Byla e2FB-6049-793/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. D. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., antstolė R. V., antstolė A. R. Žičkuvienė, antstolė B. T., antstolis J. P., antstolė L. P., uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“, uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, uždaroji akcinė bendrovė „SB lizingas“, AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas, akcinė bendrovė „Mokilizingas“, kredito unija „Memelio taupomoji kasa“, išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ prašymą dėl termino kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujinimo.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. spalio 15 d. nutartimi R. D. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. B.. Minėta nutartis įsiteisėjo 2019 m. spalio 23 d.

52019 m. lapkričio 28 d. teismo nutartimi patvirtinti bankrutuojančio R. D. kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

62020 m. kovo 3 d. teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančio R. D. 2019 m. gruodžio 20 d. patikslintas mokumo atkūrimo planas.

72020 m. gegužės 14 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ prašymas dėl termino kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujinimo, kuriuo teismo prašoma: 1) pripažinti teismo nustatyto termino kreditoriniam reikalavimui pateikti praleidimo priežastis svarbiomis ir atnaujinti terminą kreditorės reikalavimui pateikti; 2) patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ kreditorinį reikalavimą. Prašyme nurodyta, kad kreditorė UAB „Intrum Lietuva“ per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. spalio 15 d. nutartyje nustatytą 30 dienų terminą turėjo teisę pareikšti finansinį reikalavimą pareiškėjui, atsiradusį iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, tačiau bankrutuojantis asmuo nebuvo informavęs kreditorės apie ketinimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, o taip ir apie jo atžvilgiu teismo iškeltą bankroto bylą. Dėl nurodytos priežasties, kreditorė per teismo nustatytą laikotarpį bankroto administratoriui nepareiškė kreditorinio reikalavimo. Kreditorė, neturėdama informacijos apie pareiškėjui iškeltą bankroto bylą, su vykdomuoju dokumentu dėl skolos išieškojimo, 2020 m. sausio 30 d. kreipėsi į antstolę R. V.. Atsižvelgiant į tai, antstolė priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užvedė vykdomąją bylą. 2020 m. gegužės 11 d. kreditorė gavo antstolės 2020 m. gegužės 8 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo kreditorė buvo informuota apie pareiškėjui iškeltą fizinio asmens bankroto bylą. Mano, kad prašyme nurodytos termino kreditoriniam reikalavimui praleidimo priežastys yra svarbios ir objektyvios.

82020 m. gegužės 15 d. teisme gautas pareiškėjo R. D. bankroto administratoriaus S. B. atsiliepimas į prašymą dėl termino kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujinimo, kuriame bankroto administratorius nurodė, jog neprieštarauja kreditorės UAB „Intrum Lietuva“ prašymui ir sutinka, kad prašymas būtų patenkintas, terminas kreditorės reikalavimui pateikti atnaujintas ir patvirtintas kreditorės 672,08 Eur finansinis reikalavimas bankrutuojančio R. D. bankroto byloje.

9Teismas

konstatuoja:

10prašymas tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisme iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditoriai, pareikšdami bankroto administratoriui savo reikalavimus, kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs šių reikalavimų įvykdymą. Pagal šio straipsnio 3 dalį teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais. FABĮ nėra pateiktas sąrašas, kokios aplinkybės laikomos svarbiomis, tad kiekvienu atveju, kreditorius, prašydamas atnaujinti praleistą terminą, privalo nurodyti ir praleidimo priežastis. Teismas, atsižvelgdamas į kreditoriaus nurodytas aplinkybes bei kitus bylai reikšmingus faktus, sprendžia, ar termino praleidimo priežastis laikyti svarbiomis, t. y. ar konkrečiu atveju kreditorius nepiktnaudžiavo savo teisėmis (FABĮ 23 straipsnio 3 dalis). Teismas taip pat priima ir tvirtina po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, atsiradusius iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir (ar) šio įstatymo 17 straipsnio 9 punkte nurodytų skolinių įsipareigojimų.

12Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančio asmens turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Teismas atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2013 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013).

13Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ teismo prašo: 1) pripažinti teismo nustatyto termino kreditoriniam reikalavimui pateikti praleidimo priežastis svarbiomis ir atnaujinti terminą kreditorės reikalavimui pateikti; 2) patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ 672,08 Eur kreditorinį reikalavimą bankrutuojančio R. D. bankroto byloje. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ būtų savalaikiai informuota apie R. D. iškeltą bankroto bylą, bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių sąraše skolinis įsipareigojimas šiai kreditorei nebuvo nurodytas. Kreditorė apie R. D. iškeltą bankroto bylą sužinojo tik 2020 m. gegužės 11 d., gavusi antstolės 2020 m. gegužės 8 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. S-20-74-9457. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kreditorė 2020 m. gegužės 11 d. informuota apie R. D. iškeltą bankroto bylą, skubos tvarka su 2020 m. gegužės 12 d. prašymu dėl termino kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujinimo, kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą, kuriame suinteresuoto asmens prašymas gautas netrukus – 2020 m. gegužės 13 d.

14Nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog UAB „Intrum Lietuva“ nebuvo žinoma apie bankroto bylos iškėlimą R. D.. Esant nurodytoms aplinkybėms, tikslinga pripažinti, kad UAB „Intrum Lietuva“ terminą pareikšti kreditinius reikalavimus praleido dėl svarbių priežasčių (FABĮ 23 straipsnio 3 dalis), todėl terminas atnaujintinas.

15Įvertinus byloje pateiktus duomenis, pagrindžiančius skolinio įsipareigojimo kreditorei dydį, reikalavimo atsiradimo laiką, suinteresuoto asmens prašymas tenkintinas, UAB „Intrum Lietuva“ įtrauktina į kreditorių sąrašą ir iki bankroto bylos iškėlimo susidaręs kreditorinis reikalavimas 672,08 Eur sumai tvirtintinas (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 1, 3, 7 dalys).

16Kai teismas priima nutartį dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo, planas tikslinamas FABĮ nustatyta tvarka (FABĮ 23 straipsnio 9 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

18prašymą dėl termino kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujinimo tenkinti.

19Pripažinti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“ terminą kreditorės finansiniam reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių ir į bankrutuojančio R. D. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukti ir patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“, juridinio asmens kodas 304615887, reikalavimą 672,08 Eur sumai.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai