Byla e2-1570-943/2015
Dėl juridinio asmens veiklos tyrimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovų prašymas priimti papildomą nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, civilinėje byloje Nr. e2-432-368/2015 pagal ieškovo pareiškimą atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ECAA Europe, J. D., A. V., uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“ dėl juridinio asmens veiklos tyrimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB ECAA Europe, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.

5Atsakovai UAB ECAA Europe, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ pateikė prašymą įpareigoti ieškovą įmokėti į teismo sąskaitą užstatą, lygų 50 000 Lt (14 481 Eur), bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Nurodė, kad ieškovas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, Lietuvoje neturi turto, kurio pakaktų atsakovų bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Kitose civilinėse bylose antstoliai negali išieškoti iš ieškovo priteistų bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškovui neįmokėjus užstato, pareikšto ieškinio dėl juridinio asmens veiklos tyrimo atmetimo atveju, atsakovams tikėtina būtų neatlygintos bylinėjimosi išlaidos.

6Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atsakovų prašymą tenkino ir įpareigojo ieškovą iki 2014 m. rugpjūčio 28 d. įmokėti į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą 50 000 Lt (14 481 Eur) užstatą atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1895/2014 Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį paliko nepakeistą ir nustatė ieškovui naują terminą iki 2014 m. gruodžio 11 d. (imtinai) įmokėti į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą 50 000 Lt (14 481 Eur) užstatą atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

8Ieškovas pateikė teismui prašymą sumažinti mokėtiną 50 000 Lt (14 481 Eur) užstatą iki 10 000 Lt (2 896,20 Eur) ir atidėti užstato sumokėjimo terminą iki 2015 m. vasario 25 d. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies – nustatė ieškovui terminą iki 2015 m. sausio 20 d. (imtinai) įmokėti į Šiaulių apygardos teismo pavedimų lėšų sąskaitą 50 000 Lt (14 481 Eur) užstatą atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Lietuvos apeliacinis 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-579-241/2015 sumažino ieškovo mokėtino užstato dydį iki 5 700 Eur ir nustatė terminą iki 2015 m. gegužės 21 d. (imtinai) sumokėti užstatą. Ieškovui buvo išaiškinta, kad tuo atveju, jei pasibaigus teismo nustatytam terminui užstatas nebus sumokėtas, ieškinys bus paliktas nenagrinėtas.

92015 m. gegužės 15 d. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas sumažinti užstato dydį, Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi šį prašymą tenkino ir sumažino ieškovo mokėtiną užstato dydį iki 4 020,20 Eur.

10Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pratęsti užstato mokėjimo terminą, teismas prašymą tenkino ir pratęsė terminą užstatui sumokėti iki 2015 m. gegužės 28 d.

11Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atleisti jį nuo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi numatytos pareigos sumokėti 4020,20 Eur užstatą atsakovų galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, nes jis Lietuvoje turi turto, kurio pakaktų visoms bylinėjimosi išlaidoms padengti.

12Šiaulių apygardos teismas 2015m. birželio 15 d. nutartimi nusprendė ieškovo East China Automobile Association LTD ieškinį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo palikti nenagrinėtą, prašymą atleisti ieškovą nuo pareigos sumokėti 4 020,20 Eur užstatą, atmesti. Nurodyta nutartimi teismas iš ieškovo priteisė atsakovui UAB ECAA Europe 1 447,72 Eur atstovavimo išlaidų.

132015 m. birželio 19 d. atsakovai UAB ECAA Europe ir UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje. Atsakovai prašė papildomu sprendimu atsakovo UAB „Vaivorykštė“ naudai iš ieškovo East China Automobile Association Ltd priteisti 63,29 Eur bylinėjimosi išlaidų už dokumentų kopijavimą, atsakovui UAB ECAA Europe priteisti 46,67 Eur bylinėjimosi išlaidų už dokumentų kopijavimą.

14II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

15Šiaulių apygardos teismas 2015m. birželio 23 d. nutartimi tenkino atsakovų prašymą ir priteisė iš ieškovo East China Automobile Association Ltd atsakovui UAB ECAA Europe 46,67 Eur, o atsakovui UAB „Vaivorykštė“ 63,29 Eur bylinėjimosi išlaidas už dokumentų kopijavimą.

16Šiaulių apygardos teismas nustatė, kad 2015 m. birželio 15 d. nutartyje liko tinkamai neišspręstas atsakovų dokumentų kopijavimo išlaidų paskirstymo klausimas, todėl, remdamasis CPK 94 straipsnio ir CPK 88 straipsnio reglamentavimu, bei įvertinęs, kad atsakovų UAB ECAA Europe ir UAB „Vaivorykštė“ patirtos kopijavimo išlaidos buvo būtinos ir protingos, prašymą tenkino.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18Atskiruoju skundu ieškovas East China Automobile Association LTD prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį.

19Apeliantas prašė skirti atsakovui UAB ECAA Europe baudą už piktnaudžiavimą teise – nepagrįsto prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikimą.

20Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Nutartis yra neteisėta, kadangi šiuo metu pareikštas ir teisme priimtas apelianto atskirasis skundas dėl 2015 m. birželio 15 d. nutarties, kuria apelianto ieškinys paliktas nenagrinėtas. Tol, kol nėra išspręstas šios nutarties teisėtumo klausimas, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės spręsti klausimo dėl papildomos nutarties priėmimo ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

222. Atsakovų UAB ECAA Europe ir UAB „Vaivorykštė“ dokumentai, patvirtinantys neva turėtas išlaidas, į bylą buvo pateikti per vėlai, t. y. jau priėmus 2015 m. birželio 15 d. nutartį, todėl prašymas priteisti papildomas bylinėjimosi išlaidas yra laikytinas pavėluotu ir neturėjo būti tenkintas.

23Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovai UAB ECAA Europe, UAB „Vaivorykštė“, J. D., A. V. prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas UAB ECAA Europe taip pat prašė priteisti iš ieškovo bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 270 Eur.

24Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

251. Nėra teisinio pagrindo, ribojančio teismo galimybę nagrinėti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, kai pirminis teismo priimtas procesinis sprendimas nėra įsiteisėjęs.

262. Atsakovų bylinėjimosi išlaidas už kopijavimo paslaugas patvirtinantys dokumentai į bylos medžiagą buvo pateikti dar 2014 m. gruodžio 10 d. ir 2014 m. gruodžio 15 d., todėl atmestini apelianto argumentai dėl laiku nepateiktų išlaidų buvimą patvirtinančių įrodymų.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria išspręstas atsakovų prašymas dėl papildomo teismo procesinio sprendimo, kuriuo būtų išspręstas atsakovų bylos nagrinėjimo teisme metu patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

29Papildomo sprendimo priėmimas reglamentuotas CPK 277 straipsnyje. Pagal nurodyto straipsnio 1 dalies 1-3 punktus teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; arba/ir teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; arba/ir teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.).

30Išdėstyta teisės norma leidžia daryti išvadą, jog papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu tuomet, kai teismas, esant šalies pareikštam prašymui, neišsprendė tam tikro prašymo. Pažymėtina, kad jei teismas dėl bylos baigties priima procesinį sprendimą įformintą nutartimi, likę neišspręsti klausimai išsprendžiami teismui priėmus tokį pat procesinį dokumentą, t. y. nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 201 m. gegužės7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2010).

31Šioje byloje nustatyta, kad atsakovai prašė ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovų bylos nagrinėjimo teisme metu patirtas išlaidas (t. 10, b. l. 23, 202). Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi netenkinęs ieškovo prašymo atleisti jį nuo pareigos sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatą ir ieškovo ieškinį palikęs nenagrinėtą, vertino ir atsakovų prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo klausimą, t. y. priteisė atsakovui UAB ECAA Europe atlyginti 1 447,72 Eur atstovavimo išlaidų.

32Priėmus 2015 m. birželio 15 d. nutartį, kuria bylos nagrinėjimas buvo baigtas, atsakovai prašė priimti papildomą sprendimą ir spręsti klausimą dėl kitų jų bylos nagrinėjimo teisme metu patirtų bylinėjimosi išlaidų - už kopijavimo paslaugas, priteisimo. Prašymą teismas skundžiama nutartimi tenkino, pripažinęs, kad atsakovų prašomos priteisti kopijavimo išlaidos yra būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu nesutinka.

33Remiantis CPK 79 straipsniu, bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Kokios išlaidos gali būti priskirtos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apibrėžia CPK 88 straipsnis. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktą (atitinkančio šiuo metu galiojančio 9 punkto 2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. IX 1480 redakciją), yra pažymėjęs, kad teismas, vadovaudamasis įstatymu bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, gali išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, pripažinti ne tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai išvardytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose, bet ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Tam, kad įstatyme tiesiogiai neišvardytos išlaidos galėtų būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, jos turi atitikti abi CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas sąlygas, t. y. jos turi būti būtinos ir pagrįstos. Ar turėtos išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo daryti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009; 2014 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014).

34Šiuo atveju atsakovai teismui pateikė duomenis apie patirtas išlaidas, susijusias su dokumentų kopijavimu, dėl kurių priteisimo ir buvo priimta skundžiama nutartis, tačiau tenkindamas atsakovų prašymą pirmosios instancijos teismas neįvertino to, kad iš pateiktų atsakovų įrodymų nėra pagrindo spręsti, jog prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos nagrinėjant būtent aptariamą bylą, t. y. nėra įrodyta, kad kopijos buvo daromos nagrinėjant civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovo ieškinį dėl juridinio asmens veikos tyrimo, nepateikti įrodymai, patvirtinantys tokių kopijų buvimą ar duomenys pagrindžiantys būtinumą atsakovams turėti bylos dokumentų kopijas (t. 12, b, l, 22-23, 35-36). Be to, civilinė byla pagal ieškovo ieškinį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo vedama elektroniniu būdu, atsakovas UAB ECAA Europe yra Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo vartotojas, todėl ieškovo pateikti dokumentai jam buvo prieinami elektroniniu būdu, kas reiškia, jog poreikio daryti dokumentų kopijas nebuvo.

35Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, atsakovams neįrodžius, jog jų prašomos papildoma nutartimi priteistos išlaidos susidarė nagrinėjant būtent aptariamą bylą bei neįrodžius poreikio šių išlaidų buvimui, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jas priskyrė prie pagrįstų ir būtinų bylinėjimosi išlaidų ir priteisė papildomu procesiniu sprendimu iš ieškovo. Nustačius šias aplinkybes ir ieškovui prašant panaikinti skundžiamą 2015 m. birželio 23 nutartį, kas įpareigoja apeliacinės instancijos teismą pasisakyti dėl ginčo esmės, skundžiama nutartis naikintina, atsakovų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su dokumentų kopijavimu, priteisimo, netenkintinas. Skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinus apeliacinės instancijos teismas dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kuriais grindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas, nepasisako kaip dėl teisiškai nereikšmingų.

36Atsakovas UAB ECAA Europe Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš ieškovo jo dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 270 Eur, tačiau skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinus, teismas netenkina ir atsakovo prašymo priteisti jo išlaidas, patirtas nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ieškovo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutarties (CPK 93 str. 1 d.). Be to, atsakovas prašydamas priteisti atstovavimo išlaidas pateikia su advokatu sudarytą atstovavimo ir teisinių paslaugų sutartį, tačiau paties advokato atsakovui išrašytos sąskaitos – faktūros, prašomų apmokėti bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo bei įrodymų, jog advokato išrašyta sąskaita faktūra yra apmokėta, nepateikia, kas nesudaro pagrindo spręsti, jog atsakovui teisines paslaugas suteikė advokatas ir dėl to tenkinti atsakovo prašymą.

37Teismas netenkina ir ieškovo prašymo skirti atsakovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – pateiktą prašymą priteisti jo dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012). Nagrinėjamu atveju ieškovo argumentai, kad atsakovas nepagrįstai prašo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, sąmoningai klaidina teismą nutylėdamas klausimo nagrinėjimui reikšmingą informaciją sprendžiamam klausimui, negali būti pagrindu pripažinti, jog atsakovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir skirti jam baudą. Juolab, kad negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis byloje dalyvaujančio asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys. Atsakovas šiuo atveju prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pradžios. Apeliacinės instancijos teismas skundžiamą nutartį panaikinęs netenkino atsakovo prašymo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau tik ši aplinkybė nesudaro pagrindo skirti baudą atsakovui už tai, kad jis realizavo savo teisę prašyti atlyginti bylinėjimosi išlaidas, ir negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Dėl šių aplinkybių ieškovo pareikštas prašymas dėl baudos atsakovui UAB ECAA Europe skyrimo netenkinamas (CPK 95 str.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

39Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ECAA Europe, įmonės kodas 302726974 ir uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“, įmonės kodas 144050881, prašymo dėl papildomo sprendimo, kuriuo būtų išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų (kopijavimo išlaidų) priteisimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovai UAB ECAA Europe, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ pateikė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atsakovų... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje... 8. Ieškovas pateikė teismui prašymą sumažinti mokėtiną 50 000 Lt (14 481... 9. 2015 m. gegužės 15 d. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas sumažinti... 10. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pratęsti užstato mokėjimo... 11. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atleisti jį nuo Šiaulių apygardos... 12. Šiaulių apygardos teismas 2015m. birželio 15 d. nutartimi nusprendė... 13. 2015 m. birželio 19 d. atsakovai UAB ECAA Europe ir UAB „Vaivorykštė“... 14. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 15. Šiaulių apygardos teismas 2015m. birželio 23 d. nutartimi tenkino atsakovų... 16. Šiaulių apygardos teismas nustatė, kad 2015 m. birželio 15 d. nutartyje... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. Atskiruoju skundu ieškovas East China Automobile Association LTD prašo... 19. Apeliantas prašė skirti atsakovui UAB ECAA Europe baudą už... 20. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Nutartis yra neteisėta, kadangi šiuo metu pareikštas ir teisme priimtas... 22. 2. Atsakovų UAB ECAA Europe ir UAB „Vaivorykštė“ dokumentai,... 23. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovai UAB ECAA Europe, UAB... 24. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 25. 1. Nėra teisinio pagrindo, ribojančio teismo galimybę nagrinėti prašymą... 26. 2. Atsakovų bylinėjimosi išlaidas už kopijavimo paslaugas patvirtinantys... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 29. Papildomo sprendimo priėmimas reglamentuotas CPK 277 straipsnyje. Pagal... 30. Išdėstyta teisės norma leidžia daryti išvadą, jog papildomo sprendimo... 31. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovai prašė ieškovo ieškinį atmesti bei... 32. Priėmus 2015 m. birželio 15 d. nutartį, kuria bylos nagrinėjimas buvo... 33. Remiantis CPK 79 straipsniu, bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis... 34. Šiuo atveju atsakovai teismui pateikė duomenis apie patirtas išlaidas,... 35. Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, atsakovams neįrodžius, jog jų... 36. Atsakovas UAB ECAA Europe Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą... 37. Teismas netenkina ir ieškovo prašymo skirti atsakovui baudą už... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 39. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį ir...