11 buvo... 15. Byloje kilo ginčas dėl 2013-07-17 Susitarimo ( - ) ir 2013-07-17 Sutarties (... 16. Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų... 17. Ieškovas, pasisakydamas dėl sandorių prieštaraujančių imperatyvioms... 18. Jeigu juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris kartu pažeidžia... 19. CK 1.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriai, sudaryti privataus asmens... 20. Pažymėtina tai, kad ieškovo nesutikimas su paslaugų kaina ar tam tikromis... 21. Šiuo atveju svarbu ir tai, kad ieškovo teises galima apginti ir kitais... 22. Nors ieškovo atstovė kaip vienu iš sandorio negaliojimo pagrindų teisminio... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą ir tai, kad ieškinio patenkinimo atveju būtų... 24. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 25. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos... 26. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš ieškovo priteistina 35,64 Lt išlaidų,... 27. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Deiversa“, j.a.k. 303100731, atsakovo UAB... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Deiversa“, j.a.k. 303100731, valstybės naudai... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...