Byla e2-522-381/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1281-460/2014 pagal ieškovo akcinės bendrovės DNB banko ieškinį atsakovams R. A., A. A. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys – R. A., bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Sėkmės slėnis“, uždaroji akcinė bendrovė „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, ir trečiojo asmens R. A. savarankišką reikalavimą dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties vykdymo atnaujinimo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

4Ieškovas AB DNB bankas (toliau tekste – ir Bankas) ieškinyje prašė priteisti solidariai iš atsakovų R. A. ir A. A. 400 750,84 Eur skolą, 4,13 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas už negrąžintą kreditą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis reikalavimas pareikštas atsakovams, kaip laiduotojams, kurie 2007 m. gruodžio 22 d. laidavimo sutartimi (toliau tekste – Laidavimo sutartis), sudaryta su ieškovu, įsipareigojo užtikrinti 2007 m. gruodžio 22 d. Banko su trečiuoju asmeniu ūkininke R. A., kaip kredito gavėja, sudarytos Kreditavimo sutarties Nr. K-2300-2007-648 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau tekste – Kreditavimo sutartis) įvykdymą ir atsakyti solidariai visu savo turtu, jeigu kredito gavėja neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles Bankui.

5Šiam ieškovo reikalavimui užtikrinti Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gegužės 12 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo atsakovams asmeninės ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, neviršijant 400 750,84 Eur (1 383 712,50 Lt) sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą, bei turto vertės sumažinimą.

6Trečiasis asmuo R. A. pateikė savarankišką reikalavimą, prašydama ieškovo AB DNB banko vienašalį Kreditavimo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu, atnaujinti šios sutarties vykdymą. Šiam reikalavimui užtikrinti trečiasis asmuo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0004/14/01287, kadangi R. A. siekia bylą užbaigti taikiai, todėl būtina sustabdyti antstolio paskelbtas antrąsias varžytynes, kurių pabaiga numatyta 2015 m. sausio 5 d., iš įkeisto jai priklausančio turto, t. y. 0,1781 ha žemės sklypo su 1 201,64 kv. m ploto žvejų–medžiotojų namais, esančių ( - ).

7Ieškovas AB DNB bankas su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti, kadangi trečiojo asmens reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir formalus, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi trečiojo asmens prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, sustabdė išieškojimą iš trečiojo asmens R. A. turto vykdomojoje byloje Nr. 0004/14/01287 iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad trečiojo asmens pareikštas savarankiškas reikalavimas yra preliminariai pagrįstas ir kad yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teismo vertinimu, nesiėmus šių priemonių bei tęsiant varžytynių procesą, būtų pažeistas ekonomiškumo principas, o ieškovui suteiktas neproporcingas pranašumas trečiojo asmens atžvilgiu. Paties ieškovo teigimu, trečiojo asmens skola pagal ginčijamą Kreditavimo sutartį, jeigu sutarties nutraukimas būtų pripažintas neteisėtu, būtų tik apie 37 000 Eur, kai iš varžytynių parduodamo trečiajam asmeniui priklausančio turto vertė yra nustatyta 2 355 000 Lt (682 055,14 Eur).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas AB DNB bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį ir trečiojo asmens prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

12Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas tinkamai neįvertino faktinių aplinkybių, susijusių su tuo, kad trečiojo asmens pareikštas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir formalus, todėl nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Bankas ginčo Kreditavimo sutartį vienašališkai nutraukė dėl trečiojo asmens kaltės, šiam tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, t. y. laiku nemokant sutartyje numatytų įmokų Bankui, papildomais terminais įsiskolinimo nepadengė. Sutarties pažeidimas tęsėsi 5 mėnesius. Šios sutarties nutraukimo dieną kredito gavėjos pradelsta skola Bankui sudarė 18 521,87 Eur. Po Kreditavimo sutarties nutraukimo ir ieškinio pareiškimo trečiasis asmuo nepradėjo tinkamai vykdyti įsipareigojimų, kadangi po 2014 m. gegužės 9 d. ieškinio pareiškimo Bankui buvo pervesta apie 9 297,15 Eur, nors 2014 m. sausio 23 d., kai buvo nutraukta ši sutartis, pradelsta skola sudarė 18 521,87 Eur. Be to, prieš sutarties nutraukimą jos sąlygos kredito gavėjos prašymu buvo keistos tris kartus, tačiau, nepaisant šių pakeitimų, trečiasis asmuo įsipareigojimus Bankui vykdė netinkamai. Net jei būtų atnaujintas Kreditavimo sutarties galiojimas, kredito gavėjos pradelsta skola liktų ir būtų žymiai didesnė, nei 37 000 Eur, o byloje esantys įrodymai patvirtina, kad R. A. ir atsakovai tokių sumų grąžinti Bankui neturi galimybės.

13Be to, teismas neįvertino, kad skundžiama nutartimi apribotos ieškovo galimybės imtis teisinių veiksmų išieškoti skolą, kai trečiasis asmuo (kredito gavėjas) nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir dėl to Kreditavimo sutartis yra nutraukta. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis trečiajam asmeniui sudaroma galimybė piktnaudžiauti teise – nevykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, stabdyti priverstinį skolos išieškojimą, o Bankui neterminuotai uždraudžiama vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš jam įkeisto turto, tai iš esmės pažeidžia Banko, kaip sąžiningo kreditoriaus, teisėtus interesus, prieštarauja ekonomiškumo ir proporcingumo principams. Apeliantas nurodo, kad skolos išieškojimo veiksmų sustabdymas neturi įtakos trečiojo asmens pareikštiems savarankiškiems reikalavimams, nes prievolė grąžinti Bankui skolą išliks, taip pat liks galioti hipotekos sandoris dėl turto įkeitimo Banko naudai, taip pat liks galioti Banko, kaip hipotekos kreditoriaus, teisė išieškoti skolą iš Bankui įkeisto turto, nepriklausomai nuo įkeisto turto rinkos vertės. Todėl nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingos aplinkybės, jog įkeisto turto vertė yra 2 355 000 Lt.

14Trečiasis asmuo R. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Ji nurodo, kad teismas, nagrinėdamas jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, preliminariai netyrė ir nevertino faktinio pareikšto reikalavimo pagrindo bei pateiktų įrodymų, taip pat ieškovo pateiktų įrodymų, paneigiančių ar sudarančių pagrindą abejoti trečiajam asmeniui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybe ir paneigiančių pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimą. Jos vertinimu, ieškovas klaidina teismą teigdamas, kad atnaujinus Kreditavimo sutarties vykdymą, R. A. pradelsta skola sudarytų 37 000 Eur sumą, nes pats ieškovas pripažįsta, kad po Kreditavimo sutarties nutraukimo dalis trečiojo asmens pradelstų įsipareigojimų ieškovui buvo įvykdyta ir jie sumažėjo nuo 18 521,87 Eur iki 9 297,15 Eur. Taigi, tenkinus tokį reikalavimą, trečiasis asmuo būtų pajėgus padengti susidariusius įsiskolinimus pagal Kreditavimo sutartį. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovu, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ieškovo teisėtus interesus, kadangi šalių interesų pusiausvyra buvo išlaikyta, nes teismui netenkinus trečiojo asmens reikalavimo, už visą ginčo nagrinėjimo laikotarpį ieškovui bus skaičiuojamos 5 proc. metinės palūkanos už prašomą priteisti 400 750,84 Eur sumą. Netaikius trečiojo asmens prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir įrodžius jo pareikšto reikalavimo pagrįstumą, trečiajam asmeniui priklausančio turto realizavimas varžytynėse bei įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį įvykdymas atimtų iš trečiojo asmens galimybę įsipareigojimus vykdyti dalimis bei savo nuosavybėje išlaikyti ieškovui įkeistą turtą, kurio rinkos vertė viršija daugiau nei 3 mln. Lt.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės trečiojo asmens savarankiškam reikalavimui dėl vienašalio kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir šios sutarties vykdymo atnaujinimo užtikrinti, teisėtumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių argumentų, neišeidamas už atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 str.).

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

20Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ina Trade“ prieš UAB „Ave Matrox“, bylos Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „iTree Lietuva“ prieš UAB „Affecto Lietuva“, bylos Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Turto valdymo projektai“ prieš Fjordtrade AS, bylos Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje RUAB „Vėtrūna“ prieš UAB „KG Constructions“ ir kt., bylos Nr. 2-2476/2013).

21Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš trečiojo asmens pareikšto savarankiško reikalavimo, jis prašo Banko vienašalį 2007 m. gruodžio 22 d. Kreditavimo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu, atnaujinti šios sutarties vykdymą. Pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad trečiasis asmuo tikėtinai pagrindė savo reikalavimus, nes jis pateiktame procesiniame dokumente aiškiai suformulavo pagrindą ir dalyką, išdėstė faktines aplinkybes, nurodė įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus.

22Atskirajame skunde dėstomi argumentai, kad teismas preliminariai neįvertino Kreditavimo sutarties nutraukimo priežasčių, iš to kilusių teisinių padarinių, taip pat trečiojo asmens, kaip kredito gavėjos, veiksmų vykdant Kreditavimo sutartį ir ją nutraukus, neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties, kuria sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma. Kaip jau minėta, šios aplinkybės nustatomos ne sprendžiant atskirą procesinį klausimą, šiuo atveju - laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, bet nagrinėjant bylą iš esmės, kuomet siekiama nustatyti, ar ieškovo (šiuo atveju - trečiojo asmens) reikalavimas pagal nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus yra pagrįstas bei tenkintinas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad preliminarus reikalavimų įvertinimas nėra pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, todėl preliminarus pagrįstumo vertinimas neturi jokios prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės ir jos rezultatui.

23Papildomai pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2012; 2014 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014).

24Apelianto teigimu, trečiojo asmens prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, numatytos CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte, t. y. išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, pažeidžia ieškovo, kaip sąžiningo kreditoriaus, interesus, kadangi jam neterminuotai uždrausta vykdyti išieškojimą iš jam įkeisto trečiojo asmens turto, o tuo tarpu trečiasis asmuo piktnaudžiauja savo teise, nevykdydamas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti 400 750,84 Eur skolą solidariai iš atsakovų R. A. ir A. A. Laidavimo sutarties pagrindu, ir šiam jo reikalavimui užtikrinti teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Be to, ieškovas vykdo išieškojimą iš trečiajam asmeniui priklausančio turto. Trečiasis asmuo taip pat pasinaudojo teise į teisminę gynybą, pareikšdamas reikalavimą dėl Kreditavimo sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir šios sutarties vykdymo atnaujinimo, bei šiam reikalavimui užtikrinti pateikė prašymą taikyti jo pobūdį atitinkančias laikinąsias apsaugos priemones. Todėl, atsižvelgiant į tokias aplinkybes negalima pripažinti, kad šiuo atveju trečiajam asmeniui yra suteiktas neproporcingas pranašumas, lyginant su ieškovu. Priešingai, trečiojo asmens prašymu pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis išsaugoma šalių interesų pusiausvyra, kol nėra iki galo išspręsti tarp šalių kilę tarpusavyje susiję ginčai. Kitoks aiškinimas galėtų neatitikti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų, t. y. užtikrinti ieškovui ar trečiajam asmeniui galbūt palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą. Kaip matyti iš bylos duomenų, Bankas, nutraukęs Kreditavimo sutartį, 2014 m. balandžio 18 d. kreipėsi į Vilniaus miesto 14-ąjį notarų biurą dėl vykdomojo įrašo Nr. 14-2486 pagal Klaipėdos m. 7-ojo notarų biuro notarės V. J. M. 2008 m. sausio 3 d. patvirtintą hipotekos sandorį, reg. Nr. MV7-59, ir vykdomąjį įrašą Nr. 14-2488 pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notaro D. B. 2009 m. birželio 26 d. patvirtintą hipotekos sandorį, reg. Nr. DB-3519, dėl 395 885,96 Eur skolos, 4 500,95 Eur palūkanų, 363,93 Eur delspinigių (iš viso – 400 750,84 Eur) ir 5 proc. metinių palūkanų už 400 750,84 Eur sumą nuo vykdomojo dokumento išdavimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo išieškojimo iš R. A. ir P. R. Šių vykdomųjų dokumentų pagrindu antstolės V. D. kontoroje 2014 m. rugpjūčio 21 d. buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0004/14/01287. Antstolė 2014 m. spalio 22 d. paskelbė įkeisto trečiajam asmeniui R. A. priklausančio turto, t. y. 0,1781 ha žemės sklypo su 1 201,64 kv. m ploto žvejų–medžiotojų namais, esančio ( - ), varžytynes. Neįvykus pirmosioms varžytynėms, antstolė paskelbė antrąsias, kurių pabaiga buvo numatyta 2015 m. sausio 5 d. Leidus ieškovui tęsti vykdymo veiksmus, kol įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu nėra patvirtintas ar paneigtas trečiojo asmens reikalavimo pagrįstumas, ir pardavus trečiojo asmens turtą iš varžytynių, trečiojo asmens pareikštas reikalavimas nebetektų teisinės prasmės. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog tokiu atveju būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra, ekonomiškumo ir proporcingo principai.

25Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

26Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias... 4. Ieškovas AB DNB bankas (toliau tekste – ir Bankas) ieškinyje prašė... 5. Šiam ieškovo reikalavimui užtikrinti Klaipėdos apygardos teismas 2014 m.... 6. Trečiasis asmuo R. A. pateikė savarankišką reikalavimą, prašydama... 7. Ieškovas AB DNB bankas su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti, kadangi... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi trečiojo asmens... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas AB DNB bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas tinkamai neįvertino faktinių... 13. Be to, teismas neįvertino, kad skundžiama nutartimi apribotos ieškovo... 14. Trečiasis asmuo R. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 20. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš trečiojo asmens pareikšto savarankiško... 22. Atskirajame skunde dėstomi argumentai, kad teismas preliminariai neįvertino... 23. Papildomai pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti... 24. Apelianto teigimu, trečiojo asmens prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos... 25. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 26. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atskirojo skundo argumentai nesuteikia... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti...