Byla e2-163-227/2017
Dėl skolos, žalos dėl negauto pelno, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo ir atsakovės Visagino savivaldybės administracijos priešieškinį dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir kt. reikalavimų, esant trečiajam asmeniui UAB „Šiltas namas“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė,

2Sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,

3dalyvaujant atsakovės Visagino savivaldybės administracijos atstovei N. J.,

4nedalyvaujant ieškovei B UAB „Autairas“, trečiajam asmeniui UAB „Šiltas namas“,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės B UAB „Autairas“, juridinio asmens kodas 147063097 (buveinės vieta Taikos al. 5, Panevėžys) ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188711925 (buveinės vieta Parko g. 14, Visaginas) dėl skolos, žalos dėl negauto pelno, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo ir atsakovės Visagino savivaldybės administracijos priešieškinį dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir kt. reikalavimų, esant trečiajam asmeniui UAB „Šiltas namas“,

Nustatė

6Ieškovė B UAB „Autairas“ patikslintu ieškiniu sumažinusi reikalavimus 7961,47 Eur suma prašo: 1) priteisti iš atsakovės 31 304,99 Eur skolos;2), 5742,38 Eur žalos dėl negauto pelno; 3) 2041,85 Eur delspinigių; 4) 6 procentų procesinių palūkanų; 5) bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė pagal 2014-03-14 Pagrindinę sutartį Nr. įsipareigojo už 1 480120,40 Lt arba 428 672,50 Eur atlikti techninio ir darbo projekto parengimo paslaugas ir darbus, numatytus pagrindinėje sutartyje, objekte Vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“, ( - ), o atsakovė - bendradarbiauti su ieškove, sutartyje numatytomis sąlygomis priimti iš ieškovės tinkamai atliktus darbus, bei sumokėti ieškovei už atliktus darbus nustatyta tvarka ir terminais (sutarties 9.2 p). Ieškovė tinkamai atliko objekto projektavimo darbus, parengė techninį darbo projektą ir jį perdavė atsakovei, tinkamai atliko 67,56 proc. darbų (nuo visos darbų apimties), tačiau atsakovė už juos nepilnai atsiskaitė, nevykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, dėl ko ieškovė negalėjo užbaigti sutarties. Dėl atsakovės neveiklumo ieškovė prarado 2,5 mėn. tinkamo darbams atlikti laiko, nes leidimas buvo išduotas tik 2014-07-01. Dėl to darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2015-07-30. Ieškovė vykdė darbus, 2015-06-30 pateikė aktą Nr. 6 ir sąskaitą 18322,86 Eur apmokėjimui, tačiau atsakovė, pažeisdama sutarties 4.5 p, atsiskaitė tik 2015-08-27. Ieškovei pareiškus pretenziją, 2015-08-14 darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2015-12-31, o 2015-08-27 pasirašė iki tol atsakovės vadintą “nepagrįstą ir perteklinį“ aktą Nr.7 ir sąskaitą. 2016-10-16 elektroniniu paštu atsakingam atsakovės atstovui ieškovė nusiuntė aktą Nr.8 ir sąskaitą. 2015-11-11 atsakovė apmokėjo už darbus pagal aktą Nr.7, į pateiktą aktą Nr.8 neatsakė, nors pagal sutarties 6.5 punktą privalėjo per 5 darbo dienas priimti aktą arba pareikšti pretenzijas. Atsakovė nepriėmė atliktų darbų akte, išvardintų akte Nr.8 ir už juos iki šiol neatsiskaitė (39.266,46 Eur), ieškovė dėl darbų priėmimo pasirašė vienasmeniškai. Ieškovė 2015-12-07 pareiškė pretenziją dėl neapmokėjimo ir kad nuo 2015-12-02 sustabdo darbus dėl atsakovės nuolatinių sutarties sąlygų ir darbų priėmimo tvarkos pažeidimų, reikalingos darbams vykdyti tech. dokumentacijos nepateikimo. Dėl atsakovės netinkamo sutarties vykdymo, kas yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str.1 p), ieškovė 2015-12-21 raštu informavo, kad nuo 2015-12-31 nutraukia sutartį ir paragino iki 2016-01-15 padengti 39 266,46 Eur skolą. Ieškovė sandoryje buvo paskaičiavusi 4,13 proc. pelno maržą. Įvykdžiusi sutartį ji būtų gavusi 17 712,79 Eur pelną, tačiau dėl atsakovės esminių sutarties pažeidimų buvo priversta nutraukti sutartį. Viso atliko 67,56 proc. sutartų darbų (už 289.631,77 €) ir (jei būtų atsiskaityta pagal aktą Nr.8) uždirbo 11 961,79 Eur pelną. Liko nebaigta darbų už 139 040,73 Eur ir todėl ieškovė negavo 5742,38 Eur planuoto pelno, kurį prašo priteisti. Delspinigiai paskaičiuoti pagal sutarties 10.1 punktą už 104 pradelstas dienas, skaičiuotinas nuo 2015-12-23.

7Atsakovė Visagino savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, kadangi ieškovė neatliko vienašališkai pasirašytame statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akte Nr.8 nurodytų darbų ir atsakovė už neatliktus darbus neturėjo pagrindo apmokėti pateiktos sąskaitos-faktūros. Kadangi ieškovė nepagrįstai vienašališkai nutraukė pagrindinę šalių sutartį, ji neturi teisės reikalauti priteisti 5748,38 Eur žalą dėl negauto pelno. Nors atsakovė vėlavo atsiskaityti už atliktus darbus, tačiau mokėjimai buvo atlikti nepažeidžiant pagrindinės sutarties 13.3 p. termino ir sutartis negalėjo būti nutraukta, pati ieškovė neįvykdė sutarties ir neatliko darbų nustatytu terminu, darbai atlikti su defektais.

8Atsakovė patikslintu priešieškiniu prašė 1) pripažinti negaliojančiais Statybos rangos darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1-7, pasirašytus šalių ir Nr.8, pasirašytą vienasmeniškai ieškovės, 2) taikyti restituciją ir įpareigoti ieškovę gražinti atsakovei jai sumokėtus pinigus (250 365,31 Eur), 3) priteisti 4829 Eur defektų šalinimo išlaidų, 4) pakeisti 2014-04-04 Pagrindinės sutarties nutraukimo pagrindą ir nustatyti, kad nutraukimo pagrindas - esminis ieškovės UAB „Autairas“ sutartinių prievolių, numatytų Sutarties 2.1, 9.4.9 punkte pažeidimas-nustatytu terminu neatliko sutartyje nustatytų statybos darbų, 5) priteisti: 6163,87 Eur nuostolių atlyginimą; 42 867,25 Eur užtikrinimo sumą; 8 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 295 446,86 Eur sumos ir bylinėjimosi išlaidas. 2017-08-28 teismo posėdžio metu buvo gautas atsakovės pareiškimas dėl dalies priešieškinio reikalavimų atsisakymo, kuriuo atsisakyta reikalavimo pripažinti negaliojančiais Statybos rangos darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1-7, pripažinti negaliojančiu 2015-10-16 statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8, vienašališkai ieškovės pasirašytą 2015-11-23, dalyje dėl 6311,44 Eur vertės darbų, taikyti restituciją ir įpareigoti ieškovę grąžinti atsakovei 250365,31 Eur, priteisti iš ieškovės atsakovei 4263,38 Eur defektų šalinimo išlaidų. Pareiškime nurodė, kad prašo įpareigoti ieškovę perduoti iki vienašališko sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, pakeisti sutarties nutraukimo pagrindą nustatant, kad nutraukimo pagrindas – ieškovės sutartinių prievolių, numatytų Sutarties 2.1, 9.4.9 punkte pažeidimas-nustatytu terminu neatliko sutartyje nustatytų statybos darbų, priteisti iš ieškovės atsakovei 565,72 Eur defektų šalinimo išlaidas, 6163,87 Eur nuostolių atlyginimą, 42867,25 Eur užtikrinimo sumą, 8 proc. dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas: 2480 Eur ekspertizės išlaidų, 200 Eur eksperto išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje.

9Priešieškinyje ir teismo posėdyje atsakovės atstovė nurodė, kad ieškovės 2014-05-29 pateiktą pastato darbo projektą, 2014-06-10 registruotu laišku per projektavimo įmonę „Svertas“ atsakovė pateikė UAB „Pastatų konstrukcijos“ privalomai ekspertizei atlikti. 2014-06-19 gautą projektą su teigiamomis išvadomis atsakovė patvirtino 2014-06-26 įsakymu „Dėl techninio darbo projekto patvirtinimo“. 2014-06-30 priimtas prašymas statybos leidimo atnaujinti pastatą gavimui, kuris užregistruotas 2014-07-01 IS “Infostatyba“. Statybos leidimas išduotas 2014-07-01. Kadangi ieškovė be leidimo neturėjo teisės vykdyti darbų, todėl teisiškai nereikšminga jos nurodyti teiginiai, kad ji dėl atsakovės kaltės 2,5 mėn. negalėjo vykdyti sutartinių įsipareigojimų- prarado šį laiką darbų atlikimui ir todėl įgijo teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą. Atsakovė siekė bendradarbiauti ir du kartus po 6 mėnesius pratęsė sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą (2015-03-05 papildomas susitarimas Nr. 1 ir 2015-08-14- Nr.2), priėmė keičiamus įkainotų veiklų grafikus (sudaryti 2014-07-02;2015-02-19 Nr.l, 2015-05-11 Nr.2), priiminėjo tinkamai atliktus ir tinkamai priduotus darbus. Ieškovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai ir nerūpestingai, nesistengė darbų atlikti laiku. Nors dėl sustabdytų darbų 2015-03-05 buvo pratęstas darbų atlikimo terminas, tačiau ieškovė darbus pradėjo tik 2015-05-18. t.y. po 2 mėn. 13 d. Iš pateiktų darbų priėmimo- perdavimo aktų bei techninę priežiūrą atliekančio asmens duomenų nustatyta, kad 2015 m. rudenį atlikta apie 58 proc. visų darbų. Atsakovė sprendė, kad ieškovė laiku užbaigti darbų negalės ir jos prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą trečią kartą laikė netikslingą ir nepagrįstą, nes galimybė pratęsti terminą jau išnaudota, iš ieškovės darbų atlikimo spartos, nevykdymo (2015-09-15 pateikė prašymą nutraukti sutartį) turėjo pagrindo manyti, kad atsakovė neketina vykdyti sutarties. Todėl 2015-10-28 kreipėsi į VŠĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą pritarimo dėl pagrindinės sutarties nutraukimo. Nesutinka apmokėti pagal aktą Nr.8 ir sąskaitą, nes akte nurodyti darbai neatlikti ir nepriduoti pagal Pagrindinės sutarties 6.3p ir įstatymų reikalavimus. Neigia 2015-10-19 elektroniniu būdu gavusi šį aktą suderinimui ir jis nepasirašytas techninio prižiūrėtojo (kontrolinių matavimų rezultatai neigiami). 2015-12-07 gavo ieškovės pranešimą ir vienašališkai pasirašytą aktą bei sąskaitą. 2015-08-27 aktas Nr.7 išrašytas (pasirašytas) už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2015-08-27, o pagal statybos darbų žurnalą ieškovė darbų nevykdė nuo 2015-09-04. Todėl objektyviai per nurodytą laiką ji negalėjo atlikti 9,16 proc. sutartinių darbų, kurie nurodyti akte Nr.8. Į 2016-03-23 pakartotinį atsakovės užklausimą techninis prižiūrėtojas 2016-03-24 rašte nurodė, kad net akte Nr.7 atliktų darbų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekių (yra nurodyta daugiau). Tinkamai priduoti darbai pagal aktus Nr. 1-7 buvo priimti, apmokėti, todėl ieškovė neturėjo pagrindo manyti, kad negaus to, ko tikėjosi iš sutarties, t.y. apmokėjimo. Mokėjimų vėlavimas nedavė pagrindo ieškovei abejoti, jog atsakovė sutartinius įsipareigojimus įvykdys ateityje. Ieškovė per sutartą laiką neatliko sutartų darbų (sutarties 2.1 ir 5.1 p), o iš dalies atlikti darbai su defektais. Tai vertintina esminiu sutarties pažeidimu (sutarties 13.1p). Todėl yra pagrindas pripažinti, kad sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės jai esmingai pažeidus sutartį- sutartinės prievolės pažeidimas pagal sutarties 2.1.9.4.9 punktą. Dėl to, kad nebuvo iki galo atlikti darbai, savivaldybė išleido daugiau lėšų (6163,87 Eur) darželio šildymui, nes nepasiekta rezultatų, kurių tikėjosi. Pagal sutarties 10.4 ir 8.1 punktų nuostatas iš ieškovės, neatlikusios visų darbų sutartu laiku, priteistina 42.867,25 Eur sutarties neįvykdymo užtikrinimo suma. Ieškovė sutartį nutraukė nepagrįstai ir nesilaikydama pagrindinėje sutartyje nustatytos tvarkos, todėl ieškovė turi prisiimti dėl sutarties nutraukimo atsiradusias pasekmes- atsisakyti ateity už tinkamai atliktus ir priimtus darbus gautino apmokėjimo ir tuo pačiu pelno, kurio reikalauja. Dėl to, kad aktas Nr.8 ir sąskaita nebuvo perduota atsakovei sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka, reikalavimas priteisti delspinigius- nepagrįstas ir neteisėtas.

10Trečiojo asmens UAB „Šiltas namas“ atstovas A. K. 2016-10-26 teismo posėdžio metu nurodė, kad vykdė objekto techninę priežiūrą. Atstovas patvirtino, kad aktuose Nr.1-7 darbai faktiškai atlikti ir juos pasirašė be pastabų. Po 7 akto pasirašymo ieškovės darbuotojai dirbo apie savaitę laiko. 8 akto nematė, jį po 2-ų mėnesių pamatė pas atsakovę, akte nurodyti darbai nebuvo atlikti. Ieškovė statybos darbų žurnale padarė įrašus apie armavimą, išlyginamąjį sluoksnį, bet turi būti dvigubas armavimas su išlyginamuoju sluoksniu. Dėl to, kad darbų pilnai nebaigė, jis žurnale nepasirašė. Ieškovei nuardžius pastolius ir supratus, kad ieškovė darbų netęs, žurnalus jis perėmė ir perdavė atsakovei. Tie patys trūkumai (brokas) nurodyti 2015-09-25 ir 2016-09-09 Defektų nustatymo aktuose, dalis jų nepriimta. Skirtumas tik dėl užpylimų dėl nebaigtų stogo darbų. Dviejose vietose nebuvo uždengti parapetai ir tose vietose užlijo (nekokybiškai laikinai užsandarinti), trečias užliejimas- dėl didelės liūties nespėjus nutekėti vandeniui ir dėl to nėra ieškovės kaltės. Nesutiko su UAB „Baltų būstas“ ekspertizės išvada dėl eksperto pasirinktos metodikos, kadangi ekspertas išvadą padarė tik faktiškai patikrinęs 30 procentų darbų, o likusią dalį darbų – teoriškai, tuo tarpu techninis prižiūrėtojas atliko kontrolinius matavimus, tikrino ir skaičiavo faktiškai atliktus darbus pasinaudojęs rulete, skaičiavo grynus plotus (neįskaityta langai, durys) ir todėl yra neatitikimai tarp eksperto ir jo nustatytų kiekių. Ieškovės Lokalinė sąmata stambi, neiššifruota ir pagal ją negalima teisingai nustatyti atliktų darbų vertės. Pasirašant aktus jis atliktus darbus skaičiavo ir tikslino su rangovais pagal faktą. Techninė specifikacija smulkesnė, joje išvardinti visi darbai, kurie turi būti atlikti pasiruošiant pagrindinių darbų atlikimui ir juos atlikus. Akte smulkesni/paruošiamieji darbai nenurodyti.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas iš dalies, priimtinas atsakovės atsisakymas nuo dalies priešieškinio reikalavimų ir šioje dalyje byla nutrauktina.

122017-08-28 teismo posėdžio metu buvo gautas atsakovės pareiškimas dėl dalies priešieškinio reikalavimų atsisakymo, kuriuo atsisakyta reikalavimo pripažinti negaliojančiais Statybos rangos darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1-7, pripažinti negaliojančiu 2015-10-16 statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8, vienašališkai ieškovės pasirašytą 2015-11-23, dalyje dėl 6311,44 Eur vertės darbų, taikyti restituciją ir įpareigoti ieškovę grąžinti atsakovei 250365,31 Eur, priteisti iš ieškovės atsakovei 4263,38 Eur defektų šalinimo išlaidų. Atsakovei žinomos dalies reikalavimų atsisakymo pasekmės (CPK 42, 293, 294 str.), atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešam interesui, todėl pareiškimas tenkintinas ir dalyje dėl nurodytų priešieškinio reikalavimų civilinė byla nutrauktina. Išaiškintina, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

13Faktinės bylos aplinkybės

14Byloje iš šalių atstovų paaiškinimų, rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-03-12 šalys pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPK31443, kurios 2.1, 3.1 punktais ieškovė įsipareigojo už 1480120,40 Lt (428 672,50 Eur) parengti techninėje specifikacijoje nurodytą techninį ir darbo projektus, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą atlikti statybos darbus objekte Vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, ( - ), o atsakovė įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti ieškovei už atliktus darbus. Sutarties 6 skyriuje šalys susitarė dėl darbų perdavimo ir priėmimo tvarkos. 2014-05-05 atsakovė pateikė ieškovei statybvietės perdavimo - priėmimo aktą, 2014-06-26 Visagino savivaldybės administracijos direktorius po ekspertizės atlikimo priėmė įsakymą dėl UAB „Svertas“ atlikto techninio darbo projekto patvirtinimo, 2014-07-01 savivaldybės administracijos išrašytas leidimas, leidžiantis atlikti objekto atnaujinimo (modernizacijos) darbus. Ieškovės prašymu 2015-03-05 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr.l, kuriuo darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2015-07-30. 2015-06-30 ieškovė pateikė atsakovei statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.6 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000797 už 18 322,86 Eurų sumą, kuri turėjo būti apmokėta per 30 kalendorinių dienų po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, apmokėjimas atliktas praleidus šį terminą.

15Ieškovė 2015-08-10 raštu pareiškė prieštaravimus dėl laiku negaunamų lėšų ir atsakovės atsisakymo dėl ieškovės atliktų darbų pagal darbų aktą Nr. 7 priėmimo, bei pareikalavo papildomo darbų termino pratęsimo, prie rašto pateikta 2015-08-10 ieškovės lokalinė-procentinė sąmata. 2015-08-14 šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr.2, kuriuo darbų atlikimo terminą pratęsė iki 2015-12-31. 2015-08-27 atsakovė priėmė ir pasirašė statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.7 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000830 45018,56 Eur sumai. 2015-09-15 raštu ieškovė dėl ne laiku priimamų darbų ir gaunamų lėšų iš atsakovės paprašė nutraukti sutartį abipusiu šalių susitarimu, informavo, kad visi darbai nuo rugsėjo 16 d. bus sustabdomi. Rašte nurodė, kad atliktų darbų akto data iš 2015-07-24 buvo pataisyta į 2015-08-27 užsakovei garantuojant, kad atsiskaitymas bus vykdomas nedelsiant, tačiau apmokėjimas negautas. 2015-09-22 raštu atsakovė atsakė, kad nesutinka su sutarties nutraukimu, reikalauja tęsti darbus, 2015-08-27 pasirašytos sąskaitos faktūros apmokėjimo terminas nepasibaigęs. Atsakovė 2015-09-25 atsiuntė rangovui raštą su 2015-09-25 defektų nustatymo aktu, informavo, kad neatliks jokių mokėjimų iki defektų ištaisymo kaip tai numato sutarties 6.9 punkto nuostatos, paragino iki 2015-10-23 sutvarkyti defektus. 2015-09-25 defektų nustatymo akte komisija įpareigojo ieškovę pakeisti nuo aplinkos poveikio sugadintas fasado sienos termoizoliacines plokštes, padengti armavimo sluoksniu, sumontuoti tinkamų matmenų langą, įrengti tinkamai cokolio apsaugos membraną, pakeisti visų lauko durų ir langų pažeistas sandarinimo putas ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio, sutvarkyti langų angokraščius, pakeisti netinkamą akmens vatą, sutvarkyti langų angokraščius, tinkamai atlikti jų glaistymą ir dažymą, tinkamai sumontuoti palanges. Ieškovė 2015-09-29 rašte nurodė, kad nustatyti defektai yra pradėti ir nebaigti darbai, kuriuos ieškovė numatomoje tolimesnėje darbų eigoje buvo planavusi atlikti, nurodė, kad užsakovo pareiga yra sumokėti pagal priimtą atliktų darbų aktą Nr. 7, informavo atsakovę, kad ieškovė jau artėja prie pagal sutartį numatytų atlikti darbų pabaigos. 2015-10-06 raštu ieškovė kreipėsi į atsakovę pakartotinai paragino atsiskaityti, kadangi nebuvo apmokėta už priėmimo ir perdavimo akte Nr.7 nurodytus darbus, nes ieškovas negavęs lėšų nemato galimybės toliau vykdyti darbų, bei pateikė atsakovui atliktą faktinių kiekių nustatymo išpildomąją dokumentaciją įrodančią apie ieškovės tinkamai atliktus faktinius kiekius, nurodė, kad faktiniai objekto darbų kiekiai 12 procentų viršija sutarties techn. specifikacijoje nurodytus darbų kiekius. 2016-10-16 ieškovė el. paštu nusiuntė statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8 39266,46 Eur sumai sutikrinimui, tačiau iš atsakovės negavo atsakymo. Atsakovė 2015-11-11 galutinai apmokėjo ieškovei už statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.7 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000830.

16Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovei yra sumokėta už darbų atlikimą pagal statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. 1-7, taip pat, kad juose nurodyti darbai yra atlikti (galimai su defektais, dėl ko pasisakoma toliau) ir už juos atsiskaityta, atsakovė atsisakė priešieškinio reikalavimo dėl šių aktų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo ir atsisakymas yra priimtas.

17Už darbų priėmimo ir perdavimo akte Nr. 8 numatytus darbus nebuvo atsiskaityta, darbai nepriimti, atsakovė laikėsi pozicijos, kad šiame akte nurodyti darbai faktiškai neatlikti. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė 2015-12-07 raštu pareiškė pretenzijas dėl atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, apmokėjimų už atliktus ieškovės darbus vėlavimo ir informavo atsakovę, kad nuo 2015-12-02 visi statybos rangos darbai yra sustabdyti, dėl atsakovės nuolatinių sutarties sąlygų ir darbų priėmimo tvarkos pažeidimų, bei reikalingos darbams vykdyti techninės dokumentacijos nepateikimo ieškovei. Taip pat tuo pačiu raštu informavo atsakovę, kad atsakovei atsisakius pasirašyti statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000864 sumoje už 39 266,46 Eurų, ieškovė vadovaudamasi Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.694 straipsnio nuostatomis juos pasirašo vienašališkai, bei paragino pasirašyti papildomą susitarimą prie sutarties dėl darbų termino pratęsimo, nes darbų atlikimo terminas iki 2015-12-31 artėja prie pabaigos. Atsakovė 2015-12-10 raštu nurodė, kad akte nurodyti darbai neatlikti, įrašų apie jų atlikimą nėra statybos darbų žurnale, darbų nepriėmė ir akto nepasirašė techninę priežiūrą atliekantis asmuo, pažymėjo, kad ieškovė be teisinio pagrindo nutraukė darbų vykdymą nuo 2015-09-04, grąžino darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000864. 2015-12-21 raštu vadovaudamasi CK 6.217 straipsnio 1 punkto nuostatomis pasirašytą pagrindinę sutartį ieškovė nuo 2015-12-31 nutraukė ir paragino iki 2016-01-15 padengti 39 266,46 Eurų įsiskolinimą. 2016-03-16 raštu atsakovė atsakė, kad akte Nr.8 nurodyti darbai faktiškai neatlikti, todėl reikalavimas padengti skolą yra nepagrįstas, prašė perduoti darbus iki 2016-03-23, priešingu atveju aktas Nr. 7 bus laikomas galutiniu aktu. 2016-03-21 ieškovė nurodė, kad aktas Nr. 8 yra galutinis ir atitinkantis pagrindinės sutarties 13.4 punkto nuostatas. 2016-03-24 raštu UAB „Šiltas namas“ atsakovę informavo, kad darbų priėmimo ir perdavimo aktas Nr.8 neturėtų būti pasirašomas, kadangi nurodyti darbai faktiškai nebuvo atlikti, 2015 m. rugpjūtį ieškovės objekte nebuvo, statybos darbų žurnale nėra nei vieno įrašo apie atliekamus darbus nuo 2015-09-04, 2015 m. rugpjūtį vykusio kontrolinio darbų kiekio permatavimo metu nustatyta, kad faktiškai objekte atliktų darbų kiekiai yra mažesni nei yra užaktuota. 2016-03-31 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad akte Nr. 8 nurodyti darbai nėra atlikti, todėl negali būti priimti ir apmokėti, o aktas Nr. 7 bus laikomas galutiniu ir atitinkančiu sutarties nuostatas.

18Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė faktiškai atliko darbų priėmimo ir perdavimo akte Nr. 8 numatytus darbus ar dalį darbų, ar ieškovė turi teisinį pagrindą reikalauti, kad būtų iš atsakovės priteista 31 304,99 Eurų skola už atliktus darbus. Pažymėtina, kad Visagino savivaldybės administracija 2016-01-18 gavusi ieškovės 2015-12-21 raštą apie pagrindinės sutarties nutraukimą, 2016-01-26 inicijavo ir pradėjo supaprastintą atvirą viešojo pirkimo konkursą „Visagino savivaldybei priklausančių trijų modernizuojamų (atnaujinamų) pastatų darbo kokybės ir kiekių įvertinimo paslaugos“ siekiant tiksliai ir patikimai nustatyti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus ir įvertinti jų kokybę tam, kad būtų priimti tinkamai atlikti darbai ir atsiskaityta (pagal sutarties 13.4 p. išskaičiuojant nuostolius ir netesybas). 2016-04-25 su teismo ekspertine įmone UAB „Baltų būstas“ pasirašyta paslaugų sutartis surašytas statinio dalinės ekspertizės aktas, atlikti pastato atliktų ir neužbaigtų modernizavimo (atnaujinimo) darbų kiekių skaičiavimai. Pagal UAB „Baltų būstas“ surašytą aktą ieškovė atliko paskaičiavimą, pripažino, kad atliktų darbų akte Nr.8 išrašė didesnę 7 961,47 Eurų sumą, todėl sumažino skolos reikalavimą iki 31 304,99 Eurų sumos. Ieškovė 2016-07-28 paskaičiavimo ataskaitoje nurodė, kad ją sudarė remdamasis atsakovės pateiktuose 2015-07-25 rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta skaičiavimo metodika ir ieškovės pateikta 2015-08-10 lokalinės-procentinės sąmatos skaičiuojama metodika, išvesdamas vidurkį, tačiau su ieškovės pateiktais skaičiavimais nesutiko atsakovė. Pažymėtina, kad nors šalys sutiko su UAB „Baltų būstas“ ekspertizės rezultatais, tačiau, sutardamos dėl atliktų darbų dalies pagal pagrindinę sutartį, skirtingai vertino tų darbų vertę, dėl ko byloje buvo paskirta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ekspertizė, pavedant ją atlikti ekspertei G. L. bei įpareigojant nustatyti, kiek faktiškai atliko ieškovė darbų ir kokios vertės įvertinant atliktą apmokėjimą (pagal aktus Nr.1-7) bei darbus, išvardintus aktuose Nr.1 -8 ir sutarties kainą; kiek pagal sutartį liko neatlikta darbų ir kokiai sumai (ir procentine išraiška), ar ieškovės atliktų darbų, nurodytų objekto dalinės ekspertizės 14-17 psl. bei 2015-09-25 ir 2016-09-09 Defektų nustatymo aktuose kokybiškumas atitinka tiems darbams keliamus reikalavimus, ar tai ieškovės atlikti darbai su defektais, kaip tvirtina atsakovė, jei taip, tai kokios šalinimo išlaidos, ar tai nebaigti darbai, kaip tvirtina ieškovė; ar šie darbai yra užaktuoti aktuose Nr.1-8, ar už juos apmokėta (apmokėta pagal aktus Nr.1-7).

19Ekspertės patikslintoje išvadoje nurodyta, kad faktiškai pagal sutarties kainą 428 672,50 eurų, ieškovė atliko darbų vertės (įvertinant atliktą apmokėjimą bei darbus pagal akus Nr. 1-7) - 242 881,88 Eur (įvertinant atliktą apmokėjimą bei darbus pagal akus Nr. 1-8) – 256676,78 eurų, minusavus defektų šalinimo kainą 565,72 eurų, viso (pagal aktus Nr. 1-8) – 256111,06 eur. Skirtumas tarp atsakovės ieškovei įvykdyto apmokėjimo pagal Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr.1-7, yra 6311,44 Eur ir šią sumą galima būtų prilyginti atliktiems darbams pagal pateiktą atsakovei, tačiau neapmokėtą Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8. Ieškovės atliktų darbų, nurodytų objekto dalinės ekspertizės 14-17 psl. bei 2015-09-25 ir 2016-09-09 Defektų nustatymo aktuose kokybiškumas pakankamas, kad atitiktų tiems darbams keliamus reikalavimus, tačiau dalis ieškovės atliktų darbų yra su defektais, jų šalinimo išlaidos sudaro 565,72 Eur, visi kiti darbai yra nebaigti darbai. Šie darbai yra užaktuoti aktuose Nr. 1-8, tačiau dalis (pagal aktus Nr. 1-7) neapmokėti pagal Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr.1-8 sumoje 6311,44 euro. 2017-07-04 teismo posėdžio metu ekspertė patikslino, kad dėl klaidos sąmatoje ekspertizės akte suklydo, faktiškai įstatytos 6 durys, o 2 neįstatytos, todėl neapmokėta suma sudaro ne 1699,77 Eur, o 6311,44 Eur sumą. Ekspertė paaiškino, kad atliekant ekspertizę buvo vadovaujamasi projektu bei skaičiuojami faktiškai atlikti darbai.

20Vadovaujantis CPK 218 straipsnio nuostatomis teismui eksperto išvada nėra privaloma ir yra įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, tačiau nesutikimas su išvada turi būti motyvuotas. Atkreiptinas dėmesys, kad su ekspertės išvadomis iš esmės sutiko atsakovės atstovė, taip pat buvo pateiktas atsisakymas nuo priešieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2015-10-16 statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8, vienašališkai ieškovės pasirašytą 2015-11-23, dalyje dėl 6311,44 Eur vertės darbų, tokiu būdu išreiškiant sutikimą, kad tokios vertės darbai buvo atlikti ir atsakovė turėtų pareigą juos apmokėti, sumažinta priešieškiniu prašoma priteisti iš ieškovės atsakovei defektų šalinimo išlaidų suma iki 565,72 Eur, kas atitinka ekspertės nurodytą dydį. Nors ieškovės atstovai nesutiko su ekspertės išvada, teikė palyginimui lokalines sąmatas sudarytas pagal UAB „Baltų būstas“ atliktos ekspertizės išvadas bei ekspertės G. L. išvadas, tačiau skirti pakartotinės ekspertizės neprašė.

21Nagrinėjamu atveju, įvertinus, kad ekspertizė atlikta pateiktais bylos dokumentais, vizualine pastatų apžiūra, statybos normatyvinės literatūros analize, matavimams naudojant ruletę, atstumų matuoklį, nufotografavus objektus, sudarant lokalinę sąmatą, išvada surašyta vadovaujantis nustatytų faktinių aplinkybių, byloje esamų duomenų medžiaga, papildomai pateikta statybine dokumentacija, ekspertei bendraujant su šalimis, taip pat atsižvelgus ir į atliktų modernizavimo (atnaujinimo) darbų kokybės ir kiekių (atliktų ir likusių nepadarytų darbų) įvertinime – statinio dalinėje ekspertizėje esamus darbų kiekius ir neatliktų (neužbaigtų) darbų kiekius, tikslinant bei vietoje matuojant cokolio, angokraščių ir nudažytų sienų atliktų/neatliktų darbų kiekius, teismas sutinka su ekspertės išvadomis ir jomis vadovaujasi.

22Dėl ieškinio reikalavimų

23Ieškovė patikslinusi ieškinio reikalavimus prašė priteisti iš atsakovės 31 304,99 Eur skolos; 5742.38 Eur žalos dėl negauto pelno; 2041,85 Eur delspinigių; 6 procentų procesinių palūkanų; bylinėjimosi išlaidas.

24CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Vadovaujantis šalių pasirašytos pagrindinės sutarties 2.1 punkto nuostatomis, CK 6.687 straipsniu, rangovui turi būti sumokėta už atliktus darbus. Pagal pagrindinės sutarties 13 skyriaus, numatančio šalių įsipareigojimus po sutarties nutraukimo prieš terminą, užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu pagrindinė sutartis nutraukiama dėl tiekėjo kaltės.

25Kaip nurodyta aukščiau, teismas, spręsdamas dėl to, ar buvo atlikti darbai pagal Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8, taip pat kokios vertės darbai buvo atlikti, vadovaujasi teismo ekspertizės išvadomis. Ekspertė nustatė, kad skirtumas tarp atsakovės ieškovei įvykdyto apmokėjimo pagal Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr.1-7, yra 6311,44 Eur ir šią sumą galima būtų prilyginti atliktiems darbams pagal pateiktą atsakovei, tačiau neapmokėtą Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 6311,44 Eur skola už atliktus darbus. Vadovaujantis šalių pasirašytos pagrindinės sutarties 10.1 punkto nuostatomis, CK 6.71 straipsniu, užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t.y. vėluojantis apmokėti už atliktus darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Ieškovė delspinigius skaičiavo įvertinusi, kad nesumokėta suma sudaro 39266,46 Eur, ir nurodė, kad už 104 dienas nuo 2015-12-23 delspinigiai sudaro 2041,85 Eur. Byloje nustačius, kad faktiškai buvo nesumokėta už darbus, kurių vertė sudaro tik 6311,44 Eur, įvertinus, kad ieškovės atstovas Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą vienašališkai pasirašė ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000864 sumoje už 39 266,46 Eurų išrašė 2015-11-23, vadovaujantis pagrindinės sutarties 4.5 punkto nuostatomis mokėjimas turi būti atliktas per 30 kalendorinių dienų, t.y. už darbus turėjo būti apmokėta iki 2015-12-23, atitinkamai nuo 6311,44 Eur sumos perskaičiuotina delspinigių suma nuo 2015-12-24 iki 2016-04-05 (104 dienos) bei pripažintina, kad iš atsakovės priteistina 328,19 Eur delspinigių.

26Ieškovė reikalavimą priteisti 5742.38 Eur žalos dėl negauto pelno įrodinėjo tuo, kad ieškovė sudarydama sandorį pasiskaičiavo pelno maržą, buvo numatyta gauti pelną pagal sudarytą 2015-12-31 Lokalinę sąmatą, kuris atlikus visus darbus būtų sudaręs 17 712,79 Eur sumą, tačiau dėl atsakovo nuolatinių sutarties pažeidimų, nesavalaikių atsiskaitymų už ieškovės atliktus darbus, kurie yra esminiai sutarties pažeidimai, ieškovė privalėjo nutraukti pagrindinę sutartį Nr. CP031443. Nurodė, kad po sutarties nutraukimo liko nebaigta darbų už 139 040,73 Eur sumą, dėl ko ieškovė negavo planuoto pelno už 5742,38 Eurų sumą. Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai nutraukė pagrindinę sutartį, nors mokėjimai vėlavo, tačiau už Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose Nr.1-7 numatytus bei priimtus darbus buvo atsiskaityta, ieškovė neturėjo pagrindo manyti, kad nebus įvykdyta sutartis, nebuvo laikytasi sutarties nutraukimo tvarkos, todėl nėra atsakovės kaltės dėl ieškovės negauto pelno.

27Byloje nustatyta, kad pagrindinė sutartis buvo keičiama kelis kartus, pratęstas darbų atlikimo terminas iki 2015-12-31. Ieškovė 2015-12-21 pranešimu informavo, kad nuo 2015-12-31 sutartį nutraukia pagal CK 6.217 straipsnio 1 punkto nuostatas, kadangi atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų: sutarties 9.2.5 p. nemokėjo tiekėjui už tinkamai atliktus darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka, 9.2.8 p. nepriėmė iš tiekėjo tinkamai atliktų darbų, 9.2.2 p. nepateikė statybos darbams vykdyti reikalingos dokumentacijos. Vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal straipsnio 2 dalį nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Pagrindinėje sutartyje 13.5 p. susitarta, jog šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

28Pastebėtina, kad atsakovė pripažino, jog mokėjimai už atliktus darbus vėlavo. 2015-06-30 ieškovė pateikė atsakovei statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.6 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000797 už 18 322,86 Eurų sumą, kuri turėjo būti apmokėta per 30 kalendorinių dienų po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, apmokėjimas atliktas praleidus šį terminą. 2015-08-27 atsakovė priėmė ir pasirašė statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.7 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000830 45018,56 Eur sumai, tačiau tik 2015-11-11 galutinai apmokėjo ieškovei už statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.7 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000830. Nors atsakovė neapmokėjo ieškovės 2015-11-23 vienašališkai pasirašyto Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr. 8 ir neapmokėjo PVM sąskaitos faktūros AUT Nr.000864 sumoje už 39 266,46 Eurų, tačiau, kaip byloje nustatyta, nebuvo atlikti visi akte nurodyti darbai, faktiškai atliktų darbų vertė sudaro tik 6311,44 Eur, kas išaiškėjo bylos nagrinėjimo metu po teismo ekspertizės, dėl ko atsakovei nekilo pareiga priimti darbus pagal minėtą aktą bei juos apmokėti, be to, tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl darbų trūkumų, todėl negalima sutikti, kad atsakovė pažeidė pareigą priimti tinkamai atliktus darbus pagal minėtą aktą bei juos apmokėti. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė turi pareigą apmokėti už atliktus darbus tik už 6311,44 Eur sumą. Atkreiptinas dėmesys, kad 2015-11-23 išrašyta sąskaita net ir esant priimtiems darbams, turėtų būti apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, tuo tarpu net nepraėjus šiam terminui ieškovė pateikė 2015-12-21 raštą dėl sutarties nutraukimo. Nors atsakovė kelis kartus vėlavo apmokėti už atliktus darbus, tačiau mokėjimai buvo atlikti ir ieškovė neturėjo pagrindo manyti, kad sutartis ateityje nebebus įvykdyta. Be to, pagal pagrindinės sutarties 13.3 punktą tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus-priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas. Kadangi aukščiau nurodytos sąskaitos buvo apmokėtos vėluojant, tačiau neviršijant 90 kalendorinių dienų, todėl dėl apmokėjimo vėlavimo ieškovė neturėjo pagrindo nutraukti sutarties pagal minėtą 13.3 punktą. Tuo pačiu pažymėtina, kad netgi tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, jog atsakovė turėjo apmokėti už atliktus darbus pagal aktą Nr. 8, įvertintina, kad ieškovė sutartį nutraukė 2015-12-31, t.y. nepraėjus pagrindinės sutarties 13.3 punkte numatytam terminui, taip pat paskutinę dieną, kada turėjo būti atlikti visi statybos darbai (atlikta tik 59,7 proc.).

29Ieškovė nurodė, kad jai nebuvo pateikta reikalinga dokumentacija, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, nors ir užtruko statybos leidimo išdavimas dėl pastato modernizacijos techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo, šalys bendradarbiavo, terminas sutartyje numatytų darbų užbaigimui buvo pratęstas kelis kartus, buvo priimami pakeisti įkainotų veikų grafikai, ieškovės atlikti darbai. Byloje nebuvo ginčo dėl to, kad ieškovė darbų nebevykdė nuo 2015-09-04, o pagal ekspertizės išvadas liko neatlikta darbų 172561,44 Eur sumai (40,3 proc.). Nors 2015-10-06 rašte ieškovė nurodė, jog užsakovas turi tiksliai nurodyti pagal tech. darbo projektą objekto pastatų ašis, kuriose objekto dalyse užsakovas buvo numatęs atlikti sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, nes nustatyti faktiniai darbų kiekiai yra 12 proc. didesni, tačiau bylos eigoje ieškovės atstovas pripažino, kad tech. specifikacijoje nurodyti darbų kiekiai buvo tik preliminarūs, ieškovė turėjo pareigą atvykti į projekto vykdymo vietą ir atlikti tikslius matavimus dar iki sutarties pasirašymo. Kadangi ieškovės pareiga buvo atlikti visus statybos darbus pagal 2014-04-03 projektavimo užduoties priedą - „Visagino vaikų l/d „Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sąrašą, kuriame nurodyti tik preliminarūs kiekiai, nagrinėjamu atveju nebuvo aktualus klausimas dėl papildomų darbų pirkimo, pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl ašių nurodymo buvo nepagrįstas. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovei nebuvo pateikta reikalinga dokumentacija statybos darbų vykdymui. Teismas konstatuoja, kad ieškovė neturėjo pagrindo nutraukti sutarties pagal CK 6.217 straipsnį, kadangi byloje nenustatyta, jog atsakovė būtų sutarties nevykdžiusi, ar kad mokėjimų vėlavimai galėtų būti pripažinti kaip esminiai pažeidžiantys šalių prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Mokėjimų vėlavimas nedavė pakankamo pagrindo ieškovei abejoti, jog atsakovė sutartinius įsipareigojimus įvykdys ateityje, mokėjimai, nors ir vėluojant, buvo atlikti, todėl vienašališkas sutarties nutraukimas laikytinas neadekvačia sankcija. Kadangi sutartį ieškovė nutraukė pati savo iniciatyva, tokiu būdu pati prisiėmė atsakomybę dėl to, kad negaus pelno, kurį būtų gavusi atlikusi visus statybos darbus, nėra pagrindo pripažinti egzistuojant civilinės atsakomybės sąlygas (CK 6.246-6.249 str.). Todėl ieškovės reikalavimas dėl 5742,38 Eur žalos dėl negauto pelno priteisimo netenkintinas.

30Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio nuostatomis terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio palūkanos nuo 6639,63 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-11) iki sprendimo įvykdymo. Žyminio mokesčio mokėjimas ieškovei buvo atidėtas, tačiau įvertinus tai, kad ieškovei yra iškelta bankroto byla, žyminio mokesčio priteisimo iš ieškovės klausimas nebėra aktualus. Patenkinus ieškinį iš dalies (17 proc.), proporcingai patenkintiems ir atmestiems ieškinio reikalavimams iš atsakovės priteistina 149,40 Eur žyminio mokesčio.

31Dėl priešieškinio reikalavimų

322017-08-28 teismo posėdžio metu gavus atsakovės pareiškimą dėl dalies priešieškinio reikalavimų atsisakymo, atsakovė galutinai suformulavo savo priešieškinio reikalavimus: prašo įpareigoti ieškovę perduoti iki vienašališko sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, pakeisti sutarties nutraukimo pagrindą nustatant, kad nutraukimo pagrindas – ieškovės sutartinių prievolių, numatytų Sutarties 2.1, 9.4.9 punkte pažeidimas-nustatytu terminu neatliko sutartyje nustatytų statybos darbų, priteisti iš ieškovės atsakovei 565,72 Eur defektų šalinimo išlaidas, 6163,87 Eur nuostolių atlyginimą, 42867,25 Eur užtikrinimo sumą, 8 proc. dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas: 2480 Eur ekspertizės išlaidų, 200 Eur eksperto išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje. Taip pat iš pareiškimo matyti, kad atsakovė atsisakė reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2015-10-16 statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 8, vienašališkai ieškovės pasirašytą 2015-11-23, dalyje dėl 6311,44 Eur vertės darbų, tokiu atveju pripažintina, kad atsakovė nėra atsisakiusi reikalavimo pripažinti šį aktą negaliojančiu dalyje dėl likusios 32955,02 Eur sumos. Atsakovė minėtą aktą prašė pripažinti negaliojančiu kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms, numatytoms CK 6.662 straipsnio 1 dalyje, prašė jį pripažinti niekiniu ir negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, nes faktiškai darbai neatlikti.

33Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t.y. įvykdyti prievolę. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013). Byloje atlikus ekspertizę nustatyta, kad skirtumas tarp atsakovės ieškovei įvykdyto apmokėjimo pagal Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr.1-7, yra 6311,44 Eur ir šią sumą galima būtų prilyginti atliktiems darbams pagal pateiktą atsakovei, tačiau neapmokėtą Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8. Dėl šios išvados ieškovės naudai iš atsakovės priteista 6311,44 Eur skola už atliktus darbus. Todėl pripažintina, kad Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas Nr.8 dėl 32955,02 Eur sumos buvo vienašališkai ieškovės pasirašytas nepagrįstai, nesant faktiškai atliktiems darbams, kurių vertė pilnai sudarytų 39 266,46 Eurų. Todėl darbų aktas Nr. 8 dalyje dėl atliktų darbų 32955,02 Eur sumai pripažintinas negaliojančiu, nes priešingu atveju esant neatliktiems darbams tai prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 1.5, 1.80-1.81, 6.662 str.).

34Byloje nustatyta, kad ieškovė neturėjo pakankamo pagrindo nutraukti sutartį pagal CK 6.217 straipsnį ar pagrindinės sutarties 13.3 punkto nuostatas, ieškovė nutraukė sutartį paskutinę darbų atlikimui nustatytą dieną neatlikusi 40,30 proc. darbų už 172561,44 Eur, kas nustatyta ekspertizės metu, byloje nebuvo ginčo, kad faktiškai nuo 2015-09-04 ieškovė objekte nebedirbo. Pagal pagrindinės sutarties 9.4.9 punktą ieškovė įsipareigojo kalendoriniame darbų vykdymo grafike pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui visus pagrindinėje sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. Kadangi ieškovė sutartyje nustatytų statybos darbų nustatytų terminu neatliko, tenkintinas atsakovės reikalavimas pakeisti sutarties nutraukimo pagrindą nustatant, kad nutraukimo pagrindas – ieškovės sutartinių prievolių, numatytų Sutarties 2.1, 9.4.9 punkte pažeidimas. Nutraukus sutartį ieškovė įpareigotina perduoti iki vienašališko sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus pasirašant priėmimo-perdavimo aktą kaip tai numato pagrindinės sutarties 13 skyrius, kadangi atsakovė be šio akto negali organizuoti naujo konkurso dėl darželio pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų užbaigimo, kas akivaizdžiai pažeidžia viešą interesą. Užsakovo teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą tuo atveju, jeigu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, numato ir CK 6.671 straipsnio nuostatos.

35Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti 4829 Eur defektų šalinimui, kurios apimtį įrodinėjo UAB „Baltų būstas“ atlikta statinio dalinė ekspertize, o dydį- UAB „Svertas“ sudarytomis lokalinėmis sąmatomis, vėliau sumažinusi priešieškinio reikalavimus prašė priteisti iš ieškovės atsakovei 565,72 Eur defektų šalinimo išlaidas, kadangi tokio dydžio išlaidas nustatė teismo ekspertė. Pažymėtina, jog pagal CK 6.678 straipsnio 1 dalies nuostatą, darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultato trūkumus, užsakovas turi savo pasirinkimu pareikšti vieną CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Šiuo atveju atsakovė prašo priteisti išlaidas defektų pašalinimui. Šalių pagrindinės sutarties 12.1.5 p., CK 6.678 straipsnio 3 dalyje yra numatyta užsakovo teisė reikalauti, kad tiekėjas atlygintų užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas, todėl atsakovės reikalavimas dėl 565,72 Eur defektų šalinimo išlaidų, kurių dydis nustatytas teismo ekspertizės metu, priteisimo tenkintinas.

36Šalys pagrindinės sutarties 10.4 p. numatė, kad jei tiekėjas neatlieka visų darbų pagrindinėje sutartyje nustatytu laiku, pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas tiekėjui negrąžinamas ir užsakovui pareikalavus, užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Pagal pagrindinės sutarties 8.1 punktą pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra ne mažesnė kaip 10 procentų nuo akcepto rašte nurodytos sumos su PVM, kuri sudaro 1480120,40 Lt (428 672,50 Eur) su PVM. Tokiu atveju pripažintina, kad užtikrinimo vertė yra 42867,25 Eur. Byloje nustatyta, kad ieškovė neatliko visų statybos darbų pagal sutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad šalys sutarties 10.4, 8.1 punktais numatė netesybas, kurios nurodytos užtikrinamosios prievolės procentu (CK 6.71 str. 2 d.). Netesybos paprastai laikomi minimalūs, neįrodinėtini kreditoriaus nuostoliai. Teismas įvertina aplinkybes, kad ieškovė sutartį nutraukė be teisinio pagrindo, sprendimu pripažįstama, kad sutarties nutraukimo pagrindas – ieškovės sutartinių prievolių, numatytų Sutarties 2.1, 9.4.9 punkte pažeidimas, kadangi ji neatliko sutartyje nustatytu terminu visų statybos darbų, tačiau taip pat atsižvelgia į tai, kad ieškovė atliko 59,7 proc. darbų, dėl vėluojančių mokėjimų ieškovė galėjo patirti sunkumų atsiskaitydama su savo tiekėjais. Todėl pripažįsta, kad maksimalaus dydžio baudos taikymas ieškovės, kuri yra bankrutuojanti bendrovė, atžvilgiu prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, neproporcingai pažeistų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus. Teismas vadovaudamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju šalimi numatytos netesybos mažintinos 60 procentų ir pagrįsta suma pripažintina 17146,90 Eur.

37Atsakovė įrodinėjo, kad dėl iki galo neatliktų darbų savivaldybė išleido daugiau lėšų (6163,87 Eur) darželio šildymui, nes nebuvo pasiekta rezultatų, kurių tikėjosi. Atsakovė žalos faktą ir dydį įrodinėjo Visagino savivaldybės administracijos finansų skyriaus raštu Nr.(4.14)-1-4220, 2016-09-14 ir jos priedu - išlaidų šildymui planavimas, ieškovė jokių motyvuotų prieštaravimų dėl minėtos sumos dydžio nepateikė, teismui abejonių dėl patirtų nuostolių dydžio nekyla. Tačiau pažymėtina, kad įstatymai numato įskaitines netesybas ir nenumato baudinių netesybų. Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 2 dalimi, kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Analogiškai (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir CK 6.73 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas netesybų ir nuostolių santykis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1079/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2013). Netesybų įskaitymo į nuostolius esmė yra ta, kad, kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Todėl priteisus netesybas (baudą) 17146,90 Eur sumai, priešieškiniu prašomi priteisti 6163,87 Eur nuostoliai dėl šildymo išlaidų atskirai nebepriteistini, jie įskaitomi į netesybas.

38Kadangi rangos sutartis yra komercinis sandoris, atsakovei priteistinos 8 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

39Nors priešieškinis patenkinamas iš dalies (68 proc.), įvertinus, kad ieškovei yra iškelta bankroto byla, o savivaldybė reiškė priešieškinį dėl lėšų išieškojimo, t.y. šalys atleistos nuo žyminio mokesčio mokėjimo, dėl žyminio mokesčio priteisimo nepasisakoma. Atsakovė prašė iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas: 2480 Eur ekspertizės išlaidų, 200 Eur eksperto išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje.

40Panevėžio apygardos teismo 2016-10-31 nutartimi atsakovė buvo įpareigota įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 1860 Eur ekspertizės atlikimui, ką atsakovė padarė 2016-11-10 mokėjimo nurodymu. Ekspertei papildomai pateikus jos reikalaujamą medžiagą, prašyta išspręsti klausimą dėl papildomo apmokėjimo už ekspertizę, pateiktos sąskaitos faktūros viso 2480 Eur sumai. Panevėžio apygardos teismo 2017-06-06 nutartimi iš teismo sąskaitos ekspertei pervesta 1860 Eur suma, nurodyta, kad dėl 620 Eur apmokėjimo bus sprendžiama priimant sprendimą, pažymėta, kad ekspertė buvo nurodžiusi preliminarią kainą, jai už atliktą darbą turi būti apmokėta visa prašoma suma (2480 Eur). Kadangi ekspertė buvo kviečiama į teismo posėdį, už dalyvavimą jame ekspertė pateikė sąskaitą 200 Eur sumai. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su ekspertizės atlikimu ir ekspertės dalyvavimu teismo posėdyje sudaro 2480 Eur sumą. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų santykį, 1 872,40 Eur šių išlaidų dalis priskirtina ieškovei, o 607,60 Eur dalis – atsakovei. Kadangi atsakovė yra sumokėjusi 1860 Eur avansą, iš ieškovės jos naudai priteistina 1252,40 Eur. Likusi 820 Eur išlaidų dalis nebuvo padengta ir ji negali būti priteisiama tiesiogiai ekspertui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-06-27 nutartis civilinėje byloje e2A-349-330/2017), nes ekspertas nėra bylos šalis, o pareiga (tiesiogiai) atsiskaityti su juo tenka teismui, kurio pavedimu ekspertas suteikė paslaugas. Todėl trūkstama ekspertei mokėtinų lėšų dalis (820 Eur) priteistina iš ieškovės į teismo specialiąją sąskaitą, kad iš jos po to būtų išmokėta ekspertui. Nors ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas už atstovavimą, tačiau ją bylos nagrinėjimo metu atstovavo bendrovės direktorius, o ne advokatas ar advokato padėjėjas. Todėl pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktą tokios išlaidos nėra atlyginamos.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, 293 straipsnio 4 punktu, teismas,

Nutarė

42Ieškovės B UAB „Autairas“ ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovės Visagino savivaldybės administracijos priešieškinį tenkinti iš dalies.

43Priimti atsakovės Visagino savivaldybės administracijos atsisakymą nuo dalies priešieškinio reikalavimų ir šią bylos dalį nutraukti.

44Priteisti iš Visagino savivaldybės administracijos 6311,44 Eur skolą už atliktus darbus, 328,19 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo 6639,63 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-11) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo - B UAB „Autairas“ naudai.

45Kitą ieškinio dalį atmesti.

46Priimti Visagino savivaldybės administracijos atsisakymą nuo priešieškinio reikalavimų: pripažinti negaliojančiais Statybos rangos darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1-7, pripažinti negaliojančiu 2015-10-16 statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.8, vienašališkai ieškovės pasirašytą 2015-11-23, dalyje dėl 6311,44 Eur vertės darbų, taikyti restituciją ir įpareigoti ieškovę grąžinti atsakovei 250365,31 Eur, priteisti iš ieškovės atsakovei 4263,38 Eur defektų šalinimo išlaidų, ir šią bylos dalį nutraukti.

47Pripažinti 2015-10-16 statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr.8, pasirašyto ieškovės vienašališkai 2015-11-23, dalį dėl 32955,02 Eur negaliojančia.

48Pakeisti 2014-03-12 šalių pasirašytos Pagrindinės sutarties Nr. CPK31443 nutraukimo pagrindą nustatant, kad nutraukimo pagrindas – ieškovės B UAB „Autairas“ sutartinių prievolių, numatytų Sutarties 2.1, 9.4.9 punkte pažeidimas. Įpareigoti ieškovę per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti atsakovei iki vienašališko sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus pasirašant priėmimo-perdavimo aktą kaip tai numato pagrindinės sutarties 13 skyrius.

49Priteisti iš B UAB „Autairas“ 565,72 Eur defektų šalinimo išlaidų, 17146,90 Eur netesybų, 8 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (17712,62 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Visagino savivaldybės administracijos naudai.

50Kitą priešieškinio dalį atmesti.

51Priteisti iš Visagino savivaldybės administracijos 149,40 Eur žyminio mokesčio valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, ir pateikiant įrodymą Panevėžio apygardos teismui.

52Priteisti iš B UAB „Autairas“ administravimui skirtų išlaidų 1252,40 Eur išlaidų, susijusių su ekspertizės atlikimu, Visagino savivaldybės administracijos naudai bei 820 Eur ekspertizės išlaidų į Panevėžio apygardos teismo specialiąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

53Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita... 2. Sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,... 3. dalyvaujant atsakovės Visagino savivaldybės administracijos atstovei N. J.,... 4. nedalyvaujant ieškovei B UAB „Autairas“, trečiajam asmeniui UAB... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovė B UAB „Autairas“ patikslintu ieškiniu sumažinusi reikalavimus... 7. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, kadangi... 8. Atsakovė patikslintu priešieškiniu prašė 1) pripažinti negaliojančiais... 9. Priešieškinyje ir teismo posėdyje atsakovės atstovė nurodė, kad... 10. Trečiojo asmens UAB „Šiltas namas“ atstovas A. K. 2016-10-26 teismo... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas iš dalies,... 12. 2017-08-28 teismo posėdžio metu buvo gautas atsakovės pareiškimas dėl... 13. Faktinės bylos aplinkybės ... 14. Byloje iš šalių atstovų paaiškinimų, rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 15. Ieškovė 2015-08-10 raštu pareiškė prieštaravimus dėl laiku negaunamų... 16. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovei yra sumokėta už darbų atlikimą... 17. Už darbų priėmimo ir perdavimo akte Nr. 8 numatytus darbus nebuvo... 18. Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė faktiškai atliko darbų priėmimo ir... 19. Ekspertės patikslintoje išvadoje nurodyta, kad faktiškai pagal sutarties... 20. Vadovaujantis CPK 218 straipsnio nuostatomis teismui eksperto išvada nėra... 21. Nagrinėjamu atveju, įvertinus, kad ekspertizė atlikta pateiktais bylos... 22. Dėl ieškinio reikalavimų... 23. Ieškovė patikslinusi ieškinio reikalavimus prašė priteisti iš atsakovės... 24. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 25. Kaip nurodyta aukščiau, teismas, spręsdamas dėl to, ar buvo atlikti darbai... 26. Ieškovė reikalavimą priteisti 5742.38 Eur žalos dėl negauto pelno... 27. Byloje nustatyta, kad pagrindinė sutartis buvo keičiama kelis kartus,... 28. Pastebėtina, kad atsakovė pripažino, jog mokėjimai už atliktus darbus... 29. Ieškovė nurodė, kad jai nebuvo pateikta reikalinga dokumentacija, tačiau... 30. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio nuostatomis terminą įvykdyti piniginę... 31. Dėl priešieškinio reikalavimų... 32. 2017-08-28 teismo posėdžio metu gavus atsakovės pareiškimą dėl dalies... 33. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi... 34. Byloje nustatyta, kad ieškovė neturėjo pakankamo pagrindo nutraukti sutartį... 35. Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti 4829 Eur defektų šalinimui,... 36. Šalys pagrindinės sutarties 10.4 p. numatė, kad jei tiekėjas neatlieka... 37. Atsakovė įrodinėjo, kad dėl iki galo neatliktų darbų savivaldybė... 38. Kadangi rangos sutartis yra komercinis sandoris, atsakovei priteistinos 8 proc.... 39. Nors priešieškinis patenkinamas iš dalies (68 proc.), įvertinus, kad... 40. Panevėžio apygardos teismo 2016-10-31 nutartimi atsakovė buvo įpareigota... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 42. Ieškovės B UAB „Autairas“ ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovės... 43. Priimti atsakovės Visagino savivaldybės administracijos atsisakymą nuo... 44. Priteisti iš Visagino savivaldybės administracijos 6311,44 Eur skolą už... 45. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 46. Priimti Visagino savivaldybės administracijos atsisakymą nuo priešieškinio... 47. Pripažinti 2015-10-16 statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr.8,... 48. Pakeisti 2014-03-12 šalių pasirašytos Pagrindinės sutarties Nr. CPK31443... 49. Priteisti iš B UAB „Autairas“ 565,72 Eur defektų šalinimo išlaidų,... 50. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 51. Priteisti iš Visagino savivaldybės administracijos 149,40 Eur žyminio... 52. Priteisti iš B UAB „Autairas“ administravimui skirtų išlaidų 1252,40... 53. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...