Byla e2-790-637/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė, sekretoriaujant J. P., Danguolei Gedvilaitei, Joanai Runelienei, dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atstovėms J. M., J. J., atsakovei N. K., atsakovės atstovei advokatei V. T., vertėjaujant Danutei Kontarienei, Svetlanai Agafonovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei N. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovės N. K. priteisti 484,28 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. 2019 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovės prašymu ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“ pakeista į ieškovę akcinę bendrovę „Energijos skirstymo operatorius“.

62.

7Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 484,28 Eur žalą, ieškovės atstovėms teismo posėdžio metu paaiškinant, kad atsakovė neteisėtai vartojo gamtines dujas. Į atsakovei priklausantį butą, esantį ( - ), yra tiekiamos gamtinės dujos pagal su atsakove sudarytą Gamtinių dujų pirkimo - pardavimo sutartį (toliau - Sutartis). Bute suvartotam gamtinių dujų kiekiui apskaityti buvo įrengta dujų kiekio matavimo priemonė Samsung KG-2 Nr. ( - ). Sutartimi atsakovė įsipareigojo užtikrinti dujotiekių ir skaitiklių, esančių vartotojo valdoje arba prie jo valdos ribų, saugumą, priežiūrą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, skaitiklių plombų ir lipdukų neliečiamumą, laikytis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių. 2018 m. vasario 19 d. ieškovės darbuotojai patikrinimo metu nustatė, kad skaitiklis Nr. ( - ) pažeistas, t. y. prietaiso skaičiavimo mechanizmo švininė plomba yra kitokio pavyzdžio, skaičiavimo mechanizmas pasislinkęs į priekį, galimai gamtinės dujos vartojamos be apskaitos, dalyvaujant atsakovei buvo surašytas Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. ( - ). Šis aktas, vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 133 punktu, svarstytas ieškovės sudarytoje komisijoje, kuri 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. ( - ) nusprendė, kad aktas surašytas pagrįstai. Atsižvelgiant į tai, kad nuo ieškovės dokumentuose užfiksuotos paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos yra praėję metai, komisija nusprendė patiektą ir suvartotą dujų kiekį perskaičiuoti už metus laiko, t. y. nuo 2017 m. vasario 20 d. iki 2018 m. vasario 19 d. Pagal faktinę dujų prietaisų galią apskaičiuota, kad atsakovė turi atlyginti ieškovui 372,56 Eur žalos ir apskaitos prietaiso pakeitimo išlaidas – 111,72 Eur, iš viso 484,28 Eur. 2018 m. rugpjūčio 31 d. atsakovei buvo išsiųstas komisijos nutarimas ir žalos paskaičiavimas, išrašyta PVM sąskaita faktūra bei pranešimas, kuriame nurodytas 30 d. terminas apmokėti žalą. Atsakovė žalos neapmokėjo.

83.

9Atsakovė N. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad butą, esantį ( - ), įsigijo 2013 m. gruodžio 20 d. pagal pirkimo-pardavimo sutartį ir kreipėsi dėl dujų pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo, kurią su dujų tiekėju pasirašė 2014 m. sausio 13 d. Sutarties sudarymo metu nebuvo surašytas aktas su skaitiklio, jo plombų, lipduko bei kitų saugos priemonių duomenimis kaip yra numatyta Sutarties 11 punkte. Skaitiklio plombos, jo parodymų ir kitų duomenų niekas neapžiūrėjo, nors atsakovė prašė patikrinti skaitiklį. Atsakovė negavo kvietimo atvykti į komisijos posėdžius, kuriuose svarstytas Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. ( - ), taip pat negavo 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašto Nr. ( - ), nes laiškai buvo išsiųsti ne jos adresu. Patvirtino, kad 2018 m. lapkričio 10 d. gavo 2018 m. lapkričio 6 d. raštą Nr. ( - ) „Dėl patirtų išlaidų kompensavimo“, kuriuo prašoma per 30 d. nuo rašto gavimo dienos sumokėti 484,28 Eur padarytus nuostolius. Ieškinį dėl žalos ieškovė pateikė teismui tą pačią dieną, kaip ir raštą, t. y. 2018 m. lapkričio 6 d. nelaukiant rašte nustatyto 30 d. termino. Atsakovė nurodė, kad kas mėnesį deklaruodavo sunaudotų dujų kiekį pagal skaitiklio parodymus ir sumokėdavo už suvartotą kiekį, pradėdama deklaruoti nuo buvusios buto savininkės deklaruotų rodmenų. Byloje pateiktas 2018 m. vasario 19 d. Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros akto Nr. ( - ) turinys skiriasi nuo atsakovei palikto akto, kuriame nėra sakinio „Skaitiklis yra įdėtas į lagaminą Nr. ( - ) ir užplombuotas plomba ( - )“. Tai patvirtina, kad ieškovės veiksmai nėra sąžiningi, nes apžiūros dieną ieškovės darbuotojai, nuėmę nuo sienos skaitiklį, nuėmė ir jo stiklą bei kažką krapštė skaitiklio viduje, o vėliau patalpino skaitiklį į polietileninį maišelį ir įdėjo skaitiklį į savo darbo įrankių krepšį. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kokie skaitiklio, jo plombų, lipduko bei kitų saugos priemonių duomenys buvo tada, kai butą valdė ankstesnė jo savininkė.

10Teismas

11konstatuoja:

124.

13Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovė N. K. butą, esantį ( - ), įsigijo 2013 m. gruodžio 20 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu (1 t., b. l. 64-69). Nekilnojamo turto registro duomenimis, minėtos sutarties pagrindu 2014 m. sausio 7 d. VĮ „Registrų centras“ įregistruotos buto nuosavybės teisės (1 t., b. l. 62-63).

145.

152014 m. sausio 13 d. su atsakove N. K. pasirašyta Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią AB „Lietuvos dujos“ įsipareigojo tiekti gamtines dujas adresu ( - ), nurodant vieną buitinį prietaisą –viryklę.

166.

17Tarp šalių kilo ginčas dėl sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ir ar pagrindas taikyti atsakovei civilinę atsakomybę.

187.

19Sutartinės civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 straipsnis). Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009, 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011, 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-285-611/2017). Kasacinio teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-285-611/2017 pažymėta, kad svarbu nustatyti ne aplinkybę, ar vartotojas asmeniškai kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto.

208.

21Nors tarp šalių sudaryta gamtinių dujų tiekimo sutartis, tačiau gamtinės dujos yra energijos ištekliai (CK 6.383 straipsnio 1 dalis), todėl nagrinėjamam ginčui taikytina ir teismų praktika dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo.

229.

23Pagal teisinį reglamentavimą gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartis yra viešoji sutartis (CK 6.383 straipsnio 3 dalis, 6.161 straipsnis). Nagrinėjamu atveju sutartis sudaryta su buitiniu vartotoju, todėl taikomos CK normos, reglamentuojančios vartojimo sutartis ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis (CK 6.383 straipsnio 4 dalis).

2410.

25Ieškovė savo paaiškinimuose nurodo, kad atsakovė neužtikrino bendro pobūdžio pareigos, t.y. neužtikrino dujų skaitiklio, jo mechanizmų ir plombų saugumą ir vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001, kurioje kasacinis teismas nurodė, kad civilinė atsakomybė yra turtinė, pirmiausia kompensavimo pobūdžio, todėl kaltė civilinėje teisėje suprantama kitaip, negu teisės šakose, reguliuojančiose asmeninio poveikio siekiančių sankcijų taikymą. Civilinėje teisėje nėra svarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus. Į pirmą eilę iškeliamas žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti protingas žmogus.

2611.

27Tarp šalių sudaryta Sutartimi Dujų tiekėjas įsipareigojo įrengti ir eksploatuoti dujų apskaitos sistemą (dujų skaitikliai), Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais periodiškai ją tikrinti, instruktuoti vartotoją kaip saugiai naudotis dujomis, bei suteikti išsamią informaciją apie skaitiklių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų vienkartinių užraktų (plombos), papildomų saugos žymenų (lipdukai) reikšmę (Sutarties 3 punktas).

2812.

29Atsakovė šia sutartimi įsipareigojo laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas dujas; užtikrinti dujotiekių ir skaitiklių, esančių vartotojo valdoje arba prie jo valdos ribų, saugumą, priežiūrą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, skaitiklių plombų ir lipdukų neliečiamumą, nedelsiant pranešti tiekėjui apie sistemos avarijas, sutrikimus, gedimus, skaitiklių mechaninius pažeidimus, skaitiklių darbo sutrikimus, esant pažeistai plombai, lipdukams, laikytis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių (1 t., b. l. 22).

3013.

31Ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovės žalą grindė tuo, kad atsakovė nevykdė savo kaip pirkėjos pareigos, susijusios su įrenginių, skirtų energijos (dujų) apskaitai, priežiūra.

3214.

33Pažymėtina, kad jeigu abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklė ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė (CK 6.387 straipsnio 2 dalis), jog tam, kad su vartotoju būtų sudaryta energijos pirkimo–pardavimo sutartis, energijos tiekėjas turi užtikrinti vartotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančių elektros energijos prietaisų įrengimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2005, 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011).

3415.

35Šalių pasirašytos Sutarties 11 punktu nustatyta, jog vykdant sutartį Vartotojas ir Tiekėjas pasirašo aktą, kuriame pateikiami konkretūs skaitiklio, jo plombų, lipduko bei kitų saugos priemonių duomenys. Taip kaip numatyta Taisyklių 37 punkte, atsakovė, sudariusi buto pirkimo pardavimo sutartį, kreipėsi dėl naujos dujų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, prašė atvykti ir apžiūrėti skaitiklį, tačiau sudarant dujų tiekimo sutartį nebuvo surašytas aktas, kuriame būtų užfiksuoti konkretūs skaitiklio, jo plombų, lipduko bei kitų saugos priemonių duomenys. Tokiu būdu ieškovė neįvykdė ne tik šalių pasirašytos sutarties 11 punkto, bet ir pažeidė Sutarties 3 punktą, t.y. skaitiklis nebuvo apžiūrėtas, nebuvo suteikta informacija apie skaitiklių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, uždėtas plombas, t.y. pirkėjui nebuvo suteikta visa informacija (CK 6.353 straipsnio 1 dalis, 6.2286 straipsnis). Pažymėtina, kad ieškovės darbuotojų surašytame 2018 m. vasario 19 d. akte nurodyta, kad atsakovė paaiškino kad apie plombą neišmano.

3616.

37Ieškovė nurodo, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai 2018 m. vasario 19 d. vykusio patikrinimo metu nustatė, kad dujų prietaiso skaičiavimo mechanizmo švininė plomba yra kitokio pavyzdžio, skaičiavimo mechanizmas pasislinkęs į priekį, galimai gamtinės dujos vartojamos be apskaitos. Pažymėtina, kad akte nėra užfiksuota jog gamtinės dujos vartojamos be apskaitos, t.y. ieškovės atsakingi darbuotojai nefiksavo, kad skaitiklis būtų neapskaitęs dujų suvartojimo.

3817.

39Byloje pateikti mokėjimo už dujas kvitai patvirtina, kad atsakovė vykdė šiuos Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kas mėnesį nurodė apskaitos prietaiso rodmenis bei mokėjo už suvartotą dujų kiekį, pradėdama mokėti nuo ankstesnio buto savininko nurodytų rodmenų (CK 6.388 straipsnio 1 dalis) (1 t., b. l. 40 -54).

4018.

41Nustatyta, kad Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros akte Nr. ( - ), ieškovės darbuotojams D. V. ir A. A. patikrinus dujų apskaitos prietaisą Samsung KG-2 Nr. ( - ), pagaminimo metai 1997, nurodyta, kad dujų apskaitos prietaiso rodmuo 1114 m3, plombos numeris ( - ). Prie akto pridėtas dujinių prietaisų sąrašas, kuriame nurodyta dujinė viryklė (max m3/h 2,5). Akte nurodyta, kad apžiūros metu nustatytas dujų prietaiso skaičiavimo mechanizmo švininė plomba yra kitokio pavyzdžio, skaičiavimo mechanizmas pasislinkęs į viršų. Akte pažymėta, kad prie akto pridedamos nuotraukos, dėžė su daiktiniais įrodymais.

4219.

43Ieškovės pateikto akto kopijoje yra įrašas: „Skaitiklis yra įdėtas į lagaminą Nr. ( - ) ir užplombuotas plomba ( - )“. Tačiau teismo posėdžio metu atsakovė pateikė jai darbuotojų palikto 2018 m. vasario 19 d. Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros akto Nr. ( - ) originalą ir šiame dokumente nėra ieškovės pateiktoje kopijoje įrašyto sakinio“Skaitiklis yra įdėtas į lagaminą Nr. ( - ) ir užplombuotas plomba ( - )“. Liudytoju apklaustas D. V., kuris ir surašė minėtą Aktą, negalėjo paaiškinti šio įrašo padarymo aplinkybių. Be to, D. V. iš pradžių tvirtino, kad buvo daromos nuotraukos ir jos buvo įdėtos į lagaminą, po to nurodė, kad nuotraukas perdavė vadovui, pažymėdamas, kad nuotraukos paprastai persiunčiamos kompiuteriu. Liudytoju apklaustas A. A. parodė, kad nuotraukos, nustačius pažeidimus turi būti daromos, ar buvo daromos konkrečiu atveju, nurodyti negalėjo. Ieškovės pateiktos Elektros energijos ir gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros aktų surašymo ir nagrinėjimo tvarkos 3.12 punkte nustatyta, jog visais atvejais EE ar GD (gamtinių dujų) vartojimo vietos apžiūros metu pastebėti pažeidimai užfiksuojami fotografuojant. Teismas 2019 m. sausio 16 d. posėdžio metu įpareigojo ieškovę pateikti fotonuotraukas, darytas 2018 m. vasario 19 d. patikrinimo metu. Ieškovė jų nepateikė, nurodydama, kad nėra jų išsaugojusi. Ieškovė taip pat įrodymais nepaneigė atsakovės nurodytos aplinkybės, kad ieškovės darbuotojai patalpino skaitiklį į polietileninį maišelį ir įdėjo skaitiklį į savo darbo įrankių krepšį, o ne skaitiklį iš karto (atsakovės bute) įdėjo į lagaminą ir jį užplombavo.

4420.

45Šalių pasirašytos Sutarties 10 punktu nustatyta, kad pažeidimus tiria Tiekėjo sudaryta matavimo priemonių techninės būklės tyrimo ir žalos nustatymo komisija, kuri nustato pažeidimo datą, jo trukmę paromis, skaičiuojamąjį dujų kiekį pagal didžiausią visų dujinių prietaisų galią, padarytos faktinės žalos tiekėjui dydį, jos atlyginimo terminą, priima sprendimą dėl tolimesnio dujų tiekimo ir informuoja vartotoją apie priimtą sprendimą.

4621.

47Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 (toliau – Taisyklės) 133 punkte nustatyta, jog neteisėtas dujų vartojimas įforminamas aktu. Akte aprašomi dujų sistemos pažeidimai ar įtariami pažeidimai, atlikti darbai, nurodomas dėžės, kurioje įdėtos dujų kiekio matavimo priemonės, plombos numeris bei jos plombos numeris ar voko su plombomis numeris. Akte nurodoma skirstymo sistemos operatoriaus sudarytos žalos nustatymo komisijos (toliau – žalos nustatymo komisija) posėdžio vieta, data ir laikas. Žalos nustatymo komisijos posėdyje dalyvauti pakviečiamas vartotojas ar jo įgaliotas atstovas. Aktą pasirašo operatoriaus darbuotojai ir neteisėtu dujų vartojimu įtariamas asmuo. Taisyklių 134 punkte nustatyta, kad jeigu būtina, dujų kiekio matavimo priemonė patikrinimo metu išmontuojama tolesniam tyrimui: dujų matavimo priemonė įdedama į numeruotą dėžę, kuri užplombuojama vienkartine plomba su nepasikartojančiais numeriais bei vartotojui pageidaujant, užklijuojama lipduku su vartotojo (atstovo) vardu, pavarde, parašu ir data. Be to, Taisyklių 135 punkte numatyta, jog jei vartotojas nesutinka su patikrinimo metu nustatytais pažeidimais, pažeidimų ir dujų kiekio matavimo priemonių tyrimą (techninę ekspertizę) per 20 kalendorinių dienų nuo akto dėl neteisėto dujų vartojimo surašymo atlieka nešališka įstaiga, nustatyta tvarka turinti teisę atlikti techninę ekspertizę. Pažymėtina, kad atsakovė nepažeidė taisyklių reikalavimo ir sudarė sąlygas atsakingiems ieškovo darbuotojams atlikti skaitiklių apžiūrą. Atsakovė nurodo, kad ieškovės darbuotojams nuimant skaitiklį ji prašė daryti ekspertizę, tačiau į jos žodžius darbuotojai nereagavo.

4822.

49Taisyklių 139 punkte nustatyta, kad skirstymo sistemos operatoriui padarytą žalą nustato skirstymo sistemos operatoriaus sudaryta žalos nustatymo komisija. Jeigu nustatomas dujų kiekio matavimo priemonės pažeidimas dėl vartotojo kaltės, jis ar jo atstovas kviečiamas į skirstymo sistemos operatoriui padarytos žalos nustatymo komisijos posėdį. Vartotojui (jo įgaliotam atstovui) neatvykus žalos nustatymo komisijos posėdį be svarbių priežasčių, padarytos žalos dydis nustatomas jam nedalyvaujant (Taisyklių 140 -141 punktai). Vartotojas turi teisę per 10 kalendorinių dienų žalos nustatymo komisijos sprendimą apskųsti Valstybinei energetikos inspekcijai (Taisyklių 148 punktas).

5023.

51Tačiau nustatyta, kad atsakovė jokio kvietimo dalyvauti žalos komisijos posėdyje negavo. Komisijos posėdžio data nebuvo nurodyta Akte (Taisyklių 133 punktas). Ieškovės 2018 m. liepos 18 d. raštas Nr. ( - ), kuriuo N. K. kviesta 2018 m. rugpjūčio 1 d. 10.30 val. dalyvauti komisijos posėdyje svarstant aktą Nr. ( - ), taip pat ieškovės 2018 m. rugpjūčio 31 d. raštas Nr. ( - ) „Dėl patirtų išlaidų kompensavimo“, prie kurio pridėtas 2018 m. rugpjūčio 2 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros akto Nr. ( - ) komisijos nutarimas, išsiųstas adresu ( - ) (1 t., b. l. 7-10, 12), o ne atsakovės adresu. Prie bylos pridėti E. Ž. paaiškinimai nėra vertinami kaip įrodymai, nes liudytojo apklausą teisme numato CPK 191-192 straipsniai, ieškovė atsisakė šį asmenį kviesti liudytoju byloje, atsakovė nurodė, kad jai niekas telefonu neskambino.

5224.

53Pažymėtina, kad atsakovei dar 2018 m. kovo 9 d. ir balandžio 23 d. buvo išrašytos išankstinės sąskaitos faktūros, nurodant sumokėti už dujas 372,56 Eur, o už skaitiklį 111,72 Eur, kai tiek šalių sudarytoje sutartyje, tiek Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta, kad skirstymo sistemos operatoriui padarytą žalą nustato skirstymo sistemos operatoriaus sudaryta žalos nustatymo komisija. Pažymėtina, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ komisijos nutarime nurodyta, kad atlikus skaičiavimą ieškovei padarytos žalos dydis dėl suvartotų gamtinių dujų kiekio yra 372,56 Eur, o už sugadintą dujų skaitiklį pakeitimo išlaidos sudaro 111,72 Eur, tai yra išankstinio apmokėjimo sąskaitose nurodyta ta pati suma, nelaukiant kol atitinkama tvarka bus nustatytas žalos dydis.

5425.

55Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-227-916/2018 nurodė, kad neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas kartu su kitais šios procedūros metu surinktais įrodymais taip pat yra vertintinas kaip įrodymas, t. y. akte užfiksuoti duomenys apie tariamai padarytą pažeidimą savaime nesukelia asmeniui, kuriam šis aktas surašytas, konkrečių teisinių pasekmių, nes privalomai turi būti tikrinami ir vertinami tolesnėje galimai padarytos žalos nustatymo ir išieškojimo procedūroje. Operatoriaus sudaryta komisija nustato operatoriaus patirtą žalą, kurią turi atlyginti vartotojas; operatoriaus patirtos žalos dydis nustatomas, atsižvelgiant į apskaičiuotos (perskaičiuotos) persiųstos elektros energijos vertę, persiuntimo paslaugos vertę, žalą (jei tokia buvo padaryta), susijusią su sugadintais elektros apskaitos prietaisais, apskaitos schemos elementais, jų remontu, keitimu, metrologine patikra, plombavimu ar pan. Nustatant žalos dydį, taip pat yra įvertinamas ir vartotojo mokėjimas už energiją per skaičiuojamąjį laikotarpį.

5626.

57Pažymėtina, kad Taisyklių 150 punkte nustatyta, kad vartotojui žalos nustatymo komisijos nustatytu laiku neatlyginus skirstymo sistemos operatoriui padarytos žalos, ji išieškoma teismo nustatyta tvarka. Tačiau nustatyta jog ieškovė raštą Nr. ( - ) „Dėl patirtų išlaidų kompensavimo“ parengė ir išsiuntė atsakovei 2018 m. lapkričio 6 d. nurodydama, kad per 30 d. nuo rašto gavimo dienos sumokėti 484,28 Eur padarytus nuostolius (1 t., b. l. 56-58), t.y. surašė tą pačią dieną kaip ir teismui ieškinį, nelaukiant net pačios ieškovės nurodyto termino apmokėjimui pabaigos.

5827.

59Ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymu 2019 m. balandžio 1 d. teismo nutartimi byloje paskirta dujų apskaitos prietaiso Samsung Nr. ( - ), pagaminimo metai 1997, techninė ekspertizė, kurią atlikti pavesta Lietuvos teismo ekspertizės centrui.

6028.

612019 m. liepos 1 d. teisme gautas Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. birželio 21 d. ekspertizės aktas Nr. ( - ) (19).

6229.

63Teismo eksperto išvada paneigia Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros akte Nr. ( - ), nurodytus galimus pažeidimus: „apžiūros metu nustatytas dujų prietaiso skaičiavimo mechanizmo švininė plomba yra kitokio pavyzdžio, skaičiavimo mechanizmas pasislinkęs į viršų“.

6430.

65Ekspertas pateikė išvadą, kad plomba yra originali gamyklinė plomba, t. y. plomba nepakeista, tik pažeista ir panaudota pakartotinai ir, kad tirti pateikto dujų skaitiklio Samsung KG-2 Nr. ( - ) skaičiavimo mechanizmas tvarkingas, nepažeistas. Skaitiklio Samsung KG-2 Nr. ( - ) konstrukcija išoriškai nepakeista, visos jo sudedamosios dalys vietoje, jis nėra paslinktas aukštyn.

6631.

67Ekspertas nustatė, kad skaičiavimo mechanizmo gaubtas uždėtas apsuktas (ant gaubto esantis cilindro formos iškilimas atsuktas į viršų, o ant palyginimui pateiktų skaitiklių į apačią). Ekspertas nurodė, kad gaubtas simetriškas ir jo apsukimas neturi įtakos skaitiklio skaičiavimo mechanizmo darbui, t. y. nėra priežastis pasikeisti skaitiklio rodmenims. Ekspertas nurodė, kad tirti pateikto dujų skaitiklio Samsung KG-2 Nr. ( - ) skaičiavimo mechanizmą dengiančio gaubto plomba po užspaudimo buvo pažeista ją praplatinant (praskečiant) plombos kamerą ir ištraukiant įvertą metalinę juostelę prieš tai atidalinus juostelės kilpą jos sulenkimo vietoje. Vėliau plomba buvo pakartotinai užspausta ant vieno per pusę atidalintos juostelės galo, kitą galą pritvirtinant (priveržiant) gaubto varžteliu. Ekspertas nurodė, kad tokiu būdu uždėta plomba neatlieka savo apsauginės, kontrolinės funkcijos, nes ji uždėta neteisingai.

6832.

69Ekspertas pažymėjo, kad nuėmus skaitiklio skaičiavimo mechanizmo gaubtą, priėjimas prie skaičiavimo mechanizmo, o atsukus tvirtinančius varžtus ir nuėmus patį skaičiavimo mechanizmą priėjimas ir prie jo dantračių sistemos bei persisukančių būgnų yra pakankamai lengvas. Tai leidžia lengvai persukti skaičių būgnus, t. y. keisti skaitiklio rodmenis, tačiau nurodė, kad požymių, rodančių, kad skaičiavimo mechanizmo dantračiai buvo priverstinai persukami, t. y. keičiami skaitiklio rodmenys, nėra.

7033.

71Ieškovės nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001 m. vasario 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001 kasacinis teismas nurodė, kad žalą gali sudaryti reali (tikroji) žala ir kiti nuostoliai. Nuostolius sudaro kitos kreditoriaus turėtos išlaidos ir kreditoriaus negautos pajamos. Ieškovas turi įrodyti veikos neteisėtumą, žalos dydį, priežastinį ryšį tarp asmens veikos ir atsirandančios žalos. Neteisėta veika, kaip bendroji civilinės atsakomybės sąlyga, pasireiškia veikimu arba neveikimu. Atsakovas, gindamasis nuo pareikšto ieškinio, gali įrodinėti savo kaltės nebuvimą.

7234.

73Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-227-916/2018 nurodė, kad vartotojo sutartinė atsakomybė apima tik tiesioginių nuostolių atlyginimą ir neapima netiesioginių nuostolių, t. y. negautų operatoriaus pajamų, atlyginimo. Tiesioginių nuostolių atlyginimo paskirtis yra pirmiausia padengti operatoriui vartotojo neapmokėtos neteisėtai suvartotos energijos vertę pagal neteisėto vartojimo metu galiojusius įkainius (tarifus). Teismas pažymėjo, kad vartotojas prisiima visišką asmeninę atsakomybę už savo neteisėtu vartojimu sukeltus nuostolius, todėl žalos atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas tokio dydžio, kuris kompensuotų operatoriaus turtinius praradimus dėl neteisėto energijos vartojimo, bet nesuteiktų operatoriui pasipelnymo galimybės ar juolab nesukurtų piniginio laimėjimo galimybės operatoriaus naudai vartotojo sąskaita. CK nenustato atsakingam asmeniui prievolės sumokėti baudinio dydžio nuostolių atlyginimą. Operatoriui atlyginami tokio dydžio nuostoliai, kuriuos jis patyrė.

7435.

75Ieškovė nepateikė įrodymų, kad po akto surašymo pasikeitė atsakovės suvartojamų dujų kiekis. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad dujų skaitiklis patikrinimo metu nefiksavo suvartotų dujų. Žalos nustatymo komisija, surašydama savo nutarimą rėmėsi skaitiklio apžiūros akte užfiksuotais galimais pažeidimais, kuriuos paneigia teismo ekspertizės aktas. Eksperto nustatytas faktas, kad buvo nuimtas gaubtas, o kad jį nuimti buvo pažeista plomba, nėra tas pažeidimas, kuris įtakojo ar galėjo įtakoti suvartojamų dujų kiekį. Ieškovė, sudarydama su atsakove Sutartį ir neužfiksuodama tuo metu buvusios skaitiklio bei plombos būklės, jo rodmenų, neturi įrodymo, kad šiuos pažeidimus padarė atsakovė. Ekspertas nurodė, kad nustatyti, kada tirti pateikto dujų skaitiklio Samsung KG-2 Nr. ( - ) pažeidimai buvo padaryti, negalima, nes tai nurodančių požymių nėra.

7636.

77Pažymėtina, kad ginčo skaitiklis yra 1997 metų. Ieškovės darbuotojas, liudytoju apklaustas D. V. parodė, kad į atsakovės butą vyko ne tikslu patikrinti kaip veikia skaitiklis ar patikrinti ar teisingai vedama apskaita, o pakeisti seną skaitiklį, nes baigėsi metrologinės patikros galiojimas. Pažymėtina, kad liudytojo parodymus patvirtina ir pačios ieškovės pateiktas patikros sertifikatas, iš kurio matyti, kad patikros sertifikato galiojimo pabaiga 2018-03-09, ieškovės darbuotojai nuvyko suplanuotu grafiku, t.y. prieš pat galiojimo pabaigą.

7837.

79Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato, kad energijos apskaita turi būti tvarkoma energijos matavimo priemonėmis, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas yra atliktas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymo 3 straipsnio 3 dalis numato, kad energijos matavimo priemones savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės.

8038.

81Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovė sugadino skaitiklį ar pažeidė plombas. Kaip ir ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad skaitiklis buvo keičiamas dėl pažeidimų, o ne todėl, kad baigėsi metrologinės patikros galiojimas.

8239.

83Taisyklių 132 punktas numato, kad dujų įmonių (skirstymo sistemos operatoriaus) darbuotojai ar kiti dujų įmonių įgalioti asmenys periodiškai tikrina dujų suvartojimą ir matavimo priemones. Tikrinimo rezultatai įforminami pažyma, aktu, kitu dokumentu ar elektroninėmis priemonėmis.

8440.

85Ieškovė, teikdama teismui papildomus įrodymus, nurodė, kad iki patikrinimo akto surašymo 2018 m. vasario 19 d., patikrinimas atliktas 2013 m. gruodžio 17 d., o prieš tai – 2012 m. kovo 13 d.. Pažymėtina, kad ieškovės pateikta DAAPg nuotrauka (tomas 1, b.l. 170) nelaikytina įrodymu iš kurio teismas galėtų daryti išvadą, kad 2013-12-17 buvo atliktas patikrinimas, nes nepateikti duomenys kas to patikrinimo metu buvo užfiksuota, kokiu tikslu buvo atliekamas patikrinimas, kas jo metu dalyvavo. Prie 2008-11-17 ir 2012-03-13 patikrinimų nurodyti aktų numeriai, o prie 2013-12-17 parašytas tik žodis aktas. Ieškovės paaiškinimas, kad patikrinimai kai nėra pažeidimų vedami tik elektronine forma, nepaneigia to, kad tuomet elektronine forma turi būti užpildyti tam tikri duomenys. Pažymėtina, kad iš ieškovės pateiktos Tvarkos matyti, kad turi būti vedama Aktų blankų apskaita, prie Tvarkos yra patvirtinti Priedai, tame tarpe Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros aktas ir kt. Atsakovė nurodė, kad nors už perkamą butą ji sumokėjo 2013 m. gruodžio 20 d., bet į butą įsikėlė anksčiau ir 2013 m. gruodžio 17 d. jau gyveno bute ir niekas nebuvo atėjęs daryti jokio patikrinimo. Ši atsakovės nurodyta aplinkybė nėra patvirtinta kitais tiesioginiais įrodymais, bet ir nėra ieškovės paneigta. Pažymėtina, kad atsakovė, gavusi ieškovės 2018 m. lapkričio 6 d. raštą, 2018 m. lapkričio 13 d. pateikė prašymą (1 t., b. l. 59, 151), kuriame nurodė, kad prieš pirkdama butą 2013 m. gruodžio 13 d. prašė patikrinti dujų skaitiklį, tačiau jai buvo atsakyta, kad skaitiklis plombuotas ir reikia mokėti pagal skaitiklio rodmenis. Pagal pačios ieškovės nurodymą prieš tai skaitiklis buvo tikrinamas 2012 metais, tačiau ieškovė nenurodė priežasčių kodėl tuomet nuo 2013 metų skaitiklis nebebuvo tikrinamas. Lietuvos Respublikos dujų įstatymas įpareigoja ieškovą eksploatuoti, keisti matavimo priemones, kontroliuoti dujų kiekio apskaitą (27.2.p.).

8641.

87Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

8842.

89Atsakovė yra vartotoja. Lietuvos Respublikos dujų įstatymas numato vartotojų teisių apsaugą (58 straipsnis). Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-227-916/2018 nurodė, kad į vartotojų teisių apsaugą įtvirtinančias įstatymo nuostatas, į buitinio vartotojo kaip silpnesniosios elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalies padėtį atsižvelgtina teismui sprendžiant dėl civilinės sutartinės atsakomybės taikymo tokiam vartotojui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis, CK 6.188 straipsnis), su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; galiojantys teisės aktai ir teismų praktika patvirtina, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties, specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2014 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2014; 2017 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-414-421/2017).

9043.

91Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 26.4. punktas numato, kad dujų tiekimo įmonė privalo suteikti buitiniam vartotojui išsamią informaciją apie matavimo priemonių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas ar kitas skirstymo sistemos operatoriaus taikomas apsaugos priemones; Skirstymo sistemos operatorius, prie kurio sistemos prijungta buitinio vartotojo dujų sistema, privalo eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti jam priklausančias skirstymo sistemas nuo dujų skirstymo stočių iki buitinių vartotojų dujų sistemų, užtikrindamas patikimą skirstymo sistemos darbą, efektyvų ir saugų dujų pristatymą, laikydamasis aplinkos apsaugos reikalavimų (27 punktas). Buitinis vartotojas pagal skirstymo sistemos operatoriaus nustatytą tvarką privalo atlyginti nuostolius už savavališką matavimo priemonės pakeitimą, sugadinimą, dujotiekio ar jo įrenginių sugadinimą, plombų pažeidimą, įrengtą matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą matavimo priemonės mechanizmą (34 punktas).

9244.

93Ieškovas neįrodė, kad šiuo atveju vartotojas – atsakovė N. K. - padarė ieškovei nuostolius (žalą). Ieškovė neįrodė, kad atsakovė sugadino, išmontavo, pakeitė ar sunaikino dujų kiekio matavimo priemonę, pažeidė ar nukabino dujų sistemos plombas, pažeidė dujų kiekio matavimo priemonės papildomos saugos žymenį ar neteisėtai vartojo dujas (Taisyklių 130, 131, 138.1. 138.4. punktai). Ieškovė neįrodė, kad atsakovė pažeidė nustatytą pareigą užtikrinti tinkamą naudojimąsi dujų apskaitos prietaisu, atvirkščiai ji iškarto įregistravusi nuosavybę kreipėsi dėl dujų tiekimo sutarties sudarymo ir akto skaitiklio apžiūrai surašymo. Pagal byloje nustatytas aplinkybes negalima konstatuoti, kad atsakovė elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai. Byloje ištirti įrodymai patvirtina tik pačios ieškovės nevykdymą ne tik sutartinių santykių, bet ir įstatymo jai keliamų reikalavimų. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nėra visų būtinų sąlygų atsakovės civilinei atsakomybei kilti.

94Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

9545.

96Pagal byloje pateiktus įrodymus teikiant atsakovei N. K. antrinę teisinę pagalbą valstybė patyrė 379,99 Eur išlaidų.

9746.

98Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 99 straipsniu šios išlaidos priteistinos iš ieškovės.

99Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

100Teismas

Nutarė

101ieškinį atmesti.

102Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ 379,99 Eur (trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai 99 ct) bylinėjimosi išlaidas už valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas nurodant juridinio asmens kodą - 188659752, įmokos kodą - 5630, mokėjimo paskirtį - įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

103Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ kreipėsi į teismą prašydama... 6. 2.... 7. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 484,28 Eur žalą, ieškovės... 8. 3.... 9. Atsakovė N. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teismo posėdžio... 10. Teismas... 11. konstatuoja:... 12. 4.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovė N. K. butą, esantį ( - ), įsigijo... 14. 5.... 15. 2014 m. sausio 13 d. su atsakove N. K. pasirašyta Gamtinių dujų pirkimo –... 16. 6.... 17. Tarp šalių kilo ginčas dėl sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ir... 18. 7.... 19. Sutartinės civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda... 20. 8.... 21. Nors tarp šalių sudaryta gamtinių dujų tiekimo sutartis, tačiau gamtinės... 22. 9.... 23. Pagal teisinį reglamentavimą gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartis yra... 24. 10.... 25. Ieškovė savo paaiškinimuose nurodo, kad atsakovė neužtikrino bendro... 26. 11.... 27. Tarp šalių sudaryta Sutartimi Dujų tiekėjas įsipareigojo įrengti ir... 28. 12.... 29. Atsakovė šia sutartimi įsipareigojo laiku ir teisingai pagal skaitiklio... 30. 13.... 31. Ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovės žalą grindė tuo, kad... 32. 14.... 33. Pažymėtina, kad jeigu abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis... 34. 15.... 35. Šalių pasirašytos Sutarties 11 punktu nustatyta, jog vykdant sutartį... 36. 16.... 37. Ieškovė nurodo, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai 2018... 38. 17.... 39. Byloje pateikti mokėjimo už dujas kvitai patvirtina, kad atsakovė vykdė... 40. 18.... 41. Nustatyta, kad Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros akte Nr. ( - ),... 42. 19.... 43. Ieškovės pateikto akto kopijoje yra įrašas: „Skaitiklis yra įdėtas į... 44. 20.... 45. Šalių pasirašytos Sutarties 10 punktu nustatyta, kad pažeidimus tiria... 46. 21.... 47. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos... 48. 22.... 49. Taisyklių 139 punkte nustatyta, kad skirstymo sistemos operatoriui padarytą... 50. 23.... 51. Tačiau nustatyta, kad atsakovė jokio kvietimo dalyvauti žalos komisijos... 52. 24.... 53. Pažymėtina, kad atsakovei dar 2018 m. kovo 9 d. ir balandžio 23 d. buvo... 54. 25.... 55. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartyje civilinėje... 56. 26.... 57. Pažymėtina, kad Taisyklių 150 punkte nustatyta, kad vartotojui žalos... 58. 27.... 59. Ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymu 2019 m. balandžio... 60. 28.... 61. 2019 m. liepos 1 d. teisme gautas Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m.... 62. 29.... 63. Teismo eksperto išvada paneigia Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros... 64. 30.... 65. Ekspertas pateikė išvadą, kad plomba yra originali gamyklinė plomba, t. y.... 66. 31.... 67. Ekspertas nustatė, kad skaičiavimo mechanizmo gaubtas uždėtas apsuktas (ant... 68. 32.... 69. Ekspertas pažymėjo, kad nuėmus skaitiklio skaičiavimo mechanizmo gaubtą,... 70. 33.... 71. Ieškovės nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001 m. vasario 1 d.... 72. 34.... 73. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. birželio 13 d.... 74. 35.... 75. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad po akto surašymo pasikeitė atsakovės... 76. 36.... 77. Pažymėtina, kad ginčo skaitiklis yra 1997 metų. Ieškovės darbuotojas,... 78. 37.... 79. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato, kad... 80. 38.... 81. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovė sugadino skaitiklį ar pažeidė... 82. 39.... 83. Taisyklių 132 punktas numato, kad dujų įmonių (skirstymo sistemos... 84. 40.... 85. Ieškovė, teikdama teismui papildomus įrodymus, nurodė, kad iki patikrinimo... 86. 41.... 87. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 88. 42.... 89. Atsakovė yra vartotoja. Lietuvos Respublikos dujų įstatymas numato... 90. 43.... 91. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir... 92. 44.... 93. Ieškovas neįrodė, kad šiuo atveju vartotojas – atsakovė N. K. - padarė... 94. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 95. 45.... 96. Pagal byloje pateiktus įrodymus teikiant atsakovei N. K. antrinę teisinę... 97. 46.... 98. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 99 straipsniu šios išlaidos... 99. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 100. Teismas... 101. ieškinį atmesti.... 102. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo... 103. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...