Byla 2-1349/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria patikslintas bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria patikslintas bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui AB „Vievio paukštynas“, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių finansiniai reikalavimai.

5BAB „Vievio paukštynas“ administratorius laikotarpiu nuo 2012-02-06 iki 2012-02-24, 2012-03-29 gavo AB „Kauno grūdai“ pranešimus, kad AB „Kauno grūdai“ supirko reikalavimo teises iš dalies trečios eilės kreditorių ir pirmosios eilės kreditoriaus UAB „Malsena Plius“, pateikė teismui prašymą patikslinti bankrutuojančios AB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą ir iš jo išbraukti kreditorius, perleidusius finansinius reikalavimus AB „Kauno grūdai“, taip pat tenkinti VĮ Turto bankas perimtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 730 009,10 Lt finansinį reikalavimą.

62012-03-21 tarp Vichiunai Nordic AS ir UAB „Imlitex“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu Vichiunai Nordic AS įgijo iš UAB „Imlitex“ 2 595 759,05 Lt reikalavimą. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu Vichiunai Nordic AS prašė BAB „Vievio paukštynas“ pirmos eilės kreditorių sąraše vietoje UAB „Imlitex“ įtraukti Vichiunai Nordic AS su 2 595 759,05 Lt finansiniu reikalavimu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi tenkino BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus ir Vichiunai Nordic AS prašymus – patvirtino patikslintus BAB „Vievio paukštynas“ trečios eilės kreditorių finansinius reikalavimus; AB „Kauno grūdai“ įtraukė į trečiosios eilės kreditorių sąrašą su 93 233,86 Lt reikalavimo suma; iš BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašo išbraukė UAB „Malsena plius“ ir jo vietoje įtraukė AB „Kauno grūdai“ su 22 303,35Lt reikalavimu, atsiradusiu už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją; iš BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašo išbraukė VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos vietoje įtraukė VĮ Turto banką su 730 009,10Lt reikalavimo suma; iš BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašo išbraukė UAB „Imlitex“ ir vietoje jo įtraukė Vichiunai Nordic AS su 2 595 759,05 Lt finansiniu reikalavimu.

9Teismas, įvertinęs reikalavimų perleidimo sutartis, mokestinių nepriemokų ir bylų perdavimo – priėmimo aktą, sprendė esant pagrindui patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu apeliantas AB „Kauno grūdai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutarties dalį, kuria teismas nutarė patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą – išbraukti kreditorių UAB „Imlitex“ ir jo vietoje įtraukti Vichiunai Nordic AS su 2 595 759,05 Lt finansiniu reikalavimu, bei šioje dalyje perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad skundžiama nutartis yra be motyvų, joje neatskleistos UAB „Imlitex“ ir Vichiunai Nordic AS reikalavimo perleidimo sutarties sąlygos, reikalavimo perleidimo momentas. Taip pat nėra aišku ar buvo perleistas reikalavimas, ar reikalavimo perleidimo perleidimas. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl minėto sandorio įvykdymo realumo.

12Atsiliepimais į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Imlitex“ ir Vichiunai Nordic AS prašo apelianto skundą atmesti, palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį bei skirti apeliantui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos skirti BAB „Vievio paukštynas“. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. Atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties. Teikdami prašymą patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą UAB „Imlitex“ ir Vichiunai Nordic AS teismui pateikė 2012-03-14 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį bei nurodė, kad reikalavimo perleidimo (įgijimo) momentas – 2012 m. kovo 21 d. (Sutarties 2 p.). AB „Kauno grūdai“, kaip kreditorius, turėjo teisę ir galimybę susipažinti su UAB „Imlitex“ ir Vichiunai Nordic AS teismui pateiktu prašymu bei minėta sutartimi. Dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties ir UAB „Imlitex“ finansinio reikalavimo, patvirtinto Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi, teisėtumo ginčo nėra. Reikalavimo perleidimo sutartis ir reikalavimo perėjimo faktas yra pakankami tam, kad teismas priimtų atitinkamą nutartį. Reikalavimų perleidimas esant aiškiai išreikštai pradinio ir naujojo kreditoriaus valiai bei nesant ginčo dėl reikalavimo ir jo perleidimo, vyksta ne ginčo tvarka, todėl nėra jokio pagrindo (pareigos) teismui aiškintis „sandorio įvykdymo realumą, atskleisti sandorio esmę, išsklaidyti galimas abejones reikalavimo perleidimo realumu“.

142. Atskirasis skundas yra aiškiai nepagrįstas, pateiktas piktnaudžiaujant teise į apeliaciją. Nesąžiningais apelianto veiksmais ir piktnaudžiavimu apeliacijos teise siekiama, kad aiškiai teisėta ir pagrista nutartis kuo vėliau įsiteisėtų, o teisėtai reikalavimo teises įgijęs kreditorius Vichiunai Nordic AS kuo ilgiau negalėtų pilna apimtimi įgyvendinti įgytų teisių.

15Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patikslintas bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą ir kt., taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja nurodyto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

19Kreditorių reikalavimo tikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimai atleistiesiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Kreditorių reikalavimų tikslinimo institutas yra išaiškintas teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą, įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, ekonomines ir laiko sąnaudas, todėl bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų siekti, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje, o reikalavimų tikslinimo institutas taikomas tais atvejais, kai šioje stadijoje tam tikrų aplinkybių nustatyti protingomis pastangomis neįmanoma ar kai jos pasikeičia po reikalavimo patvirtinimo. Tai padėtų užtikrinti bankroto procedūrų sklandumą, kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcijų stabilumą, išvengti atlikto reikalavimų tenkinimo koregavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

20Taigi bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, patvirtinus įmonės kreditorių sąrašą bei jų finansinių reikalavimų dydį, teismas turi teisę patikslinti (sumažinti, padidinti) kreditoriaus finansinio reikalavimo dydį arba išbraukti kreditorių iš kreditorių sąrašo iki teismo nutarties dėl bankroto bylos nutraukimo ar sprendimo likviduoti įmonę priėmimo, o ĮBĮ 26 straipsnyje nurodytų galimų kreditorinių reikalavimų patikslinimų sąrašas, vadovaujantis aukščiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nėra baigtinis.

21CK 6.101 straipsnis reglamentuoja kreditoriaus teisės perleisti reikalavimą klausimus. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu; reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

22Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką kreditorių finansiniai reikalavimai, suteikiantys teisę įtakoti kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimą, gali būti perimami tik teisės aktų nustatyta tvarka sudarius sandorį, kuriuo kreditoriaus valia aiškiai išreiškiama, pavyzdžiui, sudarius reikalavimo perleidimo sutartį. ĮBĮ nuostatos patvirtina, kad tiek atsisakydamas kreditinio reikalavimo, tiek perleisdamas jį kitam kreditoriui arba kitam asmeniui, kreditorius laisva valia išreiškia savo ketinimus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 31d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-357/2007).

23Pirmosios instancijos teismas, esant galiojančiai ir nenuginčitai UAB „Imlitex“ ir Vichiunai Nordic AS reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai, neturėjo pakankamo pagrindo nagrinėjamu atveju susiklosčiusios situacijos traktuoti kitaip, negu nustatyta suformuotoje teismų praktikoje. Dėl to teismas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti vietoje UAB „Imlitex“ kreditoriumi į kreditorių sąrašą BAB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje įtraukti Vichiunai Nordic AS. Teisėjų kolegija pažymi, kad pats apeliantas atskirajame skunde taip pat minėtos reikalavimo perleidimo sutarties neginčija.

24Atskirojo skundo argumentas, jog nėra aiškus reikalavimo perleidimo momentas, yra nepagrįstas, nes iš teismui pateiktos UAB „Imlitex“ ir Vichiunai Nordic AS 2012 m. kovo 21 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties matyti, kad teisės naujam kreditoriui pereina nuo šios sutarties pasirašymo momento (sutarties 2 p., atskirojo skundo medžiagos 12 b. l.). Apelianto argumentas, kad yra neaiškios reikalavimo perleidimo sutarties sąlygos yra abstraktaus, deklaratyvaus pobūdžio. Apeliantas atskirajame skunde nenurodo kokios sutarties sąlygos jam yra neaiškios ar kelia pagrįstų abejonių dėl jų realumo. Sutarties šalims abejonių dėl sandorio vykdymo nekilo, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo vertinti sudaryto sandorio įvykdymo realumo.

25Kreditoriaus UAB „Imlitex“ prašymas skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – akivaizdžiai nepagrįsto atskirojo skundo pateikimą netenkintinas. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme. Piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis pripažįstama ir tokia faktinė situacija, kai galima konstatuoti, kad šalis sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio mėn. 10 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. D. L. , byloje Nr. 3K-3-278/2010). Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo mėn. 2 d. nutartis civilinėje byloje BUAB "VARTA" v. UAB "Natūralios sutys", byloje Nr. 3K-3-94/2010). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad apeliantas, paduodamas atskirąjį skundą piktnaudžiavo įstatymo jam suteiktomis teisėmis.

26Remiantis išdėstytais motyvais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirasis skundas atmestinas, nes jo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. BAB „Vievio paukštynas“ administratorius laikotarpiu nuo 2012-02-06 iki... 6. 2012-03-21 tarp Vichiunai Nordic AS ir UAB „Imlitex“ buvo sudaryta... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi tenkino BAB... 9. Teismas, įvertinęs reikalavimų perleidimo sutartis, mokestinių nepriemokų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu apeliantas AB „Kauno grūdai“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsiliepimais į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Imlitex“ ir Vichiunai... 13. 1. Atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti... 14. 2. Atskirasis skundas yra aiškiai nepagrįstas, pateiktas piktnaudžiaujant... 15. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal... 19. Kreditorių reikalavimo tikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti... 20. Taigi bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, patvirtinus įmonės kreditorių... 21. CK 6.101 straipsnis reglamentuoja kreditoriaus teisės perleisti reikalavimą... 22. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką kreditorių finansiniai... 23. Pirmosios instancijos teismas, esant galiojančiai ir nenuginčitai UAB... 24. Atskirojo skundo argumentas, jog nėra aiškus reikalavimo perleidimo momentas,... 25. Kreditoriaus UAB „Imlitex“ prašymas skirti apeliantui baudą už... 26. Remiantis išdėstytais motyvais apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį...