Byla 2S-900-883/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Luminor Bank AB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11479-1031/2018 pagal ieškovo J. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas J. G. kreipėsi į teismą ieškiniu dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, kredito sutarties dalių pripažinimo negaliojančiomis, įpareigojimo vykdyti sutartį. Ieškiniu ieškovas prašė pripažinti vienašališkai atsakovo Luminor Bank AB atliktą 2006-11-10 Kreditavimo sutarties Nr. 5254 nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ab initio ir jį panaikinti bei įpareigoti atsakovą Luminor Bank AB vykdyti Kreditavimo sutartį ( - ); pripažinti pilna apimtimi Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 43 ir 46.1 punktus neteisėtais ir negaliojančiais ab initio. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės V. Š. vykdomąją bylą Nr. ( - ) ir joje atliekamą išieškojimą iš atsakovui Luminor Bank AB įkeisto ieškovo J. G. turto – buto ( - ).

72.

8Ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodė, kad kredito sutartis buvo nutraukta neteisėtai, tačiau priverstinis išieškojimas yra pradėtas. Antstolė V. Š. vykdo vykdomąją bylą, kurioje priverstinis skolų išieškojimas yra nukreiptas į ieškovo turtą. Antstolė iš varžytinių, kurios baigėsi 2018-07-30, už 29 000 Eur pardavė ieškovo turtą. Pagal CPK 724 str. 1 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolė galės surašyti 2018-08-20. Tai atlikus turtas bus perleistas varžytinių laimėtojui, o lėšos, gautos iš turto pardavimo, paskirstytos išieškotojui Luminor Bank AB ir antstolės vykdymo išlaidoms. Ieškovas nurodė, kad norint tinkamai išnagrinėti ieškinį ir užtikrinti tinkamą teismo sprendimo įvykdymą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

93.

10Ieškovas taip pat nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo priėmimo antstolė V. Š. turtą bus perleidusi turto pardavimo iš varžytinių aktu. Taigi, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo J. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje iki bus išnagrinėta byla ir joje priimtas sprendimas. Teismas nurodė, kad ieškinio reikalavimais ieškovas siekia atkurti šalių sudarytos ir atsakovo vienašališkai nutrauktos sutarties vykdymą. Teismas iš esmės sutiko su ieškovo pozicija, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas sprendė, kad dabartinėje proceso stadijoje šalių interesų pusiausvyros principą atitiks konservacinės priemonės – esamos padėties fiksavimas. Nurodė, kad ieškovui keliant reikalavimą dėl sutarties nutraukimo kvestionuotinas ir nutraukimo pagrindu vykdomas išieškojimas.

14III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

155.

16Atskiruoju skundu atsakovas Luminor Bank AB prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2018-08-06 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo J. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

175.1.

18Pirmosios instancijos teismo nutartis sustabdyti Banko (atsakovas Luminor Bank AB) naudai vykdomą ieškovo skolos išieškojimą pagal galiojantį vykdomąjį dokumentą prieštarauja šiuo klausimu formuojamai teismų praktikai. Nagrinėjamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo sustabdyti vykdymo veiksmus, atliekamus vykdant išduotą vykdomąjį dokumentą.

195.2.

20Hipotekinio išieškojimo proceso sustabdymas iki to laiko, kol spręsis kredito sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas, būtų neproporcinga ir nepagrįstai kreditoriaus teises ribojanti priemonė. Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, jog nėra ryšio tarp reikalavimo pripažinti kreditavimo sutarties nutraukimą neteisėtu ir hipotekinio išieškojimo pagal galiojantį vykdomąjį dokumentą stabdymo. Ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas sąlygotų tik ieškovo finansinių įsipareigojimų vykdymą ateityje, bet neturėtų jokios įtakos jau pradelstų ieškovo piniginių prievolių išieškojimo iš įkeisto turto vykdymui.

215.3.

22Ieškovo ieškinys yra preliminariai nepagrįstas ir neįrodyta grėsmė dėl sprendimo galimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo (neįrodytas CPK 144 str. 1 d. numatytų sąlygų visetas), dėl ko pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

235.4.

24Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neproporcingai pažeidžia Banko, kaip sąžiningo hipotekos kreditoriaus, teises ir gina ieškovo, kuris piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, interesus.

256.

26Atsiliepimo į atsakovo Luminor Bank AB atskirąjį skundą negauta.

27Teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

29Atskirasis skundas netenkinamas.

307.

31Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

328.

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas J. G. ir atsakovas (apeliantas) Luminor Bank AB sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ), kurios paskirtis buto ( - ), įsigijimas. Kredito suma – 114 000 Lt (33 016,68 Eur), kredito grąžinimo terminas – 2031-10-31. Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymas buvo užtikrintas hipotekos lakštu įkeistu nekilnojamuoju turtu ( - ). Atsakovas Luminor Bank AB nutraukė minėtą kredito sutartį ir kreipėsi į notarą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Notarė R. B. 2017-10-20 išdavė vykdomąjį įrašą dėl 22 977,14 Eur skolos pagal kreditavimo sutartį ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo. Ieškovas J. G. kreipėsi ieškiniu į teismą dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, kredito sutarties dalių pripažinimo negaliojančiomis, įpareigojimo vykdyti sutartį, o ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti antstolės V. Š. vykdomąją bylą ir joje atliekamą išieškojimą iš atsakovui Luminor Bank AB įkeisto ieškovo J. G. turto – buto. Pirmosios instancijos teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

349.

35Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

36Dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo

3710.

38Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-522-381/2015).

3911.

40Kaip minėta, byloje nustatyta, jog ieškovas J. G. pateikė ieškinį atsakovui (apeliantui) Luminor Bank AB dėl dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, kredito sutarties dalių pripažinimo negaliojančiomis, įpareigojimo vykdyti sutartį. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti antstolės V. Š. vykdomąją bylą ir joje atliekamą išieškojimą iš atsakovui Luminor Bank AB įkeisto ieškovo J. G. turto – buto. Iš ieškovo pateikto ieškinio matyti, kad jame yra suformuluotas ieškinio pagrindas ir dalykas, jame yra išdėstytos faktinės aplinkybės, J. G. taip pat teismui pateikė įrodymus, kuriais grindžia ieškinyje išdėstytus reikalavimus.

4112.

42Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei ieškovo reiškiamas reikalavimas yra absurdiškas, tokio reikalavimo įgyvendinimas negalimas pagal teisės normų reikalavimus ir pan. Nors pirmosios instancijos teismas šios sąlygos ir nevertino, tačiau byloje nėra akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą, todėl vertintina, jog išnagrinėjus bylą iš esmės gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

4313.

44Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Šalių ginčui išspręsti teisiškai reikšmingos aplinkybės (kreditavimo sutarties nutraukimo priežastys, iš to kilę teisiniai padariniai) yra nustatomos ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, o nagrinėjant bylą iš esmės, kuomet siekiama nustatyti, ar ieškovo reikalavimas yra pagrįstas bei tenkintinas. Todėl nagrinėjamu atveju nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad, preliminariai vertinant ieškovo argumentus akivaizdu, jog ieškinys yra nepagrįstas.

45Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

4614.

47Kaip minėta, byloje buvo nustatyta, kad ieškovas J. G. ir apeliantas Luminor Bank AB sudarė kreditavimo sutartį buto įsigijimui. Kredito gavėjo (ieškovo) įsipareigojimų įvykdymas buvo užtikrintas hipotekos lakštu įkeistu nekilnojamuoju turtu ( - ). Apeliantas Luminor Bank AB vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį ir vykdo išieškojimą iš jam įkeisto turto Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu.

4815.

49Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-522-381/2015). Be to, bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (pavyzdžiui Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014).

5016.

51Kaip minėta, J. G. ieškiniu prašo apelianto įvykdytą vienašalį kreditavimo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio ir jį panaikinti bei įpareigoti Luminor Bank AB vykdyti kreditavimo sutartį. Taigi, ieškovas siekia, kad jo ir banko paskoliniai santykiai tęstųsi toliau pagal kreditavimo sutarties sąlygas. Todėl apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, kad tarp ieškovo pareikšto ieškinio ir prašomų pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių nėra ryšio. Pažymėtina, kad, nutraukus šalių sutartinius santykius, atsiranda visiškai kitokios teisės ir pareigos, nei vykdant sutartį (tęsiant sutartinius santykius). Pripažinus, jog kredito sutartis buvo nutraukta neteisėtai, kredito sutarties šalys turėtų būti grąžinamos į sutarties galiojimo momentu buvusią padėtį, t. y. atsakovui faktiškai neatsirastų pagrindas nukreipti skolos grąžinimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Tęsiant sutartinius santykius, liks tiek ieškovo skola, tiek hipoteka, tiek ir apelianto teisė, esant pagrindui, vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto, tačiau ieškovas turės toliau vykdyti prievoles apeliantui Luminor Bank AB (mokėti įmokas), įkeistas turtas nebus realizuotas priverstine tvarka.

5217.

53Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nagrinėjamu atveju nėra pagrindo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes jos užtikrina ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir išnagrinėjus tarp šalių kilusį ginčą ieškovo naudai, priverstinis kredito sutarties padengimas iš įkeisto turto nagrinėjamu atveju būtų įvykęs ir tai apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių ieškovui galimai palankus sprendimas, kurio pagrindu galėtų būti modifikuojami šalių sutartiniai teisiniai santykiai, netektų jokios prasmės, nes atsakovui priverstinio išieškojimo tvarka susigrąžinus kredito sumą, tie santykiai būtų pasibaigę priverstiniu prievolių įvykdymu.

5418.

55Taip pat atmestinas apelianto argumentas, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neproporcingai pažeidžia apelianto, kaip sąžiningo hipotekos kreditoriaus, teises ir gina ieškovo, kuris piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, interesus. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju buvo konstatuotas CPK 144 str. 1 d. nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimas, t. y. nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad ieškovo pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, taip pat, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo pareikštas reikalavimas nebetektų teisinės prasmės, taip pažeidžiant šalių interesų pusiausvyrą, ekonomiškumo ir proporcingumo principus ieškovo nenaudai.

5619.

57Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybes, susijusias su būtinumu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1, punktu, teismas

Nutarė

59Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas J. G. kreipėsi į teismą ieškiniu dėl kredito sutarties... 7. 2.... 8. Ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodė, kad kredito... 9. 3.... 10. Ieškovas taip pat nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi... 14. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu atsakovas Luminor Bank AB prašo panaikinti Šiaulių... 17. 5.1.... 18. Pirmosios instancijos teismo nutartis sustabdyti Banko (atsakovas Luminor Bank... 19. 5.2.... 20. Hipotekinio išieškojimo proceso sustabdymas iki to laiko, kol spręsis... 21. 5.3.... 22. Ieškovo ieškinys yra preliminariai nepagrįstas ir neįrodyta grėsmė dėl... 23. 5.4.... 24. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neproporcingai pažeidžia Banko,... 25. 6.... 26. Atsiliepimo į atsakovo Luminor Bank AB atskirąjį skundą negauta.... 27. Teismas... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 29. Atskirasis skundas netenkinamas.... 30. 7.... 31. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 32. 8.... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas J. G. ir atsakovas (apeliantas)... 34. 9.... 35. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 36. Dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo... 37. 10.... 38. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių... 39. 11.... 40. Kaip minėta, byloje nustatyta, jog ieškovas J. G. pateikė ieškinį... 41. 12.... 42. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio... 43. 13.... 44. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 45. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 46. 14.... 47. Kaip minėta, byloje buvo nustatyta, kad ieškovas J. G. ir apeliantas Luminor... 48. 15.... 49. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką... 50. 16.... 51. Kaip minėta, J. G. ieškiniu prašo apelianto įvykdytą vienašalį... 52. 17.... 53. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 54. 18.... 55. Taip pat atmestinas apelianto argumentas, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 56. 19.... 57. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 59. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį...