Byla 2-14127-642/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 585,92 Lt skolos, 2053,06 Lt delspinigių, 58,59 Lt baudos, 90,00 Lt už gyventojų registro pažymą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 84,00 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, kad atsakovas neįvykdė su UAB „Ūkio banko lizingas“ 2007-09-06 sudaryta išperkamosios nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. UAB „Ūkio banko lizingas“ sutartį nutraukė ir 2009-03-04 reikalavimų perleidimo sutartimi reikalavimą į atsakovo skolą perleido UAB „Kapitalo valda“. Ieškovė prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Procesiniai dokumentai įteikti atsakovui tinkamai – viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnis 2 dalis, 142 straipsnio 4 dalis).

4Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų – išperkamosios nuomos sutarties, reikalavimo perleidimo sutarties ir perdavimo-priėmimo akto ir kitų – vertinimą, nustatyta, kad atsakovas R. V. ir UAB „Ūkio banko lizingas“ 2007-09-06 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 709661193, pagal kurią atsakovas per nustatytą turto išpirkimo laikotarpį t.y. iki 2008-09-21 įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei 748,39 Lt ir įvykdęs visas sutarties sąlygas, nuosavybės teise įsigyti mobilųjį telefoną Nokia 6230i. Atsakovas įsipareigojo laiku nesumokėjus eilinės įmokos mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius bei pažeidus įsipareigojimus informuoti apie kontaktinių duomenų pasikeitimą mokėti ieškovui 10 procentų baudą, skaičiuojamą nuo neišpirktos turto vertės (Sutarties 11.2 p.). UAB „Ūkio banko lizingas“ 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido ieškovei UAB „Kapitalo valda“ reikalavimo teisę į atsakovą G. B. pagal 2007-09-06 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 709661193 ir 2009-03-04 perdavimo-priėmimo aktą Nr. 989. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs iš išperkamosios nuomos sutarties kylančias prievoles byloje nėra.

5Konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė išperkamosios nuomos teisiniai santykiai, kurių pagrindu šalims atsirado sutartinės prievolės. Ieškovė savo pareigas įvykdė tinkamai ir laiku. Tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas savo prievolių nevykdė, t.y. nemokėjo mokėjimų grafike nurodytų eilinių įmokų. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38, 6.59 straipsniai, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.503 straipsnis, 6.886 straipsnio 2 dalis). Duomenų, kad pirminiam kreditoriui UAB „Ūkio banko lizingas“ perleidžiant ir ieškovei UAB „Kapitalo valda“ perimant reikalavimo teisę būtų pažeisti reikalavimo perleidimą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 – 6.110 straipsniai nenustatyta. Ieškovės reikalavimas priteisti 585,92 Lt skolą ir 58,59 Lt baudą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 straipsnis).

6Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2053,06 Lt delspinigių yra tenkintinas iš dalies. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsno 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovė prašo priteisti delspinigius už 1752 dienas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Teismas, daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 1752 dienas, kurių suma sudaro 2053,06 Lt, t.y. virš 3,5 karto viršija skolos sumą (585,92 Lt) nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 2053,06 Lt dydžio delspinigius už 1752 dienas yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, proporcingumo principais delspinigiai ieškovei priteistini už 180 dienų, ir iš atsakovo ieškovei priteistina 210,93 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis, 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

7Šioje vietoje teismas negali neatkreipti dėmesio į vieną aplinkybę. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido ieškovei UAB „Kapitalo valda“ reikalavimo teisę į atsakovą G. B. pagal 2007-09-06 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 709661193 ir 2009-03-04 perdavimo-priėmimo aktą Nr. 989. Tačiau ieškovė į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo G. B. kreipėsi tik 2012 m. spalio 8 d., t.y. po trejų metų ir septynių mėnesių, tokiu būdu didėjant delspinigių sumai.

8Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas dėl delspinigių priteisimo laikosi tokio pat nuomonės (civilinė byla Nr. 2S-1475-159/2012).

9Tenkintinas ieškovės prašymas priteisti 58,59 Lt baudą (2007-09-06 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 709661193, 11.2 punktas).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl iš atsakovo priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Už reikalavimus, kurių suma lygi 855,44 Lt turi būti mokamas 72,00 Lt žyminis mokestis, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovės reikalavimas priteisti 90,00 Lt už gyventojų registro pažymą, tenkntinas iš dalies, kadangi byloje patekita tik viena gyventojų registro pažyma apie asmens (G. B.) duomenis, kurios kaina 10,00 Lt (b.l.14, 15).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150, 268, 270, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo G. B. 585,92 Lt skolą, 58,59 Lt baudą, 210,93 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 855,44 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir 10,00 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų, ieškovei UAB „Kapitalo valda“.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai